1.11 score from hupso.pl for:
miedziowe.plHTML Content


Titlemiedziowe.pl - miedziowe.pl

Length: 37, Words: 7
Description radio, głogów, głogowski, lubin, lubiński, miedz, miedziowe, portal regionu, elka

Length: 101, Words: 14
Keywords radio, głogów, głogowski, lubin, lubiński, miedz, miedziowe, portal regionu, piłka ręczna, piłka nożna, zagłębie, chrobry
Robots index, follow
Charset UTF-8
Og Meta - Title exist
Og Meta - Description exist
Og Meta - Site name exist
Tytuł powinien zawierać pomiędzy 10 a 70 znaków (ze spacjami), a mniej niż 12 słów w długości.
Meta opis powinien zawierać pomiędzy 50 a 160 znaków (łącznie ze spacjami), a mniej niż 24 słów w długości.
Kodowanie znaków powinny być określone , UTF-8 jest chyba najlepszy zestaw znaków, aby przejść z powodu UTF-8 jest bardziej międzynarodowy kodowaniem.
Otwarte obiekty wykresu powinny być obecne w stronie internetowej (więcej informacji na temat protokołu OpenGraph: http://ogp.me/)

SEO Content

Words/Characters 3820
Text/HTML 11.09 %
Headings H1 0
H2 0
H3 0
H4 0
H5 0
H6 0
H1
H2
H3
H4
H5
H6
strong
w eurolidze koszykarki ccc nie mog? odbi? si? od dna. dzi? przegra?y dziewi?ty kolejny mecz. tym razem komplet punkt?w z hali przy d?browskiego wywioz?y zawodniczki bourges basket. przegrana boli podw?jnie, bowiem rywal by? w zasi?gu pomara?czowych.   wi?cej >>
nie by?o niespodzianki w warszawskiej hali torwar. faworyzowani siatkarze cuprum lubin pewnie i zas?u?enie ograli miejscow? politechnik? 3:0 w setach do 15, 21 i 19. najlepszym graczem meczy zosta? grzegorz ?omacz. byla to s??sta wygrana lubinian w historii pojedynk?w z warszawskimi akademikami. rywale wygrali z miedziowymi tylko raz. po dzisiejszym zwyci?stwie cuprum awansowa?o na czwarte miejsce tabeli, ale pozosta?e zespo?y z czo??wki plusligi maj? do rozegrania ca?? kolejk?.   wi?cej >>
do gro?nego zdarzenia dosz?o dzisiaj po po?udniu na oznakowanym przej?ciu dla pieszych przy po?udniowej obwodnicy miasta im. genera?a maczka. kieruj?cy volkswagenem, 30-letni mieszkaniec legnicy, potr?ci? przechodz?cego przez jezdni? 28-letniego lubinianina. poszkodowany m?czyzna z obra?eniami cia?a trafi? do lubi?skiego szpitala. na miejscu pracowali policjanci z wydzia?u ruchu drogowego i dochodzeniowo - ?ledczego, kt?rzy dokonali ogl?dzin i b?d? ustala? szczeg?owe okoliczno?ci tego zdarzenia.   wi?cej >>
cho? do biegu papieskiego, kt?ry od trzech lat organizowany jest na ulicach lubina, pzoosta?o jeszcze sporo czasu, ju? dzi? jego organizatorzy ujawnili szczeg?y tegorocznej edycji tej presti?owej i coraz popularniejszej imprezy biegowej w naszym regionie. niezmienna pozostanie trasa i jej d?ugo?? - 6300 metr?w. zmienia si? natomiast termin biegu g??wnego z niedzieli na sobot? i czas z godziny 18.18 na 21.37. w tym roku maksymalnie b?dzie mog?o wystartowa? a? 2,5 tysi?ca biegaczy.   wi?cej >>
w ramach przygotowa? do rundy rewan?owej w lotto ekstraklasie, w pierwszym swoim sparingu pi?karze kghm zag??bia lubin pokonali dzi? chrobrego g?og?w 4:0. bramki dla miedziowych zdobyli wo?niak, starzy?ski, jach i janus. pi?karze piotra stokowca my?lami s? ju? na zgrupowaniu w turcji, dok?d wylatuj? ju? w najbli?szy pi?tek. tam rozegraj? cztery mecze towarzyskie.   wi?cej >>
nawet na pi?? lat mo?e trafi? za kratki 56-letni m?czyzna. na jego posesji w gminie kunice dzielnicowi z legnicy odnale?li dwa cz?ciowo rozebrane ju? auta. w sprawie zatrzymano r?wnie? 46-letniego m?czyzn?.   wi?cej >>
ju? na prze?omie lutego i marca w nielubi uruchomiony zostanie nowy punkt przedszkolny. zast?pi on ju? funkcjonuj?cy, ale b?dzie m?g? przyj?? wi?ksz? liczb? dzieci i w d?u?szym wymiarze czasowym. wszystko dzi?ki p?milionowej dotacji pozyskanej przez porozumienie wzg?rz dalkowskich. partnerem w tej kwestii jest gmina ?ukowice.   wi?cej >>
klasy mundurowe i sportowe z zespo?u szk? im. j. wy?ykowskiego w g?ogowie wzi?y udzia? w ciekawych zaj?ciach edukacyjnych w terenie. wspania?e warunki jakie panuj? na polanie jakuszyckiej umo?liwiaj? realizacj? oryginalnego programu nauczania dla m?odzie?y.   wi?cej >>
trzech poszkodowanych nadsztygar?w, kt?rzy ucierpieli podczas wczorajszego wypadku na zbiorniku odpad?w poflotacyjnych w ?elaznym mo?cie jest pod opiek? lekarzy. dw?ch m?czyzn przebywa w plac?wkach leczniczych we wroc?awiu, a jeden w legnicy.   wi?cej >>
ogrodzenie domu wczas?w dzieci?cych w przemkowie zosta?o zamalowane. sprawcy s? znani, ale nie dostan? mandatu, bo wszystko odby?o si? legalnie. dzieci przebywaj?ce w o?rodku na turnusie postanowi?y podzieli? si? swoimi wra?eniami z pobytu maluj?c na murze panoram? przemkowskiego parku krajobrazowego.   wi?cej >>
osoby fizyczne do 2 maja, ci kt?rzy prowadz? dzia?alno?? gospodarcz? tylko do ko?ca stycznia, za? pit 11 do ko?ca lutego to g??wne terminy zwi?zane z rozliczeniami podatkowymi za 2016 rok. legnicki urz?d skarbowy w tym roku oczekuje na oko?o 80 tys. r?nych zezna?.   wi?cej >>
trwa meczowy maraton polkowickich koszykarek. po wygranej z gorzowem na krajowym podw?rku, ju? dzi? wieczorem walka na parkiecie przy d?browskiego o punkty w eurolidze. rywalem ccc b?dzie bourges basket.   wi?cej >>
m?oda i zdobywaj?ca do?wiadczenie kadra polskich pi?karzy r?cznych odnios?a pierwsz? wygran? na mistrzostwach ?wiata we francji. bia?o-czerwoni pokonali japo?czyk?w 26:25. swoj? cegie?k? do tej wygranej do?o?y? skrzyd?owy zag??bia lubin.   wi?cej >>
policjant legnickiej drog?wki wstrzyma? ruch w centrum miasta, by bezpiecznie przeprowadzi? przez ulic? niepe?nosprawnego starszego cz?owieka. sam moment tej niecodziennej - powiedzmy interwencji - nagra?y kamery miejskiego monitoringu. film trafi? do publicznej sieci i od razu podbi? serca internaut?w, kt?rzy w wi?kszo?ci chwal? zachowanie funkcjonariusza. "tacy ludzie przywracaj? wiar? w s?u?by mundurowe", "policjant zachowa? si?... jak cz?owiek", to tylko niekt?re z pochlebnych opinii forumowicz?w.   wi?cej >>
z inicjatywy prezydenta lubina oraz prezesa sp?ki kghm polska mied? s.a. w centrum kultury muza odby?o si? noworoczne spotkanie samorz?dowc?w subregionu legnicko-g?ogowskiego. by?o to pierwsze tak du?e spotkanie prezydent?w, w?jt?w i burmistrz?w dolno?l?skich miast z nowym prezesem polskiej miedzi.   wi?cej >>
pi?karze miedzi legnica powr?cili dzisiaj do pierwszych zaj?? po ?wi?tecznych urlopach. rano legniczanie przeszli wst?pne badania medyczne, a p?niej pod okiem sztabu szkoleniowego trenowali na sztucznej murawie w legnickim parku. w pierwszych zaj?ciach trwaj?cych p?torej godziny wzi?o udzia? 21 zawodnik?w.   wi?cej >>
wszyscy nadsztygarzy zostali wyci?gni?ci z wie?y. akcja ratunkowa na ?elaznym mo?cie rozpocz?a si? dzi? przed po?udniem. pracownicy kghm-u zostali uwi?zieni na g??boko?ci oko?o 40 metr?w, po tym jak zerwa?a si? winda. dw?ch poszkodowanych przetransportowano do szpitali we wroc?awiu: do kliniki przy borowskiej i do szpitala wojskowego, natomiast trzeci - najmniej poszkodowany - przebywa w szpitalu przy bema w lubinie.   wi?cej >>
ponad 70 mandat?w karnych na?o?nych na pieszych, jak i kierowc?w, trzy wnioski skierowane do s?du o ukaranie kieruj?cych i dziewi?? os?b pouczonych - to bilans akcji pod has?em: "nurd", kt?r? na drogach powiatu przeprowadzili policjanci z legnickiej drog?wki.   wi?cej >>
dw?ch pracownik?w kghm-u zosta?o ju? wyci?gni?tych z wie?y. trwa akcja ratunkowa na zbiorniku ?elazny most. w wie?y szybowej znajduj?cej si? oko?o 300 metr?w od brzegu zerwa?a si? winda. nadal jest w niej 1 nadsztygar. - na szcz?cie osoba obs?uguj?ca kuter us?ysza?a ha?as i mieli?my od razu informacj?, ?e dosz?o do wypadku - relacjonuje m?. bryg. piotr wo?niakiewicz z psp polkowice.   wi?cej >>
julia ka?amajka i piotr szczepanowski z g?ogowskiego towarzystwa tenisowego startowali we wroc?awiu w ii edycji turnieju wta oliwex kids cup. debiutuj?ca w imprezie julia wygra?a kategori? pomara?czow? do lat 9. piotrek by? drugi w tej samej kategorii oraz czwarty w grupie czerwonej do lat 8.   wi?cej >>
nawet na trzy lata do wi?zienia mo?e trafi? 31-letni mieszkaniec gminy krotoszyce, kt?ry jecha? swoim samochodem pod wp?ywem ?rodk?w odurzaj?cych. co wi?cej, m?czyzna w og?le nie posiada? przy sobie prawa jazdy, bo wcze?niej s?d zabra? mu uprawnienia za jazd? w stanie nietrze?wym.   wi?cej >>
do powa?nego wypadku dosz?o dzisiaj przy zbiorniku odpad?w poflotacyjnych "?elazny most". trzech nadsztygar?w pracuj?cych przy obs?udze wie?y przesy?owej zosta?o poszkodowanych w momencie, gdy zerwa?a si? lina windy, w kt?rej przebywali. m?czy?ni maj? po?amane ko?czyny, na miejscu wci?? trwa akcja ratunkowa.   wi?cej >>
do dw?ch gro?nych kolizji dosz?o dzi? przed po?udniem na drodze lubin - rudna. w pierwszym zdarzeniu czo?owo zderzy?y si? opel astra i renault scenic. tutaj s? dwie poszkodowane osoby - kierowca i pasa?erka opla. kilka kilometr?w dalej kieruj?ca fiatem punto kobieta wyje?d?aj?c zza zakr?tu straci?a panowanie nad autem. punto dachowa?o i zatrzyma?o si? w przydro?nym rowie. kobiecie nic powa?niejszego si? nie sta?o.   wi?cej >>
po lekcjach w szkole, zaj?cia na uniwersytecie. uczelnia jana wy?ykowskiego wychodzi z propozycj? do najm?odszych mieszka?c?w i w tym roku uruchomi uniwersytet dzieci?cy. m?odzi studenci b?d? mogli pozna? wiele dziedzin nauki w aktywny spos?b. szko?a wy?sza opr?cz wyk?ad?w i ?wicze? w grupach oferuje tak?e wycieczki edukacyjne. rodzice za nauk? dzieci nie zap?ac? ani z?ot?wki.   wi?cej >>
warunkiem uruchomienia transzy kredytu jest uchwa?a rady powiatu. chodzi o g?ogowski szpital, a dok?adnie o kredyt konsolidacyjny z banku gospodarstwa krajowego, kt?ry ma pokry? dotychczasowe zobowi?zania plac?wki. powiat musia? zapisa? dodatkowe ?rodki w wysoko?ci 60 tys. z? rocznie.   wi?cej >>
policjanci z komisariatu w rudnej zatrzymali 20-letniego wandala, kt?ry w noc sylwestrow? zniszczy? wiat? przystankow? i jedena?cie znak?w drogowych. jak przyzna? funkcjonariuszom, zrobi? to, bo chcia? wy?adowa? swoj? z?o?? po rozstaniu z dziewczyn?. teraz m?ody sprawca stanie przed s?dem. za zniszczenie mienia grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolno?ci.   wi?cej >>
prawo i sprawiedliwo?? zajmie si? zmian? ordynacji wyborczej, kt?ra wprowadzi kadencyjno?? w?jt?w, burmistrz?w i prezydent?w miast wybieranych w wyborach bezpo?rednich. podstawow? zmian? mia?oby by? ograniczenie pe?nienia w?adzy do dw?ch kadencji. zasada ta mia?aby dotyczy? tak?e obecnych w?odarzy, kt?rzy od wielu lat nieprzerwanie pe?ni? swoje stanowiska. to mog?oby oznacza? schy?ek kariery politycznej dla wielu lokalnych samorz?dowc?w.   wi?cej >>
od stycznia tego roku mia?y wej?? w ?ycie zmiany przepis?w dla ?wie?o upieczonych kierowc?w. zielony listek, pod kt?rym b?d? je?dzili nowi kieruj?cy oraz szereg innych nowo?ci pojawi si? dopiero od czerwca 2018 roku.   wi?cej >>
zima mocno daje si? we znaki kierowcom. akumulator bez ?ycia i brak mo?liwo?ci uruchomienia samochodu przytrafia si? tej zimy do?? cz?sto sporej ilo?ci kierowc?w. cho? odpalenie samochodu na tak zwane kable rozruchowe zdaje si? nie by? trudne, to okazuje si? ?e trzeba zachowa? wa?ne zasady bezpiecze?stwa.   wi?cej >>
2
3
4
5
6
7
8
9
10
b
w eurolidze koszykarki ccc nie mog? odbi? si? od dna. dzi? przegra?y dziewi?ty kolejny mecz. tym razem komplet punkt?w z hali przy d?browskiego wywioz?y zawodniczki bourges basket. przegrana boli podw?jnie, bowiem rywal by? w zasi?gu pomara?czowych.   wi?cej >>
nie by?o niespodzianki w warszawskiej hali torwar. faworyzowani siatkarze cuprum lubin pewnie i zas?u?enie ograli miejscow? politechnik? 3:0 w setach do 15, 21 i 19. najlepszym graczem meczy zosta? grzegorz ?omacz. byla to s??sta wygrana lubinian w historii pojedynk?w z warszawskimi akademikami. rywale wygrali z miedziowymi tylko raz. po dzisiejszym zwyci?stwie cuprum awansowa?o na czwarte miejsce tabeli, ale pozosta?e zespo?y z czo??wki plusligi maj? do rozegrania ca?? kolejk?.   wi?cej >>
do gro?nego zdarzenia dosz?o dzisiaj po po?udniu na oznakowanym przej?ciu dla pieszych przy po?udniowej obwodnicy miasta im. genera?a maczka. kieruj?cy volkswagenem, 30-letni mieszkaniec legnicy, potr?ci? przechodz?cego przez jezdni? 28-letniego lubinianina. poszkodowany m?czyzna z obra?eniami cia?a trafi? do lubi?skiego szpitala. na miejscu pracowali policjanci z wydzia?u ruchu drogowego i dochodzeniowo - ?ledczego, kt?rzy dokonali ogl?dzin i b?d? ustala? szczeg?owe okoliczno?ci tego zdarzenia.   wi?cej >>
cho? do biegu papieskiego, kt?ry od trzech lat organizowany jest na ulicach lubina, pzoosta?o jeszcze sporo czasu, ju? dzi? jego organizatorzy ujawnili szczeg?y tegorocznej edycji tej presti?owej i coraz popularniejszej imprezy biegowej w naszym regionie. niezmienna pozostanie trasa i jej d?ugo?? - 6300 metr?w. zmienia si? natomiast termin biegu g??wnego z niedzieli na sobot? i czas z godziny 18.18 na 21.37. w tym roku maksymalnie b?dzie mog?o wystartowa? a? 2,5 tysi?ca biegaczy.   wi?cej >>
w ramach przygotowa? do rundy rewan?owej w lotto ekstraklasie, w pierwszym swoim sparingu pi?karze kghm zag??bia lubin pokonali dzi? chrobrego g?og?w 4:0. bramki dla miedziowych zdobyli wo?niak, starzy?ski, jach i janus. pi?karze piotra stokowca my?lami s? ju? na zgrupowaniu w turcji, dok?d wylatuj? ju? w najbli?szy pi?tek. tam rozegraj? cztery mecze towarzyskie.   wi?cej >>
nawet na pi?? lat mo?e trafi? za kratki 56-letni m?czyzna. na jego posesji w gminie kunice dzielnicowi z legnicy odnale?li dwa cz?ciowo rozebrane ju? auta. w sprawie zatrzymano r?wnie? 46-letniego m?czyzn?.   wi?cej >>
ju? na prze?omie lutego i marca w nielubi uruchomiony zostanie nowy punkt przedszkolny. zast?pi on ju? funkcjonuj?cy, ale b?dzie m?g? przyj?? wi?ksz? liczb? dzieci i w d?u?szym wymiarze czasowym. wszystko dzi?ki p?milionowej dotacji pozyskanej przez porozumienie wzg?rz dalkowskich. partnerem w tej kwestii jest gmina ?ukowice.   wi?cej >>
klasy mundurowe i sportowe z zespo?u szk? im. j. wy?ykowskiego w g?ogowie wzi?y udzia? w ciekawych zaj?ciach edukacyjnych w terenie. wspania?e warunki jakie panuj? na polanie jakuszyckiej umo?liwiaj? realizacj? oryginalnego programu nauczania dla m?odzie?y.   wi?cej >>
trzech poszkodowanych nadsztygar?w, kt?rzy ucierpieli podczas wczorajszego wypadku na zbiorniku odpad?w poflotacyjnych w ?elaznym mo?cie jest pod opiek? lekarzy. dw?ch m?czyzn przebywa w plac?wkach leczniczych we wroc?awiu, a jeden w legnicy.   wi?cej >>
ogrodzenie domu wczas?w dzieci?cych w przemkowie zosta?o zamalowane. sprawcy s? znani, ale nie dostan? mandatu, bo wszystko odby?o si? legalnie. dzieci przebywaj?ce w o?rodku na turnusie postanowi?y podzieli? si? swoimi wra?eniami z pobytu maluj?c na murze panoram? przemkowskiego parku krajobrazowego.   wi?cej >>
osoby fizyczne do 2 maja, ci kt?rzy prowadz? dzia?alno?? gospodarcz? tylko do ko?ca stycznia, za? pit 11 do ko?ca lutego to g??wne terminy zwi?zane z rozliczeniami podatkowymi za 2016 rok. legnicki urz?d skarbowy w tym roku oczekuje na oko?o 80 tys. r?nych zezna?.   wi?cej >>
trwa meczowy maraton polkowickich koszykarek. po wygranej z gorzowem na krajowym podw?rku, ju? dzi? wieczorem walka na parkiecie przy d?browskiego o punkty w eurolidze. rywalem ccc b?dzie bourges basket.   wi?cej >>
m?oda i zdobywaj?ca do?wiadczenie kadra polskich pi?karzy r?cznych odnios?a pierwsz? wygran? na mistrzostwach ?wiata we francji. bia?o-czerwoni pokonali japo?czyk?w 26:25. swoj? cegie?k? do tej wygranej do?o?y? skrzyd?owy zag??bia lubin.   wi?cej >>
policjant legnickiej drog?wki wstrzyma? ruch w centrum miasta, by bezpiecznie przeprowadzi? przez ulic? niepe?nosprawnego starszego cz?owieka. sam moment tej niecodziennej - powiedzmy interwencji - nagra?y kamery miejskiego monitoringu. film trafi? do publicznej sieci i od razu podbi? serca internaut?w, kt?rzy w wi?kszo?ci chwal? zachowanie funkcjonariusza. "tacy ludzie przywracaj? wiar? w s?u?by mundurowe", "policjant zachowa? si?... jak cz?owiek", to tylko niekt?re z pochlebnych opinii forumowicz?w.   wi?cej >>
