3.98 score from hupso.pl for:
rolnikpolski.plHTML Content


Titlewww.rolnikpolski.pl - portal polskiego rolnika

Length: 46, Words: 7
Description doradztwo rolne,polski rolnik, rolnik polski,rolnictwo, rolnictwo w polsce

Length: 75, Words: 10
Keywords serwis rolniczy, portal dla rolnika,poradnik rolnika, polskie rolnictwo,ekologia,gleby marginalne,ubezpieczenie w krus, ubezpieczenie w zus,krus,grupy producent rolnych,odnawialne energii,energia wiatrowa, farmy wiatrowe, wiatraki, przydomowa elektrownia domowa
Robots
Charset UTF-8
Og Meta - Title pusty
Og Meta - Description pusty
Og Meta - Site name pusty
Tytuł powinien zawierać pomiędzy 10 a 70 znaków (ze spacjami), a mniej niż 12 słów w długości.
Meta opis powinien zawierać pomiędzy 50 a 160 znaków (łącznie ze spacjami), a mniej niż 24 słów w długości.
Kodowanie znaków powinny być określone , UTF-8 jest chyba najlepszy zestaw znaków, aby przejść z powodu UTF-8 jest bardziej międzynarodowy kodowaniem.
Otwarte obiekty wykresu powinny być obecne w stronie internetowej (więcej informacji na temat protokołu OpenGraph: http://ogp.me/)

SEO Content

Words/Characters 1320
Text/HTML 39.77 %
Headings H1 0
H2 0
H3 0
H4 0
H5 0
H6 0
H1
H2
H3
H4
H5
H6

od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa przyjmuje wnioski o pomoc na restrukturyzacj? ma?ych gospodarstw z programu rozw ... ...
strong
fresh market 2017 to spotkanie dostawców ?wie?ych owoców i warzyw z kupcami reprezentuj?cymi sieci handlowe. tegoroczna, jubileuszowa x-edycja, odb?dzie si? 21 wrze?nia w centrum konferencyjnym mazurkas w o?arowie mazowieckim. w ci?gu dziewi?ciu lat fresh market zyska? uznanie zarówno w polsce, jak i zagranic?. z roku na rok wzrasta zainteresowanie wydarzeniem w?ród dystrybutorów owoców i warzyw z europy i nie tylko.
panie prezesie, obro?cy praw zwierz?t dostali ostatnio wiatru w ?agle. wiele z ich postulatów ma szanse na wej?cie w ?ycie jako obowi?zuj?ce prawo...
rynek wietnamu, podobnie jak inne regiony azji, zamkn?? si? na dostawy produktów drobiowych z polski ze wzgl?du na wyst?pienie wirusa grypy ptaków w naszym kraju w grudniu ubieg?ego roku. od ponad miesi?ca g?ówny inspektorat weterynarii nie poinformowa? o wyst?pieniu nowego ogniska wirusa h5n8 co mo?e oznacza? koniec choroby w polsce. obecnie przed bran?? drobiarsk? bardzo intensywny okres - nale?y ponownie uruchomi? mo?liwo?? eksportu rodzimego drobiu do zamkni?tych pa?stw. drobiarzom pomaga w tych dzia?aniach krajowa rada drobiarstwa - izba gospodarcza promuj?c zalety mi?sa drobiowego w wietnamie oraz podejmuj?c dialog z tamtejszymi w?adzami.
warszawa, 27 kwietnia 2017 r. – wg danych pochodz?cych z panelu gospodarstw domowych gfk, w 2016 roku polacy kupili wi?cej mas?a ni? w poprzednim roku i wydali na nie wi?cej pieni?dzy. efektem wi?kszych zakupów w tym segmencie rynku jest wzrost warto?ci ca?ej kategorii t?uszczów ?ó?tych o ponad 2 proc.
carrefour polska podj?? decyzj? dotycz?c? wycofania ze sprzeda?y jaj z chowu klatkowego, oznaczonych cyfr? 3. decyzja ta wynika ze strategii csr oraz polityki jako?ci grupy carrefour. jajka z chowu klatkowego w marce w?asnej carrefour znikn? z pó?ek do 2020 roku, natomiast jajka od producentów narodowych do roku 2025.

jak podaje gus, w 2016 roku polscy drobiarze wyhodowali ponad 1 mld 105 mln sztuk brojlerów. wraz z produkcj? ro?nie równie? eksport. udzia? polskich kurcz?t w sprzeda?y na terenie unii europejskiej wyniós? 17 proc. aby jednak rozwija? hodowle brojlera trzeba zadba? o stada rodzicielskie i prarodzicielskie nioski reprodukcyjnej (gps - grand parents stock). o tym jak to zrobi? oraz o wyzwaniach i sposobach na utrzymanie dobrej koniunktury polskiego rynku drobiu, dyskutowali hodowcy w ramach ii forum reprodukcyjnego, które odby?o si? w dniach 25 i 26 kwietnia w chamsku oraz puszczykowie. 

