1.09 score from hupso.pl for:
miedziowe.plHTML Content


Titlemiedziowe.pl - miedziowe.pl

Length: 37, Words: 7
Description radio, głogów, głogowski, lubin, lubiński, miedz, miedziowe, portal regionu, elka

Length: 101, Words: 14
Keywords radio, głogów, głogowski, lubin, lubiński, miedz, miedziowe, portal regionu, piłka ręczna, piłka nożna, zagłębie, chrobry
Robots index, follow
Charset UTF-8
Og Meta - Title exist
Og Meta - Description exist
Og Meta - Site name exist
Tytuł powinien zawierać pomiędzy 10 a 70 znaków (ze spacjami), a mniej niż 12 słów w długości.
Meta opis powinien zawierać pomiędzy 50 a 160 znaków (łącznie ze spacjami), a mniej niż 24 słów w długości.
Kodowanie znaków powinny być określone , UTF-8 jest chyba najlepszy zestaw znaków, aby przejść z powodu UTF-8 jest bardziej międzynarodowy kodowaniem.
Otwarte obiekty wykresu powinny być obecne w stronie internetowej (więcej informacji na temat protokołu OpenGraph: http://ogp.me/)

SEO Content

Words/Characters 3919
Text/HTML 10.91 %
Headings H1 0
H2 0
H3 0
H4 0
H5 0
H6 0
H1
H2
H3
H4
H5
H6
strong
wysz?a z domu i nie wr?ci?a. policja poszukuje 58-letniej g?ogowianki. kobieta opu?ci?a miejsce zamieszkania w poniedzia?ek, 24 pa?dziernika, i od tamtej pory nie kontaktowa?a si? z rodzin?.   wi?cej >>
objazdy, utrudnienia i nerwy kierowc?w spowodowane remontem ulicy 1 maja w lubinie powoli dobiegaj? ko?ca. ostateczny termin zako?czenia prac wykonawca dosta? na 10 listopada i wszystko wskazuje na to, ?e budowa do tego czasu dobiegnie ko?ca.   wi?cej >>
decyzj? wojewody dolno?l?skiego, na najbli?szy mecz zag??bia lubin z wis?? krak?w, dla kibic?w zostanie zamkni?ty sektor g, popularnie zwany przodkiem. pozosta?e trybuny lubi?skiego stadionu b?d? otwarte dla publiczno?ci. prezydent robert raczy?ski przychyli? si? do opinii wojewody i nie cofnie zgody klubowi na zorganizowanie pi?karskich spotka? w ramach ustawy o bezpiecze?stwie imprez masowych.   wi?cej >>
legnica ma najbardziej bezpieczny stadion pi?karski na zapleczu ekstraklasy. tak uzna? polski zwi?zek pi?ki no?nej. podczas konferencji ph: "bezpieczny stadion", przedstawiciele miedzi odebrali z r?k szefa polskiej pi?ki zbigniewa bo?ka, a? pi?? presti?owych nagr?d.   wi?cej >>
samoloty, czo?gi, statki, a nawet budynki. w klubie batalionowym w g?ogowie otwarto xii wystaw? modelarsk? garnizon. miniatury maj? przede wszystkim popularyzowanie og?lnej wiedzy historycznej. w?r?d wystawc?w byli uczniowie, jak i ju? doro?li uczestnicy.   wi?cej >>
tak blisko wygranej chyba jeszcze w tym sezonie nie by?o. niestety, pi?karze r?czni zag??bia pomimo dobrego spotkania z faworyzowanym mmts-em kwidzyn, nie zdo?ali pokona? wicelidera grupy granatowej pgnig superligi.   wi?cej >>
szef lubi?skiej policji ju? oficjalnie powo?a? swoich podw?adnych na eksponowane stanowiska. nowym zast?pc? insp. tomasza go?askiego, zosta? kom. andrzej barna, przez wiele lat pracuj?cy w wydziale ruchu drogowego, a teraz b?dzie nadzorowa? s?u?by prewencji. akty nominacyjne odebrali tak?e m.in. szef komisariatu w rudnej i nowi naczelnicy niekt?rych wydzia??w lubi?skiej komendy.   wi?cej >>
aldona i antoni „maks” rymsza - marzyli o polsce wolnej i czystej jak ?za... zag??bie lubin pami?ta. taki graf autorstwa stowarzyszenia kibic?w "zag??bia fanatyk?w" pojawi? si? niedawno na jednym z budynk?w w prochowicach. g??wne postaci uwiecznione na malowidle nie s? przypadkowe. to w?a?nie antoni rymsza, ?o?nierz wykl?ty, zast?pca legendarnego zygmunta szyndzielarza "?upaszki" z v brygady wile?skiej armii krajowej, zosta? pochowany wraz z ?on? i synem na cmentarzu w prochowicach.   wi?cej >>
od pa?dziernika legniccy policjanci rozpocz?li zaj?cia z dzie?mi i m?odzie??, kt?rych celem jest u?wiadamianie i kszta?towanie w?a?ciwych postaw oraz zachowa? w sytuacjach o charakterze terrorystycznym. w formie zabawy policjanci staraj? si? przekaza?, nawet tym najm?odszym dzieciom, jak maj? reagowa? w sytuacjach podejrzanych i niebezpiecznych.   wi?cej >>
2 lata i 6 miesi?cy wi?zienia taki wyrok us?yszeli dzi? (27.10) sebastian k. i kamil b. chodzi o nastolatk?w, kt?rzy pobili wychowawc? w g?ogowskim poprawczaku. sprawcy musz? wyp?aci? poszkodowanemu tak?e po 5 tysi?cy z?otych. obaj wyrazili skruch?.   wi?cej >>
od przysz?ego tygodnia kierowc?w pod??aj?cych krajow? tr?jk? z g?ogowa i polkowic w kierunku lubina czeka prawdziwy koszmar. w czwartek, 3 listopada, generalny wykonawca budowy trasy s3, zamyka cz?? kraj?wki od biedrzychowej do zjazdu na owczary i dalej szklary g?rne. zamiast dw?ch pas?w w jednym kierunku, kierowcy pojad? jednopasm?wk?. przedstawiciele sp?ki kghm ju? apeluj? do swoich pracownik?w, by jad?c na szyb lubin zachodni, omijali zw?enie i kierowali si? objazdem.   wi?cej >>
gmina wiejska g?og?w inwestuje w zdrowy tryb ?ycia mieszka?c?w. w ruszowicach powsta?a pierwsza si?ownia zewn?trzna, natomiast w serbach uzupe?niono wyposa?enie ju? istniej?cej.   wi?cej >>
do niegro?nej kolizji dosz?o dzisiaj przed po?udniem na rondzie ofiar zbrodni lubi?skiej. na skrzy?owaniu zderzy?y si? dwa pojazdy osobowe: volkswagen golf i opel astra. do lubi?skiego szpitala trafi? kierowca z gola. na miejscu pracowali policjanci z wydzia?u ruchu drogowego, kt?rzy dokonali ogl?dzin i ustalaj? teraz szczeg?owy przebieg tego zdarzenia.   wi?cej >>
znana w ca?ej polsce psycholog maria rotkiel odwiedzi?a legnic?. wizyta mia?a miejsce w ramach trzeciego spotkania kobiet, kt?re przygotowa? urz?d miasta. zainteresowanie pa? przeros?o oczekiwania organizator?w.   wi?cej >>
dzisiejszy mecz w hali lubi?skiego rcs-u zamyka 9. kolejk? pgnig superligi. o godzinie 18:00 pi?karze r?czni zag??bia podejmuj? mmts kwidzyn. to przyjezdni s? zdecydowanym faworytem tej konfrontacji.   wi?cej >>
jeszcze na cztery minuty przed ko?cem spotkania polkowickie koszykarki prowadzi?y z mistrzyniami w?gier 63:51. jednak chyba zbyt szybko uwierzy?y w wygran? i rywal zdo?a? wyr?wna? i doprowadzi? do dogrywki. pierwsza nie przynios?a rozstrzygni?cia. dopiero po drugich dodatkowych 5 minutach sopron triumfowa? w hali przy d?browskiego 90:82.   wi?cej >>
hala im. ryszarda matuszaka p?ka?a w szwach. tak dzia?a ekipa mistrz?w kraju, kt?ra przyci?ga fan?w szczypiorniaka niczym magnes. przetrzebiony kontuzjami chrobry przegra? z vive tauron 24:39, ale ju? sam fakt zobaczenia na ?ywo gwiazd europejskiego formatu by? prawdziw? uczt?.   wi?cej >>
zderzenie dw?ch osob?wek z autobusem - to scenariusz, z jakim musieli si? zmierzy? policjanci, stra?acy i ratownicy pogotowia. dzi? (26.10) na skrzy?owaniu wojew?dzkiej 292 z ul. sikorskiego i p?nocn? odby?y si? ?wiczenia ratownicze. wszystko po to, by sprawdzi? dzia?anie i koordynacj? wszystkich s?u?b.   wi?cej >>
najprawdopodobniej w pi?tek wojewoda podejmie decyzj? w sprawie wniosku dolno?l?skiej policji o zamkni?cie pi?karskiego stadionu zag??bia w zwi?zku z ekscesami podczas ostatniego spotkania w lubinie z lechi? gda?sk. od postanowienia wojewody, swoj? decyzj? z kolei uzale?nia prezydent miasta, kt?ry rozwa?a cofni?cie klubowi zgody na zorganizowanie imprezy masowej.   wi?cej >>
ale? to by?y za emocje w hali rcs-u. po znakomitym meczu siatkarze cuprum lubin pokonali utytu?owany zesp? asseco resovia rzesz?w 3:0 w setach do 20, 20 i 22. najlepszym graczem meczu wybrano ?ukasza kaczmarka z cuprum. po raz kolejny potwierdzi?o si?, ?e lubinianie maj? spos?b na rzeszowian i s? jak na razie jedyn? dru?yn? w tym sezonie, kt?ra urwa?a punkty 7-krotnemu mistrzowi polski.   wi?cej >>
"droga ta mia?a powsta? do listopada, a do tej pory nic si? tam nie dzieje" - napisa? do nas jeden ze internaut?w. jak wyja?ni? w swoim mailu, chodzi o tras? ??cz?c? b?dz?w z szybem sw-1, o remoncie kt?rej informowali?my na portalu przed zmianami w ruchu na dk3.   wi?cej >>
do gro?nego wypadku dosz?o dzisiaj po po?udniu w centrum lubina. na skrzy?owaniu bema z kaczy?skiego i konstytucji 3 maja zderzy?y si? dwa samochody osobowe: opel insignia i peugeot. na miejscu pracowali policjanci z wydzia?u ruchu drogowego lubi?skiej komendy, kt?rzy ustalaj? przyczyny i przebieg tego zdarzenia.   wi?cej >>
dzi?ki szybkiej reakcji s?u?b ratunkowych na szcz?cie nikomu nic si? nie sta?o. dzisiaj po po?udniu lokatorzy jednego z blok?w przy kopernika w lubinie wyczuli dym na klatce schodowej. jak si? okaza?o w jednym z mieszka?, starszy m?czyzna pozostawi? na kuchence garnek z zup? i prawdopodobnie zapomnia? o potrawie.   wi?cej >>
zabezpieczenie ?rodk?w na 120 dodatkowych lokali - taki wniosek przeg?osowali samorz?dowcy na wczorajszej sesji rady miasta. to znacznie wi?cej ni? planowa? prezydent g?ogowa. opozycja twierdzi, ?e to wizja, natomiast klub "lewica i bezpartyjni" uwa?a, ?e ten plan jest po prostu nierealny.   wi?cej >>
to b?dzie wyj?tkowe spotkanie i okazja do wspomnie? o pi?ce i zwyczajnym, codziennym ?yciu. rados?aw ka?u?ny, by?y reprezentant polski, wychowanek zag??bia lubin, spotka si? z kibicami opowiadaj?c o swojej autorskiej ksi??ce: "powr?t taty". o tym, ile pracy w?o?y? w napisanie tej autobiografii, ile trudu to kosztowa?o i jakie chwile ze swojego ?ycia w niej uwieczni?, opowie o tym w najbli?sz? niedziel?, 30 pa?dziernika.   wi?cej >>
- pan wypu?ci? takie szczury na miasto i ca?? polsk?, ?e jest mi po prostu wstyd - tak na wczorajszej (25.10) sesji rady miasta w g?ogowie zbigniew prejs m?wi? do krzysztofa sarzy?skiego. chodzi o konferencj? prasow?, na kt?rej radny z klubu jana zubowskiego odni?s? si? do wydatk?w chrobrego g?og?w. dyrektor sportowy zapewnia?, ?e z finansami klubu jest wszystko w porz?dku.   wi?cej >>
na dwa lata mo?e trafi? za kratki 39-letni polkowiczanin, kt?ry grozi? pobiciem pracownikowi jednej z plac?wek spo?ecznych na terenie miasta. m?czyzna ju? wcze?niej wchodzi? w konflikt z prawem. nic jednak sobie nie robi? z zastosowanego wobec niego policyjnego dozoru.   wi?cej >>
policjanci z komisariatu policji w rudnej zatrzymali m?czyzn?, kt?ry w?ama? si? do jednego ze sklep?w spo?ywczych. ?upem z?odzieja pad? przede wszystkim alkohol, papierosy oraz ?ywno??. funkcjonariusze odzyskali cz?? skradzionych rzeczy, a 42-letni mieszkaniec powiatu boles?awieckiego stanie teraz przed s?dem. grozi mu do 10 lat pozbawienia wolno?ci.   wi?cej >>
zapraszamy g?ogowian na spotkanie z arkadym paw?em fiedlerem. wnuk arkadego fiedlera opowie o swoich podr?ach. na pocz?tek rozpocz?? woja?e po ?wiecie dla przyjemno?ci, a teraz podr?e s? jego ?r?d?em utrzymania. je?dzi, fotografuje i wydaje ksi??ki.   wi?cej >>
kolejne niezwykle ci?kie spotkanie czeka dzi? siatkarzy cuprum lubin. na w?asnym parkiecie podejm? lidera rozgrywek asseco resovi? rzesz?w. do lubina w barwach pas?w powraca marcin mo?d?onek. czy by?y ?rodkowy cuprum pogr??y swoich dawnych koleg?w z dru?yny? przekonamy si? o tym p?nym wieczorem.   wi?cej >>
chrobry gra z mistrzem, a wolontariusze b?d? zbiera? fundusze na rehabilitacj? g?ogowianina. pi?karze r?czni spr-u dzi? o 18:00 podejmuj? vive tauron kielce. - nie jestem raczej cz?owiekiem, kt?ry wierzy w cuda - m?wi przed spotkaniem trener jaros?aw cie?likowski.   wi?cej >>
s?u?by ratunkowe z g?ogowa b?d? dzi? ?wiczy? swoje umiej?tno?ci na drodze. trening zwi?zany z udzielaniem pierwszej pomocy rannym w wypadku masowym przeprowadzony zostanie od godziny 19:00 do 20:00 na skrzy?owaniu ulicy sikorskiego i p?nocnej w g?ogowie.   wi?cej >>
mistrzynie w?gier b?d? pierwszym rywalem koszykarek ccc w rozgrywkach presti?owej euroligi. dzi? polkowiczanki we w?asnej hali zmierz? si? z sopronem. spotkanie na parkiecie obiektu przy ul. d?browskiego rozpocznie si? o godzinie 19:00.   wi?cej >>
2
3
4
5
6
7
8
9
10
b
wysz?a z domu i nie wr?ci?a. policja poszukuje 58-letniej g?ogowianki. kobieta opu?ci?a miejsce zamieszkania w poniedzia?ek, 24 pa?dziernika, i od tamtej pory nie kontaktowa?a si? z rodzin?.   wi?cej >>
objazdy, utrudnienia i nerwy kierowc?w spowodowane remontem ulicy 1 maja w lubinie powoli dobiegaj? ko?ca. ostateczny termin zako?czenia prac wykonawca dosta? na 10 listopada i wszystko wskazuje na to, ?e budowa do tego czasu dobiegnie ko?ca.   wi?cej >>
decyzj? wojewody dolno?l?skiego, na najbli?szy mecz zag??bia lubin z wis?? krak?w, dla kibic?w zostanie zamkni?ty sektor g, popularnie zwany przodkiem. pozosta?e trybuny lubi?skiego stadionu b?d? otwarte dla publiczno?ci. prezydent robert raczy?ski przychyli? si? do opinii wojewody i nie cofnie zgody klubowi na zorganizowanie pi?karskich spotka? w ramach ustawy o bezpiecze?stwie imprez masowych.   wi?cej >>
legnica ma najbardziej bezpieczny stadion pi?karski na zapleczu ekstraklasy. tak uzna? polski zwi?zek pi?ki no?nej. podczas konferencji ph: "bezpieczny stadion", przedstawiciele miedzi odebrali z r?k szefa polskiej pi?ki zbigniewa bo?ka, a? pi?? presti?owych nagr?d.   wi?cej >>
samoloty, czo?gi, statki, a nawet budynki. w klubie batalionowym w g?ogowie otwarto xii wystaw? modelarsk? garnizon. miniatury maj? przede wszystkim popularyzowanie og?lnej wiedzy historycznej. w?r?d wystawc?w byli uczniowie, jak i ju? doro?li uczestnicy.   wi?cej >>
tak blisko wygranej chyba jeszcze w tym sezonie nie by?o. niestety, pi?karze r?czni zag??bia pomimo dobrego spotkania z faworyzowanym mmts-em kwidzyn, nie zdo?ali pokona? wicelidera grupy granatowej pgnig superligi.   wi?cej >>
szef lubi?skiej policji ju? oficjalnie powo?a? swoich podw?adnych na eksponowane stanowiska. nowym zast?pc? insp. tomasza go?askiego, zosta? kom. andrzej barna, przez wiele lat pracuj?cy w wydziale ruchu drogowego, a teraz b?dzie nadzorowa? s?u?by prewencji. akty nominacyjne odebrali tak?e m.in. szef komisariatu w rudnej i nowi naczelnicy niekt?rych wydzia??w lubi?skiej komendy.   wi?cej >>
aldona i antoni „maks” rymsza - marzyli o polsce wolnej i czystej jak ?za... zag??bie lubin pami?ta. taki graf autorstwa stowarzyszenia kibic?w "zag??bia fanatyk?w" pojawi? si? niedawno na jednym z budynk?w w prochowicach. g??wne postaci uwiecznione na malowidle nie s? przypadkowe. to w?a?nie antoni rymsza, ?o?nierz wykl?ty, zast?pca legendarnego zygmunta szyndzielarza "?upaszki" z v brygady wile?skiej armii krajowej, zosta? pochowany wraz z ?on? i synem na cmentarzu w prochowicach.   wi?cej >>
od pa?dziernika legniccy policjanci rozpocz?li zaj?cia z dzie?mi i m?odzie??, kt?rych celem jest u?wiadamianie i kszta?towanie w?a?ciwych postaw oraz zachowa? w sytuacjach o charakterze terrorystycznym. w formie zabawy policjanci staraj? si? przekaza?, nawet tym najm?odszym dzieciom, jak maj? reagowa? w sytuacjach podejrzanych i niebezpiecznych.   wi?cej >>
2 lata i 6 miesi?cy wi?zienia taki wyrok us?yszeli dzi? (27.10) sebastian k. i kamil b. chodzi o nastolatk?w, kt?rzy pobili wychowawc? w g?ogowskim poprawczaku. sprawcy musz? wyp?aci? poszkodowanemu tak?e po 5 tysi?cy z?otych. obaj wyrazili skruch?.   wi?cej >>
od przysz?ego tygodnia kierowc?w pod??aj?cych krajow? tr?jk? z g?ogowa i polkowic w kierunku lubina czeka prawdziwy koszmar. w czwartek, 3 listopada, generalny wykonawca budowy trasy s3, zamyka cz?? kraj?wki od biedrzychowej do zjazdu na owczary i dalej szklary g?rne. zamiast dw?ch pas?w w jednym kierunku, kierowcy pojad? jednopasm?wk?. przedstawiciele sp?ki kghm ju? apeluj? do swoich pracownik?w, by jad?c na szyb lubin zachodni, omijali zw?enie i kierowali si? objazdem.   wi?cej >>
gmina wiejska g?og?w inwestuje w zdrowy tryb ?ycia mieszka?c?w. w ruszowicach powsta?a pierwsza si?ownia zewn?trzna, natomiast w serbach uzupe?niono wyposa?enie ju? istniej?cej.   wi?cej >>
do niegro?nej kolizji dosz?o dzisiaj przed po?udniem na rondzie ofiar zbrodni lubi?skiej. na skrzy?owaniu zderzy?y si? dwa pojazdy osobowe: volkswagen golf i opel astra. do lubi?skiego szpitala trafi? kierowca z gola. na miejscu pracowali policjanci z wydzia?u ruchu drogowego, kt?rzy dokonali ogl?dzin i ustalaj? teraz szczeg?owy przebieg tego zdarzenia.   wi?cej >>
znana w ca?ej polsce psycholog maria rotkiel odwiedzi?a legnic?. wizyta mia?a miejsce w ramach trzeciego spotkania kobiet, kt?re przygotowa? urz?d miasta. zainteresowanie pa? przeros?o oczekiwania organizator?w.   wi?cej >>
dzisiejszy mecz w hali lubi?skiego rcs-u zamyka 9. kolejk? pgnig superligi. o godzinie 18:00 pi?karze r?czni zag??bia podejmuj? mmts kwidzyn. to przyjezdni s? zdecydowanym faworytem tej konfrontacji.   wi?cej >>
jeszcze na cztery minuty przed ko?cem spotkania polkowickie koszykarki prowadzi?y z mistrzyniami w?gier 63:51. jednak chyba zbyt szybko uwierzy?y w wygran? i rywal zdo?a? wyr?wna? i doprowadzi? do dogrywki. pierwsza nie przynios?a rozstrzygni?cia. dopiero po drugich dodatkowych 5 minutach sopron triumfowa? w hali przy d?browskiego 90:82.   wi?cej >>
hala im. ryszarda matuszaka p?ka?a w szwach. tak dzia?a ekipa mistrz?w kraju, kt?ra przyci?ga fan?w szczypiorniaka niczym magnes. przetrzebiony kontuzjami chrobry przegra? z vive tauron 24:39, ale ju? sam fakt zobaczenia na ?ywo gwiazd europejskiego formatu by? prawdziw? uczt?.   wi?cej >>
zderzenie dw?ch osob?wek z autobusem - to scenariusz, z jakim musieli si? zmierzy? policjanci, stra?acy i ratownicy pogotowia. dzi? (26.10) na skrzy?owaniu wojew?dzkiej 292 z ul. sikorskiego i p?nocn? odby?y si? ?wiczenia ratownicze. wszystko po to, by sprawdzi? dzia?anie i koordynacj? wszystkich s?u?b.   wi?cej >>
najprawdopodobniej w pi?tek wojewoda podejmie decyzj? w sprawie wniosku dolno?l?skiej policji o zamkni?cie pi?karskiego stadionu zag??bia w zwi?zku z ekscesami podczas ostatniego spotkania w lubinie z lechi? gda?sk. od postanowienia wojewody, swoj? decyzj? z kolei uzale?nia prezydent miasta, kt?ry rozwa?a cofni?cie klubowi zgody na zorganizowanie imprezy masowej.   wi?cej >>
ale? to by?y za emocje w hali rcs-u. po znakomitym meczu siatkarze cuprum lubin pokonali utytu?owany zesp? asseco resovia rzesz?w 3:0 w setach do 20, 20 i 22. najlepszym graczem meczu wybrano ?ukasza kaczmarka z cuprum. po raz kolejny potwierdzi?o si?, ?e lubinianie maj? spos?b na rzeszowian i s? jak na razie jedyn? dru?yn? w tym sezonie, kt?ra urwa?a punkty 7-krotnemu mistrzowi polski.   wi?cej >>
"droga ta mia?a powsta? do listopada, a do tej pory nic si? tam nie dzieje" - napisa? do nas jeden ze internaut?w. jak wyja?ni? w swoim mailu, chodzi o tras? ??cz?c? b?dz?w z szybem sw-1, o remoncie kt?rej informowali?my na portalu przed zmianami w ruchu na dk3.   wi?cej >>
do gro?nego wypadku dosz?o dzisiaj po po?udniu w centrum lubina. na skrzy?owaniu bema z kaczy?skiego i konstytucji 3 maja zderzy?y si? dwa samochody osobowe: opel insignia i peugeot. na miejscu pracowali policjanci z wydzia?u ruchu drogowego lubi?skiej komendy, kt?rzy ustalaj? przyczyny i przebieg tego zdarzenia.   wi?cej >>
dzi?ki szybkiej reakcji s?u?b ratunkowych na szcz?cie nikomu nic si? nie sta?o. dzisiaj po po?udniu lokatorzy jednego z blok?w przy kopernika w lubinie wyczuli dym na klatce schodowej. jak si? okaza?o w jednym z mieszka?, starszy m?czyzna pozostawi? na kuchence garnek z zup? i prawdopodobnie zapomnia? o potrawie.   wi?cej >>
zabezpieczenie ?rodk?w na 120 dodatkowych lokali - taki wniosek przeg?osowali samorz?dowcy na wczorajszej sesji rady miasta. to znacznie wi?cej ni? planowa? prezydent g?ogowa. opozycja twierdzi, ?e to wizja, natomiast klub "lewica i bezpartyjni" uwa?a, ?e ten plan jest po prostu nierealny.   wi?cej >>
to b?dzie wyj?tkowe spotkanie i okazja do wspomnie? o pi?ce i zwyczajnym, codziennym ?yciu. rados?aw ka?u?ny, by?y reprezentant polski, wychowanek zag??bia lubin, spotka si? z kibicami opowiadaj?c o swojej autorskiej ksi??ce: "powr?t taty". o tym, ile pracy w?o?y? w napisanie tej autobiografii, ile trudu to kosztowa?o i jakie chwile ze swojego ?ycia w niej uwieczni?, opowie o tym w najbli?sz? niedziel?, 30 pa?dziernika.   wi?cej >>
- pan wypu?ci? takie szczury na miasto i ca?? polsk?, ?e jest mi po prostu wstyd - tak na wczorajszej (25.10) sesji rady miasta w g?ogowie zbigniew prejs m?wi? do krzysztofa sarzy?skiego. chodzi o konferencj? prasow?, na kt?rej radny z klubu jana zubowskiego odni?s? si? do wydatk?w chrobrego g?og?w. dyrektor sportowy zapewnia?, ?e z finansami klubu jest wszystko w porz?dku.   wi?cej >>
na dwa lata mo?e trafi? za kratki 39-letni polkowiczanin, kt?ry grozi? pobiciem pracownikowi jednej z plac?wek spo?ecznych na terenie miasta. m?czyzna ju? wcze?niej wchodzi? w konflikt z prawem. nic jednak sobie nie robi? z zastosowanego wobec niego policyjnego dozoru.   wi?cej >>
policjanci z komisariatu policji w rudnej zatrzymali m?czyzn?, kt?ry w?ama? si? do jednego ze sklep?w spo?ywczych. ?upem z?odzieja pad? przede wszystkim alkohol, papierosy oraz ?ywno??. funkcjonariusze odzyskali cz?? skradzionych rzeczy, a 42-letni mieszkaniec powiatu boles?awieckiego stanie teraz przed s?dem. grozi mu do 10 lat pozbawienia wolno?ci.   wi?cej >>
zapraszamy g?ogowian na spotkanie z arkadym paw?em fiedlerem. wnuk arkadego fiedlera opowie o swoich podr?ach. na pocz?tek rozpocz?? woja?e po ?wiecie dla przyjemno?ci, a teraz podr?e s? jego ?r?d?em utrzymania. je?dzi, fotografuje i wydaje ksi??ki.   wi?cej >>
kolejne niezwykle ci?kie spotkanie czeka dzi? siatkarzy cuprum lubin. na w?asnym parkiecie podejm? lidera rozgrywek asseco resovi? rzesz?w. do lubina w barwach pas?w powraca marcin mo?d?onek. czy by?y ?rodkowy cuprum pogr??y swoich dawnych koleg?w z dru?yny? przekonamy si? o tym p?nym wieczorem.   wi?cej >>
chrobry gra z mistrzem, a wolontariusze b?d? zbiera? fundusze na rehabilitacj? g?ogowianina. pi?karze r?czni spr-u dzi? o 18:00 podejmuj? vive tauron kielce. - nie jestem raczej cz?owiekiem, kt?ry wierzy w cuda - m?wi przed spotkaniem trener jaros?aw cie?likowski.   wi?cej >>
s?u?by ratunkowe z g?ogowa b?d? dzi? ?wiczy? swoje umiej?tno?ci na drodze. trening zwi?zany z udzielaniem pierwszej pomocy rannym w wypadku masowym przeprowadzony zostanie od godziny 19:00 do 20:00 na skrzy?owaniu ulicy sikorskiego i p?nocnej w g?ogowie.   wi?cej >>
mistrzynie w?gier b?d? pierwszym rywalem koszykarek ccc w rozgrywkach presti?owej euroligi. dzi? polkowiczanki we w?asnej hali zmierz? si? z sopronem. spotkanie na parkiecie obiektu przy ul. d?browskiego rozpocznie si? o godzinie 19:00.   wi?cej >>
2
3
4
5
6
7
8
9
10
i
em wysz?a z domu i nie wr?ci?a. policja poszukuje 58-letniej g?ogowianki. kobieta opu?ci?a miejsce zamieszkania w poniedzia?ek, 24 pa?dziernika, i od tamtej pory nie kontaktowa?a si? z rodzin?.   wi?cej >>
objazdy, utrudnienia i nerwy kierowc?w spowodowane remontem ulicy 1 maja w lubinie powoli dobiegaj? ko?ca. ostateczny termin zako?czenia prac wykonawca dosta? na 10 listopada i wszystko wskazuje na to, ?e budowa do tego czasu dobiegnie ko?ca.   wi?cej >>
decyzj? wojewody dolno?l?skiego, na najbli?szy mecz zag??bia lubin z wis?? krak?w, dla kibic?w zostanie zamkni?ty sektor g, popularnie zwany przodkiem. pozosta?e trybuny lubi?skiego stadionu b?d? otwarte dla publiczno?ci. prezydent robert raczy?ski przychyli? si? do opinii wojewody i nie cofnie zgody klubowi na zorganizowanie pi?karskich spotka? w ramach ustawy o bezpiecze?stwie imprez masowych.   wi?cej >>
legnica ma najbardziej bezpieczny stadion pi?karski na zapleczu ekstraklasy. tak uzna? polski zwi?zek pi?ki no?nej. podczas konferencji ph: "bezpieczny stadion", przedstawiciele miedzi odebrali z r?k szefa polskiej pi?ki zbigniewa bo?ka, a? pi?? presti?owych nagr?d.   wi?cej >>
samoloty, czo?gi, statki, a nawet budynki. w klubie batalionowym w g?ogowie otwarto xii wystaw? modelarsk? garnizon. miniatury maj? przede wszystkim popularyzowanie og?lnej wiedzy historycznej. w?r?d wystawc?w byli uczniowie, jak i ju? doro?li uczestnicy.   wi?cej >>
tak blisko wygranej chyba jeszcze w tym sezonie nie by?o. niestety, pi?karze r?czni zag??bia pomimo dobrego spotkania z faworyzowanym mmts-em kwidzyn, nie zdo?ali pokona? wicelidera grupy granatowej pgnig superligi.   wi?cej >>
szef lubi?skiej policji ju? oficjalnie powo?a? swoich podw?adnych na eksponowane stanowiska. nowym zast?pc? insp. tomasza go?askiego, zosta? kom. andrzej barna, przez wiele lat pracuj?cy w wydziale ruchu drogowego, a teraz b?dzie nadzorowa? s?u?by prewencji. akty nominacyjne odebrali tak?e m.in. szef komisariatu w rudnej i nowi naczelnicy niekt?rych wydzia??w lubi?skiej komendy.   wi?cej >>
aldona i antoni „maks” rymsza - marzyli o polsce wolnej i czystej jak ?za... zag??bie lubin pami?ta. taki graf autorstwa stowarzyszenia kibic?w "zag??bia fanatyk?w" pojawi? si? niedawno na jednym z budynk?w w prochowicach. g??wne postaci uwiecznione na malowidle nie s? przypadkowe. to w?a?nie antoni rymsza, ?o?nierz wykl?ty, zast?pca legendarnego zygmunta szyndzielarza "?upaszki" z v brygady wile?skiej armii krajowej, zosta? pochowany wraz z ?on? i synem na cmentarzu w prochowicach.   wi?cej >>
od pa?dziernika legniccy policjanci rozpocz?li zaj?cia z dzie?mi i m?odzie??, kt?rych celem jest u?wiadamianie i kszta?towanie w?a?ciwych postaw oraz zachowa? w sytuacjach o charakterze terrorystycznym. w formie zabawy policjanci staraj? si? przekaza?, nawet tym najm?odszym dzieciom, jak maj? reagowa? w sytuacjach podejrzanych i niebezpiecznych.   wi?cej >>
2 lata i 6 miesi?cy wi?zienia taki wyrok us?yszeli dzi? (27.10) sebastian k. i kamil b. chodzi o nastolatk?w, kt?rzy pobili wychowawc? w g?ogowskim poprawczaku. sprawcy musz? wyp?aci? poszkodowanemu tak?e po 5 tysi?cy z?otych. obaj wyrazili skruch?.   wi?cej >>
od przysz?ego tygodnia kierowc?w pod??aj?cych krajow? tr?jk? z g?ogowa i polkowic w kierunku lubina czeka prawdziwy koszmar. w czwartek, 3 listopada, generalny wykonawca budowy trasy s3, zamyka cz?? kraj?wki od biedrzychowej do zjazdu na owczary i dalej szklary g?rne. zamiast dw?ch pas?w w jednym kierunku, kierowcy pojad? jednopasm?wk?. przedstawiciele sp?ki kghm ju? apeluj? do swoich pracownik?w, by jad?c na szyb lubin zachodni, omijali zw?enie i kierowali si? objazdem.   wi?cej >>
gmina wiejska g?og?w inwestuje w zdrowy tryb ?ycia mieszka?c?w. w ruszowicach powsta?a pierwsza si?ownia zewn?trzna, natomiast w serbach uzupe?niono wyposa?enie ju? istniej?cej.   wi?cej >>
do niegro?nej kolizji dosz?o dzisiaj przed po?udniem na rondzie ofiar zbrodni lubi?skiej. na skrzy?owaniu zderzy?y si? dwa pojazdy osobowe: volkswagen golf i opel astra. do lubi?skiego szpitala trafi? kierowca z gola. na miejscu pracowali policjanci z wydzia?u ruchu drogowego, kt?rzy dokonali ogl?dzin i ustalaj? teraz szczeg?owy przebieg tego zdarzenia.   wi?cej >>
znana w ca?ej polsce psycholog maria rotkiel odwiedzi?a legnic?. wizyta mia?a miejsce w ramach trzeciego spotkania kobiet, kt?re przygotowa? urz?d miasta. zainteresowanie pa? przeros?o oczekiwania organizator?w.   wi?cej >>
dzisiejszy mecz w hali lubi?skiego rcs-u zamyka 9. kolejk? pgnig superligi. o godzinie 18:00 pi?karze r?czni zag??bia podejmuj? mmts kwidzyn. to przyjezdni s? zdecydowanym faworytem tej konfrontacji.   wi?cej >>
jeszcze na cztery minuty przed ko?cem spotkania polkowickie koszykarki prowadzi?y z mistrzyniami w?gier 63:51. jednak chyba zbyt szybko uwierzy?y w wygran? i rywal zdo?a? wyr?wna? i doprowadzi? do dogrywki. pierwsza nie przynios?a rozstrzygni?cia. dopiero po drugich dodatkowych 5 minutach sopron triumfowa? w hali przy d?browskiego 90:82.   wi?cej >>
hala im. ryszarda matuszaka p?ka?a w szwach. tak dzia?a ekipa mistrz?w kraju, kt?ra przyci?ga fan?w szczypiorniaka niczym magnes. przetrzebiony kontuzjami chrobry przegra? z vive tauron 24:39, ale ju? sam fakt zobaczenia na ?ywo gwiazd europejskiego formatu by? prawdziw? uczt?.   wi?cej >>
zderzenie dw?ch osob?wek z autobusem - to scenariusz, z jakim musieli si? zmierzy? policjanci, stra?acy i ratownicy pogotowia. dzi? (26.10) na skrzy?owaniu wojew?dzkiej 292 z ul. sikorskiego i p?nocn? odby?y si? ?wiczenia ratownicze. wszystko po to, by sprawdzi? dzia?anie i koordynacj? wszystkich s?u?b.   wi?cej >>
najprawdopodobniej w pi?tek wojewoda podejmie decyzj? w sprawie wniosku dolno?l?skiej policji o zamkni?cie pi?karskiego stadionu zag??bia w zwi?zku z ekscesami podczas ostatniego spotkania w lubinie z lechi? gda?sk. od postanowienia wojewody, swoj? decyzj? z kolei uzale?nia prezydent miasta, kt?ry rozwa?a cofni?cie klubowi zgody na zorganizowanie imprezy masowej.   wi?cej >>
ale? to by?y za emocje w hali rcs-u. po znakomitym meczu siatkarze cuprum lubin pokonali utytu?owany zesp? asseco resovia rzesz?w 3:0 w setach do 20, 20 i 22. najlepszym graczem meczu wybrano ?ukasza kaczmarka z cuprum. po raz kolejny potwierdzi?o si?, ?e lubinianie maj? spos?b na rzeszowian i s? jak na razie jedyn? dru?yn? w tym sezonie, kt?ra urwa?a punkty 7-krotnemu mistrzowi polski.   wi?cej >>
"droga ta mia?a powsta? do listopada, a do tej pory nic si? tam nie dzieje" - napisa? do nas jeden ze internaut?w. jak wyja?ni? w swoim mailu, chodzi o tras? ??cz?c? b?dz?w z szybem sw-1, o remoncie kt?rej informowali?my na portalu przed zmianami w ruchu na dk3.   wi?cej >>
do gro?nego wypadku dosz?o dzisiaj po po?udniu w centrum lubina. na skrzy?owaniu bema z kaczy?skiego i konstytucji 3 maja zderzy?y si? dwa samochody osobowe: opel insignia i peugeot. na miejscu pracowali policjanci z wydzia?u ruchu drogowego lubi?skiej komendy, kt?rzy ustalaj? przyczyny i przebieg tego zdarzenia.   wi?cej >>
dzi?ki szybkiej reakcji s?u?b ratunkowych na szcz?cie nikomu nic si? nie sta?o. dzisiaj po po?udniu lokatorzy jednego z blok?w przy kopernika w lubinie wyczuli dym na klatce schodowej. jak si? okaza?o w jednym z mieszka?, starszy m?czyzna pozostawi? na kuchence garnek z zup? i prawdopodobnie zapomnia? o potrawie.   wi?cej >>
zabezpieczenie ?rodk?w na 120 dodatkowych lokali - taki wniosek przeg?osowali samorz?dowcy na wczorajszej sesji rady miasta. to znacznie wi?cej ni? planowa? prezydent g?ogowa. opozycja twierdzi, ?e to wizja, natomiast klub "lewica i bezpartyjni" uwa?a, ?e ten plan jest po prostu nierealny.   wi?cej >>
to b?dzie wyj?tkowe spotkanie i okazja do wspomnie? o pi?ce i zwyczajnym, codziennym ?yciu. rados?aw ka?u?ny, by?y reprezentant polski, wychowanek zag??bia lubin, spotka si? z kibicami opowiadaj?c o swojej autorskiej ksi??ce: "powr?t taty". o tym, ile pracy w?o?y? w napisanie tej autobiografii, ile trudu to kosztowa?o i jakie chwile ze swojego ?ycia w niej uwieczni?, opowie o tym w najbli?sz? niedziel?, 30 pa?dziernika.   wi?cej >>
- pan wypu?ci? takie szczury na miasto i ca?? polsk?, ?e jest mi po prostu wstyd - tak na wczorajszej (25.10) sesji rady miasta w g?ogowie zbigniew prejs m?wi? do krzysztofa sarzy?skiego. chodzi o konferencj? prasow?, na kt?rej radny z klubu jana zubowskiego odni?s? si? do wydatk?w chrobrego g?og?w. dyrektor sportowy zapewnia?, ?e z finansami klubu jest wszystko w porz?dku.   wi?cej >>
na dwa lata mo?e trafi? za kratki 39-letni polkowiczanin, kt?ry grozi? pobiciem pracownikowi jednej z plac?wek spo?ecznych na terenie miasta. m?czyzna ju? wcze?niej wchodzi? w konflikt z prawem. nic jednak sobie nie robi? z zastosowanego wobec niego policyjnego dozoru.   wi?cej >>
policjanci z komisariatu policji w rudnej zatrzymali m?czyzn?, kt?ry w?ama? si? do jednego ze sklep?w spo?ywczych. ?upem z?odzieja pad? przede wszystkim alkohol, papierosy oraz ?ywno??. funkcjonariusze odzyskali cz?? skradzionych rzeczy, a 42-letni mieszkaniec powiatu boles?awieckiego stanie teraz przed s?dem. grozi mu do 10 lat pozbawienia wolno?ci.   wi?cej >>
zapraszamy g?ogowian na spotkanie z arkadym paw?em fiedlerem. wnuk arkadego fiedlera opowie o swoich podr?ach. na pocz?tek rozpocz?? woja?e po ?wiecie dla przyjemno?ci, a teraz podr?e s? jego ?r?d?em utrzymania. je?dzi, fotografuje i wydaje ksi??ki.   wi?cej >>
kolejne niezwykle ci?kie spotkanie czeka dzi? siatkarzy cuprum lubin. na w?asnym parkiecie podejm? lidera rozgrywek asseco resovi? rzesz?w. do lubina w barwach pas?w powraca marcin mo?d?onek. czy by?y ?rodkowy cuprum pogr??y swoich dawnych koleg?w z dru?yny? przekonamy si? o tym p?nym wieczorem.   wi?cej >>
chrobry gra z mistrzem, a wolontariusze b?d? zbiera? fundusze na rehabilitacj? g?ogowianina. pi?karze r?czni spr-u dzi? o 18:00 podejmuj? vive tauron kielce. - nie jestem raczej cz?owiekiem, kt?ry wierzy w cuda - m?wi przed spotkaniem trener jaros?aw cie?likowski.   wi?cej >>
s?u?by ratunkowe z g?ogowa b?d? dzi? ?wiczy? swoje umiej?tno?ci na drodze. trening zwi?zany z udzielaniem pierwszej pomocy rannym w wypadku masowym przeprowadzony zostanie od godziny 19:00 do 20:00 na skrzy?owaniu ulicy sikorskiego i p?nocnej w g?ogowie.   wi?cej >>
mistrzynie w?gier b?d? pierwszym rywalem koszykarek ccc w rozgrywkach presti?owej euroligi. dzi? polkowiczanki we w?asnej hali zmierz? si? z sopronem. spotkanie na parkiecie obiektu przy ul. d?browskiego rozpocznie si? o godzinie 19:00.   wi?cej >>
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bolds strong 42
b 42
i 0
em 42
Zawartość strony internetowej powinno zawierać więcej niż 250 słów, z stopa tekst / kod jest wyższy niż 20%.
Pozycji używać znaczników (h1, h2, h3, ...), aby określić temat sekcji lub ustępów na stronie, ale zwykle, użyj mniej niż 6 dla każdego tagu pozycje zachować swoją stronę zwięzły.
Styl używać silnych i kursywy znaczniki podkreślić swoje słowa kluczowe swojej stronie, ale nie nadużywać (mniej niż 16 silnych tagi i 16 znaczników kursywy)

Statystyki strony

twitter:title pusty
twitter:description pusty
google+ itemprop=name pusty
Pliki zewnętrzne 51
Pliki CSS 11
Pliki javascript 40
Plik należy zmniejszyć całkowite odwołanie plików (CSS + JavaScript) do 7-8 maksymalnie.