z inicjatywy prezydenta lubina oraz prezesa sp?ki kghm polska mied? s.a. w centrum kultury muza odby?o si? noworoczne spotkanie samorz?dowc?w subregionu legnicko-g?ogowskiego. by?o to pierwsze tak du?e spotkanie prezydent?w, w?jt?w i burmistrz?w dolno?l?skich miast z nowym prezesem polskiej miedzi.   wi?cej >>
pi?karze miedzi legnica powr?cili dzisiaj do pierwszych zaj?? po ?wi?tecznych urlopach. rano legniczanie przeszli wst?pne badania medyczne, a p?niej pod okiem sztabu szkoleniowego trenowali na sztucznej murawie w legnickim parku. w pierwszych zaj?ciach trwaj?cych p?torej godziny wzi?o udzia? 21 zawodnik?w.   wi?cej >>
wszyscy nadsztygarzy zostali wyci?gni?ci z wie?y. akcja ratunkowa na ?elaznym mo?cie rozpocz?a si? dzi? przed po?udniem. pracownicy kghm-u zostali uwi?zieni na g??boko?ci oko?o 40 metr?w, po tym jak zerwa?a si? winda. dw?ch poszkodowanych przetransportowano do szpitali we wroc?awiu: do kliniki przy borowskiej i do szpitala wojskowego, natomiast trzeci - najmniej poszkodowany - przebywa w szpitalu przy bema w lubinie.   wi?cej >>
ponad 70 mandat?w karnych na?o?nych na pieszych, jak i kierowc?w, trzy wnioski skierowane do s?du o ukaranie kieruj?cych i dziewi?? os?b pouczonych - to bilans akcji pod has?em: "nurd", kt?r? na drogach powiatu przeprowadzili policjanci z legnickiej drog?wki.   wi?cej >>
dw?ch pracownik?w kghm-u zosta?o ju? wyci?gni?tych z wie?y. trwa akcja ratunkowa na zbiorniku ?elazny most. w wie?y szybowej znajduj?cej si? oko?o 300 metr?w od brzegu zerwa?a si? winda. nadal jest w niej 1 nadsztygar. - na szcz?cie osoba obs?uguj?ca kuter us?ysza?a ha?as i mieli?my od razu informacj?, ?e dosz?o do wypadku - relacjonuje m?. bryg. piotr wo?niakiewicz z psp polkowice.   wi?cej >>
julia ka?amajka i piotr szczepanowski z g?ogowskiego towarzystwa tenisowego startowali we wroc?awiu w ii edycji turnieju wta oliwex kids cup. debiutuj?ca w imprezie julia wygra?a kategori? pomara?czow? do lat 9. piotrek by? drugi w tej samej kategorii oraz czwarty w grupie czerwonej do lat 8.   wi?cej >>
nawet na trzy lata do wi?zienia mo?e trafi? 31-letni mieszkaniec gminy krotoszyce, kt?ry jecha? swoim samochodem pod wp?ywem ?rodk?w odurzaj?cych. co wi?cej, m?czyzna w og?le nie posiada? przy sobie prawa jazdy, bo wcze?niej s?d zabra? mu uprawnienia za jazd? w stanie nietrze?wym.   wi?cej >>
do powa?nego wypadku dosz?o dzisiaj przy zbiorniku odpad?w poflotacyjnych "?elazny most". trzech nadsztygar?w pracuj?cych przy obs?udze wie?y przesy?owej zosta?o poszkodowanych w momencie, gdy zerwa?a si? lina windy, w kt?rej przebywali. m?czy?ni maj? po?amane ko?czyny, na miejscu wci?? trwa akcja ratunkowa.   wi?cej >>
do dw?ch gro?nych kolizji dosz?o dzi? przed po?udniem na drodze lubin - rudna. w pierwszym zdarzeniu czo?owo zderzy?y si? opel astra i renault scenic. tutaj s? dwie poszkodowane osoby - kierowca i pasa?erka opla. kilka kilometr?w dalej kieruj?ca fiatem punto kobieta wyje?d?aj?c zza zakr?tu straci?a panowanie nad autem. punto dachowa?o i zatrzyma?o si? w przydro?nym rowie. kobiecie nic powa?niejszego si? nie sta?o.   wi?cej >>
po lekcjach w szkole, zaj?cia na uniwersytecie. uczelnia jana wy?ykowskiego wychodzi z propozycj? do najm?odszych mieszka?c?w i w tym roku uruchomi uniwersytet dzieci?cy. m?odzi studenci b?d? mogli pozna? wiele dziedzin nauki w aktywny spos?b. szko?a wy?sza opr?cz wyk?ad?w i ?wicze? w grupach oferuje tak?e wycieczki edukacyjne. rodzice za nauk? dzieci nie zap?ac? ani z?ot?wki.   wi?cej >>
warunkiem uruchomienia transzy kredytu jest uchwa?a rady powiatu. chodzi o g?ogowski szpital, a dok?adnie o kredyt konsolidacyjny z banku gospodarstwa krajowego, kt?ry ma pokry? dotychczasowe zobowi?zania plac?wki. powiat musia? zapisa? dodatkowe ?rodki w wysoko?ci 60 tys. z? rocznie.   wi?cej >>
policjanci z komisariatu w rudnej zatrzymali 20-letniego wandala, kt?ry w noc sylwestrow? zniszczy? wiat? przystankow? i jedena?cie znak?w drogowych. jak przyzna? funkcjonariuszom, zrobi? to, bo chcia? wy?adowa? swoj? z?o?? po rozstaniu z dziewczyn?. teraz m?ody sprawca stanie przed s?dem. za zniszczenie mienia grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolno?ci.   wi?cej >>
prawo i sprawiedliwo?? zajmie si? zmian? ordynacji wyborczej, kt?ra wprowadzi kadencyjno?? w?jt?w, burmistrz?w i prezydent?w miast wybieranych w wyborach bezpo?rednich. podstawow? zmian? mia?oby by? ograniczenie pe?nienia w?adzy do dw?ch kadencji. zasada ta mia?aby dotyczy? tak?e obecnych w?odarzy, kt?rzy od wielu lat nieprzerwanie pe?ni? swoje stanowiska. to mog?oby oznacza? schy?ek kariery politycznej dla wielu lokalnych samorz?dowc?w.   wi?cej >>
od stycznia tego roku mia?y wej?? w ?ycie zmiany przepis?w dla ?wie?o upieczonych kierowc?w. zielony listek, pod kt?rym b?d? je?dzili nowi kieruj?cy oraz szereg innych nowo?ci pojawi si? dopiero od czerwca 2018 roku.   wi?cej >>
zima mocno daje si? we znaki kierowcom. akumulator bez ?ycia i brak mo?liwo?ci uruchomienia samochodu przytrafia si? tej zimy do?? cz?sto sporej ilo?ci kierowc?w. cho? odpalenie samochodu na tak zwane kable rozruchowe zdaje si? nie by? trudne, to okazuje si? ?e trzeba zachowa? wa?ne zasady bezpiecze?stwa.   wi?cej >>
2
3
4
5
6
7
8
9
10
i
em w eurolidze koszykarki ccc nie mog? odbi? si? od dna. dzi? przegra?y dziewi?ty kolejny mecz. tym razem komplet punkt?w z hali przy d?browskiego wywioz?y zawodniczki bourges basket. przegrana boli podw?jnie, bowiem rywal by? w zasi?gu pomara?czowych.   wi?cej >>
nie by?o niespodzianki w warszawskiej hali torwar. faworyzowani siatkarze cuprum lubin pewnie i zas?u?enie ograli miejscow? politechnik? 3:0 w setach do 15, 21 i 19. najlepszym graczem meczy zosta? grzegorz ?omacz. byla to s??sta wygrana lubinian w historii pojedynk?w z warszawskimi akademikami. rywale wygrali z miedziowymi tylko raz. po dzisiejszym zwyci?stwie cuprum awansowa?o na czwarte miejsce tabeli, ale pozosta?e zespo?y z czo??wki plusligi maj? do rozegrania ca?? kolejk?.   wi?cej >>
do gro?nego zdarzenia dosz?o dzisiaj po po?udniu na oznakowanym przej?ciu dla pieszych przy po?udniowej obwodnicy miasta im. genera?a maczka. kieruj?cy volkswagenem, 30-letni mieszkaniec legnicy, potr?ci? przechodz?cego przez jezdni? 28-letniego lubinianina. poszkodowany m?czyzna z obra?eniami cia?a trafi? do lubi?skiego szpitala. na miejscu pracowali policjanci z wydzia?u ruchu drogowego i dochodzeniowo - ?ledczego, kt?rzy dokonali ogl?dzin i b?d? ustala? szczeg?owe okoliczno?ci tego zdarzenia.   wi?cej >>
cho? do biegu papieskiego, kt?ry od trzech lat organizowany jest na ulicach lubina, pzoosta?o jeszcze sporo czasu, ju? dzi? jego organizatorzy ujawnili szczeg?y tegorocznej edycji tej presti?owej i coraz popularniejszej imprezy biegowej w naszym regionie. niezmienna pozostanie trasa i jej d?ugo?? - 6300 metr?w. zmienia si? natomiast termin biegu g??wnego z niedzieli na sobot? i czas z godziny 18.18 na 21.37. w tym roku maksymalnie b?dzie mog?o wystartowa? a? 2,5 tysi?ca biegaczy.   wi?cej >>
w ramach przygotowa? do rundy rewan?owej w lotto ekstraklasie, w pierwszym swoim sparingu pi?karze kghm zag??bia lubin pokonali dzi? chrobrego g?og?w 4:0. bramki dla miedziowych zdobyli wo?niak, starzy?ski, jach i janus. pi?karze piotra stokowca my?lami s? ju? na zgrupowaniu w turcji, dok?d wylatuj? ju? w najbli?szy pi?tek. tam rozegraj? cztery mecze towarzyskie.   wi?cej >>
nawet na pi?? lat mo?e trafi? za kratki 56-letni m?czyzna. na jego posesji w gminie kunice dzielnicowi z legnicy odnale?li dwa cz?ciowo rozebrane ju? auta. w sprawie zatrzymano r?wnie? 46-letniego m?czyzn?.   wi?cej >>
ju? na prze?omie lutego i marca w nielubi uruchomiony zostanie nowy punkt przedszkolny. zast?pi on ju? funkcjonuj?cy, ale b?dzie m?g? przyj?? wi?ksz? liczb? dzieci i w d?u?szym wymiarze czasowym. wszystko dzi?ki p?milionowej dotacji pozyskanej przez porozumienie wzg?rz dalkowskich. partnerem w tej kwestii jest gmina ?ukowice.   wi?cej >>
klasy mundurowe i sportowe z zespo?u szk? im. j. wy?ykowskiego w g?ogowie wzi?y udzia? w ciekawych zaj?ciach edukacyjnych w terenie. wspania?e warunki jakie panuj? na polanie jakuszyckiej umo?liwiaj? realizacj? oryginalnego programu nauczania dla m?odzie?y.   wi?cej >>
trzech poszkodowanych nadsztygar?w, kt?rzy ucierpieli podczas wczorajszego wypadku na zbiorniku odpad?w poflotacyjnych w ?elaznym mo?cie jest pod opiek? lekarzy. dw?ch m?czyzn przebywa w plac?wkach leczniczych we wroc?awiu, a jeden w legnicy.   wi?cej >>
ogrodzenie domu wczas?w dzieci?cych w przemkowie zosta?o zamalowane. sprawcy s? znani, ale nie dostan? mandatu, bo wszystko odby?o si? legalnie. dzieci przebywaj?ce w o?rodku na turnusie postanowi?y podzieli? si? swoimi wra?eniami z pobytu maluj?c na murze panoram? przemkowskiego parku krajobrazowego.   wi?cej >>
osoby fizyczne do 2 maja, ci kt?rzy prowadz? dzia?alno?? gospodarcz? tylko do ko?ca stycznia, za? pit 11 do ko?ca lutego to g??wne terminy zwi?zane z rozliczeniami podatkowymi za 2016 rok. legnicki urz?d skarbowy w tym roku oczekuje na oko?o 80 tys. r?nych zezna?.   wi?cej >>
trwa meczowy maraton polkowickich koszykarek. po wygranej z gorzowem na krajowym podw?rku, ju? dzi? wieczorem walka na parkiecie przy d?browskiego o punkty w eurolidze. rywalem ccc b?dzie bourges basket.   wi?cej >>
m?oda i zdobywaj?ca do?wiadczenie kadra polskich pi?karzy r?cznych odnios?a pierwsz? wygran? na mistrzostwach ?wiata we francji. bia?o-czerwoni pokonali japo?czyk?w 26:25. swoj? cegie?k? do tej wygranej do?o?y? skrzyd?owy zag??bia lubin.   wi?cej >>
policjant legnickiej drog?wki wstrzyma? ruch w centrum miasta, by bezpiecznie przeprowadzi? przez ulic? niepe?nosprawnego starszego cz?owieka. sam moment tej niecodziennej - powiedzmy interwencji - nagra?y kamery miejskiego monitoringu. film trafi? do publicznej sieci i od razu podbi? serca internaut?w, kt?rzy w wi?kszo?ci chwal? zachowanie funkcjonariusza. "tacy ludzie przywracaj? wiar? w s?u?by mundurowe", "policjant zachowa? si?... jak cz?owiek", to tylko niekt?re z pochlebnych opinii forumowicz?w.   wi?cej >>
z inicjatywy prezydenta lubina oraz prezesa sp?ki kghm polska mied? s.a. w centrum kultury muza odby?o si? noworoczne spotkanie samorz?dowc?w subregionu legnicko-g?ogowskiego. by?o to pierwsze tak du?e spotkanie prezydent?w, w?jt?w i burmistrz?w dolno?l?skich miast z nowym prezesem polskiej miedzi.   wi?cej >>
pi?karze miedzi legnica powr?cili dzisiaj do pierwszych zaj?? po ?wi?tecznych urlopach. rano legniczanie przeszli wst?pne badania medyczne, a p?niej pod okiem sztabu szkoleniowego trenowali na sztucznej murawie w legnickim parku. w pierwszych zaj?ciach trwaj?cych p?torej godziny wzi?o udzia? 21 zawodnik?w.   wi?cej >>
wszyscy nadsztygarzy zostali wyci?gni?ci z wie?y. akcja ratunkowa na ?elaznym mo?cie rozpocz?a si? dzi? przed po?udniem. pracownicy kghm-u zostali uwi?zieni na g??boko?ci oko?o 40 metr?w, po tym jak zerwa?a si? winda. dw?ch poszkodowanych przetransportowano do szpitali we wroc?awiu: do kliniki przy borowskiej i do szpitala wojskowego, natomiast trzeci - najmniej poszkodowany - przebywa w szpitalu przy bema w lubinie.   wi?cej >>
ponad 70 mandat?w karnych na?o?nych na pieszych, jak i kierowc?w, trzy wnioski skierowane do s?du o ukaranie kieruj?cych i dziewi?? os?b pouczonych - to bilans akcji pod has?em: "nurd", kt?r? na drogach powiatu przeprowadzili policjanci z legnickiej drog?wki.   wi?cej >>
dw?ch pracownik?w kghm-u zosta?o ju? wyci?gni?tych z wie?y. trwa akcja ratunkowa na zbiorniku ?elazny most. w wie?y szybowej znajduj?cej si? oko?o 300 metr?w od brzegu zerwa?a si? winda. nadal jest w niej 1 nadsztygar. - na szcz?cie osoba obs?uguj?ca kuter us?ysza?a ha?as i mieli?my od razu informacj?, ?e dosz?o do wypadku - relacjonuje m?. bryg. piotr wo?niakiewicz z psp polkowice.   wi?cej >>
julia ka?amajka i piotr szczepanowski z g?ogowskiego towarzystwa tenisowego startowali we wroc?awiu w ii edycji turnieju wta oliwex kids cup. debiutuj?ca w imprezie julia wygra?a kategori? pomara?czow? do lat 9. piotrek by? drugi w tej samej kategorii oraz czwarty w grupie czerwonej do lat 8.   wi?cej >>
nawet na trzy lata do wi?zienia mo?e trafi? 31-letni mieszkaniec gminy krotoszyce, kt?ry jecha? swoim samochodem pod wp?ywem ?rodk?w odurzaj?cych. co wi?cej, m?czyzna w og?le nie posiada? przy sobie prawa jazdy, bo wcze?niej s?d zabra? mu uprawnienia za jazd? w stanie nietrze?wym.   wi?cej >>
do powa?nego wypadku dosz?o dzisiaj przy zbiorniku odpad?w poflotacyjnych "?elazny most". trzech nadsztygar?w pracuj?cych przy obs?udze wie?y przesy?owej zosta?o poszkodowanych w momencie, gdy zerwa?a si? lina windy, w kt?rej przebywali. m?czy?ni maj? po?amane ko?czyny, na miejscu wci?? trwa akcja ratunkowa.   wi?cej >>
do dw?ch gro?nych kolizji dosz?o dzi? przed po?udniem na drodze lubin - rudna. w pierwszym zdarzeniu czo?owo zderzy?y si? opel astra i renault scenic. tutaj s? dwie poszkodowane osoby - kierowca i pasa?erka opla. kilka kilometr?w dalej kieruj?ca fiatem punto kobieta wyje?d?aj?c zza zakr?tu straci?a panowanie nad autem. punto dachowa?o i zatrzyma?o si? w przydro?nym rowie. kobiecie nic powa?niejszego si? nie sta?o.   wi?cej >>
po lekcjach w szkole, zaj?cia na uniwersytecie. uczelnia jana wy?ykowskiego wychodzi z propozycj? do najm?odszych mieszka?c?w i w tym roku uruchomi uniwersytet dzieci?cy. m?odzi studenci b?d? mogli pozna? wiele dziedzin nauki w aktywny spos?b. szko?a wy?sza opr?cz wyk?ad?w i ?wicze? w grupach oferuje tak?e wycieczki edukacyjne. rodzice za nauk? dzieci nie zap?ac? ani z?ot?wki.   wi?cej >>
warunkiem uruchomienia transzy kredytu jest uchwa?a rady powiatu. chodzi o g?ogowski szpital, a dok?adnie o kredyt konsolidacyjny z banku gospodarstwa krajowego, kt?ry ma pokry? dotychczasowe zobowi?zania plac?wki. powiat musia? zapisa? dodatkowe ?rodki w wysoko?ci 60 tys. z? rocznie.   wi?cej >>
policjanci z komisariatu w rudnej zatrzymali 20-letniego wandala, kt?ry w noc sylwestrow? zniszczy? wiat? przystankow? i jedena?cie znak?w drogowych. jak przyzna? funkcjonariuszom, zrobi? to, bo chcia? wy?adowa? swoj? z?o?? po rozstaniu z dziewczyn?. teraz m?ody sprawca stanie przed s?dem. za zniszczenie mienia grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolno?ci.   wi?cej >>
prawo i sprawiedliwo?? zajmie si? zmian? ordynacji wyborczej, kt?ra wprowadzi kadencyjno?? w?jt?w, burmistrz?w i prezydent?w miast wybieranych w wyborach bezpo?rednich. podstawow? zmian? mia?oby by? ograniczenie pe?nienia w?adzy do dw?ch kadencji. zasada ta mia?aby dotyczy? tak?e obecnych w?odarzy, kt?rzy od wielu lat nieprzerwanie pe?ni? swoje stanowiska. to mog?oby oznacza? schy?ek kariery politycznej dla wielu lokalnych samorz?dowc?w.   wi?cej >>
od stycznia tego roku mia?y wej?? w ?ycie zmiany przepis?w dla ?wie?o upieczonych kierowc?w. zielony listek, pod kt?rym b?d? je?dzili nowi kieruj?cy oraz szereg innych nowo?ci pojawi si? dopiero od czerwca 2018 roku.   wi?cej >>
zima mocno daje si? we znaki kierowcom. akumulator bez ?ycia i brak mo?liwo?ci uruchomienia samochodu przytrafia si? tej zimy do?? cz?sto sporej ilo?ci kierowc?w. cho? odpalenie samochodu na tak zwane kable rozruchowe zdaje si? nie by? trudne, to okazuje si? ?e trzeba zachowa? wa?ne zasady bezpiecze?stwa.   wi?cej >>
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bolds strong 38
b 38
i 0
em 38
Zawartość strony internetowej powinno zawierać więcej niż 250 słów, z stopa tekst / kod jest wyższy niż 20%.
Pozycji używać znaczników (h1, h2, h3, ...), aby określić temat sekcji lub ustępów na stronie, ale zwykle, użyj mniej niż 6 dla każdego tagu pozycje zachować swoją stronę zwięzły.
Styl używać silnych i kursywy znaczniki podkreślić swoje słowa kluczowe swojej stronie, ale nie nadużywać (mniej niż 16 silnych tagi i 16 znaczników kursywy)