przeci?tna wydajno?? krów ocenianych w 2016 r. wynios?a 7.865 kg mleka, co w stosunku do roku 2015 daje wzrost o 94 kg mleka.
nastroje w?ród producentów kurcz?t rze?nych s? bardzo z?e. ceny skupu brojlerów w ostatnich tygodniach oscyluj? w granicach 3,00 - 3,20 na wolnym rynku oraz oko?o 3,20 - 3,30 w umowach kontraktacyjnych. sytuacja cenowa powoduje, ?e wielu hodowców balansuje na granicy op?acalno?ci. jednak wed?ug prognoz krajowej izby producentów drobiu i pasz humory na rynku powinny si? poprawi? ze wzgl?du na przewidywany wzrost cen.
w dniu 7 kwietnia 2017 r. g?ówny inspektorat weterynarii zwróci? si? do komisji europejskiej z pro?b? o wyja?nienie, czy zak?ady, które nie eksportowa?y do federacji rosyjskiej, ale dostarczy?y materia?y do produkcji na rynek rosyjski (?wiadectwa przedeksportowe), s? uwa?ane za zak?ady, które nie eksportowa?y, a zatem powinny wype?ni? kwestionariusz.  w zwi?zku z brakiem odpowiedzi, ponowiono ww. pytanie w dniu 24 kwietnia 2017 r.
w zwi?zku z przedstawieniem przez mrirw do konsultacji projektu rozporz?dzenia rady ministrów zmieniaj?cego rozporz?dzenie w sprawie realizacji przez agencj? rynku rolnego zada? zwi?zanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych ?rodków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w zwi?zku z kontynuacj? zakazu ich przywozu z unii europejskiej do federacji rosyjskiej zarz?d krajowej rady izb rolniczych wyst?pi? pismem z dnia 26.04.2017 r. o pozostawienie mo?liwo?ci udzia?u w mechanizmie wycofywania owoców z rynku równie? rolnikom indywidualnym.
agencja rynku rolnego jako beneficjent operacji i w ramach programu operacyjnego pomoc ?ywno?ciowa 2014-2020 podprogram 2017 og?osi?a przetarg nieograniczony na dostawy artyku?ów spo?ywczych do magazynów organizacji partnerskich. do magazynów wskazanych przez opo trafi oko?o 67,1 tys. ton artyku?ów spo?ywczych o ??cznej szacunkowej warto?ci oko?o 354,7 mln pln brutto.
komisja europejska zatwierdzi?a zmian? programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.
- jestem przeciwny planowanemu przez komisj? europejsk? zwi?kszeniu poda?y cukru na rynek unijny poprzez umo?liwienie dodatkowego importu w roku gospodarczym 2016/2017 po obni?onej stawce celnej - napisa? w li?cie do komisarza phila hogana minister rolnictwa i rozwoju wsi krzysztof jurgiel wyra?aj?c swoj? dezaprobat? dla takich dzia?a?.
w ostatnim czasie bardzo du?o m?wi si? o mo?liwo?ciach rozwoju dla nowopowstaj?cych grup producent?w rolnych i korzy?ciach p?yn?cych dla nich z prow 2014-2020. tymcz ... od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa przyjmuje wnioski o pomoc na restrukturyzacj? ma?ych gospodarstw z programu rozw ... ...
b
i
em
Bolds strong 17
b 0
i 0
em 0
Zawartość strony internetowej powinno zawierać więcej niż 250 słów, z stopa tekst / kod jest wyższy niż 20%.
Pozycji używać znaczników (h1, h2, h3, ...), aby określić temat sekcji lub ustępów na stronie, ale zwykle, użyj mniej niż 6 dla każdego tagu pozycje zachować swoją stronę zwięzły.
Styl używać silnych i kursywy znaczniki podkreślić swoje słowa kluczowe swojej stronie, ale nie nadużywać (mniej niż 16 silnych tagi i 16 znaczników kursywy)

Statystyki strony

twitter:title pusty
twitter:description pusty
google+ itemprop=name pusty
Pliki zewnętrzne 12
Pliki CSS 2
Pliki javascript 10
Plik należy zmniejszyć całkowite odwołanie plików (CSS + JavaScript) do 7-8 maksymalnie.

Linki wewnętrzne i zewnętrzne

Linki 96
Linki wewnętrzne 88
Linki zewnętrzne 8
Linki bez atrybutu Title 96
Linki z atrybutem NOFOLLOW 0
Linki - Użyj atrybutu tytuł dla każdego łącza. Nofollow link jest link, który nie pozwala wyszukiwarkom boty zrealizują są odnośniki no follow. Należy zwracać uwagę na ich użytkowania