Linki wewnętrzne i zewnętrzne

Linki 637
Linki wewnętrzne 537
Linki zewnętrzne 100
Linki bez atrybutu Title 577
Linki z atrybutem NOFOLLOW 0
Linki - Użyj atrybutu tytuł dla każdego łącza. Nofollow link jest link, który nie pozwala wyszukiwarkom boty zrealizują są odnośniki no follow. Należy zwracać uwagę na ich użytkowania

Linki wewnętrzne

- /
- javascript:%20graj();
zagin?a g?ogowianka /content/view/81105/189/
remont z po?lizgami niezale?nymi od wykonawcy /content/view/81104/78/
historia w miniaturze /content/view/81095/189/
zmiany na kierowniczych stanowiskach /content/view/81091/78/
nowy graf kibic?w zag??bia /content/view/81090/78/
mecz z wis?? bez przodka /content/view/81103/55/
najbezpieczniejszy stadion /content/view/81099/55/
trzecia przegrana jedn? bramk? /content/view/81092/76/
- #
- #
najnowsze #
wypadki #
po?ary #
sport #
r?czna #
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
wi?cej... /component/option,com_galerie/itemid,506/
g?og?w /content/category/3/289/189/
polkowice /content/category/3/13/81/
lubin /content/category/3/9/78/
legnica /content/category/3/220/149/
kghm /content/category/3/221/495/
rozmowy elki /content/category/3/611/459/
sport javascript:otworzmenu('sport2');
biegi /content/category/18/311/523/
bilard /content/category/18/419/390/
ci?ary /content/category/18/651/522/
koszyk?wka /content/category/18/103/56/
lekkoatletyka /content/category/18/106/137/
motocross /content/category/18/292/191/
pi?ka no?na /content/category/18/104/55/
pi?ka r?czna /content/category/18/105/76/
rowery /content/category/18/293/192/
p?ywanie /content/category/18/294/193/
rajdy enduro /content/category/18/101/57/
rugby /content/category/18/649/521/
siatk?wka /content/category/18/187/181/
strzelectwo /content/category/18/282/184/
szermierka /content/category/18/276/180/
sporty walki /content/category/18/178/121/
triathlon /content/category/18/476/296/
tenis /content/category/18/176/359/
zimowe /content/category/18/645/519/
je?eli j? widzia?e?, zadzwo? na policj? /content/view/81105/189/
zagin?a g?ogowianka /content/view/81105/189/
- /content/view/81105/189/
g?og?w /content/category/3/289/189/
wysz?a z domu i nie wr?ci?a. policja poszukuje 58-letniej g?ogowianki. kobieta opu?ci?a miejsce zamieszkania w poniedzia?ek, 24 pa?dziernika, i od tamtej pory nie kontaktowa?a si? z rodzin?. /content/view/81105/189/
wi?cej>> /content/view/81105/189/
sko?cz? ulic? 1 maja do 10 listopada? /content/view/81104/78/
remont z po?lizgami niezale?nymi od wykonawcy /content/view/81104/78/
- /content/view/81104/78/
lubin /content/category/3/9/78/
objazdy, utrudnienia i nerwy kierowc?w spowodowane remontem ulicy 1 maja w lubinie powoli dobiegaj? ko?ca. ostateczny termin zako?czenia prac wykonawca dosta? na 10 listopada i wszystko wskazuje na to, ?e budowa do tego czasu dobiegnie ko?ca. /content/view/81104/78/
wi?cej>> /content/view/81104/78/
- /content/view/81104/78/
- /content/view/81104/78/
- /content/view/81104/78/
- /content/view/81104/78/
- /content/view/81104/78/
- /content/view/81104/78/
- /content/view/81104/78/
- /content/view/81104/78/
- /content/view/81104/78/
- /content/view/81104/78/
- /content/view/81104/78/
wojewoda zamkn?? sektor fanatycznych kibic?w /content/view/81103/55/
mecz z wis?? bez przodka /content/view/81103/55/
- /content/view/81103/55/
sport /content/category/18/104/55/
decyzj? wojewody dolno?l?skiego, na najbli?szy mecz zag??bia lubin z wis?? krak?w, dla kibic?w zostanie zamkni?ty sektor g, popularnie zwany przodkiem. pozosta?e trybuny lubi?skiego stadionu b?d? otwarte dla publiczno?ci. prezydent robert raczy?ski przychyli? si? do opinii wojewody i nie cofnie zgody klubowi na zorganizowanie pi?karskich spotka? w ramach ustawy o bezpiecze?stwie imprez masowych. /content/view/81103/55/
wi?cej>> /content/view/81103/55/
xxx: brawa dla wojewody. tak trzyma?. /content/view/81103/55/
4 /content/view/81103/55/
komentarze /content/view/81103/55/
pi?? presti?owych nagr?d dla miedzi legnica /content/view/81099/55/
najbezpieczniejszy stadion /content/view/81099/55/
- /content/view/81099/55/
sport /content/category/18/104/55/
legnica ma najbardziej bezpieczny stadion pi?karski na zapleczu ekstraklasy. tak uzna? polski zwi?zek pi?ki no?nej. podczas konferencji ph: "bezpieczny stadion", przedstawiciele miedzi odebrali z r?k szefa polskiej pi?ki zbigniewa bo?ka, a? pi?? presti?owych nagr?d. /content/view/81099/55/
wi?cej>> /content/view/81099/55/
kopernik: kiedy? stadion chrobrego by? w pierwszej tr?jce na najbezpieczniejszy stadion,sytuacja si? zmieni?a po derbach z miedzi?...kiedy to kibice go?ci powyrywali krzese?ka na sektorze.teraz juz wiem po co to zrobili ch?e ch?e ch?e ;-) /content/view/81099/55/
5 /content/view/81099/55/
komentarze /content/view/81099/55/
wystawa modelarska /content/view/81095/189/
historia w miniaturze /content/view/81095/189/
- /content/view/81095/189/
g?og?w /content/category/3/289/189/
samoloty, czo?gi, statki, a nawet budynki. w klubie batalionowym w g?ogowie otwarto xii wystaw? modelarsk? garnizon. miniatury maj? przede wszystkim popularyzowanie og?lnej wiedzy historycznej. w?r?d wystawc?w byli uczniowie, jak i ju? doro?li uczestnicy. /content/view/81095/189/
wi?cej>> /content/view/81095/189/
- /content/view/81095/189/
- /content/view/81095/189/
- /content/view/81095/189/
- /content/view/81095/189/
- /content/view/81095/189/
- /content/view/81095/189/
- /content/view/81095/189/
- /content/view/81095/189/
- /content/view/81095/189/
- /content/view/81095/189/
- /content/view/81095/189/
- /content/view/81095/189/
- /content/view/81095/189/
- /content/view/81095/189/
- /content/view/81095/189/
- /content/view/81095/189/
- /content/view/81095/189/
- /content/view/81095/189/
- /content/view/81095/189/
- /content/view/81095/189/
- /content/view/81095/189/
zag??bie lubin - mmts kwidzyn 24:25 /content/view/81092/76/
trzecia przegrana jedn? bramk? /content/view/81092/76/
- /content/view/81092/76/
sport /content/category/18/105/76/
tak blisko wygranej chyba jeszcze w tym sezonie nie by?o. niestety, pi?karze r?czni zag??bia pomimo dobrego spotkania z faworyzowanym mmts-em kwidzyn, nie zdo?ali pokona? wicelidera grupy granatowej pgnig superligi. /content/view/81092/76/
wi?cej>> /content/view/81092/76/
uroczysta odprawa w komendzie policji /content/view/81091/78/
zmiany na kierowniczych stanowiskach /content/view/81091/78/
- /content/view/81091/78/
lubin /content/category/3/9/78/
szef lubi?skiej policji ju? oficjalnie powo?a? swoich podw?adnych na eksponowane stanowiska. nowym zast?pc? insp. tomasza go?askiego, zosta? kom. andrzej barna, przez wiele lat pracuj?cy w wydziale ruchu drogowego, a teraz b?dzie nadzorowa? s?u?by prewencji. akty nominacyjne odebrali tak?e m.in. szef komisariatu w rudnej i nowi naczelnicy niekt?rych wydzia??w lubi?skiej komendy. /content/view/81091/78/
wi?cej>> /content/view/81091/78/
co z dziur? w rynku?!: droga redakcjo mam pytanie - czy redakcja juz wie lub widzia?a nowy projekt galerii rynek? nowy projekt mia?by? gotowy na jesie?. /content/view/81091/78/
2 /content/view/81091/78/
komentarze /content/view/81091/78/
pami?ci aldony i antoniego rymszy /content/view/81090/78/
nowy graf kibic?w zag??bia /content/view/81090/78/
- /content/view/81090/78/
lubin /content/category/3/9/78/
aldona i antoni „maks” rymsza - marzyli o polsce wolnej i czystej jak ?za... zag??bie lubin pami?ta. taki graf autorstwa stowarzyszenia kibic?w "zag??bia fanatyk?w" pojawi? si? niedawno na jednym z budynk?w w prochowicach. g??wne postaci uwiecznione na malowidle nie s? przypadkowe. to w?a?nie antoni rymsza, ?o?nierz wykl?ty, zast?pca legendarnego zygmunta szyndzielarza "?upaszki" z v brygady wile?skiej armii krajowej, zosta? pochowany wraz z ?on? i synem na cmentarzu w prochowicach. /content/view/81090/78/
wi?cej>> /content/view/81090/78/
marcinn.: do komentarz 26 : za takie s?owa zostaniesz pozwany. to ci mog? zagwarantowa?. oczerniasz bezpodstawnie. ja nie ?artuj?. odpowiadam ci ca?kiem powa?nie. /content/view/81090/78/
27 /content/view/81090/78/
komentarze /content/view/81090/78/
policyjny program "alfa" w?r?d dzieci i m?odzie?y /content/view/81089/149/
o zagro?eniach terrorystycznych /content/view/81089/149/
- /content/view/81089/149/
legnica /content/category/3/220/149/
od pa?dziernika legniccy policjanci rozpocz?li zaj?cia z dzie?mi i m?odzie??, kt?rych celem jest u?wiadamianie i kszta?towanie w?a?ciwych postaw oraz zachowa? w sytuacjach o charakterze terrorystycznym. w formie zabawy policjanci staraj? si? przekaza?, nawet tym najm?odszym dzieciom, jak maj? reagowa? w sytuacjach podejrzanych i niebezpiecznych. /content/view/81089/149/
wi?cej>> /content/view/81089/149/
roizan: no i po co straszy? dzieci, majpierw wmawiaj? ?e zagro?enia nie ma a teraz dziecko b?d? straszy?. /content/view/81089/149/
2 /content/view/81089/149/
komentarze /content/view/81089/149/
"pope?ni?em b??d. dwa lata to naprawd? adekwatna kara" /content/view/81088/189/
wyrok za pobicie wychowawcy /content/view/81088/189/
- /content/view/81088/189/
g?og?w /content/category/3/289/189/
2 lata i 6 miesi?cy wi?zienia taki wyrok us?yszeli dzi? (27.10) sebastian k. i kamil b. chodzi o nastolatk?w, kt?rzy pobili wychowawc? w g?ogowskim poprawczaku. sprawcy musz? wyp?aci? poszkodowanemu tak?e po 5 tysi?cy z?otych. obaj wyrazili skruch?. /content/view/81088/189/
wi?cej>> /content/view/81088/189/
alex: jezeli dobrze zrozumialem to wychowawca powinien sie liczyc z tym,ze moze byc pobity przez swojego wychowanka.mysle,ze oficer wp tez powinien sie liczyc z tym,ze zostanie zastrzelony przez podleglego zolnierza.strach nyslec co moze byc. /content/view/81088/189/
7 /content/view/81088/189/
komentarze /content/view/81088/189/
szykuj? si? kolejne utrudnienia przy budowie s3 /content/view/81087/78/
z biedrzychowej na szyb jednym pasem /content/view/81087/78/
- /content/view/81087/78/
lubin /content/category/3/9/78/
od przysz?ego tygodnia kierowc?w pod??aj?cych krajow? tr?jk? z g?ogowa i polkowic w kierunku lubina czeka prawdziwy koszmar. w czwartek, 3 listopada, generalny wykonawca budowy trasy s3, zamyka cz?? kraj?wki od biedrzychowej do zjazdu na owczary i dalej szklary g?rne. zamiast dw?ch pas?w w jednym kierunku, kierowcy pojad? jednopasm?wk?. przedstawiciele sp?ki kghm ju? apeluj? do swoich pracownik?w, by jad?c na szyb lubin zachodni, omijali zw?enie i kierowali si? objazdem. /content/view/81087/78/
wi?cej>> /content/view/81087/78/
jacob: je?li ten fragment b?dzie tak zrobiony jak objazd ?limaka za polkowicami to to b?dzie katastrofa, a je?li b?dzie normalnie to byle by nie trafi? na zawalidrog? co b?dzie jecha? 40 km/h /content/view/81087/78/
7 /content/view/81087/78/
komentarze /content/view/81087/78/
ruszowice i serby /content/view/81086/189/
si?ownie zewn?trzne w gminie /content/view/81086/189/
- /content/view/81086/189/
g?og?w /content/category/3/289/189/
gmina wiejska g?og?w inwestuje w zdrowy tryb ?ycia mieszka?c?w. w ruszowicach powsta?a pierwsza si?ownia zewn?trzna, natomiast w serbach uzupe?niono wyposa?enie ju? istniej?cej. /content/view/81086/189/
wi?cej>> /content/view/81086/189/
borek: a kiedy b?dzie w borku - bo u nas ani kanalizacji, ani dr?g, ani porz?dnego wodoci?gu i ciemno jak w d..pie. /content/view/81086/189/
7 /content/view/81086/189/
komentarze /content/view/81086/189/
zderzenie volkswagena z oplem /content/view/81085/78/
ucierpia? kierowca golfa /content/view/81085/78/
- /content/view/81085/78/
lubin /content/category/3/9/78/
do niegro?nej kolizji dosz?o dzisiaj przed po?udniem na rondzie ofiar zbrodni lubi?skiej. na skrzy?owaniu zderzy?y si? dwa pojazdy osobowe: volkswagen golf i opel astra. do lubi?skiego szpitala trafi? kierowca z gola. na miejscu pracowali policjanci z wydzia?u ruchu drogowego, kt?rzy dokonali ogl?dzin i ustalaj? teraz szczeg?owy przebieg tego zdarzenia. /content/view/81085/78/
wi?cej>> /content/view/81085/78/
si?a kobiety tkwi w kobiecie? /content/view/81084/149/
maria rotkiel i t?umy legniczanek /content/view/81084/149/
- /content/view/81084/149/
legnica /content/category/3/220/149/
znana w ca?ej polsce psycholog maria rotkiel odwiedzi?a legnic?. wizyta mia?a miejsce w ramach trzeciego spotkania kobiet, kt?re przygotowa? urz?d miasta. zainteresowanie pa? przeros?o oczekiwania organizator?w. /content/view/81084/149/
wi?cej>> /content/view/81084/149/
- /content/view/81084/149/
- /content/view/81084/149/
- /content/view/81084/149/
- /content/view/81084/149/
- /content/view/81084/149/
- /content/view/81084/149/
- /content/view/81084/149/
- /content/view/81084/149/
- /content/view/81084/149/
- /content/view/81084/149/
- /content/view/81084/149/
- /content/view/81084/149/
- /content/view/81084/149/
- /content/view/81084/149/
- /content/view/81084/149/
- /content/view/81084/149/
- /content/view/81084/149/
- /content/view/81084/149/
- /content/view/81084/149/
- /content/view/81084/149/
- /content/view/81084/149/
m?czyzna: s?a kobiety tkwi w kobiecie. a si?a m?otka tkwi w m?otku ... /content/view/81084/149/
1 /content/view/81084/149/
komentarze /content/view/81084/149/
czy miedziowi w ko?cu zaczn? wygrywa?? /content/view/81082/76/
rywal zag??bia ma wi?kszy komfort /content/view/81082/76/
- /content/view/81082/76/
sport /content/category/18/105/76/
dzisiejszy mecz w hali lubi?skiego rcs-u zamyka 9. kolejk? pgnig superligi. o godzinie 18:00 pi?karze r?czni zag??bia podejmuj? mmts kwidzyn. to przyjezdni s? zdecydowanym faworytem tej konfrontacji. /content/view/81082/76/
wi?cej>> /content/view/81082/76/
ccc polkowice - uniqa sopron 82:90 /content/view/81081/56/
z nieba do piek?a /content/view/81081/56/
- /content/view/81081/56/
sport /content/category/18/103/56/
jeszcze na cztery minuty przed ko?cem spotkania polkowickie koszykarki prowadzi?y z mistrzyniami w?gier 63:51. jednak chyba zbyt szybko uwierzy?y w wygran? i rywal zdo?a? wyr?wna? i doprowadzi? do dogrywki. pierwsza nie przynios?a rozstrzygni?cia. dopiero po drugich dodatkowych 5 minutach sopron triumfowa? w hali przy d?browskiego 90:82. /content/view/81081/56/
wi?cej>> /content/view/81081/56/
- /content/view/81081/56/
- /content/view/81081/56/
- /content/view/81081/56/
- /content/view/81081/56/
- /content/view/81081/56/
- /content/view/81081/56/
- /content/view/81081/56/
- /content/view/81081/56/
- /content/view/81081/56/
- /content/view/81081/56/
- /content/view/81081/56/
- /content/view/81081/56/
- /content/view/81081/56/
- /content/view/81081/56/
- /content/view/81081/56/
- /content/view/81081/56/
- /content/view/81081/56/
- /content/view/81081/56/
- /content/view/81081/56/
- /content/view/81081/56/
- /content/view/81081/56/
karolina: o co ci chodzi. /content/view/81081/56/
2 /content/view/81081/56/
komentarze /content/view/81081/56/
chrobry g?og?w - vive tauron kielce 24:39 /content/view/81080/76/
kibice pokazali wielkie serca /content/view/81080/76/
- /content/view/81080/76/
sport /content/category/18/105/76/
hala im. ryszarda matuszaka p?ka?a w szwach. tak dzia?a ekipa mistrz?w kraju, kt?ra przyci?ga fan?w szczypiorniaka niczym magnes. przetrzebiony kontuzjami chrobry przegra? z vive tauron 24:39, ale ju? sam fakt zobaczenia na ?ywo gwiazd europejskiego formatu by? prawdziw? uczt?. /content/view/81080/76/
wi?cej>> /content/view/81080/76/
- /content/view/81080/76/
- /content/view/81080/76/
- /content/view/81080/76/
- /content/view/81080/76/
- /content/view/81080/76/
- /content/view/81080/76/
- /content/view/81080/76/
- /content/view/81080/76/
- /content/view/81080/76/
- /content/view/81080/76/
- /content/view/81080/76/
- /content/view/81080/76/
- /content/view/81080/76/
- /content/view/81080/76/
- /content/view/81080/76/
- /content/view/81080/76/
- /content/view/81080/76/
- /content/view/81080/76/
- /content/view/81080/76/
- /content/view/81080/76/
- /content/view/81080/76/
w?jt g?ogowski: do 20 mo?esz nie robi? z siebie idioty misiewiczu mentalny? ?a?osny jeste? z tym podszywanie si?. idiotyzm o niespsdaniu z superligi mo?esz opowiada? takim samym (...) jak ty. /content/view/81080/76/
23 /content/view/81080/76/
komentarze /content/view/81080/76/
s?u?by w akcji. ?wiczenia na szerok? skal? /content/view/81078/189/
wypadek masowy... i pozorowany /content/view/81078/189/
- /content/view/81078/189/
g?og?w /content/category/3/289/189/
zderzenie dw?ch osob?wek z autobusem - to scenariusz, z jakim musieli si? zmierzy? policjanci, stra?acy i ratownicy pogotowia. dzi? (26.10) na skrzy?owaniu wojew?dzkiej 292 z ul. sikorskiego i p?nocn? odby?y si? ?wiczenia ratownicze. wszystko po to, by sprawdzi? dzia?anie i koordynacj? wszystkich s?u?b. /content/view/81078/189/
wi?cej>> /content/view/81078/189/
- /content/view/81078/189/
- /content/view/81078/189/
- /content/view/81078/189/
- /content/view/81078/189/
- /content/view/81078/189/
- /content/view/81078/189/
- /content/view/81078/189/
- /content/view/81078/189/
- /content/view/81078/189/
- /content/view/81078/189/
- /content/view/81078/189/
- /content/view/81078/189/
- /content/view/81078/189/
- /content/view/81078/189/
- /content/view/81078/189/
- /content/view/81078/189/
- /content/view/81078/189/
- /content/view/81078/189/
- /content/view/81078/189/
- /content/view/81078/189/
- /content/view/81078/189/
czy zag??bie zagra przy pe?nych trybunach? /content/view/81077/55/
decyzja nadal w zawieszeniu /content/view/81077/55/
- /content/view/81077/55/
sport /content/category/18/104/55/
najprawdopodobniej w pi?tek wojewoda podejmie decyzj? w sprawie wniosku dolno?l?skiej policji o zamkni?cie pi?karskiego stadionu zag??bia w zwi?zku z ekscesami podczas ostatniego spotkania w lubinie z lechi? gda?sk. od postanowienia wojewody, swoj? decyzj? z kolei uzale?nia prezydent miasta, kt?ry rozwa?a cofni?cie klubowi zgody na zorganizowanie imprezy masowej. /content/view/81077/55/
wi?cej>> /content/view/81077/55/
re3: najpierw zmien regulamin,przepisy a nastepnie pisz. /content/view/81077/55/
4 /content/view/81077/55/
komentarze /content/view/81077/55/
cuprum lubin - asseco resovia rzesz?w 3:0 /content/view/81076/181/
lider na kolanach! /content/view/81076/181/
- /content/view/81076/181/
sport /content/category/18/187/181/
ale? to by?y za emocje w hali rcs-u. po znakomitym meczu siatkarze cuprum lubin pokonali utytu?owany zesp? asseco resovia rzesz?w 3:0 w setach do 20, 20 i 22. najlepszym graczem meczu wybrano ?ukasza kaczmarka z cuprum. po raz kolejny potwierdzi?o si?, ?e lubinianie maj? spos?b na rzeszowian i s? jak na razie jedyn? dru?yn? w tym sezonie, kt?ra urwa?a punkty 7-krotnemu mistrzowi polski. /content/view/81076/181/
wi?cej>> /content/view/81076/181/
- /content/view/81076/181/
- /content/view/81076/181/
- /content/view/81076/181/
- /content/view/81076/181/
- /content/view/81076/181/
- /content/view/81076/181/
- /content/view/81076/181/
- /content/view/81076/181/
- /content/view/81076/181/
- /content/view/81076/181/
- /content/view/81076/181/
- /content/view/81076/181/
- /content/view/81076/181/
- /content/view/81076/181/
- /content/view/81076/181/
- /content/view/81076/181/
- /content/view/81076/181/
- /content/view/81076/181/
- /content/view/81076/181/
- /content/view/81076/181/
- /content/view/81076/181/
siatka: janie, jak masz problem z tytu?ami, nie czytaj, bedziesz szczesliwszy /content/view/81076/181/
4 /content/view/81076/181/
komentarze /content/view/81076/181/
oddano ju? plac budowy /content/view/81075/189/
kiedy powstanie droga na sw-1? /content/view/81075/189/
- /content/view/81075/189/
g?og?w /content/category/3/289/189/
"droga ta mia?a powsta? do listopada, a do tej pory nic si? tam nie dzieje" - napisa? do nas jeden ze internaut?w. jak wyja?ni? w swoim mailu, chodzi o tras? ??cz?c? b?dz?w z szybem sw-1, o remoncie kt?rej informowali?my na portalu przed zmianami w ruchu na dk3. /content/view/81075/189/
wi?cej>> /content/view/81075/189/
jedry: zamiast poprawiac drog? z b?dzowa wystarczy?o doda? 50 metrowe pasy zjazdowe na serwis?wce i nie by?oby problemu /content/view/81075/189/
7 /content/view/81075/189/
komentarze /content/view/81075/189/
niebezpiecznie na skrzy?owaniu bema z kaczy?skiego /content/view/81073/78/
zderzenie opla z peugeotem /content/view/81073/78/
- /content/view/81073/78/
lubin /content/category/3/9/78/
do gro?nego wypadku dosz?o dzisiaj po po?udniu w centrum lubina. na skrzy?owaniu bema z kaczy?skiego i konstytucji 3 maja zderzy?y si? dwa samochody osobowe: opel insignia i peugeot. na miejscu pracowali policjanci z wydzia?u ruchu drogowego lubi?skiej komendy, kt?rzy ustalaj? przyczyny i przebieg tego zdarzenia. /content/view/81073/78/
wi?cej>> /content/view/81073/78/
- /content/view/81073/78/
- /content/view/81073/78/
- /content/view/81073/78/
- /content/view/81073/78/
- /content/view/81073/78/
- /content/view/81073/78/
- /content/view/81073/78/
- /content/view/81073/78/
- /content/view/81073/78/
- /content/view/81073/78/
- /content/view/81073/78/
- /content/view/81073/78/
- /content/view/81073/78/
lubinianka: tyle ju? by?o na tym skrzy?owaniu kolizji, potr?ce?...jest to ruchliwe skrzy?owanie chyba najwy?sza pora co? z tym zrobi?... rondo czy sygnalizacje ?wietln?. /content/view/81073/78/
5 /content/view/81073/78/
komentarze /content/view/81073/78/
szybka reakcja s?u?b przy kopernika /content/view/81072/78/
przypalony garnek /content/view/81072/78/
- /content/view/81072/78/
lubin /content/category/3/9/78/
dzi?ki szybkiej reakcji s?u?b ratunkowych na szcz?cie nikomu nic si? nie sta?o. dzisiaj po po?udniu lokatorzy jednego z blok?w przy kopernika w lubinie wyczuli dym na klatce schodowej. jak si? okaza?o w jednym z mieszka?, starszy m?czyzna pozostawi? na kuchence garnek z zup? i prawdopodobnie zapomnia? o potrawie. /content/view/81072/78/
wi?cej>> /content/view/81072/78/
sasiadka: dziadek znowu zapomnia? wy??czy? kuchenk? z kapu?niakiem. /content/view/81072/78/
1 /content/view/81072/78/
komentarze /content/view/81072/78/
program gospodarowania zasobem mieszkaniowym przyj?ty /content/view/81071/189/
wizja 120 dodatkowych mieszka? /content/view/81071/189/
- /content/view/81071/189/
g?og?w /content/category/3/289/189/
zabezpieczenie ?rodk?w na 120 dodatkowych lokali - taki wniosek przeg?osowali samorz?dowcy na wczorajszej sesji rady miasta. to znacznie wi?cej ni? planowa? prezydent g?ogowa. opozycja twierdzi, ?e to wizja, natomiast klub "lewica i bezpartyjni" uwa?a, ?e ten plan jest po prostu nierealny. /content/view/81071/189/
wi?cej>> /content/view/81071/189/
jola: lepiej za blaszanym plotem przy ratuszu... /content/view/81071/189/
8 /content/view/81071/189/
komentarze /content/view/81071/189/
autorskie spotkanie z radkiem ka?u?nym /content/view/81070/55/
tata wraca do lubina /content/view/81070/55/
sport /content/category/18/104/55/
to b?dzie wyj?tkowe spotkanie i okazja do wspomnie? o pi?ce i zwyczajnym, codziennym ?yciu. rados?aw ka?u?ny, by?y reprezentant polski, wychowanek zag??bia lubin, spotka si? z kibicami opowiadaj?c o swojej autorskiej ksi??ce: "powr?t taty". o tym, ile pracy w?o?y? w napisanie tej autobiografii, ile trudu to kosztowa?o i jakie chwile ze swojego ?ycia w niej uwieczni?, opowie o tym w najbli?sz? niedziel?, 30 pa?dziernika. /content/view/81070/55/
wi?cej>> /content/view/81070/55/
wer: wszystkie pieni?dze odda?:) /content/view/81070/55/
1 /content/view/81070/55/
komentarze /content/view/81070/55/
"pnijcie si? w g?r?, ale nie oszukujmy si?" /content/view/81069/189/
chrobry. mocna wymiana zada? /content/view/81069/189/
- /content/view/81069/189/
g?og?w /content/category/3/289/189/
- pan wypu?ci? takie szczury na miasto i ca?? polsk?, ?e jest mi po prostu wstyd - tak na wczorajszej (25.10) sesji rady miasta w g?ogowie zbigniew prejs m?wi? do krzysztofa sarzy?skiego. chodzi o konferencj? prasow?, na kt?rej radny z klubu jana zubowskiego odni?s? si? do wydatk?w chrobrego g?og?w. dyrektor sportowy zapewnia?, ?e z finansami klubu jest wszystko w porz?dku. /content/view/81069/189/
wi?cej>> /content/view/81069/189/
aaa, to ciekawe: kibolu danku, wystarczy, ?e ty z w?asnej, nieprzymuszonej woli czy?cisz cholewki temu bo?kowi kibolstwo. re 28 czy nazwiemy chorob? tryplem czy gonorrhoea czy rze??czk? to zawsze wstyd. czy kwjzz czy kwk to te? ten sam przyp... /content/view/81069/189/
33 /content/view/81069/189/
komentarze /content/view/81069/189/
miarka si? przebra?a /content/view/81068/81/
po pijanemu grozi?, ?e pobije /content/view/81068/81/
- /content/view/81068/81/
polkowice /content/category/3/13/81/
na dwa lata mo?e trafi? za kratki 39-letni polkowiczanin, kt?ry grozi? pobiciem pracownikowi jednej z plac?wek spo?ecznych na terenie miasta. m?czyzna ju? wcze?niej wchodzi? w konflikt z prawem. nic jednak sobie nie robi? z zastosowanego wobec niego policyjnego dozoru. /content/view/81068/81/
wi?cej>> /content/view/81068/81/
dlu: do kom.6 sama sobie twarz pokazuj,zobaczymy jak wygl?dasz!! za mobbing w miejscu ?wiadczonej pracy prawo powinno by? bezwzgl?dnie egzekwowane. /content/view/81068/81/
8 /content/view/81068/81/
komentarze /content/view/81068/81/
dobrze si? bawi? za skradzione /content/view/81067/78/
ukrad?, wypi? i wpad? /content/view/81067/78/
- /content/view/81067/78/
lubin /content/category/3/9/78/
policjanci z komisariatu policji w rudnej zatrzymali m?czyzn?, kt?ry w?ama? si? do jednego ze sklep?w spo?ywczych. ?upem z?odzieja pad? przede wszystkim alkohol, papierosy oraz ?ywno??. funkcjonariusze odzyskali cz?? skradzionych rzeczy, a 42-letni mieszkaniec powiatu boles?awieckiego stanie teraz przed s?dem. grozi mu do 10 lat pozbawienia wolno?ci. /content/view/81067/78/
wi?cej>> /content/view/81067/78/
fotostopem przez ?wiat /content/view/81066/189/
maluchem po azji i afryce /content/view/81066/189/
- /content/view/81066/189/
g?og?w /content/category/3/289/189/
zapraszamy g?ogowian na spotkanie z arkadym paw?em fiedlerem. wnuk arkadego fiedlera opowie o swoich podr?ach. na pocz?tek rozpocz?? woja?e po ?wiecie dla przyjemno?ci, a teraz podr?e s? jego ?r?d?em utrzymania. je?dzi, fotografuje i wydaje ksi??ki. /content/view/81066/189/
wi?cej>> /content/view/81066/189/
cuprum ma patent na asseco. do lubina przyje?d?a lider /content/view/81065/181/
mo?d?onek po drugiej stronie siatki /content/view/81065/181/
- /content/view/81065/181/
sport /content/category/18/187/181/
kolejne niezwykle ci?kie spotkanie czeka dzi? siatkarzy cuprum lubin. na w?asnym parkiecie podejm? lidera rozgrywek asseco resovi? rzesz?w. do lubina w barwach pas?w powraca marcin mo?d?onek. czy by?y ?rodkowy cuprum pogr??y swoich dawnych koleg?w z dru?yny? przekonamy si? o tym p?nym wieczorem. /content/view/81065/181/
wi?cej>> /content/view/81065/181/
z vive bez sadowskiego /content/view/81064/76/
wspieraj dopingiem i wrzu? co? do puszki /content/view/81064/76/
- /content/view/81064/76/
sport /content/category/18/105/76/
chrobry gra z mistrzem, a wolontariusze b?d? zbiera? fundusze na rehabilitacj? g?ogowianina. pi?karze r?czni spr-u dzi? o 18:00 podejmuj? vive tauron kielce. - nie jestem raczej cz?owiekiem, kt?ry wierzy w cuda - m?wi przed spotkaniem trener jaros?aw cie?likowski. /content/view/81064/76/
wi?cej>> /content/view/81064/76/
waldas: ?ycz? dobrej gry i fajnych zawod?w,ja niestety jestem w pracy ale c? takie ?ycie !!! /content/view/81064/76/
1 /content/view/81064/76/
komentarze /content/view/81064/76/
?wiczenia na skrzy?owaniu /content/view/81063/189/
dzia?ania w realnych warunkach /content/view/81063/189/
- /content/view/81063/189/
g?og?w /content/category/3/289/189/
s?u?by ratunkowe z g?ogowa b?d? dzi? ?wiczy? swoje umiej?tno?ci na drodze. trening zwi?zany z udzielaniem pierwszej pomocy rannym w wypadku masowym przeprowadzony zostanie od godziny 19:00 do 20:00 na skrzy?owaniu ulicy sikorskiego i p?nocnej w g?ogowie. /content/view/81063/189/
wi?cej>> /content/view/81063/189/
inauguracja euroligi /content/view/81062/56/
czeczuro: damy z siebie wszystko /content/view/81062/56/
- /content/view/81062/56/
sport /content/category/18/103/56/
mistrzynie w?gier b?d? pierwszym rywalem koszykarek ccc w rozgrywkach presti?owej euroligi. dzi? polkowiczanki we w?asnej hali zmierz? si? z sopronem. spotkanie na parkiecie obiektu przy ul. d?browskiego rozpocznie si? o godzinie 19:00. /content/view/81062/56/
wi?cej>> /content/view/81062/56/
ziemowit ratajczak /content/view/81083/459/
im wi?cej dawc?w, tym wi?ksza szansa na uratowanie micha?a /content/view/81083/459/
- /content/view/81083/459/
/content/view/81083/459/
w pi?tek o 17:00 w mok odb?dzie si? koncert a 4. i 6. listopada w g?ogowie b?dzie mia?a miejsce akcja rejestracji potencjalnych dawc?w szpiku. to wszystko z my?l? o potrzebuj?cym 9-letnim michale z g?ogowa, kt?ry choruje na anemi? aplastyczn?. jedyn? szans? na prze?ycie dla g?ogowianina jest przeszczep szpiku. na t? chwil? w ?wiatowej bazie potencjalnych dawc?w znaleziono 3 donator?w, jeden nie ma pe?nej zgodno?ci, z dwoma nie mo?na nawi?za? kontaktu. ziemowit ratajczak - wsp?organizator akcji opowiedzia? w pi?tkowych rozmowach elki o historii micha?a i procedurze poboru szpiku od dawcy. /content/view/81083/459/
rozpoczynamy akcj? znicz /content/view/81079/459/
o mieszkaniach, rewitalizacji i cmentarzu na brzostowie /content/view/81074/459/
to wszystko mnie inspiruje /content/view/81048/459/
- component/option,com_classifieds/itemid,207/
ciesla-zbrojarz index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21432
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21431
m?odszy specjalista ds. zam?wie? i utrzy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21431
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21430
referent ds. celnych index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21430
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21429
magazynier index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21429
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21428
specjalista ds. produkt?w - suplementy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21428
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21427
koordynator sprzeda?y online index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21427
kierownik sklepu internetowego index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21426
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21425
sprzedawca/serwisant rowerowy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21425
kierowca busa niemcy i kraje beneluksu index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21424
nie lubisz sprz?ta?? my posprz?tamy! index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21423
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21422
okna, rolety, drzwi, bramy gara?owe !!! index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21422
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21421
kurs kierowcy w?zk?w wid?owych z wymian? index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21421
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21420
kurs specjalisty ds.kadr i p?ac index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21420
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21419
zagin?? piesek tofik index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21419
kierownik rob?t sanitarnych/majster index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21418
kierowca kat. c index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21417
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21416
specjalista ds. rekrutacji index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21416
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21415
specjalista ds. sprzeda?y telefonicznej index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21415
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21414
sprzedam wypoczynek index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21414
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21413
studio monalisa g?og?w fitness index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21413
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21412
budekspert firma og?lnobudowlana index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21412
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21411
spawacz gazowy/ spawacz 135 index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21411
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21410
kino helios zatrudni pracownik?w! index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21410
kasjer index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21409
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21408
zesp? na wesele sugar band index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21408
opiekun os?b starszych i niepe?nosprawny index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21407
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21406
serwis agd,,,601846612, index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21406
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21405
pracownik porz?dkowy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21405
zabawki ubranka dziewczynka 4-5 lat index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21404
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21403
magazynier -operator w?zka wid?owego index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21403
szybka po?yczka na dow?d index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21402
sprzedawca - ogrodnik index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21401
sprzedawca - doradca klienta index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21400
tynki maszynowe - gipsowe index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21399
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21398
wszystkie banki w jednym miejscu index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21398
- /
- /
wi?cej... /component/option,com_classifieds/itemid,10/
chc? doda? og?oszenie /component/option,com_classifieds/itemid,10/task,addnew/ctd,0/

