2.61 score from hupso.pl for:
eu-projekti.infoHTML Content


Titleeu projekti info – portal o eu fondovima

Length: 47, Words: 7
Description eu projekti info - portal o eu fondovima - natječaji iz regije i iz središta eu te sve relevantne informacije o eu fondovima dostupne na jednom mjestu.

Length: 161, Words: 29
Keywords eu projekti info,eu fondovi,eu natjecaji,bespovratna sredstva,javna nabava,dobra,usluge,radovi,ipa,programi unije,strukturni fondovi,pisanje eu projekata,natjecajna dokumentacija,provedba eu projekata,
Robots
Charset UTF-8
Og Meta - Title pusty
Og Meta - Description pusty
Og Meta - Site name pusty
Tytuł powinien zawierać pomiędzy 10 a 70 znaków (ze spacjami), a mniej niż 12 słów w długości.
Meta opis powinien zawierać pomiędzy 50 a 160 znaków (łącznie ze spacjami), a mniej niż 24 słów w długości.
Kodowanie znaków powinny być określone , UTF-8 jest chyba najlepszy zestaw znaków, aby przejść z powodu UTF-8 jest bardziej międzynarodowy kodowaniem.
Otwarte obiekty wykresu powinny być obecne w stronie internetowej (więcej informacji na temat protokołu OpenGraph: http://ogp.me/)

SEO Content

Words/Characters 3679
Text/HTML 26.10 %
Headings H1 0
H2 170
H3 3
H4 0
H5 0
H6 0
H1
H2
komentar ariane vela: trebaju li poduzetnici strahovati za svoje projekte
otvoreno je pet natječaja za podmjeru 4.1. programa ruralnog razvoja...
otvoren poziv u sklopu interreg programa italija – hrvatska...
izdvojili smo najaktualnije otvorene natječaje!...
upišite se na specijalistički program izobrazbe u području javne nabave
objavljen je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnim službenicima, s konačnim prijedlogom zakona
prijavite se na informativne radionice za javni poziv: „internacionalizacija poslovanja msp-ova“
o nama
svi otvoreni natječaji
modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju
javni poziv za dostavu projektnih prijedloga „ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini“ hr. miz 9.a1
potpora za distribuciju nenacionalnih europskih filmova – program automatske potpore za kinematografe (eacea/09/2016)
poboljšanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za ranjive skupine (kk.08.1.2.01.)
promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode (kk.06.1.2.01)
trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ (kk.01.2.1.01)
unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1
unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1
razvoj e-usluga
poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti
poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama
unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1
poziv na podnošenje prijedloga za program erasmus+ za 2017. godinu
treći poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru instrumenta za povezivanje europe – cef
poziv na prijavu za dodjelu erasmus+ povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju 2017. – 2020.
razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom (up.02.2.2.02.)
natječaj na temu integracije mladih migranata i izbjeglica
promicanje održivog razvoja prirodne baštine (kk.06.1.2.02)
komercijalizacija inovacija u poduzetništvu (kk.03.2.2.02)
poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini
program interreg europe – objava trećeg poziva na dostavu projektnih prijedloga
potpora za filmske festivale eacea/16/2016
potpora za televizijsko emitiranje audiovizualnih europskih djela eacea 23/2016
javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2017. godinu
poziv na podnošenje projektnih prijedloga i prilika za financiranje infrastrukture digitalnih usluga
tip operacije 7.4.1. ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu
javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova europske unije za 2017.g.
poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva (otvoreni postupak/privremeni poziv)
podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti up.03.2.3.02 (otvoreni postupak/privremeni poziv)
javni poziv za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta
program prekogranične suradnje italija-hrvatska 2014. – 2020.
lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza iii up.01.3.1.01. otvoreni postupak/privremeni poziv
stipendije mzo-a, ampeu-a i vlade sad-a: program fulbright za akademsku godinu 2018./2019.
javni poziv za dodjelu sredstava fonda za sufinanciranje provedbe eu projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu
podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih up.02.2.2.05 (ograničeni poziv)
podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom up.02.2.2.04 (ograničeni poziv)
podmjera 7.1. sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti
stipendije programa hubert h. humphrey za akademsku godinu 2018./2019.
podrška razvoju centara kompetencija kk.01.2.2.03. ograničeni poziv
građenje reciklažnih dvorišta kk.06.3.1.03 otvoreni poziv
internacionalizacija poslovanja msp-ova kk.03.2.1.07 trajno otvoreni poziv
poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava korisničkim institucijama iz prioritetne osi 5 – tehnička pomoć
razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta kk.06.5.2.02. ograničeni poziv
priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima kk.08.2.1.03. ograničeni poziv
provedba intervencijskog plana grada vukovara; ograničeni poziv
uspostava nacionalnog referentnog laboratorija za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve kk.06.2.1.01 ograničeni poziv
javni natječaj za dodjelu potpora inovatorima koji razvijaju i promoviraju inovacije za poduzetničko korištenje – 2017.g.
javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za poticanje razvoja turizma u gradu zagrebu – 2017.g.
komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga
javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa eu za 2017.g.
razvoj infrastrukture poduzetničkih zona kk.03.1.2.03. otvoreni poziv
otvoreni javni poziv za program „cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“
tip operacije 4.1.1. restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstva; sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 eur standardnog ekonomskog rezultata
tip operacije 4.1.1. restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava; sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 eur standardnog ekonomskog rezultata
tip operacije 4.1.1. restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava; sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6.000 do 250.000 eur standardnog ekonomskog rezultata
tip operacije 4.1.1. restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava; sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 eur standardnog ekonomskog rezultata
tip operacije 4.1.2. zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
sve najave natječaja
najava: program life
najava: 9.1.1. uspostava proizvođačkih grupa i organizacija
najava: mjera i.20. energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena
najava: mjera i.8. zaštita zdravlja i sigurnost
najava: mjera “produktivna ulaganja u akvakulturu”
najava: mjera iv.4. prerada proizvoda ribarstva i akvakulture
najava: mjera iv.3. stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture
najava: 8.6.3. marketing drvenih i nedrvenih šumskih proizvoda
najava: 8.5.2. uspostava i uređenje poučnih staza vidikovaca i ostale manje infrastrukture
najava: 8.5.1. konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura
najava: razvoj poslovne infrastrukture – zone – faza 1 (3a2.2.2); ograničeni postupak dodjele
najava: mjera 4. ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.2. potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda, tip operacije 4.2.1. povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
najava: mjera 4. ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.1. potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, tip operacije 4.1.3. korištenje obnovljivih izvora energije
najava: natječaj za provedbu podmjere 6.3., tip operacije 6.3.1. “potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”
najava: jačanje kapaciteta ocd-a za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu (otvoreni postupak/privremeni poziv)
najava: suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti za participativno upravljanje proračunskim procesima te praćenje postupaka javne nabave (otvoreni postupak/privremeni poziv)
najava: prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo ocd-a i lokalne zajednice – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv)
najava: podrška partnerskim inovativnim projektima civilnog, javnog i poslovnog sektora za ponovno korištenje otvorenih javnih podataka i razvoj ict/mobilnih aplikacija za kvalitetnije sudjelovanje građana u lokalnom odlučivanju – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv)
najava: osnaživanje doprinosa ocd-a za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv)
najava: kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv)
najava: promocija kvalitete strukovnog obrazovanja kroz podršku strukovnim školama u razvoju i uvođenju inovativnih rješenja te modernih i novih tehnologija – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv)
najava: razvoj i unapređenje modela učenja kroz rad te provedba unaprjeđenog modela stručne prakse u visokom obrazovanju (otvoreni postupak/privremeni poziv)
najava: sufinanciranje troškova uključivanja djece u socio-ekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske ustanove (otvoreni postupak/privremeni poziv)
najava: programska, stručna i financijska potpora obrazovanju učenika pripadnika romske nacionalne manjine (otvoreni postupak/privremeni poziv)
najava: osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza iii (otvoreni postupak/privremeni poziv)
najava: internacionalizacija visokog obrazovanja – razvoj studijskih programa na stranim jezicima u prioritetnim područjima i združenih studija – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv)
najava: provedba hko-a na razini visokog obrazovanja (otvoreni postupak/privremeni poziv)
najava: uključivanje marginaliziranih skupina u zajednicu kroz kulturne aktivnosti i projekte faza i. (otvoreni postupak/privremeni poziv)
najava: borba protiv diskriminacije – preduvjet za socijalno uključivanje najranjivijih skupina – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv)
najava: razvoj i provedba modela suradnje s organizacijama civilnog društva u pružanju izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike domovinskog rata kao model pružanja usluga u zajednici (otvoreni postupak/trajni poziv)
najava: razvoj medija zajednice (otvoreni postupak/privremeni poziv)
najava: širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv )
najava: specijalističko usavršavanje doktora medicine (ograničeni postupak/trajni poziv)
najava: promocija zdravlja i prevencija bolesti – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv)
najava: poziv unutar programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima (otvoreni postupak/privremeni poziv)
najava: jačanje poslovanja za društveno poduzetništvo – faza 1 (otvoreni postupak / privremeni poziv)
najava: umjetnost i kultura 54+ – faza i. (otvoreni postupak/privremeni poziv)
najava: podrška programima usmjerenim mladima – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv)
najava: podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina (otvoreni postupak/privremeni poziv)
najava: podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom – faza 1 (ograničeni postupak/trajni poziv)
najava: podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih – faza 1 (ograničeni postupak/trajni poziv)
najava: izgradnja kapaciteta dionika za pružanje kvalitetnih informacija i provedba informiranja o mogućnostima, pravima i obvezama poslodavaca i mladih/podrška mladima u izboru karijere sukladno potrebama tržišta rada
najava: jačanje socijalnog dijaloga – faza iii (otvoreni postupak/privremeni poziv)
najava: razvoj standarda zanimanja i provedba hko-a
najava: mjera 01 – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjera 1.1. potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanje vještina, tip operacije 1.1.2. strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike
najava: mjera 01 – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjera 1.1. potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanje vještina, tip operacije 1.1.1. strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgoj
najava: mjera 02 – savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima, podmjera 2.1. potpora za pružanje savjetodavnih usluga, tip operacije 2.1.1. savjetovanje o višestrukoj sukladnosti, mjeri poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene i ekološkoj poljoprivredi
najava: mjera 02 – savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima, podmjera 2.1. potpora za pružanje savjetodavnih usluga, tip operacije 2.1.2. savjetovanje o modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
najava: mjera 02 – savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima, podmjera 2.1. potpora za pružanje savjetodavnih usluga, tip operacije 2.1.3. savjetovanje šumoposjednika
najava: mjera 02 – savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima, podmjera 2.3. potpora za osposobljavanje savjetnika, tip operacije 2.3.1. osposobljavanje savjetnika
najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.2. potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda, tip operacije 4.2.2. korištenje obnovljivih izvora energijefond: europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
najava: mjera 03 – sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu, podmjera 3.1. potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete, tip operacije 3.1.1. potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje
najava: mjera 08 – ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjera 8.6. potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda, tip operacije 8.6.1. modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima
najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.3. potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva, tip operacije 4.3.1. investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja
najava: mjera 01 – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjera 1.1. potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina, tip operacije 1.1.4. radionice za subjekte koji su uključeni u kratke lance opskrbe i proizvođačke grupe i organizacije
najava: mjera 08 – ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjera 8.6. potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda, tip operacije 8.6.2. modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva
najava: mjera 03 – sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, podmjera 3.2. potpora za aktivnosti informiranja i promicanja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu, tip operacije 3.2.1. potpora za troškove informiranja i promoviranja
najava: mjera 06 – razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.2. potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području, tip operacije 6.2.1. potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti
najava: mjera 06 – razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.4. ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima, tip operacije 6.4.1. razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
najava: mjera 07 – temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, podmjera 7.2. ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, tip operacije 7.2.2. ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta
najava: mjera 16 – suradnja, podmjera 16.1. potpora za osnivanje i rad operativnih skupina europskog inovacijskog partnerstva (eip) za poljoprivrednu produktivnost i održivost, tip operacije 16.1.1. potpora za osnivanje operativnih skupina
najava: mjera 16 – suradnja, podmjera 16.1. potpora za osnivanje i rad operativnih skupina europskog inovacijskog partnerstva (eip) za poljoprivrednu produktivnost i održivost, tip operacije 16.1.2. operativne skupine
najava: mjera 01 – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjera 1.1. potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina, tip operacije 1.1.3. strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednike

najava: mjera 01 – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjera 1.2. potpore za demonstracijske aktivnosti i informativne aktivnosti, tip operacije 1.2.1. demonstracijske aktivnosti
najava: mjera 06 – razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.1. potpora mladim poljoprivrednicima, tip operacije 6.1.1. potpora mladim poljoprivrednicima
najava: mjera 16 – suradnja, podmjera 16.4. potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u lancu opskrbe za uspostavljanje i razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta, tip operacije 16.4.1. kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta
najava: mjera 16 – suradnja, podmjera 16.2. potpora za pilot-projekte i za razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija, tip operacije 16.2.1. pilot projekti i razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija
najava: mjera 19 – leader – clld, podmjera 19.3. priprema i provedba aktivnosti suradnje lag-a, tip operacije 19.3.1. priprema i provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupine
najava: mjera 19 – leader – clld, podmjera 19.3. priprema i provedba aktivnosti suradnje lag-a, tip operacije 19.3.2. provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupine
najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.3. potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva 4.3.2. komasacija poljoprivrednog zemljišta
najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.4. potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva, tip operacije 4.4.1. neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša
najava: lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza iii
najava: natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere ii.1. inovacije
najava: natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere i.1. inovacije
najava: povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta za stjecanje praktičnih vještina u ciljanim sektorima srednjeg strukovnog obrazovanja s ciljem postizanja veće zapošljivosti učenika srednjeg strukovnog obrazovanja (10.a3.1); ograničeni postupak dodjele
najava: provedba shema za razvoj poduzetništva (9b1.2.3); otvoreni postupak dodjele
najava: provedba pojedinačnih projekata iz intervencijskih planova (9b1.2.2); ograničeni postupak dodjele
najava: provedba pilot aktivnosti koje imaju za cilj promociju socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva ratnih veterana i civilnih žrtava domovinskog rata (9a4); ograničeni postupak dodjele
najava: poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih master-planova funkcionalnih regija krapinsko – zagorske županije, zagrebačke županije i grada zagreba, sisačko – moslavačke županije i bjelovarsko – bilogorske županije; ograničeni postupak dodjele
najava: shema provedbe planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama s akcijskim planovima (6iii2.6); ograničeni (ili otvoreni) postupak dodjele
najava: shema unapređenja postojećih i uspostave novih oporavilišta za divlje životinje (6iii2.4); ograničeni postupak dodjele
najava: shema kontrole i eradikacije prioritetnih invazivnih stranih vrsta (6iii2.2); ograničeni postupak dodjele
najava: izgradnja kompostišta za obradu odvojeno prikupljenog biorazgradivog otpada; otvoreni postupak dodjele
najava: izgradnja sortirnica za odvojeno prikupljeni otpad; otvoreni postupak dodjele
najava: implementacija programa edukativnih aktivnosti; otvoreni postupak dodjele
najava: javni poziv za dodjelu državnih potpora za zapošljavanje osoba s inavliditetom za 2017.
najava: sanacije odlagališta komunalnog otpada; otvoreni postupak dodjele
najava: shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama (5a1.2); otvoreni postupak dodjele
najava: pilot projekt “energetska obnova javnih zgrada” (4c1.4); otvoreni postupak dodjele
najava: energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja – 2. privremeni poziv (4c1.3); otvoreni postupak dodjele
najava: inovacije novoosnovanih msp- faza ii (3d2.1.3); otvoreni postupak dodjele
najava: povećanje konkurentnosti i učinkovitosti msp putem ikt-a- faza ii (3d1.4); otvoreni postupak dodjele
najava: podrška poduzećima u stjecanju znakova kvalitete u svrhu poboljšanog pristupa tržištima i povećanja konkurentnosti (3d1.2.3); otvoreni postupak dodjele
najava: certifikatom do tržišta (3d1.2.1); otvoreni postupak dodjele
najava: podrška razvoju malih i srednjih poduzetnika u turizmu -faza ii (3d1.1.3); otvoreni postupak dodjele
najava: kompetentnost i razvoj msp – faza ii (3d1.1.2); otvoreni postupak dodjele
najava: promocija poduzetništva 2017 (3a2.4); ograničeni postupak dodjele
najava: pružanje visokokvalitetnih usluga za msp putem poduzetničkih potpornih institucija (ppi); otvoreni postupak dodjele
najava: razvoj pristupnih mreža (s pristupom sljedeće generacije – nga) u bijelim područjima (2a1.2); pristupih mreža sljedeće generacije (nga) u bijelim područjima pristupnih mreža sljedeće generacije ograničeni ili otvoreni postupak dodjele
izdvojeno

