2.17 score from hupso.pl for:
pedagogszkolny.plHTML Content


Titlepedagog szkolny - news

Length: 22, Words: 4
Description praca pedagoga szkolnego : zadania i obowi?zki, uregulowania prawne, pomoc materialna, pomoc psychologiczna, diagnoza,scenariusze zaj??, instytucje wsp?pracuj?ce

Length: 161, Words: 20
Keywords pedagog szkolny, pedagog, pomoc materialna, pomoc psychologiczna, wychowanie, opieka, profilaktyka, dzieci, dostosowanie wymaga?
Robots
Charset UTF-8
Og Meta - Title pusty
Og Meta - Description pusty
Og Meta - Site name pusty
Tytuł powinien zawierać pomiędzy 10 a 70 znaków (ze spacjami), a mniej niż 12 słów w długości.
Meta opis powinien zawierać pomiędzy 50 a 160 znaków (łącznie ze spacjami), a mniej niż 24 słów w długości.
Kodowanie znaków powinny być określone , UTF-8 jest chyba najlepszy zestaw znaków, aby przejść z powodu UTF-8 jest bardziej międzynarodowy kodowaniem.
Otwarte obiekty wykresu powinny być obecne w stronie internetowej (więcej informacji na temat protokołu OpenGraph: http://ogp.me/)

SEO Content

Words/Characters 3200
Text/HTML 21.73 %
Headings H1 0
H2 0
H3 0
H4 0
H5 0
H6 0
H1
H2
H3
H4
H5
H6
strong
:: 
:: 
:: 
:: 
:: 
:: 
:: 
:: 
nawigacja
aktualnie online
ostatnie komentarze

ostatnio poruszane tematy
temat
obejrze?
odpowiedzi
ostatni post
nowy mechanizm motywacyjny dla nauczycieli dyplomowanych - dodatek do wynagrodzenia po otrzymaniu najwy?szej oceny pracy
zamiast rozmowy przed komisj? kwalifikacyjn? odb?dzie si? egzamin zewn?trzny dla nauczyciela sta?ysty
nie by?o w tej sprawie rozm?w z minister edukacji
w?r?d tych postulat?w s? propozycje nszz „solidarno??”, kt?re wst?pnie uzyska?y akceptacj? ministerstwa edukacji narodowej, m.in. powi?zanie p?acy nauczycieli ze ?rednim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej i okre?lenie w ustawie-karta nauczyciela pensum nauczycieli specjalist?w (pedagog?w, psycholog?w, logoped?w).
podczas spotkania poruszono tak?e problem funkcjonowania szk? niepublicznych, przywr?cenia obowi?zywania karty nauczyciela w plac?wkach opieku?czo-wychowawczych oraz doprecyzowania przepisu art. 42 karty nauczyciela w celu wyeliminowania nadu?y? zwi?zanych ze zmuszaniem nauczycieli do realizacji nieodp?atnych zaj?? edukacyjnych.
minister anna zalewska przedstawi?a propozycje zmian ustawowych dotycz?cych wynagrodze? nauczycieli, czasu pracy, awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela, a tak?e nowego sposobu finansowania o?wiaty. propozycje te spotka?y si? z wdzi?czno?ci? i poparciem ze strony „solidarno?ci” i forum, natomiast wzbudzi?y zastrze?enia korporacji samorz?dowych, zw?aszcza w zakresie sposobu finansowania o?wiaty i terminu wej?cia w ?ycie proponowanych zmian. podzi?kowa? za przedstawione propozycje nie z?o?y? minister przedstawiciel znp. wskaza?, ?e nie zosta?y przedstawione ?adne konkrety dotycz?ce zwi?kszenia ?rodk?w w subwencji o?wiatowej, a tak?e zwi?kszenia ?rodk?w na wynagrodzenia.
zaw?d nauczyciela jest zawodem zaufania publicznego i powinien by? otoczony szczeg?ln? trosk? ze strony pa?stwa ze wzgl?du na wp?yw nauczycieli na kolejne pokolenia uczni?w. tymczasem.....
na kierunki nauczycielskie przyjmowanych jest coraz wi?cej najs?abszych maturzyst?w
coraz wyra?niejsza staje si? selekcja negatywna do zawodu nauczyciela.
ministerstwo chce aby pensum specjalist?w, w tym m.in. logoped?w, pedagog?w i psycholog?w wynosi?o od 20 do 22 godzin. o jego wysoko?ci nie b?dzie ju? decydowa? rada gminy w uchwale, ale b?dzie ono wprost zapisane w karcie nauczyciela.
ministerstwo chce zdefiniowa? zadania edukacyjne i dokona? ich wyceny (chodzi np. o ocen?, ilu nauczycieli, specjalist?w, pedagog?w i psycholog?w powinno przypada? na konkretn? liczb? uczni?w). w efekcie je?li w szkole zostanie zatrudniony logopeda, to gmina otrzyma na niego dofinansowanie z bud?etu.
1
logowanie
ostatnie artyku?y
shoutbox
ostatnio na forum
najnowsze tematy
najciekawsze tematy
b
:: 
:: 
:: 
:: 
:: 
:: 
:: 
:: 
nawigacja
aktualnie online
ostatnie komentarze

ostatnio poruszane tematy
temat
obejrze?
odpowiedzi
ostatni post
nowy mechanizm motywacyjny dla nauczycieli dyplomowanych - dodatek do wynagrodzenia po otrzymaniu najwy?szej oceny pracy
zamiast rozmowy przed komisj? kwalifikacyjn? odb?dzie si? egzamin zewn?trzny dla nauczyciela sta?ysty
nie by?o w tej sprawie rozm?w z minister edukacji
w?r?d tych postulat?w s? propozycje nszz „solidarno??”, kt?re wst?pnie uzyska?y akceptacj? ministerstwa edukacji narodowej, m.in. powi?zanie p?acy nauczycieli ze ?rednim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej i okre?lenie w ustawie-karta nauczyciela pensum nauczycieli specjalist?w (pedagog?w, psycholog?w, logoped?w).
podczas spotkania poruszono tak?e problem funkcjonowania szk? niepublicznych, przywr?cenia obowi?zywania karty nauczyciela w plac?wkach opieku?czo-wychowawczych oraz doprecyzowania przepisu art. 42 karty nauczyciela w celu wyeliminowania nadu?y? zwi?zanych ze zmuszaniem nauczycieli do realizacji nieodp?atnych zaj?? edukacyjnych.
minister anna zalewska przedstawi?a propozycje zmian ustawowych dotycz?cych wynagrodze? nauczycieli, czasu pracy, awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela, a tak?e nowego sposobu finansowania o?wiaty. propozycje te spotka?y si? z wdzi?czno?ci? i poparciem ze strony „solidarno?ci” i forum, natomiast wzbudzi?y zastrze?enia korporacji samorz?dowych, zw?aszcza w zakresie sposobu finansowania o?wiaty i terminu wej?cia w ?ycie proponowanych zmian. podzi?kowa? za przedstawione propozycje nie z?o?y? minister przedstawiciel znp. wskaza?, ?e nie zosta?y przedstawione ?adne konkrety dotycz?ce zwi?kszenia ?rodk?w w subwencji o?wiatowej, a tak?e zwi?kszenia ?rodk?w na wynagrodzenia.
zaw?d nauczyciela jest zawodem zaufania publicznego i powinien by? otoczony szczeg?ln? trosk? ze strony pa?stwa ze wzgl?du na wp?yw nauczycieli na kolejne pokolenia uczni?w. tymczasem.....
na kierunki nauczycielskie przyjmowanych jest coraz wi?cej najs?abszych maturzyst?w
coraz wyra?niejsza staje si? selekcja negatywna do zawodu nauczyciela.
ministerstwo chce aby pensum specjalist?w, w tym m.in. logoped?w, pedagog?w i psycholog?w wynosi?o od 20 do 22 godzin. o jego wysoko?ci nie b?dzie ju? decydowa? rada gminy w uchwale, ale b?dzie ono wprost zapisane w karcie nauczyciela.
ministerstwo chce zdefiniowa? zadania edukacyjne i dokona? ich wyceny (chodzi np. o ocen?, ilu nauczycieli, specjalist?w, pedagog?w i psycholog?w powinno przypada? na konkretn? liczb? uczni?w). w efekcie je?li w szkole zostanie zatrudniony logopeda, to gmina otrzyma na niego dofinansowanie z bud?etu.
1
logowanie
ostatnie artyku?y
shoutbox
ostatnio na forum
najnowsze tematy
najciekawsze tematy
i
:: 
:: 
:: 
:: 
:: 
:: 
:: 
:: 
nawigacja
aktualnie online
ostatnie komentarze

ostatnio poruszane tematy
temat
obejrze?
odpowiedzi
ostatni post
nowy mechanizm motywacyjny dla nauczycieli dyplomowanych - dodatek do wynagrodzenia po otrzymaniu najwy?szej oceny pracy
zamiast rozmowy przed komisj? kwalifikacyjn? odb?dzie si? egzamin zewn?trzny dla nauczyciela sta?ysty
nie by?o w tej sprawie rozm?w z minister edukacji
w?r?d tych postulat?w s? propozycje nszz „solidarno??”, kt?re wst?pnie uzyska?y akceptacj? ministerstwa edukacji narodowej, m.in. powi?zanie p?acy nauczycieli ze ?rednim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej i okre?lenie w ustawie-karta nauczyciela pensum nauczycieli specjalist?w (pedagog?w, psycholog?w, logoped?w).
podczas spotkania poruszono tak?e problem funkcjonowania szk? niepublicznych, przywr?cenia obowi?zywania karty nauczyciela w plac?wkach opieku?czo-wychowawczych oraz doprecyzowania przepisu art. 42 karty nauczyciela w celu wyeliminowania nadu?y? zwi?zanych ze zmuszaniem nauczycieli do realizacji nieodp?atnych zaj?? edukacyjnych.
minister anna zalewska przedstawi?a propozycje zmian ustawowych dotycz?cych wynagrodze? nauczycieli, czasu pracy, awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela, a tak?e nowego sposobu finansowania o?wiaty. propozycje te spotka?y si? z wdzi?czno?ci? i poparciem ze strony „solidarno?ci” i forum, natomiast wzbudzi?y zastrze?enia korporacji samorz?dowych, zw?aszcza w zakresie sposobu finansowania o?wiaty i terminu wej?cia w ?ycie proponowanych zmian. podzi?kowa? za przedstawione propozycje nie z?o?y? minister przedstawiciel znp. wskaza?, ?e nie zosta?y przedstawione ?adne konkrety dotycz?ce zwi?kszenia ?rodk?w w subwencji o?wiatowej, a tak?e zwi?kszenia ?rodk?w na wynagrodzenia.
zaw?d nauczyciela jest zawodem zaufania publicznego i powinien by? otoczony szczeg?ln? trosk? ze strony pa?stwa ze wzgl?du na wp?yw nauczycieli na kolejne pokolenia uczni?w. tymczasem.....
na kierunki nauczycielskie przyjmowanych jest coraz wi?cej najs?abszych maturzyst?w
coraz wyra?niejsza staje si? selekcja negatywna do zawodu nauczyciela.
ministerstwo chce aby pensum specjalist?w, w tym m.in. logoped?w, pedagog?w i psycholog?w wynosi?o od 20 do 22 godzin. o jego wysoko?ci nie b?dzie ju? decydowa? rada gminy w uchwale, ale b?dzie ono wprost zapisane w karcie nauczyciela.
ministerstwo chce zdefiniowa? zadania edukacyjne i dokona? ich wyceny (chodzi np. o ocen?, ilu nauczycieli, specjalist?w, pedagog?w i psycholog?w powinno przypada? na konkretn? liczb? uczni?w). w efekcie je?li w szkole zostanie zatrudniony logopeda, to gmina otrzyma na niego dofinansowanie z bud?etu.
1
logowanie
ostatnie artyku?y
shoutbox
ostatnio na forum
najnowsze tematy
najciekawsze tematy
em
Bolds strong 35
b 35
i 35
em 0
Zawartość strony internetowej powinno zawierać więcej niż 250 słów, z stopa tekst / kod jest wyższy niż 20%.
Pozycji używać znaczników (h1, h2, h3, ...), aby określić temat sekcji lub ustępów na stronie, ale zwykle, użyj mniej niż 6 dla każdego tagu pozycje zachować swoją stronę zwięzły.
Styl używać silnych i kursywy znaczniki podkreślić swoje słowa kluczowe swojej stronie, ale nie nadużywać (mniej niż 16 silnych tagi i 16 znaczników kursywy)