Statystyki strony

twitter:title pusty
twitter:description pusty
google+ itemprop=name pusty
Pliki zewnętrzne 48
Pliki CSS 11
Pliki javascript 37
Plik należy zmniejszyć całkowite odwołanie plików (CSS + JavaScript) do 7-8 maksymalnie.

Linki wewnętrzne i zewnętrzne

Linki 594
Linki wewnętrzne 490
Linki zewnętrzne 104
Linki bez atrybutu Title 537
Linki z atrybutem NOFOLLOW 0
Linki - Użyj atrybutu tytuł dla każdego łącza. Nofollow link jest link, który nie pozwala wyszukiwarkom boty zrealizują są odnośniki no follow. Należy zwracać uwagę na ich użytkowania

Linki wewnętrzne

- /
- javascript:%20graj();
potr?cenie na pasach /content/view/82145/78/
audi by?y ju? cz?ciowo zdemontowane /content/view/82142/149/
wa?ne spotkanie z rodzicami /content/view/82141/189/
pojechali na bieg?wki /content/view/82139/189/
stabilny i dobry stan poszkodowanych /content/view/82138/495/
pora?ka numer dziewi?? /content/view/82147/56/
wracaj? z pe?n? pul? /content/view/82146/181/
trasa i dystans bez zmian, ale limit biegaczy zwi?kszony /content/view/82144/523/
- #
- #
najnowsze #
wypadki #
po?ary #
sport #
r?czna #
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
wi?cej... /component/option,com_galerie/itemid,506/
g?og?w /content/category/3/289/189/
polkowice /content/category/3/13/81/
lubin /content/category/3/9/78/
legnica /content/category/3/220/149/
kghm /content/category/3/221/495/
rozmowy elki /content/category/3/611/459/
sport javascript:otworzmenu('sport2');
biegi /content/category/18/311/523/
bilard /content/category/18/419/390/
ci?ary /content/category/18/651/522/
koszyk?wka /content/category/18/103/56/
lekkoatletyka /content/category/18/106/137/
motocross /content/category/18/292/191/
pi?ka no?na /content/category/18/104/55/
pi?ka r?czna /content/category/18/105/76/
rowery /content/category/18/293/192/
p?ywanie /content/category/18/294/193/
rajdy enduro /content/category/18/101/57/
rugby /content/category/18/649/521/
siatk?wka /content/category/18/187/181/
strzelectwo /content/category/18/282/184/
szermierka /content/category/18/276/180/
sporty walki /content/category/18/178/121/
triathlon /content/category/18/476/296/
tenis /content/category/18/176/359/
zimowe /content/category/18/645/519/
ccc polkowice - bourges basket 59:65 /content/view/82147/56/
pora?ka numer dziewi?? /content/view/82147/56/
- /content/view/82147/56/
sport /content/category/18/103/56/
w eurolidze koszykarki ccc nie mog? odbi? si? od dna. dzi? przegra?y dziewi?ty kolejny mecz. tym razem komplet punkt?w z hali przy d?browskiego wywioz?y zawodniczki bourges basket. przegrana boli podw?jnie, bowiem rywal by? w zasi?gu pomara?czowych. /content/view/82147/56/
wi?cej>> /content/view/82147/56/
- /content/view/82147/56/
- /content/view/82147/56/
- /content/view/82147/56/
- /content/view/82147/56/
- /content/view/82147/56/
- /content/view/82147/56/
- /content/view/82147/56/
- /content/view/82147/56/
- /content/view/82147/56/
- /content/view/82147/56/
- /content/view/82147/56/
- /content/view/82147/56/
- /content/view/82147/56/
- /content/view/82147/56/
- /content/view/82147/56/
- /content/view/82147/56/
- /content/view/82147/56/
- /content/view/82147/56/
- /content/view/82147/56/
- /content/view/82147/56/
- /content/view/82147/56/
kiki: osiem zawodniczek i tylko dwie polki?! kupuj? graczki zagraniczne bez opami?tania a i tak nie przynosi to ?adnych efekt?w. /content/view/82147/56/
1 /content/view/82147/56/
komentarze /content/view/82147/56/
onico azs politechnika warszawska - cuprum lubin 0:3 /content/view/82146/181/
wracaj? z pe?n? pul? /content/view/82146/181/
- /content/view/82146/181/
sport /content/category/18/187/181/
nie by?o niespodzianki w warszawskiej hali torwar. faworyzowani siatkarze cuprum lubin pewnie i zas?u?enie ograli miejscow? politechnik? 3:0 w setach do 15, 21 i 19. najlepszym graczem meczy zosta? grzegorz ?omacz. byla to s??sta wygrana lubinian w historii pojedynk?w z warszawskimi akademikami. rywale wygrali z miedziowymi tylko raz. po dzisiejszym zwyci?stwie cuprum awansowa?o na czwarte miejsce tabeli, ale pozosta?e zespo?y z czo??wki plusligi maj? do rozegrania ca?? kolejk?. /content/view/82146/181/
wi?cej>> /content/view/82146/181/
kierowca volkswagena wjecha? w pieszego /content/view/82145/78/
potr?cenie na pasach /content/view/82145/78/
- /content/view/82145/78/
lubin /content/category/3/9/78/
do gro?nego zdarzenia dosz?o dzisiaj po po?udniu na oznakowanym przej?ciu dla pieszych przy po?udniowej obwodnicy miasta im. genera?a maczka. kieruj?cy volkswagenem, 30-letni mieszkaniec legnicy, potr?ci? przechodz?cego przez jezdni? 28-letniego lubinianina. poszkodowany m?czyzna z obra?eniami cia?a trafi? do lubi?skiego szpitala. na miejscu pracowali policjanci z wydzia?u ruchu drogowego i dochodzeniowo - ?ledczego, kt?rzy dokonali ogl?dzin i b?d? ustala? szczeg?owe okoliczno?ci tego zdarzenia. /content/view/82145/78/
wi?cej>> /content/view/82145/78/
- /content/view/82145/78/
- /content/view/82145/78/
- /content/view/82145/78/
- /content/view/82145/78/
- /content/view/82145/78/
- /content/view/82145/78/
- /content/view/82145/78/
- /content/view/82145/78/
- /content/view/82145/78/
- /content/view/82145/78/
- /content/view/82145/78/
- /content/view/82145/78/
- /content/view/82145/78/
obcy: po lubinie najlepiej porusza? si? jelczem wtedy cz?ek jest zauwa?any i w miar? bezpieczny /content/view/82145/78/
4 /content/view/82145/78/
komentarze /content/view/82145/78/
dzisiaj ruszy?y zapisy do lubi?skiego biegu papieskiego /content/view/82144/523/
trasa i dystans bez zmian, ale limit biegaczy zwi?kszony /content/view/82144/523/
- /content/view/82144/523/
sport /content/category/18/311/523/
cho? do biegu papieskiego, kt?ry od trzech lat organizowany jest na ulicach lubina, pzoosta?o jeszcze sporo czasu, ju? dzi? jego organizatorzy ujawnili szczeg?y tegorocznej edycji tej presti?owej i coraz popularniejszej imprezy biegowej w naszym regionie. niezmienna pozostanie trasa i jej d?ugo?? - 6300 metr?w. zmienia si? natomiast termin biegu g??wnego z niedzieli na sobot? i czas z godziny 18.18 na 21.37. w tym roku maksymalnie b?dzie mog?o wystartowa? a? 2,5 tysi?ca biegaczy. /content/view/82144/523/
wi?cej>> /content/view/82144/523/
adam: a dzie? p?niej w g?ogowie odbywa si? cross strace?c?w. troch? to koliduje ze sob?. /content/view/82144/523/
2 /content/view/82144/523/
komentarze /content/view/82144/523/
oba zespo?y maj? ju? za sob? pierwszy sparing /content/view/82143/55/
zag??bie wyra?nie lepsze od chrobrego /content/view/82143/55/
- /content/view/82143/55/
sport /content/category/18/104/55/
w ramach przygotowa? do rundy rewan?owej w lotto ekstraklasie, w pierwszym swoim sparingu pi?karze kghm zag??bia lubin pokonali dzi? chrobrego g?og?w 4:0. bramki dla miedziowych zdobyli wo?niak, starzy?ski, jach i janus. pi?karze piotra stokowca my?lami s? ju? na zgrupowaniu w turcji, dok?d wylatuj? ju? w najbli?szy pi?tek. tam rozegraj? cztery mecze towarzyskie. /content/view/82143/55/
wi?cej>> /content/view/82143/55/
- /content/view/82143/55/
- /content/view/82143/55/
- /content/view/82143/55/
- /content/view/82143/55/
- /content/view/82143/55/
- /content/view/82143/55/
- /content/view/82143/55/
- /content/view/82143/55/
- /content/view/82143/55/
- /content/view/82143/55/
- /content/view/82143/55/
- /content/view/82143/55/
- /content/view/82143/55/
- /content/view/82143/55/
- /content/view/82143/55/
- /content/view/82143/55/
- /content/view/82143/55/
- /content/view/82143/55/
- /content/view/82143/55/
- /content/view/82143/55/
- /content/view/82143/55/
a mo?e tak...: ......g?og?wki puknijcie wy si? w swoje puste czerepy. sracie w swoje gniazdo i jeszcze wam z tym dobrze. jacy? zboczeni czy co? /content/view/82143/55/
13 /content/view/82143/55/
komentarze /content/view/82143/55/
dzielnicowi zlikwidowali dziupl? samochodow? /content/view/82142/149/
audi by?y ju? cz?ciowo zdemontowane /content/view/82142/149/
- /content/view/82142/149/
legnica /content/category/3/220/149/
nawet na pi?? lat mo?e trafi? za kratki 56-letni m?czyzna. na jego posesji w gminie kunice dzielnicowi z legnicy odnale?li dwa cz?ciowo rozebrane ju? auta. w sprawie zatrzymano r?wnie? 46-letniego m?czyzn?. /content/view/82142/149/
wi?cej>> /content/view/82142/149/
aro: jeszcze raz sprawdza si? powiedzenie ze polak w niemczech to pijak i z?odziej. /content/view/82142/149/
2 /content/view/82142/149/
komentarze /content/view/82142/149/
wi?cej miejsc dla maluch?w /content/view/82141/189/
wa?ne spotkanie z rodzicami /content/view/82141/189/
- /content/view/82141/189/
g?og?w /content/category/3/289/189/
ju? na prze?omie lutego i marca w nielubi uruchomiony zostanie nowy punkt przedszkolny. zast?pi on ju? funkcjonuj?cy, ale b?dzie m?g? przyj?? wi?ksz? liczb? dzieci i w d?u?szym wymiarze czasowym. wszystko dzi?ki p?milionowej dotacji pozyskanej przez porozumienie wzg?rz dalkowskich. partnerem w tej kwestii jest gmina ?ukowice. /content/view/82141/189/
wi?cej>> /content/view/82141/189/
do boju do boju: zmieniona ordynacja ju? czai u drzwi ;) do boju do boju /content/view/82141/189/
4 /content/view/82141/189/
komentarze /content/view/82141/189/
mundur?wka w terenie /content/view/82139/189/
pojechali na bieg?wki /content/view/82139/189/
- /content/view/82139/189/
g?og?w /content/category/3/289/189/
klasy mundurowe i sportowe z zespo?u szk? im. j. wy?ykowskiego w g?ogowie wzi?y udzia? w ciekawych zaj?ciach edukacyjnych w terenie. wspania?e warunki jakie panuj? na polanie jakuszyckiej umo?liwiaj? realizacj? oryginalnego programu nauczania dla m?odzie?y. /content/view/82139/189/
wi?cej>> /content/view/82139/189/
xxx: ale wam ?al d... ?ciska. je?eli chcecie wiedzie? to do tej szko?y chodz? zdolni uczniowie /content/view/82139/189/
4 /content/view/82139/189/
komentarze /content/view/82139/189/
komisja wyja?nia przyczyny wypadku /content/view/82138/495/
stabilny i dobry stan poszkodowanych /content/view/82138/495/
- /content/view/82138/495/
kghm /content/category/3/221/495/
trzech poszkodowanych nadsztygar?w, kt?rzy ucierpieli podczas wczorajszego wypadku na zbiorniku odpad?w poflotacyjnych w ?elaznym mo?cie jest pod opiek? lekarzy. dw?ch m?czyzn przebywa w plac?wkach leczniczych we wroc?awiu, a jeden w legnicy. /content/view/82138/495/
wi?cej>> /content/view/82138/495/
kolega: zwracam si? z serdeczn? pro?b? o powstrzymanie si? wszystkich "internetowych znawc?w tematu" od wszelkich mniej lub bardziej g?upich wpis?w. osoby dobrej woli prosz? chocia? o kr?tk? modlitw? za poszkodowanych o pomy?lno?? leczenia o... /content/view/82138/495/
7 /content/view/82138/495/
komentarze /content/view/82138/495/
dom wczas?w dzieci?cych /content/view/82137/81/
przemkowskie murale /content/view/82137/81/
- /content/view/82137/81/
polkowice /content/category/3/13/81/
ogrodzenie domu wczas?w dzieci?cych w przemkowie zosta?o zamalowane. sprawcy s? znani, ale nie dostan? mandatu, bo wszystko odby?o si? legalnie. dzieci przebywaj?ce w o?rodku na turnusie postanowi?y podzieli? si? swoimi wra?eniami z pobytu maluj?c na murze panoram? przemkowskiego parku krajobrazowego. /content/view/82137/81/
wi?cej>> /content/view/82137/81/
marek: gorzej jak im si? spodoba i niekoniecznie b?d? prosi? o zgod?.:] /content/view/82137/81/
3 /content/view/82137/81/
komentarze /content/view/82137/81/
rusza akcja pit /content/view/82136/149/
g??wne terminy dla podatnik?w /content/view/82136/149/
- /content/view/82136/149/
legnica /content/category/3/220/149/
osoby fizyczne do 2 maja, ci kt?rzy prowadz? dzia?alno?? gospodarcz? tylko do ko?ca stycznia, za? pit 11 do ko?ca lutego to g??wne terminy zwi?zane z rozliczeniami podatkowymi za 2016 rok. legnicki urz?d skarbowy w tym roku oczekuje na oko?o 80 tys. r?nych zezna?. /content/view/82136/149/
wi?cej>> /content/view/82136/149/
kolejna ods?ona euroligi /content/view/82135/56/
czas zatrzyma? licznik pora?ek /content/view/82135/56/
- /content/view/82135/56/
sport /content/category/18/103/56/
trwa meczowy maraton polkowickich koszykarek. po wygranej z gorzowem na krajowym podw?rku, ju? dzi? wieczorem walka na parkiecie przy d?browskiego o punkty w eurolidze. rywalem ccc b?dzie bourges basket. /content/view/82135/56/
wi?cej>> /content/view/82135/56/
kibic mks: podoba mi si? komentarz 1 i 3. wygramy. /content/view/82135/56/
4 /content/view/82135/56/
komentarze /content/view/82135/56/
pierwsza wygrana polak?w /content/view/82133/76/
arek do?o?y? swoj? cegie?k? /content/view/82133/76/
- /content/view/82133/76/
sport /content/category/18/105/76/
m?oda i zdobywaj?ca do?wiadczenie kadra polskich pi?karzy r?cznych odnios?a pierwsz? wygran? na mistrzostwach ?wiata we francji. bia?o-czerwoni pokonali japo?czyk?w 26:25. swoj? cegie?k? do tej wygranej do?o?y? skrzyd?owy zag??bia lubin. /content/view/82133/76/
wi?cej>> /content/view/82133/76/
kwitek: jest si? czym chwali?, naprawd?. wygran? z amatorami, kt?rzy najpierw chodz? do pracy, a wieczorami bawi? si? w handballa. to pokazuje nasze miejsce w szeregu.z niez?ego pu?apu zjechali sny na samo dno /content/view/82133/76/
2 /content/view/82133/76/
komentarze /content/view/82133/76/
zatrzyma? si?, w??czy? koguty i pom?g? pieszemu /content/view/82132/149/
b?yskawiczna akcja policjanta /content/view/82132/149/
- /content/view/82132/149/
legnica /content/category/3/220/149/
policjant legnickiej drog?wki wstrzyma? ruch w centrum miasta, by bezpiecznie przeprowadzi? przez ulic? niepe?nosprawnego starszego cz?owieka. sam moment tej niecodziennej - powiedzmy interwencji - nagra?y kamery miejskiego monitoringu. film trafi? do publicznej sieci i od razu podbi? serca internaut?w, kt?rzy w wi?kszo?ci chwal? zachowanie funkcjonariusza. "tacy ludzie przywracaj? wiar? w s?u?by mundurowe", "policjant zachowa? si?... jak cz?owiek", to tylko niekt?re z pochlebnych opinii forumowicz?w. /content/view/82132/149/
wi?cej>> /content/view/82132/149/
- /content/view/82132/149/
- /content/view/82132/149/
- /content/view/82132/149/
- /content/view/82132/149/
aga: szacunek dla pana policjanta /content/view/82132/149/
10 /content/view/82132/149/
komentarze /content/view/82132/149/
noworoczne spotkanie samorz?dowc?w z szefem kghm /content/view/82131/78/
zacie?nianie wi?zi z polsk? miedzi? /content/view/82131/78/
- /content/view/82131/78/
lubin /content/category/3/9/78/
z inicjatywy prezydenta lubina oraz prezesa sp?ki kghm polska mied? s.a. w centrum kultury muza odby?o si? noworoczne spotkanie samorz?dowc?w subregionu legnicko-g?ogowskiego. by?o to pierwsze tak du?e spotkanie prezydent?w, w?jt?w i burmistrz?w dolno?l?skich miast z nowym prezesem polskiej miedzi. /content/view/82131/78/
wi?cej>> /content/view/82131/78/
- /content/view/82131/78/
- /content/view/82131/78/
- /content/view/82131/78/
- /content/view/82131/78/
- /content/view/82131/78/
- /content/view/82131/78/
- /content/view/82131/78/
- /content/view/82131/78/
- /content/view/82131/78/
- /content/view/82131/78/
- /content/view/82131/78/
- /content/view/82131/78/
- /content/view/82131/78/
- /content/view/82131/78/
- /content/view/82131/78/
- /content/view/82131/78/
- /content/view/82131/78/
- /content/view/82131/78/
- /content/view/82131/78/
- /content/view/82131/78/
- /content/view/82131/78/
polpi: no sp?eczki c?reczki sie kroi z kasy aby matka mogla miec na premie dla siebie. w spolce gdzie handluja sola i nie tylko prezesi zmieniaja sie co chwilke. teraz jest koles od dywanow. czesc premi zamiotl po dywan aby wyplacic wiecej ni... /content/view/82131/78/
8 /content/view/82131/78/
komentarze /content/view/82131/78/
pi?karze miedzi na pierwszych zaj?ciach /content/view/82130/55/
koniec laby, czas na przygotowania /content/view/82130/55/
- /content/view/82130/55/
sport /content/category/18/104/55/