tagovi
H3
pretraži natječaje
anketa
newsletter
H4
H5
H6
strong
192
zadnja objava:
“eu projekti info”
smatrate li da je web stranica portala eu projekti info dovoljno jasna i koncizna?
b
i
em
Bolds strong 4
b 0
i 0
em 0
Zawartość strony internetowej powinno zawierać więcej niż 250 słów, z stopa tekst / kod jest wyższy niż 20%.
Pozycji używać znaczników (h1, h2, h3, ...), aby określić temat sekcji lub ustępów na stronie, ale zwykle, użyj mniej niż 6 dla każdego tagu pozycje zachować swoją stronę zwięzły.
Styl używać silnych i kursywy znaczniki podkreślić swoje słowa kluczowe swojej stronie, ale nie nadużywać (mniej niż 16 silnych tagi i 16 znaczników kursywy)

Statystyki strony

twitter:title pusty
twitter:description pusty
google+ itemprop=name pusty
Pliki zewnętrzne 44
Pliki CSS 14
Pliki javascript 30
Plik należy zmniejszyć całkowite odwołanie plików (CSS + JavaScript) do 7-8 maksymalnie.

Linki wewnętrzne i zewnętrzne

Linki 279
Linki wewnętrzne 17
Linki zewnętrzne 262
Linki bez atrybutu Title 222
Linki z atrybutem NOFOLLOW 0
Linki - Użyj atrybutu tytuł dla każdego łącza. Nofollow link jest link, który nie pozwala wyszukiwarkom boty zrealizują są odnośniki no follow. Należy zwracać uwagę na ich użytkowania

Linki wewnętrzne

Linki zewnętrzne

- http://eu-projekti.info
pregled svih natječaja http://eu-projekti.info/category/natjecaji/
naslovna http://www.eu-projekti.info/
o nama http://eu-projekti.info/o-nama-4
ipa http://eu-projekti.info/category/eu-fondovi-ipa
programi unije 2007. – 2013. http://eu-projekti.info/category/programi-unije-2007-2013
programi unije 2014. – 2020. http://eu-projekti.info/category/programi-unije-2014-2020
strukturni i drugi fondovi http://eu-projekti.info/category/eu-fondovi-strukturni-fondovi
ipa http://eu-projekti.info/category/primjeri-projekata-ipa
programi unije http://eu-projekti.info/category/primjeri-projekata-programi-unije
strukturni i drugi fondovi http://eu-projekti.info/category/primjeri-projekata-strukturni-fondovi
natječajna dokumentacija http://eu-projekti.info/category/savjeti-natjecajna-dokumentacija
pisanje projekata http://eu-projekti.info/category/savjeti-pisanje-projekata
provedba projekata http://eu-projekti.info/category/savjeti-provedba-projekata
tijela eu http://eu-projekti.info/category/institucije-eu
agencije eu http://eu-projekti.info/category/agencije-eu
uvod http://eu-projekti.info/agencije-eu
decentralizirane agencije http://eu-projekti.info/category/agencije-eu/decentralizirane-agencije
agencije i tijela euroatom-a http://eu-projekti.info/category/agencije-eu/agencije-i-tijela-euroatom-a
izvršne agencije http://eu-projekti.info/category/agencije-eu/izvrsne-agencije
edukacije http://eu-projekti.info/category/edukacije
knjižnica http://eu-projekti.info/knjiznica-2
aktualno http://eu-projekti.info/category/aktualno
natječaji http://eu-projekti.info/category/arhiva-natjecaja
kontakt http://eu-projekti.info/kontakt-2
http://www.eu-projekti.com
http://facebook.com/euprojekti.info
http://twitter.com/eu_projekti
http://www.linkedin.com/company/2717273?trk=tyah
http://www.eu-projekti.info/natjecaji/feed/
- http://eu-projekti.info/komentar-ariane-vela-trebaju-li-poduzetnici-strahovati-za-svoje-projekte

komentar ariane vela: trebaju li poduzetnici strahovati za svoje projekte

http://eu-projekti.info/komentar-ariane-vela-trebaju-li-poduzetnici-strahovati-za-svoje-projekte
- http://eu-projekti.info/otvoreno-je-5-natjecaja-za-podmjeru-4-1-programa-ruralnog-razvoja

otvoreno je pet natječaja za podmjeru 4.1. programa ruralnog razvoja...