Linki zewnętrzne

"polityce prywatno?ci" http://elka.pl/content/view/63027/
28.10. koncert charytatywny dla micha?a buczka http://miedziowe.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,6005/itemid,515/
30.10. gie?da kultury w mayday http://miedziowe.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,6010/itemid,515/
30.10. wiecz?r z kultur? buddyjsk? http://miedziowe.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,6011/itemid,515/
02.11. gsj - zaduszki jazzowe - kuba badach http://miedziowe.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,5879/itemid,515/
04.11. kortez trio http://miedziowe.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,5989/itemid,515/
05.11. spotkanie z jerzym g?rskim http://miedziowe.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,6020/itemid,515/
wi?cej... http://miedziowe.pl/component/option,com_cogdziekiedy/itemid,656/
wypadek w centrum lubina http://miedziowe.pl/content/view/81073/78/
tir nie zd??y? wyhamowa? http://miedziowe.pl/content/view/81052/78/
opel wjecha? w barierki na wojska polskiego http://miedziowe.pl/content/view/80992/189/
kierowcy ugasili po?ar auta w lubinie http://miedziowe.pl/content/view/80969/78/
po?ar przy wita stwosza http://miedziowe.pl/content/view/80877/189/
spalony bus na parkingu przy ?u?yckiej http://miedziowe.pl/content/view/80467/189/
ccc polkowice – uniqa sopron 82:90 http://miedziowe.pl/content/view/81081/56/
cuprum lubin - asseco resovia rzesz?w 3:0 http://miedziowe.pl/content/view/81076/181/
ii bieg rugbysty w lubinie http://miedziowe.pl/content/view/81033/523/
chrobry g?og?w – vive tauron kielce 24:39 http://miedziowe.pl/content/view/81080/76/
pocz?tek czwartej edycji turniej?w handball land http://miedziowe.pl/content/view/81061/76/
zag??bie lubin - chrobry g?og?w 28:30 http://miedziowe.pl/content/view/81026/76/
szukaj http://miedziowe.pl/component/option,com_search/itemid,524/
galerie foto http://miedziowe.pl/component/option,com_galerie/itemid,506/
co-gdzie-kiedy? http://miedziowe.pl/component/option,com_cogdziekiedy/itemid,515/
og?oszenia http://miedziowe.pl/component/option,com_classifieds/itemid,207/
reklama http://miedziowe.pl/content/category/3/646/501/
miedziowe.tv http://miedziowe.tv/
moto http://moto.miedziowe.pl
dom http://dom.miedziowe.pl
na ryby http://ryby.elka.pl
2 http://miedziowe.pl/index.php?&limit=33&limitstart=33
3 http://miedziowe.pl/index.php?&limit=33&limitstart=66
4 http://miedziowe.pl/index.php?&limit=33&limitstart=99
5 http://miedziowe.pl/index.php?&limit=33&limitstart=132
6 http://miedziowe.pl/index.php?&limit=33&limitstart=165
7 http://miedziowe.pl/index.php?&limit=33&limitstart=198
8 http://miedziowe.pl/index.php?&limit=33&limitstart=231
9 http://miedziowe.pl/index.php?&limit=33&limitstart=264
10 http://miedziowe.pl/index.php?&limit=33&limitstart=297
nast.  » http://miedziowe.pl/index.php?&limit=33&limitstart=33
koniec »» http://miedziowe.pl/index.php?&limit=33&limitstart=47685
kibice pokazali wielkie serca http://miedziowe.pl/content/view/81080/76/
z biedrzychowej na szyb jednym pasem http://miedziowe.pl/content/view/81087/78/
kiedy powstanie droga na sw-1? http://miedziowe.pl/content/view/81075/189/
wypadek masowy... i pozorowany http://miedziowe.pl/content/view/81078/189/
z nieba do piek?a http://miedziowe.pl/content/view/81081/56/
ci?ar?wka blokuje przejazd http://miedziowe.pl/content/view/80976/189/
poruszaj?ce wyst?pienie rudzi?skiej http://miedziowe.pl/content/view/81060/189/
radni pytaj? o finanse chrobrego http://miedziowe.pl/content/view/81046/189/
wrak race w g?ogowie http://miedziowe.pl/content/view/81031/189/
parada kundelk?w http://miedziowe.pl/content/view/81032/189/
kolejna tragedia na sierpolu http://miedziowe.pl/content/view/80934/495/
ci?ar?wka blokuje przejazd http://miedziowe.pl/content/view/80976/189/
"chcemy mie? wyb?r!" http://miedziowe.pl/content/view/80776/189/
cud, ?e nikt nie zgin?? http://miedziowe.pl/content/view/80961/495/
zderzenie czterech aut przy zg lubin http://miedziowe.pl/content/view/80726/78/
- http://miedziowe.tv
- http://miedziowe.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=4071
koncert gospel w mok w ramach gsj 2016 http://miedziowe.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=4071
muzyka/koncerty http://miedziowe.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewcategory&itemid=63&cat_id=19
- http://miedziowe.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=4070
koncert gospel w g?ogowie (fragment) http://miedziowe.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=4070
muzyka/koncerty http://miedziowe.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewcategory&itemid=63&cat_id=19
- http://miedziowe.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=4069
32. gsj - wojtek mazolewski quintet - mikro mix http://miedziowe.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=4069
muzyka/koncerty http://miedziowe.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewcategory&itemid=63&cat_id=19
- http://dom.miedziowe.pl/
- http://dom.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=22342
sprzedam dom w wilkowie http://dom.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=22342
- http://dom.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=22341
dom na sprzeda? http://dom.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=22341
- http://dom.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=22340
zadbana kawalerka 30,7m2 http://dom.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=22340
- http://dom.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=22338
pokoje go?cinne u karola http://dom.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=22338
- http://dom.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=22336
lokal u?ytkowy- 40m2 http://dom.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=22336
dodaj og?oszenie http://dom.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&func=newitem&itemid=5
wi?cej... http://dom.miedziowe.pl
- http://moto.miedziowe.pl/
- http://moto.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=4285
vw touran 1900 tdi http://moto.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=4285
- http://moto.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=4284
skup aut najwyzsze ceny 576-... http://moto.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=4284
- http://moto.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=4283
mazda 6 2, 0 diesel 136 km 2... http://moto.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=4283
- http://moto.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=4282
yamaha x-max http://moto.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=4282
- http://moto.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=4281
opony zimowe! ko?a zimowe! http://moto.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=4281
dodaj og?oszenie http://moto.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&func=newitem&itemid=5
wi?cej... http://moto.miedziowe.pl
dodaj og?oszenie http://miedziowe.pl//component/option,com_classifieds/itemid,207/task,addnew/ctd,0/
wi?cej... http://miedziowe.pl//component/option,com_classifieds/itemid,207/
kontakt z redakcj? http://miedziowe.pl//content/view/6522/228/
konkursy http://miedziowe.pl/content/category/96/610/499/
polityka prywatno?ci http://elka.pl/content/view/63027/
- http://miedziowe.tv
- http://moto.miedziowe.pl
- http://dom.miedziowe.pl
- http://ryby.elka.pl

Zdjęcia

Zdjęcia 266
Zdjęcia bez atrybutu ALT 230
Zdjęcia bez atrybutu TITLE 252
Korzystanie Obraz ALT i TITLE atrybutu dla każdego obrazu.

Zdjęcia bez atrybutu TITLE

http://miedziowe.pl/templates/elka/images/logo.gif
/images/nieprzegap_lewo.png
/images/nieprzegap_prawo.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/galeriefotoladowanie.gif
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20161026180807414.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20161025111537483.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20161019232206855.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20161018145317843.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20161011105107633.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20160909084234151.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20161027002557874.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20161026202434628.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20161023201330613.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20161026235057844.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/2016102608451276.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20161022232254680.jpg
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161028122142392.jpg
/zdjecia/65/20161028122143699.jpg
/zdjecia/65/20161028122143595.jpg
/zdjecia/65/20161028122144501.jpg
/zdjecia/65/20161028122145691.jpg
/zdjecia/65/20161028122146134.jpg
/zdjecia/65/20161028122146115.jpg
/zdjecia/65/2016102812214733.jpg
/zdjecia/65/2016102812214865.jpg
/zdjecia/65/20161028122148938.jpg
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161028093613889.jpg
/zdjecia/65/20161028093614934.jpg
/zdjecia/65/20161028093615725.jpg
/zdjecia/65/20161028093616477.jpg
/zdjecia/65/20161028093616902.jpg
/zdjecia/65/20161028093617674.jpg
/zdjecia/65/20161028093618394.jpg
/zdjecia/65/20161028093619165.jpg
/zdjecia/65/20161028093620120.jpg
/zdjecia/65/20161028093621618.jpg
/zdjecia/65/2016102809362240.jpg
/zdjecia/65/20161028093622328.jpg
/zdjecia/65/20161028093623810.jpg
/zdjecia/65/20161028093624960.jpg
/zdjecia/65/20161028093624203.jpg
/zdjecia/65/20161028093625797.jpg
/zdjecia/65/20161028093626312.jpg
/zdjecia/65/20161028093627469.jpg
/zdjecia/65/20161028093628299.jpg
/zdjecia/65/20161028093629827.jpg
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161027213842378.jpg
/zdjecia/65/20161027213735131.jpg
/zdjecia/65/2016102721373692.jpg
/zdjecia/65/20161027213742222.jpg
/zdjecia/65/20161027213744542.jpg
/zdjecia/65/20161027213746386.jpg
/zdjecia/65/20161027213750796.jpg
/zdjecia/65/201610272137524.jpg
/zdjecia/65/20161027213756484.jpg
/zdjecia/65/20161027213802293.jpg
/zdjecia/65/20161027213806102.jpg
/zdjecia/65/20161027213814595.jpg
/zdjecia/65/20161027213809314.jpg
/zdjecia/65/2016102721381715.jpg
/zdjecia/65/20161027213812325.jpg
/zdjecia/65/20161027213815370.jpg
/zdjecia/65/20161027213818201.jpg
/zdjecia/65/20161027213819752.jpg
/zdjecia/65/20161027213821701.jpg
/zdjecia/65/20161027213822599.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161027002006962.jpg
/zdjecia/65/2016102700200813.jpg
/zdjecia/65/20161027002010311.jpg
/zdjecia/65/20161027002012279.jpg
/zdjecia/65/2016102700201468.jpg
/zdjecia/65/20161027002017632.jpg
/zdjecia/65/20161027002019842.jpg
/zdjecia/65/20161027002022229.jpg
/zdjecia/65/20161027002023713.jpg
/zdjecia/65/20161027002026541.jpg
/zdjecia/65/20161027002027209.jpg
/zdjecia/65/20161027002030869.jpg
/zdjecia/65/20161027002032921.jpg
/zdjecia/65/20161027002034758.jpg
/zdjecia/65/20161027002036143.jpg
/zdjecia/65/20161027002038157.jpg
/zdjecia/65/20161027002040504.jpg
/zdjecia/65/20161027002042378.jpg
/zdjecia/65/20161027002044625.jpg
/zdjecia/65/20161027002047304.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161026234458208.jpg
/zdjecia/65/20161026234500338.jpg
/zdjecia/65/20161026234503653.jpg
/zdjecia/65/20161026234506568.jpg
/zdjecia/65/2016102623451177.jpg
/zdjecia/65/20161026234509347.jpg
/zdjecia/65/20161026234513114.jpg
/zdjecia/65/20161026234518229.jpg
/zdjecia/65/2016102623452111.jpg
/zdjecia/65/20161026234524682.jpg
/zdjecia/65/20161026234526513.jpg
/zdjecia/65/20161026234529827.jpg
/zdjecia/65/20161026234531768.jpg
/zdjecia/65/20161026234534940.jpg
/zdjecia/65/2016102623451569.jpg
/zdjecia/65/20161026234536357.jpg
/zdjecia/65/20161026234539547.jpg
/zdjecia/65/2016102623454247.jpg
/zdjecia/65/20161026234544687.jpg
/zdjecia/65/20161026234547492.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161026204741568.jpg
/zdjecia/65/20161026204747555.jpg
/zdjecia/65/20161026204750613.jpg
/zdjecia/65/20161026204756951.jpg
/zdjecia/65/20161026204800590.jpg
/zdjecia/65/20161026204804524.jpg
/zdjecia/65/2016102620480644.jpg
/zdjecia/65/20161026204810159.jpg
/zdjecia/65/20161026204814672.jpg
/zdjecia/65/201610262048191000.jpg
/zdjecia/65/20161026204826336.jpg
/zdjecia/65/20161026204832736.jpg
/zdjecia/65/20161026204836779.jpg
/zdjecia/65/20161026204842302.jpg
/zdjecia/65/2016102620484559.jpg
/zdjecia/65/20161026204848828.jpg
/zdjecia/65/20161026204851674.jpg
/zdjecia/65/20161026204854629.jpg
/zdjecia/65/20161026204857418.jpg
/zdjecia/65/20161026204900961.jpg
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161026202247260.jpg
/zdjecia/65/20161026202249111.jpg
/zdjecia/65/20161026202250370.jpg
/zdjecia/65/20161026202251910.jpg
/zdjecia/65/201610262022532.jpg
/zdjecia/65/20161026202254997.jpg
/zdjecia/65/20161026202255174.jpg
/zdjecia/65/20161026202256671.jpg
/zdjecia/65/20161026202257646.jpg
/zdjecia/65/20161026202259344.jpg
/zdjecia/65/20161026202300346.jpg
/zdjecia/65/20161026202302500.jpg
/zdjecia/65/20161026202303488.jpg
/zdjecia/65/20161026202304265.jpg
/zdjecia/65/20161026202306303.jpg
/zdjecia/65/20161026202307864.jpg
/zdjecia/65/20161026202308408.jpg
/zdjecia/65/20161026202309278.jpg
/zdjecia/65/20161026202310371.jpg
/zdjecia/65/20161026202312727.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161026180548535.jpg
/zdjecia/65/20161026180551128.jpg
/zdjecia/65/20161026180553657.jpg
/zdjecia/65/20161026180556386.jpg
/zdjecia/65/20161026180558244.jpg
/zdjecia/65/20161026180601416.jpg
/zdjecia/65/20161026180602756.jpg
/zdjecia/65/20161026180603802.jpg
/zdjecia/65/20161026180605428.jpg
/zdjecia/65/20161026180607642.jpg
/zdjecia/65/20161026180608460.jpg
/zdjecia/65/20161026180610749.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://miedziowe.pl//images/miedziowetvmalebiale.png
http://img.youtube.com/vi/pqkway845oe/mqdefault.jpg
http://img.youtube.com/vi/p4tdnkmoqhu/mqdefault.jpg
http://img.youtube.com/vi/9hiu2u4l97y/mqdefault.jpg
http://miedziowe.pl/zdjecia/575g/20161028121537729.jpg
http://dom.miedziowe.pl/images/domiedziowenafm2.png
http://dom.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_sprzedam-dom-w-wilko-p1-01477236643.jpg
http://dom.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_dom-na-sprzeda-p1-01477228969.jpg
http://dom.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_zadbana-kawalerka-30-p1-01477053119.jpg
http://dom.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_pokoje-gocinne-u-k-p1-01476341265.jpg
http://dom.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_lokal-uytkowy-40m-p1-01476269166.jpg
http://moto.miedziowe.pl/images/motomiedziowenafm2.png
http://moto.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_vw-touran-1900-tdi-p1-01477645219.jpg
http://moto.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_skup-aut-najwyzsze-c-p1-01477504792.jpg
http://moto.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_mazda-6-20-diesel-1-p1-01477413621.jpg
http://moto.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_yamaha-x-max-p1-01477229342.jpg
http://moto.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_opony-zimowe-koa-p1-01477220554.jpg
/modules/mod_artbannersxtd/empty.gif
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161027154358_5c1a9443.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161027154209_3e7a9468.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161027153953_c017a031.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161027150329_bc00a72e.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161027150226_0296ba7c.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161027144815_40455819.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161026205145_a97683cd.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161026120734_c0bef9ab.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161026115911_716219c2.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161026110455_bf7cc876.jpeg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161025121552_5fdc79bd.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161025120908_a8bce557.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161024220909_a179047b.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161024145532_d7228f2c.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161024145016_a2c9b377.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161024134644_4c1352bc.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161024103129_a67b6bd7.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161023200841_de4ca833.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161022181306_3a37d354.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161021152102_f2c5ab06.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161021124552_d2459851.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161019142709_938cf972.jpg
http://elka.fm/rybylogo-40.png

Zdjęcia bez atrybutu ALT

http://miedziowe.pl/templates/elka/images/logo.gif
/images/nieprzegap_lewo.png
/images/nieprzegap_prawo.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/galeriefotoladowanie.gif
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20161026180807414.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20161025111537483.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20161019232206855.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20161018145317843.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20161011105107633.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20160909084234151.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20161027002557874.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20161026202434628.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20161023201330613.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20161026235057844.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/2016102608451276.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20161022232254680.jpg
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161028122142392.jpg
/zdjecia/65/20161028122143699.jpg
/zdjecia/65/20161028122143595.jpg
/zdjecia/65/20161028122144501.jpg
/zdjecia/65/20161028122145691.jpg
/zdjecia/65/20161028122146134.jpg
/zdjecia/65/20161028122146115.jpg
/zdjecia/65/2016102812214733.jpg
/zdjecia/65/2016102812214865.jpg
/zdjecia/65/20161028122148938.jpg
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161028093613889.jpg
/zdjecia/65/20161028093614934.jpg
/zdjecia/65/20161028093615725.jpg
/zdjecia/65/20161028093616477.jpg
/zdjecia/65/20161028093616902.jpg
/zdjecia/65/20161028093617674.jpg
/zdjecia/65/20161028093618394.jpg
/zdjecia/65/20161028093619165.jpg
/zdjecia/65/20161028093620120.jpg
/zdjecia/65/20161028093621618.jpg
/zdjecia/65/2016102809362240.jpg
/zdjecia/65/20161028093622328.jpg
/zdjecia/65/20161028093623810.jpg
/zdjecia/65/20161028093624960.jpg
/zdjecia/65/20161028093624203.jpg
/zdjecia/65/20161028093625797.jpg
/zdjecia/65/20161028093626312.jpg
/zdjecia/65/20161028093627469.jpg
/zdjecia/65/20161028093628299.jpg
/zdjecia/65/20161028093629827.jpg
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161027213842378.jpg
/zdjecia/65/20161027213735131.jpg
/zdjecia/65/2016102721373692.jpg
/zdjecia/65/20161027213742222.jpg
/zdjecia/65/20161027213744542.jpg
/zdjecia/65/20161027213746386.jpg
/zdjecia/65/20161027213750796.jpg
/zdjecia/65/201610272137524.jpg
/zdjecia/65/20161027213756484.jpg
/zdjecia/65/20161027213802293.jpg
/zdjecia/65/20161027213806102.jpg
/zdjecia/65/20161027213814595.jpg
/zdjecia/65/20161027213809314.jpg
/zdjecia/65/2016102721381715.jpg
/zdjecia/65/20161027213812325.jpg
/zdjecia/65/20161027213815370.jpg
/zdjecia/65/20161027213818201.jpg
/zdjecia/65/20161027213819752.jpg
/zdjecia/65/20161027213821701.jpg
/zdjecia/65/20161027213822599.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161027002006962.jpg
/zdjecia/65/2016102700200813.jpg
/zdjecia/65/20161027002010311.jpg
/zdjecia/65/20161027002012279.jpg
/zdjecia/65/2016102700201468.jpg
/zdjecia/65/20161027002017632.jpg
/zdjecia/65/20161027002019842.jpg
/zdjecia/65/20161027002022229.jpg
/zdjecia/65/20161027002023713.jpg
/zdjecia/65/20161027002026541.jpg
/zdjecia/65/20161027002027209.jpg
/zdjecia/65/20161027002030869.jpg
/zdjecia/65/20161027002032921.jpg
/zdjecia/65/20161027002034758.jpg
/zdjecia/65/20161027002036143.jpg
/zdjecia/65/20161027002038157.jpg
/zdjecia/65/20161027002040504.jpg
/zdjecia/65/20161027002042378.jpg
/zdjecia/65/20161027002044625.jpg
/zdjecia/65/20161027002047304.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161026234458208.jpg
/zdjecia/65/20161026234500338.jpg
/zdjecia/65/20161026234503653.jpg
/zdjecia/65/20161026234506568.jpg
/zdjecia/65/2016102623451177.jpg
/zdjecia/65/20161026234509347.jpg
/zdjecia/65/20161026234513114.jpg
/zdjecia/65/20161026234518229.jpg
/zdjecia/65/2016102623452111.jpg
/zdjecia/65/20161026234524682.jpg
/zdjecia/65/20161026234526513.jpg
/zdjecia/65/20161026234529827.jpg
/zdjecia/65/20161026234531768.jpg
/zdjecia/65/20161026234534940.jpg
/zdjecia/65/2016102623451569.jpg
/zdjecia/65/20161026234536357.jpg
/zdjecia/65/20161026234539547.jpg
/zdjecia/65/2016102623454247.jpg
/zdjecia/65/20161026234544687.jpg
/zdjecia/65/20161026234547492.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161026204741568.jpg
/zdjecia/65/20161026204747555.jpg
/zdjecia/65/20161026204750613.jpg
/zdjecia/65/20161026204756951.jpg
/zdjecia/65/20161026204800590.jpg
/zdjecia/65/20161026204804524.jpg
/zdjecia/65/2016102620480644.jpg
/zdjecia/65/20161026204810159.jpg
/zdjecia/65/20161026204814672.jpg
/zdjecia/65/201610262048191000.jpg
/zdjecia/65/20161026204826336.jpg
/zdjecia/65/20161026204832736.jpg
/zdjecia/65/20161026204836779.jpg
/zdjecia/65/20161026204842302.jpg
/zdjecia/65/2016102620484559.jpg
/zdjecia/65/20161026204848828.jpg
/zdjecia/65/20161026204851674.jpg
/zdjecia/65/20161026204854629.jpg
/zdjecia/65/20161026204857418.jpg
/zdjecia/65/20161026204900961.jpg
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161026202247260.jpg
/zdjecia/65/20161026202249111.jpg
/zdjecia/65/20161026202250370.jpg
/zdjecia/65/20161026202251910.jpg
/zdjecia/65/201610262022532.jpg
/zdjecia/65/20161026202254997.jpg
/zdjecia/65/20161026202255174.jpg
/zdjecia/65/20161026202256671.jpg
/zdjecia/65/20161026202257646.jpg
/zdjecia/65/20161026202259344.jpg
/zdjecia/65/20161026202300346.jpg
/zdjecia/65/20161026202302500.jpg
/zdjecia/65/20161026202303488.jpg
/zdjecia/65/20161026202304265.jpg
/zdjecia/65/20161026202306303.jpg
/zdjecia/65/20161026202307864.jpg
/zdjecia/65/20161026202308408.jpg
/zdjecia/65/20161026202309278.jpg
/zdjecia/65/20161026202310371.jpg
/zdjecia/65/20161026202312727.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161026180548535.jpg
/zdjecia/65/20161026180551128.jpg
/zdjecia/65/20161026180553657.jpg
/zdjecia/65/20161026180556386.jpg
/zdjecia/65/20161026180558244.jpg
/zdjecia/65/20161026180601416.jpg
/zdjecia/65/20161026180602756.jpg
/zdjecia/65/20161026180603802.jpg
/zdjecia/65/20161026180605428.jpg
/zdjecia/65/20161026180607642.jpg
/zdjecia/65/20161026180608460.jpg
/zdjecia/65/20161026180610749.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://miedziowe.pl//images/miedziowetvmalebiale.png
http://img.youtube.com/vi/pqkway845oe/mqdefault.jpg
http://img.youtube.com/vi/p4tdnkmoqhu/mqdefault.jpg
http://img.youtube.com/vi/9hiu2u4l97y/mqdefault.jpg
http://miedziowe.pl/zdjecia/575g/20161028121537729.jpg
http://dom.miedziowe.pl/images/domiedziowenafm2.png
http://dom.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_sprzedam-dom-w-wilko-p1-01477236643.jpg
http://dom.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_dom-na-sprzeda-p1-01477228969.jpg
http://dom.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_zadbana-kawalerka-30-p1-01477053119.jpg
http://dom.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_pokoje-gocinne-u-k-p1-01476341265.jpg
http://dom.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_lokal-uytkowy-40m-p1-01476269166.jpg
http://moto.miedziowe.pl/images/motomiedziowenafm2.png
http://moto.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_vw-touran-1900-tdi-p1-01477645219.jpg
http://moto.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_skup-aut-najwyzsze-c-p1-01477504792.jpg
http://moto.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_mazda-6-20-diesel-1-p1-01477413621.jpg
http://moto.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_yamaha-x-max-p1-01477229342.jpg
http://moto.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_opony-zimowe-koa-p1-01477220554.jpg
/modules/mod_artbannersxtd/empty.gif
http://elka.fm/rybylogo-40.png

Ranking:


Alexa Traffic
Daily Global Rank Trend
Daily Reach (Percent)

Majestic SEOText on page:

polityka prywatno?ci miedziowe.plx w ramach naszych serwis?w internetowych stosujemy pliki cookies. u?ywamy cookies, ?eby zrozumie?, w jaki spos?b u?ytkownicy korzystaj? z witryny i dostosowa? j? tak, aby korzystanie z niej by?o dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. stosujemy cookies tak?e w celach reklamowych i statystycznych. cookies mog? by? r?wnie? stosowane przez wsp?pracuj?cych z nami reklamodawc?w oraz przez firmy badawcze. w ka?dej chwili mog? pa?stwo zmieni? swoje ustawienia dotycz?ce cookies. korzystanie z naszych serwis?w internetowych bez zmiany ustawie? dotycz?cych cookies oznacza, ?e b?d? one zamieszczone w pa?stwa urz?dzeniu ko?cowym. szczeg?owe informacje dotycz?ce stosowania cookies, w tym mo?liwo?ci dokonania zmiany ustawie? w zakresie cookies znajd? pa?stwo w naszej "polityce prywatno?ci" zamknij wiadomości zagin?a g?ogowianka remont z po?lizgami niezale?nymi od wykonawcy historia w miniaturze zmiany na kierowniczych stanowiskach nowy graf kibic?w zag??bia sport mecz z wis?? bez przodka najbezpieczniejszy stadion trzecia przegrana jedn? bramk? nie przegap 28.10. koncert charytatywny dla micha?a buczka 30.10. gie?da kultury w mayday 30.10. wiecz?r z kultur? buddyjsk? 02.11. gsj - zaduszki jazzowe - kuba badach 04.11. kortez trio 05.11. spotkanie z jerzym g?rskim wi?cej... nowe galerie foto najnowsze wypadki po?ary sport r?czna ?adowanie galerii zdj??... wypadek w centrum lubinatir nie zd??y? wyhamowa? opel wjecha? w barierki na wojska polskiego kierowcy ugasili po?ar auta w lubiniepo?ar przy wita stwoszaspalony bus na parkingu przy ?u?yckiej ccc polkowice – uniqa sopron 82:90 cuprum lubin - asseco resovia rzesz?w 3:0 ii bieg rugbysty w lubinie chrobry g?og?w – vive tauron kielce 24:39 pocz?tek czwartej edycji turniej?w handball landzag??bie lubin - chrobry g?og?w 28:30 wi?cej... 28 pa?dziernika 2016 pi?tek imieniny obchodz?: szymon, tadeusz do ko?ca roku 64 dni. g?og?w polkowice lubin legnica kghm rozmowy elki sport biegibilardci?arykoszyk?wkalekkoatletykamotocrosspi?ka no?napi?ka r?cznaroweryp?ywanierajdy endurorugbysiatk?wkastrzelectwoszermierkasporty walkitriathlonteniszimowe szukaj galerie foto co-gdzie-kiedy? og?oszenia reklama miedziowe.tv moto dom na ryby je?eli j? widzia?e?, zadzwo? na policj? zagin?a g?ogowianka g?og?w wysz?a z domu i nie wr?ci?a. policja poszukuje 58-letniej g?ogowianki. kobieta opu?ci?a miejsce zamieszkania w poniedzia?ek, 24 pa?dziernika, i od tamtej pory nie kontaktowa?a si? z rodzin?. wi?cej>> sko?cz? ulic? 1 maja do 10 listopada? remont z po?lizgami niezale?nymi od wykonawcy (fot. marzena machniak) lubin objazdy, utrudnienia i nerwy kierowc?w spowodowane remontem ulicy 1 maja w lubinie powoli dobiegaj? ko?ca. ostateczny termin zako?czenia prac wykonawca dosta? na 10 listopada i wszystko wskazuje na to, ?e budowa do tego czasu dobiegnie ko?ca. wi?cej>> wojewoda zamkn?? sektor fanatycznych kibic?w mecz z wis?? bez przodka sport decyzj? wojewody dolno?l?skiego, na najbli?szy mecz zag??bia lubin z wis?? krak?w, dla kibic?w zostanie zamkni?ty sektor g, popularnie zwany przodkiem. pozosta?e trybuny lubi?skiego stadionu b?d? otwarte dla publiczno?ci. prezydent robert raczy?ski przychyli? si? do opinii wojewody i nie cofnie zgody klubowi na zorganizowanie pi?karskich spotka? w ramach ustawy o bezpiecze?stwie imprez masowych. wi?cej>> xxx: brawa dla wojewody. tak trzyma?. 4 komentarze pi?? presti?owych nagr?d dla miedzi legnica najbezpieczniejszy stadion (fot. miedzlegnica.eu) sport legnica ma najbardziej bezpieczny stadion pi?karski na zapleczu ekstraklasy. tak uzna? polski zwi?zek pi?ki no?nej. podczas konferencji ph: "bezpieczny stadion", przedstawiciele miedzi odebrali z r?k szefa polskiej pi?ki zbigniewa bo?ka, a? pi?? presti?owych nagr?d. wi?cej>> kopernik: kiedy? stadion chrobrego by? w pierwszej tr?jce na najbezpieczniejszy stadion,sytuacja si? zmieni?a po derbach z miedzi?...kiedy to kibice go?ci powyrywali krzese?ka na sektorze.teraz juz wiem po co to zrobili ch?e ch?e ch?e ;-) 5 komentarze wystawa modelarska historia w miniaturze (fot. iwona krasicka) g?og?w samoloty, czo?gi, statki, a nawet budynki. w klubie batalionowym w g?ogowie otwarto xii wystaw? modelarsk? garnizon. miniatury maj? przede wszystkim popularyzowanie og?lnej wiedzy historycznej. w?r?d wystawc?w byli uczniowie, jak i ju? doro?li uczestnicy. wi?cej>> zag??bie lubin - mmts kwidzyn 24:25 trzecia przegrana jedn? bramk? (fot. pawe? andrachiewicz ) sport tak blisko wygranej chyba jeszcze w tym sezonie nie by?o. niestety, pi?karze r?czni zag??bia pomimo dobrego spotkania z faworyzowanym mmts-em kwidzyn, nie zdo?ali pokona? wicelidera grupy granatowej pgnig superligi. wi?cej>> uroczysta odprawa w komendzie policji zmiany na kierowniczych stanowiskach (fot. kpp lubin) lubin szef lubi?skiej policji ju? oficjalnie powo?a? swoich podw?adnych na eksponowane stanowiska. nowym zast?pc? insp. tomasza go?askiego, zosta? kom. andrzej barna, przez wiele lat pracuj?cy w wydziale ruchu drogowego, a teraz b?dzie nadzorowa? s?u?by prewencji. akty nominacyjne odebrali tak?e m.in. szef komisariatu w rudnej i nowi naczelnicy niekt?rych wydzia??w lubi?skiej komendy. wi?cej>> co z dziur? w rynku?!: droga redakcjo mam pytanie - czy redakcja juz wie lub widzia?a nowy projekt galerii rynek? nowy projekt mia?by? gotowy na jesie?. 2 komentarze pami?ci aldony i antoniego rymszy nowy graf kibic?w zag??bia lubin aldona i antoni „maks” rymsza - marzyli o polsce wolnej i czystej jak ?za... zag??bie lubin pami?ta. taki graf autorstwa stowarzyszenia kibic?w "zag??bia fanatyk?w" pojawi? si? niedawno na jednym z budynk?w w prochowicach. g??wne postaci uwiecznione na malowidle nie s? przypadkowe. to w?a?nie antoni rymsza, ?o?nierz wykl?ty, zast?pca legendarnego zygmunta szyndzielarza "?upaszki" z v brygady wile?skiej armii krajowej, zosta? pochowany wraz z ?on? i synem na cmentarzu w prochowicach. wi?cej>> marcinn.: do komentarz 26 : za takie s?owa zostaniesz pozwany. to ci mog? zagwarantowa?. oczerniasz bezpodstawnie. ja nie ?artuj?. odpowiadam ci ca?kiem powa?nie. 27 komentarze policyjny program "alfa" w?r?d dzieci i m?odzie?y o zagro?eniach terrorystycznych legnica od pa?dziernika legniccy policjanci rozpocz?li zaj?cia z dzie?mi i m?odzie??, kt?rych celem jest u?wiadamianie i kszta?towanie w?a?ciwych postaw oraz zachowa? w sytuacjach o charakterze terrorystycznym. w formie zabawy policjanci staraj? si? przekaza?, nawet tym najm?odszym dzieciom, jak maj? reagowa? w sytuacjach podejrzanych i niebezpiecznych. wi?cej>> roizan: no i po co straszy? dzieci, majpierw wmawiaj? ?e zagro?enia nie ma a teraz dziecko b?d? straszy?. 2 komentarze "pope?ni?em b??d. dwa lata to naprawd? adekwatna kara" wyrok za pobicie wychowawcy s?dzia ma?gorzata piotrowska / sebastian k. i kamil b. (fot. iwona krasicka) g?og?w 2 lata i 6 miesi?cy wi?zienia taki wyrok us?yszeli dzi? (27.10) sebastian k. i kamil b. chodzi o nastolatk?w, kt?rzy pobili wychowawc? w g?ogowskim poprawczaku. sprawcy musz? wyp?aci? poszkodowanemu tak?e po 5 tysi?cy z?otych. obaj wyrazili skruch?. wi?cej>> alex: jezeli dobrze zrozumialem to wychowawca powinien sie liczyc z tym,ze moze byc pobity przez swojego wychowanka.mysle,ze oficer wp tez powinien sie liczyc z tym,ze zostanie zastrzelony przez podleglego zolnierza.strach nyslec co moze byc. 7 komentarze szykuj? si? kolejne utrudnienia przy budowie s3 z biedrzychowej na szyb jednym pasem (fot. tomasz j?wiak) lubin od przysz?ego tygodnia kierowc?w pod??aj?cych krajow? tr?jk? z g?ogowa i polkowic w kierunku lubina czeka prawdziwy koszmar. w czwartek, 3 listopada, generalny wykonawca budowy trasy s3, zamyka cz?? kraj?wki od biedrzychowej do zjazdu na owczary i dalej szklary g?rne. zamiast dw?ch pas?w w jednym kierunku, kierowcy pojad? jednopasm?wk?. przedstawiciele sp?ki kghm ju? apeluj? do swoich pracownik?w, by jad?c na szyb lubin zachodni, omijali zw?enie i kierowali si? objazdem. wi?cej>> jacob: je?li ten fragment b?dzie tak zrobiony jak objazd ?limaka za polkowicami to to b?dzie katastrofa, a je?li b?dzie normalnie to byle by nie trafi? na zawalidrog? co b?dzie jecha? 40 km/h 7 komentarze ruszowice i serby si?ownie zewn?trzne w gminie (fot. ugglogow.com.pl) g?og?w gmina wiejska g?og?w inwestuje w zdrowy tryb ?ycia mieszka?c?w. w ruszowicach powsta?a pierwsza si?ownia zewn?trzna, natomiast w serbach uzupe?niono wyposa?enie ju? istniej?cej. wi?cej>> borek: a kiedy b?dzie w borku - bo u nas ani kanalizacji, ani dr?g, ani porz?dnego wodoci?gu i ciemno jak w d..pie. 7 komentarze zderzenie volkswagena z oplem ucierpia? kierowca golfa (fot. tomasz j?wiak) lubin do niegro?nej kolizji dosz?o dzisiaj przed po?udniem na rondzie ofiar zbrodni lubi?skiej. na skrzy?owaniu zderzy?y si? dwa pojazdy osobowe: volkswagen golf i opel astra. do lubi?skiego szpitala trafi? kierowca z gola. na miejscu pracowali policjanci z wydzia?u ruchu drogowego, kt?rzy dokonali ogl?dzin i ustalaj? teraz szczeg?owy przebieg tego zdarzenia. wi?cej>> si?a kobiety tkwi w kobiecie? maria rotkiel i t?umy legniczanek (fot. marzena machniak) legnica znana w ca?ej polsce psycholog maria rotkiel odwiedzi?a legnic?. wizyta mia?a miejsce w ramach trzeciego spotkania kobiet, kt?re przygotowa? urz?d miasta. zainteresowanie pa? przeros?o oczekiwania organizator?w. wi?cej>> m?czyzna: s?a kobiety tkwi w kobiecie. a si?a m?otka tkwi w m?otku ... 1 komentarze czy miedziowi w ko?cu zaczn? wygrywa?? rywal zag??bia ma wi?kszy komfort sport dzisiejszy mecz w hali lubi?skiego rcs-u zamyka 9. kolejk? pgnig superligi. o godzinie 18:00 pi?karze r?czni zag??bia podejmuj? mmts kwidzyn. to przyjezdni s? zdecydowanym faworytem tej konfrontacji. wi?cej>> ccc polkowice - uniqa sopron 82:90 z nieba do piek?a (fot. leszek wspania?y) sport jeszcze na cztery minuty przed ko?cem spotkania polkowickie koszykarki prowadzi?y z mistrzyniami w?gier 63:51. jednak chyba zbyt szybko uwierzy?y w wygran? i rywal zdo?a? wyr?wna? i doprowadzi? do dogrywki. pierwsza nie przynios?a rozstrzygni?cia. dopiero po drugich dodatkowych 5 minutach sopron triumfowa? w hali przy d?browskiego 90:82. wi?cej>> karolina: o co ci chodzi. 2 komentarze chrobry g?og?w - vive tauron kielce 24:39 kibice pokazali wielkie serca (fot. leszek wspania?y) sport hala im. ryszarda matuszaka p?ka?a w szwach. tak dzia?a ekipa mistrz?w kraju, kt?ra przyci?ga fan?w szczypiorniaka niczym magnes. przetrzebiony kontuzjami chrobry przegra? z vive tauron 24:39, ale ju? sam fakt zobaczenia na ?ywo gwiazd europejskiego formatu by? prawdziw? uczt?. wi?cej>> w?jt g?ogowski: do 20 mo?esz nie robi? z siebie idioty misiewiczu mentalny? ?a?osny jeste? z tym podszywanie si?. idiotyzm o niespsdaniu z superligi mo?esz opowiada? takim samym (...) jak ty. 23 komentarze s?u?by w akcji. ?wiczenia na szerok? skal? wypadek masowy... i pozorowany (fot. iwona krasicka) g?og?w zderzenie dw?ch osob?wek z autobusem - to scenariusz, z jakim musieli si? zmierzy? policjanci, stra?acy i ratownicy pogotowia. dzi? (26.10) na skrzy?owaniu wojew?dzkiej 292 z ul. sikorskiego i p?nocn? odby?y si? ?wiczenia ratownicze. wszystko po to, by sprawdzi? dzia?anie i koordynacj? wszystkich s?u?b. wi?cej>> czy zag??bie zagra przy pe?nych trybunach? decyzja nadal w zawieszeniu (fot. tomasz j?wiak) sport najprawdopodobniej w pi?tek wojewoda podejmie decyzj? w sprawie wniosku dolno?l?skiej policji o zamkni?cie pi?karskiego stadionu zag??bia w zwi?zku z ekscesami podczas ostatniego spotkania w lubinie z lechi? gda?sk. od postanowienia wojewody, swoj? decyzj? z kolei uzale?nia prezydent miasta, kt?ry rozwa?a cofni?cie klubowi zgody na zorganizowanie imprezy masowej. wi?cej>> re3: najpierw zmien regulamin,przepisy a nastepnie pisz. 4 komentarze cuprum lubin - asseco resovia rzesz?w 3:0 lider na kolanach! (fot. tomasz j?wiak) sport ale? to by?y za emocje w hali rcs-u. po znakomitym meczu siatkarze cuprum lubin pokonali utytu?owany zesp? asseco resovia rzesz?w 3:0 w setach do 20, 20 i 22. najlepszym graczem meczu wybrano ?ukasza kaczmarka z cuprum. po raz kolejny potwierdzi?o si?, ?e lubinianie maj? spos?b na rzeszowian i s? jak na razie jedyn? dru?yn? w tym sezonie, kt?ra urwa?a punkty 7-krotnemu mistrzowi polski. wi?cej>> siatka: janie, jak masz problem z tytu?ami, nie czytaj, bedziesz szczesliwszy 4 komentarze oddano ju? plac budowy kiedy powstanie droga na sw-1? g?og?w "droga ta mia?a powsta? do listopada, a do tej pory nic si? tam nie dzieje" - napisa? do nas jeden ze internaut?w. jak wyja?ni? w swoim mailu, chodzi o tras? ??cz?c? b?dz?w z szybem sw-1, o remoncie kt?rej informowali?my na portalu przed zmianami w ruchu na dk3. wi?cej>> jedry: zamiast poprawiac drog? z b?dzowa wystarczy?o doda? 50 metrowe pasy zjazdowe na serwis?wce i nie by?oby problemu 7 komentarze niebezpiecznie na skrzy?owaniu bema z kaczy?skiego zderzenie opla z peugeotem (fot. tomasz j?wiak) lubin do gro?nego wypadku dosz?o dzisiaj po po?udniu w centrum lubina. na skrzy?owaniu bema z kaczy?skiego i konstytucji 3 maja zderzy?y si? dwa samochody osobowe: opel insignia i peugeot. na miejscu pracowali policjanci z wydzia?u ruchu drogowego lubi?skiej komendy, kt?rzy ustalaj? przyczyny i przebieg tego zdarzenia. wi?cej>> lubinianka: tyle ju? by?o na tym skrzy?owaniu kolizji, potr?ce?...jest to ruchliwe skrzy?owanie chyba najwy?sza pora co? z tym zrobi?... rondo czy sygnalizacje ?wietln?. 5 komentarze szybka reakcja s?u?b przy kopernika przypalony garnek (fot. tomasz j?wiak) lubin dzi?ki szybkiej reakcji s?u?b ratunkowych na szcz?cie nikomu nic si? nie sta?o. dzisiaj po po?udniu lokatorzy jednego z blok?w przy kopernika w lubinie wyczuli dym na klatce schodowej. jak si? okaza?o w jednym z mieszka?, starszy m?czyzna pozostawi? na kuchence garnek z zup? i prawdopodobnie zapomnia? o potrawie. wi?cej>> sasiadka: dziadek znowu zapomnia? wy??czy? kuchenk? z kapu?niakiem. 1 komentarze program gospodarowania zasobem mieszkaniowym przyj?ty wizja 120 dodatkowych mieszka? g?og?w zabezpieczenie ?rodk?w na 120 dodatkowych lokali - taki wniosek przeg?osowali samorz?dowcy na wczorajszej sesji rady miasta. to znacznie wi?cej ni? planowa? prezydent g?ogowa. opozycja twierdzi, ?e to wizja, natomiast klub "lewica i bezpartyjni" uwa?a, ?e ten plan jest po prostu nierealny. wi?cej>> jola: lepiej za blaszanym plotem przy ratuszu... 8 komentarze autorskie spotkanie z radkiem ka?u?nym tata wraca do lubina sport to b?dzie wyj?tkowe spotkanie i okazja do wspomnie? o pi?ce i zwyczajnym, codziennym ?yciu. rados?aw ka?u?ny, by?y reprezentant polski, wychowanek zag??bia lubin, spotka si? z kibicami opowiadaj?c o swojej autorskiej ksi??ce: "powr?t taty". o tym, ile pracy w?o?y? w napisanie tej autobiografii, ile trudu to kosztowa?o i jakie chwile ze swojego ?ycia w niej uwieczni?, opowie o tym w najbli?sz? niedziel?, 30 pa?dziernika. wi?cej>> wer: wszystkie pieni?dze odda?:) 1 komentarze "pnijcie si? w g?r?, ale nie oszukujmy si?" chrobry. mocna wymiana zada? g?og?w - pan wypu?ci? takie szczury na miasto i ca?? polsk?, ?e jest mi po prostu wstyd - tak na wczorajszej (25.10) sesji rady miasta w g?ogowie zbigniew prejs m?wi? do krzysztofa sarzy?skiego. chodzi o konferencj? prasow?, na kt?rej radny z klubu jana zubowskiego odni?s? si? do wydatk?w chrobrego g?og?w. dyrektor sportowy zapewnia?, ?e z finansami klubu jest wszystko w porz?dku. wi?cej>> aaa, to ciekawe: kibolu danku, wystarczy, ?e ty z w?asnej, nieprzymuszonej woli czy?cisz cholewki temu bo?kowi kibolstwo. re 28 czy nazwiemy chorob? tryplem czy gonorrhoea czy rze??czk? to zawsze wstyd. czy kwjzz czy kwk to te? ten sam przyp... 33 komentarze miarka si? przebra?a po pijanemu grozi?, ?e pobije (fot. kpp polkowice) polkowice na dwa lata mo?e trafi? za kratki 39-letni polkowiczanin, kt?ry grozi? pobiciem pracownikowi jednej z plac?wek spo?ecznych na terenie miasta. m?czyzna ju? wcze?niej wchodzi? w konflikt z prawem. nic jednak sobie nie robi? z zastosowanego wobec niego policyjnego dozoru. wi?cej>> dlu: do kom.6 sama sobie twarz pokazuj,zobaczymy jak wygl?dasz!! za mobbing w miejscu ?wiadczonej pracy prawo powinno by? bezwzgl?dnie egzekwowane. 8 komentarze dobrze si? bawi? za skradzione ukrad?, wypi? i wpad? lubin policjanci z komisariatu policji w rudnej zatrzymali m?czyzn?, kt?ry w?ama? si? do jednego ze sklep?w spo?ywczych. ?upem z?odzieja pad? przede wszystkim alkohol, papierosy oraz ?ywno??. funkcjonariusze odzyskali cz?? skradzionych rzeczy, a 42-letni mieszkaniec powiatu boles?awieckiego stanie teraz przed s?dem. grozi mu do 10 lat pozbawienia wolno?ci. wi?cej>> fotostopem przez ?wiat maluchem po azji i afryce g?og?w zapraszamy g?ogowian na spotkanie z arkadym paw?em fiedlerem. wnuk arkadego fiedlera opowie o swoich podr?ach. na pocz?tek rozpocz?? woja?e po ?wiecie dla przyjemno?ci, a teraz podr?e s? jego ?r?d?em utrzymania. je?dzi, fotografuje i wydaje ksi??ki. wi?cej>> cuprum ma patent na asseco. do lubina przyje?d?a lider mo?d?onek po drugiej stronie siatki sport kolejne niezwykle ci?kie spotkanie czeka dzi? siatkarzy cuprum lubin. na w?asnym parkiecie podejm? lidera rozgrywek asseco resovi? rzesz?w. do lubina w barwach pas?w powraca marcin mo?d?onek. czy by?y ?rodkowy cuprum pogr??y swoich dawnych koleg?w z dru?yny? przekonamy si? o tym p?nym wieczorem. wi?cej>> z vive bez sadowskiego wspieraj dopingiem i wrzu? co? do puszki sport chrobry gra z mistrzem, a wolontariusze b?d? zbiera? fundusze na rehabilitacj? g?ogowianina. pi?karze r?czni spr-u dzi? o 18:00 podejmuj? vive tauron kielce. - nie jestem raczej cz?owiekiem, kt?ry wierzy w cuda - m?wi przed spotkaniem trener jaros?aw cie?likowski. wi?cej>> waldas: ?ycz? dobrej gry i fajnych zawod?w,ja niestety jestem w pracy ale c? takie ?ycie !!! 1 komentarze ?wiczenia na skrzy?owaniu dzia?ania w realnych warunkach g?og?w s?u?by ratunkowe z g?ogowa b?d? dzi? ?wiczy? swoje umiej?tno?ci na drodze. trening zwi?zany z udzielaniem pierwszej pomocy rannym w wypadku masowym przeprowadzony zostanie od godziny 19:00 do 20:00 na skrzy?owaniu ulicy sikorskiego i p?nocnej w g?ogowie. wi?cej>> inauguracja euroligi czeczuro: damy z siebie wszystko sport mistrzynie w?gier b?d? pierwszym rywalem koszykarek ccc w rozgrywkach presti?owej euroligi. dzi? polkowiczanki we w?asnej hali zmierz? si? z sopronem. spotkanie na parkiecie obiektu przy ul. d?browskiego rozpocznie si? o godzinie 19:00. wi?cej>> «« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »» 24 godziny tydzie? miesi?c << previous next >> najcz?ciej czytane:kibice pokazali wielkie serca z biedrzychowej na szyb jednym pasemkiedy powstanie droga na sw-1?wypadek masowy... i pozorowanyz nieba do piek?a << previous next >> najcz?ciej czytane:ci?ar?wka blokuje przejazd poruszaj?ce wyst?pienie rudzi?skiejradni pytaj? o finanse chrobregowrak race w g?ogowieparada kundelk?w << previous next >> najcz?ciej czytane:kolejna tragedia na sierpolu ci?ar?wka blokuje przejazd "chcemy mie? wyb?r!"cud, ?e nikt nie zgin?? zderzenie czterech aut przy zg lubin << previousnext >> 1 2 3 do zobaczenia na miedziowe.tv koncert gospel w mok w ramach gsj 2016 muzyka/koncerty koncert gospel w g?ogowie (fragment) muzyka/koncerty 32. gsj - wojtek mazolewski quintet - mikro mix muzyka/koncerty rozmowy elki ziemowit ratajczak im wi?cej dawc?w, tym wi?ksza szansa na uratowanie micha?a w pi?tek o 17:00 w mok odb?dzie si? koncert a 4. i 6. listopada w g?ogowie b?dzie mia?a miejsce akcja rejestracji potencjalnych dawc?w szpiku. to wszystko z my?l? o potrzebuj?cym 9-letnim michale z g?ogowa, kt?ry choruje na anemi? aplastyczn?. jedyn? szans? na prze?ycie dla g?ogowianina jest przeszczep szpiku. na t? chwil? w ?wiatowej bazie potencjalnych dawc?w znaleziono 3 donator?w, jeden nie ma pe?nej zgodno?ci, z dwoma nie mo?na nawi?za? kontaktu. ziemowit ratajczak - wsp?organizator akcji opowiedzia? w pi?tkowych rozmowach elki o historii micha?a i procedurze poboru szpiku od dawcy. rozpoczynamy akcj? znicz o mieszkaniach, rewitalizacji i cmentarzu na brzostowie to wszystko mnie inspiruje sprzedam dom w wilkowie 360 000 z? sprzeda?, wilk?w dom na sprzeda? 670 000 z? sprzeda?, jacz?w zadbana kawalerka 30,7m2 105 z? sprzeda? pokoje go?cinne u karola 30 z? / m-c wynajem, ?cinawa lokal u?ytkowy- 40m2 1 900 z? / m-c wynajem, g?og?w dodaj og?oszenie wi?cej... vw touran 1900 tdi 13 950 z? volkswagen touran, g?og?w skup aut najwyzsze ceny 576-... 9 999 z? lubin mazda 6 2, 0 diesel 136 km 2... 15 500 z? mazda 6, g?og?w yamaha x-max 7 500 z? yamaha x, g?og?w/ruszowice opony zimowe! ko?a zimowe! 200 z? g?og?w dodaj og?oszenie wi?cej... ciesla-zbrojarz telefon : 601940240 m?odszy specjalista ds. zam?wie? i utrzy telefon : +48 76 84 58 667 referent ds. celnych telefon : +48 76 84 58 667 magazynier telefon : +48 76 84 58 667 specjalista ds. produkt?w - suplementy koordynator sprzeda?y online kierownik sklepu internetowego sprzedawca/serwisant rowerowy kierowca busa niemcy i kraje beneluksu telefon : 503004162 nie lubisz sprz?ta?? my posprz?tamy! telefon : 724 140 239 okna, rolety, drzwi, bramy gara?owe !!! telefon : 768341354 portowa 1,tel.768354532 kurs kierowcy w?zk?w wid?owych z wymian? telefon : 65/ 520-56-46 kurs specjalisty ds.kadr i p?ac telefon : 65/ 520-56-46 zagin?? piesek tofik telefon : 723280888 kierownik rob?t sanitarnych/majster telefon : 793-61-10-10 kierowca kat. c telefon : 76 833 48 08 specjalista ds. rekrutacji telefon : 693013517 specjalista ds. sprzeda?y telefonicznej telefon : 693013517 sprzedam wypoczynek telefon : 600-455-659 studio monalisa g?og?w fitness telefon : 692257891 budekspert firma og?lnobudowlana telefon : 696487057 spawacz gazowy/ spawacz 135 telefon : 693013517 kino helios zatrudni pracownik?w! telefon : 793061397 kasjer telefon : 768358931 zesp? na wesele sugar band telefon : 667729786 opiekun os?b starszych i niepe?nosprawny telefon : 515749243 serwis agd,,,601846612, telefon : 601846612 pracownik porz?dkowy telefon : 693013517 zabawki ubranka dziewczynka 4-5 lat telefon : 509503459 magazynier -operator w?zka wid?owego telefon : 693013517 szybka po?yczka na dow?d telefon : 519045514 sprzedawca - ogrodnik telefon : 76 838-21-83 sprzedawca - doradca klienta telefon : 76 838-21-83 tynki maszynowe - gipsowe telefon : 733 879 592 wszystkie banki w jednym miejscu telefon : 573374699 dodaj og?oszenie wi?cej... reklama reklama kontakt z redakcj? | konkursy | polityka prywatno?ci wi?cej... chc? doda? og?oszenie


Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 3188

One word

Two words phrases

Three words phrases

a - 49.87% (1590)
i - 46.39% (1479)
o - 43.35% (1382)
z - 31.56% (1006)
w - 26.41% (842)
c - 22.3% (711)
u - 12.48% (398)
po - 6.3% (201)
na - 5.96% (190)
ze - 5.46% (174)
ta - 4.89% (156)
nie - 4.58% (146)
za - 3.67% (117)
mi - 3.42% (109)
a? - 3.32% (106)
to - 3.14% (100)
0 - 3.01% (96)
do - 2.92% (93)
od - 2.85% (91)
: - 2.54% (81)
ma - 2.38% (76)
> - 2.35% (75)
ci - 2.32% (74)
1 - 2.32% (74)
ja - 2.2% (70)
ani - 2.13% (68)
re - 2.1% (67)
ty - 2.07% (66)
3 - 2.04% (65)
2 - 2.01% (64)
6 - 1.91% (61)
- - 1.91% (61)
z? - 1.66% (53)
5 - 1.66% (53)
lub - 1.57% (50)
we - 1.54% (49)
j? - 1.47% (47)
no - 1.47% (47)
7 - 1.44% (46)
8 - 1.41% (45)
4 - 1.38% (44)
9 - 1.38% (44)
wie - 1.38% (44)
czy - 1.29% (41)
wi?cej - 1.29% (41)
>> - 1.16% (37)
?e - 1.16% (37)
si? - 1.13% (36)
lubin - 1.1% (35)
co - 1.07% (34)
s? - 1.07% (34)
wi?cej>> - 1.04% (33)
telefon - 1% (32)
by - 0.97% (31)
) - 0.78% (25)
v - 0.78% (25)
przy - 0.78% (25)
t? - 0.72% (23)
nic - 0.72% (23)
komentarz - 0.69% (22)
my - 0.69% (22)
g?og?w - 0.69% (22)
komentarze - 0.66% (21)
c? - 0.66% (21)
ale - 0.63% (20)
tak - 0.63% (20)
przed - 0.63% (20)
... - 0.6% (19)
im - 0.56% (18)
(fot. - 0.56% (18)
mu - 0.53% (17)
sport - 0.53% (17)
gra - 0.5% (16)
bez - 0.5% (16)
dzi? - 0.47% (15)
bo - 0.44% (14)
jak - 0.44% (14)
tym - 0.44% (14)
/ - 0.41% (13)
spotka - 0.41% (13)
by? - 0.41% (13)
raz - 0.41% (13)
10 - 0.41% (13)
30 - 0.41% (13)
ni? - 0.38% (12)
prac - 0.38% (12)
20 - 0.35% (11)
niej - 0.35% (11)
polkowic - 0.31% (10)
jest - 0.31% (10)
sie - 0.31% (10)
zg - 0.31% (10)
76 - 0.31% (10)
13 - 0.31% (10)
zag??bia - 0.28% (9)
b?dzie - 0.28% (9)
one - 0.28% (9)
sam - 0.28% (9)
masz - 0.28% (9)
aut - 0.28% (9)
24 - 0.28% (9)
stanie - 0.28% (9)
szyb - 0.25% (8)
pa? - 0.25% (8)
ju? - 0.25% (8)
cookies - 0.25% (8)
stadion - 0.25% (8)
nas - 0.25% (8)
dla - 0.25% (8)
lat - 0.25% (8)
ii - 0.25% (8)
135 - 0.22% (7)
stop - 0.22% (7)
taki - 0.22% (7)
cuprum - 0.22% (7)
spotkanie - 0.22% (7)
koncert - 0.22% (7)
miedzi - 0.22% (7)
policja - 0.22% (7)
ten - 0.22% (7)
skrzy?owaniu - 0.22% (7)
kt?ry - 0.22% (7)
tomasz - 0.22% (7)
50 - 0.22% (7)
nowy - 0.19% (6)
policjanci - 0.19% (6)
bieg - 0.19% (6)
kiedy - 0.19% (6)
przez - 0.19% (6)
wszystko - 0.19% (6)
jednym - 0.19% (6)
ds. - 0.19% (6)
s?u?b - 0.19% (6)
wi?cej... - 0.19% (6)
b?d? - 0.19% (6)
chrobry - 0.19% (6)
teraz - 0.19% (6)
g?ogowian - 0.19% (6)
tej - 0.19% (6)
legnica - 0.19% (6)
klub - 0.19% (6)
mecz - 0.19% (6)
lubina - 0.19% (6)
j?wiak) - 0.19% (6)
sprzeda? - 0.19% (6)
g?ogowie - 0.19% (6)
dom - 0.16% (5)
elki - 0.16% (5)
s?a - 0.16% (5)
28 - 0.16% (5)
lubinie - 0.16% (5)
polski - 0.16% (5)
nowi - 0.16% (5)
vive - 0.16% (5)
58 - 0.16% (5)
asseco - 0.16% (5)
84 - 0.16% (5)
polkowice - 0.16% (5)
listopada - 0.16% (5)
graf - 0.16% (5)
40 - 0.16% (5)
miasta - 0.16% (5)
kibic?w - 0.16% (5)
693013517 - 0.16% (5)
48 - 0.16% (5)
chodzi - 0.16% (5)
gry - 0.16% (5)
swoje - 0.16% (5)
serwis - 0.16% (5)
zag??bie - 0.13% (4)
lubi?skiej - 0.13% (4)
pa?dziernika - 0.13% (4)
g?ogowa - 0.13% (4)
policji - 0.13% (4)
dawc?w - 0.13% (4)
zmiany - 0.13% (4)
spotkania - 0.13% (4)
33 - 0.13% (4)
by?o - 0.13% (4)
ale? - 0.13% (4)
ramach - 0.13% (4)
og?oszenie - 0.13% (4)
specjalista - 0.13% (4)
zostanie - 0.13% (4)
pracownik - 0.13% (4)
wojewody - 0.13% (4)
miejscu - 0.13% (4)
kierowca - 0.13% (4)
swoich - 0.13% (4)
lider - 0.13% (4)
by?y - 0.13% (4)
667 - 0.13% (4)
zderzenie - 0.13% (4)
rywal - 0.13% (4)
hali - 0.13% (4)
<< - 0.13% (4)
previous - 0.13% (4)
rzesz?w - 0.13% (4)
tauron - 0.13% (4)
foto - 0.13% (4)
ile - 0.13% (4)
next - 0.13% (4)
dwa - 0.13% (4)
sopron - 0.13% (4)
droga - 0.13% (4)
ruchu - 0.13% (4)
dzia?a - 0.13% (4)
k. - 0.13% (4)
m?czyzna - 0.09% (3)
robi? - 0.09% (3)
« - 0.09% (3)
tam - 0.09% (3)
» - 0.09% (3)
pan - 0.09% (3)
mieszka? - 0.09% (3)
bezpieczny - 0.09% (3)
dzisiaj - 0.09% (3)
mo?e - 0.09% (3)
grozi - 0.09% (3)
tryb - 0.09% (3)
niego - 0.09% (3)
decyzj? - 0.09% (3)
kt?re - 0.09% (3)
mia?a - 0.09% (3)
sektor - 0.09% (3)
drogowego - 0.09% (3)
miasta. - 0.09% (3)
najcz?ciej - 0.09% (3)
tego - 0.09% (3)
lubi?skiego - 0.09% (3)
prezydent - 0.09% (3)
tkwi - 0.09% (3)
opowie - 0.09% (3)
dodaj - 0.09% (3)
pi?karski - 0.09% (3)
?wiczenia - 0.09% (3)
antoni - 0.09% (3)
23 - 0.09% (3)
volkswagen - 0.09% (3)
trafi? - 0.09% (3)
muzyka/koncerty - 0.09% (3)
chyba - 0.09% (3)
pi?karze - 0.09% (3)
tym, - 0.09% (3)
kwidzyn - 0.09% (3)
mmts - 0.09% (3)
kt?rzy - 0.09% (3)
r?czni - 0.09% (3)
s?u?by - 0.09% (3)
zosta? - 0.09% (3)
b. - 0.09% (3)
m?wi - 0.09% (3)
szef - 0.09% (3)
lata - 0.09% (3)
akcja - 0.09% (3)
superligi - 0.09% (3)
biedrzychowej - 0.09% (3)
zmien - 0.09% (3)
ch?e - 0.09% (3)
iwona - 0.09% (3)
mnie - 0.09% (3)
kibice - 0.09% (3)
chrobrego - 0.09% (3)
objazd - 0.09% (3)
jego - 0.09% (3)
krasicka) - 0.09% (3)
maj? - 0.09% (3)
dzieci - 0.09% (3)
akcji - 0.09% (3)
dodatkowych - 0.09% (3)
cz?? - 0.09% (3)
szpiku - 0.09% (3)
pracy - 0.09% (3)
takie - 0.09% (3)
pi?tek - 0.09% (3)
+48 - 0.09% (3)
maja - 0.09% (3)
tak?e - 0.09% (3)
jaki - 0.09% (3)
kontakt - 0.09% (3)
opel - 0.09% (3)
wypadek - 0.09% (3)
kurs - 0.09% (3)
reklama - 0.09% (3)
sprzedawca - 0.09% (3)
najbezpieczniejszy - 0.09% (3)
wis?? - 0.09% (3)
os?b - 0.09% (3)
remont - 0.09% (3)
micha?a - 0.09% (3)
ko?ca - 0.09% (3)
miejsce - 0.09% (3)
gsj - 0.09% (3)
oraz - 0.09% (3)
kierowcy - 0.09% (3)
mog? - 0.09% (3)
kielce - 0.09% (3)
ccc - 0.09% (3)
resovia - 0.09% (3)
bus - 0.09% (3)
3:0 - 0.09% (3)
24:39 - 0.09% (3)
serwis?w - 0.09% (3)
prywatno?ci - 0.09% (3)
po?ar - 0.09% (3)
listopada, - 0.06% (2)
kierunku - 0.06% (2)
dw?ch - 0.06% (2)
budowy - 0.06% (2)
mo?d?onek - 0.06% (2)
bramk? - 0.06% (2)
zamyka - 0.06% (2)
parkiecie - 0.06% (2)
zamiast - 0.06% (2)
30.10. - 0.06% (2)
tez - 0.06% (2)
wp - 0.06% (2)
mie? - 0.06% (2)
lidera - 0.06% (2)
kolejne - 0.06% (2)
niezale?nymi - 0.06% (2)
pasem - 0.06% (2)
s3 - 0.06% (2)
pad? - 0.06% (2)
pas?w - 0.06% (2)
kierowniczych - 0.06% (2)
ruszowice - 0.06% (2)
?wiat - 0.06% (2)
stanowiskach - 0.06% (2)
miniaturze - 0.06% (2)
natomiast - 0.06% (2)
wykonawcy - 0.06% (2)
pierwsza - 0.06% (2)
historia - 0.06% (2)
jecha? - 0.06% (2)
520-56-46 - 0.06% (2)
marcin - 0.06% (2)
przegrana - 0.06% (2)
jedn? - 0.06% (2)
je?li - 0.06% (2)
trzecia - 0.06% (2)
przodka - 0.06% (2)
projekt - 0.06% (2)
fragment - 0.06% (2)
?ycia - 0.06% (2)
tym,ze - 0.06% (2)
p?ac - 0.06% (2)
kt?rych - 0.06% (2)
godziny - 0.06% (2)
19:00 - 0.06% (2)
blokuje - 0.06% (2)
galerie - 0.06% (2)
?ycie - 0.06% (2)
!!! - 0.06% (2)
sytuacjach - 0.06% (2)
euroligi - 0.06% (2)
08 - 0.06% (2)
prochowicach. - 0.06% (2)
centrum - 0.06% (2)
26 - 0.06% (2)
cmentarzu - 0.06% (2)
w?asnej - 0.06% (2)
galerii - 0.06% (2)
program - 0.06% (2)
27 - 0.06% (2)
r?czna - 0.06% (2)
nowe - 0.06% (2)
niestety - 0.06% (2)
dobrze - 0.06% (2)
spawacz - 0.06% (2)
ci?ar?wka - 0.06% (2)
rymsza - 0.06% (2)
powinien - 0.06% (2)
liczyc - 0.06% (2)
byc - 0.06% (2)
moze - 0.06% (2)
miesi?c - 0.06% (2)
jestem - 0.06% (2)
kamil - 0.06% (2)
wyrok - 0.06% (2)
zagro?enia - 0.06% (2)
przejazd - 0.06% (2)
straszy? - 0.06% (2)
pobicie - 0.06% (2)
wita - 0.06% (2)
polsce - 0.06% (2)
sebastian - 0.06% (2)
wierzy - 0.06% (2)
swojego - 0.06% (2)
zderzy?y - 0.06% (2)
wczorajszej - 0.06% (2)
zesp? - 0.06% (2)
sesji - 0.06% (2)
meczu - 0.06% (2)
rady - 0.06% (2)
120 - 0.06% (2)
wizja - 0.06% (2)
prawdopodobnie - 0.06% (2)
zapomnia? - 0.06% (2)
jedyn? - 0.06% (2)
cookies, - 0.06% (2)
spos?b - 0.06% (2)
733 - 0.06% (2)
pozorowany - 0.06% (2)
ul. - 0.06% (2)
masowy... - 0.06% (2)
838-21-83 - 0.06% (2)
wszystkie - 0.06% (2)
sikorskiego - 0.06% (2)
korzystanie - 0.06% (2)
plan - 0.06% (2)
prostu - 0.06% (2)
autorskie - 0.06% (2)
wraca - 0.06% (2)
| - 0.06% (2)
problem - 0.06% (2)
szybka - 0.06% (2)
drog? - 0.06% (2)
naszych - 0.06% (2)
kopernika - 0.06% (2)
garnek - 0.06% (2)
doda? - 0.06% (2)
co? - 0.06% (2)
po?udniu - 0.06% (2)
wypadku - 0.06% (2)
kaczy?skiego - 0.06% (2)
bema - 0.06% (2)
kt?rej - 0.06% (2)
jednego - 0.06% (2)
powstanie - 0.06% (2)
plac - 0.06% (2)
starszy - 0.06% (2)
cookies. - 0.06% (2)
sw-1? - 0.06% (2)
powsta? - 0.06% (2)
jeden - 0.06% (2)
dym - 0.06% (2)
internetowych - 0.06% (2)
stosujemy - 0.06% (2)
idioty - 0.06% (2)
siebie - 0.06% (2)
sobie - 0.06% (2)
601846612 - 0.06% (2)
rotkiel - 0.06% (2)
maria - 0.06% (2)
kobiety - 0.06% (2)
urz?d - 0.06% (2)
grozi? - 0.06% (2)
godzinie - 0.06% (2)
rcs-u - 0.06% (2)
dotycz?ce - 0.06% (2)
ustawie? - 0.06% (2)
si?a - 0.06% (2)
zdarzenia. - 0.06% (2)
dosz?o - 0.06% (2)
– - 0.06% (2)
kolizji - 0.06% (2)
zagin?a - 0.06% (2)
g?ogowianka - 0.06% (2)
osobowe: - 0.06% (2)
golf - 0.06% (2)
przebieg - 0.06% (2)
ustalaj? - 0.06% (2)
wydzia?u - 0.06% (2)
pracowali - 0.06% (2)
18:00 - 0.06% (2)
podejmuj? - 0.06% (2)
klubu - 0.06% (2)
kt?ra - 0.06% (2)
polityka - 0.06% (2)
serca - 0.06% (2)
wielkie - 0.06% (2)
zbigniew - 0.06% (2)
wstyd - 0.06% (2)
mo?esz - 0.06% (2)
stosowane - 0.06% (2)
zobaczenia - 0.06% (2)
nami - 0.06% (2)
pokazali - 0.06% (2)
d?browskiego - 0.06% (2)
piek?a - 0.06% (2)
nieba - 0.06% (2)
zmieni? - 0.06% (2)
te? - 0.06% (2)
leszek - 0.06% (2)
wspania?y) - 0.06% (2)
woli - 0.06% (2)
jednak - 0.06% (2)
w?gier - 0.06% (2)
pa?stwo - 0.06% (2)
po?lizgami - 0.06% (2)
czeka - 0.06% (2)
wynajem, - 0.06% (2)
kom. - 0.06% (2)
ziemowit - 0.06% (2)
stadionu - 0.06% (2)
kierowc?w - 0.06% (2)
2, - 0.06% (2)
mazda - 0.06% (2)
sprzeda?y - 0.06% (2)
ratajczak - 0.06% (2)
pi?ki - 0.06% (2)
kiedy? - 0.06% (2)
pierwszej - 0.06% (2)
sprzeda?, - 0.06% (2)
g, - 0.06% (2)
000 - 0.06% (2)
akcj? - 0.06% (2)
ulicy - 0.06% (2)
15 - 0.06% (2)
km - 0.06% (2)
zwany - 0.06% (2)
kierownik - 0.06% (2)
imprez - 0.06% (2)
marzena - 0.06% (2)
pory - 0.06% (2)
utrudnienia - 0.06% (2)
miedziowe.tv - 0.06% (2)
superligi. - 0.06% (2)
kpp - 0.06% (2)
w?r?d - 0.06% (2)
6. - 0.06% (2)
2016 - 0.06% (2)
potencjalnych - 0.06% (2)
przede - 0.06% (2)
machniak) - 0.06% (2)
odebrali - 0.06% (2)
przedstawiciele - 0.06% (2)
wszystkim - 0.06% (2)
4. - 0.06% (2)
utrzy - 0.06% (2)
podczas - 0.06% (2)
szpiku. - 0.06% (2)
nowym - 0.06% (2)
m-c - 0.06% (2)
nawet - 0.06% (2)
touran - 0.06% (2)
zgody - 0.06% (2)
950 - 0.06% (2)
pgnig - 0.06% (2)
zorganizowanie - 0.06% (2)
klubowi - 0.06% (2)
moto - 0.06% (2)
pracuj?cy - 0.06% (2)
64 - 0.06% (2)
presti?owych - 0.06% (2)
gospel - 0.06% (2)
mok - 0.06% (2)
uniqa - 0.06% (2)
wojewoda - 0.06% (2)
ko?ca. - 0.06% (2)
65/ - 0.06% (2)
pi?? - 0.06% (2)
komisariatu - 0.06% (2)
kghm - 0.06% (2)
wiem - 0.06% (2)
rudnej - 0.06% (2)
jeszcze - 0.06% (2)
juz - 0.06% (2)
sezonie - 0.06% (2)
nagr?d - 0.06% (2)
to, - 0.06% (2)
500 - 0.06% (2)
play - 0.06% (2)
magazynier - 0.06% (2)
drogowego, - 0.06% (2)
rozmowy - 0.06% (2)
wykonawca - 0.06% (2)
g?ogowianina - 0.06% (2)
m?odszy - 0.06% (2)
900 - 0.06% (2)
go?ci - 0.06% (2)
82:90 - 0.06% (2)
sprzedam - 0.06% (2)
yamaha - 0.06% (2)
lokal - 0.06% (2)
zimowe! - 0.06% (2)
pocz?tek - 0.06% (2)
go?cinne - 0.03% (1)
jana - 0.03% (1)
zubowskiego - 0.03% (1)
dyrektor - 0.03% (1)
"pnijcie - 0.03% (1)
g?og?w. - 0.03% (1)
wydatk?w - 0.03% (1)
pokoje - 0.03% (1)
105 - 0.03% (1)
g?r?, - 0.03% (1)
odda?:) - 0.03% (1)
odni?s? - 0.03% (1)
krzysztofa - 0.03% (1)
u?ytkowy- - 0.03% (1)
wymiana - 0.03% (1)
produkt?w - 0.03% (1)
?cinawa - 0.03% (1)
suplementy - 0.03% (1)
40m2 - 0.03% (1)
zada? - 0.03% (1)
519045514 - 0.03% (1)
miasto - 0.03% (1)
ca?? - 0.03% (1)
szczury - 0.03% (1)
polsk?, - 0.03% (1)
wypu?ci? - 0.03% (1)
dow?d - 0.03% (1)
mocna - 0.03% (1)
prasow?, - 0.03% (1)
konferencj? - 0.03% (1)
radny - 0.03% (1)
oszukujmy - 0.03% (1)
karola - 0.03% (1)
sarzy?skiego. - 0.03% (1)
m?wi? - 0.03% (1)
chrobry. - 0.03% (1)
(25.10) - 0.03% (1)
po?yczka - 0.03% (1)
si?" - 0.03% (1)
prejs - 0.03% (1)
wid?owego - 0.03% (1)
kawalerka - 0.03% (1)
4-5 - 0.03% (1)
polkowice) - 0.03% (1)
pobije - 0.03% (1)
dziewczynka - 0.03% (1)
kratki - 0.03% (1)
polkowiczanin, - 0.03% (1)
39-letni - 0.03% (1)
grozi?, - 0.03% (1)
360 - 0.03% (1)
509503459 - 0.03% (1)
przyp... - 0.03% (1)
sklepu - 0.03% (1)
miarka - 0.03% (1)
pijanemu - 0.03% (1)
przebra?a - 0.03% (1)
ubranka - 0.03% (1)
wilkowie - 0.03% (1)
wcze?niej - 0.03% (1)
terenie - 0.03% (1)
sprzedawca/serwisant - 0.03% (1)
agd,,,601846612, - 0.03% (1)
wchodzi? - 0.03% (1)
prawem. - 0.03% (1)
konflikt - 0.03% (1)
spo?ecznych - 0.03% (1)
internetowego - 0.03% (1)
pracownikowi - 0.03% (1)
pobiciem - 0.03% (1)
jednej - 0.03% (1)
zabawki - 0.03% (1)
porz?dkowy - 0.03% (1)
plac?wek - 0.03% (1)
online - 0.03% (1)
kwk - 0.03% (1)
w?asnej, - 0.03% (1)
-operator - 0.03% (1)
wystarczy, - 0.03% (1)
nieprzymuszonej - 0.03% (1)
30,7m2 - 0.03% (1)
cholewki - 0.03% (1)
czy?cisz - 0.03% (1)
danku, - 0.03% (1)
kibolu - 0.03% (1)
finansami - 0.03% (1)
zapewnia?, - 0.03% (1)
porz?dku. - 0.03% (1)
w?zka - 0.03% (1)
ciekawe: - 0.03% (1)
aaa, - 0.03% (1)
temu - 0.03% (1)
pieni?dze - 0.03% (1)
koordynator - 0.03% (1)
670 - 0.03% (1)
rze??czk? - 0.03% (1)
wilk?w - 0.03% (1)
zawsze - 0.03% (1)
kwjzz - 0.03% (1)
wstyd. - 0.03% (1)
gonorrhoea - 0.03% (1)
tryplem - 0.03% (1)
zadbana - 0.03% (1)
bo?kowi - 0.03% (1)
kibolstwo. - 0.03% (1)
jacz?w - 0.03% (1)
chorob? - 0.03% (1)
nazwiemy - 0.03% (1)
sportowy - 0.03% (1)
ksi??ce: - 0.03% (1)
kuchence - 0.03% (1)
pozostawi? - 0.03% (1)
zam?wie? - 0.03% (1)
zup? - 0.03% (1)
potrawie. - 0.03% (1)
dziadek - 0.03% (1)
sasiadka: - 0.03% (1)
diesel - 0.03% (1)
mieszka?, - 0.03% (1)
konkursy - 0.03% (1)
2... - 0.03% (1)
wyczuli - 0.03% (1)
klatce - 0.03% (1)
136 - 0.03% (1)
okaza?o - 0.03% (1)
schodowej. - 0.03% (1)
znowu - 0.03% (1)
wy??czy? - 0.03% (1)
zabezpieczenie - 0.03% (1)
redakcj? - 0.03% (1)
ceny - 0.03% (1)
?rodk?w - 0.03% (1)
lokali - 0.03% (1)
przeg?osowali - 0.03% (1)
wniosek - 0.03% (1)
576-... - 0.03% (1)
przyj?ty - 0.03% (1)
kapu?niakiem. - 0.03% (1)
kuchenk? - 0.03% (1)
gospodarowania - 0.03% (1)
zasobem - 0.03% (1)
999 - 0.03% (1)
mieszkaniowym - 0.03% (1)
6, - 0.03% (1)
blok?w - 0.03% (1)
najwy?sza - 0.03% (1)
skrzy?owanie - 0.03% (1)
ruchliwe - 0.03% (1)
pora - 0.03% (1)
ciesla-zbrojarz - 0.03% (1)
rondo - 0.03% (1)
zrobi?... - 0.03% (1)
opony - 0.03% (1)
potr?ce?...jest - 0.03% (1)
przyczyny - 0.03% (1)
komendy, - 0.03% (1)
lubinianka: - 0.03% (1)
200 - 0.03% (1)
kolizji, - 0.03% (1)
tyle - 0.03% (1)
chc? - 0.03% (1)
g?og?w/ruszowice - 0.03% (1)
ratunkowych - 0.03% (1)
reakcji - 0.03% (1)
szybkiej - 0.03% (1)
szcz?cie - 0.03% (1)
nikomu - 0.03% (1)
lokatorzy - 0.03% (1)
sta?o. - 0.03% (1)
dzi?ki - 0.03% (1)
601940240 - 0.03% (1)
?wietln?. - 0.03% (1)
sygnalizacje - 0.03% (1)
x, - 0.03% (1)
reakcja - 0.03% (1)
przypalony - 0.03% (1)
x-max - 0.03% (1)
najwyzsze - 0.03% (1)
samorz?dowcy - 0.03% (1)
autorskiej - 0.03% (1)
swojej - 0.03% (1)
opowiadaj?c - 0.03% (1)
zastosowanego - 0.03% (1)
"powr?t - 0.03% (1)
maszynowe - 0.03% (1)
taty". - 0.03% (1)
kibicami - 0.03% (1)
vw - 0.03% (1)
ka?u?ny, - 0.03% (1)
rados?aw - 0.03% (1)
reprezentant - 0.03% (1)
polski, - 0.03% (1)
lubin, - 0.03% (1)
wychowanek - 0.03% (1)
tynki - 0.03% (1)
klienta - 0.03% (1)
najbli?sz? - 0.03% (1)
doradca - 0.03% (1)
uwieczni?, - 0.03% (1)
niedziel?, - 0.03% (1)
ogrodnik - 0.03% (1)
wer: - 0.03% (1)
pa?dziernika. - 0.03% (1)
referent - 0.03% (1)
chwile - 0.03% (1)
napisanie - 0.03% (1)
w?o?y? - 0.03% (1)
autobiografii, - 0.03% (1)
trudu - 0.03% (1)
jakie - 0.03% (1)
kosztowa?o - 0.03% (1)
?yciu. - 0.03% (1)
codziennym - 0.03% (1)
wizja, - 0.03% (1)
twierdzi, - 0.03% (1)
592 - 0.03% (1)
879 - 0.03% (1)
"lewica - 0.03% (1)
uwa?a, - 0.03% (1)
bezpartyjni" - 0.03% (1)
opozycja - 0.03% (1)
g?ogowa. - 0.03% (1)
znacznie - 0.03% (1)
skup - 0.03% (1)
touran, - 0.03% (1)
573374699 - 0.03% (1)
planowa? - 0.03% (1)
banki - 0.03% (1)
tdi - 0.03% (1)
nierealny. - 0.03% (1)
wyj?tkowe - 0.03% (1)
tata - 0.03% (1)
ka?u?nym - 0.03% (1)
okazja - 0.03% (1)
wspomnie? - 0.03% (1)
zwyczajnym, - 0.03% (1)
pi?ce - 0.03% (1)
radkiem - 0.03% (1)
1900 - 0.03% (1)
lepiej - 0.03% (1)
jola: - 0.03% (1)
blaszanym - 0.03% (1)
plotem - 0.03% (1)
gipsowe - 0.03% (1)
ratuszu... - 0.03% (1)
celnych - 0.03% (1)
pokazuj,zobaczymy - 0.03% (1)
telefonicznej - 0.03% (1)
fajnych - 0.03% (1)
wypoczynek - 0.03% (1)
zawod?w,ja - 0.03% (1)
odb?dzie - 0.03% (1)
warunkach - 0.03% (1)
realnych - 0.03% (1)
dzia?ania - 0.03% (1)
dobrej - 0.03% (1)
768341354 - 0.03% (1)
600-455-659 - 0.03% (1)
studio - 0.03% (1)
trener - 0.03% (1)
jaros?aw - 0.03% (1)
cie?likowski. - 0.03% (1)
?ycz? - 0.03% (1)
waldas: - 0.03% (1)
ratunkowe - 0.03% (1)
?wiczy? - 0.03% (1)
przeprowadzony - 0.03% (1)
uratowanie - 0.03% (1)
masowym - 0.03% (1)
szansa - 0.03% (1)
20:00 - 0.03% (1)
p?nocnej - 0.03% (1)
rekrutacji - 0.03% (1)
17:00 - 0.03% (1)
rannym - 0.03% (1)
portowa - 0.03% (1)
drodze. - 0.03% (1)
umiej?tno?ci - 0.03% (1)
trening - 0.03% (1)
zwi?zany - 0.03% (1)
pomocy - 0.03% (1)
udzielaniem - 0.03% (1)
spotkaniem - 0.03% (1)
monalisa - 0.03% (1)
dopingiem - 0.03% (1)
wspieraj - 0.03% (1)
sadowskiego - 0.03% (1)
wrzu? - 0.03% (1)
puszki - 0.03% (1)
wolontariusze - 0.03% (1)
mistrzem, - 0.03% (1)
my?l? - 0.03% (1)
wieczorem. - 0.03% (1)
p?nym - 0.03% (1)
dawnych - 0.03% (1)
pogr??y - 0.03% (1)
9-letnim - 0.03% (1)
potrzebuj?cym - 0.03% (1)
koleg?w - 0.03% (1)
przekonamy - 0.03% (1)
dru?yny? - 0.03% (1)
zbiera? - 0.03% (1)
fundusze - 0.03% (1)
raczej - 0.03% (1)
fitness - 0.03% (1)
692257891 - 0.03% (1)
cz?owiekiem, - 0.03% (1)
cuda - 0.03% (1)
gara?owe - 0.03% (1)
rejestracji - 0.03% (1)
budekspert - 0.03% (1)
firma - 0.03% (1)
g?ogowianina. - 0.03% (1)
rehabilitacj? - 0.03% (1)
696487057 - 0.03% (1)
og?lnobudowlana - 0.03% (1)
spr-u - 0.03% (1)
bramy - 0.03% (1)
kielce. - 0.03% (1)
g?ogowie. - 0.03% (1)
inauguracja - 0.03% (1)
czytane:ci?ar?wka - 0.03% (1)
pozorowanyz - 0.03% (1)
wojtek - 0.03% (1)
32. - 0.03% (1)
(fragment) - 0.03% (1)
rudzi?skiejradni - 0.03% (1)
wyst?pienie - 0.03% (1)
poruszaj?ce - 0.03% (1)
sw-1?wypadek - 0.03% (1)
mazolewski - 0.03% (1)
wymian? - 0.03% (1)
tofik - 0.03% (1)
723280888 - 0.03% (1)
piesek - 0.03% (1)
zagin?? - 0.03% (1)
pasemkiedy - 0.03% (1)
czytane:kibice - 0.03% (1)
pytaj? - 0.03% (1)
finanse - 0.03% (1)
nikt - 0.03% (1)
wyb?r!"cud, - 0.03% (1)
zgin?? - 0.03% (1)
specjalisty - 0.03% (1)
previousnext - 0.03% (1)
czterech - 0.03% (1)
"chcemy - 0.03% (1)
sierpolu - 0.03% (1)
g?ogowieparada - 0.03% (1)
race - 0.03% (1)
chrobregowrak - 0.03% (1)
ds.kadr - 0.03% (1)
kundelk?w - 0.03% (1)
tragedia - 0.03% (1)
czytane:kolejna - 0.03% (1)
tydzie? - 0.03% (1)
»» - 0.03% (1)
euroligi. - 0.03% (1)
presti?owej - 0.03% (1)
rozgrywkach - 0.03% (1)
polkowiczanki - 0.03% (1)
833 - 0.03% (1)
peugeot. - 0.03% (1)
mix - 0.03% (1)
koszykarek - 0.03% (1)
rywalem - 0.03% (1)
czeczuro: - 0.03% (1)
dawc?w, - 0.03% (1)
wi?ksza - 0.03% (1)
1,tel.768354532 - 0.03% (1)
damy - 0.03% (1)
pierwszym - 0.03% (1)
mistrzynie - 0.03% (1)
mikro - 0.03% (1)
w?zk?w - 0.03% (1)
wid?owych - 0.03% (1)
poprz. - 0.03% (1)
793-61-10-10 - 0.03% (1)
sanitarnych/majster - 0.03% (1)
nast. - 0.03% (1)
koniec - 0.03% (1)
rob?t - 0.03% (1)
start - 0.03% (1)
«« - 0.03% (1)
quintet - 0.03% (1)
zmierz? - 0.03% (1)
kat. - 0.03% (1)
sopronem. - 0.03% (1)
obiektu - 0.03% (1)
19:00. - 0.03% (1)
rozpocznie - 0.03% (1)
gazowy/ - 0.03% (1)
michale - 0.03% (1)
alkohol, - 0.03% (1)
procedurze - 0.03% (1)
poboru - 0.03% (1)
papierosy - 0.03% (1)
?ywno??. - 0.03% (1)
odzyskali - 0.03% (1)
503004162 - 0.03% (1)
funkcjonariusze - 0.03% (1)
z?odzieja - 0.03% (1)
dawcy. - 0.03% (1)
w?ama? - 0.03% (1)
m?czyzn?, - 0.03% (1)
zatrzymali - 0.03% (1)
sklep?w - 0.03% (1)
spo?ywczych. - 0.03% (1)
rozpoczynamy - 0.03% (1)
?upem - 0.03% (1)
skradzionych - 0.03% (1)
historii - 0.03% (1)
pozbawienia - 0.03% (1)
wsp?organizator - 0.03% (1)
lubisz - 0.03% (1)
wolno?ci. - 0.03% (1)
fotostopem - 0.03% (1)
kontaktu. - 0.03% (1)
sprz?ta?? - 0.03% (1)
s?dem. - 0.03% (1)
opowiedzia? - 0.03% (1)
mieszkaniec - 0.03% (1)
42-letni - 0.03% (1)
rzeczy, - 0.03% (1)
rozmowach - 0.03% (1)
pi?tkowych - 0.03% (1)
boles?awieckiego - 0.03% (1)
powiatu - 0.03% (1)
wesele - 0.03% (1)
wpad? - 0.03% (1)
niemcy - 0.03% (1)
sama - 0.03% (1)
kom.6 - 0.03% (1)
rewitalizacji - 0.03% (1)
starszych - 0.03% (1)
wygl?dasz!! - 0.03% (1)
twarz - 0.03% (1)
brzostowie - 0.03% (1)
dlu: - 0.03% (1)
inspiruje - 0.03% (1)
policyjnego - 0.03% (1)
515749243 - 0.03% (1)
dozoru. - 0.03% (1)
niepe?nosprawny - 0.03% (1)
busa - 0.03% (1)
rowerowy - 0.03% (1)
kraje - 0.03% (1)
mieszkaniach, - 0.03% (1)
bawi? - 0.03% (1)
band - 0.03% (1)
667729786 - 0.03% (1)
skradzione - 0.03% (1)
sugar - 0.03% (1)
wypi? - 0.03% (1)
ukrad?, - 0.03% (1)
egzekwowane. - 0.03% (1)
bezwzgl?dnie - 0.03% (1)
beneluksu - 0.03% (1)
mobbing - 0.03% (1)
znicz - 0.03% (1)
opiekun - 0.03% (1)
?wiadczonej - 0.03% (1)
powinno - 0.03% (1)
prawo - 0.03% (1)
maluchem - 0.03% (1)
nawi?za? - 0.03% (1)
siatkarzy - 0.03% (1)
ci?kie - 0.03% (1)
okna, - 0.03% (1)
lubin. - 0.03% (1)
w?asnym - 0.03% (1)
zatrudni - 0.03% (1)
pracownik?w! - 0.03% (1)
przeszczep - 0.03% (1)
793061397 - 0.03% (1)
kasjer - 0.03% (1)
768358931 - 0.03% (1)
chwil? - 0.03% (1)
drugiej - 0.03% (1)
stronie - 0.03% (1)
siatki - 0.03% (1)
ko?a - 0.03% (1)
niezwykle - 0.03% (1)
helios - 0.03% (1)
podejm? - 0.03% (1)
anemi? - 0.03% (1)
mo?d?onek. - 0.03% (1)
aplastyczn?. - 0.03% (1)
?rodkowy - 0.03% (1)
drzwi, - 0.03% (1)
g?ogowa, - 0.03% (1)
choruje - 0.03% (1)
rolety, - 0.03% (1)
szans? - 0.03% (1)
rozgrywek - 0.03% (1)
kino - 0.03% (1)
prze?ycie - 0.03% (1)
resovi? - 0.03% (1)
rzesz?w. - 0.03% (1)
powraca - 0.03% (1)
barwach - 0.03% (1)
?wiatowej - 0.03% (1)
przyje?d?a - 0.03% (1)
arkadego - 0.03% (1)
wnuk - 0.03% (1)
fiedlerem. - 0.03% (1)
fiedlera - 0.03% (1)
podr?ach. - 0.03% (1)
woja?e - 0.03% (1)
rozpocz?? - 0.03% (1)
pe?nej - 0.03% (1)
zgodno?ci, - 0.03% (1)
zapraszamy - 0.03% (1)
afryce - 0.03% (1)
azji - 0.03% (1)
mo?na - 0.03% (1)
arkadym - 0.03% (1)
paw?em - 0.03% (1)
dwoma - 0.03% (1)
donator?w, - 0.03% (1)
?wiecie - 0.03% (1)
ksi??ki. - 0.03% (1)
wydaje - 0.03% (1)
fotografuje - 0.03% (1)
patent - 0.03% (1)
asseco. - 0.03% (1)
239 - 0.03% (1)
140 - 0.03% (1)
je?dzi, - 0.03% (1)
bazie - 0.03% (1)
posprz?tamy! - 0.03% (1)
podr?e - 0.03% (1)
przyjemno?ci, - 0.03% (1)
?r?d?em - 0.03% (1)
utrzymania. - 0.03% (1)
znaleziono - 0.03% (1)
724 - 0.03% (1)
wobec - 0.03% (1)
szwach. - 0.03% (1)
odprawa - 0.03% (1)
uroczysta - 0.03% (1)
granatowej - 0.03% (1)
grupy - 0.03% (1)
komendzie - 0.03% (1)
lubin) - 0.03% (1)
podw?adnych - 0.03% (1)
powo?a? - 0.03% (1)
oficjalnie - 0.03% (1)
wicelidera - 0.03% (1)
pokona? - 0.03% (1)
pomimo - 0.03% (1)
niestety, - 0.03% (1)
by?o. - 0.03% (1)
wygranej - 0.03% (1)
dobrego - 0.03% (1)
faworyzowanym - 0.03% (1)
zdo?ali - 0.03% (1)
kwidzyn, - 0.03% (1)
mmts-em - 0.03% (1)
eksponowane - 0.03% (1)
stanowiska. - 0.03% (1)
niekt?rych - 0.03% (1)
naczelnicy - 0.03% (1)
m.in. - 0.03% (1)
nominacyjne - 0.03% (1)
wydzia??w - 0.03% (1)
komendy. - 0.03% (1)
redakcjo - 0.03% (1)
rynku?!: - 0.03% (1)
dziur? - 0.03% (1)
akty - 0.03% (1)
prewencji. - 0.03% (1)
go?askiego, - 0.03% (1)
tomasza - 0.03% (1)
insp. - 0.03% (1)
zast?pc? - 0.03% (1)
andrzej - 0.03% (1)
barna, - 0.03% (1)
nadzorowa? - 0.03% (1)
wydziale - 0.03% (1)
wiele - 0.03% (1)
blisko - 0.03% (1)
andrachiewicz - 0.03% (1)
sektorze.teraz - 0.03% (1)
krzese?ka - 0.03% (1)
powyrywali - 0.03% (1)
miedzi?...kiedy - 0.03% (1)
zrobili - 0.03% (1)
;-) - 0.03% (1)
samoloty, - 0.03% (1)
modelarska - 0.03% (1)
wystawa - 0.03% (1)
derbach - 0.03% (1)
zmieni?a - 0.03% (1)
zbigniewa - 0.03% (1)
polskiej - 0.03% (1)
szefa - 0.03% (1)
r?k - 0.03% (1)
bo?ka, - 0.03% (1)
nagr?d. - 0.03% (1)
stadion,sytuacja - 0.03% (1)
tr?jce - 0.03% (1)
kopernik: - 0.03% (1)
czo?gi, - 0.03% (1)
statki, - 0.03% (1)
byli - 0.03% (1)
wystawc?w - 0.03% (1)
historycznej. - 0.03% (1)
wiedzy - 0.03% (1)
uczniowie, - 0.03% (1)
doro?li - 0.03% (1)
pawe? - 0.03% (1)
24:25 - 0.03% (1)
uczestnicy. - 0.03% (1)
og?lnej - 0.03% (1)
popularyzowanie - 0.03% (1)
otwarto - 0.03% (1)
batalionowym - 0.03% (1)
klubie - 0.03% (1)
budynki. - 0.03% (1)
xii - 0.03% (1)
wystaw? - 0.03% (1)
miniatury - 0.03% (1)
garnizon. - 0.03% (1)
modelarsk? - 0.03% (1)
mam - 0.03% (1)
pytanie - 0.03% (1)
"alfa" - 0.03% (1)
policyjny - 0.03% (1)
powa?nie. - 0.03% (1)
ca?kiem - 0.03% (1)
m?odzie?y - 0.03% (1)
zagro?eniach - 0.03% (1)
rozpocz?li - 0.03% (1)
legniccy - 0.03% (1)
terrorystycznych - 0.03% (1)
odpowiadam - 0.03% (1)
?artuj?. - 0.03% (1)
s?owa - 0.03% (1)
marcinn.: - 0.03% (1)
synem - 0.03% (1)
?on? - 0.03% (1)
zostaniesz - 0.03% (1)
pozwany. - 0.03% (1)
bezpodstawnie. - 0.03% (1)
oczerniasz - 0.03% (1)
zagwarantowa?. - 0.03% (1)
zaj?cia - 0.03% (1)
dzie?mi - 0.03% (1)
dzieciom, - 0.03% (1)
najm?odszym - 0.03% (1)
przekaza?, - 0.03% (1)
staraj? - 0.03% (1)
reagowa? - 0.03% (1)
podejrzanych - 0.03% (1)
dzieci, - 0.03% (1)
roizan: - 0.03% (1)
niebezpiecznych. - 0.03% (1)
zabawy - 0.03% (1)
formie - 0.03% (1)
kszta?towanie - 0.03% (1)
u?wiadamianie - 0.03% (1)
celem - 0.03% (1)
m?odzie??, - 0.03% (1)
w?a?ciwych - 0.03% (1)
postaw - 0.03% (1)
terrorystycznym. - 0.03% (1)
charakterze - 0.03% (1)
zachowa? - 0.03% (1)
wraz - 0.03% (1)
pochowany - 0.03% (1)
czystej - 0.03% (1)
wolnej - 0.03% (1)
marzyli - 0.03% (1)
„maks” - 0.03% (1)
?za... - 0.03% (1)
pami?ta. - 0.03% (1)
"zag??bia - 0.03% (1)
stowarzyszenia - 0.03% (1)
autorstwa - 0.03% (1)
aldona - 0.03% (1)
rymszy - 0.03% (1)
mia?by? - 0.03% (1)
rynek? - 0.03% (1)
widzia?a - 0.03% (1)
redakcja - 0.03% (1)
gotowy - 0.03% (1)
jesie?. - 0.03% (1)
antoniego - 0.03% (1)
aldony - 0.03% (1)
pami?ci - 0.03% (1)
fanatyk?w" - 0.03% (1)
pojawi? - 0.03% (1)
szyndzielarza - 0.03% (1)
zygmunta - 0.03% (1)
legendarnego - 0.03% (1)
zast?pca - 0.03% (1)
"?upaszki" - 0.03% (1)
brygady - 0.03% (1)
krajowej, - 0.03% (1)
armii - 0.03% (1)
wile?skiej - 0.03% (1)
wykl?ty, - 0.03% (1)
?o?nierz - 0.03% (1)
postaci - 0.03% (1)
g??wne - 0.03% (1)
budynk?w - 0.03% (1)
niedawno - 0.03% (1)
uwiecznione - 0.03% (1)
malowidle - 0.03% (1)
rymsza, - 0.03% (1)
w?a?nie - 0.03% (1)
przypadkowe. - 0.03% (1)
stadion", - 0.03% (1)
"bezpieczny - 0.03% (1)
04.11. - 0.03% (1)
badach - 0.03% (1)
kuba - 0.03% (1)
jazzowe - 0.03% (1)
kortez - 0.03% (1)
trio - 0.03% (1)
g?rskim - 0.03% (1)
jerzym - 0.03% (1)
05.11. - 0.03% (1)
zaduszki - 0.03% (1)
02.11. - 0.03% (1)
gie?da - 0.03% (1)
buczka - 0.03% (1)
charytatywny - 0.03% (1)
28.10. - 0.03% (1)
kultury - 0.03% (1)
mayday - 0.03% (1)
buddyjsk? - 0.03% (1)
kultur? - 0.03% (1)
wiecz?r - 0.03% (1)
najnowsze - 0.03% (1)
wypadki - 0.03% (1)
parkingu - 0.03% (1)
stwoszaspalony - 0.03% (1)
lubiniepo?ar - 0.03% (1)
auta - 0.03% (1)
?u?yckiej - 0.03% (1)
rugbysty - 0.03% (1)
turniej?w - 0.03% (1)
edycji - 0.03% (1)
czwartej - 0.03% (1)
ugasili - 0.03% (1)
polskiego - 0.03% (1)
lubinatir - 0.03% (1)
zdj??... - 0.03% (1)
?adowanie - 0.03% (1)
po?ary - 0.03% (1)
zd??y? - 0.03% (1)
wyhamowa? - 0.03% (1)
wojska - 0.03% (1)
barierki - 0.03% (1)
wjecha? - 0.03% (1)
przegap - 0.03% (1)
wiadomości - 0.03% (1)
celach - 0.03% (1)
ciekawsze. - 0.03% (1)
przyjemniejsze - 0.03% (1)
nich - 0.03% (1)
reklamowych - 0.03% (1)
statystycznych. - 0.03% (1)
reklamodawc?w - 0.03% (1)
wsp?pracuj?cych - 0.03% (1)
r?wnie? - 0.03% (1)
aby - 0.03% (1)
tak, - 0.03% (1)
?eby - 0.03% (1)
u?ywamy - 0.03% (1)
pliki - 0.03% (1)
miedziowe.plx - 0.03% (1)
zrozumie?, - 0.03% (1)
u?ytkownicy - 0.03% (1)
dostosowa? - 0.03% (1)
witryny - 0.03% (1)
korzystaj? - 0.03% (1)
firmy - 0.03% (1)
badawcze. - 0.03% (1)
zakresie - 0.03% (1)
dokonania - 0.03% (1)
mo?liwo?ci - 0.03% (1)
stosowania - 0.03% (1)
znajd? - 0.03% (1)
naszej - 0.03% (1)
zamknij - 0.03% (1)
prywatno?ci" - 0.03% (1)
"polityce - 0.03% (1)
informacje - 0.03% (1)
szczeg?owe - 0.03% (1)
dotycz?cych - 0.03% (1)
ustawienia - 0.03% (1)
chwili - 0.03% (1)
ka?dej - 0.03% (1)
oznacza, - 0.03% (1)
zamieszczone - 0.03% (1)
ko?cowym. - 0.03% (1)
urz?dzeniu - 0.03% (1)
pa?stwa - 0.03% (1)
handball - 0.03% (1)
