1.04 score from hupso.pl for:
miedziowe.plHTML Content


Titlemiedziowe.pl - miedziowe.pl

Length: 37, Words: 7
Description radio, głogów, głogowski, lubin, lubiński, miedz, miedziowe, portal regionu, elka

Length: 101, Words: 14
Keywords radio, głogów, głogowski, lubin, lubiński, miedz, miedziowe, portal regionu, piłka ręczna, piłka nożna, zagłębie, chrobry
Robots index, follow
Charset UTF-8
Og Meta - Title exist
Og Meta - Description exist
Og Meta - Site name exist
Tytuł powinien zawierać pomiędzy 10 a 70 znaków (ze spacjami), a mniej niż 12 słów w długości.
Meta opis powinien zawierać pomiędzy 50 a 160 znaków (łącznie ze spacjami), a mniej niż 24 słów w długości.
Kodowanie znaków powinny być określone , UTF-8 jest chyba najlepszy zestaw znaków, aby przejść z powodu UTF-8 jest bardziej międzynarodowy kodowaniem.
Otwarte obiekty wykresu powinny być obecne w stronie internetowej (więcej informacji na temat protokołu OpenGraph: http://ogp.me/)

SEO Content

Words/Characters 3334
Text/HTML 10.40 %
Headings H1 0
H2 0
H3 0
H4 0
H5 0
H6 0
H1
H2
H3
H4
H5
H6
strong
jest to okazja do poznania historii i ciekawych miejsc. jutro (25.05) odb?dzie sie spacer z przewodnikiem po k?obuczynie pod has?em "szlakiem tradycji i niez?omnej wiary". udzia? w wydarzeniu jest bezp?atny.   wi?cej >>
dru?yna z zespo?u szk? ekonomicznych w g?ogowie zdoby?a najwi?cej punkt?w w biegu po ksi??k?. zwyci?zcy otrzymali puchar rektora, jednak wszyscy uczestnicy wyszli z nagrod?. ka?dy m?g? zabra? bowiem znalezion? na trasie ksi??k?. w biegu wzi?o udzia? 6 dru?yn z g?ogowskich szk? ?rednich. z jakimi pytaniami musieli zmierzy? si? uczniowie?   wi?cej >>
bardzo udanie podczas wojew?dzkiego fina?u mistrzostw lzs junior?w i junior?w m?odszych zaprezentowali si? lekkoatleci soko?a lubin. podopieczni trener?w andrzeja szczupaka i mariusza knulla wielokrotnie stawali na podium.   wi?cej >>
- wielki szacun dla pracownik?w - tak prezydent g?ogowa skomentowa? dzia?ania pwik, kiedy wyszed?... z kana??w. dzi? (24.05) rafael rokaszewicz odby? niecodzienn? wizyt?. razem z prezesem przedsi?biorstwa, andrzejem krzemieniem, ogl?da? podziemn? infrastruktur? miasta.   wi?cej >>
w gimnazjum nr 1 w g?ogowie kontynuuj? spotkania ze znanymi sportowcami. w ubieg?ym roku goszczono ko?owego bartka jureckiego, a dzi? z uczniami i gronem nauczycielskim spotka? si? maciej domi?czak, trener i zawodnik legionu g?og?w.   wi?cej >>
czy po raz kolejny z rz?du prezydent legnicy nie zostanie skwitowany przez miejskich radnych? decyzja zapadnie w najbli?szy poniedzia?ek podczas sesji absolutoryjnej. w ocenie gospodarza miasta wszystkie dokumenty i kontrole nadzoru, kt?re stanowi? kwintesencj? wykonania ubieg?orocznego bud?etu s? dla miasta pozytywne, ale polityka rz?dzi si? w?asnymi prawami i tadeusz krzakowski ponownie mo?e nie otrzyma? absolutorium.   wi?cej >>
starostwo powiatowe w g?ogowie ju? od 2013 roku systematycznie wspiera spo?eczn? stra? ryback?. dzi? starosta jaros?aw dudkowiak przekaza? na r?ce stra?nik?w kolejne wyposa?enie. tym razem by?y to ocieplane kurtki, kt?re przydadz? si? g??wnie na jesienne ch?ody.   wi?cej >>
to b?dzie co? nowego i praktycznego na terenie gminy kotla. samorz?d przygotowuje si? do wprowadzenia systemu informowania sms. do ka?dego mieszka?ca trafi?a ju? stosowna ulotka z kompletem informacji.   wi?cej >>
w po?owie maja wstrzymano dostawy ciep?a do mieszka? zarz?dzanych przez sm „nadodrze”. wst?pne kalkulacje wskazuj?, ?e miniony sezon grzewczy by? nieco d?u?y i ch?odniejszy od dw?ch przednich. nie oznacza to jednak zagro?enia ze strony koszt?w.   wi?cej >>
wicemistrzynie polski i triumfatorki w pucharze polski go?ci?y dzisiaj u prezesa kghm polska mied? s.a. "jestem tylko kibicem, widzem, nigdy aktywnie nie uprawia?em sportu na poziomie zawodowym, ale jestem w stanie sobie wyobrazi?, jak wielkie to jest po?wi?cenie, wysi?ek i codzienne zaanga?owanie w treningi i jak sporo kosztuje to wyrzecze?", powiedzia? na spotkaniu z lubi?skimi szczypiornistkami metraco zag??bia lubin prezes kghm-u, rados?aw domagalski - ?ab?dzki.   wi?cej >>
kickbokserzy legionu g?og?w wr?cili ze z?otem, dwoma srebrami i br?zem z pucharu ?wiata w budapeszcie. najlepiej zaprezentowa?a si? 15-letnia martyna kierczy?ska. najm?odsza z g?ogowskiej zdoby?a z?oto po ci?kim finale z czeszk?.   wi?cej >>
ci?g dalszy przedsezonowych zbroje? siatkarskiego chrobrego. g?ogowscy dzia?acze sps-u kontraktuj? kolejnych graczy. tym razem do dru?yny prowadzonej przez dominika walencieja do??czyli utalentowani siatkarze.   wi?cej >>
ii indywidualne i dru?ynowe mistrzostwa dolnego ?l?ska policji w tenisie sto?owym ju? za nami. najlepszym tenisist? okaza? si? przemys?aw rybikowski z kpp polkowice, kt?ry obroni? tytu? wywalczony przed rokiem. tytu? wicemistrzowski zdoby? arkadiusz mularczyk z komendy w g?ogowie.   wi?cej >>
sp?dzielnia mieszkaniowa przylesie w lubinie jest w trakcie wymiany trzech d?wig?w osobowych na nowe. p?ki co prace zaplanowano w trzech klatkach schodowych. nowe windy to koszt nawet 155 tys. z? za sztuk?.   wi?cej >>
mariusz k?dziora jest nowym wiceprzewodnicz?cym rady miasta. tak zdecydowali g?ogowscy samorz?dowcy na dzisiejszym (23.05) g?osowaniu. to by?o drugie podej?cie do wybor?w na to stanowisko. podczas marcowej sesji nast?pi? konflikt interes?w.   wi?cej >>
ju? wida? efekty prac w parku piastowskim w g?ogowie. na terenie zielonym ko?o p?ywalni chrobry s? montowane k?adki, belki i drabinki. za kilka tygodni w mie?cie zostanie otwarty park linowy.   wi?cej >>
mn?stwo energii, taneczne rytmy i szczytny cel. dzi? (23.05) pod g?ogowskim ratuszem odby?a si? akcja pod has?em "rozta?czony wolontariusz - zumba charytatywna". podczas imprezy zbierano pieni?dze na leczenie dla honoraty babuli, kt?ra cierpi na m?zgowe pora?enie dzieci?ce.   wi?cej >>
kuba kotula z g?ogowskiego klubu brazylijskiego jiu-jitsu zdoby? br?zowy medal podczas rozgrywanego w koninie pucharu polski. jak m?wi trener bartosz derenowski - nie mog?o nas zabrakn?? na drugiej co do wielko?ci imprezie dla " kimoniarzy" w polsce.   wi?cej >>
legniccy policjanci zatrzymali 36-letniego mieszka?ca powiatu wa?brzyskiego, kt?ry mo?e odpowiada? za stalking, tj. uporczywe n?kanie swoich najbli?szych os?b. m?czyzna kilkukrotnie grozi? swojej partnerce i ich ma?oletniemu dziecku, n?ka? tak?e wysy?aj?c wiadomo?ci tekstowe.   wi?cej >>
jacek g?omb, dyrektor legnickiego teatru im. modrzejewskiej zosta? szefem lokalnej grupy stowarzyszenia komitetu obrony demokracji. zarz?d uzupe?niaj? aleksandra lesiak i jan hila jako wiceprzewodnicz?cy oraz sekretarz rados?awa janowska - lascar i robert oksi?ski, kt?ry b?dzie pe?ni? funkcj? skarbnika.   wi?cej >>
zapad? wyrok w g?o?nej sprawie ma??e?stwa z radwanic. kobieta po urodzeniu wynios?a noworodka do kot?owni, gdzie nie zagl?da?a przez kilka dni. m?? mia? nast?pnie spali? jego zw?oki. oboje us?yszeli po 2 lata bezwzgl?dnego pozbawienia wolno?ci.   wi?cej >>
od wczoraj w lubi?skim rynku pracuje ci?ki sprz?t. grupa budowlana polskie surowce skalne przyst?pi?a do generalnej modernizacji centralnego placu miasta. piotr duda, pe?nomocnik wykonawcy uwa?a, ?e b?dzie to jedna z trudniejszych inwestycji do zrealizowania, bo niespodzianki, kt?re kryje ziemia, s? niejako "wpisane w zakres rob?t". "d??ymy do tego, by wszystkie roboty by?y jak najmniej uci??liwe dla mieszka?c?w rynku i przyleg?ych ulic, cho? zdajemy sobie spraw?, ?e nie wszystkim dogodzimy i mamy nadziej?, ?e uda si? dotrzyma? termin zako?czenia inwestycji", m?wi przedstawiciel ?l?skiej firmy.   wi?cej >>
poszukiwany od 4 maja bie??cego roku w?adys?aw ciupak odnalaz? si?. w?a?nie powr?ci? z niemiec, gdzie mia? podj?? prac?. - jak wyja?ni?, nie poinformowa? rodziny o swoim wyje?dzie - powiedzia? nam dzi? bogdan kaleta, oficer prasowy kpp w g?ogowie.   wi?cej >>
w ramach cyklu darmowych bada? profilaktycznych prowadzonych przez mcz s.a. w lubinie piel?gniarki wsp?lnie z nauczycielami prowadzi?y medyczn? akcj? w szkole podstawowej w siedlcach. najm?odsi i ich rodzice korzystali z badania poziomu cukru, ci?nienia krwi czy spirometrii.   wi?cej >>
we wroc?awiu szkoleniowo i kontrolnie startowali lekkoatleci piasta g?og?w. by? to ju? trzeci mityng z okazji 70-lecia dolno?l?skiego zwi?zku lekkiej atletyki. tym razem rywalizowali juniorzy. dla cz?ci zawodnik?w by? to pierwszy start w sezonie.   wi?cej >>
do samego ko?ca pi?karze euromastera chrobrego b?d? musieli walczy? o utrzymanie w futsal ekstraklasie. gdyby dzi? zdobyli cho?by punkt w meczu z gda?skiem, byliby ju? pewni pozostania w elicie. tak si? jednak nie sta?o. g?ogowianie po 7 min. przegrywali ju? 0:3.   wi?cej >>
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jaros?aw laska i micha? szkirpan skazani zostali wyrokiem s?du rejonowego w legnicy z 8.09.2016r. w sprawie ii k 192/16 na kar? grzywny za to, ?e w audycji radiowej na portalu internetowym "miedziowe.pl" w dniu 27.04.2014r. pomówili przedsi?biorstwo komunikacji samochodowej w lubinie s.a. oraz prezesa zarz?du kazimierza zió?kowskiego o podanie niezgodnych z prawd? informacji, które mog?y ich poni?y? w opinii publicznej lub narazi? na utrat? zaufania publicznego potrzebnego dla prowadzenia dzia?alno?ci i pe?nionej funkcji.
b
jest to okazja do poznania historii i ciekawych miejsc. jutro (25.05) odb?dzie sie spacer z przewodnikiem po k?obuczynie pod has?em "szlakiem tradycji i niez?omnej wiary". udzia? w wydarzeniu jest bezp?atny.   wi?cej >>
dru?yna z zespo?u szk? ekonomicznych w g?ogowie zdoby?a najwi?cej punkt?w w biegu po ksi??k?. zwyci?zcy otrzymali puchar rektora, jednak wszyscy uczestnicy wyszli z nagrod?. ka?dy m?g? zabra? bowiem znalezion? na trasie ksi??k?. w biegu wzi?o udzia? 6 dru?yn z g?ogowskich szk? ?rednich. z jakimi pytaniami musieli zmierzy? si? uczniowie?   wi?cej >>
bardzo udanie podczas wojew?dzkiego fina?u mistrzostw lzs junior?w i junior?w m?odszych zaprezentowali si? lekkoatleci soko?a lubin. podopieczni trener?w andrzeja szczupaka i mariusza knulla wielokrotnie stawali na podium.   wi?cej >>
- wielki szacun dla pracownik?w - tak prezydent g?ogowa skomentowa? dzia?ania pwik, kiedy wyszed?... z kana??w. dzi? (24.05) rafael rokaszewicz odby? niecodzienn? wizyt?. razem z prezesem przedsi?biorstwa, andrzejem krzemieniem, ogl?da? podziemn? infrastruktur? miasta.   wi?cej >>
w gimnazjum nr 1 w g?ogowie kontynuuj? spotkania ze znanymi sportowcami. w ubieg?ym roku goszczono ko?owego bartka jureckiego, a dzi? z uczniami i gronem nauczycielskim spotka? si? maciej domi?czak, trener i zawodnik legionu g?og?w.   wi?cej >>
czy po raz kolejny z rz?du prezydent legnicy nie zostanie skwitowany przez miejskich radnych? decyzja zapadnie w najbli?szy poniedzia?ek podczas sesji absolutoryjnej. w ocenie gospodarza miasta wszystkie dokumenty i kontrole nadzoru, kt?re stanowi? kwintesencj? wykonania ubieg?orocznego bud?etu s? dla miasta pozytywne, ale polityka rz?dzi si? w?asnymi prawami i tadeusz krzakowski ponownie mo?e nie otrzyma? absolutorium.   wi?cej >>
starostwo powiatowe w g?ogowie ju? od 2013 roku systematycznie wspiera spo?eczn? stra? ryback?. dzi? starosta jaros?aw dudkowiak przekaza? na r?ce stra?nik?w kolejne wyposa?enie. tym razem by?y to ocieplane kurtki, kt?re przydadz? si? g??wnie na jesienne ch?ody.   wi?cej >>
to b?dzie co? nowego i praktycznego na terenie gminy kotla. samorz?d przygotowuje si? do wprowadzenia systemu informowania sms. do ka?dego mieszka?ca trafi?a ju? stosowna ulotka z kompletem informacji.   wi?cej >>
w po?owie maja wstrzymano dostawy ciep?a do mieszka? zarz?dzanych przez sm „nadodrze”. wst?pne kalkulacje wskazuj?, ?e miniony sezon grzewczy by? nieco d?u?y i ch?odniejszy od dw?ch przednich. nie oznacza to jednak zagro?enia ze strony koszt?w.   wi?cej >>
wicemistrzynie polski i triumfatorki w pucharze polski go?ci?y dzisiaj u prezesa kghm polska mied? s.a. "jestem tylko kibicem, widzem, nigdy aktywnie nie uprawia?em sportu na poziomie zawodowym, ale jestem w stanie sobie wyobrazi?, jak wielkie to jest po?wi?cenie, wysi?ek i codzienne zaanga?owanie w treningi i jak sporo kosztuje to wyrzecze?", powiedzia? na spotkaniu z lubi?skimi szczypiornistkami metraco zag??bia lubin prezes kghm-u, rados?aw domagalski - ?ab?dzki.   wi?cej >>
kickbokserzy legionu g?og?w wr?cili ze z?otem, dwoma srebrami i br?zem z pucharu ?wiata w budapeszcie. najlepiej zaprezentowa?a si? 15-letnia martyna kierczy?ska. najm?odsza z g?ogowskiej zdoby?a z?oto po ci?kim finale z czeszk?.   wi?cej >>
ci?g dalszy przedsezonowych zbroje? siatkarskiego chrobrego. g?ogowscy dzia?acze sps-u kontraktuj? kolejnych graczy. tym razem do dru?yny prowadzonej przez dominika walencieja do??czyli utalentowani siatkarze.   wi?cej >>
ii indywidualne i dru?ynowe mistrzostwa dolnego ?l?ska policji w tenisie sto?owym ju? za nami. najlepszym tenisist? okaza? si? przemys?aw rybikowski z kpp polkowice, kt?ry obroni? tytu? wywalczony przed rokiem. tytu? wicemistrzowski zdoby? arkadiusz mularczyk z komendy w g?ogowie.   wi?cej >>
sp?dzielnia mieszkaniowa przylesie w lubinie jest w trakcie wymiany trzech d?wig?w osobowych na nowe. p?ki co prace zaplanowano w trzech klatkach schodowych. nowe windy to koszt nawet 155 tys. z? za sztuk?.   wi?cej >>