Statystyki strony

twitter:title pusty
twitter:description pusty
google+ itemprop=name pusty
Pliki zewnętrzne 8
Pliki CSS 1
Pliki javascript 7
Plik należy zmniejszyć całkowite odwołanie plików (CSS + JavaScript) do 7-8 maksymalnie.

Linki wewnętrzne i zewnętrzne

Linki 184
Linki wewnętrzne 173
Linki zewnętrzne 11
Linki bez atrybutu Title 141
Linki z atrybutem NOFOLLOW 0
Linki - Użyj atrybutu tytuł dla każdego łącza. Nofollow link jest link, który nie pozwala wyszukiwarkom boty zrealizują są odnośniki no follow. Należy zwracać uwagę na ich użytkowania

Linki wewnętrzne

strona g??wna index.php
artyku?y i scenariusze zaj?? articles.php
news news.php
linki weblinks.php
forum forum/index.php
szukaj search.php
mapa strony viewpage.php?page_id=48
regulamin viewpage.php?page_id=102
strona g??wna index.php
charakterystyka zawodu viewpage.php?page_id=1
warunki zatrudnienia viewpage.php?page_id=3
wymagane kwalifikacje viewpage.php?page_id=5
dokumentacja viewpage.php?page_id=6
awans zawodowy viewpage.php?page_id=91
pomoc materialna viewpage.php?page_id=7
pomoc psych-ped. viewpage.php?page_id=10
diagnoza viewpage.php?page_id=17
dostosowanie wymaga? viewpage.php?page_id=71
problemy w nauce-?wiczenia viewpage.php?page_id=119
sprawdzian/egzamin viewpage.php?page_id=118
odpowiedzialno?? nieletnich viewpage.php?page_id=26
plac?wki specjalistyczne viewpage.php?page_id=24
ksi??ki viewpage.php?page_id=28
inne viewpage.php?page_id=172
artyku?y i scenariusze zaj?? articles.php
news news.php
linki weblinks.php
forum forum/index.php
pliki do pobrania downloads.php
akty prawne viewpage.php?page_id=33
szukaj search.php
kontakt contact.php
dorka182 profile.php?lookup=7041
sebulina59 profile.php?lookup=94039
ciekawy przypadek jaki... articles.php?article_id=144
w?a?nie przeprowadzi?a... articles.php?article_id=59
to by?o w krakowie, mi... articles.php?article_id=141
tak wiem o takiej mo?l... articles.php?article_id=141
mia?em przypadek pierw... articles.php?article_id=141
teraz minister obieca?... news.php?readmore=1079
przesta?cie z tymi lim... news.php?readmore=1079
rzeczywi?cie liczba et... news.php?readmore=1079
dla mnie to niedobre r... news.php?readmore=1079
przelicznik wymiaru et... news.php?readmore=1079
a ja zaczynam dopiero ... viewpage.php?page_id=168
?wietne, z tego co pis... viewpage.php?page_id=109
dzi?kuj? , pomys?owe i... viewpage.php?page_id=109
fantastyczna! viewpage.php?page_id=109
super!!! viewpage.php?page_id=109
reforma forum/viewthread.php?thread_id=4109&pid=40194#post_40194
martalc profile.php?lookup=11997
wa?ne!!! konsultacja projek... forum/viewthread.php?thread_id=4206&pid=40193#post_40193
poziomka2 profile.php?lookup=957
respektowanie opinii forum/viewthread.php?thread_id=436&pid=40123#post_40123
malko profile.php?lookup=54894
dni gminy i inne przejawy a... forum/viewthread.php?thread_id=4205&pid=40114#post_40114
is profile.php?lookup=66
niegrzeczna 6-letnia dziewc... forum/viewthread.php?thread_id=2813&pid=40111#post_40111
wosiu profile.php?lookup=9109
spektakle profilaktyczne forum/viewthread.php?thread_id=996&pid=40107#post_40107
is profile.php?lookup=66
promocja w gim. po "reformie" forum/viewthread.php?thread_id=4204&pid=40106#post_40106
is profile.php?lookup=66
szkolny program profilaktyki forum/viewthread.php?thread_id=856&pid=40102#post_40102
aneczkalo profile.php?lookup=600
prywatna dzia?alno?? forum/viewthread.php?thread_id=4193&pid=40097#post_40097
ell_lla profile.php?lookup=17888
mam te kwalifikacje? forum/viewthread.php?thread_id=1843&pid=40034#post_40034
kazimierz profile.php?lookup=1
sze?ciolatek w szkole forum/viewthread.php?thread_id=1606&pid=40018#post_40018
nicolai0 profile.php?lookup=4720
godziny pedagoga szkolnego forum/viewthread.php?thread_id=1766&pid=40010#post_40010
dzwoneczek profile.php?lookup=472
socjoterapia forum/viewthread.php?thread_id=781&pid=39988#post_39988
reszta profile.php?lookup=465
pedagog objazdowy forum/viewthread.php?thread_id=2715&pid=39977#post_39977
ula76 profile.php?lookup=4169
zaj?cia rewalidacyjne forum/viewthread.php?thread_id=516&pid=39972#post_39972
kazimierz profile.php?lookup=1
wybory super nauczyciela forum/viewthread.php?thread_id=3148&pid=39964#post_39964
zetka profile.php?lookup=3458
orzeczenie - wa?no?? forum/viewthread.php?thread_id=3068&pid=39954#post_39954
ina profile.php?lookup=381
- news_cats.php?cat_id=24
kazimierz profile.php?lookup=1
24 komentarzy news.php?readmore=1079#comments
- print.php?type=n&item_id=1079
- news_cats.php?cat_id=24
kazimierz profile.php?lookup=1
9 komentarzy news.php?readmore=1078#comments
- print.php?type=n&item_id=1078
- news_cats.php?cat_id=24
kazimierz profile.php?lookup=1
0 komentarzy news.php?readmore=1077#comments
- print.php?type=n&item_id=1077
- news_cats.php?cat_id=24
kazimierz profile.php?lookup=1
0 komentarzy news.php?readmore=1076#comments
- print.php?type=n&item_id=1076
- news_cats.php?cat_id=24
kazimierz profile.php?lookup=1
0 komentarzy news.php?readmore=1075#comments
- print.php?type=n&item_id=1075
kazimierz profile.php?lookup=1
4 komentarzy news.php?readmore=1074#comments
- print.php?type=n&item_id=1074
- news_cats.php?cat_id=24
kazimierz profile.php?lookup=1
22 komentarzy news.php?readmore=1073#comments
- print.php?type=n&item_id=1073
- news_cats.php?cat_id=24
kazimierz profile.php?lookup=1
0 komentarzy news.php?readmore=1072#comments
- print.php?type=n&item_id=1072
kazimierz profile.php?lookup=1
7 komentarzy news.php?readmore=1071#comments
- print.php?type=n&item_id=1071
- news_cats.php?cat_id=24
kazimierz profile.php?lookup=1
6 komentarzy news.php?readmore=1070#comments
- print.php?type=n&item_id=1070
kazimierz profile.php?lookup=1
5 komentarzy news.php?readmore=1069#comments
- print.php?type=n&item_id=1069
2 news.php?rowstart=11
3 news.php?rowstart=22
4 news.php?rowstart=33
93 news.php?rowstart=1012
zarejestruj si? register.php
nowe has?o lostpassword.php
pedog profile.php?lookup=96
pedog profile.php?lookup=96
kazimierz profile.php?lookup=1
kate76 profile.php?lookup=90545
pedagog30 profile.php?lookup=50859
belferka2 profile.php?lookup=63968
kazimierz profile.php?lookup=1
dorkos profile.php?lookup=63210
taanna30 profile.php?lookup=8188
taanna30 profile.php?lookup=8188
kazimierz profile.php?lookup=1
kazimierz profile.php?lookup=1
taanna30 profile.php?lookup=8188
kazimierz profile.php?lookup=1
kazimierz profile.php?lookup=1
ewa1444 profile.php?lookup=12778
taanna30 profile.php?lookup=8188
psociunia profile.php?lookup=4743
dzwoneczek profile.php?lookup=472
viola1 profile.php?lookup=5709
archiwum shoutboksa infusions/shoutbox_panel/shoutbox_archive.php
reforma forum/viewthread.php?thread_id=4109
wa?ne!!! konsultacja... forum/viewthread.php?thread_id=4206
pomoc pp - po "nowsz... forum/viewthread.php?thread_id=2826
petycja- wysy?amy od... forum/viewthread.php?thread_id=2834
respektowanie opinii forum/viewthread.php?thread_id=436
projekt nowego ro... forum/viewthread.php?thread_id=606
petycja- wysy?amy... forum/viewthread.php?thread_id=2834
godziny pedagoga ... forum/viewthread.php?thread_id=1766
reforma forum/viewthread.php?thread_id=4109
zaj?cia rewalidac... forum/viewthread.php?thread_id=516

Linki zewnętrzne

forum dla rodzic?w http://pedagogszkolny.pl/forum/index.php
zach?cam do polubienia nas na facebook'u http://www.facebook.com/pages/pedagogszkolnypl/300524709978553
- http://www.facebook.com/pages/pedagogszkolnypl/300524709978553
www.solidarnosc.org.pl http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/
www.znp.edu.pl http://www.znp.edu.pl/element/3042/nauczyciele_sami_sfinansuja_podwyzki
men.gov.pl https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/kolejne-posiedzenie-zespolu-do-spraw-statusu-zawodowego-pracownikow-oswiaty.html
www.nik.gov.pl https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-przygotowaniu-do-zawodu-nauczyciela.html
serwisy.gazetaprawna.pl http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1032851,zasady-zatrudniania-nauczycieli-egzamin-panstwowy-dla-nauczyciela.html
www.facebook.com/niedlachaosuwszkole https://www.facebook.com/niedlachaosuwszkole/photos/a.609982312498625.1073741828.609827195847470/746842148812640/?type=3&theater
nick jones http://php-fusion.co.uk/news.php
harly http://php-fusion.openworld.dk/

Zdjęcia

Zdjęcia 230
Zdjęcia bez atrybutu ALT 160
Zdjęcia bez atrybutu TITLE 210
Korzystanie Obraz ALT i TITLE atrybutu dla każdego obrazu.