pi?karze miedzi legnica powr?cili dzisiaj do pierwszych zaj?? po ?wi?tecznych urlopach. rano legniczanie przeszli wst?pne badania medyczne, a p?niej pod okiem sztabu szkoleniowego trenowali na sztucznej murawie w legnickim parku. w pierwszych zaj?ciach trwaj?cych p?torej godziny wzi?o udzia? 21 zawodnik?w. /content/view/82130/55/
wi?cej>> /content/view/82130/55/
koniec akcji ratunkowej /content/view/82129/495/
trzeci pracownik wyci?gni?ty /content/view/82129/495/
- /content/view/82129/495/
kghm /content/category/3/221/495/
wszyscy nadsztygarzy zostali wyci?gni?ci z wie?y. akcja ratunkowa na ?elaznym mo?cie rozpocz?a si? dzi? przed po?udniem. pracownicy kghm-u zostali uwi?zieni na g??boko?ci oko?o 40 metr?w, po tym jak zerwa?a si? winda. dw?ch poszkodowanych przetransportowano do szpitali we wroc?awiu: do kliniki przy borowskiej i do szpitala wojskowego, natomiast trzeci - najmniej poszkodowany - przebywa w szpitalu przy bema w lubinie. /content/view/82129/495/
wi?cej>> /content/view/82129/495/
- /content/view/82129/495/
- /content/view/82129/495/
- /content/view/82129/495/
- /content/view/82129/495/
v: a kiedy teraz jakas dodatkowa kasa /content/view/82129/495/
11 /content/view/82129/495/
komentarze /content/view/82129/495/
legnicka drog?wka podsumowa?a akcj? "nurd" /content/view/82128/149/
ukarano pieszych i kierowc?w /content/view/82128/149/
- /content/view/82128/149/
legnica /content/category/3/220/149/
ponad 70 mandat?w karnych na?o?nych na pieszych, jak i kierowc?w, trzy wnioski skierowane do s?du o ukaranie kieruj?cych i dziewi?? os?b pouczonych - to bilans akcji pod has?em: "nurd", kt?r? na drogach powiatu przeprowadzili policjanci z legnickiej drog?wki. /content/view/82128/149/
wi?cej>> /content/view/82128/149/
zerwana winda w wie?y szybowej /content/view/82127/495/
wyci?gaj? poszkodowanych /content/view/82127/495/
- /content/view/82127/495/
kghm /content/category/3/221/495/
dw?ch pracownik?w kghm-u zosta?o ju? wyci?gni?tych z wie?y. trwa akcja ratunkowa na zbiorniku ?elazny most. w wie?y szybowej znajduj?cej si? oko?o 300 metr?w od brzegu zerwa?a si? winda. nadal jest w niej 1 nadsztygar. - na szcz?cie osoba obs?uguj?ca kuter us?ysza?a ha?as i mieli?my od razu informacj?, ?e dosz?o do wypadku - relacjonuje m?. bryg. piotr wo?niakiewicz z psp polkowice. /content/view/82127/495/
wi?cej>> /content/view/82127/495/
cukrownik: brawo dla gr?bocic ?e maj? sprz?t do takich akcji. /content/view/82127/495/
1 /content/view/82127/495/
komentarze /content/view/82127/495/
od ?ez po fina? /content/view/82134/359/
sukcesy m?odych tenisist?w /content/view/82134/359/
- /content/view/82134/359/
sport /content/category/18/176/359/
julia ka?amajka i piotr szczepanowski z g?ogowskiego towarzystwa tenisowego startowali we wroc?awiu w ii edycji turnieju wta oliwex kids cup. debiutuj?ca w imprezie julia wygra?a kategori? pomara?czow? do lat 9. piotrek by? drugi w tej samej kategorii oraz czwarty w grupie czerwonej do lat 8. /content/view/82134/359/
wi?cej>> /content/view/82134/359/
tenis: a jakie? zdj?cia? /content/view/82134/359/
1 /content/view/82134/359/
komentarze /content/view/82134/359/
31-letni m?czyzna zn?w wpad? w k?opoty /content/view/82126/149/
jecha? bez prawka i na haju /content/view/82126/149/
- /content/view/82126/149/
legnica /content/category/3/220/149/
nawet na trzy lata do wi?zienia mo?e trafi? 31-letni mieszkaniec gminy krotoszyce, kt?ry jecha? swoim samochodem pod wp?ywem ?rodk?w odurzaj?cych. co wi?cej, m?czyzna w og?le nie posiada? przy sobie prawa jazdy, bo wcze?niej s?d zabra? mu uprawnienia za jazd? w stanie nietrze?wym. /content/view/82126/149/
wi?cej>> /content/view/82126/149/
kierowca: kiedy wreszcie tym bandziorom b?d? przepada? samochody? oczywi?cie opr?cz tego sroga kara. /content/view/82126/149/
2 /content/view/82126/149/
komentarze /content/view/82126/149/
powa?ny wypadek na ?elaznym mo?cie /content/view/82125/495/
spad?a winda z nadsztygarami /content/view/82125/495/
- /content/view/82125/495/
kghm /content/category/3/221/495/
do powa?nego wypadku dosz?o dzisiaj przy zbiorniku odpad?w poflotacyjnych "?elazny most". trzech nadsztygar?w pracuj?cych przy obs?udze wie?y przesy?owej zosta?o poszkodowanych w momencie, gdy zerwa?a si? lina windy, w kt?rej przebywali. m?czy?ni maj? po?amane ko?czyny, na miejscu wci?? trwa akcja ratunkowa. /content/view/82125/495/
wi?cej>> /content/view/82125/495/
- /content/view/82125/495/
- /content/view/82125/495/
- /content/view/82125/495/
- /content/view/82125/495/
- /content/view/82125/495/
- /content/view/82125/495/
- /content/view/82125/495/
- /content/view/82125/495/
- /content/view/82125/495/
- /content/view/82125/495/
- /content/view/82125/495/
- /content/view/82125/495/
- /content/view/82125/495/
- /content/view/82125/495/
- /content/view/82125/495/
- /content/view/82125/495/
- /content/view/82125/495/
- /content/view/82125/495/
daro: dziwnie, windy maj? 3, 4 liny jedn? jest w stanie utrzyma? kabin?/klatk? pozosta?e s?u?? jako zabezpieczanie w przypadku zerwania, pyzatym s? jeszcze zabezpieczanie typu ograniczniki pr?dko?ci kt?re uruchamiaj? hamulce tzw.chwytaki w prz... /content/view/82125/495/
20 /content/view/82125/495/
komentarze /content/view/82125/495/
dwie kolizje na drodze lubin - rudna /content/view/82124/78/
?lizgawica pod ko?ami /content/view/82124/78/
- /content/view/82124/78/
lubin /content/category/3/9/78/
do dw?ch gro?nych kolizji dosz?o dzi? przed po?udniem na drodze lubin - rudna. w pierwszym zdarzeniu czo?owo zderzy?y si? opel astra i renault scenic. tutaj s? dwie poszkodowane osoby - kierowca i pasa?erka opla. kilka kilometr?w dalej kieruj?ca fiatem punto kobieta wyje?d?aj?c zza zakr?tu straci?a panowanie nad autem. punto dachowa?o i zatrzyma?o si? w przydro?nym rowie. kobiecie nic powa?niejszego si? nie sta?o. /content/view/82124/78/
wi?cej>> /content/view/82124/78/
- /content/view/82124/78/
- /content/view/82124/78/
- /content/view/82124/78/
- /content/view/82124/78/
- /content/view/82124/78/
- /content/view/82124/78/
- /content/view/82124/78/
- /content/view/82124/78/
- /content/view/82124/78/
- /content/view/82124/78/
- /content/view/82124/78/
- /content/view/82124/78/
- /content/view/82124/78/
- /content/view/82124/78/
- /content/view/82124/78/
- /content/view/82124/78/
- /content/view/82124/78/
- /content/view/82124/78/
- /content/view/82124/78/
- /content/view/82124/78/
- /content/view/82124/78/
daga: nie wiem do kogo ta droga nale?y ale to dwa ?wiaty od lubina do sk?adowic czy?ciutko a od sk?adowic do rudnej szklanka /content/view/82124/78/
14 /content/view/82124/78/
komentarze /content/view/82124/78/
uczelnia b?dzie kszta?ci? te? najm?odszych mieszka?c?w /content/view/82123/81/
10-latek na studiach? to mo?liwe /content/view/82123/81/
- /content/view/82123/81/
polkowice /content/category/3/13/81/
po lekcjach w szkole, zaj?cia na uniwersytecie. uczelnia jana wy?ykowskiego wychodzi z propozycj? do najm?odszych mieszka?c?w i w tym roku uruchomi uniwersytet dzieci?cy. m?odzi studenci b?d? mogli pozna? wiele dziedzin nauki w aktywny spos?b. szko?a wy?sza opr?cz wyk?ad?w i ?wicze? w grupach oferuje tak?e wycieczki edukacyjne. rodzice za nauk? dzieci nie zap?ac? ani z?ot?wki. /content/view/82123/81/
wi?cej>> /content/view/82123/81/
wojtek: szef tej uczelni byl po szkole sredniej czy tak jest dalej? /content/view/82123/81/
6 /content/view/82123/81/
komentarze /content/view/82123/81/
radni byli jednog?o?ni /content/view/82122/189/
powiat gwarantem szpitala /content/view/82122/189/
- /content/view/82122/189/
g?og?w /content/category/3/289/189/
warunkiem uruchomienia transzy kredytu jest uchwa?a rady powiatu. chodzi o g?ogowski szpital, a dok?adnie o kredyt konsolidacyjny z banku gospodarstwa krajowego, kt?ry ma pokry? dotychczasowe zobowi?zania plac?wki. powiat musia? zapisa? dodatkowe ?rodki w wysoko?ci 60 tys. z? rocznie. /content/view/82122/189/
wi?cej>> /content/view/82122/189/
zniszczy? wiat? przystankow? i kilkana?cie znak?w drogowych /content/view/82121/78/
rzuci?a go dziewczyna i "w??czy?a" mu si? agresja /content/view/82121/78/
- /content/view/82121/78/
lubin /content/category/3/9/78/
policjanci z komisariatu w rudnej zatrzymali 20-letniego wandala, kt?ry w noc sylwestrow? zniszczy? wiat? przystankow? i jedena?cie znak?w drogowych. jak przyzna? funkcjonariuszom, zrobi? to, bo chcia? wy?adowa? swoj? z?o?? po rozstaniu z dziewczyn?. teraz m?ody sprawca stanie przed s?dem. za zniszczenie mienia grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolno?ci. /content/view/82121/78/
wi?cej>> /content/view/82121/78/
j23: kiedy? m?wi?o si? o takich ludziach, ?e jak maj? nadmiar energii, to na ?u?awy walczy? z depresj?! /content/view/82121/78/
7 /content/view/82121/78/
komentarze /content/view/82121/78/
b?d? zmiany w ordynacji wyborczej? /content/view/82120/78/
dwie kadencje maksymalnie /content/view/82120/78/
- /content/view/82120/78/
lubin /content/category/3/9/78/
prawo i sprawiedliwo?? zajmie si? zmian? ordynacji wyborczej, kt?ra wprowadzi kadencyjno?? w?jt?w, burmistrz?w i prezydent?w miast wybieranych w wyborach bezpo?rednich. podstawow? zmian? mia?oby by? ograniczenie pe?nienia w?adzy do dw?ch kadencji. zasada ta mia?aby dotyczy? tak?e obecnych w?odarzy, kt?rzy od wielu lat nieprzerwanie pe?ni? swoje stanowiska. to mog?oby oznacza? schy?ek kariery politycznej dla wielu lokalnych samorz?dowc?w. /content/view/82120/78/
wi?cej>> /content/view/82120/78/
do maro123: nim kogo? pouczysz sam poczytaj- kadencja trwa 5 lat /content/view/82120/78/
29 /content/view/82120/78/
komentarze /content/view/82120/78/
nowo?ci dopiero od 2018 roku /content/view/82118/149/
li?? klonowy i dodatkowe obostrzenia przesuni?te /content/view/82118/149/
- /content/view/82118/149/
legnica /content/category/3/220/149/
od stycznia tego roku mia?y wej?? w ?ycie zmiany przepis?w dla ?wie?o upieczonych kierowc?w. zielony listek, pod kt?rym b?d? je?dzili nowi kieruj?cy oraz szereg innych nowo?ci pojawi si? dopiero od czerwca 2018 roku. /content/view/82118/149/
wi?cej>> /content/view/82118/149/
o?ywi? akumulator na kable /content/view/82117/149/
bezpieczne "po?yczanie" pr?du z akumulatora /content/view/82117/149/
- /content/view/82117/149/
legnica /content/category/3/220/149/
zima mocno daje si? we znaki kierowcom. akumulator bez ?ycia i brak mo?liwo?ci uruchomienia samochodu przytrafia si? tej zimy do?? cz?sto sporej ilo?ci kierowc?w. cho? odpalenie samochodu na tak zwane kable rozruchowe zdaje si? nie by? trudne, to okazuje si? ?e trzeba zachowa? wa?ne zasady bezpiecze?stwa. /content/view/82117/149/
wi?cej>> /content/view/82117/149/
ludek: mniej wody w paliwie i kable b?d? niepotrzebne /content/view/82117/149/
1 /content/view/82117/149/
komentarze /content/view/82117/149/
rafael rokaszewicz /content/view/82140/459/
g?og?w gotowy na reform? o?wiaty /content/view/82140/459/
- /content/view/82140/459/
/content/view/82140/459/
do zmian w o?wiacie nale?y podej?? systemowo, a nie patrze? na czubek w?asnego nosa i interes wy??cznie jednej szko?y - m?wi? w radiowym studiu prezydent g?ogowa rafael rokaszewicz. jak b?dzie wygl?da?a o?wiata w mie?cie od wrze?nia 2017roku? wszystko jest ju? przygotowane. teraz sporo pracy przed dyrektorami podstaw?wek, kt?rzy musz? utworzy? siatki godzin.   /content/view/82140/459/
nowo?ci na uczelni jana wy?ykowskiego /content/view/82119/459/
bitwa o miedziow? rud? calisthenics edition /content/view/82098/459/
drzwi otwarte dla ka?dego /content/view/82073/459/
- component/option,com_classifieds/itemid,207/
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21695
dotacje z ue na dzia?alno?? gospodarcz? index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21695
lektor j?zyka angielskiego index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21694
zatrudnie index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21693
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21692
serwis agd index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21692
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21691
serwis sprz?taj?cy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21691
tanio szybko solidnie index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21690
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21689
skup aut od 2000r 788345470 index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21689
firma og?lnobudowlana index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21688
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21687
us?ugi remontowe ,wolne terminy. index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21687
pracownik og?lnobudowlany index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21686
praca w holandii index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21685
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21684
okna, rolety, drzwi, bramy gara?owe !!! index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21684
meble z belgii index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21683
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21682
⚠ koordynator sprzeda?y online g?og?w index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21682
pracownik obs?ugi klienta index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21681
dj ms - dj na twoj? imprez?! index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21680
firma g?otech poszukuje pracownika index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21679
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21678
szybka po?yczka 3500 z? z rat? 100 index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21678
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21677
brukarstwo lubin g?og?w 5 lat gwarancji index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21677
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21676
zaj?cia sprawno?ciowo ruchowe dla dzieci index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21676
orlen pracownik obs?ugi klienta index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21675
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21674
spedytor krajowy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21674
zatrudni? montera mebli pod zabudow? index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21673
przedstawiciel handlowy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21672
specjalista ds sprzeda?y index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21671
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21670
pomoc nauczyciela przedszkola. index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21670
stylizacja rz?s i paznokci 575-387-843 index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21669
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21668
schody z drewna, us?ugi stolarskie index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21668
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21667
architektura ogrodowa index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21667
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21666
serwis agd index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21666
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21665
kurs specjalisty ds.kadr i p?ac - zapisy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21665
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21664
kurs elektryk?w, kierowcy w?zk?w wid?owy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21664
zatrudni? fryzjerk? i kosmetyczk? index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21663
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21662
wynajm? mieszkanie dla firmy 3 pokoje index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21662
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21661
sprzedam meble taranko index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21661
- /
- /
wi?cej... /component/option,com_classifieds/itemid,10/
chc? doda? og?oszenie /component/option,com_classifieds/itemid,10/task,addnew/ctd,0/