http://eu-projekti.info/otvoreno-je-5-natjecaja-za-podmjeru-4-1-programa-ruralnog-razvoja
- http://eu-projekti.info/otvoren-poziv-u-sklopu-interreg-programa-italija-hrvatska

otvoren poziv u sklopu interreg programa italija – hrvatska...

http://eu-projekti.info/otvoren-poziv-u-sklopu-interreg-programa-italija-hrvatska
- http://eu-projekti.info/izdvojili-smo-najaktualnije-otvorene-natjecaje-23

izdvojili smo najaktualnije otvorene natječaje!...

http://eu-projekti.info/izdvojili-smo-najaktualnije-otvorene-natjecaje-23

upišite se na specijalistički program izobrazbe u području javne nabave

http://eu-projekti.info/specijalisticki-program-izobrazbe-u-podrucju-javne-nabave

objavljen je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnim službenicima, s konačnim prijedlogom zakona

http://eu-projekti.info/objavljen-je-prijedlog-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-drzavnim-sluzbenicima-s-konacnim-prijedlogom-zakona

prijavite se na informativne radionice za javni poziv: „internacionalizacija poslovanja msp-ova“

http://eu-projekti.info/prijavite-se-na-informativne-radionice-za-javni-poziv-internalizacija-poslovanja-msp-ova
više... http://www.eu-projekti.info/o-nama
svi otvoreni natječaji http://www.eu-projekti.info/category/natjecaji-naslovna//

modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju

http://eu-projekti.info/natjecaji/modernizacija-unaprjedenje-i-prosirenje-infrastrukture-studentskog-smjestaja-za-studente-u-nepovoljnom-polozaju

javni poziv za dostavu projektnih prijedloga „ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini“ hr. miz 9.a1

http://eu-projekti.info/natjecaji/javni-poziv-za-dostavu-projektnih-prijedloga-ulaganje-u-zdravstvenu-zastitu-na-primarnoj-razini-hr-miz-9-a1

potpora za distribuciju nenacionalnih europskih filmova – program automatske potpore za kinematografe (eacea/09/2016)

http://eu-projekti.info/natjecaji/potpora-za-distribuciju-nenacionalnih-europskih-filmova-program-automatske-potpore-za-kinematografe-eacea092016

poboljšanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za ranjive skupine (kk.08.1.2.01.)

http://eu-projekti.info/natjecaji/poboljsanje-isplativosti-i-pristupa-bolnicke-skrbi-za-ranjive-skupine-kk-08-1-2-01

promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode (kk.06.1.2.01)

http://eu-projekti.info/natjecaji/promicanje-odrzivog-koristenja-prirodne-bastine-u-nacionalnim-parkovima-i-parkovima-prirode-kk-06-1-2-01

trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ (kk.01.2.1.01)

http://eu-projekti.info/natjecaji/trajni-otvoreni-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-za-povecanje-razvoja-novih-proizvoda-i-usluga-koji-proizlaze-iz-aktivnosti-istrazivanja-i-razvoja

unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1

http://eu-projekti.info/natjecaji/unapredivanje-infrastrukture-pruzatelja-socijalnih-usluga-djeci-i-mladima-kao-podrska-procesu-deinstitucionalizacije-faza-1

unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1

http://eu-projekti.info/natjecaji/unaprjedivanje-infrastrukture-za-pruzanje-socijalnih-usluga-u-zajednici-osobama-s-invaliditetom-kao-podrska-procesu-deinstitucionalizacije-faza-1

razvoj e-usluga

http://eu-projekti.info/natjecaji/razvoj-e-usluga

poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti

http://eu-projekti.info/natjecaji/poboljsanje-pristupa-hitnoj-zdravstvenoj-zastiti

poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama

http://eu-projekti.info/natjecaji/poboljsanje-isplativosti-i-pristupa-dnevnim-bolnicama-iili-dnevnim-kirurgijama

unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1

http://eu-projekti.info/natjecaji/unaprjedivanje-infrastrukture-centara-za-socijalnu-skrb-kao-podrska-procesu-deinstitucionalizacije-faza-1

poziv na podnošenje prijedloga za program erasmus+ za 2017. godinu

http://eu-projekti.info/natjecaji/poziv-na-podnosenje-prijedloga-za-program-erasmus-za-2017-godinu

treći poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru instrumenta za povezivanje europe – cef

http://eu-projekti.info/natjecaji/treci-poziv-za-dostavu-projektnih-prijedloga-u-okviru-instrumenta-za-povezivanje-europe-cef

poziv na prijavu za dodjelu erasmus+ povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju 2017. – 2020.

http://eu-projekti.info/natjecaji/poziv-na-prijavu-za-dodjelu-erasmus-povelje-za-mobilnost-u-strukovnom-obrazovanju-i-osposobljavanju-2017-2020

razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom (up.02.2.2.02.)

http://eu-projekti.info/natjecaji/razvoj-usluge-osobne-asistencije-za-osobe-s-invaliditetom-up-02-2-2-02

natječaj na temu integracije mladih migranata i izbjeglica

http://eu-projekti.info/natjecaji/natjecaj-na-temu-integracije-mladih-migranata-i-izbjeglica

promicanje održivog razvoja prirodne baštine (kk.06.1.2.02)

http://eu-projekti.info/natjecaji/promicanje-odrzivog-razvoja-prirodne-bastine-kk-06-1-2-02

komercijalizacija inovacija u poduzetništvu (kk.03.2.2.02)

http://eu-projekti.info/natjecaji/komercijalizacija-inovacija-u-poduzetnistvu-kk-03-2-2-02

poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini

http://eu-projekti.info/natjecaji/poboljsanje-pristupa-primarnoj-zdravstvenoj-zastiti-s-naglaskom-na-udaljena-i-deprivirana-podrucja-kroz-ulaganja-u-potrebe-pruzatelja-usluga-zdravstvene-zastite-na-primarnoj-razini

program interreg europe – objava trećeg poziva na dostavu projektnih prijedloga

http://eu-projekti.info/natjecaji/program-interreg-europe

potpora za filmske festivale eacea/16/2016

http://eu-projekti.info/natjecaji/potpora-za-filmske-festivale-eacea162016

potpora za televizijsko emitiranje audiovizualnih europskih djela eacea 23/2016

http://eu-projekti.info/natjecaji/potpora-za-televizijsko-emitiranje-audiovizualnih-europskih-djela-eacea-232016

javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2017. godinu

http://eu-projekti.info/natjecaji/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-dodjelu-jednokratnih-financijskih-potpora-udrugama-za-2017-godinu

poziv na podnošenje projektnih prijedloga i prilika za financiranje infrastrukture digitalnih usluga

http://eu-projekti.info/natjecaji/poziv-na-podnosenje-projektnih-prijedloga-i-prilika-za-financiranje-infrastrukture-digitalnih-usluga

tip operacije 7.4.1. ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-podmjera-7-4-tip-operacije-7-4-1-ulaganja-u-pokretanje-poboljsanje-ili-prosirenje-lokalnih-temeljnih-usluga-za-ruralno-stanovnistvo-ukljucujuci-slobodno-vrijeme-i-kulturne-aktivn

javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova europske unije za 2017.g.