Zdjęcia bez atrybutu TITLE

themes/brightcopper/images/darksilver_03.png
themes/brightcopper/images/darksilver_06.png
../foto2/b.jpg
themes/brightcopper/images/darksilver_11.png
themes/brightcopper/images/darksilver_13.png
themes/brightcopper/images/darksilver_23.png
themes/brightcopper/images/darksilver_27.png
images/spacer.png
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_01.png
images/darksilverfooter_02.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_04.png
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_01.png
images/darksilverfooter_02.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_04.png
themes/brightcopper/images/panel_off.gif
themes/brightcopper/images/bullet.gif
themes/brightcopper/images/bullet.gif
themes/brightcopper/images/bullet.gif
themes/brightcopper/images/bullet.gif
themes/brightcopper/images/bullet.gif
themes/brightcopper/images/bullet.gif
themes/brightcopper/images/bullet.gif
themes/brightcopper/images/bullet.gif
themes/brightcopper/images/bullet.gif
themes/brightcopper/images/bullet.gif
themes/brightcopper/images/bullet.gif
themes/brightcopper/images/bullet.gif
themes/brightcopper/images/bullet.gif
themes/brightcopper/images/bullet.gif
themes/brightcopper/images/bullet.gif
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_01.png
images/darksilverfooter_02.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_04.png
../foto2/facebook.jpg
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_01.png
images/darksilverfooter_02.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_04.png
themes/brightcopper/forum/folder.gif
themes/brightcopper/forum/folder.gif
themes/brightcopper/forum/folder.gif
themes/brightcopper/forum/folder.gif
themes/brightcopper/forum/folder.gif
themes/brightcopper/forum/folder.gif
themes/brightcopper/forum/folder.gif
themes/brightcopper/forum/folder.gif
themes/brightcopper/forum/folder.gif
themes/brightcopper/forum/folder.gif
themes/brightcopper/forum/folder.gif
themes/brightcopper/forum/folder.gif
themes/brightcopper/forum/folder.gif
themes/brightcopper/forum/folder.gif
themes/brightcopper/forum/folder.gif
themes/brightcopper/forum/folder.gif
themes/brightcopper/forum/folder.gif
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_01.png
images/darksilverfooter_02.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_04.png
images/darksilverfooter_05.png
images/imagenotfound.jpg
../foto2/zalewska.jpg
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/printer.gif
images/darksilverfooter_06.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_01.png
images/darksilverfooter_02.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_04.png
images/darksilverfooter_05.png
images/imagenotfound.jpg
../foto2/zalewska.jpg
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/printer.gif
images/darksilverfooter_06.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_01.png
images/darksilverfooter_02.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_04.png
images/darksilverfooter_05.png
images/imagenotfound.jpg
../foto2/solidarnosc.jpg
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/printer.gif
images/darksilverfooter_06.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_01.png
images/darksilverfooter_02.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_04.png
images/darksilverfooter_05.png
images/imagenotfound.jpg
../foto2/znp.jpg
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/printer.gif
images/darksilverfooter_06.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_01.png
images/darksilverfooter_02.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_04.png
images/darksilverfooter_05.png
images/imagenotfound.jpg
../foto2/men.jpg
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/printer.gif
images/darksilverfooter_06.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_01.png
images/darksilverfooter_02.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_04.png
images/darksilverfooter_05.png
../foto2/nik.jpg
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/printer.gif
images/darksilverfooter_06.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_01.png
images/darksilverfooter_02.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_04.png
images/darksilverfooter_05.png
images/imagenotfound.jpg
../foto2/men.jpg
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/printer.gif
images/darksilverfooter_06.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_01.png
images/darksilverfooter_02.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_04.png
images/darksilverfooter_05.png
images/imagenotfound.jpg
../foto2/autyzm.jpg
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/printer.gif
images/darksilverfooter_06.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_01.png
images/darksilverfooter_02.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_04.png
images/darksilverfooter_05.png
../foto2/pieta.jpg
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/printer.gif
images/darksilverfooter_06.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_01.png
images/darksilverfooter_02.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_04.png
images/darksilverfooter_05.png
images/imagenotfound.jpg
../foto2/buc.jpg
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/printer.gif
images/darksilverfooter_06.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_01.png
images/darksilverfooter_02.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_04.png
images/darksilverfooter_05.png
../foto2/znp.jpg
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/printer.gif
images/darksilverfooter_06.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_01.png
images/darksilverfooter_02.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_04.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_01.png
images/darksilverfooter_02.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_04.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_01.png
images/darksilverfooter_02.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_04.png
images/smiley/smile.gif
images/smiley/smile.gif
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_01.png
images/darksilverfooter_02.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_04.png
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/bullet.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_01.png
images/darksilverfooter_02.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_04.png
images/spacer.png
images/spacer.png
images/spacer.png
themes/brightcopper/images/darksilver_34.png
themes/brightcopper/images/darksilver_38.png

Zdjęcia bez atrybutu ALT

themes/brightcopper/images/darksilver_03.png
themes/brightcopper/images/darksilver_06.png
../foto2/b.jpg
themes/brightcopper/images/darksilver_11.png
themes/brightcopper/images/darksilver_13.png
themes/brightcopper/images/darksilver_23.png
themes/brightcopper/images/darksilver_27.png
images/spacer.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_01.png
images/darksilverfooter_02.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_04.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_01.png
images/darksilverfooter_02.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_04.png
themes/brightcopper/images/panel_off.gif
themes/brightcopper/images/bullet.gif
themes/brightcopper/images/bullet.gif
themes/brightcopper/images/bullet.gif
themes/brightcopper/images/bullet.gif
themes/brightcopper/images/bullet.gif
themes/brightcopper/images/bullet.gif
themes/brightcopper/images/bullet.gif
themes/brightcopper/images/bullet.gif
themes/brightcopper/images/bullet.gif
themes/brightcopper/images/bullet.gif
themes/brightcopper/images/bullet.gif
themes/brightcopper/images/bullet.gif
themes/brightcopper/images/bullet.gif
themes/brightcopper/images/bullet.gif
themes/brightcopper/images/bullet.gif
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_01.png
images/darksilverfooter_02.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_04.png
../foto2/facebook.jpg
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_01.png
images/darksilverfooter_02.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_04.png
themes/brightcopper/forum/folder.gif
themes/brightcopper/forum/folder.gif
themes/brightcopper/forum/folder.gif
themes/brightcopper/forum/folder.gif
themes/brightcopper/forum/folder.gif
themes/brightcopper/forum/folder.gif
themes/brightcopper/forum/folder.gif
themes/brightcopper/forum/folder.gif
themes/brightcopper/forum/folder.gif
themes/brightcopper/forum/folder.gif
themes/brightcopper/forum/folder.gif
themes/brightcopper/forum/folder.gif
themes/brightcopper/forum/folder.gif
themes/brightcopper/forum/folder.gif
themes/brightcopper/forum/folder.gif
themes/brightcopper/forum/folder.gif
themes/brightcopper/forum/folder.gif
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_01.png
images/darksilverfooter_02.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_04.png
images/darksilverfooter_05.png
../foto2/zalewska.jpg
images/darksilverfooter_06.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_01.png
images/darksilverfooter_02.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_04.png
images/darksilverfooter_05.png
../foto2/zalewska.jpg
images/darksilverfooter_06.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_01.png
images/darksilverfooter_02.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_04.png
images/darksilverfooter_05.png
../foto2/solidarnosc.jpg
images/darksilverfooter_06.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_01.png
images/darksilverfooter_02.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_04.png
images/darksilverfooter_05.png
../foto2/znp.jpg
images/darksilverfooter_06.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_01.png
images/darksilverfooter_02.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_04.png
images/darksilverfooter_05.png
../foto2/men.jpg
images/darksilverfooter_06.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_01.png
images/darksilverfooter_02.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_04.png
images/darksilverfooter_05.png
../foto2/nik.jpg
images/darksilverfooter_06.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_01.png
images/darksilverfooter_02.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_04.png
images/darksilverfooter_05.png
../foto2/men.jpg
images/darksilverfooter_06.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_01.png
images/darksilverfooter_02.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_04.png
images/darksilverfooter_05.png
../foto2/autyzm.jpg
images/darksilverfooter_06.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_01.png
images/darksilverfooter_02.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_04.png
images/darksilverfooter_05.png
../foto2/pieta.jpg
images/darksilverfooter_06.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_01.png
images/darksilverfooter_02.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_04.png
images/darksilverfooter_05.png
../foto2/buc.jpg
images/darksilverfooter_06.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_01.png
images/darksilverfooter_02.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_04.png
images/darksilverfooter_05.png
../foto2/znp.jpg
images/darksilverfooter_06.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_01.png
images/darksilverfooter_02.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_04.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_01.png
images/darksilverfooter_02.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_04.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_01.png
images/darksilverfooter_02.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_04.png
infusions/shoutbox_panel/images/offline.png
infusions/shoutbox_panel/images/offline.png
infusions/shoutbox_panel/images/offline.png
infusions/shoutbox_panel/images/offline.png
infusions/shoutbox_panel/images/offline.png
infusions/shoutbox_panel/images/offline.png
infusions/shoutbox_panel/images/offline.png
infusions/shoutbox_panel/images/offline.png
infusions/shoutbox_panel/images/offline.png
infusions/shoutbox_panel/images/offline.png
infusions/shoutbox_panel/images/offline.png
infusions/shoutbox_panel/images/offline.png
infusions/shoutbox_panel/images/offline.png
infusions/shoutbox_panel/images/offline.png
infusions/shoutbox_panel/images/offline.png
infusions/shoutbox_panel/images/offline.png
infusions/shoutbox_panel/images/offline.png
infusions/shoutbox_panel/images/offline.png
infusions/shoutbox_panel/images/offline.png
infusions/shoutbox_panel/images/offline.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_01.png
images/darksilverfooter_02.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_04.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_01.png
images/darksilverfooter_02.png
themes/brightcopper/images/darksilverfooter_04.png
images/spacer.png
images/spacer.png
images/spacer.png
themes/brightcopper/images/darksilver_34.png
themes/brightcopper/images/darksilver_38.png

Ranking:


Alexa Traffic
Daily Global Rank Trend
Daily Reach (Percent)