Linki wewnętrzne

gospodarka ziemi? i warunki produkcji index.php?o=6
finansowanie i kredytowanie rolnictwa oraz obszar?w wiejskich index.php?o=11
produkcja rolnicza, rynki i oceny produkt?w rolnych index.php?o=12
rolnik przedsi?biorca index.php?o=13
umowy i wzory dokument?w obowi?zuj?cych i nowotworzonych w polsce index.php?o=4
poradnik rolnika index.php?o=35
grupy producent?w rolnych index.php?o=72
ekologia index.php?o=85
strona g??wna /
o portalu index.php?mod=site&id=5
regulamin index.php?mod=site&id=8
reklama index.php?mod=site&id=22
og?oszenia index.php?mod=kupi&s=o_ostatnie&il=50
kontakt index.php?mod=kontakt
- index.php?p=1&nid=15864&name=og?lnopolska kampania „dobre bo naturalne
og?lnopolska kampania „dobre bo naturalne" index.php?mod=&nid=15864&name=og?lnopolska kampania „dobre bo naturalne
wi?cej > index.php?p=1&nid=15864&name=og?lnopolska kampania „dobre bo naturalne
- index.php?p=1&nid=15863&name=fresh market 2017 business meetings & retail center
fresh market 2017 business meetings & retail center index.php?mod=&nid=15863&name=fresh market 2017 business meetings & retail center
wi?cej > index.php?p=1&nid=15863&name=fresh market 2017 business meetings & retail center
- index.php?p=1&nid=15862&name=prezes fundacji wsparcia rolnika polska ziemia: - zero tolerancji dla zn?cania si? nad zwierz?tami !
prezes fundacji wsparcia rolnika polska ziemia: - zero tolerancji dla zn?cania si? nad zwierz?tami ! index.php?mod=&nid=15862&name=prezes fundacji wsparcia rolnika polska ziemia: - zero tolerancji dla zn?cania si? nad zwierz?tami !
wi?cej > index.php?p=1&nid=15862&name=prezes fundacji wsparcia rolnika polska ziemia: - zero tolerancji dla zn?cania si? nad zwierz?tami !
- index.php?p=1&nid=15861&name=krd-ig promuje dr?b w wietnamie
krd-ig promuje dr?b w wietnamie index.php?mod=&nid=15861&name=krd-ig promuje dr?b w wietnamie
wi?cej > index.php?p=1&nid=15861&name=krd-ig promuje dr?b w wietnamie
- index.php?p=1&nid=15860&name=wzrost na polskim rynku t?uszcz?w ??tych
wzrost na polskim rynku t?uszcz?w ??tych index.php?mod=&nid=15860&name=wzrost na polskim rynku t?uszcz?w ??tych
wi?cej > index.php?p=1&nid=15860&name=wzrost na polskim rynku t?uszcz?w ??tych
- index.php?p=1&nid=15859&name=carrefour polska wycofuje jajka z chowu klatkowego
carrefour polska wycofuje jajka z chowu klatkowego index.php?mod=&nid=15859&name=carrefour polska wycofuje jajka z chowu klatkowego
wi?cej > index.php?p=1&nid=15859&name=carrefour polska wycofuje jajka z chowu klatkowego
- index.php?p=1&nid=15858&name=rekordowa produkcja polskiego brojlera – ro?nie tak?e eksport
rekordowa produkcja polskiego brojlera – ro?nie tak?e eksport index.php?mod=&nid=15858&name=rekordowa produkcja polskiego brojlera – ro?nie tak?e eksport
wi?cej > index.php?p=1&nid=15858&name=rekordowa produkcja polskiego brojlera – ro?nie tak?e eksport
- index.php?p=1&nid=15857&name=mleko od kr?w spod oceny pokrywa skup blisko w 60%
mleko od kr?w spod oceny pokrywa skup blisko w 60% index.php?mod=&nid=15857&name=mleko od kr?w spod oceny pokrywa skup blisko w 60%
wi?cej > index.php?p=1&nid=15857&name=mleko od kr?w spod oceny pokrywa skup blisko w 60%
- index.php?p=1&nid=15856&name=ceny skupu brojler?w w maju powinny rosn??
ceny skupu brojler?w w maju powinny rosn?? index.php?mod=&nid=15856&name=ceny skupu brojler?w w maju powinny rosn??
wi?cej > index.php?p=1&nid=15856&name=ceny skupu brojler?w w maju powinny rosn??
- index.php?p=1&nid=15855&name=informacja g??wnego inspektoratu weterynarii dot. opinii komisji europejskiej w sprawie kwestionariuszy na federacj? rosyjsk?
informacja g??wnego inspektoratu weterynarii dot. opinii komisji europejskiej w sprawie kwestionariuszy na federacj? rosyjsk? index.php?mod=&nid=15855&name=informacja g??wnego inspektoratu weterynarii dot. opinii komisji europejskiej w sprawie kwestionariuszy na federacj? rosyjsk?
wi?cej > index.php?p=1&nid=15855&name=informacja g??wnego inspektoratu weterynarii dot. opinii komisji europejskiej w sprawie kwestionariuszy na federacj? rosyjsk?
- index.php?p=1&nid=15854&name=pomoc dla producent?w owoc?w - zmiana rozporzdzenia
pomoc dla producent?w owoc?w - zmiana rozporzdzenia index.php?mod=&nid=15854&name=pomoc dla producent?w owoc?w - zmiana rozporzdzenia
wi?cej > index.php?p=1&nid=15854&name=pomoc dla producent?w owoc?w - zmiana rozporzdzenia
- index.php?p=1&nid=15853&name=pomoc ?ywno?ciowa − arr og?asza przetarg
pomoc ?ywno?ciowa − arr og?asza przetarg index.php?mod=&nid=15853&name=pomoc ?ywno?ciowa − arr og?asza przetarg
wi?cej > index.php?p=1&nid=15853&name=pomoc ?ywno?ciowa − arr og?asza przetarg
- index.php?p=1&nid=15852&name=zmiany w prow 2014-2020
zmiany w prow 2014-2020 index.php?mod=&nid=15852&name=zmiany w prow 2014-2020
wi?cej > index.php?p=1&nid=15852&name=zmiany w prow 2014-2020
- index.php?p=1&nid=15851&name=polska zablokowa?a dodatkowy import cukru na unijny rynek
polska zablokowa?a dodatkowy import cukru na unijny rynek index.php?mod=&nid=15851&name=polska zablokowa?a dodatkowy import cukru na unijny rynek
wi?cej > index.php?p=1&nid=15851&name=polska zablokowa?a dodatkowy import cukru na unijny rynek
nast?pna >> index.php?p=2
- ?mod=kupi&s=dodaj
targi agritechnika - wyjazd studyjny ?mod=kupi&s=zobacz&id=20170120111736
p?yta warstwowa od 40z?/m2 ii gatunek, konstrukcje stalowe ?mod=kupi&s=zobacz&id=20161215094148
p?yta warstwowa od 40z?/m2 ii gatunek, konstrukcje stalowe ?mod=kupi&s=zobacz&id=20161215094121
4000m2 - stare zak?ady mi?sne - d?browa g?rnicza ?mod=kupi&s=zobacz&id=20161107111547
zu?yty olej ro?linny gotowanie dla biodiesla ?mod=kupi&s=zobacz&id=20161027000038
- ?mod=artykul&kid=102
- ?mod=artykul&kid=20&nid=322
- index.php?mod=site&id=22
-