http://eu-projekti.info/natjecaji/javni-poziv-za-sufinanciranje-provedbe-projekata-udruga-ugovorenih-iz-programa-i-fondova-europske-unije-za-2017-g

poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-poboljsanje-pristupa-ranjivih-skupina-trzistu-rada-u-sektoru-turizma-i-ugostiteljstva-2

podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti up.03.2.3.02 (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/podrska-obrazovanju-odraslih-polaznika-ukljucivanjem-u-prioritetne-programe-obrazovanja-usmjerene-unapredenju-vjestina-i-kompetencija-polaznika-u-svrhu-povecanja-zaposljivosti-3

javni poziv za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta

http://eu-projekti.info/natjecaji/javni-poziv-za-neposredno-sufinanciranje-izrade-projektne-dokumentacije-za-ishodenje-gradevinske-dozvole-u-cilju-gradenja-reciklaznog-dvorista

program prekogranične suradnje italija-hrvatska 2014. – 2020.

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-program-prekogranicne-suradnje-italija-hrvatska-2014-2020

lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza iii up.01.3.1.01. otvoreni postupak/privremeni poziv

http://eu-projekti.info/natjecaji/lokalne-inicijative-za-poticanje-zaposljavanja-faza-iii-up-01-3-1-01-otvoreni-postupakprivremeni-poziv

stipendije mzo-a, ampeu-a i vlade sad-a: program fulbright za akademsku godinu 2018./2019.

http://eu-projekti.info/natjecaji/stipendije-mzo-a-ampeu-a-i-vlade-sad-a-program-fulbright-za-akademsku-godinu-2018-2019

javni poziv za dodjelu sredstava fonda za sufinanciranje provedbe eu projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu

http://eu-projekti.info/natjecaji/javni-poziv-za-dodjelu-sredstava-fonda-za-sufinanciranje-provedbe-eu-projekata-na-regionalnoj-i-lokalnoj-razini-za-2017-godinu

podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih up.02.2.2.05 (ograničeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/podrska-procesu-deinstitucionalizacije-i-prevencije-institucionalizacije-djece-i-mladih-up-02-2-2-05-ograniceni-poziv

podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom up.02.2.2.04 (ograničeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/podrska-daljnjem-procesu-deinstitucionalizacije-i-transformacije-domova-socijalne-skrbi-za-osobe-s-invaliditetom-up-02-2-2-04-ograniceni-poziv

podmjera 7.1. sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti

http://eu-projekti.info/natjecaji/podmjera-7-1-sastavljanje-i-azuriranje-planova-za-razvoj-opcina-i-sela-u-ruralnim-podrucjima-i-njihovih-temeljnih-usluga-te-planova-zastite-i-upravljanja-koji-se-odnose-na-lokalitete-natura-2000-i-d

stipendije programa hubert h. humphrey za akademsku godinu 2018./2019.

http://eu-projekti.info/natjecaji/stipendije-programa-hubert-h-humphrey-za-akademsku-godinu-2018-2019

podrška razvoju centara kompetencija kk.01.2.2.03. ograničeni poziv

http://eu-projekti.info/natjecaji/podrska-razvoju-centara-kompetencija-kk-01-2-2-03-ograniceni-poziv

građenje reciklažnih dvorišta kk.06.3.1.03 otvoreni poziv

http://eu-projekti.info/natjecaji/gradenje-reciklaznih-dvorista

internacionalizacija poslovanja msp-ova kk.03.2.1.07 trajno otvoreni poziv

http://eu-projekti.info/natjecaji/internacionalizacija-poslovanja-msp-ova-kk-03-2-1-07-trajno-otvoreni-poziv

poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava korisničkim institucijama iz prioritetne osi 5 – tehnička pomoć

http://eu-projekti.info/natjecaji/poziv-za-iskaz-interesa-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-korisnickim-institucijama-iz-prioritetne-osi-5-tehnicka-pomoc-2

razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta kk.06.5.2.02. ograničeni poziv

http://eu-projekti.info/natjecaji/razvijanje-sustava-upravljanja-i-kontrole-invazivnih-stranih-vrsta-kk-06-5-2-02-ograniceni-poziv

priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima kk.08.2.1.03. ograničeni poziv

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-priprema-dokumentacije-i-izgradnja-kapaciteta-za-provedbu-intervencijskih-planova-malih-gradova-na-ratom-pogodenim-podrucjima-beli-manastir-s-opcinom-darda-benkovac-knin-petrinja-i-vukovar

provedba intervencijskog plana grada vukovara; ograničeni poziv

http://eu-projekti.info/natjecaji/provedba-intervencijskog-plana-grada-vukovara-ograniceni-poziv

uspostava nacionalnog referentnog laboratorija za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve kk.06.2.1.01 ograničeni poziv

http://eu-projekti.info/natjecaji/uspostava-nacionalnog-referentnog-laboratorija-za-emisije-iz-motora-s-unutarnjim-izgaranjem-za-necestovne-pokretne-strojeve-kk-06-2-1-01-ograniceni-poziv

javni natječaj za dodjelu potpora inovatorima koji razvijaju i promoviraju inovacije za poduzetničko korištenje – 2017.g.

http://eu-projekti.info/natjecaji/javni-natjecaj-za-dodjelu-potpora-inovatorima-koji-razvijaju-i-promoviraju-inovacije-za-poduzetnicko-koristenje-2017-g

javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za poticanje razvoja turizma u gradu zagrebu – 2017.g.

http://eu-projekti.info/natjecaji/javni-natjecaj-za-dodjelu-financijskih-potpora-za-poticanje-razvoja-turizma-u-gradu-zagrebu-2017-g

komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga

http://eu-projekti.info/natjecaji/komunikacijska-podrska-drustveno-korisnim-programima-udruga

javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa eu za 2017.g.

http://eu-projekti.info/natjecaji/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-sufinanciranje-projekata-organizacija-civilnoga-drustva-ugovorenih-u-okviru-programa-eu-za-2017-g

razvoj infrastrukture poduzetničkih zona kk.03.1.2.03. otvoreni poziv

http://eu-projekti.info/natjecaji/razvoj-infrastrukture-poduzetnickih-zona-kk-03-1-2-03

otvoreni javni poziv za program „cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“

http://eu-projekti.info/natjecaji/otvoreni-javni-poziv-za-program-cjelozivotno-obrazovanje-za-obrtnistvo

tip operacije 4.1.1. restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstva; sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 eur standardnog ekonomskog rezultata