Majestic SEOText on page:

issn 2081 - 6375 :: strona g??wna :: artyku?y i scenariusze zaj?? :: news :: linki :: forum :: szukaj :: mapa strony :: regulamin nawigacja strona g??wna charakterystyka zawodu warunki zatrudnienia wymagane kwalifikacje dokumentacja awans zawodowy pomoc materialna pomoc psych-ped. diagnoza dostosowanie wymaga? problemy w nauce-?wiczenia sprawdzian/egzamin odpowiedzialno?? nieletnich plac?wki specjalistyczne ksi??ki inne artyku?y i scenariusze zaj?? news linki forum pliki do pobrania akty prawne szukaj kontakt aktualnie online go?ci online: 5 u?ytkownik?w online: 1 dorka182 ??cznie u?ytkownik?w: 21,148 najnowszy u?ytkownik: sebulina59 ostatnie komentarze scenariusze ciekawy przypadek jaki... w?a?nie przeprowadzi?a... to by?o w krakowie, mi... tak wiem o takiej mo?l... mia?em przypadek pierw... zdj?cia brak komentarzy newsy teraz minister obieca?... przesta?cie z tymi lim... rzeczywi?cie liczba et... dla mnie to niedobre r... przelicznik wymiaru et... artyku?y a ja zaczynam dopiero ... ?wietne, z tego co pis... dzi?kuj? , pomys?owe i... fantastyczna! super!!! zapraszam do wsp?tworzenia strony. do dodawania news?w, link?w, artyku??w i scenariuszy ( po zalogowaniu, zak?adki: dodaj link, dodaj artyku? lub scenariusz, dodaj newsa ) oraz do odpowiedzi na pytania pojawiaj?ce si? na forum. forum dla rodzic?w zach?cam do polubienia nas na facebook'u ostatnio poruszane tematy temat obejrze? odpowiedzi ostatni post reforma prawo o?wiatowe 23695 550 martalc 29. kwiecie? 2017 15:00 wa?ne!!! konsultacja projek... pomoc psychologiczno-pedagogiczna 538 12 poziomka2 29. kwiecie? 2017 13:54 respektowanie opinii pomoc psychologiczno-pedagogiczna 6179 124 malko 28. kwiecie? 2017 08:47 dni gminy i inne przejawy a... samopomoc - prosz? o.. 165 1 is 27. kwiecie? 2017 09:18 niegrzeczna 6-letnia dziewc... wychowanie 2390 60 wosiu 26. kwiecie? 2017 21:29 spektakle profilaktyczne profilaktyka 6672 114 is 26. kwiecie? 2017 14:31 promocja w gim. po "reformie" prawo o?wiatowe 355 12 is 26. kwiecie? 2017 14:01 szkolny program profilaktyki profilaktyka 10213 137 aneczkalo 26. kwiecie? 2017 11:41 prywatna dzia?alno?? zatrudnienie 262 1 ell_lla 26. kwiecie? 2017 08:11 mam te kwalifikacje? zatrudnienie 5897 159 kazimierz 23. kwiecie? 2017 10:19 sze?ciolatek w szkole dydaktyka 494 15 nicolai0 20. kwiecie? 2017 19:25 godziny pedagoga szkolnego zatrudnienie 36347 561 dzwoneczek 20. kwiecie? 2017 14:49 socjoterapia r?no?ci 1541 25 reszta 19. kwiecie? 2017 18:14 pedagog objazdowy samopomoc - prosz? o.. 1587 30 ula76 17. kwiecie? 2017 23:58 zaj?cia rewalidacyjne pomoc psychologiczno-pedagogiczna 24830 525 kazimierz 14. kwiecie? 2017 13:44 wybory super nauczyciela samopomoc - prosz? o.. 804 36 zetka 12. kwiecie? 2017 22:29 orzeczenie - wa?no?? dokumentacja 755 16 ina 12. kwiecie? 2017 12:15 konferencja prasowa szefowej men - 28.04.2017 konferencja prasowa szefowej men - 28.04.2017 1. w ci?gu najbli?szych trzech lat zwi?kszenie wynagrodzenia dla nauczycieli o 15 procent. decyzje ws. podwy?ek podj?li ju? premier beata szyd?o i minister rozwoju i finans?w mateusz morawiecki. zaczynamy od 2018 r. to s? bardzo du?e pieni?dze, bo to s? pieni?dze do subwencji o?wiatowej - powiedzia?a minister zalewska. na pytanie o harmonogram podwy?ek, pani minister odpowiedzia?a, ze to jest w?a?nie harmonogram. 2. rozpocz?to prace nad nowymi rozwi?zaniami dotycz?cymi opieki stomatologicznej dla uczni?w oraz posi?kami w szko?ach. 3. ujednolicenie tygodniowego obowi?zkowego wymiaru godzin zaj?? dla nauczycieli: psycholog?w, pedagog?w, logoped?w, doradc?w zawodowych, terapeut?w pedagogicznych do 22 godzin. 4. uelastyczniony zostanie przebieg ?cie?ki awansu zawodowego (mo?liwo?? skr?cenia lub wyd?u?enia ?cie?ki awansu w zale?no?ci od jako?ci pracy nauczyciela) oraz wprowadzony nowy mechanizm motywacyjny dla nauczycieli dyplomowanych - dodatek do wynagrodzenia po otrzymaniu najwy?szej oceny pracy (nauczyciel, po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego, b?dzie obligatoryjnie oceniany co 5 lat). z kolei zamiast rozmowy przed komisj? kwalifikacyjn? odb?dzie si? egzamin zewn?trzny dla nauczyciela sta?ysty ubiegaj?cego si? o stopie? nauczyciela kontraktowego (wyd?u?enie sta?u z 9 miesi?cy do 1 roku i 9 miesi?cy). kazimierz dnia 28. kwiecie? 2017 · 24 komentarzy · 1305 czyta? · jak to jest? jak to jest? pani minister obieca?a przedstawi? w kwietniu harmonogram podwy?ek dla nauczycieli. tu jednak warto zacytowa? wypowied? z ostatnich dni wicepremiera morawieckiego: "jest szansa na podwy?ki dla nauczycieli. nie by?o w tej sprawie rozm?w z minister edukacji, konkrety mog? by? znane za kilka miesi?cy". hm.......nie by?o jeszcze rozm?w z osob?, kt?ra "rz?dzi kas?", a pani minister na kwiecie? obieca?a og?oszenie harmonogramu podwy?ek? trudno przypuszcza?, ?eby ta obietnica mia?a co? wsp?lnego z protestami przeciwko reformie i ze zbieraniem podpis?w w sprawie referendum i nie mia?a odzwierciedlenia w rzeczywistych rozmowach i uzgodnieniach. pewnie co? pan morawiecki pokr?ci?. poza tym mi?dzy innymi pedagodzy i logopedzi czekaj? na obiecan? (r?wnie? kwiecie?) informacj? na temat interesuj?cych ich zmian w kn (ujednolicenie pensum). w sumie...... do ko?ca kwietnia zosta?o jeszcze kilka dni. kazimierz dnia 25. kwiecie? 2017 · 9 komentarzy · 945 czyta? · komunikat "solidarno?ci" komunikat "solidarno?ci" rada ksoiw nszz „solidarno??” podsumowa?a i etap prac zespo?u do spraw statusu zawodowego pracownik?w o?wiaty. premier beata szyd?o przedstawi drog? doj?cia do wy?szych p?ac w o?wiacie w drugiej po?owie kwietnia br. – zapewni?a minister edukacji anna zalewska, kt?ra by?a go?ciem podczas obrad rady ksoiw. 4 kwietnia odby?o si? plenarne posiedzenie zespo?u do spraw statusu zawodowego pracownik?w o?wiaty. ministerstwo przygotowa?o zestaw postulat?w i propozycji zmian w prawie o?wiatowym, zg?oszonych przez wszystkie strony uczestnicz?ce w pracach zespo?u (strona rz?dowa, korporacje samorz?dowe i zwi?zki zawodowe). w?r?d tych postulat?w s? propozycje nszz „solidarno??”, kt?re wst?pnie uzyska?y akceptacj? ministerstwa edukacji narodowej, m.in. powi?zanie p?acy nauczycieli ze ?rednim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej i okre?lenie w ustawie-karta nauczyciela pensum nauczycieli specjalist?w (pedagog?w, psycholog?w, logoped?w). rz?d rp ma przedstawi? harmonogram realizacji podwy?ek p?ac w o?wiacie do 2020 r. w drugiej po?owie kwietnia br. jest to efekt spotkania prezydium ksoiw nszz „solidarno??” z premier beat? szyd?o kilka miesi?cy temu. pani minister anna zalewska poinformowa?a, ?e resort edukacji pracuje nad now? ustaw? o finansowaniu o?wiaty. nowe regulacje w tym zakresie maj? ratowa? cztery tysi?ce „ma?ych szk?”, wzmacnia? jednozmianowo??, promowa? mniej liczne oddzia?y szkolne. podczas spotkania z pani? minister dyskutowano o procedurach opiniowania przez kuratoria i zwi?zki zawodowe arkuszy organizacyjnych. men jednoznacznie stwierdza, ?e zwi?zki zawodowe maj? prawo opiniowa? arkusze ju? w kwietniu tego roku, a nie dopiero od wrze?nia br. jak interpretowa?y zapisy ustawowe w tej kwestii niekt?re jednostki samorz?du terytorialnego. men i kuratoria o?wiaty b?d? monitorowa? zatrudnianie nauczycieli, zw?aszcza z wygaszanych gimnazj?w. minister anna zalewska odnios?a si? tak?e do procedury przeprowadzania konkurs?w na dyrektor?w szk?. zdaniem men w konkursach mog? bra? udzia? tylko przedstawiciele trzech reprezentatywnych central zwi?zkowych (nszz „s”, opzz i forum zwi?zk?w zawodowych), w ka?dym konkursie po jednym przedstawicielu ka?dej z tych central. ostatnio w niekt?rych samorz?dach zdarza?y si? sytuacje nadreprezentatywno?ci przedstawicieli forum zwi?zk?w zawodowych w sk?adach komisji konkursowych. pani minister zadeklarowa?a, ?e t? spraw? om?wi z kierownictwem forum zwi?zk?w zawodowych. podczas spotkania poruszono tak?e problem funkcjonowania szk? niepublicznych, przywr?cenia obowi?zywania karty nauczyciela w plac?wkach opieku?czo-wychowawczych oraz doprecyzowania przepisu art. 42 karty nauczyciela w celu wyeliminowania nadu?y? zwi?zanych ze zmuszaniem nauczycieli do realizacji nieodp?atnych zaj?? edukacyjnych. ?r?d?o: www.solidarnosc.org.pl kazimierz dnia 06. kwiecie? 2017 · 0 komentarzy · 157 czyta? · komunikat znp komunikat znp 4 kwietnia w centrum partnerstwa spo?ecznego „dialog” odby?o si? spotkanie podsumowuj?ce prac? zespo?u do spraw statusu zawodowego pracownik?w o?wiaty oraz dzia?aj?cych w ramach tego zespo?u grup roboczych. w spotkaniu wzi?a udzia? minister edukacji anna zalewska, przedstawiciele innych resort?w, korporacji samorz?dowych oraz zwi?zku nauczycielstwa polskiego, nauczycielskiej „solidarno?ci” i forum zwi?zku zawodowych. minister anna zalewska przedstawi?a propozycje zmian ustawowych dotycz?cych wynagrodze? nauczycieli, czasu pracy, awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela, a tak?e nowego sposobu finansowania o?wiaty. propozycje te spotka?y si? z wdzi?czno?ci? i poparciem ze strony „solidarno?ci” i forum, natomiast wzbudzi?y zastrze?enia korporacji samorz?dowych, zw?aszcza w zakresie sposobu finansowania o?wiaty i terminu wej?cia w ?ycie proponowanych zmian. podzi?kowa? za przedstawione propozycje nie z?o?y? minister przedstawiciel znp. wskaza?, ?e nie zosta?y przedstawione ?adne konkrety dotycz?ce zwi?kszenia ?rodk?w w subwencji o?wiatowej, a tak?e zwi?kszenia ?rodk?w na wynagrodzenia. bardzo krytycznie przedstawiciel znp odni?s? si? do przesuni?cia ?rodk?w z dodatku wiejskiego, mieszkaniowego i na zagospodarowanie na wzrost wynagrodze? zasadniczych – co w praktyce oznacza ich likwidacj? - a tak?e do likwidacji poj?cia ?rednich wynagrodze?, co b?dzie skutkowa?o zmniejszeniem odpisu na zak?adowy fundusz ?wiadcze? socjalnych. takie przesuni?cie ?rodk?w, zdaniem znp, oznacza, ?e nauczyciele sami sfinansuj? swoje „podwy?ki” p?ac. minister poinformowa?a o braku mo?liwo?ci przywr?cenia uprawnie? emerytalnych nauczycieli wynikaj?cych z art. 88 karty nauczyciela. ponadto, przedstawiciel znp odni?s? si? do trybu prac powo?anych grup roboczych. to, co mia?o miejsce na o?miu spotkaniach nie ma nic wsp?lnego z wypracowaniem wsp?lnych rozwi?za?, a co za tym idzie osi?gni?ciem konsensusu w zakresie proponowanych zmian. spotkania grup roboczych ogranicza?y si? bowiem wy??cznie do wymiany pogl?d?w, przedstawiania stanowisk, bez jakiejkolwiek konkluzji. projekt ustawy zmieniaj?cej ustaw? – karta nauczyciela, a tak?e nowa ustawa o finansowaniu o?wiaty, maj? by? przedstawione do ko?ca kwietnia. przedstawiciel znp wnioskowa? o zorganizowanie kolejnych spotka? przed skierowaniem tych projekt?w ustaw do konsultacji spo?ecznych. minister og?osi?a zako?czenie prac zespo?u do spraw statusu zawodowego pracownik?w o?wiaty. ?r?d?o: www.znp.edu.pl kazimierz dnia 06. kwiecie? 