landzag??bie - 0.03% (1)
przodkiem. - 0.03% (1)
popularnie - 0.03% (1)
zamkni?ty - 0.03% (1)
krak?w, - 0.03% (1)
pozosta?e - 0.03% (1)
trybuny - 0.03% (1)
robert - 0.03% (1)
publiczno?ci. - 0.03% (1)
otwarte - 0.03% (1)
najbli?szy - 0.03% (1)
dolno?l?skiego, - 0.03% (1)
wskazuje - 0.03% (1)
dosta? - 0.03% (1)
zako?czenia - 0.03% (1)
termin - 0.03% (1)
budowa - 0.03% (1)
czasu - 0.03% (1)
fanatycznych - 0.03% (1)
zamkn?? - 0.03% (1)
dobiegnie - 0.03% (1)
raczy?ski - 0.03% (1)
przychyli? - 0.03% (1)
ekstraklasy. - 0.03% (1)
zapleczu - 0.03% (1)
najbardziej - 0.03% (1)
miedzlegnica.eu) - 0.03% (1)
uzna? - 0.03% (1)
zwi?zek - 0.03% (1)
ph: - 0.03% (1)
konferencji - 0.03% (1)
no?nej. - 0.03% (1)
trzyma?. - 0.03% (1)
wojewody. - 0.03% (1)
spotka? - 0.03% (1)
pi?karskich - 0.03% (1)
cofnie - 0.03% (1)
opinii - 0.03% (1)
ustawy - 0.03% (1)
bezpiecze?stwie - 0.03% (1)
brawa - 0.03% (1)
xxx: - 0.03% (1)
masowych. - 0.03% (1)
ostateczny - 0.03% (1)
dobiegaj? - 0.03% (1)
og?oszenia - 0.03% (1)
co-gdzie-kiedy? - 0.03% (1)
szukaj - 0.03% (1)
walkitriathlonteniszimowe - 0.03% (1)
ryby - 0.03% (1)
je?eli - 0.03% (1)
policj? - 0.03% (1)
zadzwo? - 0.03% (1)
widzia?e?, - 0.03% (1)
endurorugbysiatk?wkastrzelectwoszermierkasporty - 0.03% (1)
r?cznaroweryp?ywanierajdy - 0.03% (1)
szymon, - 0.03% (1)
obchodz?: - 0.03% (1)
imieniny - 0.03% (1)
28:30 - 0.03% (1)
tadeusz - 0.03% (1)
roku - 0.03% (1)
no?napi?ka - 0.03% (1)
biegibilardci?arykoszyk?wkalekkoatletykamotocrosspi?ka - 0.03% (1)
dni. - 0.03% (1)
wysz?a - 0.03% (1)
domu - 0.03% (1)
listopada? - 0.03% (1)
ulic? - 0.03% (1)
sko?cz? - 0.03% (1)
rodzin?. - 0.03% (1)
objazdy, - 0.03% (1)
nerwy - 0.03% (1)
powoli - 0.03% (1)
remontem - 0.03% (1)
spowodowane - 0.03% (1)
kontaktowa?a - 0.03% (1)
tamtej - 0.03% (1)
g?ogowianki. - 0.03% (1)
58-letniej - 0.03% (1)
poszukuje - 0.03% (1)
wr?ci?a. - 0.03% (1)
kobieta - 0.03% (1)
opu?ci?a - 0.03% (1)
pa?dziernika, - 0.03% (1)
poniedzia?ek, - 0.03% (1)
zamieszkania - 0.03% (1)
majpierw - 0.03% (1)
wmawiaj? - 0.03% (1)
ratownicy - 0.03% (1)
stra?acy - 0.03% (1)
policjanci, - 0.03% (1)
zmierzy? - 0.03% (1)
pogotowia. - 0.03% (1)
(26.10) - 0.03% (1)
p?nocn? - 0.03% (1)
292 - 0.03% (1)
wojew?dzkiej - 0.03% (1)
musieli - 0.03% (1)
jakim - 0.03% (1)
akcji. - 0.03% (1)
ty. - 0.03% (1)
(...) - 0.03% (1)
samym - 0.03% (1)
szerok? - 0.03% (1)
skal? - 0.03% (1)
scenariusz, - 0.03% (1)
autobusem - 0.03% (1)
osob?wek - 0.03% (1)
odby?y - 0.03% (1)
ratownicze. - 0.03% (1)
wniosku - 0.03% (1)
sprawie - 0.03% (1)
podejmie - 0.03% (1)
najprawdopodobniej - 0.03% (1)
dolno?l?skiej - 0.03% (1)
zamkni?cie - 0.03% (1)
ekscesami - 0.03% (1)
zwi?zku - 0.03% (1)
pi?karskiego - 0.03% (1)
zawieszeniu - 0.03% (1)
nadal - 0.03% (1)
wszystkich - 0.03% (1)
koordynacj? - 0.03% (1)
dzia?anie - 0.03% (1)
sprawdzi? - 0.03% (1)
s?u?b. - 0.03% (1)
zagra - 0.03% (1)
decyzja - 0.03% (1)
trybunach? - 0.03% (1)
pe?nych - 0.03% (1)
takim - 0.03% (1)
opowiada? - 0.03% (1)
mistrz?w - 0.03% (1)
ekipa - 0.03% (1)
p?ka?a - 0.03% (1)
matuszaka - 0.03% (1)
kraju, - 0.03% (1)
przyci?ga - 0.03% (1)
niczym - 0.03% (1)
szczypiorniaka - 0.03% (1)
fan?w - 0.03% (1)
ryszarda - 0.03% (1)
im. - 0.03% (1)
minutach - 0.03% (1)
drugich - 0.03% (1)
dopiero - 0.03% (1)
rozstrzygni?cia. - 0.03% (1)
triumfowa? - 0.03% (1)
90:82. - 0.03% (1)
hala - 0.03% (1)
chodzi. - 0.03% (1)
karolina: - 0.03% (1)
magnes. - 0.03% (1)
przetrzebiony - 0.03% (1)
?a?osny - 0.03% (1)
mentalny? - 0.03% (1)
misiewiczu - 0.03% (1)
g?ogowski: - 0.03% (1)
jeste? - 0.03% (1)
podszywanie - 0.03% (1)
niespsdaniu - 0.03% (1)
idiotyzm - 0.03% (1)
si?. - 0.03% (1)
w?jt - 0.03% (1)
uczt?. - 0.03% (1)
fakt - 0.03% (1)
24:39, - 0.03% (1)
przegra? - 0.03% (1)
kontuzjami - 0.03% (1)
?ywo - 0.03% (1)
gwiazd - 0.03% (1)
prawdziw? - 0.03% (1)
formatu - 0.03% (1)
europejskiego - 0.03% (1)
ostatniego - 0.03% (1)
lechi? - 0.03% (1)
mailu, - 0.03% (1)
swoim - 0.03% (1)
wyja?ni? - 0.03% (1)
internaut?w. - 0.03% (1)
tras? - 0.03% (1)
??cz?c? - 0.03% (1)
sw-1, - 0.03% (1)
szybem - 0.03% (1)
b?dz?w - 0.03% (1)
napisa? - 0.03% (1)
dzieje" - 0.03% (1)
tytu?ami, - 0.03% (1)
janie, - 0.03% (1)
siatka: - 0.03% (1)
polski. - 0.03% (1)
czytaj, - 0.03% (1)
bedziesz - 0.03% (1)
"droga - 0.03% (1)
oddano - 0.03% (1)
szczesliwszy - 0.03% (1)
remoncie - 0.03% (1)
informowali?my - 0.03% (1)
opla - 0.03% (1)
niebezpiecznie - 0.03% (1)
problemu - 0.03% (1)
by?oby - 0.03% (1)
peugeotem - 0.03% (1)
gro?nego - 0.03% (1)
samochody - 0.03% (1)
konstytucji - 0.03% (1)
lubina. - 0.03% (1)
serwis?wce - 0.03% (1)
zjazdowe - 0.03% (1)
jedry: - 0.03% (1)
dk3. - 0.03% (1)
zmianami - 0.03% (1)
portalu - 0.03% (1)
poprawiac - 0.03% (1)
b?dzowa - 0.03% (1)
pasy - 0.03% (1)
metrowe - 0.03% (1)
wystarczy?o - 0.03% (1)
mistrzowi - 0.03% (1)
7-krotnemu - 0.03% (1)
nastepnie - 0.03% (1)
regulamin,przepisy - 0.03% (1)
najpierw - 0.03% (1)
re3: - 0.03% (1)
pisz. - 0.03% (1)
kolanach! - 0.03% (1)
znakomitym - 0.03% (1)
rcs-u. - 0.03% (1)
emocje - 0.03% (1)
masowej. - 0.03% (1)
imprezy - 0.03% (1)
swoj? - 0.03% (1)
wojewody, - 0.03% (1)
postanowienia - 0.03% (1)
gda?sk. - 0.03% (1)
kolei - 0.03% (1)
uzale?nia - 0.03% (1)
cofni?cie - 0.03% (1)
rozwa?a - 0.03% (1)
miasta, - 0.03% (1)
siatkarze - 0.03% (1)
pokonali - 0.03% (1)
rzeszowian - 0.03% (1)
lubinianie - 0.03% (1)
si?, - 0.03% (1)
potwierdzi?o - 0.03% (1)
razie - 0.03% (1)
dru?yn? - 0.03% (1)
punkty - 0.03% (1)
urwa?a - 0.03% (1)
sezonie, - 0.03% (1)
kolejny - 0.03% (1)
cuprum. - 0.03% (1)
22. - 0.03% (1)
20, - 0.03% (1)
setach - 0.03% (1)
utytu?owany - 0.03% (1)
najlepszym - 0.03% (1)
graczem - 0.03% (1)
kaczmarka - 0.03% (1)
?ukasza - 0.03% (1)
wybrano - 0.03% (1)
przynios?a - 0.03% (1)
dogrywki. - 0.03% (1)
szklary - 0.03% (1)
dalej - 0.03% (1)
owczary - 0.03% (1)
zjazdu - 0.03% (1)
g?rne. - 0.03% (1)
kierunku, - 0.03% (1)
sp?ki - 0.03% (1)
jednopasm?wk?. - 0.03% (1)
pojad? - 0.03% (1)
kraj?wki - 0.03% (1)
s3, - 0.03% (1)
tr?jk? - 0.03% (1)
krajow? - 0.03% (1)
pod??aj?cych - 0.03% (1)
tygodnia - 0.03% (1)
prawdziwy - 0.03% (1)
koszmar. - 0.03% (1)
trasy - 0.03% (1)
generalny - 0.03% (1)
czwartek, - 0.03% (1)
apeluj? - 0.03% (1)
pracownik?w, - 0.03% (1)
km/h - 0.03% (1)
zawalidrog? - 0.03% (1)
byle - 0.03% (1)
normalnie - 0.03% (1)
serby - 0.03% (1)
si?ownie - 0.03% (1)
ugglogow.com.pl) - 0.03% (1)
gminie - 0.03% (1)
zewn?trzne - 0.03% (1)
katastrofa, - 0.03% (1)
polkowicami - 0.03% (1)
zw?enie - 0.03% (1)
omijali - 0.03% (1)
zachodni, - 0.03% (1)
jad?c - 0.03% (1)
kierowali - 0.03% (1)
objazdem. - 0.03% (1)
?limaka - 0.03% (1)
zrobiony - 0.03% (1)
jacob: - 0.03% (1)
przysz?ego - 0.03% (1)
budowie - 0.03% (1)
(27.10) - 0.03% (1)
us?yszeli - 0.03% (1)
wi?zienia - 0.03% (1)
miesi?cy - 0.03% (1)
nastolatk?w, - 0.03% (1)
pobili - 0.03% (1)
poprawczaku. - 0.03% (1)
g?ogowskim - 0.03% (1)
wychowawc? - 0.03% (1)
piotrowska - 0.03% (1)
ma?gorzata - 0.03% (1)
b??d. - 0.03% (1)
"pope?ni?em - 0.03% (1)
straszy?. - 0.03% (1)
dziecko - 0.03% (1)
naprawd? - 0.03% (1)
adekwatna - 0.03% (1)
s?dzia - 0.03% (1)
wychowawcy - 0.03% (1)
kara" - 0.03% (1)
sprawcy - 0.03% (1)
musz? - 0.03% (1)
zastrzelony - 0.03% (1)
oficer - 0.03% (1)
wychowanka.mysle,ze - 0.03% (1)
pobity - 0.03% (1)
podleglego - 0.03% (1)
zolnierza.strach - 0.03% (1)
szykuj? - 0.03% (1)
byc. - 0.03% (1)
nyslec - 0.03% (1)
wychowawca - 0.03% (1)
zrozumialem - 0.03% (1)
z?otych. - 0.03% (1)
tysi?cy - 0.03% (1)
poszkodowanemu - 0.03% (1)
wyp?aci? - 0.03% (1)
obaj - 0.03% (1)
wyrazili - 0.03% (1)
jezeli - 0.03% (1)
alex: - 0.03% (1)
skruch?. - 0.03% (1)
gmina - 0.03% (1)
wiejska - 0.03% (1)
ko?cu - 0.03% (1)
miedziowi - 0.03% (1)
m?otku - 0.03% (1)
m?otka - 0.03% (1)
zaczn? - 0.03% (1)
wygrywa?? - 0.03% (1)
dzisiejszy - 0.03% (1)
komfort - 0.03% (1)
wi?kszy - 0.03% (1)
kobiecie. - 0.03% (1)
m?czyzna: - 0.03% (1)
kobiet, - 0.03% (1)
trzeciego - 0.03% (1)
wizyta - 0.03% (1)
legnic?. - 0.03% (1)
przygotowa? - 0.03% (1)
zainteresowanie - 0.03% (1)
organizator?w. - 0.03% (1)
oczekiwania - 0.03% (1)
przeros?o - 0.03% (1)
9. - 0.03% (1)
kolejk? - 0.03% (1)
szybko - 0.03% (1)
zbyt - 0.03% (1)
63:51. - 0.03% (1)
mistrzyniami - 0.03% (1)
uwierzy?y - 0.03% (1)
wygran? - 0.03% (1)
doprowadzi? - 0.03% (1)
wyr?wna? - 0.03% (1)
zdo?a? - 0.03% (1)
prowadzi?y - 0.03% (1)
koszykarki - 0.03% (1)
faworytem - 0.03% (1)
zdecydowanym - 0.03% (1)
przyjezdni - 0.03% (1)
kwidzyn. - 0.03% (1)
konfrontacji. - 0.03% (1)
cztery - 0.03% (1)
polkowickie - 0.03% (1)
ko?cem - 0.03% (1)
minuty - 0.03% (1)
odwiedzi?a - 0.03% (1)
psycholog - 0.03% (1)
dr?g, - 0.03% (1)
kanalizacji, - 0.03% (1)
borku - 0.03% (1)
borek: - 0.03% (1)
porz?dnego - 0.03% (1)
wodoci?gu - 0.03% (1)
volkswagena - 0.03% (1)
d..pie. - 0.03% (1)
ciemno - 0.03% (1)
istniej?cej. - 0.03% (1)
wyposa?enie - 0.03% (1)
ruszowicach - 0.03% (1)
mieszka?c?w. - 0.03% (1)
zdrowy - 0.03% (1)
inwestuje - 0.03% (1)
powsta?a - 0.03% (1)
si?ownia - 0.03% (1)
uzupe?niono - 0.03% (1)
serbach - 0.03% (1)
zewn?trzna, - 0.03% (1)
oplem - 0.03% (1)
ucierpia? - 0.03% (1)
szczeg?owy - 0.03% (1)
ogl?dzin - 0.03% (1)
dokonali - 0.03% (1)
gola. - 0.03% (1)
kobiecie? - 0.03% (1)
t?umy - 0.03% (1)
ca?ej - 0.03% (1)
znana - 0.03% (1)
legniczanek - 0.03% (1)
szpitala - 0.03% (1)
astra. - 0.03% (1)
po?udniem - 0.03% (1)
niegro?nej - 0.03% (1)
golfa - 0.03% (1)
rondzie - 0.03% (1)
ofiar - 0.03% (1)
pojazdy - 0.03% (1)
lubi?skiej. - 0.03% (1)
zbrodni - 0.03% (1)
insignia - 0.03% (1)
telefon : - 0.97% (31)
i po - 0.5% (16)
i nie - 0.22% (7)
na skrzy?owaniu - 0.19% (6)
tomasz j?wiak) - 0.19% (6)
w g?ogowie - 0.19% (6)
(fot. tomasz - 0.19% (6)
si? z - 0.16% (5)
w lubinie - 0.16% (5)
: 693013517 - 0.16% (5)
7 komentarze - 0.16% (5)
si? o - 0.13% (4)
<< previous - 0.13% (4)
vive tauron - 0.13% (4)
specjalista ds. - 0.13% (4)
w ramach - 0.13% (4)
cuprum lubin - 0.13% (4)
z tym - 0.13% (4)
j?wiak) lubin - 0.13% (4)
4 5 - 0.13% (4)
1 komentarze - 0.13% (4)
next >> - 0.13% (4)
najbezpieczniejszy stadion - 0.09% (3)
w jednym - 0.09% (3)
zag??bia lubin - 0.09% (3)
z wis?? - 0.09% (3)
nie ma - 0.09% (3)
w tym - 0.09% (3)
spotkanie z - 0.09% (3)
chrobry g?og?w - 0.09% (3)
do 20 - 0.09% (3)
tauron kielce - 0.09% (3)
84 58 - 0.09% (3)
og?oszenie wi?cej... - 0.09% (3)
+48 76 - 0.09% (3)
policjanci z - 0.09% (3)
resovia rzesz?w - 0.09% (3)
w hali - 0.09% (3)
mecz z - 0.09% (3)
chodzi o - 0.09% (3)
z? sprzeda? - 0.09% (3)
dodaj og?oszenie - 0.09% (3)
na szyb - 0.09% (3)
si? do - 0.09% (3)
krasicka) g?og?w - 0.09% (3)
(fot. iwona - 0.09% (3)
4 komentarze - 0.09% (3)
pi?karze r?czni - 0.09% (3)
zag??bie lubin - 0.09% (3)
>> najcz?ciej - 0.09% (3)
previous next - 0.09% (3)
iwona krasicka) - 0.09% (3)
do lubina - 0.09% (3)
2 komentarze - 0.09% (3)
a teraz - 0.09% (3)
marzena machniak) - 0.06% (2)
si? nie - 0.06% (2)
to b?dzie - 0.06% (2)
w prochowicach. - 0.06% (2)
z vive - 0.06% (2)
zagin?a g?ogowianka - 0.06% (2)
ci?ar?wka blokuje - 0.06% (2)
przy kopernika - 0.06% (2)
remont z - 0.06% (2)
wspania?y) sport - 0.06% (2)
(fot. leszek - 0.06% (2)
opowie o - 0.06% (2)
(fot. marzena - 0.06% (2)
od wykonawcy - 0.06% (2)
pracowali policjanci - 0.06% (2)
po?lizgami niezale?nymi - 0.06% (2)
/ m-c - 0.06% (2)
mazda 6 - 0.06% (2)
o godzinie - 0.06% (2)
r?czni zag??bia - 0.06% (2)
z siebie - 0.06% (2)
do piek?a - 0.06% (2)
ruchu drogowego, - 0.06% (2)
z wydzia?u - 0.06% (2)
g?og?w dodaj - 0.06% (2)
robi? z - 0.06% (2)
blokuje przejazd - 0.06% (2)
5 komentarze - 0.06% (2)
maria rotkiel - 0.06% (2)
przede wszystkim - 0.06% (2)
kobiety tkwi - 0.06% (2)
na miejscu - 0.06% (2)
tego zdarzenia. - 0.06% (2)
wielkie serca - 0.06% (2)
kibice pokazali - 0.06% (2)
gospel w - 0.06% (2)
dosz?o dzisiaj - 0.06% (2)
gsj - - 0.06% (2)
120 dodatkowych - 0.06% (2)
ziemowit ratajczak - 0.06% (2)
koncert gospel - 0.06% (2)
w mok - 0.06% (2)
mi po - 0.06% (2)
lubin do - 0.06% (2)
leszek wspania?y) - 0.06% (2)
- tak - 0.06% (2)
nieba do - 0.06% (2)
na wczorajszej - 0.06% (2)
rady miasta - 0.06% (2)
potencjalnych dawc?w - 0.06% (2)
... 1 - 0.06% (2)
si? dwa - 0.06% (2)
(fot. kpp - 0.06% (2)
po prostu - 0.06% (2)
dom na - 0.06% (2)
g?og?w - - 0.06% (2)
pgnig superligi. - 0.06% (2)
tym w - 0.06% (2)
1 maja - 0.06% (2)
kielce 24:39 - 0.06% (2)
000 z? - 0.06% (2)
10 listopada - 0.06% (2)
?e z - 0.06% (2)
2 3 - 0.06% (2)
i antoni - 0.06% (2)
presti?owych nagr?d - 0.06% (2)
wis?? bez - 0.06% (2)
to wszystko - 0.06% (2)
sikorskiego i - 0.06% (2)
uniqa sopron - 0.06% (2)
zobaczenia na - 0.06% (2)
zmiany na - 0.06% (2)
kierowniczych stanowiskach - 0.06% (2)
nowy graf - 0.06% (2)
bez przodka - 0.06% (2)
w miniaturze - 0.06% (2)
niezale?nymi od - 0.06% (2)
8 komentarze - 0.06% (2)
decyzj? w - 0.06% (2)
z po?lizgami - 0.06% (2)
trzecia przegrana - 0.06% (2)
jedn? bramk? - 0.06% (2)
65/ 520-56-46 - 0.06% (2)
galerie foto - 0.06% (2)
bema z - 0.06% (2)
: 65/ - 0.06% (2)
polityka prywatno?ci - 0.06% (2)
w pi?tek - 0.06% (2)
z biedrzychowej - 0.06% (2)
jednym pasem - 0.06% (2)
w sytuacjach - 0.06% (2)
zmiany ustawie? - 0.06% (2)
76 838-21-83 - 0.06% (2)
dwa lata - 0.06% (2)
powstanie droga - 0.06% (2)
j?wiak) sport - 0.06% (2)
sprzedawca - - 0.06% (2)
sebastian k. - 0.06% (2)
serwis?w internetowych - 0.06% (2)
g?og?w 2 - 0.06% (2)
i kamil - 0.06% (2)
na sw-1? - 0.06% (2)
w rudnej - 0.06% (2)
korzystanie z - 0.06% (2)
naszych serwis?w - 0.06% (2)
moze byc - 0.06% (2)
o swoich - 0.06% (2)
na zorganizowanie - 0.06% (2)
ta mia?a - 0.06% (2)
sie liczyc - 0.06% (2)
z tym,ze - 0.06% (2)
po po?udniu - 0.06% (2)
kibic?w zag??bia - 0.06% (2)
z kaczy?skiego - 0.06% (2)
sopron 82:90 - 0.06% (2)
zderzy?y si? - 0.06% (2)
- asseco - 0.06% (2)
wydzia?u ruchu - 0.06% (2)
skrzy?owaniu bema - 0.06% (2)
miejscu pracowali - 0.06% (2)
w centrum - 0.06% (2)
ccc polkowice - 0.06% (2)
masowy... i - 0.06% (2)
wstyd. czy - 0.03% (1)
komentarze "pnijcie - 0.03% (1)
odda?:) 1 - 0.03% (1)
wszystkie pieni?dze - 0.03% (1)
wpad? lubin - 0.03% (1)
30 pa?dziernika. - 0.03% (1)
wi?cej>> wer: - 0.03% (1)
kwk to - 0.03% (1)
kwjzz czy - 0.03% (1)
wypi? i - 0.03% (1)
czy rze??czk? - 0.03% (1)
bawi? za - 0.03% (1)
dobrze si? - 0.03% (1)
zada? g?og?w - 0.03% (1)
- pan - 0.03% (1)
mocna wymiana - 0.03% (1)
si?" chrobry. - 0.03% (1)
to zawsze - 0.03% (1)
skradzione ukrad?, - 0.03% (1)
g?r?, ale - 0.03% (1)
nie oszukujmy - 0.03% (1)
si? w - 0.03% (1)
te? ten - 0.03% (1)
pijanemu grozi?, - 0.03% (1)
lata mo?e - 0.03% (1)
wszystkim alkohol, - 0.03% (1)
pad? przede - 0.03% (1)
?upem z?odzieja - 0.03% (1)
jakie chwile - 0.03% (1)
papierosy oraz - 0.03% (1)
na dwa - 0.03% (1)
skradzionych rzeczy, - 0.03% (1)
a 42-letni - 0.03% (1)
?e pobije - 0.03% (1)
odzyskali cz?? - 0.03% (1)
?ywno??. funkcjonariusze - 0.03% (1)
ze swojego - 0.03% (1)
sklep?w spo?ywczych. - 0.03% (1)
33 komentarze - 0.03% (1)
zatrzymali m?czyzn?, - 0.03% (1)
kratki 39-letni - 0.03% (1)
sam przyp... - 0.03% (1)
najbli?sz? niedziel?, - 0.03% (1)
bezwzgl?dnie egzekwowane. - 0.03% (1)
miarka si? - 0.03% (1)
kt?ry w?ama? - 0.03% (1)
?ycia w - 0.03% (1)
jednego ze - 0.03% (1)
niej uwieczni?, - 0.03% (1)
trafi? za - 0.03% (1)
przebra?a po - 0.03% (1)
komisariatu policji - 0.03% (1)
pracy prawo - 0.03% (1)
kom.6 sama - 0.03% (1)
terenie miasta. - 0.03% (1)
dlu: do - 0.03% (1)
finansami klubu - 0.03% (1)
w?asnej, nieprzymuszonej - 0.03% (1)
jest wszystko - 0.03% (1)
spo?ecznych na - 0.03% (1)
sportowy zapewnia?, - 0.03% (1)
zubowskiego odni?s? - 0.03% (1)
klubu jana - 0.03% (1)
wydatk?w chrobrego - 0.03% (1)
woli czy?cisz - 0.03% (1)
g?og?w. dyrektor - 0.03% (1)
w porz?dku. - 0.03% (1)
wi?cej>> aaa, - 0.03% (1)
m?czyzna ju? - 0.03% (1)
sobie nie - 0.03% (1)
nic jednak - 0.03% (1)
z prawem. - 0.03% (1)
wcze?niej wchodzi? - 0.03% (1)
w konflikt - 0.03% (1)
zastosowanego wobec - 0.03% (1)
niego policyjnego - 0.03% (1)
kibolu danku, - 0.03% (1)
to ciekawe: - 0.03% (1)
wystarczy, ?e - 0.03% (1)
ty z - 0.03% (1)
dozoru. wi?cej>> - 0.03% (1)
cholewki temu - 0.03% (1)
radny z - 0.03% (1)
pokazuj,zobaczymy jak - 0.03% (1)
wygl?dasz!! za - 0.03% (1)
czy gonorrhoea - 0.03% (1)
prostu wstyd - 0.03% (1)
chorob? tryplem - 0.03% (1)
polkowiczanin, kt?ry - 0.03% (1)
mobbing w - 0.03% (1)
?e jest - 0.03% (1)
szczury na - 0.03% (1)
powinno by? - 0.03% (1)
miejscu ?wiadczonej - 0.03% (1)
miasto i - 0.03% (1)
ca?? polsk?, - 0.03% (1)
sobie twarz - 0.03% (1)
czy nazwiemy - 0.03% (1)
krzysztofa sarzy?skiego. - 0.03% (1)
pracownikowi jednej - 0.03% (1)
z plac?wek - 0.03% (1)
konferencj? prasow?, - 0.03% (1)
na kt?rej - 0.03% (1)
polkowice) polkowice - 0.03% (1)
m?wi? do - 0.03% (1)
re 28 - 0.03% (1)
(25.10) sesji - 0.03% (1)
grozi? pobiciem - 0.03% (1)
bo?kowi kibolstwo. - 0.03% (1)
zbigniew prejs - 0.03% (1)
wypu?ci? takie - 0.03% (1)
g?ogowa. opozycja - 0.03% (1)
peugeotem (fot. - 0.03% (1)
opla z - 0.03% (1)
kaczy?skiego zderzenie - 0.03% (1)
komentarze niebezpiecznie - 0.03% (1)
gro?nego wypadku - 0.03% (1)
lubina. na - 0.03% (1)
dwa samochody - 0.03% (1)
3 maja - 0.03% (1)
i konstytucji - 0.03% (1)
problemu 7 - 0.03% (1)
nie by?oby - 0.03% (1)
drog? z - 0.03% (1)
zamiast poprawiac - 0.03% (1)
wi?cej>> jedry: - 0.03% (1)
b?dzowa wystarczy?o - 0.03% (1)
doda? 50 - 0.03% (1)
serwis?wce i - 0.03% (1)
zjazdowe na - 0.03% (1)
metrowe pasy - 0.03% (1)
osobowe: opel - 0.03% (1)
insignia i - 0.03% (1)
najwy?sza pora - 0.03% (1)
skrzy?owanie chyba - 0.03% (1)
to ruchliwe - 0.03% (1)
co? z - 0.03% (1)
tym zrobi?... - 0.03% (1)
szybka reakcja - 0.03% (1)
sygnalizacje ?wietln?. - 0.03% (1)
rondo czy - 0.03% (1)
kolizji, potr?ce?...jest - 0.03% (1)
tym skrzy?owaniu - 0.03% (1)
komendy, kt?rzy - 0.03% (1)
drogowego lubi?skiej - 0.03% (1)
peugeot. na - 0.03% (1)
ustalaj? przyczyny - 0.03% (1)
i przebieg - 0.03% (1)
by?o na - 0.03% (1)
tyle ju? - 0.03% (1)
wi?cej>> lubinianka: - 0.03% (1)
na dk3. - 0.03% (1)
w ruchu - 0.03% (1)
tytu?ami, nie - 0.03% (1)
problem z - 0.03% (1)
jak masz - 0.03% (1)
czytaj, bedziesz - 0.03% (1)
szczesliwszy 4 - 0.03% (1)
budowy kiedy - 0.03% (1)
ju? plac - 0.03% (1)
komentarze oddano - 0.03% (1)
siatka: janie, - 0.03% (1)
polski. wi?cej>> - 0.03% (1)
s? jak - 0.03% (1)
rzeszowian i - 0.03% (1)
spos?b na - 0.03% (1)
na razie - 0.03% (1)
jedyn? dru?yn? - 0.03% (1)
7-krotnemu mistrzowi - 0.03% (1)
urwa?a punkty - 0.03% (1)
sezonie, kt?ra - 0.03% (1)
g?og?w "droga - 0.03% (1)
powsta? do - 0.03% (1)
b?dz?w z - 0.03% (1)
tras? ??cz?c? - 0.03% (1)
swoim mailu, - 0.03% (1)
szybem sw-1, - 0.03% (1)
o remoncie - 0.03% (1)
przed zmianami - 0.03% (1)
na portalu - 0.03% (1)
kt?rej informowali?my - 0.03% (1)
wyja?ni? w - 0.03% (1)
internaut?w. jak - 0.03% (1)
pory nic - 0.03% (1)
do tej - 0.03% (1)
listopada, a - 0.03% (1)
si? tam - 0.03% (1)
nie dzieje" - 0.03% (1)
jeden ze - 0.03% (1)
do nas - 0.03% (1)
- napisa? - 0.03% (1)
s?u?b przy - 0.03% (1)
kopernika przypalony - 0.03% (1)
ratuszu... 8 - 0.03% (1)
plotem przy - 0.03% (1)
za blaszanym - 0.03% (1)
komentarze autorskie - 0.03% (1)
radkiem ka?u?nym - 0.03% (1)
b?dzie wyj?tkowe - 0.03% (1)
sport to - 0.03% (1)
tata wraca - 0.03% (1)
jola: lepiej - 0.03% (1)
nierealny. wi?cej>> - 0.03% (1)
to wizja, - 0.03% (1)
twierdzi, ?e - 0.03% (1)
mieszkaniec powiatu - 0.03% (1)
natomiast klub - 0.03% (1)
"lewica i - 0.03% (1)
plan jest - 0.03% (1)
?e ten - 0.03% (1)
bezpartyjni" uwa?a, - 0.03% (1)
spotkanie i - 0.03% (1)
okazja do - 0.03% (1)
o tym, - 0.03% (1)
"powr?t taty". - 0.03% (1)
autorskiej ksi??ce: - 0.03% (1)
ile pracy - 0.03% (1)
w?o?y? w - 0.03% (1)
trudu to - 0.03% (1)
autobiografii, ile - 0.03% (1)
napisanie tej - 0.03% (1)
o swojej - 0.03% (1)
kibicami opowiadaj?c - 0.03% (1)
zwyczajnym, codziennym - 0.03% (1)
pi?ce i - 0.03% (1)
wspomnie? o - 0.03% (1)
?yciu. rados?aw - 0.03% (1)
ka?u?ny, by?y - 0.03% (1)
lubin, spotka - 0.03% (1)
wychowanek zag??bia - 0.03% (1)
reprezentant polski, - 0.03% (1)
planowa? prezydent - 0.03% (1)
wi?cej ni? - 0.03% (1)
si? okaza?o - 0.03% (1)
schodowej. jak - 0.03% (1)
na klatce - 0.03% (1)
z mieszka?, - 0.03% (1)
starszy m?czyzna - 0.03% (1)
z zup? - 0.03% (1)
kuchence garnek - 0.03% (1)
pozostawi? na - 0.03% (1)
wyczuli dym - 0.03% (1)
z blok?w - 0.03% (1)
szybkiej reakcji - 0.03% (1)
lubin dzi?ki - 0.03% (1)
garnek (fot. - 0.03% (1)
s?u?b ratunkowych - 0.03% (1)
na szcz?cie - 0.03% (1)
lokatorzy jednego - 0.03% (1)
sta?o. dzisiaj - 0.03% (1)
nikomu nic - 0.03% (1)
i prawdopodobnie - 0.03% (1)
zapomnia? o - 0.03% (1)
- taki - 0.03% (1)
dodatkowych lokali - 0.03% (1)
na 120 - 0.03% (1)
wniosek przeg?osowali - 0.03% (1)
samorz?dowcy na - 0.03% (1)
to znacznie - 0.03% (1)
rady miasta. - 0.03% (1)
wczorajszej sesji - 0.03% (1)
zabezpieczenie ?rodk?w - 0.03% (1)
mieszka? g?og?w - 0.03% (1)
znowu zapomnia? - 0.03% (1)
sasiadka: dziadek - 0.03% (1)
potrawie. wi?cej>> - 0.03% (1)
wy??czy? kuchenk? - 0.03% (1)
z kapu?niakiem. - 0.03% (1)
przyj?ty wizja - 0.03% (1)
zasobem mieszkaniowym - 0.03% (1)
program gospodarowania - 0.03% (1)
kosztowa?o i - 0.03% (1)
na w?asnym - 0.03% (1)
900 z? - 0.03% (1)
40m2 1 - 0.03% (1)
lokal u?ytkowy- - 0.03% (1)
wynajem, ?cinawa - 0.03% (1)
wynajem, g?og?w - 0.03% (1)
wi?cej... vw - 0.03% (1)
950 z? - 0.03% (1)
tdi 13 - 0.03% (1)
touran 1900 - 0.03% (1)
30 z? - 0.03% (1)
u karola - 0.03% (1)
sprzeda?, wilk?w - 0.03% (1)
wilkowie 360 - 0.03% (1)
dom w - 0.03% (1)
inspiruje sprzedam - 0.03% (1)
sprzeda? 670 - 0.03% (1)
sprzeda?, jacz?w - 0.03% (1)
pokoje go?cinne - 0.03% (1)
30,7m2 105 - 0.03% (1)
zadbana kawalerka - 0.03% (1)
volkswagen touran, - 0.03% (1)
g?og?w skup - 0.03% (1)
opony zimowe! - 0.03% (1)
x, g?og?w/ruszowice - 0.03% (1)
z? yamaha - 0.03% (1)
7 500 - 0.03% (1)
ko?a zimowe! - 0.03% (1)
200 z? - 0.03% (1)
m?odszy specjalista - 0.03% (1)
: 601940240 - 0.03% (1)
ciesla-zbrojarz telefon - 0.03% (1)
yamaha x-max - 0.03% (1)
6, g?og?w - 0.03% (1)
z? lubin - 0.03% (1)
9 999 - 0.03% (1)
ceny 576-... - 0.03% (1)
aut najwyzsze - 0.03% (1)
2, 0 - 0.03% (1)
diesel 136 - 0.03% (1)
z? mazda - 0.03% (1)
15 500 - 0.03% (1)
km 2... - 0.03% (1)
wszystko mnie - 0.03% (1)
brzostowie to - 0.03% (1)
na anemi? - 0.03% (1)
kt?ry choruje - 0.03% (1)
z g?ogowa, - 0.03% (1)
9-letnim michale - 0.03% (1)
aplastyczn?. jedyn? - 0.03% (1)
szans? na - 0.03% (1)
przeszczep szpiku. - 0.03% (1)
g?ogowianina jest - 0.03% (1)
prze?ycie dla - 0.03% (1)
o potrzebuj?cym - 0.03% (1)
z my?l? - 0.03% (1)
4. i - 0.03% (1)
koncert a - 0.03% (1)
odb?dzie si? - 0.03% (1)
o 17:00 - 0.03% (1)
6. listopada - 0.03% (1)
b?dzie mia?a - 0.03% (1)
dawc?w szpiku. - 0.03% (1)
rejestracji potencjalnych - 0.03% (1)
miejsce akcja - 0.03% (1)
na t? - 0.03% (1)
chwil? w - 0.03% (1)
szpiku od - 0.03% (1)
procedurze poboru - 0.03% (1)
micha?a i - 0.03% (1)
o historii - 0.03% (1)
dawcy. rozpoczynamy - 0.03% (1)
akcj? znicz - 0.03% (1)
cmentarzu na - 0.03% (1)
rewitalizacji i - 0.03% (1)
o mieszkaniach, - 0.03% (1)
rozmowach elki - 0.03% (1)
w pi?tkowych - 0.03% (1)
pe?nej zgodno?ci, - 0.03% (1)
donator?w, jeden - 0.03% (1)
znaleziono 3 - 0.03% (1)
?wiatowej bazie - 0.03% (1)
z dwoma - 0.03% (1)
nie mo?na - 0.03% (1)
akcji opowiedzia? - 0.03% (1)
- wsp?organizator - 0.03% (1)
nawi?za? kontaktu. - 0.03% (1)
ds. zam?wie? - 0.03% (1)
i utrzy - 0.03% (1)
515749243 serwis - 0.03% (1)
i niepe?nosprawny - 0.03% (1)
os?b starszych - 0.03% (1)
667729786 opiekun - 0.03% (1)
agd,,,601846612, telefon - 0.03% (1)
: 601846612 - 0.03% (1)
ubranka dziewczynka - 0.03% (1)
693013517 zabawki - 0.03% (1)
pracownik porz?dkowy - 0.03% (1)
sugar band - 0.03% (1)
na wesele - 0.03% (1)
gazowy/ spawacz - 0.03% (1)
696487057 spawacz - 0.03% (1)
firma og?lnobudowlana - 0.03% (1)
692257891 budekspert - 0.03% (1)
135 telefon - 0.03% (1)
kino helios - 0.03% (1)
768358931 zesp? - 0.03% (1)
793061397 kasjer - 0.03% (1)
zatrudni pracownik?w! - 0.03% (1)
4-5 lat - 0.03% (1)
509503459 magazynier - 0.03% (1)
reklama reklama - 0.03% (1)
573374699 dodaj - 0.03% (1)
jednym miejscu - 0.03% (1)
banki w - 0.03% (1)
kontakt z - 0.03% (1)
redakcj? | - 0.03% (1)
doda? og?oszenie - 0.03% (1)
wi?cej... chc? - 0.03% (1)
konkursy | - 0.03% (1)
592 wszystkie - 0.03% (1)
733 879 - 0.03% (1)
na dow?d - 0.03% (1)
szybka po?yczka - 0.03% (1)
wid?owego telefon - 0.03% (1)
-operator w?zka - 0.03% (1)
519045514 sprzedawca - 0.03% (1)
- ogrodnik - 0.03% (1)
- gipsowe - 0.03% (1)
tynki maszynowe - 0.03% (1)
doradca klienta - 0.03% (1)
g?og?w fitness - 0.03% (1)
studio monalisa - 0.03% (1)
lubisz sprz?ta?? - 0.03% (1)
503004162 nie - 0.03% (1)
kraje beneluksu - 0.03% (1)
niemcy i - 0.03% (1)
my posprz?tamy! - 0.03% (1)
724 140 - 0.03% (1)
bramy gara?owe - 0.03% (1)
rolety, drzwi, - 0.03% (1)
239 okna, - 0.03% (1)
kierowca busa - 0.03% (1)
sprzedawca/serwisant rowerowy - 0.03% (1)
667 specjalista - 0.03% (1)
667 magazynier - 0.03% (1)
ds. celnych - 0.03% (1)
667 referent - 0.03% (1)
ds. produkt?w - 0.03% (1)
- suplementy - 0.03% (1)
sklepu internetowego - 0.03% (1)
online kierownik - 0.03% (1)
koordynator sprzeda?y - 0.03% (1)
!!! telefon - 0.03% (1)
: 768341354 - 0.03% (1)
48 08 - 0.03% (1)
76 833 - 0.03% (1)
kat. c - 0.03% (1)
793-61-10-10 kierowca - 0.03% (1)
rekrutacji telefon - 0.03% (1)
sprzeda?y telefonicznej - 0.03% (1)
: 600-455-659 - 0.03% (1)
wypoczynek telefon - 0.03% (1)
693013517 sprzedam - 0.03% (1)
rob?t sanitarnych/majster - 0.03% (1)
723280888 kierownik - 0.03% (1)
z wymian? - 0.03% (1)
w?zk?w wid?owych - 0.03% (1)
kurs kierowcy - 0.03% (1)
portowa 1,tel.768354532 - 0.03% (1)
kurs specjalisty - 0.03% (1)
ds.kadr i - 0.03% (1)
piesek tofik - 0.03% (1)
520-56-46 zagin?? - 0.03% (1)
p?ac telefon - 0.03% (1)
uratowanie micha?a - 0.03% (1)
szansa na - 0.03% (1)
co? do - 0.03% (1)
i wrzu? - 0.03% (1)
wspieraj dopingiem - 0.03% (1)
bez sadowskiego - 0.03% (1)
puszki sport - 0.03% (1)
chrobry gra - 0.03% (1)
b?d? zbiera? - 0.03% (1)
a wolontariusze - 0.03% (1)
z mistrzem, - 0.03% (1)
wieczorem. wi?cej>> - 0.03% (1)
tym p?nym - 0.03% (1)
mo?d?onek. czy - 0.03% (1)
powraca marcin - 0.03% (1)
barwach pas?w - 0.03% (1)
lubina w - 0.03% (1)
by?y ?rodkowy - 0.03% (1)
cuprum pogr??y - 0.03% (1)
dru?yny? przekonamy - 0.03% (1)
koleg?w z - 0.03% (1)
swoich dawnych - 0.03% (1)
fundusze na - 0.03% (1)
rehabilitacj? g?ogowianina. - 0.03% (1)
gry i - 0.03% (1)
?ycz? dobrej - 0.03% (1)
wi?cej>> waldas: - 0.03% (1)
jaros?aw cie?likowski. - 0.03% (1)
fajnych zawod?w,ja - 0.03% (1)
niestety jestem - 0.03% (1)
takie ?ycie - 0.03% (1)
ale c? - 0.03% (1)
w pracy - 0.03% (1)
spotkaniem trener - 0.03% (1)
m?wi przed - 0.03% (1)
tauron kielce. - 0.03% (1)
podejmuj? vive - 0.03% (1)
o 18:00 - 0.03% (1)
spr-u dzi? - 0.03% (1)
- nie - 0.03% (1)
jestem raczej - 0.03% (1)
cuda - - 0.03% (1)
wierzy w - 0.03% (1)
cz?owiekiem, kt?ry - 0.03% (1)
rzesz?w. do - 0.03% (1)
asseco resovi? - 0.03% (1)
wnuk arkadego - 0.03% (1)
paw?em fiedlerem. - 0.03% (1)
z arkadym - 0.03% (1)
na spotkanie - 0.03% (1)
fiedlera opowie - 0.03% (1)
podr?ach. na - 0.03% (1)
?wiecie dla - 0.03% (1)
woja?e po - 0.03% (1)
pocz?tek rozpocz?? - 0.03% (1)
zapraszamy g?ogowian - 0.03% (1)
afryce g?og?w - 0.03% (1)
10 lat - 0.03% (1)
mu do - 0.03% (1)
s?dem. grozi - 0.03% (1)
teraz przed - 0.03% (1)
pozbawienia wolno?ci. - 0.03% (1)
wi?cej>> fotostopem - 0.03% (1)
azji i - 0.03% (1)
maluchem po - 0.03% (1)
przez ?wiat - 0.03% (1)
przyjemno?ci, a - 0.03% (1)
teraz podr?e - 0.03% (1)
spotkanie czeka - 0.03% (1)
niezwykle ci?kie - 0.03% (1)
sport kolejne - 0.03% (1)
stronie siatki - 0.03% (1)
dzi? siatkarzy - 0.03% (1)
cuprum lubin. - 0.03% (1)
lidera rozgrywek - 0.03% (1)
parkiecie podejm? - 0.03% (1)
lubinianie maj? - 0.03% (1)
po drugiej - 0.03% (1)
lider mo?d?onek - 0.03% (1)
i wydaje - 0.03% (1)
je?dzi, fotografuje - 0.03% (1)
?r?d?em utrzymania. - 0.03% (1)
s? jego - 0.03% (1)
ksi??ki. wi?cej>> - 0.03% (1)
cuprum ma - 0.03% (1)
lubina przyje?d?a - 0.03% (1)
asseco. do - 0.03% (1)
patent na - 0.03% (1)
!!! 1 - 0.03% (1)
komentarze ?wiczenia - 0.03% (1)
kundelk?w << - 0.03% (1)
w g?ogowieparada - 0.03% (1)
chrobregowrak race - 0.03% (1)
o finanse - 0.03% (1)
czytane:kolejna tragedia - 0.03% (1)
na sierpolu - 0.03% (1)
?e nikt - 0.03% (1)
mie? wyb?r!"cud, - 0.03% (1)