mariusz k?dziora jest nowym wiceprzewodnicz?cym rady miasta. tak zdecydowali g?ogowscy samorz?dowcy na dzisiejszym (23.05) g?osowaniu. to by?o drugie podej?cie do wybor?w na to stanowisko. podczas marcowej sesji nast?pi? konflikt interes?w.   wi?cej >>
ju? wida? efekty prac w parku piastowskim w g?ogowie. na terenie zielonym ko?o p?ywalni chrobry s? montowane k?adki, belki i drabinki. za kilka tygodni w mie?cie zostanie otwarty park linowy.   wi?cej >>
mn?stwo energii, taneczne rytmy i szczytny cel. dzi? (23.05) pod g?ogowskim ratuszem odby?a si? akcja pod has?em "rozta?czony wolontariusz - zumba charytatywna". podczas imprezy zbierano pieni?dze na leczenie dla honoraty babuli, kt?ra cierpi na m?zgowe pora?enie dzieci?ce.   wi?cej >>
kuba kotula z g?ogowskiego klubu brazylijskiego jiu-jitsu zdoby? br?zowy medal podczas rozgrywanego w koninie pucharu polski. jak m?wi trener bartosz derenowski - nie mog?o nas zabrakn?? na drugiej co do wielko?ci imprezie dla " kimoniarzy" w polsce.   wi?cej >>
legniccy policjanci zatrzymali 36-letniego mieszka?ca powiatu wa?brzyskiego, kt?ry mo?e odpowiada? za stalking, tj. uporczywe n?kanie swoich najbli?szych os?b. m?czyzna kilkukrotnie grozi? swojej partnerce i ich ma?oletniemu dziecku, n?ka? tak?e wysy?aj?c wiadomo?ci tekstowe.   wi?cej >>
jacek g?omb, dyrektor legnickiego teatru im. modrzejewskiej zosta? szefem lokalnej grupy stowarzyszenia komitetu obrony demokracji. zarz?d uzupe?niaj? aleksandra lesiak i jan hila jako wiceprzewodnicz?cy oraz sekretarz rados?awa janowska - lascar i robert oksi?ski, kt?ry b?dzie pe?ni? funkcj? skarbnika.   wi?cej >>
zapad? wyrok w g?o?nej sprawie ma??e?stwa z radwanic. kobieta po urodzeniu wynios?a noworodka do kot?owni, gdzie nie zagl?da?a przez kilka dni. m?? mia? nast?pnie spali? jego zw?oki. oboje us?yszeli po 2 lata bezwzgl?dnego pozbawienia wolno?ci.   wi?cej >>
od wczoraj w lubi?skim rynku pracuje ci?ki sprz?t. grupa budowlana polskie surowce skalne przyst?pi?a do generalnej modernizacji centralnego placu miasta. piotr duda, pe?nomocnik wykonawcy uwa?a, ?e b?dzie to jedna z trudniejszych inwestycji do zrealizowania, bo niespodzianki, kt?re kryje ziemia, s? niejako "wpisane w zakres rob?t". "d??ymy do tego, by wszystkie roboty by?y jak najmniej uci??liwe dla mieszka?c?w rynku i przyleg?ych ulic, cho? zdajemy sobie spraw?, ?e nie wszystkim dogodzimy i mamy nadziej?, ?e uda si? dotrzyma? termin zako?czenia inwestycji", m?wi przedstawiciel ?l?skiej firmy.   wi?cej >>
poszukiwany od 4 maja bie??cego roku w?adys?aw ciupak odnalaz? si?. w?a?nie powr?ci? z niemiec, gdzie mia? podj?? prac?. - jak wyja?ni?, nie poinformowa? rodziny o swoim wyje?dzie - powiedzia? nam dzi? bogdan kaleta, oficer prasowy kpp w g?ogowie.   wi?cej >>
w ramach cyklu darmowych bada? profilaktycznych prowadzonych przez mcz s.a. w lubinie piel?gniarki wsp?lnie z nauczycielami prowadzi?y medyczn? akcj? w szkole podstawowej w siedlcach. najm?odsi i ich rodzice korzystali z badania poziomu cukru, ci?nienia krwi czy spirometrii.   wi?cej >>
we wroc?awiu szkoleniowo i kontrolnie startowali lekkoatleci piasta g?og?w. by? to ju? trzeci mityng z okazji 70-lecia dolno?l?skiego zwi?zku lekkiej atletyki. tym razem rywalizowali juniorzy. dla cz?ci zawodnik?w by? to pierwszy start w sezonie.   wi?cej >>
do samego ko?ca pi?karze euromastera chrobrego b?d? musieli walczy? o utrzymanie w futsal ekstraklasie. gdyby dzi? zdobyli cho?by punkt w meczu z gda?skiem, byliby ju? pewni pozostania w elicie. tak si? jednak nie sta?o. g?ogowianie po 7 min. przegrywali ju? 0:3.   wi?cej >>
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jaros?aw laska i micha? szkirpan skazani zostali wyrokiem s?du rejonowego w legnicy z 8.09.2016r. w sprawie ii k 192/16 na kar? grzywny za to, ?e w audycji radiowej na portalu internetowym "miedziowe.pl" w dniu 27.04.2014r. pomówili przedsi?biorstwo komunikacji samochodowej w lubinie s.a. oraz prezesa zarz?du kazimierza zió?kowskiego o podanie niezgodnych z prawd? informacji, które mog?y ich poni?y? w opinii publicznej lub narazi? na utrat? zaufania publicznego potrzebnego dla prowadzenia dzia?alno?ci i pe?nionej funkcji.
i
em jest to okazja do poznania historii i ciekawych miejsc. jutro (25.05) odb?dzie sie spacer z przewodnikiem po k?obuczynie pod has?em "szlakiem tradycji i niez?omnej wiary". udzia? w wydarzeniu jest bezp?atny.   wi?cej >>
dru?yna z zespo?u szk? ekonomicznych w g?ogowie zdoby?a najwi?cej punkt?w w biegu po ksi??k?. zwyci?zcy otrzymali puchar rektora, jednak wszyscy uczestnicy wyszli z nagrod?. ka?dy m?g? zabra? bowiem znalezion? na trasie ksi??k?. w biegu wzi?o udzia? 6 dru?yn z g?ogowskich szk? ?rednich. z jakimi pytaniami musieli zmierzy? si? uczniowie?   wi?cej >>
bardzo udanie podczas wojew?dzkiego fina?u mistrzostw lzs junior?w i junior?w m?odszych zaprezentowali si? lekkoatleci soko?a lubin. podopieczni trener?w andrzeja szczupaka i mariusza knulla wielokrotnie stawali na podium.   wi?cej >>
- wielki szacun dla pracownik?w - tak prezydent g?ogowa skomentowa? dzia?ania pwik, kiedy wyszed?... z kana??w. dzi? (24.05) rafael rokaszewicz odby? niecodzienn? wizyt?. razem z prezesem przedsi?biorstwa, andrzejem krzemieniem, ogl?da? podziemn? infrastruktur? miasta.   wi?cej >>
w gimnazjum nr 1 w g?ogowie kontynuuj? spotkania ze znanymi sportowcami. w ubieg?ym roku goszczono ko?owego bartka jureckiego, a dzi? z uczniami i gronem nauczycielskim spotka? si? maciej domi?czak, trener i zawodnik legionu g?og?w.   wi?cej >>
czy po raz kolejny z rz?du prezydent legnicy nie zostanie skwitowany przez miejskich radnych? decyzja zapadnie w najbli?szy poniedzia?ek podczas sesji absolutoryjnej. w ocenie gospodarza miasta wszystkie dokumenty i kontrole nadzoru, kt?re stanowi? kwintesencj? wykonania ubieg?orocznego bud?etu s? dla miasta pozytywne, ale polityka rz?dzi si? w?asnymi prawami i tadeusz krzakowski ponownie mo?e nie otrzyma? absolutorium.   wi?cej >>
starostwo powiatowe w g?ogowie ju? od 2013 roku systematycznie wspiera spo?eczn? stra? ryback?. dzi? starosta jaros?aw dudkowiak przekaza? na r?ce stra?nik?w kolejne wyposa?enie. tym razem by?y to ocieplane kurtki, kt?re przydadz? si? g??wnie na jesienne ch?ody.   wi?cej >>
to b?dzie co? nowego i praktycznego na terenie gminy kotla. samorz?d przygotowuje si? do wprowadzenia systemu informowania sms. do ka?dego mieszka?ca trafi?a ju? stosowna ulotka z kompletem informacji.   wi?cej >>
w po?owie maja wstrzymano dostawy ciep?a do mieszka? zarz?dzanych przez sm „nadodrze”. wst?pne kalkulacje wskazuj?, ?e miniony sezon grzewczy by? nieco d?u?y i ch?odniejszy od dw?ch przednich. nie oznacza to jednak zagro?enia ze strony koszt?w.   wi?cej >>
wicemistrzynie polski i triumfatorki w pucharze polski go?ci?y dzisiaj u prezesa kghm polska mied? s.a. "jestem tylko kibicem, widzem, nigdy aktywnie nie uprawia?em sportu na poziomie zawodowym, ale jestem w stanie sobie wyobrazi?, jak wielkie to jest po?wi?cenie, wysi?ek i codzienne zaanga?owanie w treningi i jak sporo kosztuje to wyrzecze?", powiedzia? na spotkaniu z lubi?skimi szczypiornistkami metraco zag??bia lubin prezes kghm-u, rados?aw domagalski - ?ab?dzki.   wi?cej >>
kickbokserzy legionu g?og?w wr?cili ze z?otem, dwoma srebrami i br?zem z pucharu ?wiata w budapeszcie. najlepiej zaprezentowa?a si? 15-letnia martyna kierczy?ska. najm?odsza z g?ogowskiej zdoby?a z?oto po ci?kim finale z czeszk?.   wi?cej >>
ci?g dalszy przedsezonowych zbroje? siatkarskiego chrobrego. g?ogowscy dzia?acze sps-u kontraktuj? kolejnych graczy. tym razem do dru?yny prowadzonej przez dominika walencieja do??czyli utalentowani siatkarze.   wi?cej >>
ii indywidualne i dru?ynowe mistrzostwa dolnego ?l?ska policji w tenisie sto?owym ju? za nami. najlepszym tenisist? okaza? si? przemys?aw rybikowski z kpp polkowice, kt?ry obroni? tytu? wywalczony przed rokiem. tytu? wicemistrzowski zdoby? arkadiusz mularczyk z komendy w g?ogowie.   wi?cej >>
sp?dzielnia mieszkaniowa przylesie w lubinie jest w trakcie wymiany trzech d?wig?w osobowych na nowe. p?ki co prace zaplanowano w trzech klatkach schodowych. nowe windy to koszt nawet 155 tys. z? za sztuk?.   wi?cej >>
mariusz k?dziora jest nowym wiceprzewodnicz?cym rady miasta. tak zdecydowali g?ogowscy samorz?dowcy na dzisiejszym (23.05) g?osowaniu. to by?o drugie podej?cie do wybor?w na to stanowisko. podczas marcowej sesji nast?pi? konflikt interes?w.   wi?cej >>
ju? wida? efekty prac w parku piastowskim w g?ogowie. na terenie zielonym ko?o p?ywalni chrobry s? montowane k?adki, belki i drabinki. za kilka tygodni w mie?cie zostanie otwarty park linowy.   wi?cej >>
mn?stwo energii, taneczne rytmy i szczytny cel. dzi? (23.05) pod g?ogowskim ratuszem odby?a si? akcja pod has?em "rozta?czony wolontariusz - zumba charytatywna". podczas imprezy zbierano pieni?dze na leczenie dla honoraty babuli, kt?ra cierpi na m?zgowe pora?enie dzieci?ce.   wi?cej >>
kuba kotula z g?ogowskiego klubu brazylijskiego jiu-jitsu zdoby? br?zowy medal podczas rozgrywanego w koninie pucharu polski. jak m?wi trener bartosz derenowski - nie mog?o nas zabrakn?? na drugiej co do wielko?ci imprezie dla " kimoniarzy" w polsce.   wi?cej >>
legniccy policjanci zatrzymali 36-letniego mieszka?ca powiatu wa?brzyskiego, kt?ry mo?e odpowiada? za stalking, tj. uporczywe n?kanie swoich najbli?szych os?b. m?czyzna kilkukrotnie grozi? swojej partnerce i ich ma?oletniemu dziecku, n?ka? tak?e wysy?aj?c wiadomo?ci tekstowe.   wi?cej >>
jacek g?omb, dyrektor legnickiego teatru im. modrzejewskiej zosta? szefem lokalnej grupy stowarzyszenia komitetu obrony demokracji. zarz?d uzupe?niaj? aleksandra lesiak i jan hila jako wiceprzewodnicz?cy oraz sekretarz rados?awa janowska - lascar i robert oksi?ski, kt?ry b?dzie pe?ni? funkcj? skarbnika.   wi?cej >>
zapad? wyrok w g?o?nej sprawie ma??e?stwa z radwanic. kobieta po urodzeniu wynios?a noworodka do kot?owni, gdzie nie zagl?da?a przez kilka dni. m?? mia? nast?pnie spali? jego zw?oki. oboje us?yszeli po 2 lata bezwzgl?dnego pozbawienia wolno?ci.   wi?cej >>
od wczoraj w lubi?skim rynku pracuje ci?ki sprz?t. grupa budowlana polskie surowce skalne przyst?pi?a do generalnej modernizacji centralnego placu miasta. piotr duda, pe?nomocnik wykonawcy uwa?a, ?e b?dzie to jedna z trudniejszych inwestycji do zrealizowania, bo niespodzianki, kt?re kryje ziemia, s? niejako "wpisane w zakres rob?t". "d??ymy do tego, by wszystkie roboty by?y jak najmniej uci??liwe dla mieszka?c?w rynku i przyleg?ych ulic, cho? zdajemy sobie spraw?, ?e nie wszystkim dogodzimy i mamy nadziej?, ?e uda si? dotrzyma? termin zako?czenia inwestycji", m?wi przedstawiciel ?l?skiej firmy.   wi?cej >>
poszukiwany od 4 maja bie??cego roku w?adys?aw ciupak odnalaz? si?. w?a?nie powr?ci? z niemiec, gdzie mia? podj?? prac?. - jak wyja?ni?, nie poinformowa? rodziny o swoim wyje?dzie - powiedzia? nam dzi? bogdan kaleta, oficer prasowy kpp w g?ogowie.   wi?cej >>
w ramach cyklu darmowych bada? profilaktycznych prowadzonych przez mcz s.a. w lubinie piel?gniarki wsp?lnie z nauczycielami prowadzi?y medyczn? akcj? w szkole podstawowej w siedlcach. najm?odsi i ich rodzice korzystali z badania poziomu cukru, ci?nienia krwi czy spirometrii.   wi?cej >>
we wroc?awiu szkoleniowo i kontrolnie startowali lekkoatleci piasta g?og?w. by? to ju? trzeci mityng z okazji 70-lecia dolno?l?skiego zwi?zku lekkiej atletyki. tym razem rywalizowali juniorzy. dla cz?ci zawodnik?w by? to pierwszy start w sezonie.   wi?cej >>
do samego ko?ca pi?karze euromastera chrobrego b?d? musieli walczy? o utrzymanie w futsal ekstraklasie. gdyby dzi? zdobyli cho?by punkt w meczu z gda?skiem, byliby ju? pewni pozostania w elicie. tak si? jednak nie sta?o. g?ogowianie po 7 min. przegrywali ju? 0:3.   wi?cej >>
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jaros?aw laska i micha? szkirpan skazani zostali wyrokiem s?du rejonowego w legnicy z 8.09.2016r. w sprawie ii k 192/16 na kar? grzywny za to, ?e w audycji radiowej na portalu internetowym "miedziowe.pl" w dniu 27.04.2014r. pomówili przedsi?biorstwo komunikacji samochodowej w lubinie s.a. oraz prezesa zarz?du kazimierza zió?kowskiego o podanie niezgodnych z prawd? informacji, które mog?y ich poni?y? w opinii publicznej lub narazi? na utrat? zaufania publicznego potrzebnego dla prowadzenia dzia?alno?ci i pe?nionej funkcji.
Bolds strong 36
b 36
i 0
em 36
Zawartość strony internetowej powinno zawierać więcej niż 250 słów, z stopa tekst / kod jest wyższy niż 20%.
Pozycji używać znaczników (h1, h2, h3, ...), aby określić temat sekcji lub ustępów na stronie, ale zwykle, użyj mniej niż 6 dla każdego tagu pozycje zachować swoją stronę zwięzły.
Styl używać silnych i kursywy znaczniki podkreślić swoje słowa kluczowe swojej stronie, ale nie nadużywać (mniej niż 16 silnych tagi i 16 znaczników kursywy)

Statystyki strony

twitter:title pusty
twitter:description pusty
google+ itemprop=name pusty
Pliki zewnętrzne 49
Pliki CSS 12
Pliki javascript 37
Plik należy zmniejszyć całkowite odwołanie plików (CSS + JavaScript) do 7-8 maksymalnie.