2017 · 0 komentarzy · 212 czyta? · komunikat men komunikat men we wtorek, 4 kwietnia br. w centrum partnerstwa spo?ecznego „dialog” odby?o si? kolejne posiedzenie zespo?u do spraw statusu zawodowego pracownik?w o?wiaty. by?o to kolejne spotkanie, w kt?rym udzia? wzi?li przedstawiciele reprezentatywnych organizacji nauczycielskich zwi?zk?w zawodowych, reprezentanci og?lnopolskich organizacji jednostek samorz?du terytorialnego oraz przedstawiciele ministerstw. jak przewidywa? harmonogram prac zespo?u, spotkanie by?o po?wi?cone podsumowaniu dotychczasowych prac grup roboczych. przedstawiono zagadnienia b?d?ce tematem dyskusji roboczych, om?wiono istot? prezentowanych propozycji rozwi?za? w zakresie finansowania o?wiaty, systemu wynagrodze?, awansu zawodowego, oceny i czasu pracy nauczycieli. zaprezentowano opinie, uwagi, stanowiska zg?aszane podczas prac grup. wskazane zosta?y zagadnienia do dalszej dyskusji – precyzowania szczeg?owych rozwi?za?. ustalono plan dalszych dzia?a? zmierzaj?cych do opracowania za?o?e? do ustawy o finansowaniu o?wiaty i nowelizacji karty nauczyciela. poruszono r?wnie? kwesti? podwy?szenia p?ac nauczycielskich. zgodnie z wcze?niejszymi zapowiedziami, harmonogram podwy?ek wynagrodze? dla nauczycieli przedstawimy w kwietniu br. cz?onkowie zespo?u w ci?gu 7 dni prze?l? do men swoje uwagi, opinie do przedstawionej na spotkaniu propozycji zagadnie? do dalszych prac. ?r?d?o: men.gov.pl kazimierz dnia 06. kwiecie? 2017 · 0 komentarzy · 191 czyta? · nik o przygotowaniu do zawodu nauczyciela nik o przygotowaniu do zawodu nauczyciela zaw?d nauczyciela jest zawodem zaufania publicznego i powinien by? otoczony szczeg?ln? trosk? ze strony pa?stwa ze wzgl?du na wp?yw nauczycieli na kolejne pokolenia uczni?w. tymczasem..... procedura rozwoju zawodowego nauczycieli nie spe?nia swojej roli. w za?o?eniach mia?a sprzyja? rozwojowi, podnoszeniu wiedzy i umiej?tno?ci nauczycieli, a tak?e promowa? najlepszych pedagog?w. tymczasem wyniki kontroli pokazuj?, ?e w niekt?rych szko?ach procedura ta sprowadza si? do automatycznego promowania na kolejne stopnie awansu. tak?e z kszta?ceniem przysz?ych nauczycieli nie jest najlepiej: na kierunki nauczycielskie przyjmowanych jest coraz wi?cej najs?abszych maturzyst?w, a programy kszta?cenia przysz?ych wychowawc?w m?odzie?y s? od lat nieaktualizowane. nik wskazuje, ?e coraz wyra?niejsza staje si? selekcja negatywna do zawodu nauczyciela. ??cznie ju? ponad dziewi?? procent og?u os?b przyj?tych na kierunki ze specjalno?ciami nauczycielskimi (w okresie obj?tym kontrol?) to absolwenci szk? ponadgimnazjalnych, kt?rzy na egzaminie maturalnym uzyskiwali najni?sze wyniki, tj. od 30 do 49 punkt?w (uniwersytet wroc?awski na kierunki zwi?zane z zawodem nauczyciela przyj?? 28 proc. os?b z takim wynikiem). sukcesywnie ro?nie te? (wzrost 10-procentowy) liczba os?b, kt?re nie obroni?y w terminie prac dyplomowych i magisterskich na studiach stacjonarnych (37 proc. w roku akademickim 2012/2013 do 47 proc. w roku 2014/2015) i niestacjonarnych (47 proc. w roku akademickim 2012/2013 do 56 proc. w roku 2014/2015). tylko nieco ponad jedna trzecia student?w ko?cz?cych studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 wskaza?a, ?e czuje si? przygotowana do wykonywania zawodu nauczyciela. natomiast blisko jedna czwarta (24 proc.) stwierdzi?a, ?e praktyczne przygotowanie do roli nauczyciela naby?a w stopniu „znikomym” i „niskim”. ?r?d?o: www.nik.gov.pl kazimierz dnia 05. kwiecie? 2017 · 4 komentarzy · 506 czyta? · projekt ustawy w sprawie nowych zasad finansowania o?wiaty i zatrudnienia pedagog?w w tym miesi?cu do konsultacji projekt ustawy w sprawie nowych zasad finansowania o?wiaty i zatrudnienia pedagog?w w tym miesi?cu do konsultacji anna zalewska, minister edukacji narodowej, spotka?a si? wczoraj w centrum dialogu w warszawie z przedstawicielami samorz?d?w i o?wiatowych zwi?zk?w zawodowych. rozmawiano o nowelizacji karty nauczyciela i zmianach zwi?zanych z zasadami finansowania o?wiaty. zgodnie z zapowiedzi? resortu edukacji nowe rozwi?zania w tym zakresie mia?by si? znale?? m.in. w ustawie o finansowaniu o?wiaty. ich wej?cie w ?ycie przewidziane jest na 1 stycznia 2018 r. ministerstwo chce aby pensum specjalist?w, w tym m.in. logoped?w, pedagog?w i psycholog?w wynosi?o od 20 do 22 godzin. o jego wysoko?ci nie b?dzie ju? decydowa? rada gminy w uchwale, ale b?dzie ono wprost zapisane w karcie nauczyciela. du?o kontrowersji wzbudzi?a nowa propozycja, aby nauczyciel kt?ry po studiach ma rozpoczyna? karier? zawodow? w szkole, musia? zdawa? egzamin pa?stwowy. ministerstwo chce zdefiniowa? zadania edukacyjne i dokona? ich wyceny (chodzi np. o ocen?, ilu nauczycieli, specjalist?w, pedagog?w i psycholog?w powinno przypada? na konkretn? liczb? uczni?w). w efekcie je?li w szkole zostanie zatrudniony logopeda, to gmina otrzyma na niego dofinansowanie z bud?etu. ?r?d?o: serwisy.gazetaprawna.pl kazimierz dnia 05. kwiecie? 2017 · 22 komentarzy · 2337 czyta? · 2 kwietnia - ?wiatowy dzie? wiedzy na temat autyzmu 2 kwietnia - ?wiatowy dzie? wiedzy na temat autyzmu ?wi?to obchodzone corocznie 2 kwietnia z inicjatywy kataru w osobie jej wysoko?ci mozah, ma??onki emira hamada ibn chalifa as-sani, popartej przez zgromadzenie og?lne onz rezolucj? z 18 grudnia 2007 i opublikowan? 21 stycznia 2008 roku. obchody dnia maj? na celu podnoszenie ?wiadomo?ci spo?ecznej na temat dzieci?cego autyzmu. kazimierz dnia 03. kwiecie? 2017 · 0 komentarzy · 172 czyta? · z brakiem rozumu, to tak jak z brakiem z?b?w. nie wida? dop?ki si? g?by nie otworzy z brakiem rozumu, to tak jak z brakiem z?b?w. nie wida? dop?ki si? g?by nie otworzy stanis?aw jan pi?ta – polityk pis, pose? na sejm. ?r?d?o: www.facebook.com/niedlachaosuwszkole kazimierz dnia 01. kwiecie? 2017 · 7 komentarzy · 689 czyta? · podsekretarz stanu w ministerstwie rodziny, pracy i polityki spo?ecznej bartosz marczuk wyda? g?os podsekretarz stanu w ministerstwie rodziny, pracy i polityki spo?ecznej bartosz marczuk wyda? g?os paradoks.strajkuje dzi? grupa zaw.z najwi?kszymi przywilejami w pl (pewny awans i wys $,ochrona,kr?tki czas pracy,extra urlopy).o co chodzi? oto komentarz tego pana na twitterze. kazimierz dnia 31. marzec 2017 · 6 komentarzy · 622 czyta? · strajk nauczycieli - informacja znp strajk nauczycieli - informacja znp - w strajku mog? wzi?? udzia? wszyscy pracownicy, niezale?nie od przynale?no?ci zwi?zkowej. - strajk polega na zbiorowym powstrzymaniu si? pracownik?w o?wiaty od wykonywania pracy. - w czasie strajku pracownicy nie wykonuj? ?adnych obowi?zk?w wynikaj?cych ze stosunku pracy. - wed?ug sekretariatu zarz?du g??wnego znp strajk w szko?ach, przedszkolach i plac?wkach o?wiatowych powinien trwa? od godziny 7.30 do 15.30. pracownicy przyst?puj?cy do strajku rozpoczynaj? i ko?cz? strajk w tych godzinach, niezale?nie od czasu pracy w tym dniu okre?lonego w planie zaj??, harmonogramie, regulaminie pracy lub umowie o prac?. dopuszczalny jest udzia? w strajku w mniejszym wymiarze czasu, np. w przypadku konieczno?ci ?wiadczenia pracy u innego pracodawcy. kazimierz dnia 30. marzec 2017 · 5 komentarzy · 499 czyta? · strona 1 z 93: 1234...93 logowanie nazwa u?ytkownika has?o nie masz jeszcze konta? zarejestruj si? nie mo?esz si? zalogowa?? popro? o nowe has?o ostatnie artyku?y brak artyku??w shoutbox musisz zalogowa? si?, aby m?c doda? wiadomo??. pedog 29/04/2017pisz? to ku przestrodze dla tych, kt?rzy narzekaj? na zwi?kszenie godzin o 2. b?d?my solidarni, chocia? my, pedagodzy. pedog 29/04/2017ja te? si? ciesz?. mia?am 25, moje kole?anki w s?siedniej gminie 30, a w kolejnej 35. wszystkie jeste?my z jednego powiatu. a pedagodzy z powiatu (ponadgimn.) 20. kazimierz 28/04/2017raczej nie. kate76 28/04/2017w?a?nie o ilo?c uczniow na etat si? martwi?. czy to b?dzie ustalone? pedagog30 28/04/2017ja si? ciesz?. mega belferka2 28/04/2017kiedy? by?a mowa o przeliczniku dotycz?cym wymiaru zatrudnienia pedagoga w szkole, chodzi?o chyba o l. uczni?w. czy co? wiadomo ma ten temat? kazimierz 28/04/2017du?o o tym piszemy. i tu, i na forum, i w komentarzach do news?w. dorkos 28/04/2017z 22 godz. si? ciesz?, ale czy nie martwi was zapis" pracy z dzieckiem"? taanna30 28/04/2017w budynku gm ten co by?.w starej podst 2 ch jak by?o.ale brak uj?cia w subwencji, to pieni?dze na 3 chyba gorzej taanna30 28/04/2017to rozumiem. na ten moment mam inf, ?e jest tylu uczni?w, ?e potrzeba 3. w budynku gm zostaje ten, co by? kazimierz 28/04/2017bez wzgl?du na subwencj? jeden nauczyciel nauczania pocz?tkowego musi w takiej sytuacji straci? posad?. kazimierz 28/04/2017to niestety nie ma nic wsp?lnego z subwencj?. to troch? tak jakby z nauczania pocz?tkowego "wysz?y" trzy trzecie klasy i nab?r by?by tylko do dw?ch pierwszych. subwencja nie ma tu nic do rze taanna30 28/04/2017kazimierzu,mam nadziej?, ?e masz racj?, co do naszego zatrudnienia w kontek?cie subwencji.martwi? si? po po??czeniu z gm u mnie 3! pedagogow kazimierz 28/04/2017powiem szczerze, ?e jako? si? tym szczeg?lnie nie niepokoj?. zawsze by?o tak, ?e zatrudnienie pedagoga nie by?o obligatoryjne, a jednak by? zatrudniany. spokojnie. kazimierz 28/04/2017w kwestii subwencji minister wypowiedzia?a si? jednoznacznie je?li chodzi o bibliotekarzy (ciut wcze?niej). co do specjalist?w wszystko brzmi na razie do?? mgli?cie. ewa1444 28/04/201722 godziny to dobra wiadomo?? ! mo?emy sobie pogratulowa? taanna30 28/04/2017rozumiem czytaj?c kazimierza, ?e nasze place w subwencji!? psociunia 28/04/2017od kiedy ma obowi?zywa? to pensum od wrze?nia 2017r czy 2018 r? dzwoneczek 28/04/2017ja my?l?, ?e je?eli chodzi o pensum to powinni?my by? zadowoleni viola1 28/04/201722 godziny to rewelacja przy obecnych 30 od kilku lat. archiwum shoutboksa ostatnio na forum najnowsze tematy reforma wa?ne!!! konsultacja... pomoc pp - po "nowsz... petycja- wysy?amy od... respektowanie opinii najciekawsze tematy projekt nowego ro... [1162] petycja- wysy?amy... [577] godziny pedagoga ... [561] reforma [550] zaj?cia rewalidac... [525] original theme by nick jones original style by yassineb. modyfied into brightcopper by harly 17,330,541 unikalnych wizyt


Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 2818

One word

Two words phrases

Three words phrases

nie - 5.11% (144)
czy - 2.84% (80)
rze - 2.34% (66)
nauczyciel - 1.81% (51)
2017 - 1.81% (51)
dni - 1.56% (44)
si? - 1.49% (42)
prac - 1.38% (39)
... - 1.03% (29)
nik - 1.03% (29)
kwiecie? - 0.99% (28)
men - 0.96% (27)
minister - 0.92% (26)
przed - 0.89% (25)
by? - 0.78% (22)
przedstawi - 0.78% (22)
przy - 0.78% (22)
kazimierz - 0.75% (21)
nauczyciela - 0.75% (21)
nauczycieli - 0.71% (20)
ina - 0.67% (19)
tak - 0.67% (19)
pedagog - 0.64% (18)
ono - 0.6% (17)
nic - 0.6% (17)
o?wiaty - 0.6% (17)
ale - 0.57% (16)
dnia - 0.53% (15)
komentarz - 0.53% (15)
pracy - 0.5% (14)
tym - 0.5% (14)
czas - 0.46% (13)
jest - 0.46% (13)
dla - 0.43% (12)
komentarzy - 0.43% (12)
mowa - 0.43% (12)
ustaw - 0.43% (12)
jak - 0.43% (12)
zawodowe - 0.43% (12)
przedstawiciel - 0.39% (11)
dzi? - 0.39% (11)
czyta? - 0.39% (11)
ich - 0.39% (11)
spraw - 0.39% (11)
forum - 0.39% (11)
by?o - 0.39% (11)
rz?d - 0.39% (11)
znp - 0.39% (11)
temat - 0.35% (10)
nad - 0.35% (10)
kwietnia - 0.35% (10)
anna - 0.35% (10)
godzin - 0.35% (10)
strajk - 0.35% (10)
zawodowego - 0.32% (9)
oraz - 0.32% (9)
zespo?u - 0.32% (9)
pomoc - 0.32% (9)
pan - 0.28% (8)
zawodowy - 0.28% (8)
roku - 0.28% (8)
tak?e - 0.28% (8)
brak - 0.28% (8)
o?wiaty. - 0.28% (8)
harmonogram - 0.28% (8)
akty - 0.28% (8)
tych - 0.28% (8)
pedagog?w - 0.25% (7)
ostatni - 0.25% (7)
lat - 0.25% (7)
artyku? - 0.25% (7)
nowe - 0.25% (7)
edukacji - 0.25% (7)
zalewska - 0.25% (7)
zawodowych - 0.25% (7)
awans - 0.25% (7)
zmian - 0.25% (7)
oto - 0.25% (7)
wys - 0.21% (6)
news - 0.21% (6)
?r?d?o: - 0.21% (6)
proc. - 0.21% (6)
pani - 0.21% (6)
komunikat - 0.21% (6)
podwy?ek - 0.21% (6)
pracownik?w - 0.21% (6)
nowa - 0.21% (6)
subwencji - 0.21% (6)
b?dzie - 0.21% (6)
grup - 0.21% (6)
finansowania - 0.21% (6)
strajku - 0.18% (5)
karty - 0.18% (5)
uczni?w - 0.18% (5)
zakresie - 0.18% (5)
- 0.18% (5)
prawie - 0.18% (5)
statusu - 0.18% (5)
br. - 0.18% (5)
p?ac - 0.18% (5)
pensum - 0.18% (5)
spotkania - 0.18% (5)
wynagrodze? - 0.18% (5)
udzia? - 0.18% (5)
?wiatowy - 0.18% (5)
g?os - 0.18% (5)
ponad - 0.18% (5)
zwi?zk?w - 0.18% (5)
awansu - 0.18% (5)
kolejne - 0.18% (5)
zatrudnienia - 0.18% (5)
szkole - 0.18% (5)
nauczyciela. - 0.18% (5)
roboczych - 0.18% (5)
projekt - 0.18% (5)
zawodu - 0.18% (5)
strony - 0.18% (5)
zaj?? - 0.18% (5)
godziny - 0.18% (5)
mnie - 0.18% (5)
chodzi - 0.18% (5)
26. - 0.18% (5)
trzy - 0.14% (4)
brakiem - 0.14% (4)
podczas - 0.14% (4)
odpowiedzi - 0.14% (4)
przedstawione - 0.14% (4)
sprawie - 0.14% (4)
ten - 0.14% (4)
mia?a - 0.14% (4)
taanna30 - 0.14% (4)
ju? - 0.14% (4)
nszz - 0.14% (4)
o?wiatowe - 0.14% (4)
tego - 0.14% (4)
finansowaniu - 0.14% (4)
psycholog?w - 0.14% (4)
przedstawiciele - 0.14% (4)
kt?ry - 0.14% (4)
szk? - 0.14% (4)
aby - 0.14% (4)
zasad - 0.14% (4)
artyku?y - 0.14% (4)
nauczycieli, - 0.14% (4)
np. - 0.14% (4)
28. - 0.14% (4)
specjalist?w - 0.14% (4)
maj? - 0.14% (4)
strona - 0.14% (4)
czasu - 0.14% (4)
jedna - 0.14% (4)
propozycje - 0.14% (4)
lub - 0.14% (4)
?rodk?w - 0.14% (4)
miesi?cy - 0.14% (4)
wiadomo - 0.14% (4)
pedagoga - 0.14% (4)
egzamin - 0.14% (4)
zatrudnienie - 0.14% (4)
o.. - 0.14% (4)
nowy - 0.14% (4)
premier - 0.14% (4)
ustawy - 0.14% (4)
mniej - 0.11% (3)
autyzmu - 0.11% (3)
resort - 0.11% (3)
dzie? - 0.11% (3)
w?a?nie - 0.11% (3)
wiedzy - 0.11% (3)
??cznie - 0.11% (3)
narodowej - 0.11% (3)
mam - 0.11% (3)
nauczycieli. - 0.11% (3)
172 - 0.11% (3)
przez - 0.11% (3)
20. - 0.11% (3)
kt?re - 0.11% (3)
wyniki - 0.11% (3)
m.in. - 0.11% (3)
spo?ecznej - 0.11% (3)
wiem - 0.11% (3)
b?d? - 0.11% (3)
takie - 0.11% (3)
szyd?o - 0.11% (3)
2018 - 0.11% (3)
roli - 0.11% (3)
kierunki - 0.11% (3)
roboczych. - 0.11% (3)
scenariusze - 0.11% (3)
spotkanie - 0.11% (3)
centrum - 0.11% (3)
06. - 0.11% (3)
pracownicy - 0.11% (3)
zawodowych. - 0.11% (3)
zgodnie - 0.11% (3)
2017r - 0.11% (3)
inne - 0.11% (3)
szko?ach - 0.11% (3)
online - 0.11% (3)
powiedzia?a - 0.11% (3)
tylko - 0.11% (3)
pieni?dze - 0.11% (3)
wynagrodzenia - 0.11% (3)
studia - 0.11% (3)
swoje - 0.11% (3)
rozwi?za? - 0.11% (3)
zwi?zki - 0.11% (3)
spotka? - 0.11% (3)
samopomoc - 0.11% (3)
pedagodzy - 0.11% (3)
28/04/2017w - 0.11% (3)
morawiecki - 0.11% (3)
prawo - 0.11% (3)
reforma - 0.11% (3)
ksoiw - 0.11% (3)
propozycji - 0.11% (3)
te? - 0.11% (3)
polityk - 0.11% (3)
post - 0.11% (3)
a... - 0.11% (3)
wsp?lnego - 0.11% (3)
przedstawi? - 0.11% (3)
os?b - 0.11% (3)
tej - 0.11% (3)
kwietniu - 0.11% (3)
procent - 0.11% (3)
martwi - 0.11% (3)
mog? - 0.11% (3)
co? - 0.11% (3)
jeszcze - 0.11% (3)
kilka - 0.11% (3)
psychologiczno-pedagogiczna - 0.11% (3)
„solidarno??” - 0.11% (3)
prosz? - 0.11% (3)
konsultacji - 0.11% (3)
dodaj - 0.11% (3)
procedura - 0.11% (3)
i... - 0.11% (3)
musi - 0.11% (3)
akademickim - 0.11% (3)
wymiaru - 0.11% (3)
nas - 0.11% (3)
zalewska, - 0.11% (3)
oceny - 0.11% (3)
ostatnio - 0.11% (3)
ministerstwo - 0.11% (3)
odby?o - 0.11% (3)
tematy - 0.11% (3)
by?a - 0.11% (3)
uczni?w. - 0.07% (2)
wzgl?du - 0.07% (2)
2012/2013 - 0.07% (2)
r?wnie? - 0.07% (2)
nowych - 0.07% (2)
05. - 0.07% (2)
2014/2015) - 0.07% (2)
coraz - 0.07% (2)
studiach - 0.07% (2)
zawodem - 0.07% (2)
przygotowaniu - 0.07% (2)
nauczycielskie - 0.07% (2)
przysz?ych - 0.07% (2)
powinien - 0.07% (2)
tymczasem - 0.07% (2)
wykonywania - 0.07% (2)
opinie - 0.07% (2)
stacjonarnych - 0.07% (2)
staje - 0.07% (2)
kt?rzy - 0.07% (2)
ministerstwie - 0.07% (2)
30, - 0.07% (2)
ciesz?. - 0.07% (2)
powiatu - 0.07% (2)
nie. - 0.07% (2)
dotycz?cym - 0.07% (2)
28/04/2017ja - 0.07% (2)
pedog - 0.07% (2)
zalogowa? - 0.07% (2)
ko?cz? - 0.07% (2)
pracy. - 0.07% (2)
30. - 0.07% (2)
has?o - 0.07% (2)