w ostatnim czasie bardzo du?o m?wi si? o mo?liwo?ciach rozwoju dla nowopowstaj?cych grup producent?w rolnych i korzy?ciach p?yn?cych dla nich z prow 2014-2020. tymcz ...

-

od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa przyjmuje wnioski o pomoc na restrukturyzacj? ma?ych gospodarstw z programu rozw ...

- ...
index.php?mod=&nid=15835
-

od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa przyjmuje wnioski o pomoc na restrukturyzacj? ma?ych gospodarstw z programu rozw ...

- ...
index.php?mod=&nid=15833
- ... index.php?mod=&nid=15819
o portalu ?mod=site&id=5
reklama ?mod=site&id=1
wsp?praca z nami ?mod=site&id=2
napisz do nas ?mod=kontakt
prywatno?? ?mod=site&id=6

Linki zewnętrzne

- http://www.rolnikpolski.pl
projekty dla rolnictwa http://projektydlarolnictwa.rolnikpolski.pl
- http://www.bardziejbyc.pl
- http://www.praskagieldaspozywcza.pl
- http://www.anew-institute.com
- http://www.wsparcierolnika.pl
- http://www.wsensie.pl
- http://www.lipniczanin.pl

Zdjęcia

Zdjęcia 42
Zdjęcia bez atrybutu ALT 33
Zdjęcia bez atrybutu TITLE 42
Korzystanie Obraz ALT i TITLE atrybutu dla każdego obrazu.

Zdjęcia bez atrybutu TITLE

images/logo.gif
images/dzialy.gif
images/bardziejbyc.png
images/newsletter.gif
images/pgs.jpg
images/toparrow.gif
images/toparrow.gif
images/toparrow.gif
images/toparrow.gif
images/toparrow.gif
images/toparrow.gif
images/rolnikpolski.jpg
images/search_icon.gif
images/topic_informacje.gif
./foto/news/1493380212_mini.jpg
../foto/image/baner01dbz1.jpg
./foto/news/1493380185_mini.jpg
./foto/news/1493380147_mini.jpg
./foto/news/1493379981_mini.jpg
./foto/news/1493379899_mini.jpg
./foto/news/1493379838_mini.jpg
./foto/news/1493379730_mini.jpg
./foto/news/1493379309_mini.jpg
./foto/news/1493379234_mini.jpg
./foto/news/1493379169_mini.jpg
./foto/news/1493379071_mini.jpg
./foto/news/1493378983_mini.jpg
./foto/news/1493378771_mini.jpg
./foto/news/1493378672_mini.jpg
images/dodajogloszenie.jpg
images/wiatraki.jpg
images/anew_logo.jpg
images/ciekawe_rolnika.jpg
images/premium_direct_logo.jpg
images/logo_fwrpz.jpg
images/logo_wsensie.jpg
images/lipniczanin_logo.png
images/box_reklama.gif
../reklama/reklamuj.gif
./foto/news/1493198304_mini.jpg
./foto/news/1493197136_mini.jpg
./foto/news/1493109748_mini.jpg