Linki wewnętrzne i zewnętrzne

Linki 570
Linki wewnętrzne 466
Linki zewnętrzne 104
Linki bez atrybutu Title 513
Linki z atrybutem NOFOLLOW 0
Linki - Użyj atrybutu tytuł dla każdego łącza. Nofollow link jest link, który nie pozwala wyszukiwarkom boty zrealizują są odnośniki no follow. Należy zwracać uwagę na ich użytkowania

Linki wewnętrzne

- /
- javascript:%20graj();
z przewodnikiem po k?obuczynie /content/view/83678/81/
bieg po ksi??k? /content/view/83677/189/
zeszli do kana??w /content/view/83675/189/
zawsze chcia? by? najlepszy /content/view/83674/189/
do trzech razy sztuka /content/view/83673/149/
medale soko?a w zgorzelcu /content/view/83676/137/
domi?czak: to nasz ogromny sukces /content/view/83667/121/
wzmocnienia drugoligowca /content/view/83666/181/
- #
- #
najnowsze #
wypadki #
po?ary #
sport #
r?czna #
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
wi?cej... /component/option,com_galerie/itemid,506/
g?og?w /content/category/3/289/189/
polkowice /content/category/3/13/81/
lubin /content/category/3/9/78/
legnica /content/category/3/220/149/
kghm /content/category/3/221/495/
rozmowy elki /content/category/3/611/459/
sport javascript:otworzmenu('sport2');
biegi /content/category/18/311/523/
bilard /content/category/18/419/390/
ci?ary /content/category/18/651/522/
koszyk?wka /content/category/18/103/56/
lekkoatletyka /content/category/18/106/137/
motocross /content/category/18/292/191/
pi?ka no?na /content/category/18/104/55/
pi?ka r?czna /content/category/18/105/76/
rowery /content/category/18/293/192/
p?ywanie /content/category/18/294/193/
rajdy enduro /content/category/18/101/57/
rugby /content/category/18/649/521/
siatk?wka /content/category/18/187/181/
strzelectwo /content/category/18/282/184/
szermierka /content/category/18/276/180/
sporty walki /content/category/18/178/121/
triathlon /content/category/18/476/296/
tenis /content/category/18/176/359/
zimowe /content/category/18/645/519/
spacer po wiosce kasztanowc?w /content/view/83678/81/
z przewodnikiem po k?obuczynie /content/view/83678/81/
- /content/view/83678/81/
polkowice /content/category/3/13/81/
jest to okazja do poznania historii i ciekawych miejsc. jutro (25.05) odb?dzie sie spacer z przewodnikiem po k?obuczynie pod has?em "szlakiem tradycji i niez?omnej wiary". udzia? w wydarzeniu jest bezp?atny. /content/view/83678/81/
wi?cej>> /content/view/83678/81/
puchar dla ekonomika /content/view/83677/189/
bieg po ksi??k? /content/view/83677/189/
- /content/view/83677/189/
g?og?w /content/category/3/289/189/
dru?yna z zespo?u szk? ekonomicznych w g?ogowie zdoby?a najwi?cej punkt?w w biegu po ksi??k?. zwyci?zcy otrzymali puchar rektora, jednak wszyscy uczestnicy wyszli z nagrod?. ka?dy m?g? zabra? bowiem znalezion? na trasie ksi??k?. w biegu wzi?o udzia? 6 dru?yn z g?ogowskich szk? ?rednich. z jakimi pytaniami musieli zmierzy? si? uczniowie? /content/view/83677/189/
wi?cej>> /content/view/83677/189/
mistrzostwa wojew?dztwa lzs /content/view/83676/137/
medale soko?a w zgorzelcu /content/view/83676/137/
- /content/view/83676/137/
sport /content/category/18/106/137/
bardzo udanie podczas wojew?dzkiego fina?u mistrzostw lzs junior?w i junior?w m?odszych zaprezentowali si? lekkoatleci soko?a lubin. podopieczni trener?w andrzeja szczupaka i mariusza knulla wielokrotnie stawali na podium. /content/view/83676/137/
wi?cej>> /content/view/83676/137/
kanalizacj? zacz?to budowa? oko?o 100 lat temu /content/view/83675/189/
zeszli do kana??w /content/view/83675/189/
- /content/view/83675/189/
g?og?w /content/category/3/289/189/
- wielki szacun dla pracownik?w - tak prezydent g?ogowa skomentowa? dzia?ania pwik, kiedy wyszed?... z kana??w. dzi? (24.05) rafael rokaszewicz odby? niecodzienn? wizyt?. razem z prezesem przedsi?biorstwa, andrzejem krzemieniem, ogl?da? podziemn? infrastruktur? miasta. /content/view/83675/189/
wi?cej>> /content/view/83675/189/
- /content/view/83675/189/
- /content/view/83675/189/
- /content/view/83675/189/
- /content/view/83675/189/
- /content/view/83675/189/
- /content/view/83675/189/
- /content/view/83675/189/
- /content/view/83675/189/
- /content/view/83675/189/
- /content/view/83675/189/
- /content/view/83675/189/
- /content/view/83675/189/
- /content/view/83675/189/
- /content/view/83675/189/
- /content/view/83675/189/
- /content/view/83675/189/
mieszkaniec: nie wierze w to co widze, po ?mietnikach te? chodzi? /content/view/83675/189/
8 /content/view/83675/189/
komentarze /content/view/83675/189/
domi?czak na spotkaniu z m?odzie?? /content/view/83674/189/
zawsze chcia? by? najlepszy /content/view/83674/189/
- /content/view/83674/189/
g?og?w /content/category/3/289/189/
w gimnazjum nr 1 w g?ogowie kontynuuj? spotkania ze znanymi sportowcami. w ubieg?ym roku goszczono ko?owego bartka jureckiego, a dzi? z uczniami i gronem nauczycielskim spotka? si? maciej domi?czak, trener i zawodnik legionu g?og?w. /content/view/83674/189/
wi?cej>> /content/view/83674/189/
- /content/view/83674/189/
- /content/view/83674/189/
- /content/view/83674/189/
- /content/view/83674/189/
- /content/view/83674/189/
- /content/view/83674/189/
- /content/view/83674/189/
- /content/view/83674/189/
- /content/view/83674/189/
- /content/view/83674/189/
- /content/view/83674/189/
- /content/view/83674/189/
- /content/view/83674/189/
- /content/view/83674/189/
- /content/view/83674/189/
- /content/view/83674/189/
- /content/view/83674/189/
- /content/view/83674/189/
- /content/view/83674/189/
- /content/view/83674/189/
- /content/view/83674/189/
lll: ale gimbusow xd /content/view/83674/189/
1 /content/view/83674/189/
komentarze /content/view/83674/189/
jak radni zag?osuj? nad prezydenckim absolutorium /content/view/83673/149/
do trzech razy sztuka /content/view/83673/149/
- /content/view/83673/149/
legnica /content/category/3/220/149/
czy po raz kolejny z rz?du prezydent legnicy nie zostanie skwitowany przez miejskich radnych? decyzja zapadnie w najbli?szy poniedzia?ek podczas sesji absolutoryjnej. w ocenie gospodarza miasta wszystkie dokumenty i kontrole nadzoru, kt?re stanowi? kwintesencj? wykonania ubieg?orocznego bud?etu s? dla miasta pozytywne, ale polityka rz?dzi si? w?asnymi prawami i tadeusz krzakowski ponownie mo?e nie otrzyma? absolutorium. /content/view/83673/149/
wi?cej>> /content/view/83673/149/
kurtki dla stra?nik?w /content/view/83672/189/
przydadz? si? w ch?odne dni /content/view/83672/189/
- /content/view/83672/189/
g?og?w /content/category/3/289/189/
starostwo powiatowe w g?ogowie ju? od 2013 roku systematycznie wspiera spo?eczn? stra? ryback?. dzi? starosta jaros?aw dudkowiak przekaza? na r?ce stra?nik?w kolejne wyposa?enie. tym razem by?y to ocieplane kurtki, kt?re przydadz? si? g??wnie na jesienne ch?ody. /content/view/83672/189/
wi?cej>> /content/view/83672/189/
- /content/view/83672/189/
- /content/view/83672/189/
- /content/view/83672/189/
- /content/view/83672/189/
- /content/view/83672/189/
- /content/view/83672/189/
- /content/view/83672/189/
- /content/view/83672/189/
- /content/view/83672/189/
krystian: a ja pi?knie dzi?kuj? pzw za zmiany w regulaminie co do mo?liwo?ci odst?pienia w?dki ma??once (posiada kart? w?dkarsk?) w obr?bie zezwolenia- od roku nie mo?e dotyka? w?dki na ?owisku... c? zacz?li?my je?dzi? na stawy komercyjne- pr... /content/view/83672/189/
4 /content/view/83672/189/
komentarze /content/view/83672/189/
wystarczy wype?ni? ankiet? /content/view/83669/189/
poinformuj?, ale i przypomn? /content/view/83669/189/
- /content/view/83669/189/
g?og?w /content/category/3/289/189/
to b?dzie co? nowego i praktycznego na terenie gminy kotla. samorz?d przygotowuje si? do wprowadzenia systemu informowania sms. do ka?dego mieszka?ca trafi?a ju? stosowna ulotka z kompletem informacji. /content/view/83669/189/
wi?cej>> /content/view/83669/189/
figura: nie jest tak ?le /content/view/83668/189/
dobieg? ko?ca sezon grzewczy /content/view/83668/189/
- /content/view/83668/189/
g?og?w /content/category/3/289/189/
w po?owie maja wstrzymano dostawy ciep?a do mieszka? zarz?dzanych przez sm „nadodrze”. wst?pne kalkulacje wskazuj?, ?e miniony sezon grzewczy by? nieco d?u?y i ch?odniejszy od dw?ch przednich. nie oznacza to jednak zagro?enia ze strony koszt?w. /content/view/83668/189/
wi?cej>> /content/view/83668/189/
oj, mieszka?cu: trzeba my?le? a nie g??wkowa?. mieszkasz w bloku to za??cie jeden czujnik temperatury, wyrzu?cie podzielniki i rozliczajcie si? wg metra?u. tak robimy od pocz?tku i jeszcze nigdy nikt nie dop?aci? ani grosza a zwroty s? od 300... /content/view/83668/189/
2 /content/view/83668/189/
komentarze /content/view/83668/189/
dzi?kujemy i prosimy o wi?cej /content/view/83671/495/
kghm pogratulowa? szczypiornistkom /content/view/83671/495/
- /content/view/83671/495/
kghm /content/category/3/221/495/
wicemistrzynie polski i triumfatorki w pucharze polski go?ci?y dzisiaj u prezesa kghm polska mied? s.a. "jestem tylko kibicem, widzem, nigdy aktywnie nie uprawia?em sportu na poziomie zawodowym, ale jestem w stanie sobie wyobrazi?, jak wielkie to jest po?wi?cenie, wysi?ek i codzienne zaanga?owanie w treningi i jak sporo kosztuje to wyrzecze?", powiedzia? na spotkaniu z lubi?skimi szczypiornistkami metraco zag??bia lubin prezes kghm-u, rados?aw domagalski - ?ab?dzki. /content/view/83671/495/
wi?cej>> /content/view/83671/495/
- /content/view/83671/495/
- /content/view/83671/495/
- /content/view/83671/495/
- /content/view/83671/495/
- /content/view/83671/495/
- /content/view/83671/495/
- /content/view/83671/495/
- /content/view/83671/495/
- /content/view/83671/495/
- /content/view/83671/495/
- /content/view/83671/495/
- /content/view/83671/495/
- /content/view/83671/495/
- /content/view/83671/495/
- /content/view/83671/495/
- /content/view/83671/495/
- /content/view/83671/495/
- /content/view/83671/495/
- /content/view/83671/495/
- /content/view/83671/495/
- /content/view/83671/495/
kwitek: czego ty u gratulowa?, ta dyscyplina jest na tak tragicznie niskim poziomie, ?e tego nie pokazuje ?adna stacja telewizyjna. wiec jaka to promocja? /content/view/83671/495/
7 /content/view/83671/495/
komentarze /content/view/83671/495/
legioni?ci po pucharze ?wiata /content/view/83667/121/
domi?czak: to nasz ogromny sukces /content/view/83667/121/
- /content/view/83667/121/
sport /content/category/18/178/121/
kickbokserzy legionu g?og?w wr?cili ze z?otem, dwoma srebrami i br?zem z pucharu ?wiata w budapeszcie. najlepiej zaprezentowa?a si? 15-letnia martyna kierczy?ska. najm?odsza z g?ogowskiej zdoby?a z?oto po ci?kim finale z czeszk?. /content/view/83667/121/
wi?cej>> /content/view/83667/121/
g?ogowianka: brawo ! /content/view/83667/121/
1 /content/view/83667/121/
komentarze /content/view/83667/121/
si?gaj? po posi?ki z m?odej ligi /content/view/83666/181/
wzmocnienia drugoligowca /content/view/83666/181/
- /content/view/83666/181/
sport /content/category/18/187/181/
ci?g dalszy przedsezonowych zbroje? siatkarskiego chrobrego. g?ogowscy dzia?acze sps-u kontraktuj? kolejnych graczy. tym razem do dru?yny prowadzonej przez dominika walencieja do??czyli utalentowani siatkarze. /content/view/83666/181/
wi?cej>> /content/view/83666/181/
policjanci przy sto?ach /content/view/83665/359/
rybikowski najlepszy w wa?brzychu /content/view/83665/359/
- /content/view/83665/359/
sport /content/category/18/176/359/
ii indywidualne i dru?ynowe mistrzostwa dolnego ?l?ska policji w tenisie sto?owym ju? za nami. najlepszym tenisist? okaza? si? przemys?aw rybikowski z kpp polkowice, kt?ry obroni? tytu? wywalczony przed rokiem. tytu? wicemistrzowski zdoby? arkadiusz mularczyk z komendy w g?ogowie. /content/view/83665/359/
wi?cej>> /content/view/83665/359/
y: podobni /content/view/83665/359/
3 /content/view/83665/359/
komentarze /content/view/83665/359/
trzy nowe windy na osiedlu sm przylesie /content/view/83664/78/
montuj? d?wigi z monitoringiem /content/view/83664/78/
- /content/view/83664/78/
lubin /content/category/3/9/78/
sp?dzielnia mieszkaniowa przylesie w lubinie jest w trakcie wymiany trzech d?wig?w osobowych na nowe. p?ki co prace zaplanowano w trzech klatkach schodowych. nowe windy to koszt nawet 155 tys. z? za sztuk?. /content/view/83664/78/
wi?cej>> /content/view/83664/78/
zdziwiony: wi?c wed?ug ciebie najlepiej pozwoli? sobie wej?? na ?eb? to jest domena ludzi s?abych /content/view/83664/78/
4 /content/view/83664/78/
komentarze /content/view/83664/78/
musia? zrezygnowa? z komisji rewizyjnej /content/view/83663/189/
k?dziora wiceprzewodnicz?cym /content/view/83663/189/
- /content/view/83663/189/
g?og?w /content/category/3/289/189/
mariusz k?dziora jest nowym wiceprzewodnicz?cym rady miasta. tak zdecydowali g?ogowscy samorz?dowcy na dzisiejszym (23.05) g?osowaniu. to by?o drugie podej?cie do wybor?w na to stanowisko. podczas marcowej sesji nast?pi? konflikt interes?w. /content/view/83663/189/
wi?cej>> /content/view/83663/189/
?atwo krytykowa?: do komentarzu 10. mariusz k?dziora w 2008 roku zosta? cz?onkiem parlamentu m?odzie?y g?ogowa, p?niej zasiada? w m?odzie?owej radzie miasta, nast?pnie przez dwa lata by? wybierany jej przewodnicz?cym. przez wiele lat by? te? ... /content/view/83663/189/
12 /content/view/83663/189/
komentarze /content/view/83663/189/
to pierwszy etap inwestycji /content/view/83662/189/
budowa parku linowego rozpocz?ta /content/view/83662/189/
- /content/view/83662/189/
g?og?w /content/category/3/289/189/
ju? wida? efekty prac w parku piastowskim w g?ogowie. na terenie zielonym ko?o p?ywalni chrobry s? montowane k?adki, belki i drabinki. za kilka tygodni w mie?cie zostanie otwarty park linowy. /content/view/83662/189/
wi?cej>> /content/view/83662/189/
g?ogowianin: inwazja komar?w na rudnowskiej. prosimy o wsparcie mo?e by? z powietrza.jak ?y? panie prezyd?cie . /content/view/83662/189/
18 /content/view/83662/189/
komentarze /content/view/83662/189/
kolejna akcja dla honi /content/view/83661/189/
zumba pod ratuszem /content/view/83661/189/