Linki zewnętrzne

"polityce prywatno?ci" http://elka.pl/content/view/63027/
19.01. dobrze nam razem http://miedziowe.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,6292/itemid,515/
19.01. kultura dost?pna: czerwony kapitan http://miedziowe.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,6315/itemid,515/
21.01. hip-hop w mayday http://miedziowe.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,6219/itemid,515/
22.01. kabaret smile w lubinie http://miedziowe.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,6114/itemid,515/
24.01. czytamy i gadamy - z?odziej pioruna http://miedziowe.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,6245/itemid,515/
26.01. kol?dy i pastora?ki w ck muza http://miedziowe.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,6256/itemid,515/
26.01. tribute to leonard cohen - ela d?bska http://miedziowe.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,6265/itemid,515/
27.01. koncert z krainy ?agodno?ci w lubinie http://miedziowe.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,6189/itemid,515/
28.01. gala disco vol. 3 w lubinie http://miedziowe.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,6073/itemid,515/
wi?cej... http://miedziowe.pl/component/option,com_cogdziekiedy/itemid,656/
potr?cenie na pasach na po?udniowej obwodnicy lubina http://miedziowe.pl/content/view/82145/78/
dwie kolizje na drodze lubin - rudna http://miedziowe.pl/content/view/82124/78/
zderzenie w jerzmanowej http://miedziowe.pl/content/view/82107/189/
po?ar w przedmo?ciu http://miedziowe.pl/content/view/82084/189/
kierowcy ugasili po?ar auta w lubinie http://miedziowe.pl/content/view/80969/78/
po?ar przy wita stwosza http://miedziowe.pl/content/view/80877/189/
ccc polkowice - bourges basket 59:65 http://miedziowe.pl/content/view/82147/56/
kghm zag??bie lubin - chrobry g?og?w 4:0 (sparing) http://miedziowe.pl/content/view/82143/55/
turniej pi?ki no?nej w hali im. r. matusza w g?ogowie http://miedziowe.pl/content/view/82113/55/
chrobry g?og?w – chile 30:44 http://miedziowe.pl/content/view/81983/76/
zag??bie lubin – korea p?d. 27:26 http://miedziowe.pl/content/view/81774/76/
miko?ajkowy turniej pi?ki r?cznej http://miedziowe.pl/content/view/81737/76/
szukaj http://miedziowe.pl/component/option,com_search/itemid,524/
galerie foto http://miedziowe.pl/component/option,com_galerie/itemid,506/
co-gdzie-kiedy? http://miedziowe.pl/component/option,com_cogdziekiedy/itemid,515/
og?oszenia http://miedziowe.pl/component/option,com_classifieds/itemid,207/
reklama http://miedziowe.pl/content/category/3/646/501/
miedziowe.tv http://miedziowe.tv/
moto http://moto.miedziowe.pl
dom http://dom.miedziowe.pl
na ryby http://ryby.elka.pl
1% http://miedziowe.pl/component/option,com_jedenprocent/itemid,503/
2 http://miedziowe.pl/index.php?&limit=29&limitstart=29
3 http://miedziowe.pl/index.php?&limit=29&limitstart=58
4 http://miedziowe.pl/index.php?&limit=29&limitstart=87
5 http://miedziowe.pl/index.php?&limit=29&limitstart=116
6 http://miedziowe.pl/index.php?&limit=29&limitstart=145
7 http://miedziowe.pl/index.php?&limit=29&limitstart=174
8 http://miedziowe.pl/index.php?&limit=29&limitstart=203
9 http://miedziowe.pl/index.php?&limit=29&limitstart=232
10 http://miedziowe.pl/index.php?&limit=29&limitstart=261
nast.  » http://miedziowe.pl/index.php?&limit=29&limitstart=29
koniec »» http://miedziowe.pl/index.php?&limit=29&limitstart=48662
stabilny i dobry stan poszkodowanych http://miedziowe.pl/content/view/82138/495/
trzeci pracownik wyci?gni?ty http://miedziowe.pl/content/view/82129/495/
zacie?nianie wi?zi z polsk? miedzi? http://miedziowe.pl/content/view/82131/78/
spad?a winda z nadsztygarami http://miedziowe.pl/content/view/82125/495/
b?yskawiczna akcja policjanta http://miedziowe.pl/content/view/82132/149/
spad?a winda z nadsztygarami http://miedziowe.pl/content/view/82125/495/
trzeci pracownik wyci?gni?ty http://miedziowe.pl/content/view/82129/495/
dwie osoby w szpitalu http://miedziowe.pl/content/view/82107/189/
poloneza czas zacz?? http://miedziowe.pl/content/view/82094/189/
czekali na ten moment 3,5 roku http://miedziowe.pl/content/view/82085/189/
spad?a winda z nadsztygarami http://miedziowe.pl/content/view/82125/495/
tak si? bawi? g?og?w! http://miedziowe.pl/content/view/81924/189/
wygwizdani i po?egnani buczeniem http://miedziowe.pl/content/view/81806/189/
biesiada barb?rkowa zzpd http://miedziowe.pl/content/view/82012/495/
trzeci pracownik wyci?gni?ty http://miedziowe.pl/content/view/82129/495/
- http://miedziowe.tv
- http://miedziowe.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=4137
spadli do szybu windowego z wysoko?ci 35 metr?w - cudem prze?yli. wypadek w polkowicach http://miedziowe.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=4137
kghm/pod ziemi? http://miedziowe.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewcategory&itemid=63&cat_id=110
- http://miedziowe.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=4136
policjant zatrzyma? ruch i pom?g? niepe?nosprawnemu... http://miedziowe.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=4136
ulica/policja http://miedziowe.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewcategory&itemid=63&cat_id=119
- http://miedziowe.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=4135
pi?karki r?czne metraco zag??bia lubin odwiedzi?y dom dziennego pobyty senior w lubinie http://miedziowe.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=4135
sport/pi?ka r?czna http://miedziowe.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewcategory&itemid=63&cat_id=104
- http://dom.miedziowe.pl/
- http://dom.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=22390
sprzedam dom na wsi http://dom.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=22390
- http://dom.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=22389
sprzedam 3-pok mieszkanie http://dom.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=22389
- http://dom.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=22387
sprzedam 4-pokojowe http://dom.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=22387
- http://dom.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=22386
wynajem sali/ sala fitness/ spo... http://dom.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=22386
- http://dom.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=22385
pomieszczenia do wynaj?cia http://dom.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=22385
dodaj og?oszenie http://dom.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&func=newitem&itemid=5
wi?cej... http://dom.miedziowe.pl
- http://moto.miedziowe.pl/
- http://moto.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=4334
skup aut najwyzsze ceny 576-... http://moto.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=4334
- http://moto.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=4333
sprzedam opel zafira 1.9 150... http://moto.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=4333
- http://moto.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=4332
skup aut za gotowke 603 585 ... http://moto.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=4332
- http://moto.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=4331
seat cordoba 1400cm3 270tys ... http://moto.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=4331
- http://moto.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=4330
ford mondeo 1, 6tdci convers... http://moto.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=4330
dodaj og?oszenie http://moto.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&func=newitem&itemid=5
wi?cej... http://moto.miedziowe.pl
dodaj og?oszenie http://miedziowe.pl//component/option,com_classifieds/itemid,207/task,addnew/ctd,0/
wi?cej... http://miedziowe.pl//component/option,com_classifieds/itemid,207/
kontakt z redakcj? http://miedziowe.pl//content/view/6522/228/
konkursy http://miedziowe.pl/content/category/96/610/499/
polityka prywatno?ci http://elka.pl/content/view/63027/
- http://miedziowe.tv
- http://moto.miedziowe.pl
- http://dom.miedziowe.pl
- http://ryby.elka.pl

Zdjęcia

Zdjęcia 235
Zdjęcia bez atrybutu ALT 196
Zdjęcia bez atrybutu TITLE 215
Korzystanie Obraz ALT i TITLE atrybutu dla każdego obrazu.

Zdjęcia bez atrybutu TITLE

http://miedziowe.pl/templates/elka/images/logo.gif
/images/nieprzegap_lewo.png
/images/nieprzegap_prawo.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/galeriefotoladowanie.gif
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20170118174509686.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20170117122204601.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20170116135342620.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20170113172018870.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20161018145317843.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20161011105107633.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20170119000954684.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20170118142205311.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20170116130254887.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20170105231208779.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20161217223544926.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20161214200646628.jpg
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170118234644227.jpg
/zdjecia/65/20170118234646571.jpg
/zdjecia/65/2017011823464871.jpg
/zdjecia/65/20170118234650338.jpg
/zdjecia/65/2017011823465291.jpg
/zdjecia/65/2017011823465455.jpg
/zdjecia/65/20170118234656373.jpg
/zdjecia/65/20170118234658422.jpg
/zdjecia/65/20170118234701120.jpg
/zdjecia/65/20170118234703327.jpg
/zdjecia/65/20170118234705783.jpg
/zdjecia/65/20170118234707174.jpg
/zdjecia/65/20170118234709806.jpg
/zdjecia/65/20170118234710136.jpg
/zdjecia/65/20170118234713869.jpg
/zdjecia/65/20170118234715236.jpg
/zdjecia/65/2017011823471787.jpg
/zdjecia/65/20170118234719222.jpg
/zdjecia/65/20170118234720237.jpg
/zdjecia/65/20170118234722821.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170118174212373.jpg
/zdjecia/65/20170118174214323.jpg
/zdjecia/65/20170118174217835.jpg
/zdjecia/65/20170118174220470.jpg
/zdjecia/65/20170118174224154.jpg
/zdjecia/65/20170118174222287.jpg
/zdjecia/65/20170118174226845.jpg
/zdjecia/65/20170118174232582.jpg
/zdjecia/65/20170118174236756.jpg
/zdjecia/65/20170118174243107.jpg
/zdjecia/65/20170118174248722.jpg
/zdjecia/65/2017011817424196.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170118142055108.jpg
/zdjecia/65/2017011814205637.jpg
/zdjecia/65/20170118142057204.jpg
/zdjecia/65/20170118142058279.jpg
/zdjecia/65/2017011814205931.jpg
/zdjecia/65/2017011814210014.jpg
/zdjecia/65/20170118142101250.jpg
/zdjecia/65/20170118142102472.jpg
/zdjecia/65/20170118142105152.jpg
/zdjecia/65/20170118142107511.jpg
/zdjecia/65/20170118142107722.jpg
/zdjecia/65/20170118142109745.jpg
/zdjecia/65/201701181421103.jpg
/zdjecia/65/20170118142111960.jpg
/zdjecia/65/20170118142112266.jpg
/zdjecia/65/20170118142113183.jpg
/zdjecia/65/20170118142114175.jpg
/zdjecia/65/2017011814211552.jpg
/zdjecia/65/20170118142116968.jpg
/zdjecia/65/20170118142117285.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/2017011718510361.jpg
/zdjecia/65/20170117185031998.jpg
/zdjecia/65/2017011718503316.jpg
/zdjecia/65/20170117185041829.jpg
/zdjecia/65/20170117185045376.jpg
/zdjecia/65/20170117185048752.jpg
/zdjecia/65/20170117185049763.jpg
/zdjecia/65/20170117185051304.jpg
/zdjecia/65/20170117185055868.jpg
/zdjecia/65/20170117185056264.jpg
/zdjecia/65/20170117185058393.jpg
/zdjecia/65/20170117185059567.jpg
/zdjecia/65/20170117185100661.jpg
/zdjecia/65/20170117185101750.jpg
/zdjecia/65/20170117185104160.jpg
/zdjecia/65/20170117185106667.jpg
/zdjecia/65/20170117185107188.jpg
/zdjecia/65/20170117185109616.jpg
/zdjecia/65/20170117185110795.jpg
/zdjecia/65/20170117185111327.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/2017011714152272.jpg
/zdjecia/65/20170117141524416.jpg
/zdjecia/65/20170117141529788.jpg
/zdjecia/65/20170117141534784.jpg
/zdjecia/65/20170117141538756.jpg
/zdjecia/65/20170117141543803.jpg
/zdjecia/65/20170117141546971.jpg
/zdjecia/65/20170117141550132.jpg
/zdjecia/65/2017011714155321.jpg
/zdjecia/65/20170117141555469.jpg
/zdjecia/65/20170117141559214.jpg
/zdjecia/65/20170117141604118.jpg
/zdjecia/65/20170117141610774.jpg
/zdjecia/65/2017011714161445.jpg
/zdjecia/65/20170117141619587.jpg
/zdjecia/65/20170117141621629.jpg
/zdjecia/65/20170117141625963.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170117122046704.jpg
/zdjecia/65/20170117122049304.jpg
/zdjecia/65/2017011712205237.jpg
/zdjecia/65/20170117122054553.jpg
/zdjecia/65/20170117122057590.jpg
/zdjecia/65/2017011712210017.jpg
/zdjecia/65/20170117122101317.jpg
/zdjecia/65/20170117122104217.jpg
/zdjecia/65/20170117122106939.jpg
/zdjecia/65/20170117122108635.jpg
/zdjecia/65/20170117122111301.jpg
/zdjecia/65/20170117122112628.jpg
/zdjecia/65/20170117122114523.jpg
/zdjecia/65/20170117122117291.jpg
/zdjecia/65/20170117122119283.jpg
/zdjecia/65/20170117122122708.jpg
/zdjecia/65/20170117122123413.jpg
/zdjecia/65/20170117122125543.jpg
/zdjecia/65/20170117122127701.jpg
/zdjecia/65/20170117122130254.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://miedziowe.pl//images/miedziowetvmalebiale.png
http://miedziowe.tv/hwdvideos/thumbs/x-newsthumb,4137.jpg
http://img.youtube.com/vi/dcnka7vcdao/mqdefault.jpg
http://img.youtube.com/vi/pcfuxw8gu3u/mqdefault.jpg
http://miedziowe.pl/zdjecia/575g/20170118114056983.jpg
http://dom.miedziowe.pl/images/domiedziowenafm2.png
http://dom.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_sprzedam-dom-na-wsi-p1-01484638361.jpg
http://dom.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_sprzedam-3-pok-miesz-p1-01484497104.jpg
http://dom.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_sprzedam-4-pokojowe-p1-01484217810.jpg
http://dom.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_wynajem-sali-sala-f-p1-01484211245.jpg
http://dom.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_pomieszczenia-do-wyn-p1-01484035743.jpg
http://moto.miedziowe.pl/images/motomiedziowenafm2.png
http://moto.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_skup-aut-najwyzsze-c-p1-01484727330.jpg
http://moto.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_sprzedam-opel-zafira-p1-01484672903.jpg
http://moto.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_skup-aut-za-gotowke-p1-01484554686.jpg
http://moto.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_seat-cordoba-1400cm3-p1-01484322246.jpg
http://moto.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_ford-mondeo-16tdci-p1-01484235395.jpg
/modules/mod_artbannersxtd/empty.gif
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170118234729_1be8d905.jpeg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170118103839_782b6f93.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170118084724_e80fd4fe.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170117140304_4c815f52.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170117125505_3ccd1136.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170117084939_79c06afb.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170116151713_38243843.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170116113346_6b436f20.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170116072712_10967326.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170115171830_dce1aa2b.jpeg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170113161325_2c191933.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170113094030_9a4cad6a.jpeg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170112190525_1173c06a.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170112175114_20647ffc.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170112163034_c88277e3.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170112124209_a9270629.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170112123500_59ec4f7c.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170111192621_87687c17.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170111123250_c9d7301f.jpg
http://elka.fm/rybylogo-40.png