przejazd "chcemy - 0.03% (1)
rudzi?skiejradni pytaj? - 0.03% (1)
poruszaj?ce wyst?pienie - 0.03% (1)
miesi?c << - 0.03% (1)
godziny tydzie? - 0.03% (1)
»» 24 - 0.03% (1)
» koniec - 0.03% (1)
czytane:kibice pokazali - 0.03% (1)
jednym pasemkiedy - 0.03% (1)
najcz?ciej czytane:ci?ar?wka - 0.03% (1)
pozorowanyz nieba - 0.03% (1)
na sw-1?wypadek - 0.03% (1)
nie zgin?? - 0.03% (1)
zderzenie czterech - 0.03% (1)
mikro mix - 0.03% (1)
quintet - - 0.03% (1)
wojtek mazolewski - 0.03% (1)
muzyka/koncerty 32. - 0.03% (1)
muzyka/koncerty rozmowy - 0.03% (1)
elki ziemowit - 0.03% (1)
tym wi?ksza - 0.03% (1)
wi?cej dawc?w, - 0.03% (1)
ratajczak im - 0.03% (1)
g?ogowie (fragment) - 0.03% (1)
muzyka/koncerty koncert - 0.03% (1)
>> << previousnext - 0.03% (1)
zg lubin - 0.03% (1)
aut przy - 0.03% (1)
stop play - 0.03% (1)
> 1 - 0.03% (1)
gsj 2016 - 0.03% (1)
na miedziowe.tv - 0.03% (1)
do zobaczenia - 0.03% (1)
10 nast. - 0.03% (1)
8 9 - 0.03% (1)
od godziny - 0.03% (1)
przeprowadzony zostanie - 0.03% (1)
wypadku masowym - 0.03% (1)
rannym w - 0.03% (1)
19:00 do - 0.03% (1)
20:00 na - 0.03% (1)
g?ogowie. wi?cej>> - 0.03% (1)
p?nocnej w - 0.03% (1)
skrzy?owaniu ulicy - 0.03% (1)
pierwszej pomocy - 0.03% (1)
z udzielaniem - 0.03% (1)
ratunkowe z - 0.03% (1)
g?og?w s?u?by - 0.03% (1)
realnych warunkach - 0.03% (1)
dzia?ania w - 0.03% (1)
g?ogowa b?d? - 0.03% (1)
dzi? ?wiczy? - 0.03% (1)
trening zwi?zany - 0.03% (1)
na drodze. - 0.03% (1)
swoje umiej?tno?ci - 0.03% (1)
inauguracja euroligi - 0.03% (1)
czeczuro: damy - 0.03% (1)
d?browskiego rozpocznie - 0.03% (1)
przy ul. - 0.03% (1)
parkiecie obiektu - 0.03% (1)
spotkanie na - 0.03% (1)
godzinie 19:00. - 0.03% (1)
wi?cej>> «« - 0.03% (1)
6 7 - 0.03% (1)
poprz. 1 - 0.03% (1)
start « - 0.03% (1)
z sopronem. - 0.03% (1)
zmierz? si? - 0.03% (1)
rywalem koszykarek - 0.03% (1)
b?d? pierwszym - 0.03% (1)
mistrzynie w?gier - 0.03% (1)
wszystko sport - 0.03% (1)
ccc w - 0.03% (1)
rozgrywkach presti?owej - 0.03% (1)
w?asnej hali - 0.03% (1)
polkowiczanki we - 0.03% (1)
euroligi. dzi? - 0.03% (1)
boles?awieckiego stanie - 0.03% (1)
przy pe?nych - 0.03% (1)
popularyzowanie og?lnej - 0.03% (1)
miniatury maj? - 0.03% (1)
modelarsk? garnizon. - 0.03% (1)
xii wystaw? - 0.03% (1)
wiedzy historycznej. - 0.03% (1)
w?r?d wystawc?w - 0.03% (1)
ju? doro?li - 0.03% (1)
jak i - 0.03% (1)
byli uczniowie, - 0.03% (1)
g?ogowie otwarto - 0.03% (1)
batalionowym w - 0.03% (1)
komentarze wystawa - 0.03% (1)
;-) 5 - 0.03% (1)
ch?e ch?e - 0.03% (1)
zrobili ch?e - 0.03% (1)
modelarska historia - 0.03% (1)
samoloty, czo?gi, - 0.03% (1)
w klubie - 0.03% (1)
nawet budynki. - 0.03% (1)
statki, a - 0.03% (1)
uczestnicy. wi?cej>> - 0.03% (1)
- mmts - 0.03% (1)
grupy granatowej - 0.03% (1)
pokona? wicelidera - 0.03% (1)
nie zdo?ali - 0.03% (1)
mmts-em kwidzyn, - 0.03% (1)
wi?cej>> uroczysta - 0.03% (1)
odprawa w - 0.03% (1)
szef lubi?skiej - 0.03% (1)
lubin) lubin - 0.03% (1)
komendzie policji - 0.03% (1)
z faworyzowanym - 0.03% (1)
dobrego spotkania - 0.03% (1)
sport tak - 0.03% (1)
andrachiewicz ) - 0.03% (1)
(fot. pawe? - 0.03% (1)
kwidzyn 24:25 - 0.03% (1)
blisko wygranej - 0.03% (1)
chyba jeszcze - 0.03% (1)
zag??bia pomimo - 0.03% (1)
by?o. niestety, - 0.03% (1)
sezonie nie - 0.03% (1)
co to - 0.03% (1)
wiem po - 0.03% (1)
na zapleczu - 0.03% (1)
stadion pi?karski - 0.03% (1)
najbardziej bezpieczny - 0.03% (1)
legnica ma - 0.03% (1)
ekstraklasy. tak - 0.03% (1)
uzna? polski - 0.03% (1)
konferencji ph: - 0.03% (1)
no?nej. podczas - 0.03% (1)
zwi?zek pi?ki - 0.03% (1)
miedzlegnica.eu) sport - 0.03% (1)
stadion (fot. - 0.03% (1)
brawa dla - 0.03% (1)
wi?cej>> xxx: - 0.03% (1)
imprez masowych. - 0.03% (1)
o bezpiecze?stwie - 0.03% (1)
wojewody. tak - 0.03% (1)
trzyma?. 4 - 0.03% (1)
legnica najbezpieczniejszy - 0.03% (1)
dla miedzi - 0.03% (1)
komentarze pi?? - 0.03% (1)
"bezpieczny stadion", - 0.03% (1)
przedstawiciele miedzi - 0.03% (1)
po derbach - 0.03% (1)
si? zmieni?a - 0.03% (1)
najbezpieczniejszy stadion,sytuacja - 0.03% (1)
tr?jce na - 0.03% (1)
z miedzi?...kiedy - 0.03% (1)
to kibice - 0.03% (1)
sektorze.teraz juz - 0.03% (1)
krzese?ka na - 0.03% (1)
go?ci powyrywali - 0.03% (1)
w pierwszej - 0.03% (1)
chrobrego by? - 0.03% (1)
polskiej pi?ki - 0.03% (1)
r?k szefa - 0.03% (1)
odebrali z - 0.03% (1)
zbigniewa bo?ka, - 0.03% (1)
a? pi?? - 0.03% (1)
kiedy? stadion - 0.03% (1)
wi?cej>> kopernik: - 0.03% (1)
presti?owych nagr?d. - 0.03% (1)
policji ju? - 0.03% (1)
oficjalnie powo?a? - 0.03% (1)
antoni rymsza, - 0.03% (1)
to w?a?nie - 0.03% (1)
s? przypadkowe. - 0.03% (1)
malowidle nie - 0.03% (1)
?o?nierz wykl?ty, - 0.03% (1)
zast?pca legendarnego - 0.03% (1)
v brygady - 0.03% (1)
"?upaszki" z - 0.03% (1)
zygmunta szyndzielarza - 0.03% (1)
uwiecznione na - 0.03% (1)
g??wne postaci - 0.03% (1)
autorstwa stowarzyszenia - 0.03% (1)
taki graf - 0.03% (1)
lubin pami?ta. - 0.03% (1)
?za... zag??bie - 0.03% (1)
kibic?w "zag??bia - 0.03% (1)
fanatyk?w" pojawi? - 0.03% (1)
z budynk?w - 0.03% (1)
na jednym - 0.03% (1)
si? niedawno - 0.03% (1)
wile?skiej armii - 0.03% (1)
krajowej, zosta? - 0.03% (1)
odpowiadam ci - 0.03% (1)
nie ?artuj?. - 0.03% (1)
bezpodstawnie. ja - 0.03% (1)
zagwarantowa?. oczerniasz - 0.03% (1)
ca?kiem powa?nie. - 0.03% (1)
27 komentarze - 0.03% (1)
dzieci i - 0.03% (1)
"alfa" w?r?d - 0.03% (1)
policyjny program - 0.03% (1)
ci mog? - 0.03% (1)
pozwany. to - 0.03% (1)
na cmentarzu - 0.03% (1)
i synem - 0.03% (1)
z ?on? - 0.03% (1)
pochowany wraz - 0.03% (1)
wi?cej>> marcinn.: - 0.03% (1)
do komentarz - 0.03% (1)
s?owa zostaniesz - 0.03% (1)
za takie - 0.03% (1)
26 : - 0.03% (1)
czystej jak - 0.03% (1)
wolnej i - 0.03% (1)
m.in. szef - 0.03% (1)
odebrali tak?e - 0.03% (1)
akty nominacyjne - 0.03% (1)
s?u?by prewencji. - 0.03% (1)
komisariatu w - 0.03% (1)
rudnej i - 0.03% (1)
lubi?skiej komendy. - 0.03% (1)
niekt?rych wydzia??w - 0.03% (1)
nowi naczelnicy - 0.03% (1)
b?dzie nadzorowa? - 0.03% (1)
w wydziale - 0.03% (1)
zast?pc? insp. - 0.03% (1)
stanowiska. nowym - 0.03% (1)
na eksponowane - 0.03% (1)
swoich podw?adnych - 0.03% (1)
tomasza go?askiego, - 0.03% (1)
zosta? kom. - 0.03% (1)
lat pracuj?cy - 0.03% (1)
przez wiele - 0.03% (1)
andrzej barna, - 0.03% (1)
wi?cej>> co - 0.03% (1)
z dziur? - 0.03% (1)
aldony i - 0.03% (1)
komentarze pami?ci - 0.03% (1)
jesie?. 2 - 0.03% (1)
gotowy na - 0.03% (1)
antoniego rymszy - 0.03% (1)
lubin aldona - 0.03% (1)
o polsce - 0.03% (1)
- marzyli - 0.03% (1)
„maks” rymsza - 0.03% (1)
projekt mia?by? - 0.03% (1)
rynek? nowy - 0.03% (1)
mam pytanie - 0.03% (1)
droga redakcjo - 0.03% (1)
w rynku?!: - 0.03% (1)
- czy - 0.03% (1)
redakcja juz - 0.03% (1)
projekt galerii - 0.03% (1)
widzia?a nowy - 0.03% (1)
wie lub - 0.03% (1)
ramach ustawy - 0.03% (1)
spotka? w - 0.03% (1)
mayday 30.10. - 0.03% (1)
kultury w - 0.03% (1)
30.10. gie?da - 0.03% (1)
micha?a buczka - 0.03% (1)
wiecz?r z - 0.03% (1)
kultur? buddyjsk? - 0.03% (1)
jazzowe - - 0.03% (1)
- zaduszki - 0.03% (1)
02.11. gsj - 0.03% (1)
charytatywny dla - 0.03% (1)
28.10. koncert - 0.03% (1)
prywatno?ci" zamknij - 0.03% (1)
naszej "polityce - 0.03% (1)
pa?stwo w - 0.03% (1)
cookies znajd? - 0.03% (1)
wiadomości zagin?a - 0.03% (1)
g?ogowianka remont - 0.03% (1)
nie przegap - 0.03% (1)
sport mecz - 0.03% (1)
wykonawcy historia - 0.03% (1)
kuba badach - 0.03% (1)
04.11. kortez - 0.03% (1)
kierowcy ugasili - 0.03% (1)
wojska polskiego - 0.03% (1)
barierki na - 0.03% (1)
wjecha? w - 0.03% (1)
po?ar auta - 0.03% (1)
w lubiniepo?ar - 0.03% (1)
na parkingu - 0.03% (1)
stwoszaspalony bus - 0.03% (1)
przy wita - 0.03% (1)
wyhamowa? opel - 0.03% (1)
nie zd??y? - 0.03% (1)
najnowsze wypadki - 0.03% (1)
wi?cej... nowe - 0.03% (1)
jerzym g?rskim - 0.03% (1)
trio 05.11. - 0.03% (1)
po?ary sport - 0.03% (1)
r?czna ?adowanie - 0.03% (1)
centrum lubinatir - 0.03% (1)
wypadek w - 0.03% (1)
galerii zdj??... - 0.03% (1)
w zakresie - 0.03% (1)
mo?liwo?ci dokonania - 0.03% (1)
nich przyjemniejsze - 0.03% (1)
by?o dla - 0.03% (1)
z niej - 0.03% (1)
aby korzystanie - 0.03% (1)
i ciekawsze. - 0.03% (1)
stosujemy cookies - 0.03% (1)
i statystycznych. - 0.03% (1)
celach reklamowych - 0.03% (1)
tak?e w - 0.03% (1)
j? tak, - 0.03% (1)
i dostosowa? - 0.03% (1)
cookies. u?ywamy - 0.03% (1)
stosujemy pliki - 0.03% (1)
ramach naszych - 0.03% (1)
miedziowe.plx w - 0.03% (1)
cookies, ?eby - 0.03% (1)
zrozumie?, w - 0.03% (1)
z witryny - 0.03% (1)
u?ytkownicy korzystaj? - 0.03% (1)
jaki spos?b - 0.03% (1)
cookies mog? - 0.03% (1)
by? r?wnie? - 0.03% (1)
b?d? one - 0.03% (1)
oznacza, ?e - 0.03% (1)
dotycz?cych cookies - 0.03% (1)
internetowych bez - 0.03% (1)
zamieszczone w - 0.03% (1)
pa?stwa urz?dzeniu - 0.03% (1)
stosowania cookies, - 0.03% (1)
informacje dotycz?ce - 0.03% (1)
ko?cowym. szczeg?owe - 0.03% (1)
dotycz?ce cookies. - 0.03% (1)
swoje ustawienia - 0.03% (1)
nami reklamodawc?w - 0.03% (1)
wsp?pracuj?cych z - 0.03% (1)
stosowane przez - 0.03% (1)
oraz przez - 0.03% (1)
firmy badawcze. - 0.03% (1)
pa?stwo zmieni? - 0.03% (1)
chwili mog? - 0.03% (1)
w ka?dej - 0.03% (1)
przy ?u?yckiej - 0.03% (1)
– uniqa - 0.03% (1)
i wszystko - 0.03% (1)
dosta? na - 0.03% (1)
prac wykonawca - 0.03% (1)
termin zako?czenia - 0.03% (1)
wskazuje na - 0.03% (1)
to, ?e - 0.03% (1)
dobiegnie ko?ca. - 0.03% (1)
tego czasu - 0.03% (1)
budowa do - 0.03% (1)
ko?ca. ostateczny - 0.03% (1)
powoli dobiegaj? - 0.03% (1)
10 listopada? - 0.03% (1)
maja do - 0.03% (1)
ulic? 1 - 0.03% (1)
wi?cej>> sko?cz? - 0.03% (1)
machniak) lubin - 0.03% (1)
objazdy, utrudnienia - 0.03% (1)
remontem ulicy - 0.03% (1)
kierowc?w spowodowane - 0.03% (1)
i nerwy - 0.03% (1)
wi?cej>> wojewoda - 0.03% (1)
zamkn?? sektor - 0.03% (1)
prezydent robert - 0.03% (1)
dla publiczno?ci. - 0.03% (1)
b?d? otwarte - 0.03% (1)
lubi?skiego stadionu - 0.03% (1)
raczy?ski przychyli? - 0.03% (1)
opinii wojewody - 0.03% (1)
zorganizowanie pi?karskich - 0.03% (1)
klubowi na - 0.03% (1)
cofnie zgody - 0.03% (1)
pozosta?e trybuny - 0.03% (1)
zwany przodkiem. - 0.03% (1)
dolno?l?skiego, na - 0.03% (1)
decyzj? wojewody - 0.03% (1)
przodka sport - 0.03% (1)
fanatycznych kibic?w - 0.03% (1)
najbli?szy mecz - 0.03% (1)
krak?w, dla - 0.03% (1)
g, popularnie - 0.03% (1)
zamkni?ty sektor - 0.03% (1)
kibic?w zostanie - 0.03% (1)
z rodzin?. - 0.03% (1)
kontaktowa?a si? - 0.03% (1)
ko?ca roku - 0.03% (1)
tadeusz do - 0.03% (1)
obchodz?: szymon, - 0.03% (1)
pi?tek imieniny - 0.03% (1)
64 dni. - 0.03% (1)
g?og?w polkowice - 0.03% (1)
elki sport - 0.03% (1)
kghm rozmowy - 0.03% (1)
lubin legnica - 0.03% (1)
pa?dziernika 2016 - 0.03% (1)
wi?cej... 28 - 0.03% (1)
24:39 pocz?tek - 0.03% (1)
– vive - 0.03% (1)
bieg rugbysty - 0.03% (1)
3:0 ii - 0.03% (1)
czwartej edycji - 0.03% (1)
turniej?w handball - 0.03% (1)
g?og?w 28:30 - 0.03% (1)
- chrobry - 0.03% (1)
landzag??bie lubin - 0.03% (1)
biegibilardci?arykoszyk?wkalekkoatletykamotocrosspi?ka no?napi?ka - 0.03% (1)
r?cznaroweryp?ywanierajdy endurorugbysiatk?wkastrzelectwoszermierkasporty - 0.03% (1)
opu?ci?a miejsce - 0.03% (1)
g?ogowianki. kobieta - 0.03% (1)
poszukuje 58-letniej - 0.03% (1)
wr?ci?a. policja - 0.03% (1)
zamieszkania w - 0.03% (1)
poniedzia?ek, 24 - 0.03% (1)
pory nie - 0.03% (1)
od tamtej - 0.03% (1)
pa?dziernika, i - 0.03% (1)
z domu - 0.03% (1)
g?og?w wysz?a - 0.03% (1)
reklama miedziowe.tv - 0.03% (1)
co-gdzie-kiedy? og?oszenia - 0.03% (1)
walkitriathlonteniszimowe szukaj - 0.03% (1)
moto dom - 0.03% (1)
na ryby - 0.03% (1)
na policj? - 0.03% (1)
widzia?e?, zadzwo? - 0.03% (1)
je?eli j? - 0.03% (1)
m?odzie?y o - 0.03% (1)
zagro?eniach terrorystycznych - 0.03% (1)
5 minutach - 0.03% (1)
drugich dodatkowych - 0.03% (1)
dopiero po - 0.03% (1)
przynios?a rozstrzygni?cia. - 0.03% (1)
sopron triumfowa? - 0.03% (1)
przy d?browskiego - 0.03% (1)
co ci - 0.03% (1)
karolina: o - 0.03% (1)
90:82. wi?cej>> - 0.03% (1)
pierwsza nie - 0.03% (1)
do dogrywki. - 0.03% (1)
chyba zbyt - 0.03% (1)
63:51. jednak - 0.03% (1)
mistrzyniami w?gier - 0.03% (1)
prowadzi?y z - 0.03% (1)
szybko uwierzy?y - 0.03% (1)
w wygran? - 0.03% (1)
i doprowadzi? - 0.03% (1)
zdo?a? wyr?wna? - 0.03% (1)
i rywal - 0.03% (1)
chodzi. 2 - 0.03% (1)
komentarze chrobry - 0.03% (1)
?ywo gwiazd - 0.03% (1)
sam fakt - 0.03% (1)
ale ju? - 0.03% (1)
tauron 24:39, - 0.03% (1)
europejskiego formatu - 0.03% (1)
by? prawdziw? - 0.03% (1)
mo?esz nie - 0.03% (1)
w?jt g?ogowski: - 0.03% (1)
uczt?. wi?cej>> - 0.03% (1)
chrobry przegra? - 0.03% (1)
przetrzebiony kontuzjami - 0.03% (1)
szwach. tak - 0.03% (1)
p?ka?a w - 0.03% (1)
ryszarda matuszaka - 0.03% (1)
hala im. - 0.03% (1)
dzia?a ekipa - 0.03% (1)
mistrz?w kraju, - 0.03% (1)
niczym magnes. - 0.03% (1)
fan?w szczypiorniaka - 0.03% (1)
kt?ra przyci?ga - 0.03% (1)
polkowickie koszykarki - 0.03% (1)
ko?cem spotkania - 0.03% (1)
a si?a - 0.03% (1)
w kobiecie. - 0.03% (1)
m?czyzna: s?a - 0.03% (1)
organizator?w. wi?cej>> - 0.03% (1)
m?otka tkwi - 0.03% (1)
w m?otku - 0.03% (1)
ko?cu zaczn? - 0.03% (1)
miedziowi w - 0.03% (1)
komentarze czy - 0.03% (1)
przeros?o oczekiwania - 0.03% (1)
zainteresowanie pa? - 0.03% (1)
wizyta mia?a - 0.03% (1)
odwiedzi?a legnic?. - 0.03% (1)
polsce psycholog - 0.03% (1)
w ca?ej - 0.03% (1)
miejsce w - 0.03% (1)
ramach trzeciego - 0.03% (1)
urz?d miasta. - 0.03% (1)
kt?re przygotowa? - 0.03% (1)
spotkania kobiet, - 0.03% (1)
wygrywa?? rywal - 0.03% (1)
zag??bia ma - 0.03% (1)
polkowice - - 0.03% (1)
wi?cej>> ccc - 0.03% (1)
tej konfrontacji. - 0.03% (1)
zdecydowanym faworytem - 0.03% (1)
82:90 z - 0.03% (1)
piek?a (fot. - 0.03% (1)
minuty przed - 0.03% (1)
na cztery - 0.03% (1)
sport jeszcze - 0.03% (1)
przyjezdni s? - 0.03% (1)
kwidzyn. to - 0.03% (1)
mecz w - 0.03% (1)
sport dzisiejszy - 0.03% (1)
wi?kszy komfort - 0.03% (1)
hali lubi?skiego - 0.03% (1)
rcs-u zamyka - 0.03% (1)
podejmuj? mmts - 0.03% (1)
18:00 pi?karze - 0.03% (1)
9. kolejk? - 0.03% (1)
siebie idioty - 0.03% (1)
misiewiczu mentalny? - 0.03% (1)
miasta, kt?ry - 0.03% (1)
uzale?nia prezydent - 0.03% (1)
z kolei - 0.03% (1)
swoj? decyzj? - 0.03% (1)
rozwa?a cofni?cie - 0.03% (1)
klubowi zgody - 0.03% (1)
najpierw zmien - 0.03% (1)
wi?cej>> re3: - 0.03% (1)
imprezy masowej. - 0.03% (1)
postanowienia wojewody, - 0.03% (1)
gda?sk. od - 0.03% (1)
pi?karskiego stadionu - 0.03% (1)
o zamkni?cie - 0.03% (1)
dolno?l?skiej policji - 0.03% (1)
sprawie wniosku - 0.03% (1)
zag??bia w - 0.03% (1)
zwi?zku z - 0.03% (1)
z lechi? - 0.03% (1)
ostatniego spotkania - 0.03% (1)
ekscesami podczas - 0.03% (1)
regulamin,przepisy a - 0.03% (1)
nastepnie pisz. - 0.03% (1)
najlepszym graczem - 0.03% (1)
i 22. - 0.03% (1)
20, 20 - 0.03% (1)
setach do - 0.03% (1)
meczu wybrano - 0.03% (1)
?ukasza kaczmarka - 0.03% (1)
kolejny potwierdzi?o - 0.03% (1)
po raz - 0.03% (1)
z cuprum. - 0.03% (1)
3:0 w - 0.03% (1)
zesp? asseco - 0.03% (1)
by?y za - 0.03% (1)
ale? to - 0.03% (1)
na kolanach! - 0.03% (1)
3:0 lider - 0.03% (1)
emocje w - 0.03% (1)
hali rcs-u. - 0.03% (1)
pokonali utytu?owany - 0.03% (1)
meczu siatkarze - 0.03% (1)
po znakomitym - 0.03% (1)
wojewoda podejmie - 0.03% (1)
sport najprawdopodobniej - 0.03% (1)
g?og?w zderzenie - 0.03% (1)
pozorowany (fot. - 0.03% (1)
skal? wypadek - 0.03% (1)
na szerok? - 0.03% (1)
dw?ch osob?wek - 0.03% (1)
z autobusem - 0.03% (1)
jakim musieli - 0.03% (1)
scenariusz, z - 0.03% (1)
- to - 0.03% (1)
akcji. ?wiczenia - 0.03% (1)
s?u?by w - 0.03% (1)
niespsdaniu z - 0.03% (1)
idiotyzm o - 0.03% (1)
podszywanie si?. - 0.03% (1)
?a?osny jeste? - 0.03% (1)
superligi mo?esz - 0.03% (1)
opowiada? takim - 0.03% (1)
23 komentarze - 0.03% (1)
jak ty. - 0.03% (1)
samym (...) - 0.03% (1)
si? zmierzy? - 0.03% (1)
policjanci, stra?acy - 0.03% (1)
wszystkich s?u?b. - 0.03% (1)
i koordynacj? - 0.03% (1)
sprawdzi? dzia?anie - 0.03% (1)
to, by - 0.03% (1)
wi?cej>> czy - 0.03% (1)
zag??bie zagra - 0.03% (1)
zawieszeniu (fot. - 0.03% (1)
nadal w - 0.03% (1)
trybunach? decyzja - 0.03% (1)
wszystko po - 0.03% (1)
?wiczenia ratownicze. - 0.03% (1)
(26.10) na - 0.03% (1)
pogotowia. dzi? - 0.03% (1)
i ratownicy - 0.03% (1)
skrzy?owaniu wojew?dzkiej - 0.03% (1)
292 z - 0.03% (1)
odby?y si? - 0.03% (1)
i p?nocn? - 0.03% (1)
ul. sikorskiego - 0.03% (1)
legnica znana - 0.03% (1)
legniczanek (fot. - 0.03% (1)
wychowawca powinien - 0.03% (1)
zrozumialem to - 0.03% (1)
jezeli dobrze - 0.03% (1)
wi?cej>> alex: - 0.03% (1)
pobity przez - 0.03% (1)
swojego wychowanka.mysle,ze - 0.03% (1)
zostanie zastrzelony - 0.03% (1)
tez powinien - 0.03% (1)
oficer wp - 0.03% (1)
wyrazili skruch?. - 0.03% (1)
z?otych. obaj - 0.03% (1)
wychowawc? w - 0.03% (1)
kt?rzy pobili - 0.03% (1)
o nastolatk?w, - 0.03% (1)
b. chodzi - 0.03% (1)
g?ogowskim poprawczaku. - 0.03% (1)
sprawcy musz? - 0.03% (1)
5 tysi?cy - 0.03% (1)
tak?e po - 0.03% (1)
wyp?aci? poszkodowanemu - 0.03% (1)
przez podleglego - 0.03% (1)
zolnierza.strach nyslec - 0.03% (1)
koszmar. w - 0.03% (1)
czeka prawdziwy - 0.03% (1)
kierunku lubina - 0.03% (1)
polkowic w - 0.03% (1)
czwartek, 3 - 0.03% (1)
listopada, generalny - 0.03% (1)
zamyka cz?? - 0.03% (1)
trasy s3, - 0.03% (1)
wykonawca budowy - 0.03% (1)
g?ogowa i - 0.03% (1)
tr?jk? z - 0.03% (1)
si? kolejne - 0.03% (1)
komentarze szykuj? - 0.03% (1)
byc. 7 - 0.03% (1)
co moze - 0.03% (1)
utrudnienia przy - 0.03% (1)
budowie s3 - 0.03% (1)
pod??aj?cych krajow? - 0.03% (1)
tygodnia kierowc?w - 0.03% (1)
od przysz?ego - 0.03% (1)
dzi? (27.10) - 0.03% (1)
wyrok us?yszeli - 0.03% (1)
zabawy policjanci - 0.03% (1)
w formie - 0.03% (1)
charakterze terrorystycznym. - 0.03% (1)
sytuacjach o - 0.03% (1)
staraj? si? - 0.03% (1)
przekaza?, nawet - 0.03% (1)
maj? reagowa? - 0.03% (1)
dzieciom, jak - 0.03% (1)
tym najm?odszym - 0.03% (1)
zachowa? w - 0.03% (1)
postaw oraz - 0.03% (1)
zaj?cia z - 0.03% (1)
policjanci rozpocz?li - 0.03% (1)
pa?dziernika legniccy - 0.03% (1)
legnica od - 0.03% (1)
dzie?mi i - 0.03% (1)
m?odzie??, kt?rych - 0.03% (1)
kszta?towanie w?a?ciwych - 0.03% (1)
u?wiadamianie i - 0.03% (1)
celem jest - 0.03% (1)
podejrzanych i - 0.03% (1)
niebezpiecznych. wi?cej>> - 0.03% (1)
s?dzia ma?gorzata - 0.03% (1)
pobicie wychowawcy - 0.03% (1)
wyrok za - 0.03% (1)
adekwatna kara" - 0.03% (1)
piotrowska / - 0.03% (1)
b. (fot. - 0.03% (1)
wi?zienia taki - 0.03% (1)
6 miesi?cy - 0.03% (1)
lata i - 0.03% (1)
to naprawd? - 0.03% (1)
"pope?ni?em b??d. - 0.03% (1)
dzieci, majpierw - 0.03% (1)
co straszy? - 0.03% (1)
roizan: no - 0.03% (1)
wmawiaj? ?e - 0.03% (1)
zagro?enia nie - 0.03% (1)
b?d? straszy?. - 0.03% (1)
teraz dziecko - 0.03% (1)
ma a - 0.03% (1)
kraj?wki od - 0.03% (1)
biedrzychowej do - 0.03% (1)
wodoci?gu i - 0.03% (1)
ani porz?dnego - 0.03% (1)
ani dr?g, - 0.03% (1)
ani kanalizacji, - 0.03% (1)
ciemno jak - 0.03% (1)
w d..pie. - 0.03% (1)
ucierpia? kierowca - 0.03% (1)
z oplem - 0.03% (1)
zderzenie volkswagena - 0.03% (1)
u nas - 0.03% (1)
- bo - 0.03% (1)
serbach uzupe?niono - 0.03% (1)
natomiast w - 0.03% (1)
si?ownia zewn?trzna, - 0.03% (1)
powsta?a pierwsza - 0.03% (1)
wyposa?enie ju? - 0.03% (1)
istniej?cej. wi?cej>> - 0.03% (1)
w borku - 0.03% (1)
kiedy b?dzie - 0.03% (1)
borek: a - 0.03% (1)
golfa (fot. - 0.03% (1)
niegro?nej kolizji - 0.03% (1)
ogl?dzin i - 0.03% (1)
kt?rzy dokonali - 0.03% (1)
z gola. - 0.03% (1)
trafi? kierowca - 0.03% (1)
ustalaj? teraz - 0.03% (1)
szczeg?owy przebieg - 0.03% (1)
i t?umy - 0.03% (1)
w kobiecie? - 0.03% (1)
wi?cej>> si?a - 0.03% (1)
lubi?skiego szpitala - 0.03% (1)
astra. do - 0.03% (1)
ofiar zbrodni - 0.03% (1)
na rondzie - 0.03% (1)
przed po?udniem - 0.03% (1)
lubi?skiej. na - 0.03% (1)
skrzy?owaniu zderzy?y - 0.03% (1)
i opel - 0.03% (1)
volkswagen golf - 0.03% (1)
pojazdy osobowe: - 0.03% (1)
w ruszowicach - 0.03% (1)
?ycia mieszka?c?w. - 0.03% (1)
i kierowali - 0.03% (1)
omijali zw?enie - 0.03% (1)
lubin zachodni, - 0.03% (1)
by jad?c - 0.03% (1)
si? objazdem. - 0.03% (1)
wi?cej>> jacob: - 0.03% (1)
tak zrobiony - 0.03% (1)
fragment b?dzie - 0.03% (1)
je?li ten - 0.03% (1)
swoich pracownik?w, - 0.03% (1)
apeluj? do - 0.03% (1)
g?rne. zamiast - 0.03% (1)
dalej szklary - 0.03% (1)
owczary i - 0.03% (1)
zjazdu na - 0.03% (1)
dw?ch pas?w - 0.03% (1)
kierunku, kierowcy - 0.03% (1)
kghm ju? - 0.03% (1)
przedstawiciele sp?ki - 0.03% (1)
pojad? jednopasm?wk?. - 0.03% (1)
jak objazd - 0.03% (1)
?limaka za - 0.03% (1)
w gminie - 0.03% (1)
si?ownie zewn?trzne - 0.03% (1)
i serby - 0.03% (1)
komentarze ruszowice - 0.03% (1)
(fot. ugglogow.com.pl) - 0.03% (1)
g?og?w gmina - 0.03% (1)
zdrowy tryb - 0.03% (1)
inwestuje w - 0.03% (1)
wiejska g?og?w - 0.03% (1)
km/h 7 - 0.03% (1)
jecha? 40 - 0.03% (1)
je?li b?dzie - 0.03% (1)
katastrofa, a - 0.03% (1)
polkowicami to - 0.03% (1)
normalnie to - 0.03% (1)
byle by - 0.03% (1)
co b?dzie - 0.03% (1)
na zawalidrog? - 0.03% (1)
nie trafi? - 0.03% (1)
si?, ?e - 0.03% (1)
(fot. tomasz j?wiak) - 0.19% (6)
telefon : 76 - 0.16% (5)
telefon : 693013517 - 0.16% (5)
next >> najcz?ciej - 0.09% (3)
(fot. iwona krasicka) - 0.09% (3)
iwona krasicka) g?og?w - 0.09% (3)
previous next >> - 0.09% (3)
vive tauron kielce - 0.09% (3)
telefon : +48 - 0.09% (3)
76 84 58 - 0.09% (3)
+48 76 84 - 0.09% (3)
<< previous next - 0.09% (3)
resovia rzesz?w 3:0 - 0.09% (3)
dodaj og?oszenie wi?cej... - 0.09% (3)
trzecia przegrana jedn? - 0.06% (2)
zag??bie lubin - - 0.06% (2)
biedrzychowej na szyb - 0.06% (2)
: 65/ 520-56-46 - 0.06% (2)
sie liczyc z - 0.06% (2)
000 z? sprzeda?, - 0.06% (2)
zmiany na kierowniczych - 0.06% (2)
mecz z wis?? - 0.06% (2)
powinien sie liczyc - 0.06% (2)
nieba do piek?a - 0.06% (2)
nie robi? z - 0.06% (2)
na skrzy?owaniu bema - 0.06% (2)
miejscu pracowali policjanci - 0.06% (2)
- asseco resovia - 0.06% (2)
na miejscu pracowali - 0.06% (2)
z wydzia?u ruchu - 0.06% (2)
na kierowniczych stanowiskach - 0.06% (2)
leszek wspania?y) sport - 0.06% (2)
skrzy?owaniu bema z - 0.06% (2)
na szyb jednym - 0.06% (2)
z po?lizgami niezale?nymi - 0.06% (2)
/ m-c wynajem, - 0.06% (2)
z? / m-c - 0.06% (2)
historia w miniaturze - 0.06% (2)
policjanci z wydzia?u - 0.06% (2)
j?wiak) lubin do - 0.06% (2)
kiedy powstanie droga - 0.06% (2)
niezale?nymi od wykonawcy - 0.06% (2)
i kamil b. - 0.06% (2)
tomasz j?wiak) sport - 0.06% (2)
1 2 3 - 0.06% (2)
sebastian k. i - 0.06% (2)
przebieg tego zdarzenia. - 0.06% (2)
remont z po?lizgami - 0.06% (2)
klubu jana zubowskiego - 0.03% (1)
odni?s? si? do - 0.03% (1)
kt?rej radny z - 0.03% (1)
ile trudu to - 0.03% (1)
konferencj? prasow?, na - 0.03% (1)
?ycia w niej - 0.03% (1)
pan wypu?ci? takie - 0.03% (1)
chwile ze swojego - 0.03% (1)
kosztowa?o i jakie - 0.03% (1)
napisanie tej autobiografii, - 0.03% (1)
wydatk?w chrobrego g?og?w. - 0.03% (1)
pracy w?o?y? w - 0.03% (1)
w porz?dku. wi?cej>> - 0.03% (1)
aaa, to ciekawe: - 0.03% (1)
kibolu danku, wystarczy, - 0.03% (1)
klubu jest wszystko - 0.03% (1)
?e z finansami - 0.03% (1)
z kibicami opowiadaj?c - 0.03% (1)
lubin, spotka si? - 0.03% (1)
dyrektor sportowy zapewnia?, - 0.03% (1)
polski, wychowanek zag??bia - 0.03% (1)
sarzy?skiego. chodzi o - 0.03% (1)
m?wi? do krzysztofa - 0.03% (1)
w g?r?, ale - 0.03% (1)
?e ty z - 0.03% (1)
?e jest mi - 0.03% (1)
wczorajszej (25.10) sesji - 0.03% (1)
- tak na - 0.03% (1)
o tym, ile - 0.03% (1)
ksi??ce: "powr?t taty". - 0.03% (1)
o swojej autorskiej - 0.03% (1)
nie oszukujmy si?" - 0.03% (1)
po prostu wstyd - 0.03% (1)
komentarze "pnijcie si? - 0.03% (1)
pieni?dze odda?:) 1 - 0.03% (1)
zada? g?og?w - - 0.03% (1)
szczury na miasto - 0.03% (1)
tym w najbli?sz? - 0.03% (1)
uwieczni?, opowie o - 0.03% (1)
i ca?? polsk?, - 0.03% (1)
niedziel?, 30 pa?dziernika. - 0.03% (1)
wi?cej>> wer: wszystkie - 0.03% (1)
rady miasta w - 0.03% (1)
g?ogowie zbigniew prejs - 0.03% (1)
chrobry. mocna wymiana - 0.03% (1)
ten sam przyp... - 0.03% (1)
si? do jednego - 0.03% (1)
m?czyzn?, kt?ry w?ama? - 0.03% (1)
ze sklep?w spo?ywczych. - 0.03% (1)
?upem z?odzieja pad? - 0.03% (1)
papierosy oraz ?ywno??. - 0.03% (1)
przede wszystkim alkohol, - 0.03% (1)
w rudnej zatrzymali - 0.03% (1)
z komisariatu policji - 0.03% (1)
bezwzgl?dnie egzekwowane. 8 - 0.03% (1)
prawo powinno by? - 0.03% (1)
komentarze dobrze si? - 0.03% (1)
bawi? za skradzione - 0.03% (1)
wpad? lubin policjanci - 0.03% (1)
ukrad?, wypi? i - 0.03% (1)
funkcjonariusze odzyskali cz?? - 0.03% (1)
skradzionych rzeczy, a - 0.03% (1)
na spotkanie z - 0.03% (1)
g?og?w zapraszamy g?ogowian - 0.03% (1)
arkadym paw?em fiedlerem. - 0.03% (1)
wnuk arkadego fiedlera - 0.03% (1)
podr?ach. na pocz?tek - 0.03% (1)
opowie o swoich - 0.03% (1)
azji i afryce - 0.03% (1)
?wiat maluchem po - 0.03% (1)
boles?awieckiego stanie teraz - 0.03% (1)
42-letni mieszkaniec powiatu - 0.03% (1)
przed s?dem. grozi - 0.03% (1)
mu do 10 - 0.03% (1)
wi?cej>> fotostopem przez - 0.03% (1)
lat pozbawienia wolno?ci. - 0.03% (1)
miejscu ?wiadczonej pracy - 0.03% (1)
za mobbing w - 0.03% (1)
33 komentarze miarka - 0.03% (1)
ka?u?ny, by?y reprezentant - 0.03% (1)
si? przebra?a po - 0.03% (1)
pijanemu grozi?, ?e - 0.03% (1)
polkowice) polkowice na - 0.03% (1)
pobije (fot. kpp - 0.03% (1)
kwk to te? - 0.03% (1)
czy kwjzz czy - 0.03% (1)
bo?kowi kibolstwo. re - 0.03% (1)
czy?cisz cholewki temu - 0.03% (1)
28 czy nazwiemy - 0.03% (1)
chorob? tryplem czy - 0.03% (1)
to zawsze wstyd. - 0.03% (1)
gonorrhoea czy rze??czk? - 0.03% (1)
dwa lata mo?e - 0.03% (1)
trafi? za kratki - 0.03% (1)
zastosowanego wobec niego - 0.03% (1)
nic jednak sobie - 0.03% (1)
policyjnego dozoru. wi?cej>> - 0.03% (1)
dlu: do kom.6 - 0.03% (1)
pokazuj,zobaczymy jak wygl?dasz!! - 0.03% (1)
sama sobie twarz - 0.03% (1)
konflikt z prawem. - 0.03% (1)
wcze?niej wchodzi? w - 0.03% (1)
grozi? pobiciem pracownikowi - 0.03% (1)
39-letni polkowiczanin, kt?ry - 0.03% (1)
jednej z plac?wek - 0.03% (1)
spo?ecznych na terenie - 0.03% (1)
miasta. m?czyzna ju? - 0.03% (1)
w?asnej, nieprzymuszonej woli - 0.03% (1)
?e ten plan - 0.03% (1)
na portalu przed - 0.03% (1)
remoncie kt?rej informowali?my - 0.03% (1)
zmianami w ruchu - 0.03% (1)
na dk3. wi?cej>> - 0.03% (1)
drog? z b?dzowa - 0.03% (1)
jedry: zamiast poprawiac - 0.03% (1)
szybem sw-1, o - 0.03% (1)
??cz?c? b?dz?w z - 0.03% (1)
- napisa? do - 0.03% (1)
tam nie dzieje" - 0.03% (1)
nas jeden ze - 0.03% (1)
internaut?w. jak wyja?ni? - 0.03% (1)
chodzi o tras? - 0.03% (1)
w swoim mailu, - 0.03% (1)
wystarczy?o doda? 50 - 0.03% (1)
metrowe pasy zjazdowe - 0.03% (1)
kaczy?skiego i konstytucji - 0.03% (1)
centrum lubina. na - 0.03% (1)
3 maja zderzy?y - 0.03% (1)
si? dwa samochody - 0.03% (1)
i peugeot. na - 0.03% (1)
osobowe: opel insignia - 0.03% (1)
po po?udniu w - 0.03% (1)
wypadku dosz?o dzisiaj - 0.03% (1)
nie by?oby problemu - 0.03% (1)
na serwis?wce i - 0.03% (1)
7 komentarze niebezpiecznie - 0.03% (1)
z kaczy?skiego zderzenie - 0.03% (1)
lubin do gro?nego - 0.03% (1)
opla z peugeotem - 0.03% (1)
pory nic si? - 0.03% (1)
a do tej - 0.03% (1)
meczu wybrano ?ukasza - 0.03% (1)
22. najlepszym graczem - 0.03% (1)
kaczmarka z cuprum. - 0.03% (1)
po raz kolejny - 0.03% (1)
lubinianie maj? spos?b - 0.03% (1)
potwierdzi?o si?, ?e - 0.03% (1)
20, 20 i - 0.03% (1)
w setach do - 0.03% (1)
za emocje w - 0.03% (1)
ale? to by?y - 0.03% (1)
hali rcs-u. po - 0.03% (1)
znakomitym meczu siatkarze - 0.03% (1)
utytu?owany zesp? asseco - 0.03% (1)
cuprum lubin pokonali - 0.03% (1)
na rzeszowian i - 0.03% (1)
s? jak na - 0.03% (1)
4 komentarze oddano - 0.03% (1)
czytaj, bedziesz szczesliwszy - 0.03% (1)
ju? plac budowy - 0.03% (1)
na sw-1? g?og?w - 0.03% (1)
powsta? do listopada, - 0.03% (1)
"droga ta mia?a - 0.03% (1)
z tytu?ami, nie - 0.03% (1)
jak masz problem - 0.03% (1)
w tym sezonie, - 0.03% (1)
razie jedyn? dru?yn? - 0.03% (1)
kt?ra urwa?a punkty - 0.03% (1)
7-krotnemu mistrzowi polski. - 0.03% (1)
wi?cej>> siatka: janie, - 0.03% (1)
drogowego lubi?skiej komendy, - 0.03% (1)
kt?rzy ustalaj? przyczyny - 0.03% (1)
samorz?dowcy na wczorajszej - 0.03% (1)
taki wniosek przeg?osowali - 0.03% (1)
sesji rady miasta. - 0.03% (1)
to znacznie wi?cej - 0.03% (1)
g?ogowa. opozycja twierdzi, - 0.03% (1)
ni? planowa? prezydent - 0.03% (1)
dodatkowych lokali - - 0.03% (1)
?rodk?w na 120 - 0.03% (1)
z kapu?niakiem. 1 - 0.03% (1)