- /content/view/83661/189/
g?og?w /content/category/3/289/189/
mn?stwo energii, taneczne rytmy i szczytny cel. dzi? (23.05) pod g?ogowskim ratuszem odby?a si? akcja pod has?em "rozta?czony wolontariusz - zumba charytatywna". podczas imprezy zbierano pieni?dze na leczenie dla honoraty babuli, kt?ra cierpi na m?zgowe pora?enie dzieci?ce. /content/view/83661/189/
wi?cej>> /content/view/83661/189/
- /content/view/83661/189/
- /content/view/83661/189/
- /content/view/83661/189/
- /content/view/83661/189/
- /content/view/83661/189/
- /content/view/83661/189/
- /content/view/83661/189/
- /content/view/83661/189/
- /content/view/83661/189/
- /content/view/83661/189/
- /content/view/83661/189/
- /content/view/83661/189/
- /content/view/83661/189/
- /content/view/83661/189/
- /content/view/83661/189/
- /content/view/83661/189/
- /content/view/83661/189/
- /content/view/83661/189/
- /content/view/83661/189/
- /content/view/83661/189/
- /content/view/83661/189/
nia: to ci dopiero. /content/view/83661/189/
3 /content/view/83661/189/
komentarze /content/view/83661/189/
puchar polski w koninie /content/view/83670/121/
kotula wr?ci? z br?zem /content/view/83670/121/
- /content/view/83670/121/
sport /content/category/18/178/121/
kuba kotula z g?ogowskiego klubu brazylijskiego jiu-jitsu zdoby? br?zowy medal podczas rozgrywanego w koninie pucharu polski. jak m?wi trener bartosz derenowski - nie mog?o nas zabrakn?? na drugiej co do wielko?ci imprezie dla " kimoniarzy" w polsce. /content/view/83670/121/
wi?cej>> /content/view/83670/121/
abc: jak nie bartek przywozi mistrza europy to teraz jego ch?opaki robi? wyniki. super , gratulacje /content/view/83670/121/
2 /content/view/83670/121/
komentarze /content/view/83670/121/
36-latek mo?e odpowiedzie? za stalking /content/view/83660/149/
grozi? i n?ka? swoj? partnerk? /content/view/83660/149/
- /content/view/83660/149/
legnica /content/category/3/220/149/
legniccy policjanci zatrzymali 36-letniego mieszka?ca powiatu wa?brzyskiego, kt?ry mo?e odpowiada? za stalking, tj. uporczywe n?kanie swoich najbli?szych os?b. m?czyzna kilkukrotnie grozi? swojej partnerce i ich ma?oletniemu dziecku, n?ka? tak?e wysy?aj?c wiadomo?ci tekstowe. /content/view/83660/149/
wi?cej>> /content/view/83660/149/
lolz: aldona i uwazasz, ?e to jest wystarczaj?cy pow?d, ?eby kogo? nekac? o_o /content/view/83660/149/
4 /content/view/83660/149/
komentarze /content/view/83660/149/
by? tymczasowo, teraz ju? wybrany oficjalnie /content/view/83659/149/
dyrektor teatru szefem kod-u /content/view/83659/149/
- /content/view/83659/149/
legnica /content/category/3/220/149/
jacek g?omb, dyrektor legnickiego teatru im. modrzejewskiej zosta? szefem lokalnej grupy stowarzyszenia komitetu obrony demokracji. zarz?d uzupe?niaj? aleksandra lesiak i jan hila jako wiceprzewodnicz?cy oraz sekretarz rados?awa janowska - lascar i robert oksi?ski, kt?ry b?dzie pe?ni? funkcj? skarbnika. /content/view/83659/149/
wi?cej>> /content/view/83659/149/
- /content/view/83659/149/
- /content/view/83659/149/
fan w?jcia: ad 29 czego nie podpisa?e? si? jak zawsze w?jt g?ogowski? /content/view/83659/149/
30 /content/view/83659/149/
komentarze /content/view/83659/149/
ma??e?stwo z radwanic skazane /content/view/83658/189/
wyrok za ?mier? noworodka /content/view/83658/189/
- /content/view/83658/189/
g?og?w /content/category/3/289/189/
zapad? wyrok w g?o?nej sprawie ma??e?stwa z radwanic. kobieta po urodzeniu wynios?a noworodka do kot?owni, gdzie nie zagl?da?a przez kilka dni. m?? mia? nast?pnie spali? jego zw?oki. oboje us?yszeli po 2 lata bezwzgl?dnego pozbawienia wolno?ci. /content/view/83658/189/
wi?cej>> /content/view/83658/189/
re 21: r?wnie? nast?pne komentarze. po to s? w?a?nie s?dy i parlament. s?dzia ma zwa?y? na szalach wszelkie za i przeciw a nast?pnie wyda? wyrok w zgodzie z uchwalonym przez parlament prawem. jaki parlament - takie prawo - jakie prawo takie... /content/view/83658/189/
25 /content/view/83658/189/
komentarze /content/view/83658/189/
rewitalizacja rynku - prace budowlane na ?ywym organizmie /content/view/83657/78/
niespodzianki pod ziemi? wpisane s? w zakres rob?t /content/view/83657/78/
- /content/view/83657/78/
lubin /content/category/3/9/78/
od wczoraj w lubi?skim rynku pracuje ci?ki sprz?t. grupa budowlana polskie surowce skalne przyst?pi?a do generalnej modernizacji centralnego placu miasta. piotr duda, pe?nomocnik wykonawcy uwa?a, ?e b?dzie to jedna z trudniejszych inwestycji do zrealizowania, bo niespodzianki, kt?re kryje ziemia, s? niejako "wpisane w zakres rob?t". "d??ymy do tego, by wszystkie roboty by?y jak najmniej uci??liwe dla mieszka?c?w rynku i przyleg?ych ulic, cho? zdajemy sobie spraw?, ?e nie wszystkim dogodzimy i mamy nadziej?, ?e uda si? dotrzyma? termin zako?czenia inwestycji", m?wi przedstawiciel ?l?skiej firmy. /content/view/83657/78/
wi?cej>> /content/view/83657/78/
miedziowy: dziura w rynku? ?le. ryj? teren? jeszcze gorzej. nie przejmowa? si? ch?opaki tylko ry? a? si? w blokach b?d? szyby trz?s?y. chc? atrakcyjny rynek musz? pocierpie?. /content/view/83657/78/
1 /content/view/83657/78/
komentarze /content/view/83657/78/
poszukiwania odwo?ane /content/view/83656/189/
ciupak si? odnalaz?. wr?ci? z niemiec /content/view/83656/189/
g?og?w /content/category/3/289/189/
poszukiwany od 4 maja bie??cego roku w?adys?aw ciupak odnalaz? si?. w?a?nie powr?ci? z niemiec, gdzie mia? podj?? prac?. - jak wyja?ni?, nie poinformowa? rodziny o swoim wyje?dzie - powiedzia? nam dzi? bogdan kaleta, oficer prasowy kpp w g?ogowie. /content/view/83656/189/
wi?cej>> /content/view/83656/189/
duszek: powinien si? utopi?, albo powiesi?, wtedy akcja poszukiwawcza by?aby zasadna. rodziny nie wypada?oby obci??y?, ba nawet otrzyma?a by wyrazy wsp?czucia. jak pech to pech. /content/view/83656/189/
6 /content/view/83656/189/
komentarze /content/view/83656/189/
darmowe badania w siedlcach /content/view/83655/78/
mcz wpaja dzieciom wa?no?? profilaktyki /content/view/83655/78/
- /content/view/83655/78/
lubin /content/category/3/9/78/
w ramach cyklu darmowych bada? profilaktycznych prowadzonych przez mcz s.a. w lubinie piel?gniarki wsp?lnie z nauczycielami prowadzi?y medyczn? akcj? w szkole podstawowej w siedlcach. najm?odsi i ich rodzice korzystali z badania poziomu cukru, ci?nienia krwi czy spirometrii. /content/view/83655/78/
wi?cej>> /content/view/83655/78/
- /content/view/83655/78/
- /content/view/83655/78/
- /content/view/83655/78/
- /content/view/83655/78/
- /content/view/83655/78/
- /content/view/83655/78/
- /content/view/83655/78/
- /content/view/83655/78/
- /content/view/83655/78/
- /content/view/83655/78/
- /content/view/83655/78/
- /content/view/83655/78/
- /content/view/83655/78/
- /content/view/83655/78/
- /content/view/83655/78/
szacunekk: do kom.2 jak si? nie znasz na przepisach to nie pisz bzdur. /content/view/83655/78/
3 /content/view/83655/78/
komentarze /content/view/83655/78/
z okazji 70-lecia dzla /content/view/83654/137/
mistrzostwa ju? w sobot? /content/view/83654/137/
- /content/view/83654/137/
sport /content/category/18/106/137/
we wroc?awiu szkoleniowo i kontrolnie startowali lekkoatleci piasta g?og?w. by? to ju? trzeci mityng z okazji 70-lecia dolno?l?skiego zwi?zku lekkiej atletyki. tym razem rywalizowali juniorzy. dla cz?ci zawodnik?w by? to pierwszy start w sezonie. /content/view/83654/137/
wi?cej>> /content/view/83654/137/
euromaster chrobry - azs ug gda?sk 5:7 /content/view/83653/55/
trznadel: jestem zdruzgotany /content/view/83653/55/
- /content/view/83653/55/
sport /content/category/18/104/55/
do samego ko?ca pi?karze euromastera chrobrego b?d? musieli walczy? o utrzymanie w futsal ekstraklasie. gdyby dzi? zdobyli cho?by punkt w meczu z gda?skiem, byliby ju? pewni pozostania w elicie. tak si? jednak nie sta?o. g?ogowianie po 7 min. przegrywali ju? 0:3. /content/view/83653/55/
wi?cej>> /content/view/83653/55/
- /content/view/83653/55/
- /content/view/83653/55/
- /content/view/83653/55/
- /content/view/83653/55/
- /content/view/83653/55/
- /content/view/83653/55/
- /content/view/83653/55/
- /content/view/83653/55/
- /content/view/83653/55/
- /content/view/83653/55/
- /content/view/83653/55/
- /content/view/83653/55/
- /content/view/83653/55/
- /content/view/83653/55/
- /content/view/83653/55/
- /content/view/83653/55/
- /content/view/83653/55/
- /content/view/83653/55/
- /content/view/83653/55/
- /content/view/83653/55/
- /content/view/83653/55/
bja: zaraz sie pop?acz?. /content/view/83653/55/
12 /content/view/83653/55/
komentarze /content/view/83653/55/
karolina duchi?ska /content/view/83645/459/
zr?bmy biznes! /content/view/83645/459/
- /content/view/83645/459/
/content/view/83645/459/
rozmowy elki /content/category/3/611/459/
regularnie spotykaj? si? ?eby porozmawia? o mikrobiznesie. na spotkania zapraszaj? tych, kt?rzy prowadz? firmy, a tak?e tych, kt?rzy planuj? otworzy? w?asny biznes. szukaj? rozwi?za?, dziel? si? wiedz? i do?wiadczeniem. gdzie si? spotykaj? i o czym rozmawiaj?? o tym w poniedzia?kowych rozmowach elki opowiedzia?a karolina duchi?ska, cz?onkini g?ogowskiego klubu mikrobiznesu.  /content/view/83645/459/
w zdrowym ciele... /content/view/83612/459/
dwa dni z siatk?wk? /content/view/83604/459/
50 lat "samochod?wki" i "budowlanki" /content/view/83552/459/
/content/view/83659/149/
/content/view/83568/78/
/content/view/83568/78/
- component/option,com_classifieds/itemid,207/
pzm zatrudni instruktora nauki jazdy k.b index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22267
budowlaniec solidnie, przyst?pne ceny index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22266
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22265
m. spec. ds. kontroli wyda? magazynowych index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22265
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22264
specjalista ds. kadr i p?ac index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22264
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22263
pracownik serwisu sprz?taj?cego index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22263
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22262
pracownik ds. reklamacji index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22262
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22261
ccc s.a. referent ds. inwentaryzacji index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22261
sprzedawca- dzia? w?dliny index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22260
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22259
spawacz gazowy/spawacz 135 index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22259
pilnie!!!sprzedam ziemie roln?. index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22258
pilnie!!!sprzedam ziemie roln?. index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22257
pomocnik instalatora system?w alarmowych index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22256
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22255
zatrudni? do pracy za granic? index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22255
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22254
kursy zawodowe - zapisy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22254
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22253
kurs specjalisty ds.kadr i p?ac index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22253
instalacja windowsa, office i innych... index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22252
wylewka betonowa pod ogrodzenie index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22251
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22250
praca w budowlance. g?og?w index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22250
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22249
ccc s.a. - magazynier index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22249
konwojent index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22248
kierowca c index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22247
elektryk index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22246
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22245
automatyk- technik utrzymania ruchu index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22245
zatrudni? fryzjerk? index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22244
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22243
in?ynier zapewnienia jako?ci produktu index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22243
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22242
in?ynier zapewnienia jako?ci dostawc?w index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22242
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22241
serwis agd index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22241
pomoc kuchenna index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22240
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22239
sprzedam domek letniskowy w lginiu index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22239
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22238
pok?j nad morzem do wynaj?cia index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22238
us?ugi budowlano-wyko?czeniowe czysto i index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22237
wynajm? lokal index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22236
praca w biurze rachunkowym index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22235
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22234
konstruktor index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22234
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22233
m. spec. ds. kontroli wyda? magazynowych index.php?option=com_classifieds&task=view&id=22233
- /
- /
wi?cej... /component/option,com_classifieds/itemid,10/
chc? doda? og?oszenie /component/option,com_classifieds/itemid,10/task,addnew/ctd,0/