Zdjęcia bez atrybutu ALT

http://miedziowe.pl/templates/elka/images/logo.gif
/images/nieprzegap_lewo.png
/images/nieprzegap_prawo.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/galeriefotoladowanie.gif
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20170118174509686.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20170117122204601.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20170116135342620.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20170113172018870.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20161018145317843.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20161011105107633.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20170119000954684.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20170118142205311.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20170116130254887.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20170105231208779.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20161217223544926.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20161214200646628.jpg
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170118234644227.jpg
/zdjecia/65/20170118234646571.jpg
/zdjecia/65/2017011823464871.jpg
/zdjecia/65/20170118234650338.jpg
/zdjecia/65/2017011823465291.jpg
/zdjecia/65/2017011823465455.jpg
/zdjecia/65/20170118234656373.jpg
/zdjecia/65/20170118234658422.jpg
/zdjecia/65/20170118234701120.jpg
/zdjecia/65/20170118234703327.jpg
/zdjecia/65/20170118234705783.jpg
/zdjecia/65/20170118234707174.jpg
/zdjecia/65/20170118234709806.jpg
/zdjecia/65/20170118234710136.jpg
/zdjecia/65/20170118234713869.jpg
/zdjecia/65/20170118234715236.jpg
/zdjecia/65/2017011823471787.jpg
/zdjecia/65/20170118234719222.jpg
/zdjecia/65/20170118234720237.jpg
/zdjecia/65/20170118234722821.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170118174212373.jpg
/zdjecia/65/20170118174214323.jpg
/zdjecia/65/20170118174217835.jpg
/zdjecia/65/20170118174220470.jpg
/zdjecia/65/20170118174224154.jpg
/zdjecia/65/20170118174222287.jpg
/zdjecia/65/20170118174226845.jpg
/zdjecia/65/20170118174232582.jpg
/zdjecia/65/20170118174236756.jpg
/zdjecia/65/20170118174243107.jpg
/zdjecia/65/20170118174248722.jpg
/zdjecia/65/2017011817424196.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170118142055108.jpg
/zdjecia/65/2017011814205637.jpg
/zdjecia/65/20170118142057204.jpg
/zdjecia/65/20170118142058279.jpg
/zdjecia/65/2017011814205931.jpg
/zdjecia/65/2017011814210014.jpg
/zdjecia/65/20170118142101250.jpg
/zdjecia/65/20170118142102472.jpg
/zdjecia/65/20170118142105152.jpg
/zdjecia/65/20170118142107511.jpg
/zdjecia/65/20170118142107722.jpg
/zdjecia/65/20170118142109745.jpg
/zdjecia/65/201701181421103.jpg
/zdjecia/65/20170118142111960.jpg
/zdjecia/65/20170118142112266.jpg
/zdjecia/65/20170118142113183.jpg
/zdjecia/65/20170118142114175.jpg
/zdjecia/65/2017011814211552.jpg
/zdjecia/65/20170118142116968.jpg
/zdjecia/65/20170118142117285.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/2017011718510361.jpg
/zdjecia/65/20170117185031998.jpg
/zdjecia/65/2017011718503316.jpg
/zdjecia/65/20170117185041829.jpg
/zdjecia/65/20170117185045376.jpg
/zdjecia/65/20170117185048752.jpg
/zdjecia/65/20170117185049763.jpg
/zdjecia/65/20170117185051304.jpg
/zdjecia/65/20170117185055868.jpg
/zdjecia/65/20170117185056264.jpg
/zdjecia/65/20170117185058393.jpg
/zdjecia/65/20170117185059567.jpg
/zdjecia/65/20170117185100661.jpg
/zdjecia/65/20170117185101750.jpg
/zdjecia/65/20170117185104160.jpg
/zdjecia/65/20170117185106667.jpg
/zdjecia/65/20170117185107188.jpg
/zdjecia/65/20170117185109616.jpg
/zdjecia/65/20170117185110795.jpg
/zdjecia/65/20170117185111327.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/2017011714152272.jpg
/zdjecia/65/20170117141524416.jpg
/zdjecia/65/20170117141529788.jpg
/zdjecia/65/20170117141534784.jpg
/zdjecia/65/20170117141538756.jpg
/zdjecia/65/20170117141543803.jpg
/zdjecia/65/20170117141546971.jpg
/zdjecia/65/20170117141550132.jpg
/zdjecia/65/2017011714155321.jpg
/zdjecia/65/20170117141555469.jpg
/zdjecia/65/20170117141559214.jpg
/zdjecia/65/20170117141604118.jpg
/zdjecia/65/20170117141610774.jpg
/zdjecia/65/2017011714161445.jpg
/zdjecia/65/20170117141619587.jpg
/zdjecia/65/20170117141621629.jpg
/zdjecia/65/20170117141625963.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170117122046704.jpg
/zdjecia/65/20170117122049304.jpg
/zdjecia/65/2017011712205237.jpg
/zdjecia/65/20170117122054553.jpg
/zdjecia/65/20170117122057590.jpg
/zdjecia/65/2017011712210017.jpg
/zdjecia/65/20170117122101317.jpg
/zdjecia/65/20170117122104217.jpg
/zdjecia/65/20170117122106939.jpg
/zdjecia/65/20170117122108635.jpg
/zdjecia/65/20170117122111301.jpg
/zdjecia/65/20170117122112628.jpg
/zdjecia/65/20170117122114523.jpg
/zdjecia/65/20170117122117291.jpg
/zdjecia/65/20170117122119283.jpg
/zdjecia/65/20170117122122708.jpg
/zdjecia/65/20170117122123413.jpg
/zdjecia/65/20170117122125543.jpg
/zdjecia/65/20170117122127701.jpg
/zdjecia/65/20170117122130254.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://miedziowe.pl//images/miedziowetvmalebiale.png
http://miedziowe.tv/hwdvideos/thumbs/x-newsthumb,4137.jpg
http://img.youtube.com/vi/dcnka7vcdao/mqdefault.jpg
http://img.youtube.com/vi/pcfuxw8gu3u/mqdefault.jpg
http://miedziowe.pl/zdjecia/575g/20170118114056983.jpg
http://dom.miedziowe.pl/images/domiedziowenafm2.png
http://dom.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_sprzedam-dom-na-wsi-p1-01484638361.jpg
http://dom.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_sprzedam-3-pok-miesz-p1-01484497104.jpg
http://dom.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_sprzedam-4-pokojowe-p1-01484217810.jpg
http://dom.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_wynajem-sali-sala-f-p1-01484211245.jpg
http://dom.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_pomieszczenia-do-wyn-p1-01484035743.jpg
http://moto.miedziowe.pl/images/motomiedziowenafm2.png
http://moto.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_skup-aut-najwyzsze-c-p1-01484727330.jpg
http://moto.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_sprzedam-opel-zafira-p1-01484672903.jpg
http://moto.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_skup-aut-za-gotowke-p1-01484554686.jpg
http://moto.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_seat-cordoba-1400cm3-p1-01484322246.jpg
http://moto.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_ford-mondeo-16tdci-p1-01484235395.jpg
/modules/mod_artbannersxtd/empty.gif
http://elka.fm/rybylogo-40.png

Ranking:


Alexa Traffic
Daily Global Rank Trend
Daily Reach (Percent)

Majestic SEOText on page:

polityka prywatno?ci miedziowe.plx w ramach naszych serwis?w internetowych stosujemy pliki cookies. u?ywamy cookies, ?eby zrozumie?, w jaki spos?b u?ytkownicy korzystaj? z witryny i dostosowa? j? tak, aby korzystanie z niej by?o dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. stosujemy cookies tak?e w celach reklamowych i statystycznych. cookies mog? by? r?wnie? stosowane przez wsp?pracuj?cych z nami reklamodawc?w oraz przez firmy badawcze. w ka?dej chwili mog? pa?stwo zmieni? swoje ustawienia dotycz?ce cookies. korzystanie z naszych serwis?w internetowych bez zmiany ustawie? dotycz?cych cookies oznacza, ?e b?d? one zamieszczone w pa?stwa urz?dzeniu ko?cowym. szczeg?owe informacje dotycz?ce stosowania cookies, w tym mo?liwo?ci dokonania zmiany ustawie? w zakresie cookies znajd? pa?stwo w naszej "polityce prywatno?ci" zamknij wiadomości potr?cenie na pasach audi by?y ju? cz?ciowo zdemontowane wa?ne spotkanie z rodzicami pojechali na bieg?wki stabilny i dobry stan poszkodowanych sport pora?ka numer dziewi?? wracaj? z pe?n? pul? trasa i dystans bez zmian, ale limit biegaczy zwi?kszony nie przegap 19.01. dobrze nam razem 19.01. kultura dost?pna: czerwony kapitan 21.01. hip-hop w mayday 22.01. kabaret smile w lubinie 24.01. czytamy i gadamy - z?odziej pioruna 26.01. kol?dy i pastora?ki w ck muza 26.01. tribute to leonard cohen - ela d?bska 27.01. koncert z krainy ?agodno?ci w lubinie 28.01. gala disco vol. 3 w lubinie wi?cej... nowe galerie foto najnowsze wypadki po?ary sport r?czna ?adowanie galerii zdj??... potr?cenie na pasach na po?udniowej obwodnicy lubina dwie kolizje na drodze lubin - rudnazderzenie w jerzmanowej po?ar w przedmo?ciukierowcy ugasili po?ar auta w lubiniepo?ar przy wita stwosza ccc polkowice - bourges basket 59:65 kghm zag??bie lubin - chrobry g?og?w 4:0 (sparing)turniej pi?ki no?nej w hali im. r. matusza w g?ogowie chrobry g?og?w – chile 30:44 zag??bie lubin – korea p?d. 27:26miko?ajkowy turniej pi?ki r?cznej wi?cej... 19 stycznia 2017 czwartek imieniny obchodz?: andrzej, bernard, henryk, mariusz, marta, matylda, sara do ko?ca roku 346 dni. g?og?w polkowice lubin legnica kghm rozmowy elki sport biegibilardci?arykoszyk?wkalekkoatletykamotocrosspi?ka no?napi?ka r?cznaroweryp?ywanierajdy endurorugbysiatk?wkastrzelectwoszermierkasporty walkitriathlonteniszimowe szukaj galerie foto co-gdzie-kiedy? og?oszenia reklama miedziowe.tv moto dom na ryby 1% ccc polkowice - bourges basket 59:65 pora?ka numer dziewi?? (fot. leszek wspania?y) sport w eurolidze koszykarki ccc nie mog? odbi? si? od dna. dzi? przegra?y dziewi?ty kolejny mecz. tym razem komplet punkt?w z hali przy d?browskiego wywioz?y zawodniczki bourges basket. przegrana boli podw?jnie, bowiem rywal by? w zasi?gu pomara?czowych. wi?cej>> kiki: osiem zawodniczek i tylko dwie polki?! kupuj? graczki zagraniczne bez opami?tania a i tak nie przynosi to ?adnych efekt?w. 1 komentarze onico azs politechnika warszawska - cuprum lubin 0:3 wracaj? z pe?n? pul? sport nie by?o niespodzianki w warszawskiej hali torwar. faworyzowani siatkarze cuprum lubin pewnie i zas?u?enie ograli miejscow? politechnik? 3:0 w setach do 15, 21 i 19. najlepszym graczem meczy zosta? grzegorz ?omacz. byla to s??sta wygrana lubinian w historii pojedynk?w z warszawskimi akademikami. rywale wygrali z miedziowymi tylko raz. po dzisiejszym zwyci?stwie cuprum awansowa?o na czwarte miejsce tabeli, ale pozosta?e zespo?y z czo??wki plusligi maj? do rozegrania ca?? kolejk?. wi?cej>> kierowca volkswagena wjecha? w pieszego potr?cenie na pasach (fot. tomasz j?wiak) lubin do gro?nego zdarzenia dosz?o dzisiaj po po?udniu na oznakowanym przej?ciu dla pieszych przy po?udniowej obwodnicy miasta im. genera?a maczka. kieruj?cy volkswagenem, 30-letni mieszkaniec legnicy, potr?ci? przechodz?cego przez jezdni? 28-letniego lubinianina. poszkodowany m?czyzna z obra?eniami cia?a trafi? do lubi?skiego szpitala. na miejscu pracowali policjanci z wydzia?u ruchu drogowego i dochodzeniowo - ?ledczego, kt?rzy dokonali ogl?dzin i b?d? ustala? szczeg?owe okoliczno?ci tego zdarzenia. wi?cej>> obcy: po lubinie najlepiej porusza? si? jelczem wtedy cz?ek jest zauwa?any i w miar? bezpieczny 4 komentarze dzisiaj ruszy?y zapisy do lubi?skiego biegu papieskiego trasa i dystans bez zmian, ale limit biegaczy zwi?kszony (fot. tomasz j?wiak) sport cho? do biegu papieskiego, kt?ry od trzech lat organizowany jest na ulicach lubina, pzoosta?o jeszcze sporo czasu, ju? dzi? jego organizatorzy ujawnili szczeg?y tegorocznej edycji tej presti?owej i coraz popularniejszej imprezy biegowej w naszym regionie. niezmienna pozostanie trasa i jej d?ugo?? - 6300 metr?w. zmienia si? natomiast termin biegu g??wnego z niedzieli na sobot? i czas z godziny 18.18 na 21.37. w tym roku maksymalnie b?dzie mog?o wystartowa? a? 2,5 tysi?ca biegaczy. wi?cej>> adam: a dzie? p?niej w g?ogowie odbywa si? cross strace?c?w. troch? to koliduje ze sob?. 2 komentarze oba zespo?y maj? ju? za sob? pierwszy sparing zag??bie wyra?nie lepsze od chrobrego (fot. tomek j?wiak) sport w ramach przygotowa? do rundy rewan?owej w lotto ekstraklasie, w pierwszym swoim sparingu pi?karze kghm zag??bia lubin pokonali dzi? chrobrego g?og?w 4:0. bramki dla miedziowych zdobyli wo?niak, starzy?ski, jach i janus. pi?karze piotra stokowca my?lami s? ju? na zgrupowaniu w turcji, dok?d wylatuj? ju? w najbli?szy pi?tek. tam rozegraj? cztery mecze towarzyskie. wi?cej>> a mo?e tak...: ......g?og?wki puknijcie wy si? w swoje puste czerepy. sracie w swoje gniazdo i jeszcze wam z tym dobrze. jacy? zboczeni czy co? 13 komentarze dzielnicowi zlikwidowali dziupl? samochodow? audi by?y ju? cz?ciowo zdemontowane (fot. kmp legnica) legnica nawet na pi?? lat mo?e trafi? za kratki 56-letni m?czyzna. na jego posesji w gminie kunice dzielnicowi z legnicy odnale?li dwa cz?ciowo rozebrane ju? auta. w sprawie zatrzymano r?wnie? 46-letniego m?czyzn?. wi?cej>> aro: jeszcze raz sprawdza si? powiedzenie ze polak w niemczech to pijak i z?odziej. 2 komentarze wi?cej miejsc dla maluch?w wa?ne spotkanie z rodzicami (fot. ug ?ukowice) g?og?w ju? na prze?omie lutego i marca w nielubi uruchomiony zostanie nowy punkt przedszkolny. zast?pi on ju? funkcjonuj?cy, ale b?dzie m?g? przyj?? wi?ksz? liczb? dzieci i w d?u?szym wymiarze czasowym. wszystko dzi?ki p?milionowej dotacji pozyskanej przez porozumienie wzg?rz dalkowskich. partnerem w tej kwestii jest gmina ?ukowice. wi?cej>> do boju do boju: zmieniona ordynacja ju? czai u drzwi ;) do boju do boju 4 komentarze mundur?wka w terenie pojechali na bieg?wki (fot. tadeusz karpowicz) g?og?w klasy mundurowe i sportowe z zespo?u szk? im. j. wy?ykowskiego w g?ogowie wzi?y udzia? w ciekawych zaj?ciach edukacyjnych w terenie. wspania?e warunki jakie panuj? na polanie jakuszyckiej umo?liwiaj? realizacj? oryginalnego programu nauczania dla m?odzie?y. wi?cej>> xxx: ale wam ?al d... ?ciska. je?eli chcecie wiedzie? to do tej szko?y chodz? zdolni uczniowie 4 komentarze komisja wyja?nia przyczyny wypadku stabilny i dobry stan poszkodowanych (fot. piotr wo?niakiewicz ) kghm trzech poszkodowanych nadsztygar?w, kt?rzy ucierpieli podczas wczorajszego wypadku na zbiorniku odpad?w poflotacyjnych w ?elaznym mo?cie jest pod opiek? lekarzy. dw?ch m?czyzn przebywa w plac?wkach leczniczych we wroc?awiu, a jeden w legnicy. wi?cej>> kolega: zwracam si? z serdeczn? pro?b? o powstrzymanie si? wszystkich "internetowych znawc?w tematu" od wszelkich mniej lub bardziej g?upich wpis?w. osoby dobrej woli prosz? chocia? o kr?tk? modlitw? za poszkodowanych o pomy?lno?? leczenia o... 7 komentarze dom wczas?w dzieci?cych przemkowskie murale (fot. powiatpolkowicki.pl) polkowice ogrodzenie domu wczas?w dzieci?cych w przemkowie zosta?o zamalowane. sprawcy s? znani, ale nie dostan? mandatu, bo wszystko odby?o si? legalnie. dzieci przebywaj?ce w o?rodku na turnusie postanowi?y podzieli? si? swoimi wra?eniami z pobytu maluj?c na murze panoram? przemkowskiego parku krajobrazowego. wi?cej>> marek: gorzej jak im si? spodoba i niekoniecznie b?d? prosi? o zgod?.:] 3 komentarze rusza akcja pit g??wne terminy dla podatnik?w legnica osoby fizyczne do 2 maja, ci kt?rzy prowadz? dzia?alno?? gospodarcz? tylko do ko?ca stycznia, za? pit 11 do ko?ca lutego to g??wne terminy zwi?zane z rozliczeniami podatkowymi za 2016 rok. legnicki urz?d skarbowy w tym roku oczekuje na oko?o 80 tys. r?nych zezna?. wi?cej>> kolejna ods?ona euroligi czas zatrzyma? licznik pora?ek sport trwa meczowy maraton polkowickich koszykarek. po wygranej z gorzowem na krajowym podw?rku, ju? dzi? wieczorem walka na parkiecie przy d?browskiego o punkty w eurolidze. rywalem ccc b?dzie bourges basket. wi?cej>> kibic mks: podoba mi si? komentarz 1 i 3. wygramy. 