masz - 0.07% (2)
chyba - 0.07% (2)
budynku - 0.07% (2)
nasze - 0.07% (2)
sobie - 0.07% (2)
kiedy - 0.07% (2)
petycja- - 0.07% (2)
original - 0.07% (2)
wysy?amy - 0.07% (2)
wiadomo?? - 0.07% (2)
28/04/201722 - 0.07% (2)
subwencj? - 0.07% (2)
28/04/2017to - 0.07% (2)
nauczania - 0.07% (2)
pocz?tkowego - 0.07% (2)
jako? - 0.07% (2)
niezale?nie - 0.07% (2)
informacja - 0.07% (2)
szkole, - 0.07% (2)
du?o - 0.07% (2)
je?li - 0.07% (2)
otrzyma - 0.07% (2)
rozumu, - 0.07% (2)
jej - 0.07% (2)
wysoko?ci - 0.07% (2)
specjalist?w, - 0.07% (2)
rozwi?zania - 0.07% (2)
o?wiatowych - 0.07% (2)
ustawie - 0.07% (2)
stycznia - 0.07% (2)
chce - 0.07% (2)
z?b?w. - 0.07% (2)
wida? - 0.07% (2)
bartosz - 0.07% (2)
polityki - 0.07% (2)
marczuk - 0.07% (2)
wyda? - 0.07% (2)
marzec - 0.07% (2)
chodzi? - 0.07% (2)
rodziny, - 0.07% (2)
nowelizacji - 0.07% (2)
g?by - 0.07% (2)
dop?ki - 0.07% (2)
otworzy - 0.07% (2)
podsekretarz - 0.07% (2)
stanu - 0.07% (2)
miesi?cu - 0.07% (2)
liczne - 0.07% (2)
o?wiatowej - 0.07% (2)
bardzo - 0.07% (2)
rozwoju - 0.07% (2)
ujednolicenie - 0.07% (2)
psycholog?w, - 0.07% (2)
logoped?w, - 0.07% (2)
pedagog?w, - 0.07% (2)
beata - 0.07% (2)
zwi?kszenie - 0.07% (2)
prasowa - 0.07% (2)
konferencja - 0.07% (2)
szefowej - 0.07% (2)
28.04.2017 - 0.07% (2)
trzech - 0.07% (2)
ci?gu - 0.07% (2)
zawodowych, - 0.07% (2)
godzin. - 0.07% (2)
reformie - 0.07% (2)
kt?ra - 0.07% (2)
konkrety - 0.07% (2)
ko?ca - 0.07% (2)
"solidarno?ci" - 0.07% (2)
etap - 0.07% (2)
rada - 0.07% (2)
rozm?w - 0.07% (2)
podwy?ki - 0.07% (2)
?cie?ki - 0.07% (2)
zostanie - 0.07% (2)
stopnia - 0.07% (2)
jest? - 0.07% (2)
jednak - 0.07% (2)
obieca?a - 0.07% (2)
12. - 0.07% (2)
super - 0.07% (2)
przypadek - 0.07% (2)
ostatnie - 0.07% (2)
u?ytkownik?w - 0.07% (2)
takiej - 0.07% (2)
liczba - 0.07% (2)
przelicznik - 0.07% (2)
et... - 0.07% (2)
online: - 0.07% (2)
go?ci - 0.07% (2)
linki - 0.07% (2)
g??wna - 0.07% (2)
szukaj - 0.07% (2)
regulamin - 0.07% (2)
dokumentacja - 0.07% (2)
kwalifikacje - 0.07% (2)
zaczynam - 0.07% (2)
dopiero - 0.07% (2)
program - 0.07% (2)
profilaktyka - 0.07% (2)
561 - 0.07% (2)
dzwoneczek - 0.07% (2)
525 - 0.07% (2)
zaj?cia - 0.07% (2)
gminy - 0.07% (2)
opinii - 0.07% (2)
550 - 0.07% (2)
artyku??w - 0.07% (2)
29. - 0.07% (2)
wa?ne!!! - 0.07% (2)
respektowanie - 0.07% (2)
konsultacja - 0.07% (2)
o?wiacie - 0.07% (2)
drugiej - 0.07% (2)
zmian. - 0.07% (2)
proponowanych - 0.07% (2)
?ycie - 0.07% (2)
znp. - 0.07% (2)
zosta?y - 0.07% (2)
odni?s? - 0.07% (2)
zwi?kszenia - 0.07% (2)
natomiast - 0.07% (2)
forum, - 0.07% (2)
„solidarno?ci” - 0.07% (2)
zwi?zku - 0.07% (2)
pracy, - 0.07% (2)
nauczyciela, - 0.07% (2)
sposobu - 0.07% (2)
nowego - 0.07% (2)
wzrost - 0.07% (2)
oznacza - 0.07% (2)
zagadnienia - 0.07% (2)
terytorialnego - 0.07% (2)
nauczycielskich - 0.07% (2)
dyskusji - 0.07% (2)
uwagi, - 0.07% (2)
plan - 0.07% (2)
precyzowania - 0.07% (2)
organizacji - 0.07% (2)
o?wiaty, - 0.07% (2)
poinformowa?a - 0.07% (2)
wynagrodze?, - 0.07% (2)
wynikaj?cych - 0.07% (2)
to, - 0.07% (2)
karta - 0.07% (2)
bez - 0.07% (2)
samorz?dowych - 0.07% (2)
korporacji - 0.07% (2)
wrze?nia - 0.07% (2)
jednoznacznie - 0.07% (2)
kuratoria - 0.07% (2)
kwestii - 0.07% (2)
samorz?du - 0.07% (2)
zdaniem - 0.07% (2)
zw?aszcza - 0.07% (2)
promowa? - 0.07% (2)
ustaw? - 0.07% (2)
posiedzenie - 0.07% (2)
po?owie - 0.07% (2)
postulat?w - 0.07% (2)
wszystkie - 0.07% (2)
realizacji - 0.07% (2)
narodowej, - 0.07% (2)
reprezentatywnych - 0.07% (2)
central - 0.07% (2)
partnerstwa - 0.07% (2)
zwi?zanych - 0.07% (2)
spo?ecznego - 0.07% (2)
„dialog” - 0.07% (2)
spotkaniu - 0.07% (2)
prac? - 0.07% (2)
celu - 0.07% (2)
art. - 0.07% (2)
om?wi - 0.07% (2)
niekt?rych - 0.07% (2)
poruszono - 0.07% (2)
problem - 0.07% (2)
plac?wkach - 0.07% (2)
przywr?cenia - 0.07% (2)
dalszych - 0.07% (2)
kwiecie? 2017 - 0.92% (26)
kazimierz dnia - 0.39% (11)
2017 · - 0.39% (11)
czyta? · - 0.39% (11)
komentarzy · - 0.39% (11)
dla nauczycieli - 0.21% (6)
pracownik?w o?wiaty - 0.21% (6)
nie ma - 0.21% (6)
anna zalewska - 0.21% (6)
a tak?e - 0.18% (5)
spraw statusu - 0.18% (5)
zwi?zk?w zawodowych - 0.18% (5)
w roku - 0.18% (5)
pani minister - 0.18% (5)
zespo?u do - 0.18% (5)
zawodowego pracownik?w - 0.18% (5)
karty nauczyciela - 0.18% (5)
i forum - 0.18% (5)
26. kwiecie? - 0.18% (5)
do spraw - 0.18% (5)
statusu zawodowego - 0.18% (5)
0 komentarzy - 0.14% (4)
o finansowaniu - 0.14% (4)
przedstawiciel znp - 0.14% (4)
na temat - 0.14% (4)
nie by?o - 0.14% (4)
minister edukacji - 0.14% (4)
z brakiem - 0.14% (4)
w szkole - 0.14% (4)
o?wiaty i - 0.14% (4)
proc. w - 0.14% (4)
pracownik?w o?wiaty. - 0.14% (4)
anna zalewska, - 0.11% (3)
wsp?lnego z - 0.11% (3)
w centrum - 0.11% (3)
kwietnia br. - 0.11% (3)
grup roboczych. - 0.11% (3)
dnia 06. - 0.11% (3)
· komunikat - 0.11% (3)
w zakresie - 0.11% (3)
2 kwietnia - 0.11% (3)
odby?o si? - 0.11% (3)
tak jak - 0.11% (3)
4 kwietnia - 0.11% (3)
nszz „solidarno??” - 0.11% (3)
na kierunki - 0.11% (3)
awansu zawodowego - 0.11% (3)
pomoc psychologiczno-pedagogiczna - 0.11% (3)
na forum - 0.11% (3)
si? do - 0.11% (3)
do zawodu - 0.11% (3)
harmonogram podwy?ek - 0.11% (3)
w kwietniu - 0.11% (3)
prosz? o.. - 0.11% (3)
samopomoc - - 0.11% (3)
w sprawie - 0.11% (3)
roku akademickim - 0.11% (3)
- prosz? - 0.11% (3)
sprawie nowych - 0.07% (2)
zasad finansowania - 0.07% (2)
zawodu nauczyciela. - 0.07% (2)
ustawy w - 0.07% (2)
dnia 05. - 0.07% (2)
dzie? wiedzy - 0.07% (2)
- ?wiatowy - 0.07% (2)
?wiatowy dzie? - 0.07% (2)
pedagog?w i - 0.07% (2)
kwietnia - - 0.07% (2)
w szkole, - 0.07% (2)
ministerstwo chce - 0.07% (2)
wiedzy na - 0.07% (2)
temat autyzmu - 0.07% (2)
rozumu, to - 0.07% (2)
miesi?cu do - 0.07% (2)
zwi?zanych z - 0.07% (2)