Linki zewnętrzne

"polityce prywatno?ci" http://elka.pl/content/view/63027/
25.05. anna onichimowska - spotkanie autorskie http://miedziowe.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,6834/itemid,515/
25.05. spacer z przewodnikiem po k?obuczynie http://miedziowe.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,6827/itemid,515/
25.05. kultura dost?pna: sztuka kochania http://miedziowe.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,6872/itemid,515/
25.05. cinema3d kino na szpilkach http://miedziowe.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,6842/itemid,515/
26.05. teatralny pi?tek w mok g?og?w http://miedziowe.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,6849/itemid,515/
26.05. spotkaj si? z fun factory http://miedziowe.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,6869/itemid,515/
26.05. saksofon i fortepian dla mam w lubinie http://miedziowe.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,6801/itemid,515/
26.05. koncert audiofeels - vocal play http://miedziowe.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,6861/itemid,515/
27.05. zjazd absolwent?w zssib g?og?w http://miedziowe.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,6575/itemid,515/
27-28.05. iv kongres rodzin diecezji legnickiej http://miedziowe.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,6814/itemid,515/
wi?cej... http://miedziowe.pl/component/option,com_cogdziekiedy/itemid,656/
kolizja busa z audi w centrum lubina http://miedziowe.pl/content/view/83587/78/
dachowanie ko?o gaworzyc http://miedziowe.pl/content/view/83569/81/
wypadek ko?o parchowa http://miedziowe.pl/content/view/83519/81/
gro?ny po?ar budynku przy wile?skiej http://miedziowe.pl/content/view/83051/78/
po?ar domu w grod?cu ma?ym http://miedziowe.pl/content/view/82471/189/
po?ar mieszkania przy traugutta w lubinie http://miedziowe.pl/content/view/82395/78/
euromaster chrobry – azs ug gda?sk 5:7 http://miedziowe.pl/content/view/83653/55/
nowi partnerzy akademii kghm zag??bia lubin http://miedziowe.pl/content/view/83649/55/
viii deblowy turniej tenisa zppm http://miedziowe.pl/content/view/83642/359/
lubi?skie szczypiornistki na spotkaniu z prezesem kghm-u http://miedziowe.pl/content/view/83671/495/
spotkanie starosty z pi?karkami r?cznymi metraco zag??bia http://miedziowe.pl/content/view/83648/76/
chrobry g?og?w - nukleon kostrzyn nad odr? 34:19 http://miedziowe.pl/content/view/83627/76/
szukaj http://miedziowe.pl/component/option,com_search/itemid,524/
galerie foto http://miedziowe.pl/component/option,com_galerie/itemid,506/
co-gdzie-kiedy? http://miedziowe.pl/component/option,com_cogdziekiedy/itemid,515/
og?oszenia http://miedziowe.pl/component/option,com_classifieds/itemid,207/
reklama http://miedziowe.pl/content/category/3/646/501/
miedziowe.tv http://miedziowe.tv/
moto http://moto.miedziowe.pl
dom http://dom.miedziowe.pl
na ryby http://ryby.elka.pl
2 http://miedziowe.pl/index.php?&limit=26&limitstart=26
3 http://miedziowe.pl/index.php?&limit=26&limitstart=52
4 http://miedziowe.pl/index.php?&limit=26&limitstart=78
5 http://miedziowe.pl/index.php?&limit=26&limitstart=104
6 http://miedziowe.pl/index.php?&limit=26&limitstart=130
7 http://miedziowe.pl/index.php?&limit=26&limitstart=156
8 http://miedziowe.pl/index.php?&limit=26&limitstart=182
9 http://miedziowe.pl/index.php?&limit=26&limitstart=208
10 http://miedziowe.pl/index.php?&limit=26&limitstart=234
nast.  » http://miedziowe.pl/index.php?&limit=26&limitstart=26
koniec »» http://miedziowe.pl/index.php?&limit=26&limitstart=50128
budowa parku linowego rozpocz?ta http://miedziowe.pl/content/view/83662/189/
k?dziora wiceprzewodnicz?cym http://miedziowe.pl/content/view/83663/189/
zumba pod ratuszem http://miedziowe.pl/content/view/83661/189/
kghm pogratulowa? szczypiornistkom http://miedziowe.pl/content/view/83671/495/
zeszli do kana??w http://miedziowe.pl/content/view/83675/189/
policja ustali?a to?samo?? http://miedziowe.pl/content/view/83622/189/
bmw wjecha?o w budynek http://miedziowe.pl/content/view/83633/189/
kadencja wyd?u?ona o rok http://miedziowe.pl/content/view/83593/495/
wy?sze op?aty za wyw?z ?mieci http://miedziowe.pl/content/view/83647/189/
wiadukt w grabiku http://miedziowe.pl/content/view/83607/81/
pijany g?rnik spowodowa? wypadek w kopalni http://miedziowe.pl/content/view/83370/495/
kolejni pijani g?rnicy pod ziemi? http://miedziowe.pl/content/view/83424/495/
wypadek pod biedrzychow? http://miedziowe.pl/content/view/83339/81/
doz?r policyjny i kaucja dla g?rnika http://miedziowe.pl/content/view/83509/495/
zderzenie trzech aut http://miedziowe.pl/content/view/83519/81/
- http://miedziowe.tv
- http://miedziowe.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=4265
i. mamrot po chrobry-wigry: sprawa jeszcze nie jest zamkni?ta http://miedziowe.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=4265
sport/pi?ka no?na http://miedziowe.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewcategory&itemid=63&cat_id=46
- http://miedziowe.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=4264
wywiad z danielem olbrychskim - gim tv g?og?w http://miedziowe.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=4264
ulica/kultura http://miedziowe.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewcategory&itemid=63&cat_id=130
- http://miedziowe.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=4263
wis?a p?ock - zag??bie lubin 1:2 http://miedziowe.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=4263
sport/pi?ka no?na http://miedziowe.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewcategory&itemid=63&cat_id=46
- http://dom.miedziowe.pl/
- http://dom.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=22515
mieszkanie w g?ogowie do sprzed... http://dom.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=22515
- http://dom.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=22513
sprzedam dzia?k? budowlan? http://dom.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=22513
- http://dom.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=22512
skup aut tel 695 152 278 najwyz... http://dom.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=22512
- http://dom.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=22510
?adne mieszkanie na gwia?dziste... http://dom.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=22510
- http://dom.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=22509
do wynaj?cie, 2 pokoje kopernik http://dom.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=22509
dodaj og?oszenie http://dom.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&func=newitem&itemid=5
wi?cej... http://dom.miedziowe.pl
- http://moto.miedziowe.pl/
- http://moto.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=4664
skup aut za gotowke 603 585 ... http://moto.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=4664
- http://moto.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=4663
skup aut do 50 tys tel 691 0... http://moto.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=4663
- http://moto.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=4662
skup aut tel 695 152 278 naj... http://moto.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=4662
- http://moto.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=4661
skup aut za gotowke 603 585 ... http://moto.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=4661
- http://moto.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=4660
auto skup 607 263 546 http://moto.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=4660
dodaj og?oszenie http://moto.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&func=newitem&itemid=5
wi?cej... http://moto.miedziowe.pl
dodaj og?oszenie http://miedziowe.pl//component/option,com_classifieds/itemid,207/task,addnew/ctd,0/
wi?cej... http://miedziowe.pl//component/option,com_classifieds/itemid,207/
kontakt z redakcj? http://miedziowe.pl//content/view/6522/228/
konkursy http://miedziowe.pl/content/category/96/610/499/
polityka prywatno?ci http://elka.pl/content/view/63027/
- http://miedziowe.tv
- http://moto.miedziowe.pl
- http://dom.miedziowe.pl
- http://ryby.elka.pl

Zdjęcia

Zdjęcia 230
Zdjęcia bez atrybutu ALT 196
Zdjęcia bez atrybutu TITLE 215
Korzystanie Obraz ALT i TITLE atrybutu dla każdego obrazu.

Zdjęcia bez atrybutu TITLE

http://miedziowe.pl/templates/elka/images/logo.gif
/images/nieprzegap_lewo.png
/images/nieprzegap_prawo.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/galeriefotoladowanie.gif
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20170517114155650.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20170515154157445.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20170512101355232.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20170401194920163.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20170213085648926.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20170207102540999.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20170523001125938.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20170522130537730.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20170522090041985.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20170524110456881.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20170522125328338.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20170520214044815.jpg
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/2017052419302528.jpg
/zdjecia/65/20170524193056367.jpg
/zdjecia/65/20170524193105470.jpg
/zdjecia/65/20170524193045748.jpg
/zdjecia/65/20170524193113353.jpg
/zdjecia/65/20170524193120903.jpg
/zdjecia/65/20170524193128271.jpg
/zdjecia/65/20170524193137319.jpg
/zdjecia/65/20170524193145890.jpg
/zdjecia/65/20170524193156537.jpg
/zdjecia/65/20170524193208777.jpg
/zdjecia/65/20170524193225892.jpg
/zdjecia/65/20170524193232503.jpg
/zdjecia/65/20170524193246823.jpg
/zdjecia/65/20170524193255518.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170524145615416.jpg
/zdjecia/65/2017052414561822.jpg
/zdjecia/65/20170524145616872.jpg
/zdjecia/65/20170524145620517.jpg
/zdjecia/65/20170524145622738.jpg
/zdjecia/65/20170524145624521.jpg
/zdjecia/65/20170524145625480.jpg
/zdjecia/65/20170524145627720.jpg
/zdjecia/65/2017052414562970.jpg
/zdjecia/65/20170524145631101.jpg
/zdjecia/65/20170524145632811.jpg
/zdjecia/65/20170524145633363.jpg
/zdjecia/65/20170524145636449.jpg
/zdjecia/65/20170524145639105.jpg
/zdjecia/65/20170524145641819.jpg
/zdjecia/65/20170524145644679.jpg
/zdjecia/65/20170524145650843.jpg
/zdjecia/65/20170524145647960.jpg
/zdjecia/65/20170524145652942.jpg
/zdjecia/65/20170524145653541.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/2017052414435236.jpg
/zdjecia/65/2017052414435443.jpg
/zdjecia/65/20170524144355898.jpg
/zdjecia/65/20170524144357445.jpg
/zdjecia/65/20170524144358413.jpg
/zdjecia/65/20170524144400952.jpg
/zdjecia/65/20170524144401389.jpg
/zdjecia/65/20170524144403499.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170524110414677.jpg
/zdjecia/65/20170524110414255.jpg
/zdjecia/65/2017052411041470.jpg
/zdjecia/65/20170524110415227.jpg
/zdjecia/65/20170524110415789.jpg
/zdjecia/65/20170524110415302.jpg
/zdjecia/65/2017052411041611.jpg
/zdjecia/65/20170524110417213.jpg
/zdjecia/65/20170524110417347.jpg
/zdjecia/65/20170524110418876.jpg
/zdjecia/65/20170524110418725.jpg
/zdjecia/65/20170524110419327.jpg
/zdjecia/65/20170524110419529.jpg
/zdjecia/65/20170524110420563.jpg
/zdjecia/65/20170524110420750.jpg
/zdjecia/65/20170524110421407.jpg
/zdjecia/65/20170524110422599.jpg
/zdjecia/65/20170524110422385.jpg
/zdjecia/65/20170524110423494.jpg
/zdjecia/65/20170524110423628.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170523230246229.jpg
/zdjecia/65/2017052323025052.jpg
/zdjecia/65/20170523230254540.jpg
/zdjecia/65/20170523230258516.jpg
/zdjecia/65/20170523230301594.jpg
/zdjecia/65/20170523230305265.jpg
/zdjecia/65/20170523230308458.jpg
/zdjecia/65/20170523230313208.jpg
/zdjecia/65/20170523230317181.jpg
/zdjecia/65/20170523230323828.jpg
/zdjecia/65/2017052323032749.jpg
/zdjecia/65/20170523230331583.jpg
/zdjecia/65/20170523230335431.jpg
/zdjecia/65/20170523230338484.jpg
/zdjecia/65/20170523230342372.jpg
/zdjecia/65/20170523230345155.jpg
/zdjecia/65/20170523230349750.jpg
/zdjecia/65/20170523230355887.jpg
/zdjecia/65/20170523230400316.jpg
/zdjecia/65/20170523230405729.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170523084414746.jpg
/zdjecia/65/2017052308441581.jpg
/zdjecia/65/20170523084416842.jpg
/zdjecia/65/20170523084418449.jpg
/zdjecia/65/20170523084419894.jpg
/zdjecia/65/20170523084421302.jpg
/zdjecia/65/20170523084423631.jpg
/zdjecia/65/20170523084424954.jpg
/zdjecia/65/2017052308442695.jpg
/zdjecia/65/20170523084427909.jpg
/zdjecia/65/20170523084428547.jpg
/zdjecia/65/20170523084430285.jpg
/zdjecia/65/20170523084431518.jpg
/zdjecia/65/20170523084433327.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170523000333852.jpg
/zdjecia/65/20170523000338994.jpg
/zdjecia/65/20170523000340654.jpg
/zdjecia/65/20170523000343953.jpg
/zdjecia/65/20170523000345996.jpg
/zdjecia/65/20170523000347418.jpg
/zdjecia/65/20170523000349258.jpg
/zdjecia/65/20170523000351733.jpg
/zdjecia/65/20170523000354421.jpg
/zdjecia/65/20170523000356861.jpg
/zdjecia/65/2017052300035913.jpg
/zdjecia/65/20170523000401987.jpg
/zdjecia/65/2017052300163170.jpg
/zdjecia/65/2017052300163487.jpg
/zdjecia/65/20170523001636534.jpg
/zdjecia/65/20170523001638577.jpg
/zdjecia/65/2017052300164089.jpg
/zdjecia/65/20170523001642760.jpg
/zdjecia/65/20170523001643485.jpg
/zdjecia/65/20170523001646753.jpg
/images/kreskacontent.png
http://miedziowe.pl//images/miedziowetvmalebiale.png
http://img.youtube.com/vi/pxk--kci4zw/mqdefault.jpg
http://img.youtube.com/vi/ljfure-dgak/mqdefault.jpg
http://img.youtube.com/vi/0fay_erwxsm/mqdefault.jpg
http://miedziowe.pl/zdjecia/575g/20170522105300305.jpg
http://dom.miedziowe.pl/images/domiedziowenafm2.png
http://dom.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_mieszkanie-w-gogow-p1-01495089238.jpg
http://dom.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_sprzedam-dziak-b-p1-01494953629.jpg
http://dom.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_skup-aut-tel-695-152-p1-01494787567.jpg
http://dom.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_adne-mieszkanie-na-p1-01494782513.jpg
http://dom.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_do-wynajcie-2-pok-p1-01494778188.jpg
http://moto.miedziowe.pl/images/motomiedziowenafm2.png
http://moto.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_skup-aut-za-gotowke-p1-01495614235.jpg
http://moto.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_skup-aut-do-50-tys-t-p1-01495608987.jpg
http://moto.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_skup-aut-tel-695-152-p1-01495607095.jpg
http://moto.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_skup-aut-za-gotowke-p1-01495549426.jpg
http://moto.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_auto-skup-607-263-54-p1-01495542548.jpg
/modules/mod_artbannersxtd/empty.gif
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170524143020_056bba87.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170524140428_9cc5dcf2.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170524133903_68581719.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170524124458_aa2bc542.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170524122218_74e4dfb9.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170524085459_aecbc6b0.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170523192243_99ff3d13.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170523190020_36df4dda.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170523185554_30f8d58d.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170523113132_62b17273.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170523092923_04afd3b3.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170522141543_24712501.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170522123559_a29c31f7.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170522123238_24e16d5f.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170522114040_d546ddc7.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170522111846_70fba974.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170522093929_34f9c7b9.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170519152241_af9df46e.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170519140916_cd2f53aa.jpg
http://elka.fm/rybylogo-40.png