4 komentarze pierwsza wygrana polak?w arek do?o?y? swoj? cegie?k? sport m?oda i zdobywaj?ca do?wiadczenie kadra polskich pi?karzy r?cznych odnios?a pierwsz? wygran? na mistrzostwach ?wiata we francji. bia?o-czerwoni pokonali japo?czyk?w 26:25. swoj? cegie?k? do tej wygranej do?o?y? skrzyd?owy zag??bia lubin. wi?cej>> kwitek: jest si? czym chwali?, naprawd?. wygran? z amatorami, kt?rzy najpierw chodz? do pracy, a wieczorami bawi? si? w handballa. to pokazuje nasze miejsce w szeregu.z niez?ego pu?apu zjechali sny na samo dno 2 komentarze zatrzyma? si?, w??czy? koguty i pom?g? pieszemu b?yskawiczna akcja policjanta (fot. arch. sm legnica ) legnica policjant legnickiej drog?wki wstrzyma? ruch w centrum miasta, by bezpiecznie przeprowadzi? przez ulic? niepe?nosprawnego starszego cz?owieka. sam moment tej niecodziennej - powiedzmy interwencji - nagra?y kamery miejskiego monitoringu. film trafi? do publicznej sieci i od razu podbi? serca internaut?w, kt?rzy w wi?kszo?ci chwal? zachowanie funkcjonariusza. "tacy ludzie przywracaj? wiar? w s?u?by mundurowe", "policjant zachowa? si?... jak cz?owiek", to tylko niekt?re z pochlebnych opinii forumowicz?w. wi?cej>> aga: szacunek dla pana policjanta 10 komentarze noworoczne spotkanie samorz?dowc?w z szefem kghm zacie?nianie wi?zi z polsk? miedzi? (fot. tomasz j?wiak) lubin z inicjatywy prezydenta lubina oraz prezesa sp?ki kghm polska mied? s.a. w centrum kultury muza odby?o si? noworoczne spotkanie samorz?dowc?w subregionu legnicko-g?ogowskiego. by?o to pierwsze tak du?e spotkanie prezydent?w, w?jt?w i burmistrz?w dolno?l?skich miast z nowym prezesem polskiej miedzi. wi?cej>> polpi: no sp?eczki c?reczki sie kroi z kasy aby matka mogla miec na premie dla siebie. w spolce gdzie handluja sola i nie tylko prezesi zmieniaja sie co chwilke. teraz jest koles od dywanow. czesc premi zamiotl po dywan aby wyplacic wiecej ni... 8 komentarze pi?karze miedzi na pierwszych zaj?ciach koniec laby, czas na przygotowania (fot. miedzlegnica.eu) sport pi?karze miedzi legnica powr?cili dzisiaj do pierwszych zaj?? po ?wi?tecznych urlopach. rano legniczanie przeszli wst?pne badania medyczne, a p?niej pod okiem sztabu szkoleniowego trenowali na sztucznej murawie w legnickim parku. w pierwszych zaj?ciach trwaj?cych p?torej godziny wzi?o udzia? 21 zawodnik?w. wi?cej>> koniec akcji ratunkowej trzeci pracownik wyci?gni?ty kghm wszyscy nadsztygarzy zostali wyci?gni?ci z wie?y. akcja ratunkowa na ?elaznym mo?cie rozpocz?a si? dzi? przed po?udniem. pracownicy kghm-u zostali uwi?zieni na g??boko?ci oko?o 40 metr?w, po tym jak zerwa?a si? winda. dw?ch poszkodowanych przetransportowano do szpitali we wroc?awiu: do kliniki przy borowskiej i do szpitala wojskowego, natomiast trzeci - najmniej poszkodowany - przebywa w szpitalu przy bema w lubinie. wi?cej>> v: a kiedy teraz jakas dodatkowa kasa 11 komentarze legnicka drog?wka podsumowa?a akcj? "nurd" ukarano pieszych i kierowc?w (fot. tomasz j?wiak) legnica ponad 70 mandat?w karnych na?o?nych na pieszych, jak i kierowc?w, trzy wnioski skierowane do s?du o ukaranie kieruj?cych i dziewi?? os?b pouczonych - to bilans akcji pod has?em: "nurd", kt?r? na drogach powiatu przeprowadzili policjanci z legnickiej drog?wki. wi?cej>> zerwana winda w wie?y szybowej wyci?gaj? poszkodowanych (fot. m?.bryg. piotr wo?niakiewicz z psp polkowice) kghm dw?ch pracownik?w kghm-u zosta?o ju? wyci?gni?tych z wie?y. trwa akcja ratunkowa na zbiorniku ?elazny most. w wie?y szybowej znajduj?cej si? oko?o 300 metr?w od brzegu zerwa?a si? winda. nadal jest w niej 1 nadsztygar. - na szcz?cie osoba obs?uguj?ca kuter us?ysza?a ha?as i mieli?my od razu informacj?, ?e dosz?o do wypadku - relacjonuje m?. bryg. piotr wo?niakiewicz z psp polkowice. wi?cej>> cukrownik: brawo dla gr?bocic ?e maj? sprz?t do takich akcji. 1 komentarze od ?ez po fina? sukcesy m?odych tenisist?w sport julia ka?amajka i piotr szczepanowski z g?ogowskiego towarzystwa tenisowego startowali we wroc?awiu w ii edycji turnieju wta oliwex kids cup. debiutuj?ca w imprezie julia wygra?a kategori? pomara?czow? do lat 9. piotrek by? drugi w tej samej kategorii oraz czwarty w grupie czerwonej do lat 8. wi?cej>> tenis: a jakie? zdj?cia? 1 komentarze 31-letni m?czyzna zn?w wpad? w k?opoty jecha? bez prawka i na haju (fot. tomasz j?wiak) legnica nawet na trzy lata do wi?zienia mo?e trafi? 31-letni mieszkaniec gminy krotoszyce, kt?ry jecha? swoim samochodem pod wp?ywem ?rodk?w odurzaj?cych. co wi?cej, m?czyzna w og?le nie posiada? przy sobie prawa jazdy, bo wcze?niej s?d zabra? mu uprawnienia za jazd? w stanie nietrze?wym. wi?cej>> kierowca: kiedy wreszcie tym bandziorom b?d? przepada? samochody? oczywi?cie opr?cz tego sroga kara. 2 komentarze powa?ny wypadek na ?elaznym mo?cie spad?a winda z nadsztygarami (fot. iwona krasicka) kghm do powa?nego wypadku dosz?o dzisiaj przy zbiorniku odpad?w poflotacyjnych "?elazny most". trzech nadsztygar?w pracuj?cych przy obs?udze wie?y przesy?owej zosta?o poszkodowanych w momencie, gdy zerwa?a si? lina windy, w kt?rej przebywali. m?czy?ni maj? po?amane ko?czyny, na miejscu wci?? trwa akcja ratunkowa. wi?cej>> daro: dziwnie, windy maj? 3, 4 liny jedn? jest w stanie utrzyma? kabin?/klatk? pozosta?e s?u?? jako zabezpieczanie w przypadku zerwania, pyzatym s? jeszcze zabezpieczanie typu ograniczniki pr?dko?ci kt?re uruchamiaj? hamulce tzw.chwytaki w prz... 20 komentarze dwie kolizje na drodze lubin - rudna ?lizgawica pod ko?ami (fot. tomasz j?wiak) lubin do dw?ch gro?nych kolizji dosz?o dzi? przed po?udniem na drodze lubin - rudna. w pierwszym zdarzeniu czo?owo zderzy?y si? opel astra i renault scenic. tutaj s? dwie poszkodowane osoby - kierowca i pasa?erka opla. kilka kilometr?w dalej kieruj?ca fiatem punto kobieta wyje?d?aj?c zza zakr?tu straci?a panowanie nad autem. punto dachowa?o i zatrzyma?o si? w przydro?nym rowie. kobiecie nic powa?niejszego si? nie sta?o. wi?cej>> daga: nie wiem do kogo ta droga nale?y ale to dwa ?wiaty od lubina do sk?adowic czy?ciutko a od sk?adowic do rudnej szklanka 14 komentarze uczelnia b?dzie kszta?ci? te? najm?odszych mieszka?c?w 10-latek na studiach? to mo?liwe (fot. ujw.pl) polkowice po lekcjach w szkole, zaj?cia na uniwersytecie. uczelnia jana wy?ykowskiego wychodzi z propozycj? do najm?odszych mieszka?c?w i w tym roku uruchomi uniwersytet dzieci?cy. m?odzi studenci b?d? mogli pozna? wiele dziedzin nauki w aktywny spos?b. szko?a wy?sza opr?cz wyk?ad?w i ?wicze? w grupach oferuje tak?e wycieczki edukacyjne. rodzice za nauk? dzieci nie zap?ac? ani z?ot?wki. wi?cej>> wojtek: szef tej uczelni byl po szkole sredniej czy tak jest dalej? 6 komentarze radni byli jednog?o?ni powiat gwarantem szpitala g?og?w warunkiem uruchomienia transzy kredytu jest uchwa?a rady powiatu. chodzi o g?ogowski szpital, a dok?adnie o kredyt konsolidacyjny z banku gospodarstwa krajowego, kt?ry ma pokry? dotychczasowe zobowi?zania plac?wki. powiat musia? zapisa? dodatkowe ?rodki w wysoko?ci 60 tys. z? rocznie. wi?cej>> zniszczy? wiat? przystankow? i kilkana?cie znak?w drogowych rzuci?a go dziewczyna i "w??czy?a" mu si? agresja (fot. tomasz j?wiak) lubin policjanci z komisariatu w rudnej zatrzymali 20-letniego wandala, kt?ry w noc sylwestrow? zniszczy? wiat? przystankow? i jedena?cie znak?w drogowych. jak przyzna? funkcjonariuszom, zrobi? to, bo chcia? wy?adowa? swoj? z?o?? po rozstaniu z dziewczyn?. teraz m?ody sprawca stanie przed s?dem. za zniszczenie mienia grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolno?ci. wi?cej>> j23: kiedy? m?wi?o si? o takich ludziach, ?e jak maj? nadmiar energii, to na ?u?awy walczy? z depresj?! 7 komentarze b?d? zmiany w ordynacji wyborczej? dwie kadencje maksymalnie (fot. tomasz j?wiak) lubin prawo i sprawiedliwo?? zajmie si? zmian? ordynacji wyborczej, kt?ra wprowadzi kadencyjno?? w?jt?w, burmistrz?w i prezydent?w miast wybieranych w wyborach bezpo?rednich. podstawow? zmian? mia?oby by? ograniczenie pe?nienia w?adzy do dw?ch kadencji. zasada ta mia?aby dotyczy? tak?e obecnych w?odarzy, kt?rzy od wielu lat nieprzerwanie pe?ni? swoje stanowiska. to mog?oby oznacza? schy?ek kariery politycznej dla wielu lokalnych samorz?dowc?w. wi?cej>> do maro123: nim kogo? pouczysz sam poczytaj- kadencja trwa 5 lat 29 komentarze nowo?ci dopiero od 2018 roku li?? klonowy i dodatkowe obostrzenia przesuni?te legnica od stycznia tego roku mia?y wej?? w ?ycie zmiany przepis?w dla ?wie?o upieczonych kierowc?w. zielony listek, pod kt?rym b?d? je?dzili nowi kieruj?cy oraz szereg innych nowo?ci pojawi si? dopiero od czerwca 2018 roku. wi?cej>> o?ywi? akumulator na kable bezpieczne "po?yczanie" pr?du z akumulatora legnica zima mocno daje si? we znaki kierowcom. akumulator bez ?ycia i brak mo?liwo?ci uruchomienia samochodu przytrafia si? tej zimy do?? cz?sto sporej ilo?ci kierowc?w. cho? odpalenie samochodu na tak zwane kable rozruchowe zdaje si? nie by? trudne, to okazuje si? ?e trzeba zachowa? wa?ne zasady bezpiecze?stwa. wi?cej>> ludek: mniej wody w paliwie i kable b?d? niepotrzebne 1 komentarze «« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »» 24 godziny tydzie? miesi?c << previous next >> najcz?ciej czytane:stabilny i dobry stan poszkodowanych trzeci pracownik wyci?gni?tyzacie?nianie wi?zi z polsk? miedzi? spad?a winda z nadsztygarami b?yskawiczna akcja policjanta << previous next >> najcz?ciej czytane:spad?a winda z nadsztygarami trzeci pracownik wyci?gni?tydwie osoby w szpitalu poloneza czas zacz?? czekali na ten moment 3,5 roku << previous next >> najcz?ciej czytane:spad?a winda z nadsztygarami tak si? bawi? g?og?w!wygwizdani i po?egnani buczeniem biesiada barb?rkowa zzpd trzeci pracownik wyci?gni?ty << previousnext >> 1 2 3 do zobaczenia na miedziowe.tv spadli do szybu windowego z wysoko?ci 35 metr?w - cudem prze?yli. wypadek w polkowicach kghm/pod ziemi? policjant zatrzyma? ruch i pom?g? niepe?nosprawnemu... ulica/policja pi?karki r?czne metraco zag??bia lubin odwiedzi?y dom dziennego pobyty senior w lubinie sport/pi?ka r?czna rozmowy elki rafael rokaszewicz g?og?w gotowy na reform? o?wiaty do zmian w o?wiacie nale?y podej?? systemowo, a nie patrze? na czubek w?asnego nosa i interes wy??cznie jednej szko?y - m?wi? w radiowym studiu prezydent g?ogowa rafael rokaszewicz. jak b?dzie wygl?da?a o?wiata w mie?cie od wrze?nia 2017roku? wszystko jest ju? przygotowane. teraz sporo pracy przed dyrektorami podstaw?wek, kt?rzy musz? utworzy? siatki godzin. nowo?ci na uczelni jana wy?ykowskiego bitwa o miedziow? rud? calisthenics edition drzwi otwarte dla ka?dego sprzedam dom na wsi 250 000 z? sprzeda?, czerna sprzedam 3-pok mieszkanie 150 000 z? sprzeda?, p?c?aw sprzedam 4-pokojowe 369 000 z? sprzeda?, g?og?w wynajem sali/ sala fitness/ spo... 70 z? / m-c wynajem, lubin pomieszczenia do wynaj?cia 600 z? / m-c wynajem, g?og?w dodaj og?oszenie wi?cej... skup aut najwyzsze ceny 576-... 99 999 z? lubin sprzedam opel zafira 1.9 150... 16 700 z? opel zafira, g?og?w skup aut za gotowke 603 585 ... 100 000 z? bmw , polkowic lubin glogow seat cordoba 1400cm3 270tys ... 1 700 z? seat cordoba, g?og?w ford mondeo 1, 6tdci convers... 21 500 z? ford mondeo, kotla dodaj og?oszenie wi?cej... dotacje z ue na dzia?alno?? gospodarcz? telefon : 504026340 lektor j?zyka angielskiego telefon : 691-039-808 zatrudnie telefon : 884807903 serwis agd telefon : 601846612 serwis sprz?taj?cy telefon : 512053503 tanio szybko solidnie telefon : 726616090 skup aut od 2000r 788345470 telefon : 788345470 firma og?lnobudowlana telefon : 607769854 us?ugi remontowe ,wolne terminy. telefon : 603-405-691 pracownik og?lnobudowlany telefon : 602717360 praca w holandii telefon : 696729944 okna, rolety, drzwi, bramy gara?owe !!! telefon : 768341354 portowa 1,tel.768354532 meble z belgii telefon : 534178238 ⚠ koordynator sprzeda?y online g?og?w pracownik obs?ugi klienta dj ms - dj na twoj? imprez?! telefon : 781176108 firma g?otech poszukuje pracownika telefon : 76 835 00 66 szybka po?yczka 3500 z? z rat? 100 telefon : 519-045-513 brukarstwo lubin g?og?w 5 lat gwarancji telefon : 516735555 zaj?cia sprawno?ciowo ruchowe dla dzieci telefon : 781548269 orlen pracownik obs?ugi klienta spedytor krajowy telefon : 531435762 zatrudni? montera mebli pod zabudow? telefon : 692412446 767273180 przedstawiciel handlowy telefon : 501331107 specjalista ds sprzeda?y telefon : 501331107 pomoc nauczyciela przedszkola. telefon : 655202300 stylizacja rz?s i paznokci 575-387-843 telefon : 575387843 schody z drewna, us?ugi stolarskie telefon : +48 698 805 847 architektura ogrodowa telefon : 660622458 serwis agd telefon : 601846612 kurs specjalisty ds.kadr i p?ac - zapisy telefon : 65/ 520-56-46 kurs elektryk?w, kierowcy w?zk?w wid?owy telefon : 65/ 520-56-46 zatrudni? fryzjerk? i kosmetyczk? wynajm? mieszkanie dla firmy 3 pokoje telefon : 792490511 sprzedam meble taranko telefon : 515123385 dodaj og?oszenie wi?cej... reklama reklama kontakt z redakcj? | konkursy | polityka prywatno?ci wi?cej... chc? doda? og?oszenie


Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 3074

One word

Two words phrases

Three words phrases

nie - 4.1% (126)
ani - 1.79% (55)
nic - 1.37% (42)
si? - 1.24% (38)
wi?cej - 1.2% (37)
lub - 1.2% (37)
czy - 1.14% (35)
lubin - 1.07% (33)
telefon - 1.01% (31)
wi?cej>> - 0.94% (29)
pod - 0.81% (25)
komentarz - 0.78% (24)
komentarze - 0.75% (23)
przy - 0.75% (23)
... - 0.72% (22)
ale - 0.65% (20)
(fot. - 0.65% (20)
stan - 0.59% (18)
przed - 0.59% (18)
g?og?w - 0.52% (16)
raz - 0.52% (16)
niej - 0.49% (15)
sport - 0.49% (15)
lat - 0.49% (15)
jak - 0.46% (14)
dla - 0.46% (14)
tak - 0.46% (14)
ju? - 0.42% (13)
bez - 0.42% (13)
nad - 0.39% (12)
kghm - 0.39% (12)
sam - 0.39% (12)
legnica - 0.39% (12)
by? - 0.39% (12)
polkowic - 0.36% (11)
miedzi - 0.36% (11)
jest - 0.36% (11)
dzi? - 0.36% (11)
trzy - 0.36% (11)
ruch - 0.33% (10)
poszkodowany - 0.33% (10)
pit - 0.33% (10)
czas - 0.33% (10)
tym - 0.29% (9)
sie - 0.29% (9)
ela - 0.29% (9)
samo - 0.29% (9)
zmian - 0.29% (9)
roku - 0.29% (9)
pracownik - 0.29% (9)
j?wiak) - 0.29% (9)
tej - 0.26% (8)
tego - 0.26% (8)
poszkodowanych - 0.26% (8)
b?d? - 0.26% (8)
tomasz - 0.26% (8)
cookies - 0.26% (8)
winda - 0.23% (7)
oba - 0.23% (7)
polkowice - 0.23% (7)
aut - 0.23% (7)
lubinie - 0.23% (7)
stanie - 0.23% (7)
dwie - 0.23% (7)
dzieci - 0.23% (7)
kt?rzy - 0.23% (7)
wi?cej... - 0.2% (6)
miejsc - 0.2% (6)
m?czyzn - 0.2% (6)
piotr - 0.2% (6)
akcja - 0.2% (6)
hali - 0.2% (6)
policjant - 0.2% (6)
dom - 0.2% (6)
miast - 0.2% (6)
maj? - 0.2% (6)
zosta? - 0.2% (6)
pierwszy - 0.2% (6)
mienia - 0.16% (5)
000 - 0.16% (5)
sprzedam - 0.16% (5)
kt?ry - 0.16% (5)
b?dzie - 0.16% (5)
ten - 0.16% (5)
zaj?cia - 0.16% (5)
tylko - 0.16% (5)
serwis - 0.16% (5)
wie?y - 0.16% (5)
wyci?gni?ty - 0.16% (5)
trzeci - 0.16% (5)
aby - 0.16% (5)
?elazny - 0.16% (5)
by?o - 0.16% (5)
mog? - 0.16% (5)
przez - 0.16% (5)
oraz - 0.16% (5)
metr?w - 0.16% (5)
spotkanie - 0.16% (5)
trwa - 0.16% (5)
dw?ch - 0.16% (5)
powiat - 0.16% (5)
osoby - 0.13% (4)
dosz?o - 0.13% (4)
byl - 0.13% (4)
uczelni - 0.13% (4)
previous - 0.13% (4)
koniec - 0.13% (4)
boju - 0.13% (4)
termin - 0.13% (4)
uruchomi - 0.13% (4)
teraz - 0.13% (4)
chodz? - 0.13% (4)
kara - 0.13% (4)
wypadku - 0.13% (4)
dzisiaj - 0.13% (4)
jeszcze - 0.13% (4)
m?czyzna - 0.13% (4)
wi?zi - 0.13% (4)
spad?a - 0.13% (4)
trafi? - 0.13% (4)
nadsztygarami - 0.13% (4)
dzie? - 0.13% (4)
zatrzyma? - 0.13% (4)
legnicki - 0.13% (4)
kierowc?w - 0.13% (4)
za? - 0.13% (4)
przebywa - 0.13% (4)
mniej - 0.13% (4)
pi?karze - 0.13% (4)
kiedy - 0.13% (4)
wa?ne - 0.13% (4)
one - 0.13% (4)
zmiany - 0.13% (4)
prezydent - 0.13% (4)
swoje - 0.13% (4)
mieszkanie - 0.13% (4)
po?ar - 0.13% (4)
lubina - 0.13% (4)
ccc - 0.13% (4)
bourges - 0.13% (4)
basket - 0.13% (4)
og?oszenie - 0.13% (4)
next - 0.13% (4)
?elaznym - 0.1% (3)
zbiorniku - 0.1% (3)
wo?niakiewicz - 0.1% (3)
mo?cie - 0.1% (3)
prywatno?ci - 0.1% (3)
wracaj? - 0.1% (3)
dziewi?? - 0.1% (3)
trasa - 0.1% (3)
biegaczy - 0.1% (3)
cuprum - 0.1% (3)
?al - 0.1% (3)
zaj?ciach - 0.1% (3)
wy?ykowskiego - 0.1% (3)
drzwi - 0.1% (3)
wszystko - 0.1% (3)
skup - 0.1% (3)
m?g? - 0.1% (3)
punkt - 0.1% (3)
nowy - 0.1% (3)
dodaj - 0.1% (3)
nowe - 0.1% (3)
szkole - 0.1% (3)
zosta?o - 0.1% (3)
rywal - 0.1% (3)
dobry - 0.1% (3)
jecha? - 0.1% (3)
szpitala - 0.1% (3)
os?b - 0.1% (3)
zerwa?a - 0.1% (3)
ratunkowa - 0.1% (3)
internetowych - 0.1% (3)
kurs - 0.1% (3)
akcji - 0.1% (3)
jaki - 0.1% (3)
pierwszych - 0.1% (3)
300 - 0.1% (3)
tak?e - 0.1% (3)
samorz?dowc?w - 0.1% (3)
wroc?awiu - 0.1% (3)
s?d - 0.1% (3)
stabilny - 0.1% (3)
policjanta - 0.1% (3)
dno - 0.1% (3)
kt?re - 0.1% (3)
swoj? - 0.1% (3)
rudna - 0.1% (3)
arek - 0.1% (3)
potr?cenie - 0.1% (3)
opel - 0.1% (3)
pasach - 0.1% (3)
oko?o - 0.1% (3)
cz?ciowo - 0.1% (3)
terminy - 0.1% (3)
g??wne - 0.1% (3)
legnicy - 0.1% (3)
r?czna - 0.1% (3)
biegu - 0.1% (3)
zag??bie - 0.1% (3)
godziny - 0.1% (3)
akumulator - 0.1% (3)
nowo?ci - 0.1% (3)
kieruj?cy - 0.1% (3)
drodze - 0.1% (3)
g?ogowie - 0.1% (3)
kierowca - 0.1% (3)
nowi - 0.1% (3)
elki - 0.1% (3)
sprzeda?, - 0.1% (3)
ko?ca - 0.1% (3)
im. - 0.1% (3)
trzech - 0.1% (3)
pieszych - 0.1% (3)
reklama - 0.1% (3)
sparing - 0.1% (3)
kable - 0.1% (3)
policjanci - 0.1% (3)
g?ogowski - 0.1% (3)
wynajem - 0.1% (3)
turniej - 0.1% (3)
swoim - 0.1% (3)
stycznia - 0.1% (3)
zag??bia - 0.1% (3)
wam - 0.1% (3)
19. - 0.1% (3)
najcz?ciej - 0.1% (3)
start - 0.1% (3)
mo?e - 0.1% (3)
rafael - 0.07% (2)
windy - 0.07% (2)
sprzeda?y - 0.07% (2)
us?ugi - 0.07% (2)
opr?cz - 0.07% (2)
portowa - 0.07% (2)
meble - 0.07% (2)
pracuj?cych - 0.07% (2)
wypadek - 0.07% (2)
kierowc?w. - 0.07% (2)
szereg - 0.07% (2)
nadsztygar?w - 0.07% (2)
31-letni - 0.07% (2)
uruchomienia - 0.07% (2)
g?ogowskiego - 0.07% (2)
zatrudni? - 0.07% (2)
520-56-46 - 0.07% (2)
powiatu - 0.07% (2)
65/ - 0.07% (2)
okazuje - 0.07% (2)
p?ac - 0.07% (2)
samochodu - 0.07% (2)
daje - 0.07% (2)
698 - 0.07% (2)
501331107 - 0.07% (2)
szybowej - 0.07% (2)
czytane:spad?a - 0.07% (2)
psp - 0.07% (2)
julia - 0.07% (2)
krajowy - 0.07% (2)
ruchowe - 0.07% (2)
play - 0.07% (2)
835 - 0.07% (2)
klienta - 0.07% (2)
m?. - 0.07% (2)
bryg. - 0.07% (2)
sprz?t - 0.07% (2)
obs?ugi - 0.07% (2)
takich - 0.07% (2)
r?czne - 0.07% (2)
zabezpieczanie - 0.07% (2)
m?wi? - 0.07% (2)
rokaszewicz - 0.07% (2)
603 - 0.07% (2)
uczelnia - 0.07% (2)
najm?odszych - 0.07% (2)
m?ody - 0.07% (2)
drogowych - 0.07% (2)
seat - 0.07% (2)
mieszka?c?w - 0.07% (2)
znak?w - 0.07% (2)
przystankow? - 0.07% (2)
jana - 0.07% (2)
wiat? - 0.07% (2)
m?odzi - 0.07% (2)
ford - 0.07% (2)
700 - 0.07% (2)
zniszczy? - 0.07% (2)
zafira - 0.07% (2)
wysoko?ci - 0.07% (2)
150 - 0.07% (2)
dodatkowe - 0.07% (2)
szef - 0.07% (2)
kredyt - 0.07% (2)
wynajem, - 0.07% (2)
m-c - 0.07% (2)
byli - 0.07% (2)
cordoba - 0.07% (2)
kiedy? - 0.07% (2)
2018 - 0.07% (2)
prezydent?w - 0.07% (2)
dopiero - 0.07% (2)
po?udniem - 0.07% (2)
firma - 0.07% (2)
kilka - 0.07% (2)
chodzi - 0.07% (2)
dalej - 0.07% (2)
788345470 - 0.07% (2)
punto - 0.07% (2)
601846612 - 0.07% (2)
wielu - 0.07% (2)
agd - 0.07% (2)
ordynacji - 0.07% (2)
wiem - 0.07% (2)
kogo - 0.07% (2)
pracy - 0.07% (2)
droga - 0.07% (2)
nale?y - 0.07% (2)
?wiaty - 0.07% (2)
sk?adowic - 0.07% (2)
500 - 0.07% (2)
mondeo - 0.07% (2)
zmian? - 0.07% (2)
rudnej - 0.07% (2)
100 - 0.07% (2)
polityka - 0.07% (2)
"nurd" - 0.07% (2)
pi?ki - 0.07% (2)
eurolidze - 0.07% (2)
moto - 0.07% (2)
miedziowe.tv - 0.07% (2)
rozmowy - 0.07% (2)
2017 - 0.07% (2)
- 0.07% (2)
4:0 - 0.07% (2)
dna. - 0.07% (2)
chrobry - 0.07% (2)
59:65 - 0.07% (2)
auta - 0.07% (2)
kolizje - 0.07% (2)
obwodnicy - 0.07% (2)
po?udniowej - 0.07% (2)
foto - 0.07% (2)
odbi? - 0.07% (2)
d?browskiego - 0.07% (2)
muza - 0.07% (2)
miasta - 0.07% (2)
cho? - 0.07% (2)
papieskiego - 0.07% (2)
zapisy - 0.07% (2)
miejscu - 0.07% (2)
lubi?skiego - 0.07% (2)
mieszkaniec - 0.07% (2)
zdarzenia - 0.07% (2)
basket. - 0.07% (2)
zespo?y - 0.07% (2)
pozosta?e - 0.07% (2)
miejsce - 0.07% (2)
czwarte - 0.07% (2)
rywale - 0.07% (2)
lubinian - 0.07% (2)
wygrana - 0.07% (2)
galerie - 0.07% (2)
26.01. - 0.07% (2)
jego - 0.07% (2)
nich - 0.07% (2)
szczeg?owe - 0.07% (2)
ustawie? - 0.07% (2)
dotycz?ce - 0.07% (2)
pa?stwo - 0.07% (2)
firmy - 0.07% (2)
r?wnie? - 0.07% (2)
korzystanie - 0.07% (2)
audi - 0.07% (2)
spos?b - 0.07% (2)
cookies, - 0.07% (2)
cookies. - 0.07% (2)
stosujemy - 0.07% (2)
serwis?w - 0.07% (2)
naszych - 0.07% (2)
ramach - 0.07% (2)
mo?liwo?ci - 0.07% (2)
by?y - 0.07% (2)
z?odziej - 0.07% (2)
zmian, - 0.07% (2)
razem - 0.07% (2)
nam - 0.07% (2)
dobrze - 0.07% (2)
19.01. - 0.07% (2)
zwi?kszony - 0.07% (2)
limit - 0.07% (2)
dystans - 0.07% (2)
zdemontowane - 0.07% (2)
pul? - 0.07% (2)
pe?n? - 0.07% (2)
numer - 0.07% (2)
pora?ka - 0.07% (2)
bieg?wki - 0.07% (2)
pojechali - 0.07% (2)
rodzicami - 0.07% (2)
sporo - 0.07% (2)
edycji - 0.07% (2)
akcj? - 0.07% (2)
nasze - 0.07% (2)
centrum - 0.07% (2)
drog?wki - 0.07% (2)
legnickiej - 0.07% (2)
b?yskawiczna - 0.07% (2)
pom?g? - 0.07% (2)
w??czy? - 0.07% (2)
bawi? - 0.07% (2)
razu - 0.07% (2)
?wiata - 0.07% (2)
wygran? - 0.07% (2)
cegie?k? - 0.07% (2)
do?o?y? - 0.07% (2)
podoba - 0.07% (2)
wygranej - 0.07% (2)
tys. - 0.07% (2)
moment - 0.07% (2)
zachowa? - 0.07% (2)
gospodarcz? - 0.07% (2)
dywan - 0.07% (2)
szpitalu - 0.07% (2)
winda. - 0.07% (2)
kghm-u - 0.07% (2)
wie?y. - 0.07% (2)
zostali - 0.07% (2)
rano - 0.07% (2)
premi - 0.07% (2)
aga: - 0.07% (2)
gdzie - 0.07% (2)
burmistrz?w - 0.07% (2)
w?jt?w - 0.07% (2)
miedzi? - 0.07% (2)
polsk? - 0.07% (2)
zacie?nianie - 0.07% (2)
noworoczne - 0.07% (2)
urz?d - 0.07% (2)
dzia?alno?? - 0.07% (2)
zmienia - 0.07% (2)
pokonali - 0.07% (2)
sprawie - 0.07% (2)
dwa - 0.07% (2)
nawet - 0.07% (2)
dzielnicowi - 0.07% (2)
tam - 0.07% (2)
jach - 0.07% (2)
pierwszym - 0.07% (2)
polak - 0.07% (2)
chrobrego - 0.07% (2)
sob? - 0.07% (2)
cross - 0.07% (2)
p?niej - 0.07% (2)
mog?o - 0.07% (2)
maksymalnie - 0.07% (2)
natomiast - 0.07% (2)
aro: - 0.07% (2)
lutego - 0.07% (2)
rusza - 0.07% (2)
jeden - 0.07% (2)
parku - 0.07% (2)
odby?o - 0.07% (2)
przemkowskie - 0.07% (2)
dzieci?cych - 0.07% (2)
wczas?w - 0.07% (2)
o... - 0.07% (2)
poflotacyjnych - 0.07% (2)
zostanie - 0.07% (2)
odpad?w - 0.07% (2)
szko?y - 0.07% (2)
jakie - 0.07% (2)
warunki - 0.07% (2)
udzia? - 0.07% (2)
mundurowe - 0.07% (2)
terenie - 0.07% (2)
kierowcy - 0.07% (2)
telefon : - 1.01% (31)
tomasz j?wiak) - 0.26% (8)
(fot. tomasz - 0.26% (8)
w lubinie - 0.2% (6)
j?wiak) lubin - 0.16% (5)
1 komentarze - 0.16% (5)
4 komentarze - 0.16% (5)
000 z? - 0.13% (4)
lubin - - 0.13% (4)
do boju - 0.13% (4)
<< previous - 0.13% (4)
wi?cej>> a - 0.13% (4)
bourges basket - 0.13% (4)
winda z - 0.13% (4)
pracownik wyci?gni?ty - 0.13% (4)
next >> - 0.13% (4)
spad?a winda - 0.13% (4)
z nadsztygarami - 0.13% (4)
trzeci pracownik - 0.13% (4)
z? sprzeda?, - 0.1% (3)
do ko?ca - 0.1% (3)
policjanci z - 0.1% (3)
na pasach - 0.1% (3)
i dobry - 0.1% (3)
stan poszkodowanych - 0.1% (3)
piotr wo?niakiewicz - 0.1% (3)
?elaznym mo?cie - 0.1% (3)
na drodze - 0.1% (3)
w g?ogowie - 0.1% (3)
trasa i - 0.1% (3)
czas z - 0.1% (3)
tym roku - 0.1% (3)
akcja ratunkowa - 0.1% (3)
stabilny i - 0.1% (3)
drodze lubin - 0.1% (3)
i kierowc?w - 0.1% (3)
zerwa?a si? - 0.1% (3)
dobry stan - 0.1% (3)
skup aut - 0.1% (3)
og?oszenie wi?cej... - 0.1% (3)
zag??bia lubin - 0.1% (3)
potr?cenie na - 0.1% (3)
bryg. piotr - 0.07% (2)
polityka prywatno?ci - 0.07% (2)
od razu - 0.07% (2)
si? winda. - 0.07% (2)
ratunkowa na - 0.07% (2)
trwa akcja - 0.07% (2)
wie?y szybowej - 0.07% (2)
j?wiak) legnica - 0.07% (2)
na ?elaznym - 0.07% (2)
z wie?y. - 0.07% (2)
pi?karze miedzi - 0.07% (2)
pierwszych zaj?ciach - 0.07% (2)
sie co - 0.07% (2)
wo?niakiewicz z - 0.07% (2)
przed po?udniem - 0.07% (2)
do lat - 0.07% (2)
nie by? - 0.07% (2)
obs?ugi klienta - 0.07% (2)
pracownik obs?ugi - 0.07% (2)
: 601846612 - 0.07% (2)
agd telefon - 0.07% (2)
500 z? - 0.07% (2)
ford mondeo - 0.07% (2)
opel zafira - 0.07% (2)
m-c wynajem, - 0.07% (2)
najcz?ciej czytane:spad?a - 0.07% (2)
akcja policjanta - 0.07% (2)
z polsk? - 0.07% (2)
daje si? - 0.07% (2)
w stanie - 0.07% (2)
dopiero od - 0.07% (2)
przystankow? i - 0.07% (2)
zniszczy? wiat? - 0.07% (2)
znak?w drogowych - 0.07% (2)
wiat? przystankow? - 0.07% (2)
jana wy?ykowskiego - 0.07% (2)
najm?odszych mieszka?c?w - 0.07% (2)
wi?zi z - 0.07% (2)
do dw?ch - 0.07% (2)
dwie kolizje - 0.07% (2)
na miejscu - 0.07% (2)
polsk? miedzi? - 0.07% (2)
wczas?w dzieci?cych - 0.07% (2)
spotkanie samorz?dowc?w - 0.07% (2)
galerie foto - 0.07% (2)
sport w - 0.07% (2)
basket 59:65 - 0.07% (2)
- bourges - 0.07% (2)
ccc polkowice - 0.07% (2)
dom na - 0.07% (2)
rozmowy elki - 0.07% (2)
chrobry g?og?w - 0.07% (2)
g?og?w 4:0 - 0.07% (2)
zag??bie lubin - 0.07% (2)
polkowice - - 0.07% (2)
kolizje na - 0.07% (2)
po?udniowej obwodnicy - 0.07% (2)
biegaczy zwi?kszony - 0.07% (2)
bourges basket. - 0.07% (2)
ale limit - 0.07% (2)
bez zmian, - 0.07% (2)
i dystans - 0.07% (2)
z pe?n? - 0.07% (2)
pora?ka numer - 0.07% (2)
na bieg?wki - 0.07% (2)
spotkanie z - 0.07% (2)
ju? cz?ciowo - 0.07% (2)
audi by?y - 0.07% (2)
zmiany ustawie? - 0.07% (2)
naszych serwis?w - 0.07% (2)
korzystanie z - 0.07% (2)
tak?e w - 0.07% (2)
przy d?browskiego - 0.07% (2)
wracaj? z - 0.07% (2)
trafi? do - 0.07% (2)
boju do - 0.07% (2)
w centrum - 0.07% (2)
legnickiej drog?wki - 0.07% (2)
b?yskawiczna akcja - 0.07% (2)
do tej - 0.07% (2)
swoj? cegie?k? - 0.07% (2)
dzia?alno?? gospodarcz? - 0.07% (2)
3 komentarze - 0.07% (2)
odby?o si? - 0.07% (2)
serwis?w internetowych - 0.07% (2)
o... 7 - 0.07% (2)
przebywa w - 0.07% (2)
zbiorniku odpad?w - 0.07% (2)
wi?cej>> do - 0.07% (2)
pe?n? pul? - 0.07% (2)
legnica nawet - 0.07% (2)
w swoje - 0.07% (2)
ju? na - 0.07% (2)
w ramach - 0.07% (2)
j?wiak) sport - 0.07% (2)
ju? dzi? - 0.07% (2)
limit biegaczy - 0.07% (2)
zmian, ale - 0.07% (2)
dystans bez - 0.07% (2)
biegu papieskiego - 0.07% (2)
i b?d? - 0.07% (2)
do lubi?skiego - 0.07% (2)
cuprum lubin - 0.07% (2)
65/ 520-56-46 - 0.07% (2)
(fot. tomasz j?wiak) - 0.26% (8)
tomasz j?wiak) lubin - 0.16% (5)
spad?a winda z - 0.13% (4)
dodaj og?oszenie wi?cej... - 0.1% (3)
w tym roku - 0.1% (3)
dobry stan poszkodowanych - 0.1% (3)
i dobry stan - 0.1% (3)
next >> najcz?ciej - 0.1% (3)
drodze lubin - - 0.1% (3)
tomasz j?wiak) legnica - 0.07% (2)
na ?elaznym mo?cie - 0.07% (2)
zniszczy? wiat? przystankow? - 0.07% (2)
dwie kolizje na - 0.07% (2)
trwa akcja ratunkowa - 0.07% (2)
czytane:spad?a winda z - 0.07% (2)
serwis agd telefon - 0.07% (2)
pracownik obs?ugi klienta - 0.07% (2)
telefon : 601846612 - 0.07% (2)
wo?niakiewicz z psp - 0.07% (2)
ju? cz?ciowo zdemontowane - 0.07% (2)
w wie?y szybowej - 0.07% (2)
akcja ratunkowa na - 0.07% (2)
wa?ne spotkanie z - 0.07% (2)
z polsk? miedzi? - 0.07% (2)
zbiorniku odpad?w poflotacyjnych - 0.07% (2)
spotkanie z rodzicami - 0.07% (2)
legnica nawet na - 0.07% (2)
ale limit biegaczy - 0.07% (2)
dystans bez zmian, - 0.07% (2)
j?wiak) lubin do - 0.07% (2)
wracaj? z pe?n? - 0.07% (2)
- bourges basket - 0.07% (2)
kolizje na drodze - 0.07% (2)
zmian, ale limit - 0.07% (2)
i dystans bez - 0.07% (2)
noworoczne spotkanie samorz?dowc?w - 0.07% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

Copyright © 2015-2016 hupso.pl. All rights reserved. FB | +G | Twitter

Hupso.pl jest serwisem internetowym, w którym jednym kliknieciem możesz szybko i łatwo sprawdź stronę www pod kątem SEO. Oferujemy darmowe pozycjonowanie stron internetowych oraz wycena domen i stron internetowych. Prowadzimy ranking polskich stron internetowych oraz ranking stron alexa.