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-04-ulaganja-u-fizicku-imovinu-podmjera-4-1-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-tip-operacije-4-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnosti-poljopri

tip operacije 4.1.1. restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava; sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 eur standardnog ekonomskog rezultata

http://eu-projekti.info/natjecaji/tip-operacije-4-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnosti-poljoprivrednih-gospodarstava-sektor-stocarstva-i-peradarstva-za-poljoprivredna-gospodarstva-ekonomske-velicine-preko

tip operacije 4.1.1. restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava; sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6.000 do 250.000 eur standardnog ekonomskog rezultata

http://eu-projekti.info/natjecaji/tip-operacije-4-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnosti-poljoprivrednih-gospodarstava-sektor-voca-i-povrca-za-poljoprivredna-gospodarstva-ekonomske-velicine-od-6-000-do-250

tip operacije 4.1.1. restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava; sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 eur standardnog ekonomskog rezultata

http://eu-projekti.info/natjecaji/tip-operacije-4-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnosti-poljoprivrednih-gospodarstava-sektor-voca-i-povrca-za-poljoprivredna-gospodarstva-ekonomske-velicine-preko-250-000-eur

tip operacije 4.1.2. zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-04-ulaganja-u-fizicku-imovinu-podmjera-4-1-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-tip-operacije-4-1-2-zbrinjavanje-rukovanje-i-koristenje-stajskog-gnojiva-u-cilju-smanj
sve najave natječaja http://www.eu-projekti.info/category/natjecaji-u-najavi

najava: program life

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-program-life

najava: 9.1.1. uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-9-1-1-uspostava-proizvodackih-grupa-i-organizacija

najava: mjera i.20. energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-i-20-energetska-ucinkovitost-i-ublazavanje-klimatskih-promjena

najava: mjera i.8. zaštita zdravlja i sigurnost

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-i-8-zastita-zdravlja-i-sigurnost

najava: mjera “produktivna ulaganja u akvakulturu”

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-produktivna-ulaganja-u-akvakulturu

najava: mjera iv.4. prerada proizvoda ribarstva i akvakulture

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-iv-4-prerada-proizvoda-ribarstva-i-akvakulture

najava: mjera iv.3. stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-iv-3-stavljanje-na-trziste-proizvoda-ribarstva-i-akvakulture

najava: 8.6.3. marketing drvenih i nedrvenih šumskih proizvoda

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-8-6-3-marketing-drvenih-i-nedrvenih-sumskih-proizvoda

najava: 8.5.2. uspostava i uređenje poučnih staza vidikovaca i ostale manje infrastrukture

http://eu-projekti.info/natjecaji/8-5-2-uspostava-i-uredenje-poucnih-staza-vidikovaca-i-ostale-manje-infrastrukture

najava: 8.5.1. konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-8-5-1-konverzija-degradiranih-sumskih-sastojina-i-sumskih-kultura

najava: razvoj poslovne infrastrukture – zone – faza 1 (3a2.2.2); ograničeni postupak dodjele

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-razvoj-poslovne-infrastrukture-zone-faza-1-3a2-2-2

najava: mjera 4. ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.2. potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda, tip operacije 4.2.1. povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-4-ulaganja-u-fizicku-imovinu-podmjera-4-2-potpora-za-ulaganja-u-preradu-marketing-iili-razvoj-poljoprivrednih-proizvoda-tip-operacije-4-2-1-povecanje-dodane-vrijednosti-poljopriv

najava: mjera 4. ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.1. potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, tip operacije 4.1.3. korištenje obnovljivih izvora energije

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-4-ulaganja-u-fizicku-imovinu-podmjera-4-1-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-tip-operacije-4-1-3-koristenje-obnovljivih-izvora-energije

najava: natječaj za provedbu podmjere 6.3., tip operacije 6.3.1. “potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

http://eu-projekti.info/natjecaji/natjecaj-za-provedbu-podmjere-6-3-tip-operacije-6-3-1-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava

najava: jačanje kapaciteta ocd-a za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-jacanje-kapaciteta-ocd-a-za-podrsku-ucinkovitoj-resocijalizaciji-i-reintegraciji-pocinitelja-kaznenih-djela-u-drustvenu-zajednicu

najava: suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti za participativno upravljanje proračunskim procesima te praćenje postupaka javne nabave (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-suradnja-organizacija-civilnoga-drustva-i-lokalnih-vlasti-za-participativno-upravljanje-proracunskim-procesima-te-pracenje-postupaka-javne-nabave

najava: prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo ocd-a i lokalne zajednice – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-prostori-sudjelovanja-razvoj-programa-revitalizacije-prostora-u-javnom-vlasnistvu-kroz-partnerstvo-ocd-a-i-lokalne-zajednice-faza-i-2

najava: podrška partnerskim inovativnim projektima civilnog, javnog i poslovnog sektora za ponovno korištenje otvorenih javnih podataka i razvoj ict/mobilnih aplikacija za kvalitetnije sudjelovanje građana u lokalnom odlučivanju – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-podrska-partnerskim-inovativnim-projektima-civilnog-javnog-i-poslovnog-sektora-za-ponovno-koristenje-otvorenih-javnih-podataka-i-razvoj-ictmobilnih-aplikacija-za-kvalitetnije-sudjelovanje-gr-2

najava: osnaživanje doprinosa ocd-a za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-osnazivanje-doprinosa-ocd-a-za-provedbu-programa-gradanskog-odgoja-i-obrazovanja-faza-i-2

najava: kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-kultura-u-centru-potpora-razvoju-javno-civilnog-partnerstva-u-kulturi-faza-i

najava: promocija kvalitete strukovnog obrazovanja kroz podršku strukovnim školama u razvoju i uvođenju inovativnih rješenja te modernih i novih tehnologija – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-promocija-kvalitete-strukovnog-obrazovanja-kroz-podrsku-strukovnim-skolama-u-razvoju-i-uvodenju-inovativnih-rjesenja-te-modernih-i-novih-tehnologija-faza-i

najava: razvoj i unapređenje modela učenja kroz rad te provedba unaprjeđenog modela stručne prakse u visokom obrazovanju (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-razvoj-i-unapredenje-modela-ucenja-kroz-rad-te-provedba-unaprjedenog-modela-strucne-prakse-u-visokom-obrazovanju

najava: sufinanciranje troškova uključivanja djece u socio-ekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske ustanove (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-sufinanciranje-troskova-ukljucivanja-djece-u-socio-ekonomski-nepovoljnoj-situaciji-u-predskolske-ustanove

najava: programska, stručna i financijska potpora obrazovanju učenika pripadnika romske nacionalne manjine (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-programska-strucna-i-financijska-potpora-obrazovanju-ucenika-pripadnika-romske-nacionalne-manjine

najava: osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza iii (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-osiguravanje-pomocnika-u-nastavi-i-strucnih-komunikacijskih-posrednika-ucenicima-s-teskocama-u-razvoju-u-osnovnoskolskim-i-srednjoskolskim-odgojno-obrazovnim-ustanovama-faza-iii

najava: internacionalizacija visokog obrazovanja – razvoj studijskih programa na stranim jezicima u prioritetnim područjima i združenih studija – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-internacionalizacija-visokog-obrazovanja-razvoj-studijskih-programa-na-stranim-jezicima-u-prioritetnim-podrucjima-i-zdruzenih-studija-faza-i

najava: provedba hko-a na razini visokog obrazovanja (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-provedba-hko-a-na-razini-visokog-obrazovanja

najava: uključivanje marginaliziranih skupina u zajednicu kroz kulturne aktivnosti i projekte faza i. (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-ukljucivanje-marginaliziranih-skupina-u-zajednicu-kroz-kulturne-aktivnosti-i-projekte-faza-i

najava: borba protiv diskriminacije – preduvjet za socijalno uključivanje najranjivijih skupina – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-borba-protiv-diskriminacije-preduvjet-za-socijalno-ukljucivanje-najranjivijih-skupina-faza-i

najava: razvoj i provedba modela suradnje s organizacijama civilnog društva u pružanju izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike domovinskog rata kao model pružanja usluga u zajednici (otvoreni postupak/trajni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-razvoj-i-provedba-modela-suradnje-s-organizacijama-civilnog-drustva-u-pruzanju-izvaninstitucionalnih-usluga-za-hrvatske-branitelje-i-stradalnike-domovinskog-rata-kao-model-pruzanja-usluga-u-za

najava: razvoj medija zajednice (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-razvoj-medija-zajednice

najava: širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv )

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-sirenje-mreze-socijalnih-usluga-u-zajednici-faza-i

najava: specijalističko usavršavanje doktora medicine (ograničeni postupak/trajni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-specijalisticko-usavrsavanje-doktora-medicine-2

najava: promocija zdravlja i prevencija bolesti – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-promocija-zdravlja-i-prevencija-bolesti-faza-i-2

najava: poziv unutar programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-poziv-unutar-programa-integrirane-fizicke-gospodarske-i-socijalne-regeneracije-malih-gradova-na-ratom-pogodenim-podrucjima

najava: jačanje poslovanja za društveno poduzetništvo – faza 1 (otvoreni postupak / privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-jacanje-poslovanja-za-drustveno-poduzetnistvo-faza-1

najava: umjetnost i kultura 54+ – faza i. (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-umjetnost-i-kultura-54-faza-i

najava: podrška programima usmjerenim mladima – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-podrska-programima-usmjerenim-mladima-faza-i

najava: podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-podrska-socijalnom-ukljucivanju-i-zaposljavanju-marginaliziranih-skupina

najava: podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom – faza 1 (ograničeni postupak/trajni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-podrska-daljnjem-procesu-deinstitucionalizacije-i-transformacije-domova-socijalne-skrbi-za-osobe-s-invaliditetom-faza-1

najava: podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih – faza 1 (ograničeni postupak/trajni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-podrska-procesu-deinstitucionalizacije-i-prevencije-institucionalizacije-djece-i-mladih-faza-1

najava: izgradnja kapaciteta dionika za pružanje kvalitetnih informacija i provedba informiranja o mogućnostima, pravima i obvezama poslodavaca i mladih/podrška mladima u izboru karijere sukladno potrebama tržišta rada

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-izgradnja-kapaciteta-dionika-za-pruzanje-kvalitetnih-informacija-i-provedba-informiranja-o-mogucnostima-pravima-i-obvezama-poslodavaca-i-mladihpodrska-mladima-u-izboru-karijere-sukladno-potr-2

najava: jačanje socijalnog dijaloga – faza iii (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-jacanje-socijalnog-dijaloga-faza-iii-2

najava: razvoj standarda zanimanja i provedba hko-a

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-razvoj-standarda-zanimanja-i-provedba-hko-a

najava: mjera 01 – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjera 1.1. potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanje vještina, tip operacije 1.1.2. strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-01-prenosenje-znanja-i-aktivnosti-informiranja-podmjera-1-1-potpora-za-strukovno-osposobljavanje-i-aktivnosti-za-stjecanje-vjestina-tip-operacije-1-1-2-strukovno-osposoblja

najava: mjera 01 – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjera 1.1. potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanje vještina, tip operacije 1.1.1. strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgoj

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-01-prenosenje-znanja-i-aktivnosti-informiranja-podmjera-1-1-potpora-za-strukovno-osposobljavanje-i-aktivnosti-za-stjecanje-vjestina-tip-operacije-1-1-1-strukovno-osposoblja

najava: mjera 02 – savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima, podmjera 2.1. potpora za pružanje savjetodavnih usluga, tip operacije 2.1.1. savjetovanje o višestrukoj sukladnosti, mjeri poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene i ekološkoj poljoprivredi

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-02-savjetodavne-sluzbe-sluzbe-za-upravljanje-poljoprivrednim-gospodarstvom-i-pomoc-poljoprivrednim-gospodarstvima-podmjera-2-1-potpora-za-pruzanje-savjetodavnih-usluga-tip-2

najava: mjera 02 – savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima, podmjera 2.1. potpora za pružanje savjetodavnih usluga, tip operacije 2.1.2. savjetovanje o modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-02-savjetodavne-sluzbe-sluzbe-za-upravljanje-poljoprivrednim-gospodarstvom-i-pomoc-poljoprivrednim-gospodarstvima-podmjera-2-1-potpora-za-pruzanje-savjetodavnih-usluga-tip

najava: mjera 02 – savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima, podmjera 2.1. potpora za pružanje savjetodavnih usluga, tip operacije 2.1.3. savjetovanje šumoposjednika

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-02-savjetodavne-sluzbe-sluzbe-za-upravljanje-poljoprivrednim-gospodarstvom-i-pomoc-poljoprivrednim-gospodarstvima-podmjera-2-1-potpora-za-pruzanje-savjetodavnih-usluga-tip-operacij

najava: mjera 02 – savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima, podmjera 2.3. potpora za osposobljavanje savjetnika, tip operacije 2.3.1. osposobljavanje savjetnika

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-02-savjetodavne-sluzbe-sluzbe-za-upravljanje-poljoprivrednim-gospodarstvom-i-pomoc-poljoprivrednim-gospodarstvima-podmjera-2-3-potpora-za-osposobljavanje-savjetnika-tip-operacije-2

najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.2. potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda, tip operacije 4.2.2. korištenje obnovljivih izvora energijefond: europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-04-ulaganja-u-fizicku-imovinu-podmjera-4-2-potpora-za-ulaganja-u-preradu-marketing-iili-razvoj-poljoprivrednih-proizvoda-tip-operacije-4-2-2-koristenje-obnovljivih-izvora-energij

najava: mjera 03 – sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu, podmjera 3.1. potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete, tip operacije 3.1.1. potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-03-sustavi-kvalitete-za-poljoprivredne-proizvode-i-hranu-podmjera-3-1-potpora-za-novo-sudjelovanje-u-sustavima-kvalitete-tip-operacije-3-1-1-potpora-za-sudjelovanje-poljoprivrednik

najava: mjera 08 – ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjera 8.6. potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda, tip operacije 8.6.1. modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-08-ulaganja-u-razvoj-sumskih-podrucja-i-poboljsanje-odrzivosti-suma-podmjera-8-6-potpora-za-ulaganja-u-sumarske-tehnologije-te-u-preradu-mobilizaciju-i-marketing-sumskih-proizvoda-2

najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.3. potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva, tip operacije 4.3.1. investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-04-ulaganja-u-fizicku-imovinu-podmjera-4-3-potpora-za-ulaganja-u-infrastrukturu-vezano-uz-razvoj-modernizaciju-ili-prilagodbu-poljoprivrede-i-sumarstva-tip-operacije-4-3-1-investi

najava: mjera 01 – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjera 1.1. potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina, tip operacije 1.1.4. radionice za subjekte koji su uključeni u kratke lance opskrbe i proizvođačke grupe i organizacije