Zdjęcia bez atrybutu ALT

images/dzialy.gif
images/bardziejbyc.png
images/newsletter.gif
images/pgs.jpg
images/search_icon.gif
images/topic_informacje.gif
./foto/news/1493380212_mini.jpg
../foto/image/baner01dbz1.jpg
./foto/news/1493380185_mini.jpg
./foto/news/1493380147_mini.jpg
./foto/news/1493379981_mini.jpg
./foto/news/1493379899_mini.jpg
./foto/news/1493379838_mini.jpg
./foto/news/1493379730_mini.jpg
./foto/news/1493379309_mini.jpg
./foto/news/1493379234_mini.jpg
./foto/news/1493379169_mini.jpg
./foto/news/1493379071_mini.jpg
./foto/news/1493378983_mini.jpg
./foto/news/1493378771_mini.jpg
./foto/news/1493378672_mini.jpg
images/dodajogloszenie.jpg
images/wiatraki.jpg
images/anew_logo.jpg
images/ciekawe_rolnika.jpg
images/premium_direct_logo.jpg
images/logo_fwrpz.jpg
images/logo_wsensie.jpg
images/lipniczanin_logo.png
images/box_reklama.gif
./foto/news/1493198304_mini.jpg
./foto/news/1493197136_mini.jpg
./foto/news/1493109748_mini.jpg

Ranking:


Alexa Traffic
Daily Global Rank Trend
Daily Reach (Percent)

Majestic SEOText on page:

gospodarka ziemi? i warunki produkcji finansowanie i kredytowanie rolnictwa oraz obszar?w wiejskich produkcja rolnicza, rynki i oceny produkt?w rolnych rolnik przedsi?biorca umowy i wzory dokument?w obowi?zuj?cych i nowotworzonych w polsce poradnik rolnika grupy producent?w rolnych ekologia projekty dla rolnictwa niedziela 30-4-2017 17 tydzie? czas letni kursy walut prosz? poda? sw?j adres e-mail, aby otrzymywa? najnowsze informacje o serwisie www.rolnikpolski.pl e-mail " width="22" height="27">strona g??wna " width="22" height="27">o portalu " width="22" height="27">regulamin " width="22" height="27">reklama " width="22" height="27">og?oszenia " width="22" height="27">kontakt gry : chat : muzyka : film --> wyszukiwarka opcje: szukanie zaawansowane --> home 2017-04-28 og?lnopolska kampania „dobre bo naturalne" wi?cej > 2017-04-28 fresh market 2017 business meetings & retail center fresh market 2017 to spotkanie dostawców ?wie?ych owoców i warzyw z kupcami reprezentuj?cymi sieci handlowe. tegoroczna, jubileuszowa x-edycja, odb?dzie si? 21 wrze?nia w centrum konferencyjnym mazurkas w o?arowie mazowieckim. w ci?gu dziewi?ciu lat fresh market zyska? uznanie zarówno w polsce, jak i zagranic?. z roku na rok wzrasta zainteresowanie wydarzeniem w?ród dystrybutorów owoców i warzyw z europy i nie tylko. wi?cej > 2017-04-28 prezes fundacji wsparcia rolnika polska ziemia: - zero tolerancji dla zn?cania si? nad zwierz?tami ! panie prezesie, obro?cy praw zwierz?t dostali ostatnio wiatru w ?agle. wiele z ich postulatów ma szanse na wej?cie w ?ycie jako obowi?zuj?ce prawo... wi?cej > 2017-04-28 krd-ig promuje dr?b w wietnamie rynek wietnamu, podobnie jak inne regiony azji, zamkn?? si? na dostawy produktów drobiowych z polski ze wzgl?du na wyst?pienie wirusa grypy ptaków w naszym kraju w grudniu ubieg?ego roku. od ponad miesi?ca g?ówny inspektorat weterynarii nie poinformowa? o wyst?pieniu nowego ogniska wirusa h5n8 co mo?e oznacza? koniec choroby w polsce. obecnie przed bran?? drobiarsk? bardzo intensywny okres - nale?y ponownie uruchomi? mo?liwo?? eksportu rodzimego drobiu do zamkni?tych pa?stw. drobiarzom pomaga w tych dzia?aniach krajowa rada drobiarstwa - izba gospodarcza promuj?c zalety mi?sa drobiowego w wietnamie oraz podejmuj?c dialog z tamtejszymi w?adzami. wi?cej > 2017-04-28 wzrost na polskim rynku t?uszcz?w ??tych warszawa, 27 kwietnia 2017 r. – wg danych pochodz?cych z panelu gospodarstw domowych gfk, w 2016 roku polacy kupili wi?cej mas?a ni? w poprzednim roku i wydali na nie wi?cej pieni?dzy. efektem wi?kszych zakupów w tym segmencie rynku jest wzrost warto?ci ca?ej kategorii t?uszczów ?ó?tych o ponad 2 proc. wi?cej > 2017-04-28 carrefour polska wycofuje jajka z chowu klatkowego carrefour polska podj?? decyzj? dotycz?c? wycofania ze sprzeda?y jaj z chowu klatkowego, oznaczonych cyfr? 3. decyzja ta wynika ze strategii csr oraz polityki jako?ci grupy carrefour. jajka z chowu klatkowego w marce w?asnej carrefour znikn? z pó?ek do 2020 roku, natomiast jajka od producentów narodowych do roku 2025. wi?cej > 2017-04-28 rekordowa produkcja polskiego brojlera – ro?nie tak?e eksport jak podaje gus, w 2016 roku polscy drobiarze wyhodowali ponad 1 mld 105 mln sztuk brojlerów. wraz z produkcj? ro?nie równie? eksport. udzia? polskich kurcz?t w sprzeda?y na terenie unii europejskiej wyniós? 