zapomnia? wy??czy? kuchenk? - 0.03% (1)
komentarze program gospodarowania - 0.03% (1)
zasobem mieszkaniowym przyj?ty - 0.03% (1)
mieszka? g?og?w zabezpieczenie - 0.03% (1)
wizja 120 dodatkowych - 0.03% (1)
?e to wizja, - 0.03% (1)
natomiast klub "lewica - 0.03% (1)
do lubina sport - 0.03% (1)
ka?u?nym tata wraca - 0.03% (1)
to b?dzie wyj?tkowe - 0.03% (1)
spotkanie i okazja - 0.03% (1)
pi?ce i zwyczajnym, - 0.03% (1)
do wspomnie? o - 0.03% (1)
spotkanie z radkiem - 0.03% (1)
8 komentarze autorskie - 0.03% (1)
rozpocz?? woja?e po - 0.03% (1)
i bezpartyjni" uwa?a, - 0.03% (1)
jest po prostu - 0.03% (1)
nierealny. wi?cej>> jola: - 0.03% (1)
plotem przy ratuszu... - 0.03% (1)
lepiej za blaszanym - 0.03% (1)
sasiadka: dziadek znowu - 0.03% (1)
o potrawie. wi?cej>> - 0.03% (1)
?wietln?. 5 komentarze - 0.03% (1)
rondo czy sygnalizacje - 0.03% (1)
szybka reakcja s?u?b - 0.03% (1)
przy kopernika przypalony - 0.03% (1)
j?wiak) lubin dzi?ki - 0.03% (1)
garnek (fot. tomasz - 0.03% (1)
z tym zrobi?... - 0.03% (1)
najwy?sza pora co? - 0.03% (1)
zdarzenia. wi?cej>> lubinianka: - 0.03% (1)
i przebieg tego - 0.03% (1)
tyle ju? by?o - 0.03% (1)
na tym skrzy?owaniu - 0.03% (1)
ruchliwe skrzy?owanie chyba - 0.03% (1)
kolizji, potr?ce?...jest to - 0.03% (1)
szybkiej reakcji s?u?b - 0.03% (1)
ratunkowych na szcz?cie - 0.03% (1)
w jednym z - 0.03% (1)
jak si? okaza?o - 0.03% (1)
mieszka?, starszy m?czyzna - 0.03% (1)
pozostawi? na kuchence - 0.03% (1)
i prawdopodobnie zapomnia? - 0.03% (1)
garnek z zup? - 0.03% (1)
na klatce schodowej. - 0.03% (1)
lubinie wyczuli dym - 0.03% (1)
nie sta?o. dzisiaj - 0.03% (1)
nikomu nic si? - 0.03% (1)
po po?udniu lokatorzy - 0.03% (1)
jednego z blok?w - 0.03% (1)
przy kopernika w - 0.03% (1)
codziennym ?yciu. rados?aw - 0.03% (1)
parkiecie podejm? lidera - 0.03% (1)
mazda 6 2, - 0.03% (1)
999 z? lubin - 0.03% (1)
0 diesel 136 - 0.03% (1)
km 2... 15 - 0.03% (1)
6, g?og?w yamaha - 0.03% (1)
500 z? mazda - 0.03% (1)
ceny 576-... 9 - 0.03% (1)
skup aut najwyzsze - 0.03% (1)
wynajem, g?og?w dodaj - 0.03% (1)
40m2 1 900 - 0.03% (1)
og?oszenie wi?cej... vw - 0.03% (1)
touran 1900 tdi - 0.03% (1)
volkswagen touran, g?og?w - 0.03% (1)
13 950 z? - 0.03% (1)
x-max 7 500 - 0.03% (1)
z? yamaha x, - 0.03% (1)
58 667 magazynier - 0.03% (1)
celnych telefon : - 0.03% (1)
667 specjalista ds. - 0.03% (1)
produkt?w - suplementy - 0.03% (1)
kierownik sklepu internetowego - 0.03% (1)
koordynator sprzeda?y online - 0.03% (1)
667 referent ds. - 0.03% (1)
zam?wie? i utrzy - 0.03% (1)
ko?a zimowe! 200 - 0.03% (1)
g?og?w/ruszowice opony zimowe! - 0.03% (1)
z? g?og?w dodaj - 0.03% (1)
og?oszenie wi?cej... ciesla-zbrojarz - 0.03% (1)
m?odszy specjalista ds. - 0.03% (1)
telefon : 601940240 - 0.03% (1)
?cinawa lokal u?ytkowy- - 0.03% (1)
karola 30 z? - 0.03% (1)
zgodno?ci, z dwoma - 0.03% (1)
nie ma pe?nej - 0.03% (1)
nie mo?na nawi?za? - 0.03% (1)
kontaktu. ziemowit ratajczak - 0.03% (1)
opowiedzia? w pi?tkowych - 0.03% (1)
- wsp?organizator akcji - 0.03% (1)
3 donator?w, jeden - 0.03% (1)
potencjalnych dawc?w znaleziono - 0.03% (1)
jedyn? szans? na - 0.03% (1)
na anemi? aplastyczn?. - 0.03% (1)
prze?ycie dla g?ogowianina - 0.03% (1)
jest przeszczep szpiku. - 0.03% (1)
w ?wiatowej bazie - 0.03% (1)
na t? chwil? - 0.03% (1)
rozmowach elki o - 0.03% (1)
historii micha?a i - 0.03% (1)
sprzeda? 670 000 - 0.03% (1)
wilk?w dom na - 0.03% (1)
z? sprzeda?, jacz?w - 0.03% (1)
zadbana kawalerka 30,7m2 - 0.03% (1)
pokoje go?cinne u - 0.03% (1)
105 z? sprzeda? - 0.03% (1)
w wilkowie 360 - 0.03% (1)
inspiruje sprzedam dom - 0.03% (1)
od dawcy. rozpoczynamy - 0.03% (1)
procedurze poboru szpiku - 0.03% (1)
akcj? znicz o - 0.03% (1)
mieszkaniach, rewitalizacji i - 0.03% (1)
to wszystko mnie - 0.03% (1)
cmentarzu na brzostowie - 0.03% (1)
sprzedawca/serwisant rowerowy kierowca - 0.03% (1)
busa niemcy i - 0.03% (1)
601846612 pracownik porz?dkowy - 0.03% (1)
agd,,,601846612, telefon : - 0.03% (1)
zabawki ubranka dziewczynka - 0.03% (1)
4-5 lat telefon - 0.03% (1)
-operator w?zka wid?owego - 0.03% (1)
: 509503459 magazynier - 0.03% (1)
: 515749243 serwis - 0.03% (1)
i niepe?nosprawny telefon - 0.03% (1)
kasjer telefon : - 0.03% (1)
telefon : 793061397 - 0.03% (1)
768358931 zesp? na - 0.03% (1)
wesele sugar band - 0.03% (1)
opiekun os?b starszych - 0.03% (1)
telefon : 667729786 - 0.03% (1)
szybka po?yczka na - 0.03% (1)
dow?d telefon : - 0.03% (1)
telefon : 573374699 - 0.03% (1)
w jednym miejscu - 0.03% (1)
reklama reklama kontakt - 0.03% (1)
z redakcj? | - 0.03% (1)
prywatno?ci wi?cej... chc? - 0.03% (1)
konkursy | polityka - 0.03% (1)
592 wszystkie banki - 0.03% (1)
: 733 879 - 0.03% (1)
ogrodnik telefon : - 0.03% (1)
519045514 sprzedawca - - 0.03% (1)
76 838-21-83 sprzedawca - 0.03% (1)
- doradca klienta - 0.03% (1)
- gipsowe telefon - 0.03% (1)
838-21-83 tynki maszynowe - 0.03% (1)
helios zatrudni pracownik?w! - 0.03% (1)
: 693013517 kino - 0.03% (1)
kierowcy w?zk?w wid?owych - 0.03% (1)
portowa 1,tel.768354532 kurs - 0.03% (1)
z wymian? telefon - 0.03% (1)
kurs specjalisty ds.kadr - 0.03% (1)
zagin?? piesek tofik - 0.03% (1)
i p?ac telefon - 0.03% (1)
telefon : 768341354 - 0.03% (1)
bramy gara?owe !!! - 0.03% (1)
: 503004162 nie - 0.03% (1)
kraje beneluksu telefon - 0.03% (1)
lubisz sprz?ta?? my - 0.03% (1)
posprz?tamy! telefon : - 0.03% (1)
okna, rolety, drzwi, - 0.03% (1)
724 140 239 - 0.03% (1)
telefon : 723280888 - 0.03% (1)
kierownik rob?t sanitarnych/majster - 0.03% (1)
fitness telefon : - 0.03% (1)
studio monalisa g?og?w - 0.03% (1)
692257891 budekspert firma - 0.03% (1)
og?lnobudowlana telefon : - 0.03% (1)
spawacz 135 telefon - 0.03% (1)
696487057 spawacz gazowy/ - 0.03% (1)
telefon : 600-455-659 - 0.03% (1)
693013517 sprzedam wypoczynek - 0.03% (1)
kierowca kat. c - 0.03% (1)
telefon : 793-61-10-10 - 0.03% (1)
833 48 08 - 0.03% (1)
specjalista ds. rekrutacji - 0.03% (1)
telefonicznej telefon : - 0.03% (1)
specjalista ds. sprzeda?y - 0.03% (1)
g?ogowa, kt?ry choruje - 0.03% (1)
9-letnim michale z - 0.03% (1)
i fajnych zawod?w,ja - 0.03% (1)
?ycz? dobrej gry - 0.03% (1)
niestety jestem w - 0.03% (1)
pracy ale c? - 0.03% (1)
1 komentarze ?wiczenia - 0.03% (1)
takie ?ycie !!! - 0.03% (1)
cie?likowski. wi?cej>> waldas: - 0.03% (1)
spotkaniem trener jaros?aw - 0.03% (1)
vive tauron kielce. - 0.03% (1)
o 18:00 podejmuj? - 0.03% (1)
- nie jestem - 0.03% (1)
raczej cz?owiekiem, kt?ry - 0.03% (1)
- m?wi przed - 0.03% (1)
wierzy w cuda - 0.03% (1)
na skrzy?owaniu dzia?ania - 0.03% (1)
w realnych warunkach - 0.03% (1)
do 20:00 na - 0.03% (1)
od godziny 19:00 - 0.03% (1)
skrzy?owaniu ulicy sikorskiego - 0.03% (1)
i p?nocnej w - 0.03% (1)
euroligi czeczuro: damy - 0.03% (1)
g?ogowie. wi?cej>> inauguracja - 0.03% (1)
masowym przeprowadzony zostanie - 0.03% (1)
rannym w wypadku - 0.03% (1)
z g?ogowa b?d? - 0.03% (1)
g?og?w s?u?by ratunkowe - 0.03% (1)
dzi? ?wiczy? swoje - 0.03% (1)
umiej?tno?ci na drodze. - 0.03% (1)
udzielaniem pierwszej pomocy - 0.03% (1)
trening zwi?zany z - 0.03% (1)
r?czni spr-u dzi? - 0.03% (1)
rehabilitacj? g?ogowianina. pi?karze - 0.03% (1)
sport kolejne niezwykle - 0.03% (1)
drugiej stronie siatki - 0.03% (1)
ci?kie spotkanie czeka - 0.03% (1)
dzi? siatkarzy cuprum - 0.03% (1)
rozgrywek asseco resovi? - 0.03% (1)
lubin. na w?asnym - 0.03% (1)
lider mo?d?onek po - 0.03% (1)
do lubina przyje?d?a - 0.03% (1)
s? jego ?r?d?em - 0.03% (1)
a teraz podr?e - 0.03% (1)
utrzymania. je?dzi, fotografuje - 0.03% (1)
i wydaje ksi??ki. - 0.03% (1)
patent na asseco. - 0.03% (1)
wi?cej>> cuprum ma - 0.03% (1)
rzesz?w. do lubina - 0.03% (1)
w barwach pas?w - 0.03% (1)
wrzu? co? do - 0.03% (1)
wspieraj dopingiem i - 0.03% (1)
puszki sport chrobry - 0.03% (1)
gra z mistrzem, - 0.03% (1)
zbiera? fundusze na - 0.03% (1)
a wolontariusze b?d? - 0.03% (1)
vive bez sadowskiego - 0.03% (1)
wieczorem. wi?cej>> z - 0.03% (1)
czy by?y ?rodkowy - 0.03% (1)
powraca marcin mo?d?onek. - 0.03% (1)
cuprum pogr??y swoich - 0.03% (1)
dawnych koleg?w z - 0.03% (1)
o tym p?nym - 0.03% (1)
dru?yny? przekonamy si? - 0.03% (1)
z siebie wszystko - 0.03% (1)
sport mistrzynie w?gier - 0.03% (1)
ramach gsj 2016 - 0.03% (1)
w mok w - 0.03% (1)
muzyka/koncerty koncert gospel - 0.03% (1)
w g?ogowie (fragment) - 0.03% (1)
- wojtek mazolewski - 0.03% (1)
muzyka/koncerty 32. gsj - 0.03% (1)
miedziowe.tv koncert gospel - 0.03% (1)
do zobaczenia na - 0.03% (1)
nie zgin?? zderzenie - 0.03% (1)
wyb?r!"cud, ?e nikt - 0.03% (1)
czterech aut przy - 0.03% (1)
zg lubin << - 0.03% (1)
stop play > - 0.03% (1)
previousnext >> quintet - mikro - 0.03% (1)
mix muzyka/koncerty rozmowy - 0.03% (1)
g?ogowie b?dzie mia?a - 0.03% (1)
6. listopada w - 0.03% (1)
miejsce akcja rejestracji - 0.03% (1)
potencjalnych dawc?w szpiku. - 0.03% (1)
my?l? o potrzebuj?cym - 0.03% (1)
to wszystko z - 0.03% (1)
a 4. i - 0.03% (1)
odb?dzie si? koncert - 0.03% (1)
im wi?cej dawc?w, - 0.03% (1)
elki ziemowit ratajczak - 0.03% (1)
tym wi?ksza szansa - 0.03% (1)
na uratowanie micha?a - 0.03% (1)
17:00 w mok - 0.03% (1)
w pi?tek o - 0.03% (1)
przejazd "chcemy mie? - 0.03% (1)
sierpolu ci?ar?wka blokuje - 0.03% (1)
o godzinie 19:00. - 0.03% (1)
d?browskiego rozpocznie si? - 0.03% (1)
wi?cej>> «« start - 0.03% (1)
« poprz. 1 - 0.03% (1)
5 6 7 - 0.03% (1)
2 3 4 - 0.03% (1)
obiektu przy ul. - 0.03% (1)
spotkanie na parkiecie - 0.03% (1)
koszykarek ccc w - 0.03% (1)
b?d? pierwszym rywalem - 0.03% (1)
rozgrywkach presti?owej euroligi. - 0.03% (1)
dzi? polkowiczanki we - 0.03% (1)
si? z sopronem. - 0.03% (1)
w?asnej hali zmierz? - 0.03% (1)
8 9 10 - 0.03% (1)
nast. » koniec - 0.03% (1)
wyst?pienie rudzi?skiejradni pytaj? - 0.03% (1)
blokuje przejazd poruszaj?ce - 0.03% (1)
o finanse chrobregowrak - 0.03% (1)
race w g?ogowieparada - 0.03% (1)
czytane:kolejna tragedia na - 0.03% (1)
kundelk?w << previous - 0.03% (1)
>> najcz?ciej czytane:ci?ar?wka - 0.03% (1)
masowy... i pozorowanyz - 0.03% (1)
tydzie? miesi?c << - 0.03% (1)
»» 24 godziny - 0.03% (1)
najcz?ciej czytane:kibice pokazali - 0.03% (1)
wielkie serca z - 0.03% (1)
droga na sw-1?wypadek - 0.03% (1)
jednym pasemkiedy powstanie - 0.03% (1)
?wiecie dla przyjemno?ci, - 0.03% (1)
lechi? gda?sk. od - 0.03% (1)
miniaturze (fot. iwona - 0.03% (1)
modelarska historia w - 0.03% (1)
5 komentarze wystawa - 0.03% (1)
krasicka) g?og?w samoloty, - 0.03% (1)
czo?gi, statki, a - 0.03% (1)
klubie batalionowym w - 0.03% (1)
nawet budynki. w - 0.03% (1)
ch?e ch?e ;-) - 0.03% (1)
to zrobili ch?e - 0.03% (1)
po derbach z - 0.03% (1)
stadion,sytuacja si? zmieni?a - 0.03% (1)
miedzi?...kiedy to kibice - 0.03% (1)
go?ci powyrywali krzese?ka - 0.03% (1)
wiem po co - 0.03% (1)
na sektorze.teraz juz - 0.03% (1)
g?ogowie otwarto xii - 0.03% (1)
wystaw? modelarsk? garnizon. - 0.03% (1)
tak blisko wygranej - 0.03% (1)
andrachiewicz ) sport - 0.03% (1)
chyba jeszcze w - 0.03% (1)
tym sezonie nie - 0.03% (1)
r?czni zag??bia pomimo - 0.03% (1)
by?o. niestety, pi?karze - 0.03% (1)
bramk? (fot. pawe? - 0.03% (1)
mmts kwidzyn 24:25 - 0.03% (1)
wszystkim popularyzowanie og?lnej - 0.03% (1)
miniatury maj? przede - 0.03% (1)
wiedzy historycznej. w?r?d - 0.03% (1)
wystawc?w byli uczniowie, - 0.03% (1)
doro?li uczestnicy. wi?cej>> - 0.03% (1)
jak i ju? - 0.03% (1)
tr?jce na najbezpieczniejszy - 0.03% (1)
by? w pierwszej - 0.03% (1)
o bezpiecze?stwie imprez - 0.03% (1)
w ramach ustawy - 0.03% (1)
masowych. wi?cej>> xxx: - 0.03% (1)
brawa dla wojewody. - 0.03% (1)
komentarze pi?? presti?owych - 0.03% (1)
tak trzyma?. 4 - 0.03% (1)
zorganizowanie pi?karskich spotka? - 0.03% (1)
zgody klubowi na - 0.03% (1)
b?d? otwarte dla - 0.03% (1)
trybuny lubi?skiego stadionu - 0.03% (1)
publiczno?ci. prezydent robert - 0.03% (1)
raczy?ski przychyli? si? - 0.03% (1)
i nie cofnie - 0.03% (1)
do opinii wojewody - 0.03% (1)
nagr?d dla miedzi - 0.03% (1)
legnica najbezpieczniejszy stadion - 0.03% (1)
r?k szefa polskiej - 0.03% (1)
miedzi odebrali z - 0.03% (1)
pi?ki zbigniewa bo?ka, - 0.03% (1)
a? pi?? presti?owych - 0.03% (1)
kiedy? stadion chrobrego - 0.03% (1)
nagr?d. wi?cej>> kopernik: - 0.03% (1)
"bezpieczny stadion", przedstawiciele - 0.03% (1)
podczas konferencji ph: - 0.03% (1)
legnica ma najbardziej - 0.03% (1)
(fot. miedzlegnica.eu) sport - 0.03% (1)
bezpieczny stadion pi?karski - 0.03% (1)
na zapleczu ekstraklasy. - 0.03% (1)
zwi?zek pi?ki no?nej. - 0.03% (1)
tak uzna? polski - 0.03% (1)
dobrego spotkania z - 0.03% (1)
faworyzowanym mmts-em kwidzyn, - 0.03% (1)
lubin pami?ta. taki - 0.03% (1)
jak ?za... zag??bie - 0.03% (1)
graf autorstwa stowarzyszenia - 0.03% (1)
kibic?w "zag??bia fanatyk?w" - 0.03% (1)
na jednym z - 0.03% (1)
pojawi? si? niedawno - 0.03% (1)
wolnej i czystej - 0.03% (1)
marzyli o polsce - 0.03% (1)
aldony i antoniego - 0.03% (1)
2 komentarze pami?ci - 0.03% (1)
rymszy nowy graf - 0.03% (1)
kibic?w zag??bia lubin - 0.03% (1)
„maks” rymsza - - 0.03% (1)
aldona i antoni - 0.03% (1)
budynk?w w prochowicach. - 0.03% (1)
g??wne postaci uwiecznione - 0.03% (1)
i synem na - 0.03% (1)
wraz z ?on? - 0.03% (1)
cmentarzu w prochowicach. - 0.03% (1)
wi?cej>> marcinn.: do - 0.03% (1)
za takie s?owa - 0.03% (1)
komentarz 26 : - 0.03% (1)
krajowej, zosta? pochowany - 0.03% (1)
brygady wile?skiej armii - 0.03% (1)
s? przypadkowe. to - 0.03% (1)
na malowidle nie - 0.03% (1)
w?a?nie antoni rymsza, - 0.03% (1)
?o?nierz wykl?ty, zast?pca - 0.03% (1)
"?upaszki" z v - 0.03% (1)
legendarnego zygmunta szyndzielarza - 0.03% (1)
gotowy na jesie?. - 0.03% (1)
nowy projekt mia?by? - 0.03% (1)
na eksponowane stanowiska. - 0.03% (1)
powo?a? swoich podw?adnych - 0.03% (1)
nowym zast?pc? insp. - 0.03% (1)
tomasza go?askiego, zosta? - 0.03% (1)
przez wiele lat - 0.03% (1)
kom. andrzej barna, - 0.03% (1)
policji ju? oficjalnie - 0.03% (1)
lubin szef lubi?skiej - 0.03% (1)
wicelidera grupy granatowej - 0.03% (1)
nie zdo?ali pokona? - 0.03% (1)
pgnig superligi. wi?cej>> - 0.03% (1)
uroczysta odprawa w - 0.03% (1)
(fot. kpp lubin) - 0.03% (1)
komendzie policji zmiany - 0.03% (1)
pracuj?cy w wydziale - 0.03% (1)
ruchu drogowego, a - 0.03% (1)
droga redakcjo mam - 0.03% (1)
dziur? w rynku?!: - 0.03% (1)
pytanie - czy - 0.03% (1)
redakcja juz wie - 0.03% (1)
projekt galerii rynek? - 0.03% (1)
lub widzia?a nowy - 0.03% (1)
wi?cej>> co z - 0.03% (1)
wydzia??w lubi?skiej komendy. - 0.03% (1)
s?u?by prewencji. akty - 0.03% (1)
teraz b?dzie nadzorowa? - 0.03% (1)
nominacyjne odebrali tak?e - 0.03% (1)
m.in. szef komisariatu - 0.03% (1)
nowi naczelnicy niekt?rych - 0.03% (1)
w rudnej i - 0.03% (1)
zwany przodkiem. pozosta?e - 0.03% (1)
sektor g, popularnie - 0.03% (1)
przegap 28.10. koncert - 0.03% (1)
jedn? bramk? nie - 0.03% (1)
charytatywny dla micha?a - 0.03% (1)
buczka 30.10. gie?da - 0.03% (1)
30.10. wiecz?r z - 0.03% (1)
kultury w mayday - 0.03% (1)
stadion trzecia przegrana - 0.03% (1)
bez przodka najbezpieczniejszy - 0.03% (1)
pa?stwo w naszej - 0.03% (1)
zakresie cookies znajd? - 0.03% (1)
"polityce prywatno?ci" zamknij - 0.03% (1)
wiadomości zagin?a g?ogowianka - 0.03% (1)
kibic?w zag??bia sport - 0.03% (1)
stanowiskach nowy graf - 0.03% (1)
kultur? buddyjsk? 02.11. - 0.03% (1)
gsj - zaduszki - 0.03% (1)
lubinatir nie zd??y? - 0.03% (1)
wypadek w centrum - 0.03% (1)
wyhamowa? opel wjecha? - 0.03% (1)
w barierki na - 0.03% (1)
ugasili po?ar auta - 0.03% (1)
wojska polskiego kierowcy - 0.03% (1)
?adowanie galerii zdj??... - 0.03% (1)
po?ary sport r?czna - 0.03% (1)
badach 04.11. kortez - 0.03% (1)
jazzowe - kuba - 0.03% (1)
trio 05.11. spotkanie - 0.03% (1)
z jerzym g?rskim - 0.03% (1)
foto najnowsze wypadki - 0.03% (1)
wi?cej... nowe galerie - 0.03% (1)
zmiany ustawie? w - 0.03% (1)
tym mo?liwo?ci dokonania - 0.03% (1)
by?o dla nich - 0.03% (1)
korzystanie z niej - 0.03% (1)
przyjemniejsze i ciekawsze. - 0.03% (1)
stosujemy cookies tak?e - 0.03% (1)
i statystycznych. cookies - 0.03% (1)
w celach reklamowych - 0.03% (1)
j? tak, aby - 0.03% (1)
witryny i dostosowa? - 0.03% (1)
serwis?w internetowych stosujemy - 0.03% (1)
w ramach naszych - 0.03% (1)
pliki cookies. u?ywamy - 0.03% (1)
cookies, ?eby zrozumie?, - 0.03% (1)
u?ytkownicy korzystaj? z - 0.03% (1)
w jaki spos?b - 0.03% (1)
mog? by? r?wnie? - 0.03% (1)
stosowane przez wsp?pracuj?cych - 0.03% (1)
oznacza, ?e b?d? - 0.03% (1)
ustawie? dotycz?cych cookies - 0.03% (1)
one zamieszczone w - 0.03% (1)
pa?stwa urz?dzeniu ko?cowym. - 0.03% (1)
stosowania cookies, w - 0.03% (1)
szczeg?owe informacje dotycz?ce - 0.03% (1)
internetowych bez zmiany - 0.03% (1)
z naszych serwis?w - 0.03% (1)
oraz przez firmy - 0.03% (1)
z nami reklamodawc?w - 0.03% (1)
badawcze. w ka?dej - 0.03% (1)
chwili mog? pa?stwo - 0.03% (1)
dotycz?ce cookies. korzystanie - 0.03% (1)
zmieni? swoje ustawienia - 0.03% (1)
w lubiniepo?ar przy - 0.03% (1)
wita stwoszaspalony bus - 0.03% (1)
marzena machniak) lubin - 0.03% (1)
od wykonawcy (fot. - 0.03% (1)
objazdy, utrudnienia i - 0.03% (1)
nerwy kierowc?w spowodowane - 0.03% (1)
maja w lubinie - 0.03% (1)
remontem ulicy 1 - 0.03% (1)
10 listopada? remont - 0.03% (1)
1 maja do - 0.03% (1)
poniedzia?ek, 24 pa?dziernika, - 0.03% (1)
miejsce zamieszkania w - 0.03% (1)
i od tamtej - 0.03% (1)
pory nie kontaktowa?a - 0.03% (1)
wi?cej>> sko?cz? ulic? - 0.03% (1)
si? z rodzin?. - 0.03% (1)
powoli dobiegaj? ko?ca. - 0.03% (1)
ostateczny termin zako?czenia - 0.03% (1)
decyzj? wojewody dolno?l?skiego, - 0.03% (1)
bez przodka sport - 0.03% (1)
na najbli?szy mecz - 0.03% (1)
zag??bia lubin z - 0.03% (1)
kibic?w zostanie zamkni?ty - 0.03% (1)
wis?? krak?w, dla - 0.03% (1)
sektor fanatycznych kibic?w - 0.03% (1)
wi?cej>> wojewoda zamkn?? - 0.03% (1)
na 10 listopada - 0.03% (1)
prac wykonawca dosta? - 0.03% (1)
i wszystko wskazuje - 0.03% (1)
na to, ?e - 0.03% (1)
czasu dobiegnie ko?ca. - 0.03% (1)
budowa do tego - 0.03% (1)
g?ogowianki. kobieta opu?ci?a - 0.03% (1)
policja poszukuje 58-letniej - 0.03% (1)
czwartej edycji turniej?w - 0.03% (1)
kielce 24:39 pocz?tek - 0.03% (1)
handball landzag??bie lubin - 0.03% (1)
- chrobry g?og?w - 0.03% (1)
pa?dziernika 2016 pi?tek - 0.03% (1)
28:30 wi?cej... 28 - 0.03% (1)
– vive tauron - 0.03% (1)
lubinie chrobry g?og?w - 0.03% (1)
?u?yckiej ccc polkowice - 0.03% (1)
na parkingu przy - 0.03% (1)
– uniqa sopron - 0.03% (1)
82:90 cuprum lubin - 0.03% (1)
bieg rugbysty w - 0.03% (1)
rzesz?w 3:0 ii - 0.03% (1)
imieniny obchodz?: szymon, - 0.03% (1)
tadeusz do ko?ca - 0.03% (1)
je?eli j? widzia?e?, - 0.03% (1)
dom na ryby - 0.03% (1)
zadzwo? na policj? - 0.03% (1)
zagin?a g?ogowianka g?og?w - 0.03% (1)
i nie wr?ci?a. - 0.03% (1)
wysz?a z domu - 0.03% (1)
reklama miedziowe.tv moto - 0.03% (1)
foto co-gdzie-kiedy? og?oszenia - 0.03% (1)
g?og?w polkowice lubin - 0.03% (1)
roku 64 dni. - 0.03% (1)
legnica kghm rozmowy - 0.03% (1)
elki sport biegibilardci?arykoszyk?wkalekkoatletykamotocrosspi?ka - 0.03% (1)
walkitriathlonteniszimowe szukaj galerie - 0.03% (1)
no?napi?ka r?cznaroweryp?ywanierajdy endurorugbysiatk?wkastrzelectwoszermierkasporty - 0.03% (1)
na kolanach! (fot. - 0.03% (1)
zostaniesz pozwany. to - 0.03% (1)
spotkania polkowickie koszykarki - 0.03% (1)
minuty przed ko?cem - 0.03% (1)
prowadzi?y z mistrzyniami - 0.03% (1)
w?gier 63:51. jednak - 0.03% (1)
uwierzy?y w wygran? - 0.03% (1)
chyba zbyt szybko - 0.03% (1)
jeszcze na cztery - 0.03% (1)
do piek?a (fot. - 0.03% (1)
przyjezdni s? zdecydowanym - 0.03% (1)
mmts kwidzyn. to - 0.03% (1)
faworytem tej konfrontacji. - 0.03% (1)
wi?cej>> ccc polkowice - 0.03% (1)
82:90 z nieba - 0.03% (1)
- uniqa sopron - 0.03% (1)
i rywal zdo?a? - 0.03% (1)
wyr?wna? i doprowadzi? - 0.03% (1)
chrobry g?og?w - - 0.03% (1)
chodzi. 2 komentarze - 0.03% (1)
24:39 kibice pokazali - 0.03% (1)
wielkie serca (fot. - 0.03% (1)
matuszaka p?ka?a w - 0.03% (1)
hala im. ryszarda - 0.03% (1)
o co ci - 0.03% (1)
90:82. wi?cej>> karolina: - 0.03% (1)
nie przynios?a rozstrzygni?cia. - 0.03% (1)
do dogrywki. pierwsza - 0.03% (1)
dopiero po drugich - 0.03% (1)
dodatkowych 5 minutach - 0.03% (1)
hali przy d?browskiego - 0.03% (1)
sopron triumfowa? w - 0.03% (1)
r?czni zag??bia podejmuj? - 0.03% (1)
godzinie 18:00 pi?karze - 0.03% (1)
polsce psycholog maria - 0.03% (1)
znana w ca?ej - 0.03% (1)
rotkiel odwiedzi?a legnic?. - 0.03% (1)
wizyta mia?a miejsce - 0.03% (1)
spotkania kobiet, kt?re - 0.03% (1)
w ramach trzeciego - 0.03% (1)
marzena machniak) legnica - 0.03% (1)
t?umy legniczanek (fot. - 0.03% (1)
dokonali ogl?dzin i - 0.03% (1)
ruchu drogowego, kt?rzy - 0.03% (1)
ustalaj? teraz szczeg?owy - 0.03% (1)
wi?cej>> si?a kobiety - 0.03% (1)
maria rotkiel i - 0.03% (1)
tkwi w kobiecie? - 0.03% (1)
przygotowa? urz?d miasta. - 0.03% (1)
zainteresowanie pa? przeros?o - 0.03% (1)
wi?kszy komfort sport - 0.03% (1)
rywal zag??bia ma - 0.03% (1)
dzisiejszy mecz w - 0.03% (1)
hali lubi?skiego rcs-u - 0.03% (1)
pgnig superligi. o - 0.03% (1)
zamyka 9. kolejk? - 0.03% (1)
ko?cu zaczn? wygrywa?? - 0.03% (1)
czy miedziowi w - 0.03% (1)
m?czyzna: s?a kobiety - 0.03% (1)
oczekiwania organizator?w. wi?cej>> - 0.03% (1)
tkwi w kobiecie. - 0.03% (1)
a si?a m?otka - 0.03% (1)
... 1 komentarze - 0.03% (1)
tkwi w m?otku - 0.03% (1)
szwach. tak dzia?a - 0.03% (1)
ekipa mistrz?w kraju, - 0.03% (1)
sport najprawdopodobniej w - 0.03% (1)
nadal w zawieszeniu - 0.03% (1)
pi?tek wojewoda podejmie - 0.03% (1)
decyzj? w sprawie - 0.03% (1)
o zamkni?cie pi?karskiego - 0.03% (1)
wniosku dolno?l?skiej policji - 0.03% (1)
pe?nych trybunach? decyzja - 0.03% (1)
zag??bie zagra przy - 0.03% (1)
si? ?wiczenia ratownicze. - 0.03% (1)
i p?nocn? odby?y - 0.03% (1)
wszystko po to, - 0.03% (1)
by sprawdzi? dzia?anie - 0.03% (1)
s?u?b. wi?cej>> czy - 0.03% (1)
i koordynacj? wszystkich - 0.03% (1)
stadionu zag??bia w - 0.03% (1)
zwi?zku z ekscesami - 0.03% (1)
wi?cej>> re3: najpierw - 0.03% (1)
zorganizowanie imprezy masowej. - 0.03% (1)
zmien regulamin,przepisy a - 0.03% (1)
nastepnie pisz. 4 - 0.03% (1)
rzesz?w 3:0 lider - 0.03% (1)
komentarze cuprum lubin - 0.03% (1)
klubowi zgody na - 0.03% (1)
kt?ry rozwa?a cofni?cie - 0.03% (1)
w lubinie z - 0.03% (1)
podczas ostatniego spotkania - 0.03% (1)
polityka prywatno?ci miedziowe.plx - 0.03% (1)
postanowienia wojewody, swoj? - 0.03% (1)
uzale?nia prezydent miasta, - 0.03% (1)
decyzj? z kolei - 0.03% (1)
z ul. sikorskiego - 0.03% (1)
skrzy?owaniu wojew?dzkiej 292 - 0.03% (1)
wi?cej>> w?jt g?ogowski: - 0.03% (1)
by? prawdziw? uczt?. - 0.03% (1)
do 20 mo?esz - 0.03% (1)
siebie idioty misiewiczu - 0.03% (1)
z tym podszywanie - 0.03% (1)
mentalny? ?a?osny jeste? - 0.03% (1)
gwiazd europejskiego formatu - 0.03% (1)
zobaczenia na ?ywo - 0.03% (1)
szczypiorniaka niczym magnes. - 0.03% (1)
kt?ra przyci?ga fan?w - 0.03% (1)
przetrzebiony kontuzjami chrobry - 0.03% (1)
przegra? z vive - 0.03% (1)
ju? sam fakt - 0.03% (1)
tauron 24:39, ale - 0.03% (1)
si?. idiotyzm o - 0.03% (1)
niespsdaniu z superligi - 0.03% (1)
to scenariusz, z - 0.03% (1)
z autobusem - - 0.03% (1)
jakim musieli si? - 0.03% (1)
zmierzy? policjanci, stra?acy - 0.03% (1)
dzi? (26.10) na - 0.03% (1)
i ratownicy pogotowia. - 0.03% (1)
zderzenie dw?ch osob?wek - 0.03% (1)
i pozorowany (fot. - 0.03% (1)
samym (...) jak - 0.03% (1)
mo?esz opowiada? takim - 0.03% (1)
ty. 23 komentarze - 0.03% (1)
s?u?by w akcji. - 0.03% (1)
skal? wypadek masowy... - 0.03% (1)
?wiczenia na szerok? - 0.03% (1)
kierowca z gola. - 0.03% (1)
lubi?skiego szpitala trafi? - 0.03% (1)
pobili wychowawc? w - 0.03% (1)
o nastolatk?w, kt?rzy - 0.03% (1)
g?ogowskim poprawczaku. sprawcy - 0.03% (1)
musz? wyp?aci? poszkodowanemu - 0.03% (1)
tysi?cy z?otych. obaj - 0.03% (1)
tak?e po 5 - 0.03% (1)
kamil b. chodzi - 0.03% (1)
us?yszeli dzi? (27.10) - 0.03% (1)
s?dzia ma?gorzata piotrowska - 0.03% (1)
za pobicie wychowawcy - 0.03% (1)
/ sebastian k. - 0.03% (1)
g?og?w 2 lata - 0.03% (1)
wi?zienia taki wyrok - 0.03% (1)
i 6 miesi?cy - 0.03% (1)
wyrazili skruch?. wi?cej>> - 0.03% (1)
alex: jezeli dobrze - 0.03% (1)
szykuj? si? kolejne - 0.03% (1)
byc. 7 komentarze - 0.03% (1)
utrudnienia przy budowie - 0.03% (1)
s3 z biedrzychowej - 0.03% (1)
j?wiak) lubin od - 0.03% (1)
pasem (fot. tomasz - 0.03% (1)
nyslec co moze - 0.03% (1)
przez podleglego zolnierza.strach - 0.03% (1)
z tym,ze moze - 0.03% (1)
zrozumialem to wychowawca - 0.03% (1)
byc pobity przez - 0.03% (1)
swojego wychowanka.mysle,ze oficer - 0.03% (1)
tym,ze zostanie zastrzelony - 0.03% (1)
wp tez powinien - 0.03% (1)
adekwatna kara" wyrok - 0.03% (1)
lata to naprawd? - 0.03% (1)
zaj?cia z dzie?mi - 0.03% (1)
legniccy policjanci rozpocz?li - 0.03% (1)
i m?odzie??, kt?rych - 0.03% (1)
celem jest u?wiadamianie - 0.03% (1)
postaw oraz zachowa? - 0.03% (1)
i kszta?towanie w?a?ciwych - 0.03% (1)
legnica od pa?dziernika - 0.03% (1)
o zagro?eniach terrorystycznych - 0.03% (1)
nie ?artuj?. odpowiadam - 0.03% (1)
oczerniasz bezpodstawnie. ja - 0.03% (1)
ci ca?kiem powa?nie. - 0.03% (1)
27 komentarze policyjny - 0.03% (1)
dzieci i m?odzie?y - 0.03% (1)
program "alfa" w?r?d - 0.03% (1)
w sytuacjach o - 0.03% (1)
charakterze terrorystycznym. w - 0.03% (1)
wmawiaj? ?e zagro?enia - 0.03% (1)
straszy? dzieci, majpierw - 0.03% (1)
nie ma a - 0.03% (1)
teraz dziecko b?d? - 0.03% (1)
"pope?ni?em b??d. dwa - 0.03% (1)
straszy?. 2 komentarze - 0.03% (1)
i po co - 0.03% (1)
wi?cej>> roizan: no - 0.03% (1)
staraj? si? przekaza?, - 0.03% (1)
formie zabawy policjanci - 0.03% (1)
nawet tym najm?odszym - 0.03% (1)
dzieciom, jak maj? - 0.03% (1)
podejrzanych i niebezpiecznych. - 0.03% (1)
reagowa? w sytuacjach - 0.03% (1)
przysz?ego tygodnia kierowc?w - 0.03% (1)
pod??aj?cych krajow? tr?jk? - 0.03% (1)
serbach uzupe?niono wyposa?enie - 0.03% (1)
zewn?trzna, natomiast w - 0.03% (1)
ju? istniej?cej. wi?cej>> - 0.03% (1)
borek: a kiedy - 0.03% (1)
- bo u - 0.03% (1)
b?dzie w borku - 0.03% (1)
powsta?a pierwsza si?ownia - 0.03% (1)
mieszka?c?w. w ruszowicach - 0.03% (1)
si?ownie zewn?trzne w - 0.03% (1)
ruszowice i serby - 0.03% (1)
gminie (fot. ugglogow.com.pl) - 0.03% (1)
g?og?w gmina wiejska - 0.03% (1)
zdrowy tryb ?ycia - 0.03% (1)
g?og?w inwestuje w - 0.03% (1)
nas ani kanalizacji, - 0.03% (1)
ani dr?g, ani - 0.03% (1)
zbrodni lubi?skiej. na - 0.03% (1)
na rondzie ofiar - 0.03% (1)
skrzy?owaniu zderzy?y si? - 0.03% (1)
dwa pojazdy osobowe: - 0.03% (1)
opel astra. do - 0.03% (1)
volkswagen golf i - 0.03% (1)
dzisiaj przed po?udniem - 0.03% (1)
niegro?nej kolizji dosz?o - 0.03% (1)
ciemno jak w - 0.03% (1)
porz?dnego wodoci?gu i - 0.03% (1)
d..pie. 7 komentarze - 0.03% (1)
zderzenie volkswagena z - 0.03% (1)
golfa (fot. tomasz - 0.03% (1)
oplem ucierpia? kierowca - 0.03% (1)
km/h 7 komentarze - 0.03% (1)
b?dzie jecha? 40 - 0.03% (1)
owczary i dalej - 0.03% (1)
do zjazdu na - 0.03% (1)
szklary g?rne. zamiast - 0.03% (1)
dw?ch pas?w w - 0.03% (1)
pojad? jednopasm?wk?. przedstawiciele - 0.03% (1)
jednym kierunku, kierowcy - 0.03% (1)
kraj?wki od biedrzychowej - 0.03% (1)
s3, zamyka cz?? - 0.03% (1)
polkowic w kierunku - 0.03% (1)
z g?ogowa i - 0.03% (1)
lubina czeka prawdziwy - 0.03% (1)
koszmar. w czwartek, - 0.03% (1)
wykonawca budowy trasy - 0.03% (1)
3 listopada, generalny - 0.03% (1)
sp?ki kghm ju? - 0.03% (1)
apeluj? do swoich - 0.03% (1)
to b?dzie katastrofa, - 0.03% (1)
za polkowicami to - 0.03% (1)
a je?li b?dzie - 0.03% (1)
normalnie to byle - 0.03% (1)
na zawalidrog? co - 0.03% (1)
by nie trafi? - 0.03% (1)
jak objazd ?limaka - 0.03% (1)
b?dzie tak zrobiony - 0.03% (1)
na szyb lubin - 0.03% (1)
pracownik?w, by jad?c - 0.03% (1)
zachodni, omijali zw?enie - 0.03% (1)
i kierowali si? - 0.03% (1)
je?li ten fragment - 0.03% (1)
objazdem. wi?cej>> jacob: - 0.03% (1)
ci mog? zagwarantowa?. - 0.03% (1)
doda? og?oszenie - 0% (0)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

Copyright © 2015-2016 hupso.pl. All rights reserved. FB | +G | Twitter

Hupso.pl jest serwisem internetowym, w którym jednym kliknieciem możesz szybko i łatwo sprawdź stronę www pod kątem SEO. Oferujemy darmowe pozycjonowanie stron internetowych oraz wycena domen i stron internetowych. Prowadzimy ranking polskich stron internetowych oraz ranking stron alexa.