finansowaniu o?wiaty. - 0.07% (2)
zatrudnienia pedagog?w - 0.07% (2)
nie otworzy - 0.07% (2)
o pensum - 0.07% (2)
od wrze?nia - 0.07% (2)
w strajku - 0.07% (2)
- informacja - 0.07% (2)
strajk nauczycieli - 0.07% (2)
nauczycieli - - 0.07% (2)
informacja znp - 0.07% (2)
pracy. - - 0.07% (2)
strajk w - 0.07% (2)
godziny to - 0.07% (2)
nic wsp?lnego - 0.07% (2)
zatrudnienia w - 0.07% (2)
wzgl?du na - 0.07% (2)
co by? - 0.07% (2)
si? ciesz?. - 0.07% (2)
budynku gm - 0.07% (2)
marzec 2017 - 0.07% (2)
marczuk wyda? - 0.07% (2)
chodzi o - 0.07% (2)
stanu w - 0.07% (2)
ministerstwie rodziny, - 0.07% (2)
si? g?by - 0.07% (2)
wida? dop?ki - 0.07% (2)
z?b?w. nie - 0.07% (2)
petycja- wysy?amy - 0.07% (2)
pracy i - 0.07% (2)
polityki spo?ecznej - 0.07% (2)
rodziny, pracy - 0.07% (2)
i polityki - 0.07% (2)
spo?ecznej bartosz - 0.07% (2)
w ministerstwie - 0.07% (2)
podsekretarz stanu - 0.07% (2)
bartosz marczuk - 0.07% (2)
wyda? g?os - 0.07% (2)
godziny pedagoga - 0.07% (2)
odni?s? si? - 0.07% (2)
z minister - 0.07% (2)
zmian w - 0.07% (2)
dla nauczycieli. - 0.07% (2)
to jest? - 0.07% (2)
9 miesi?cy - 0.07% (2)
jak to - 0.07% (2)
ko?ca kwietnia - 0.07% (2)
komunikat "solidarno?ci" - 0.07% (2)
edukacji anna - 0.07% (2)
edukacji narodowej, - 0.07% (2)
po?owie kwietnia - 0.07% (2)
w drugiej - 0.07% (2)
beata szyd?o - 0.07% (2)
w o?wiacie - 0.07% (2)
?cie?ki awansu - 0.07% (2)
subwencji o?wiatowej - 0.07% (2)
prawo o?wiatowe - 0.07% (2)
28. kwiecie? - 0.07% (2)
) oraz - 0.07% (2)
by?o w - 0.07% (2)
scenariusze zaj?? - 0.07% (2)
strona g??wna - 0.07% (2)
i inne - 0.07% (2)
20. kwiecie? - 0.07% (2)
premier beata - 0.07% (2)
2018 r. - 0.07% (2)
- 28.04.2017 - 0.07% (2)
szefowej men - 0.07% (2)
12. kwiecie? - 0.07% (2)
konferencja prasowa - 0.07% (2)
p?ac w - 0.07% (2)
ksoiw nszz - 0.07% (2)
samorz?du terytorialnego - 0.07% (2)
nowelizacji karty - 0.07% (2)
posiedzenie zespo?u - 0.07% (2)
„dialog” odby?o - 0.07% (2)
do ko?ca - 0.07% (2)
partnerstwa spo?ecznego - 0.07% (2)
w ci?gu - 0.07% (2)
o przygotowaniu - 0.07% (2)
kt?rzy na - 0.07% (2)
2012/2013 do - 0.07% (2)
nauczycieli nie - 0.07% (2)
tak?e z - 0.07% (2)
w niekt?rych - 0.07% (2)
na kolejne - 0.07% (2)
ma nic - 0.07% (2)
artyku?y i - 0.07% (2)
podczas spotkania - 0.07% (2)
centrum partnerstwa - 0.07% (2)
zwi?zk?w zawodowych. - 0.07% (2)
tak?e do - 0.07% (2)
tym zakresie - 0.07% (2)
i zwi?zki - 0.07% (2)
spo?ecznego „dialog” - 0.07% (2)
„solidarno?ci” i - 0.07% (2)
proponowanych zmian. - 0.07% (2)
zwi?kszenia ?rodk?w - 0.07% (2)
w ?ycie - 0.07% (2)
sposobu finansowania - 0.07% (2)
oceny pracy - 0.07% (2)
nauczyciela, a - 0.07% (2)
47 proc. - 0.07% (2)
kwiecie? 2017 · - 0.32% (9)
spraw statusu zawodowego - 0.18% (5)
zespo?u do spraw - 0.18% (5)
26. kwiecie? 2017 - 0.18% (5)
statusu zawodowego pracownik?w - 0.18% (5)
2017 · 0 - 0.14% (4)
· 0 komentarzy - 0.14% (4)
proc. w roku - 0.14% (4)
0 komentarzy · - 0.14% (4)
minister anna zalewska - 0.11% (3)
forum zwi?zk?w zawodowych - 0.11% (3)
dnia 06. kwiecie? - 0.11% (3)
czyta? · komunikat - 0.11% (3)
finansowania o?wiaty i - 0.11% (3)
kazimierz dnia 06. - 0.11% (3)
do zawodu nauczyciela - 0.11% (3)
- prosz? o.. - 0.11% (3)
rozumu, to tak - 0.07% (2)
artyku?y i scenariusze - 0.07% (2)
jak z brakiem - 0.07% (2)
z?b?w. nie wida? - 0.07% (2)
dop?ki si? g?by - 0.07% (2)
dzie? wiedzy na - 0.07% (2)
brakiem rozumu, to - 0.07% (2)
kwietnia - ?wiatowy - 0.07% (2)
zasad finansowania o?wiaty - 0.07% (2)
w sprawie nowych - 0.07% (2)
tym miesi?cu do - 0.07% (2)
i zatrudnienia pedagog?w - 0.07% (2)
w tym miesi?cu - 0.07% (2)
dnia 05. kwiecie? - 0.07% (2)
nowelizacji karty nauczyciela - 0.07% (2)
tak jak z - 0.07% (2)
brakiem z?b?w. nie - 0.07% (2)
- informacja znp - 0.07% (2)
bartosz marczuk wyda? - 0.07% (2)
i polityki spo?ecznej - 0.07% (2)
strajk nauczycieli - - 0.07% (2)
w budynku gm - 0.07% (2)
28/04/201722 godziny to - 0.07% (2)
nic wsp?lnego z - 0.07% (2)
ministerstwie rodziny, pracy - 0.07% (2)
podsekretarz stanu w - 0.07% (2)
g?by nie otworzy - 0.07% (2)
wida? dop?ki si? - 0.07% (2)
stanu w ministerstwie - 0.07% (2)
rodziny, pracy i - 0.07% (2)
marczuk wyda? g?os - 0.07% (2)
polityki spo?ecznej bartosz - 0.07% (2)
zatrudnienia pedagog?w w - 0.07% (2)
sprawie nowych zasad - 0.07% (2)
centrum partnerstwa spo?ecznego - 0.07% (2)
premier beata szyd?o - 0.07% (2)
jak to jest? - 0.07% (2)
„dialog” odby?o si? - 0.07% (2)
men - 28.04.2017 - 0.07% (2)
„solidarno?ci” i forum - 0.07% (2)
konferencja prasowa szefowej - 0.07% (2)
do ko?ca kwietnia - 0.07% (2)
karty nauczyciela w - 0.07% (2)
posiedzenie zespo?u do - 0.07% (2)
edukacji anna zalewska, - 0.07% (2)
p?ac w o?wiacie - 0.07% (2)
w drugiej po?owie - 0.07% (2)
ksoiw nszz „solidarno??” - 0.07% (2)
prac zespo?u do - 0.07% (2)
12. kwiecie? 2017 - 0.07% (2)
przedstawiciel znp odni?s? - 0.07% (2)
28. kwiecie? 2017 - 0.07% (2)
w roku 2014/2015) - 0.07% (2)
akademickim 2012/2013 do - 0.07% (2)
kazimierz dnia 05. - 0.07% (2)
projekt ustawy w - 0.07% (2)
4 komentarzy · - 0.07% (2)
roku akademickim 2012/2013 - 0.07% (2)
i scenariusze zaj?? - 0.07% (2)
nauczyciela, a tak?e - 0.07% (2)
ma nic wsp?lnego - 0.07% (2)
is 26. kwiecie? - 0.07% (2)
w centrum partnerstwa - 0.07% (2)
nik o przygotowaniu - 0.07% (2)
spo?ecznego „dialog” odby?o - 0.07% (2)
po?owie kwietnia br. - 0.07% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

Copyright © 2015-2016 hupso.pl. All rights reserved. FB | +G | Twitter

Hupso.pl jest serwisem internetowym, w którym jednym kliknieciem możesz szybko i łatwo sprawdź stronę www pod kątem SEO. Oferujemy darmowe pozycjonowanie stron internetowych oraz wycena domen i stron internetowych. Prowadzimy ranking polskich stron internetowych oraz ranking stron alexa.