17 proc. aby jednak rozwija? hodowle brojlera trzeba zadba? o stada rodzicielskie i prarodzicielskie nioski reprodukcyjnej (gps - grand parents stock). o tym jak to zrobi? oraz o wyzwaniach i sposobach na utrzymanie dobrej koniunktury polskiego rynku drobiu, dyskutowali hodowcy w ramach ii forum reprodukcyjnego, które odby?o si? w dniach 25 i 26 kwietnia w chamsku oraz puszczykowie. wi?cej > 2017-04-28 mleko od kr?w spod oceny pokrywa skup blisko w 60% przeci?tna wydajno?? krów ocenianych w 2016 r. wynios?a 7.865 kg mleka, co w stosunku do roku 2015 daje wzrost o 94 kg mleka. wi?cej > 2017-04-28 ceny skupu brojler?w w maju powinny rosn?? nastroje w?ród producentów kurcz?t rze?nych s? bardzo z?e. ceny skupu brojlerów w ostatnich tygodniach oscyluj? w granicach 3,00 - 3,20 na wolnym rynku oraz oko?o 3,20 - 3,30 w umowach kontraktacyjnych. sytuacja cenowa powoduje, ?e wielu hodowców balansuje na granicy op?acalno?ci. jednak wed?ug prognoz krajowej izby producentów drobiu i pasz humory na rynku powinny si? poprawi? ze wzgl?du na przewidywany wzrost cen. wi?cej > 2017-04-28 informacja g??wnego inspektoratu weterynarii dot. opinii komisji europejskiej w sprawie kwestionariuszy na federacj? rosyjsk? w dniu 7 kwietnia 2017 r. g?ówny inspektorat weterynarii zwróci? si? do komisji europejskiej z pro?b? o wyja?nienie, czy zak?ady, które nie eksportowa?y do federacji rosyjskiej, ale dostarczy?y materia?y do produkcji na rynek rosyjski (?wiadectwa przedeksportowe), s? uwa?ane za zak?ady, które nie eksportowa?y, a zatem powinny wype?ni? kwestionariusz. w zwi?zku z brakiem odpowiedzi, ponowiono ww. pytanie w dniu 24 kwietnia 2017 r. wi?cej > 2017-04-28 pomoc dla producent?w owoc?w - zmiana rozporzdzenia w zwi?zku z przedstawieniem przez mrirw do konsultacji projektu rozporz?dzenia rady ministrów zmieniaj?cego rozporz?dzenie w sprawie realizacji przez agencj? rynku rolnego zada? zwi?zanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych ?rodków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w zwi?zku z kontynuacj? zakazu ich przywozu z unii europejskiej do federacji rosyjskiej zarz?d krajowej rady izb rolniczych wyst?pi? pismem z dnia 26.04.2017 r. o pozostawienie mo?liwo?ci udzia?u w mechanizmie wycofywania owoców z rynku równie? rolnikom indywidualnym. wi?cej > 2017-04-28 pomoc ?ywno?ciowa − arr og?asza przetarg agencja rynku rolnego jako beneficjent operacji i w ramach programu operacyjnego pomoc ?ywno?ciowa 2014-2020 podprogram 2017 og?osi?a przetarg nieograniczony na dostawy artyku?ów spo?ywczych do magazynów organizacji partnerskich. do magazynów wskazanych przez opo trafi oko?o 67,1 tys. ton artyku?ów spo?ywczych o ??cznej szacunkowej warto?ci oko?o 354,7 mln pln brutto. wi?cej > 2017-04-28 zmiany w prow 2014-2020 komisja europejska zatwierdzi?a zmian? programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. wi?cej > 2017-04-28 polska zablokowa?a dodatkowy import cukru na unijny rynek - jestem przeciwny planowanemu przez komisj? europejsk? zwi?kszeniu poda?y cukru na rynek unijny poprzez umo?liwienie dodatkowego importu w roku gospodarczym 2016/2017 po obni?onej stawce celnej - napisa? w li?cie do komisarza phila hogana minister rolnictwa i rozwoju wsi krzysztof jurgiel wyra?aj?c swoj? dezaprobat? dla takich dzia?a?. wi?cej > nast?pna >> ostatnio dodane og?oszenia‣ targi agritechnika - wyjazd studyjny ‣ p?yta warstwowa od 40z?/m2 ii gatunek, konstrukcje stalowe ‣ p?yta warstwowa od 40z?/m2 ii gatunek, konstrukcje stalowe ‣ 4000m2 - stare zak?ady mi?sne - d?browa g?rnicza ‣ zu?yty olej ro?linny gotowanie dla biodiesla nowo-stare wyzwania dla „ ... tylko do 28 kwietnia mo?na sk? ... raporty tygodniowe o sytuacji ... w ostatnim czasie bardzo du?o m?wi si? o mo?liwo?ciach rozwoju dla nowopowstaj?cych grup producent?w rolnych i korzy?ciach p?yn?cych dla nich z prow 2014-2020. tymcz ... od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa przyjmuje wnioski o pomoc na restrukturyzacj? ma?ych gospodarstw z programu rozw ... ... © rolnikpolski.pl 2014 o portalu reklama wsp?praca z nami napisz do nas prywatno??


Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 1057

One word

Two words phrases

Three words phrases

nie - 3.41% (36)
2017 - 2.27% (24)
wi?cej - 1.51% (16)
2017-04-28 - 1.32% (14)
si? - 0.95% (10)
rok - 0.95% (10)
dla - 0.85% (9)
ich - 0.85% (9)
roku - 0.85% (9)
rynku - 0.76% (8)
polski - 0.66% (7)
... - 0.66% (7)
przed - 0.66% (7)
jak - 0.66% (7)
czy - 0.66% (7)
spod - 0.57% (6)
rolnik - 0.57% (6)
lat - 0.57% (6)
eksport - 0.57% (6)
width="22" - 0.57% (6)
kwietnia - 0.57% (6)
oraz - 0.57% (6)
ni? - 0.47% (5)
arr - 0.47% (5)
rozw - 0.47% (5)
nad - 0.47% (5)
2020 - 0.47% (5)
praw - 0.47% (5)
- 0.47% (5)
polska - 0.47% (5)
2014 - 0.47% (5)
przez - 0.47% (5)
ceny - 0.38% (4)
sk? - 0.38% (4)
jaj - 0.38% (4)
nas - 0.38% (4)
carrefour - 0.38% (4)
tych - 0.38% (4)
tym - 0.38% (4)
rolnictwa - 0.38% (4)
wzrost - 0.38% (4)
producentów - 0.38% (4)
rynek - 0.38% (4)
pomoc - 0.38% (4)
europejskiej - 0.38% (4)
2014-2020 - 0.38% (4)
owoców - 0.38% (4)
2016 - 0.38% (4)
rozwoju - 0.28% (3)
rosyjski - 0.28% (3)
które - 0.28% (3)
izb - 0.28% (3)
dnia - 0.28% (3)
powinny - 0.28% (3)
chowu - 0.28% (3)
dniu - 0.28% (3)
opo - 0.28% (3)
oko?o - 0.28% (3)
programu - 0.28% (3)
skup - 0.28% (3)
ale - 0.28% (3)
zwi?zku - 0.28% (3)
klatkowego - 0.28% (3)
jajka - 0.28% (3)
weterynarii - 0.28% (3)
grup - 0.28% (3)
jako - 0.28% (3)
producent?w - 0.28% (3)
fresh - 0.28% (3)
market - 0.28% (3)
warzyw - 0.28% (3)
zak?ady - 0.28% (3)
ponad - 0.28% (3)
czas - 0.28% (3)
drobiu - 0.28% (3)
rolnych - 0.28% (3)
nami - 0.28% (3)
bardzo - 0.28% (3)
polsce - 0.28% (3)
inspektorat - 0.28% (3)
wyzwania - 0.19% (2)
reklama - 0.19% (2)
ww. - 0.19% (2)
tylko - 0.19% (2)
rosyjskiej - 0.19% (2)
nich - 0.19% (2)
rolnikpolski.pl - 0.19% (2)
rolnego - 0.19% (2)
tymcz - 0.19% (2)
rady - 0.19% (2)
stare - 0.19% (2)
p?yta - 0.19% (2)
warstwowa - 0.19% (2)
40z?/m2 - 0.19% (2)
prow - 0.19% (2)
federacji - 0.19% (2)
unijny - 0.19% (2)
import - 0.19% (2)
2014-2020. - 0.19% (2)
gatunek, - 0.19% (2)
magazynów - 0.19% (2)
przetarg - 0.19% (2)
cukru - 0.19% (2)
?ywno?ciowa - 0.19% (2)
agencja - 0.19% (2)
stalowe - 0.19% (2)
spo?ywczych - 0.19% (2)
artyku?ów - 0.19% (2)
konstrukcje - 0.19% (2)
mo?liwo?ci - 0.19% (2)
ro?nie - 0.19% (2)
ostatnio - 0.19% (2)
wietnamie - 0.19% (2)
zwierz?t - 0.19% (2)
wsparcia - 0.19% (2)
prezes - 0.19% (2)
dostawy - 0.19% (2)
wzgl?du - 0.19% (2)
gospodarstw - 0.19% (2)
- 0.19% (2)
g?ówny - 0.19% (2)
wirusa - 0.19% (2)
w?ród - 0.19% (2)
--> - 0.19% (2)
rolnika - 0.19% (2)
grupy - 0.19% (2)
oceny - 0.19% (2)
produkcja - 0.19% (2)
wiejskich - 0.19% (2)
poda? - 0.19% (2)
aby - 0.19% (2)
gry - 0.19% (2)
portalu - 0.19% (2)
o">height="27">o - 0.19% (2)
e-mail - 0.19% (2)
jest - 0.19% (2)
warto?ci - 0.19% (2)
daje - 0.19% (2)
skupu - 0.19% (2)
dniach - 0.19% (2)
ramach - 0.19% (2)
nioski - 0.19% (2)
brojlerów - 0.19% (2)
3,20 - 0.19% (2)
zak?ady, - 0.19% (2)
sprawie - 0.19% (2)
komisji - 0.19% (2)
krajowej - 0.19% (2)
rodzicielskie - 0.19% (2)
jednak - 0.19% (2)
brojlera - 0.19% (2)
polskiego - 0.19% (2)
sprzeda?y - 0.19% (2)
proc. - 0.19% (2)
produkcji - 0.19% (2)
mln - 0.19% (2)
unii - 0.19% (2)
kurcz?t - 0.19% (2)
udzia? - 0.19% (2)
równie? - 0.19% (2)
eksportowa?y - 0.19% (2)
wi?cej > - 1.32% (14)
> 2017-04-28 - 1.23% (13)
" width="22" - 0.57% (6)
2017 r. - 0.47% (5)
kwietnia 2017 - 0.38% (4)
w 2016 - 0.28% (3)
w polsce - 0.28% (3)
oraz o - 0.28% (3)
z chowu - 0.28% (3)
zwi?zku z - 0.28% (3)
fresh market - 0.28% (3)
owoców i - 0.28% (3)
i warzyw - 0.28% (3)
pomoc ?ywno?ciowa - 0.19% (2)
‣ p?yta - 0.19% (2)
cukru na - 0.19% (2)
prow 2014-2020 - 0.19% (2)
artyku?ów spo?ywczych - 0.19% (2)
do magazynów - 0.19% (2)
na dostawy - 0.19% (2)
warstwowa od - 0.19% (2)
od 40z?/m2 - 0.19% (2)
konstrukcje stalowe - 0.19% (2)
producent?w rolnych - 0.19% (2)
28 kwietnia - 0.19% (2)
programu rozw - 0.19% (2)
ii gatunek, - 0.19% (2)
2017-04-28 pomoc - 0.19% (2)
gatunek, konstrukcje - 0.19% (2)
stalowe ‣ - 0.19% (2)
p?yta warstwowa - 0.19% (2)
40z?/m2 ii - 0.19% (2)
zak?ady, które - 0.19% (2)
g?ówny inspektorat - 0.19% (2)
carrefour polska - 0.19% (2)
do roku - 0.19% (2)
wzgl?du na - 0.19% (2)
si? na - 0.19% (2)
market 2017 - 0.19% (2)
warzyw z - 0.19% (2)
w wietnamie - 0.19% (2)
2016 roku - 0.19% (2)
w ramach - 0.19% (2)
do federacji - 0.19% (2)
na rynek - 0.19% (2)
rynku rolnego - 0.19% (2)
nie eksportowa?y - 0.19% (2)
inspektorat weterynarii - 0.19% (2)
ceny skupu - 0.19% (2)
ze wzgl?du - 0.19% (2)
europejskiej w - 0.19% (2)
federacji rosyjskiej - 0.19% (2)
wi?cej > 2017-04-28 - 1.23% (13)
kwietnia 2017 r. - 0.38% (4)
‣ p?yta warstwowa - 0.19% (2)
od 40z?/m2 ii - 0.19% (2)
gatunek, konstrukcje stalowe - 0.19% (2)
do federacji rosyjskiej - 0.19% (2)
ze wzgl?du na - 0.19% (2)
g?ówny inspektorat weterynarii - 0.19% (2)
jajka z chowu - 0.19% (2)
w 2016 roku - 0.19% (2)
fresh market 2017 - 0.19% (2)
zak?ady, które nie - 0.19% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

Copyright © 2015-2016 hupso.pl. All rights reserved. FB | +G | Twitter

Hupso.pl jest serwisem internetowym, w którym jednym kliknieciem możesz szybko i łatwo sprawdź stronę www pod kątem SEO. Oferujemy darmowe pozycjonowanie stron internetowych oraz wycena domen i stron internetowych. Prowadzimy ranking polskich stron internetowych oraz ranking stron alexa.