Zdjęcia bez atrybutu ALT

http://miedziowe.pl/templates/elka/images/logo.gif
/images/nieprzegap_lewo.png
/images/nieprzegap_prawo.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/galeriefotoladowanie.gif
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20170517114155650.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20170515154157445.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20170512101355232.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20170401194920163.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20170213085648926.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20170207102540999.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20170523001125938.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20170522130537730.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20170522090041985.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20170524110456881.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20170522125328338.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20170520214044815.jpg
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/2017052419302528.jpg
/zdjecia/65/20170524193056367.jpg
/zdjecia/65/20170524193105470.jpg
/zdjecia/65/20170524193045748.jpg
/zdjecia/65/20170524193113353.jpg
/zdjecia/65/20170524193120903.jpg
/zdjecia/65/20170524193128271.jpg
/zdjecia/65/20170524193137319.jpg
/zdjecia/65/20170524193145890.jpg
/zdjecia/65/20170524193156537.jpg
/zdjecia/65/20170524193208777.jpg
/zdjecia/65/20170524193225892.jpg
/zdjecia/65/20170524193232503.jpg
/zdjecia/65/20170524193246823.jpg
/zdjecia/65/20170524193255518.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170524145615416.jpg
/zdjecia/65/2017052414561822.jpg
/zdjecia/65/20170524145616872.jpg
/zdjecia/65/20170524145620517.jpg
/zdjecia/65/20170524145622738.jpg
/zdjecia/65/20170524145624521.jpg
/zdjecia/65/20170524145625480.jpg
/zdjecia/65/20170524145627720.jpg
/zdjecia/65/2017052414562970.jpg
/zdjecia/65/20170524145631101.jpg
/zdjecia/65/20170524145632811.jpg
/zdjecia/65/20170524145633363.jpg
/zdjecia/65/20170524145636449.jpg
/zdjecia/65/20170524145639105.jpg
/zdjecia/65/20170524145641819.jpg
/zdjecia/65/20170524145644679.jpg
/zdjecia/65/20170524145650843.jpg
/zdjecia/65/20170524145647960.jpg
/zdjecia/65/20170524145652942.jpg
/zdjecia/65/20170524145653541.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/2017052414435236.jpg
/zdjecia/65/2017052414435443.jpg
/zdjecia/65/20170524144355898.jpg
/zdjecia/65/20170524144357445.jpg
/zdjecia/65/20170524144358413.jpg
/zdjecia/65/20170524144400952.jpg
/zdjecia/65/20170524144401389.jpg
/zdjecia/65/20170524144403499.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170524110414677.jpg
/zdjecia/65/20170524110414255.jpg
/zdjecia/65/2017052411041470.jpg
/zdjecia/65/20170524110415227.jpg
/zdjecia/65/20170524110415789.jpg
/zdjecia/65/20170524110415302.jpg
/zdjecia/65/2017052411041611.jpg
/zdjecia/65/20170524110417213.jpg
/zdjecia/65/20170524110417347.jpg
/zdjecia/65/20170524110418876.jpg
/zdjecia/65/20170524110418725.jpg
/zdjecia/65/20170524110419327.jpg
/zdjecia/65/20170524110419529.jpg
/zdjecia/65/20170524110420563.jpg
/zdjecia/65/20170524110420750.jpg
/zdjecia/65/20170524110421407.jpg
/zdjecia/65/20170524110422599.jpg
/zdjecia/65/20170524110422385.jpg
/zdjecia/65/20170524110423494.jpg
/zdjecia/65/20170524110423628.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170523230246229.jpg
/zdjecia/65/2017052323025052.jpg
/zdjecia/65/20170523230254540.jpg
/zdjecia/65/20170523230258516.jpg
/zdjecia/65/20170523230301594.jpg
/zdjecia/65/20170523230305265.jpg
/zdjecia/65/20170523230308458.jpg
/zdjecia/65/20170523230313208.jpg
/zdjecia/65/20170523230317181.jpg
/zdjecia/65/20170523230323828.jpg
/zdjecia/65/2017052323032749.jpg
/zdjecia/65/20170523230331583.jpg
/zdjecia/65/20170523230335431.jpg
/zdjecia/65/20170523230338484.jpg
/zdjecia/65/20170523230342372.jpg
/zdjecia/65/20170523230345155.jpg
/zdjecia/65/20170523230349750.jpg
/zdjecia/65/20170523230355887.jpg
/zdjecia/65/20170523230400316.jpg
/zdjecia/65/20170523230405729.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170523084414746.jpg
/zdjecia/65/2017052308441581.jpg
/zdjecia/65/20170523084416842.jpg
/zdjecia/65/20170523084418449.jpg
/zdjecia/65/20170523084419894.jpg
/zdjecia/65/20170523084421302.jpg
/zdjecia/65/20170523084423631.jpg
/zdjecia/65/20170523084424954.jpg
/zdjecia/65/2017052308442695.jpg
/zdjecia/65/20170523084427909.jpg
/zdjecia/65/20170523084428547.jpg
/zdjecia/65/20170523084430285.jpg
/zdjecia/65/20170523084431518.jpg
/zdjecia/65/20170523084433327.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170523000333852.jpg
/zdjecia/65/20170523000338994.jpg
/zdjecia/65/20170523000340654.jpg
/zdjecia/65/20170523000343953.jpg
/zdjecia/65/20170523000345996.jpg
/zdjecia/65/20170523000347418.jpg
/zdjecia/65/20170523000349258.jpg
/zdjecia/65/20170523000351733.jpg
/zdjecia/65/20170523000354421.jpg
/zdjecia/65/20170523000356861.jpg
/zdjecia/65/2017052300035913.jpg
/zdjecia/65/20170523000401987.jpg
/zdjecia/65/2017052300163170.jpg
/zdjecia/65/2017052300163487.jpg
/zdjecia/65/20170523001636534.jpg
/zdjecia/65/20170523001638577.jpg
/zdjecia/65/2017052300164089.jpg
/zdjecia/65/20170523001642760.jpg
/zdjecia/65/20170523001643485.jpg
/zdjecia/65/20170523001646753.jpg
/images/kreskacontent.png
http://miedziowe.pl//images/miedziowetvmalebiale.png
http://img.youtube.com/vi/pxk--kci4zw/mqdefault.jpg
http://img.youtube.com/vi/ljfure-dgak/mqdefault.jpg
http://img.youtube.com/vi/0fay_erwxsm/mqdefault.jpg
http://miedziowe.pl/zdjecia/575g/20170522105300305.jpg
http://dom.miedziowe.pl/images/domiedziowenafm2.png
http://dom.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_mieszkanie-w-gogow-p1-01495089238.jpg
http://dom.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_sprzedam-dziak-b-p1-01494953629.jpg
http://dom.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_skup-aut-tel-695-152-p1-01494787567.jpg
http://dom.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_adne-mieszkanie-na-p1-01494782513.jpg
http://dom.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_do-wynajcie-2-pok-p1-01494778188.jpg
http://moto.miedziowe.pl/images/motomiedziowenafm2.png
http://moto.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_skup-aut-za-gotowke-p1-01495614235.jpg
http://moto.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_skup-aut-do-50-tys-t-p1-01495608987.jpg
http://moto.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_skup-aut-tel-695-152-p1-01495607095.jpg
http://moto.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_skup-aut-za-gotowke-p1-01495549426.jpg
http://moto.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_auto-skup-607-263-54-p1-01495542548.jpg
/modules/mod_artbannersxtd/empty.gif
http://elka.fm/rybylogo-40.png

Ranking:


Alexa Traffic
Daily Global Rank Trend
Daily Reach (Percent)

Majestic SEOText on page:

polityka prywatno?ci miedziowe.plx w ramach naszych serwis?w internetowych stosujemy pliki cookies. u?ywamy cookies, ?eby zrozumie?, w jaki spos?b u?ytkownicy korzystaj? z witryny i dostosowa? j? tak, aby korzystanie z niej by?o dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. stosujemy cookies tak?e w celach reklamowych i statystycznych. cookies mog? by? r?wnie? stosowane przez wsp?pracuj?cych z nami reklamodawc?w oraz przez firmy badawcze. w ka?dej chwili mog? pa?stwo zmieni? swoje ustawienia dotycz?ce cookies. korzystanie z naszych serwis?w internetowych bez zmiany ustawie? dotycz?cych cookies oznacza, ?e b?d? one zamieszczone w pa?stwa urz?dzeniu ko?cowym. szczeg?owe informacje dotycz?ce stosowania cookies, w tym mo?liwo?ci dokonania zmiany ustawie? w zakresie cookies znajd? pa?stwo w naszej "polityce prywatno?ci" zamknij wiadomości z przewodnikiem po k?obuczynie bieg po ksi??k? zeszli do kana??w zawsze chcia? by? najlepszy do trzech razy sztuka sport medale soko?a w zgorzelcu domi?czak: to nasz ogromny sukces wzmocnienia drugoligowca nie przegap 25.05. anna onichimowska - spotkanie autorskie 25.05. spacer z przewodnikiem po k?obuczynie 25.05. kultura dost?pna: sztuka kochania 25.05. cinema3d kino na szpilkach 26.05. teatralny pi?tek w mok g?og?w 26.05. spotkaj si? z fun factory 26.05. saksofon i fortepian dla mam w lubinie 26.05. koncert audiofeels - vocal play 27.05. zjazd absolwent?w zssib g?og?w 27-28.05. iv kongres rodzin diecezji legnickiej wi?cej... nowe galerie foto najnowsze wypadki po?ary sport r?czna ?adowanie galerii zdj??... kolizja busa z audi w centrum lubinadachowanie ko?o gaworzycwypadek ko?o parchowa gro?ny po?ar budynku przy wile?skiej po?ar domu w grod?cu ma?ympo?ar mieszkania przy traugutta w lubinie euromaster chrobry – azs ug gda?sk 5:7nowi partnerzy akademii kghm zag??bia lubinviii deblowy turniej tenisa zppm lubi?skie szczypiornistki na spotkaniu z prezesem kghm-uspotkanie starosty z pi?karkami r?cznymi metraco zag??bia chrobry g?og?w - nukleon kostrzyn nad odr? 34:19 wi?cej... 25 maja 2017 czwartek imieniny obchodz?: grzegorz, maria magdalena, urban do ko?ca roku 220 dni. g?og?w polkowice lubin legnica kghm rozmowy elki sport biegibilardci?arykoszyk?wkalekkoatletykamotocrosspi?ka no?napi?ka r?cznaroweryp?ywanierajdy endurorugbysiatk?wkastrzelectwoszermierkasporty walkitriathlonteniszimowe szukaj galerie foto co-gdzie-kiedy? og?oszenia reklama miedziowe.tv moto dom na ryby spacer po wiosce kasztanowc?w z przewodnikiem po k?obuczynie polkowice jest to okazja do poznania historii i ciekawych miejsc. jutro (25.05) odb?dzie sie spacer z przewodnikiem po k?obuczynie pod has?em "szlakiem tradycji i niez?omnej wiary". udzia? w wydarzeniu jest bezp?atny. wi?cej>> puchar dla ekonomika bieg po ksi??k? (fot. pwsz.glogow.pl) g?og?w dru?yna z zespo?u szk? ekonomicznych w g?ogowie zdoby?a najwi?cej punkt?w w biegu po ksi??k?. zwyci?zcy otrzymali puchar rektora, jednak wszyscy uczestnicy wyszli z nagrod?. ka?dy m?g? zabra? bowiem znalezion? na trasie ksi??k?. w biegu wzi?o udzia? 6 dru?yn z g?ogowskich szk? ?rednich. z jakimi pytaniami musieli zmierzy? si? uczniowie? wi?cej>> mistrzostwa wojew?dztwa lzs medale soko?a w zgorzelcu (fot. sok? lubin) sport bardzo udanie podczas wojew?dzkiego fina?u mistrzostw lzs junior?w i junior?w m?odszych zaprezentowali si? lekkoatleci soko?a lubin. podopieczni trener?w andrzeja szczupaka i mariusza knulla wielokrotnie stawali na podium. wi?cej>> kanalizacj? zacz?to budowa? oko?o 100 lat temu zeszli do kana??w (fot. iwona krasicka) g?og?w - wielki szacun dla pracownik?w - tak prezydent g?ogowa skomentowa? dzia?ania pwik, kiedy wyszed?... z kana??w. dzi? (24.05) rafael rokaszewicz odby? niecodzienn? wizyt?. razem z prezesem przedsi?biorstwa, andrzejem krzemieniem, ogl?da? podziemn? infrastruktur? miasta. wi?cej>> mieszkaniec: nie wierze w to co widze, po ?mietnikach te? chodzi? 8 komentarze domi?czak na spotkaniu z m?odzie?? zawsze chcia? by? najlepszy (fot. leszek wspania?y) g?og?w w gimnazjum nr 1 w g?ogowie kontynuuj? spotkania ze znanymi sportowcami. w ubieg?ym roku goszczono ko?owego bartka jureckiego, a dzi? z uczniami i gronem nauczycielskim spotka? si? maciej domi?czak, trener i zawodnik legionu g?og?w. wi?cej>> lll: ale gimbusow xd 1 komentarze jak radni zag?osuj? nad prezydenckim absolutorium do trzech razy sztuka (fot. tomasz j?wiak) legnica czy po raz kolejny z rz?du prezydent legnicy nie zostanie skwitowany przez miejskich radnych? decyzja zapadnie w najbli?szy poniedzia?ek podczas sesji absolutoryjnej. w ocenie gospodarza miasta wszystkie dokumenty i kontrole nadzoru, kt?re stanowi? kwintesencj? wykonania ubieg?orocznego bud?etu s? dla miasta pozytywne, ale polityka rz?dzi si? w?asnymi prawami i tadeusz krzakowski ponownie mo?e nie otrzyma? absolutorium. wi?cej>> kurtki dla stra?nik?w przydadz? si? w ch?odne dni (fot. leszek wspania?y) g?og?w starostwo powiatowe w g?ogowie ju? od 2013 roku systematycznie wspiera spo?eczn? stra? ryback?. dzi? starosta jaros?aw dudkowiak przekaza? na r?ce stra?nik?w kolejne wyposa?enie. tym razem by?y to ocieplane kurtki, kt?re przydadz? si? g??wnie na jesienne ch?ody. wi?cej>> krystian: a ja pi?knie dzi?kuj? pzw za zmiany w regulaminie co do mo?liwo?ci odst?pienia w?dki ma??once (posiada kart? w?dkarsk?) w obr?bie zezwolenia- od roku nie mo?e dotyka? w?dki na ?owisku... c? zacz?li?my je?dzi? na stawy komercyjne- pr... 4 komentarze wystarczy wype?ni? ankiet? poinformuj?, ale i przypomn? g?og?w to b?dzie co? nowego i praktycznego na terenie gminy kotla. samorz?d przygotowuje si? do wprowadzenia systemu informowania sms. do ka?dego mieszka?ca trafi?a ju? stosowna ulotka z kompletem informacji. wi?cej>> figura: nie jest tak ?le dobieg? ko?ca sezon grzewczy g?og?w w po?owie maja wstrzymano dostawy ciep?a do mieszka? zarz?dzanych przez sm „nadodrze”. wst?pne kalkulacje wskazuj?, ?e miniony sezon grzewczy by? nieco d?u?y i ch?odniejszy od dw?ch przednich. nie oznacza to jednak zagro?enia ze strony koszt?w. wi?cej>> oj, mieszka?cu: trzeba my?le? a nie g??wkowa?. mieszkasz w bloku to za??cie jeden czujnik temperatury, wyrzu?cie podzielniki i rozliczajcie si? wg metra?u. tak robimy od pocz?tku i jeszcze nigdy nikt nie dop?aci? ani grosza a zwroty s? od 300... 2 komentarze dzi?kujemy i prosimy o wi?cej kghm pogratulowa? szczypiornistkom (fot. tomasz j?wiak) kghm wicemistrzynie polski i triumfatorki w pucharze polski go?ci?y dzisiaj u prezesa kghm polska mied? s.a. "jestem tylko kibicem, widzem, nigdy aktywnie nie uprawia?em sportu na poziomie zawodowym, ale jestem w stanie sobie wyobrazi?, jak wielkie to jest po?wi?cenie, wysi?ek i codzienne zaanga?owanie w treningi i jak sporo kosztuje to wyrzecze?", powiedzia? na spotkaniu z lubi?skimi szczypiornistkami metraco zag??bia lubin prezes kghm-u, rados?aw domagalski - ?ab?dzki. wi?cej>> kwitek: czego ty u gratulowa?, ta dyscyplina jest na tak tragicznie niskim poziomie, ?e tego nie pokazuje ?adna stacja telewizyjna. wiec jaka to promocja? 7 komentarze legioni?ci po pucharze ?wiata domi?czak: to nasz ogromny sukces (fot. legion) sport kickbokserzy legionu g?og?w wr?cili ze z?otem, dwoma srebrami i br?zem z pucharu ?wiata w budapeszcie. najlepiej zaprezentowa?a si? 15-letnia martyna kierczy?ska. najm?odsza z g?ogowskiej zdoby?a z?oto po ci?kim finale z czeszk?. wi?cej>> g?ogowianka: brawo ! 1 komentarze si?gaj? po posi?ki z m?odej ligi wzmocnienia drugoligowca (fot. sps chrobry ) sport ci?g dalszy przedsezonowych zbroje? siatkarskiego chrobrego. g?ogowscy dzia?acze sps-u kontraktuj? kolejnych graczy. tym razem do dru?yny prowadzonej przez dominika walencieja do??czyli utalentowani siatkarze. wi?cej>> policjanci przy sto?ach rybikowski najlepszy w wa?brzychu (fot. p. rybikowski) sport ii indywidualne i dru?ynowe mistrzostwa dolnego ?l?ska policji w tenisie sto?owym ju? za nami. najlepszym tenisist? okaza? si? przemys?aw rybikowski z kpp polkowice, kt?ry obroni? tytu? wywalczony przed rokiem. tytu? wicemistrzowski zdoby? arkadiusz mularczyk z komendy w g?ogowie. wi?cej>> y: podobni 3 komentarze trzy nowe windy na osiedlu sm przylesie montuj? d?wigi z monitoringiem lubin sp?dzielnia mieszkaniowa przylesie w lubinie jest w trakcie wymiany trzech d?wig?w osobowych na nowe. p?ki co prace zaplanowano w trzech klatkach schodowych. nowe windy to koszt nawet 155 tys. z? za sztuk?. wi?cej>> zdziwiony: wi?c wed?ug ciebie najlepiej pozwoli? sobie wej?? na ?eb? to jest domena ludzi s?abych 4 komentarze musia? zrezygnowa? z komisji rewizyjnej k?dziora wiceprzewodnicz?cym g?og?w mariusz k?dziora jest nowym wiceprzewodnicz?cym rady miasta. tak zdecydowali g?ogowscy samorz?dowcy na dzisiejszym (23.05) g?osowaniu. to by?o drugie podej?cie do wybor?w na to stanowisko. podczas marcowej sesji nast?pi? konflikt interes?w. wi?cej>> ?atwo krytykowa?: do komentarzu 10. mariusz k?dziora w 2008 roku zosta? cz?onkiem parlamentu m?odzie?y g?ogowa, p?niej zasiada? w m?odzie?owej radzie miasta, nast?pnie przez dwa lata by? wybierany jej przewodnicz?cym. przez wiele lat by? te? ... 12 komentarze to pierwszy etap inwestycji budowa parku linowego rozpocz?ta (fot. iwona krasicka) g?og?w ju? wida? efekty prac w parku piastowskim w g?ogowie. na terenie zielonym ko?o p?ywalni chrobry s? montowane k?adki, belki i drabinki. za kilka tygodni w mie?cie zostanie otwarty park linowy. wi?cej>> g?ogowianin: inwazja komar?w na rudnowskiej. prosimy o wsparcie mo?e by? z powietrza.jak ?y? panie prezyd?cie . 18 komentarze kolejna akcja dla honi zumba pod ratuszem (fot. iwona krasicka) g?og?w mn?stwo energii, taneczne rytmy i szczytny cel. dzi? (23.05) pod g?ogowskim ratuszem odby?a si? akcja pod has?em "rozta?czony wolontariusz - zumba charytatywna". podczas imprezy zbierano pieni?dze na leczenie dla honoraty babuli, kt?ra cierpi na m?zgowe pora?enie dzieci?ce. wi?cej>> nia: to ci dopiero. 3 komentarze puchar polski w koninie kotula wr?ci? z br?zem (fot. b. derenowski ) sport kuba kotula z g?ogowskiego klubu brazylijskiego jiu-jitsu zdoby? br?zowy medal podczas rozgrywanego w koninie pucharu polski. jak m?wi trener bartosz derenowski - nie mog?o nas zabrakn?? na drugiej co do wielko?ci imprezie dla " kimoniarzy" w polsce. wi?cej>> abc: jak nie bartek przywozi mistrza europy to teraz jego ch?opaki robi? wyniki. super , gratulacje 2 komentarze 36-latek mo?e odpowiedzie? za stalking grozi? i n?ka? swoj? partnerk? legnica legniccy policjanci zatrzymali 36-letniego mieszka?ca powiatu wa?brzyskiego, kt?ry mo?e odpowiada? za stalking, tj. uporczywe n?kanie swoich najbli?szych os?b. m?czyzna kilkukrotnie grozi? swojej partnerce i ich ma?oletniemu dziecku, n?ka? tak?e wysy?aj?c wiadomo?ci tekstowe. wi?cej>> lolz: aldona i uwazasz, ?e to jest wystarczaj?cy pow?d, ?eby kogo? nekac? o_o 4 komentarze by? tymczasowo, teraz ju? wybrany oficjalnie dyrektor teatru szefem kod-u legnica jacek g?omb, dyrektor legnickiego teatru im. modrzejewskiej zosta? szefem lokalnej grupy stowarzyszenia komitetu obrony demokracji. zarz?d uzupe?niaj? aleksandra lesiak i jan hila jako wiceprzewodnicz?cy oraz sekretarz rados?awa janowska - lascar i robert oksi?ski, kt?ry b?dzie pe?ni? funkcj? skarbnika. wi?cej>> fan w?jcia: ad 29 czego nie podpisa?e? si? jak zawsze w?jt g?ogowski? 30 komentarze ma??e?stwo z radwanic skazane wyrok za ?mier? noworodka (fot. archiwum) g?og?w zapad? wyrok w g?o?nej sprawie ma??e?stwa z radwanic. kobieta po urodzeniu wynios?a noworodka do kot?owni, gdzie nie zagl?da?a przez kilka dni. m?? mia? nast?pnie spali? jego zw?oki. oboje us?yszeli po 2 lata bezwzgl?dnego pozbawienia wolno?ci. wi?cej>> re 21: r?wnie? nast?pne komentarze. po to s? w?a?nie s?dy i parlament. s?dzia ma zwa?y? na szalach wszelkie za i przeciw a nast?pnie wyda? wyrok w zgodzie z uchwalonym przez parlament prawem. jaki parlament - takie prawo - jakie prawo takie... 25 komentarze rewitalizacja rynku - prace budowlane na ?ywym organizmie niespodzianki pod ziemi? wpisane s? w zakres rob?t lubin od wczoraj w lubi?skim rynku pracuje ci?ki sprz?t. grupa budowlana polskie surowce skalne przyst?pi?a do generalnej modernizacji centralnego placu miasta. piotr duda, pe?nomocnik wykonawcy uwa?a, ?e b?dzie to jedna z trudniejszych inwestycji do zrealizowania, bo niespodzianki, kt?re kryje ziemia, s? niejako "wpisane w zakres rob?t". "d??ymy do tego, by wszystkie roboty by?y jak najmniej uci??liwe dla mieszka?c?w rynku i przyleg?ych ulic, cho? zdajemy sobie spraw?, ?e nie wszystkim dogodzimy i mamy nadziej?, ?e uda si? dotrzyma? termin zako?czenia inwestycji", m?wi przedstawiciel ?l?skiej firmy. wi?cej>> miedziowy: dziura w rynku? ?le. ryj? teren? jeszcze gorzej. nie przejmowa? si? ch?opaki tylko ry? a? si? w blokach b?d? szyby trz?s?y. chc? atrakcyjny rynek musz? pocierpie?. 1 komentarze poszukiwania odwo?ane ciupak si? odnalaz?. wr?ci? z niemiec g?og?w poszukiwany od 4 maja bie??cego roku w?adys?aw ciupak odnalaz? si?. w?a?nie powr?ci? z niemiec, gdzie mia? podj?? prac?. - jak wyja?ni?, nie poinformowa? rodziny o swoim wyje?dzie - powiedzia? nam dzi? bogdan kaleta, oficer prasowy kpp w g?ogowie. wi?cej>> duszek: powinien si? utopi?, albo powiesi?, wtedy akcja poszukiwawcza by?aby zasadna. rodziny nie wypada?oby obci??y?, ba nawet otrzyma?a by wyrazy wsp?czucia. jak pech to pech. 6 komentarze darmowe badania w siedlcach mcz wpaja dzieciom wa?no?? profilaktyki (fot. marzena machniak) lubin w ramach cyklu darmowych bada? profilaktycznych prowadzonych przez mcz s.a. w lubinie piel?gniarki wsp?lnie z nauczycielami prowadzi?y medyczn? akcj? w szkole podstawowej w siedlcach. najm?odsi i ich rodzice korzystali z badania poziomu cukru, ci?nienia krwi czy spirometrii. wi?cej>> szacunekk: do kom.2 jak si? nie znasz na przepisach to nie pisz bzdur. 3 komentarze z okazji 70-lecia dzla mistrzostwa ju? w sobot? sport we wroc?awiu szkoleniowo i kontrolnie startowali lekkoatleci piasta g?og?w. by? to ju? trzeci mityng z okazji 70-lecia dolno?l?skiego zwi?zku lekkiej atletyki. tym razem rywalizowali juniorzy. dla cz?ci zawodnik?w by? to pierwszy start w sezonie. wi?cej>> euromaster chrobry - azs ug gda?sk 5:7 trznadel: jestem zdruzgotany (fot. leszek wspania?y) sport do samego ko?ca pi?karze euromastera chrobrego b?d? musieli walczy? o utrzymanie w futsal ekstraklasie. gdyby dzi? zdobyli cho?by punkt w meczu z gda?skiem, byliby ju? pewni pozostania w elicie. tak si? jednak nie sta?o. g?ogowianie po 7 min. przegrywali ju? 0:3. wi?cej>> bja: zaraz sie pop?acz?. 12 komentarze «« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »» jaros?aw laska i micha? szkirpan skazani zostali wyrokiem s?du rejonowego w legnicy z 8.09.2016r. w sprawie ii k 192/16 na kar? grzywny za to, ?e w audycji radiowej na portalu internetowym "miedziowe.pl" w dniu 27.04.2014r. pomówili przedsi?biorstwo komunikacji samochodowej w lubinie s.a. oraz prezesa zarz?du kazimierza zió?kowskiego o podanie niezgodnych z prawd? informacji, które mog?y ich poni?y? w opinii publicznej lub narazi? na utrat? zaufania publicznego potrzebnego dla prowadzenia dzia?alno?ci i pe?nionej funkcji. 24 godziny tydzie? miesi?c << previous next >> najcz?ciej czytane:budowa parku linowego rozpocz?ta k?dziora wiceprzewodnicz?cymzumba pod ratuszemkghm pogratulowa? szczypiornistkomzeszli do kana??w << previous next >> najcz?ciej czytane:policja ustali?a to?samo?? bmw wjecha?o w budynekkadencja wyd?u?ona o rok wy?sze op?aty za wyw?z ?mieciwiadukt w grabiku << previous next >> najcz?ciej czytane:pijany g?rnik spowodowa? wypadek w kopalnikolejni pijani g?rnicy pod ziemi? wypadek pod biedrzychow? doz?r policyjny i kaucja dla g?rnika zderzenie trzech aut << previousnext >> 1 2 3 do zobaczenia na miedziowe.tv i. mamrot po chrobry-wigry: sprawa jeszcze nie jest zamkni?ta sport/pi?ka no?na wywiad z danielem olbrychskim - gim tv g?og?w ulica/kultura wis?a p?ock - zag??bie lubin 1:2 sport/pi?ka no?na karolina duchi?ska zr?bmy biznes! rozmowy elki regularnie spotykaj? si? ?eby porozmawia? o mikrobiznesie. na spotkania zapraszaj? tych, kt?rzy prowadz? firmy, a tak?e tych, kt?rzy planuj? otworzy? w?asny biznes. szukaj? rozwi?za?, dziel? si? wiedz? i do?wiadczeniem. gdzie si? spotykaj? i o czym rozmawiaj?? o tym w poniedzia?kowych rozmowach elki opowiedzia?a karolina duchi?ska, cz?onkini g?ogowskiego klubu mikrobiznesu. w zdrowym ciele... dwa dni z siatk?wk? 50 lat "samochod?wki" i "budowlanki" najnowsze zdj?cia czytelnik?w dyrektor teatru szefem kod-u no od: pony nowoczesna rozpocz?a kampani? piotrze, mo?esz mie? sobie swoje zdanie o kim? tam, jednak okre?lenie kobiety t?p? dzid? jest co najmniej prostactwem jak nie chamstw... od: do piotra i administratora nowoczesna rozpocz?a kampani? jeden pies od: ja mieszkanie w g?ogowie do sprzed... 235 000 z? sprzeda?, g?og?w sprzedam dzia?k? budowlan? 70 000 z? sprzeda?, jacz?w skup aut tel 695 152 278 najwyz... 30 000 z? kupno, lubin ?adne mieszkanie na gwia?dziste... 270 000 z? sprzeda?, g?og?w do wynaj?cie, 2 pokoje kopernik 1 200 z? / m-c wynajem, g?og?w dodaj og?oszenie wi?cej... skup aut za gotowke 603 585 ... 70 000 z? lubin skup aut do 50 tys tel 691 0... 691 035 913 z? lubin g?og?w polkowice legnica skup aut tel 695 152 278 naj... 30 000 z? lubin skup aut za gotowke 603 585 ... 70 000 z? lubin auto skup 607 263 546 607 263 546 z? g?og?w lubin polkowice dodaj og?oszenie wi?cej... pzm zatrudni instruktora nauki jazdy k.b telefon : 665 727 034 budowlaniec solidnie, przyst?pne ceny telefon : 885805809 m. spec. ds. kontroli wyda? magazynowych specjalista ds. kadr i p?ac pracownik serwisu sprz?taj?cego telefon : 512053503 pracownik ds. reklamacji ccc s.a. referent ds. inwentaryzacji sprzedawca- dzia? w?dliny telefon : 768358931 spawacz gazowy/spawacz 135 telefon : 693013517 pilnie!!!sprzedam ziemie roln?. telefon : 518419133 pilnie!!!sprzedam ziemie roln?. telefon : 518419133 pomocnik instalatora system?w alarmowych telefon : 507098210 zatrudni? do pracy za granic? telefon : 574670175 kursy zawodowe - zapisy telefon : 65/ 520-56-46 kurs specjalisty ds.kadr i p?ac telefon : 65/ 520-56-46 instalacja windowsa, office i innych... telefon : 574166277 wylewka betonowa pod ogrodzenie telefon : 607710377 praca w budowlance. g?og?w telefon : 696487057 ccc s.a. - magazynier konwojent telefon : 76 833 48 08 kierowca c telefon : 76 833 48 08 elektryk telefon : 793930959 automatyk- technik utrzymania ruchu telefon : 693013524 zatrudni? fryzjerk? telefon : 509661057 in?ynier zapewnienia jako?ci produktu telefon : 693013524 in?ynier zapewnienia jako?ci dostawc?w telefon : 693013524 serwis agd telefon : 601846612 pomoc kuchenna telefon : 884807903 sprzedam domek letniskowy w lginiu telefon : 534624100 pok?j nad morzem do wynaj?cia telefon : 798498375 us?ugi budowlano-wyko?czeniowe czysto i telefon : 576-690-177 wynajm? lokal telefon : 693450145 praca w biurze rachunkowym konstruktor telefon : 693013524 m. spec. ds. kontroli wyda? magazynowych dodaj og?oszenie wi?cej... reklama reklama kontakt z redakcj? | konkursy | polityka prywatno?ci wi?cej... chc? doda? og?oszenie


Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 2680

One word

Two words phrases

Three words phrases

nie - 4.89% (131)
ani - 2.24% (60)
si? - 1.34% (36)
wi?c - 1.34% (36)
wi?cej - 1.27% (34)
tel - 1.23% (33)
czy - 1.08% (29)
telefon - 1.04% (28)
dni - 1.01% (27)
pod - 1.01% (27)
lub - 1.01% (27)
wi?cej>> - 0.97% (26)
g?og?w - 0.93% (25)
... - 0.86% (23)
by? - 0.78% (21)
lubin - 0.78% (21)
jak - 0.78% (21)
komentarze - 0.75% (20)
raz - 0.63% (17)
ale - 0.63% (17)
sie - 0.6% (16)
(fot. - 0.6% (16)
przed - 0.56% (15)
sport - 0.56% (15)
jest - 0.52% (14)
przy - 0.52% (14)
nas - 0.49% (13)
dla - 0.49% (13)
rok - 0.49% (13)
tak - 0.49% (13)
dom - 0.45% (12)
prac - 0.45% (12)
dzia? - 0.45% (12)
ich - 0.41% (11)
dzi? - 0.41% (11)
trzy - 0.41% (11)
przez - 0.37% (10)
ju? - 0.34% (9)
nowe - 0.34% (9)
niej - 0.34% (9)
aut - 0.34% (9)
kghm - 0.3% (8)
nad - 0.3% (8)
bieg - 0.3% (8)
lat - 0.3% (8)
cookies - 0.3% (8)
puchar - 0.26% (7)
000 - 0.26% (7)
elki - 0.26% (7)
g?ogowie - 0.26% (7)
mo?e - 0.22% (6)
miasta - 0.22% (6)
roku - 0.22% (6)
skup - 0.22% (6)
chrobry - 0.22% (6)
wi?cej... - 0.22% (6)
ds. - 0.22% (6)
135 - 0.22% (6)
tym - 0.22% (6)
jan - 0.22% (6)
nasz - 0.22% (6)
prezes - 0.19% (5)
ko?o - 0.19% (5)
jedna - 0.19% (5)
trzech - 0.19% (5)
stanie - 0.19% (5)
polkowice - 0.19% (5)
podczas - 0.19% (5)
mieszka? - 0.19% (5)
one - 0.19% (5)
legnica - 0.19% (5)
s.a. - 0.19% (5)
polski - 0.19% (5)
lubinie - 0.19% (5)
sprzedam - 0.15% (4)
sezon - 0.15% (4)
gdzie - 0.15% (4)
park - 0.15% (4)
?le - 0.15% (4)
25.05. - 0.15% (4)
?y? - 0.15% (4)
jaki - 0.15% (4)
reklama - 0.15% (4)
cz?ci - 0.15% (4)
693013524 - 0.15% (4)
rynku - 0.15% (4)
nich - 0.15% (4)
mistrzostw - 0.15% (4)
next - 0.15% (4)
wyrok - 0.15% (4)
mog? - 0.15% (4)
previous - 0.15% (4)
b?dzie - 0.15% (4)
nowego - 0.15% (4)
og?oszenie - 0.15% (4)
jednak - 0.15% (4)
dru?yn - 0.15% (4)
przewodnikiem - 0.15% (4)
p?ac - 0.15% (4)
k?dziora - 0.15% (4)
kana??w - 0.15% (4)
najlepszy - 0.15% (4)
razem - 0.15% (4)
26.05. - 0.15% (4)
sobie - 0.15% (4)
dwa - 0.15% (4)
po?ar - 0.15% (4)
domi?czak - 0.15% (4)
wiceprzewodnicz?cy - 0.15% (4)
ksi??k? - 0.15% (4)
zdoby? - 0.15% (4)
k?obuczynie - 0.15% (4)
parlament - 0.15% (4)
serwis - 0.15% (4)
razy - 0.15% (4)
uda - 0.15% (4)
jako - 0.15% (4)
teatru - 0.11% (3)
no?na - 0.11% (3)
najcz?ciej - 0.11% (3)
kt?re - 0.11% (3)
medal - 0.11% (3)
szefem - 0.11% (3)
otrzyma? - 0.11% (3)
wr?ci? - 0.11% (3)
ratuszem - 0.11% (3)
wypadek - 0.11% (3)
zarz?d - 0.11% (3)
gim - 0.11% (3)
start - 0.11% (3)
mariusz - 0.11% (3)
nam - 0.11% (3)
nast?pnie - 0.11% (3)
powiedzia? - 0.11% (3)
rybikowski - 0.11% (3)
piotr - 0.11% (3)
koszt - 0.11% (3)
g?ogowie. - 0.11% (3)
wiceprzewodnicz?cym - 0.11% (3)
kt?ry - 0.11% (3)
jestem - 0.11% (3)
polityka - 0.11% (3)
parku - 0.11% (3)
pewni - 0.11% (3)
akcja - 0.11% (3)
stra? - 0.11% (3)
budowa - 0.11% (3)
inwestycji - 0.11% (3)
mcz - 0.11% (3)
jeszcze - 0.11% (3)
zakres - 0.11% (3)
wyda? - 0.11% (3)
zumba - 0.11% (3)
mieszkanie - 0.11% (3)
ko?ca - 0.11% (3)
bez - 0.11% (3)
maja - 0.11% (3)
zmiany - 0.11% (3)
zeszli - 0.11% (3)
b?d? - 0.11% (3)
607 - 0.11% (3)
auto - 0.11% (3)
oraz - 0.11% (3)
szk? - 0.11% (3)
firmy - 0.11% (3)
tys - 0.11% (3)
913 - 0.11% (3)
spotkaniu - 0.11% (3)
zag??bia - 0.11% (3)
mam - 0.11% (3)
play - 0.11% (3)
fun - 0.11% (3)
spacer - 0.11% (3)
pracownik - 0.11% (3)
rodzin - 0.11% (3)
soko?a - 0.11% (3)
zatrudni - 0.11% (3)
gda?sk - 0.11% (3)
euromaster - 0.11% (3)
zawsze - 0.11% (3)
sztuka - 0.11% (3)
kurs - 0.11% (3)
swoje - 0.11% (3)
dyrektor - 0.11% (3)
mie? - 0.11% (3)
aby - 0.11% (3)
sprzeda?, - 0.11% (3)
krasicka) - 0.11% (3)
?eby - 0.11% (3)
leszek - 0.11% (3)
prywatno?ci - 0.11% (3)
od: - 0.11% (3)
trener - 0.11% (3)
wspania?y) - 0.11% (3)
iwona - 0.11% (3)
miasta. - 0.11% (3)
mistrzostwa - 0.11% (3)
dodaj - 0.11% (3)
tak?e - 0.11% (3)
ziemie - 0.07% (2)
jako?ci - 0.07% (2)
roln?. - 0.07% (2)
niespodzianki - 0.07% (2)
ziemi? - 0.07% (2)
agd - 0.07% (2)
kod-u - 0.07% (2)
lokal - 0.07% (2)
praca - 0.07% (2)
spawacz - 0.07% (2)
wpisane - 0.07% (2)
pomoc - 0.07% (2)
noworodka - 0.07% (2)
pilnie!!!sprzedam - 0.07% (2)
prawo - 0.07% (2)
zapewnienia - 0.07% (2)
65/ - 0.07% (2)
kursy - 0.07% (2)
radwanic - 0.07% (2)
mia? - 0.07% (2)
pe?ni? - 0.07% (2)
fan - 0.07% (2)
ccc - 0.07% (2)
zatrudni? - 0.07% (2)
takie - 0.07% (2)
w?a?nie - 0.07% (2)
in?ynier - 0.07% (2)
833 - 0.07% (2)
520-56-46 - 0.07% (2)
sprawie - 0.07% (2)
518419133 - 0.07% (2)
ciupak - 0.07% (2)
gotowke - 0.07% (2)
prowadzenia - 0.07% (2)
200 - 0.07% (2)
278 - 0.07% (2)
603 - 0.07% (2)
punkt - 0.07% (2)
691 - 0.07% (2)
5:7 - 0.07% (2)
585 - 0.07% (2)
chrobrego - 0.07% (2)
152 - 0.07% (2)
695 - 0.07% (2)
nowoczesna - 0.07% (2)
spotykaj? - 0.07% (2)
tych, - 0.07% (2)
kt?rzy - 0.07% (2)
duchi?ska - 0.07% (2)
karolina - 0.07% (2)
g?rnik - 0.07% (2)
kampani? - 0.07% (2)
sport/pi?ka - 0.07% (2)
rozpocz?a - 0.07% (2)
0... - 0.07% (2)
70-lecia - 0.07% (2)
kontroli - 0.07% (2)
chc? - 0.07% (2)
w?asny - 0.07% (2)
niemiec - 0.07% (2)
cho? - 0.07% (2)
najmniej - 0.07% (2)
lubi?skim - 0.07% (2)
kadr - 0.07% (2)
ci?ki - 0.07% (2)
magazynowych - 0.07% (2)
odnalaz? - 0.07% (2)
rodziny - 0.07% (2)
siedlcach - 0.07% (2)
akcj? - 0.07% (2)
szkole - 0.07% (2)
okazji - 0.07% (2)
badania - 0.07% (2)
263 - 0.07% (2)
spec. - 0.07% (2)
pech - 0.07% (2)
546 - 0.07% (2)
rob?t - 0.07% (2)
tylko - 0.07% (2)
ksi??k?. - 0.07% (2)
biegu - 0.07% (2)
zdoby?a - 0.07% (2)
musieli - 0.07% (2)
lzs - 0.07% (2)
lekkoatleci - 0.07% (2)
junior?w - 0.07% (2)
udzia? - 0.07% (2)
has?em - 0.07% (2)
dni. - 0.07% (2)
metraco - 0.07% (2)
rozmowy - 0.07% (2)
szukaj - 0.07% (2)
moto - 0.07% (2)
miedziowe.tv - 0.07% (2)
100 - 0.07% (2)
temu - 0.07% (2)
legionu - 0.07% (2)
zawodnik - 0.07% (2)
g?og?w. - 0.07% (2)
absolutorium - 0.07% (2)
j?wiak) - 0.07% (2)
tomasz - 0.07% (2)
spotkania - 0.07% (2)
te? - 0.07% (2)
szacun - 0.07% (2)
wielki - 0.07% (2)
prezydent - 0.07% (2)
g?ogowa - 0.07% (2)
odby? - 0.07% (2)
kiedy - 0.07% (2)
prezesem - 0.07% (2)
azs - 0.07% (2)
nami - 0.07% (2)
r?wnie? - 0.07% (2)
by?o - 0.07% (2)
pa?stwo - 0.07% (2)
dotycz?ce - 0.07% (2)
mo?liwo?ci - 0.07% (2)
ustawie? - 0.07% (2)
korzystanie - 0.07% (2)
cookies, - 0.07% (2)
naszych - 0.07% (2)
ramach - 0.07% (2)
serwis?w - 0.07% (2)
internetowych - 0.07% (2)
cookies. - 0.07% (2)
stosujemy - 0.07% (2)
chcia? - 0.07% (2)
medale - 0.07% (2)
galerie - 0.07% (2)
mok - 0.07% (2)
foto - 0.07% (2)
najnowsze - 0.07% (2)
audi - 0.07% (2)
r?czna - 0.07% (2)
kultura - 0.07% (2)
spotkanie - 0.07% (2)
domi?czak: - 0.07% (2)
zgorzelcu - 0.07% (2)
ogromny - 0.07% (2)
sukces - 0.07% (2)
drugoligowca - 0.07% (2)
wzmocnienia - 0.07% (2)
kolejny - 0.07% (2)
rz?du - 0.07% (2)
(23.05) - 0.07% (2)
rady - 0.07% (2)
nawet - 0.07% (2)
drugie - 0.07% (2)
zosta? - 0.07% (2)
jej - 0.07% (2)
lata - 0.07% (2)
prace - 0.07% (2)
przylesie - 0.07% (2)
g?ogowscy - 0.07% (2)
sps - 0.07% (2)
policjanci - 0.07% (2)
kpp - 0.07% (2)
windy - 0.07% (2)
tytu? - 0.07% (2)
pierwszy - 0.07% (2)
linowego - 0.07% (2)
teraz - 0.07% (2)
m?wi - 0.07% (2)
jego - 0.07% (2)
ch?opaki - 0.07% (2)
grozi? - 0.07% (2)
stalking - 0.07% (2)
klubu - 0.07% (2)
g?ogowskiego - 0.07% (2)
kilka - 0.07% (2)
rozpocz?ta - 0.07% (2)
cierpi - 0.07% (2)
koninie - 0.07% (2)
derenowski - 0.07% (2)
kotula - 0.07% (2)
najlepiej - 0.07% (2)
pucharu - 0.07% (2)
w?dki - 0.07% (2)
by?y - 0.07% (2)
jaros?aw - 0.07% (2)
stawy - 0.07% (2)
terenie - 0.07% (2)
mieszka?ca - 0.07% (2)
samorz?d - 0.07% (2)
przydadz? - 0.07% (2)
stra?nik?w - 0.07% (2)
zostanie - 0.07% (2)
legnicy - 0.07% (2)
najbli?szy - 0.07% (2)
sesji - 0.07% (2)
kurtki - 0.07% (2)
wszystkie - 0.07% (2)
grzewczy - 0.07% (2)
nieco - 0.07% (2)
rados?aw - 0.07% (2)
poziomie - 0.07% (2)
czego - 0.07% (2)
tego - 0.07% (2)
br?zem - 0.07% (2)
?wiata - 0.07% (2)
prezesa - 0.07% (2)
pucharze - 0.07% (2)
jeden - 0.07% (2)
oznacza - 0.07% (2)
nigdy - 0.07% (2)
prosimy - 0.07% (2)
szczypiornistkom - 0.07% (2)
pogratulowa? - 0.07% (2)
n?ka? - 0.07% (2)
telefon : - 1.04% (28)
000 z? - 0.26% (7)
w g?ogowie - 0.26% (7)
) sport - 0.22% (6)
skup aut - 0.19% (5)
w lubinie - 0.19% (5)
<< previous - 0.15% (4)
z przewodnikiem - 0.15% (4)
po k?obuczynie - 0.15% (4)
next >> - 0.15% (4)
2 komentarze - 0.15% (4)
a? si? - 0.15% (4)
z? lubin - 0.15% (4)
przewodnikiem po - 0.15% (4)
: 693013524 - 0.15% (4)
70 000 - 0.15% (4)
g?og?w w - 0.11% (3)
leszek wspania?y) - 0.11% (3)
1 komentarze - 0.11% (3)
4 komentarze - 0.11% (3)
nie jest - 0.11% (3)
og?oszenie wi?cej... - 0.11% (3)
(fot. leszek - 0.11% (3)
dodaj og?oszenie - 0.11% (3)
spotkaniu z - 0.11% (3)
z? sprzeda?, - 0.11% (3)
>> najcz?ciej - 0.11% (3)
to jest - 0.11% (3)
krasicka) g?og?w - 0.11% (3)
tym razem - 0.11% (3)
3 komentarze - 0.11% (3)
previous next - 0.11% (3)
(fot. iwona - 0.11% (3)
na spotkaniu - 0.11% (3)
po ksi??k? - 0.11% (3)
zeszli do - 0.11% (3)
iwona krasicka) - 0.11% (3)
chcia? by? - 0.07% (2)
trzech razy - 0.07% (2)
nowoczesna rozpocz?a - 0.07% (2)
aut tel - 0.07% (2)
30 000 - 0.07% (2)
sprzeda?, g?og?w - 0.07% (2)
rozpocz?a kampani? - 0.07% (2)
aut za - 0.07% (2)
695 152 - 0.07% (2)
karolina duchi?ska - 0.07% (2)
nasz ogromny - 0.07% (2)
domi?czak: to - 0.07% (2)
gda?sk 5:7 - 0.07% (2)
azs ug - 0.07% (2)
by? to - 0.07% (2)
parku linowego - 0.07% (2)
w zgorzelcu - 0.07% (2)
gotowke 603 - 0.07% (2)
sport/pi?ka no?na - 0.07% (2)
pod ziemi? - 0.07% (2)
medale soko?a - 0.07% (2)
tych, kt?rzy - 0.07% (2)
zmiany ustawie? - 0.07% (2)
ccc s.a. - 0.07% (2)
65/ 520-56-46 - 0.07% (2)
: 518419133 - 0.07% (2)
roln?. telefon - 0.07% (2)
833 48 - 0.07% (2)
c telefon - 0.07% (2)
serwis?w internetowych - 0.07% (2)
in?ynier zapewnienia - 0.07% (2)
zapewnienia jako?ci - 0.07% (2)
tak?e w - 0.07% (2)
pilnie!!!sprzedam ziemie - 0.07% (2)
i p?ac - 0.07% (2)
152 278 - 0.07% (2)
tel 695 - 0.07% (2)
naszych serwis?w - 0.07% (2)
z okazji - 0.07% (2)
lubin skup - 0.07% (2)
607 263 - 0.07% (2)
kontroli wyda? - 0.07% (2)
spec. ds. - 0.07% (2)
korzystanie z - 0.07% (2)
263 546 - 0.07% (2)
585 ... - 0.07% (2)
w ramach - 0.07% (2)
g?og?w - - 0.07% (2)
by? nieco - 0.07% (2)
sezon grzewczy - 0.07% (2)
rozmowy elki - 0.07% (2)
prosimy o - 0.07% (2)
pogratulowa? szczypiornistkom - 0.07% (2)
g?ogowie. wi?cej>> - 0.07% (2)
z prezesem - 0.07% (2)
metraco zag??bia - 0.07% (2)
powiedzia? na - 0.07% (2)
si? do - 0.07% (2)
na terenie - 0.07% (2)
razy sztuka - 0.07% (2)
do trzech - 0.07% (2)
soko?a w - 0.07% (2)
dzi? z - 0.07% (2)
(fot. tomasz - 0.07% (2)
w biegu - 0.07% (2)
pod has?em - 0.07% (2)
przydadz? si? - 0.07% (2)
bieg po - 0.07% (2)
wspania?y) g?og?w - 0.07% (2)
ug gda?sk - 0.07% (2)
nowe windy - 0.07% (2)
wyrok w - 0.07% (2)
szefem kod-u - 0.07% (2)
dyrektor teatru - 0.07% (2)
galerie foto - 0.07% (2)
zakres rob?t - 0.07% (2)
to jedna - 0.07% (2)
8 komentarze - 0.07% (2)
z niemiec - 0.07% (2)
spacer z - 0.07% (2)
?e nie - 0.07% (2)
za stalking - 0.07% (2)
jak nie - 0.07% (2)
budowa parku - 0.07% (2)
to pierwszy - 0.07% (2)
12 komentarze - 0.07% (2)
mariusz k?dziora - 0.07% (2)
linowego rozpocz?ta - 0.07% (2)
polityka prywatno?ci - 0.07% (2)
g?ogowskiego klubu - 0.07% (2)
w koninie - 0.07% (2)
pod ratuszem - 0.07% (2)
euromaster chrobry - 0.07% (2)
okazji 70-lecia - 0.07% (2)
telefon : 693013524 - 0.15% (4)
przewodnikiem po k?obuczynie - 0.15% (4)
previous next >> - 0.11% (3)
next >> najcz?ciej - 0.11% (3)
000 z? lubin - 0.11% (3)
000 z? sprzeda?, - 0.11% (3)
skup aut za - 0.07% (2)
gotowke 603 585 - 0.07% (2)
585 ... 70 - 0.07% (2)
spec. ds. kontroli - 0.07% (2)
76 833 48 - 0.07% (2)
in?ynier zapewnienia jako?ci - 0.07% (2)
c telefon : - 0.07% (2)
telefon : 518419133 - 0.07% (2)
za gotowke 603 - 0.07% (2)
pilnie!!!sprzedam ziemie roln?. - 0.07% (2)
... 70 000 - 0.07% (2)
nowoczesna rozpocz?a kampani? - 0.07% (2)
medale soko?a w - 0.07% (2)
zawsze chcia? by? - 0.07% (2)
domi?czak: to nasz - 0.07% (2)
soko?a w zgorzelcu - 0.07% (2)
do trzech razy - 0.07% (2)
kghm pogratulowa? szczypiornistkom - 0.07% (2)
(fot. tomasz j?wiak) - 0.07% (2)
chcia? by? najlepszy - 0.07% (2)
dyrektor teatru szefem - 0.07% (2)
budowa parku linowego - 0.07% (2)
nasz ogromny sukces - 0.07% (2)
tel 695 152 - 0.07% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

Copyright © 2015-2016 hupso.pl. All rights reserved. FB | +G | Twitter

Hupso.pl jest serwisem internetowym, w którym jednym kliknieciem możesz szybko i łatwo sprawdź stronę www pod kątem SEO. Oferujemy darmowe pozycjonowanie stron internetowych oraz wycena domen i stron internetowych. Prowadzimy ranking polskich stron internetowych oraz ranking stron alexa.