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-01-prenosenje-znanja-i-aktivnosti-informiranja-podmjera-1-1-potpora-za-strukovno-osposobljavanje-i-aktivnosti-stjecanja-vjestina-tip-operacije-1-1-4-radionice-za-subjekte-koji-su-u

najava: mjera 08 – ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjera 8.6. potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda, tip operacije 8.6.2. modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-08-ulaganja-u-razvoj-sumskih-podrucja-i-poboljsanje-odrzivosti-suma-podmjera-8-6-potpora-za-ulaganja-u-sumarske-tehnologije-te-u-preradu-mobilizaciju-i-marketing-sumskih-proizvoda

najava: mjera 03 – sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, podmjera 3.2. potpora za aktivnosti informiranja i promicanja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu, tip operacije 3.2.1. potpora za troškove informiranja i promoviranja

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-03-sustavi-kvalitete-za-poljoprivredne-i-prehrambene-proizvode-podmjera-3-2-potpora-za-aktivnosti-informiranja-i-promicanja-koje-provode-skupine-proizvodaca-na-unutarnjem-trzistu-ti

najava: mjera 06 – razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.2. potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području, tip operacije 6.2.1. potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-06-razvoj-poljoprivrednih-gospodarstava-i-poslovanja-podmjera-6-2-potpora-ulaganju-u-pokretanje-nepoljoprivrednih-djelatnosti-u-ruralnom-podrucju-tip-operacije-6-2-1-potpora-ulagan

najava: mjera 06 – razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.4. ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima, tip operacije 6.4.1. razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-06-razvoj-poljoprivrednih-gospodarstava-i-poslovanja-podmjera-6-4-ulaganja-u-razvoj-nepoljoprivrednih-djelatnosti-u-ruralnim-podrucjima-tip-operacije-6-4-1-razvoj-nepoljoprivrednih

najava: mjera 07 – temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, podmjera 7.2. ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, tip operacije 7.2.2. ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-07-temeljne-usluge-i-obnova-sela-u-ruralnim-podrucjima-podmjera-7-2-ulaganja-u-izradu-poboljsanje-ili-prosirenje-svih-vrsta-male-infrastrukture-ukljucujuci-ulaganja-u-obnovljive-iz

najava: mjera 16 – suradnja, podmjera 16.1. potpora za osnivanje i rad operativnih skupina europskog inovacijskog partnerstva (eip) za poljoprivrednu produktivnost i održivost, tip operacije 16.1.1. potpora za osnivanje operativnih skupina

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-16-suradnja-podmjera-16-1-potpora-za-osnivanje-i-rad-operativnih-skupina-europskog-inovacijskog-partnerstva-eip-za-poljoprivrednu-produktivnost-i-odrzivost-tip-operacije-16-1-1-p

najava: mjera 16 – suradnja, podmjera 16.1. potpora za osnivanje i rad operativnih skupina europskog inovacijskog partnerstva (eip) za poljoprivrednu produktivnost i održivost, tip operacije 16.1.2. operativne skupine

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-16-suradnja-podmjera-16-1-potpora-za-osnivanje-i-rad-operativnih-skupina-europskog-inovacijskog-partnerstva-eip-za-poljoprivrednu-produktivnost-i-odrzivost-tip-operacije-16-1-2-o

najava: mjera 01 – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjera 1.1. potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina, tip operacije 1.1.3. strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednike

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-01-prenosenje-znanja-i-aktivnosti-informiranja-podmjera-1-1-potpora-za-strukovno-osposobljavanje-i-aktivnosti-stjecanja-vjestina-tip-operacije-1-1-3-strukovno-osposobljavanje-za-ml

http://eu-projekti.info/natjecaji/22444

najava: mjera 01 – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjera 1.2. potpore za demonstracijske aktivnosti i informativne aktivnosti, tip operacije 1.2.1. demonstracijske aktivnosti

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-01-prenosenje-znanja-i-aktivnosti-informiranja-podmjera-1-2-potpore-za-demonstracijske-aktivnosti-i-informativne-aktivnosti-tip-operacije-1-2-1-demonstracijske-aktivnosti

najava: mjera 06 – razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.1. potpora mladim poljoprivrednicima, tip operacije 6.1.1. potpora mladim poljoprivrednicima

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-06-razvoj-poljoprivrednih-gospodarstava-i-poslovanja-podmjera-6-1-potpora-mladim-poljoprivrednicima-tip-operacije-6-1-1-potpora-mladim-poljoprivrednicima

najava: mjera 16 – suradnja, podmjera 16.4. potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u lancu opskrbe za uspostavljanje i razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta, tip operacije 16.4.1. kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-16-suradnja-podmjera-16-4-potpora-za-horizontalnu-i-vertikalnu-suradnju-sudionika-u-lancu-opskrbe-za-uspostavljanje-i-razvoj-kratkih-lanaca-opskrbe-i-lokalnih-trzista-te-za-promicanj-2

najava: mjera 16 – suradnja, podmjera 16.2. potpora za pilot-projekte i za razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija, tip operacije 16.2.1. pilot projekti i razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-16-suradnja-podmjera-16-4-potpora-za-horizontalnu-i-vertikalnu-suradnju-sudionika-u-lancu-opskrbe-za-uspostavljanje-i-razvoj-kratkih-lanaca-opskrbe-i-lokalnih-trzista-te-za-promicanj

najava: mjera 19 – leader – clld, podmjera 19.3. priprema i provedba aktivnosti suradnje lag-a, tip operacije 19.3.1. priprema i provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupine

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-19-leader-clld-podmjera-19-3-priprema-i-provedba-aktivnosti-suradnje-lag-a-tip-operacije-19-3-1-priprema-i-provedba-aktivnosti-sudjelovanja-lokalne-akcijske-skupine

najava: mjera 19 – leader – clld, podmjera 19.3. priprema i provedba aktivnosti suradnje lag-a, tip operacije 19.3.2. provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupine

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-19-leader-clld-podmjera-19-3-priprema-i-provedba-aktivnosti-suradnje-lag-a-tip-operacije-19-3-2-provedba-aktivnosti-sudjelovanja-lokalne-akcijske-skupine

najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.3. potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva 4.3.2. komasacija poljoprivrednog zemljišta

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-04-ulaganja-u-fizicku-imovinu-podmjera-4-3-potpora-za-ulaganja-u-infrastrukturu-vezano-uz-razvoj-modernizaciju-ili-prilagodbu-poljoprivrede-i-sumarstva-4-3-2-komasacija-poljoprivre

najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.4. potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva, tip operacije 4.4.1. neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-04-ulaganja-u-fizicku-imovinu-podmjera-4-4-potpora-neproizvodnim-ulaganjima-vezanim-uz-postizanje-agro-okolisnih-i-klimatskih-ciljeva-tip-operacije-4-4-1-neproizvodna-ulaganja-veza

najava: lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza iii

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-poziv-za-dostavu-projektnih-prijedloga-lokalne-inicijative-za-poticanje-zaposljavanja-faza-iii

najava: natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere ii.1. inovacije

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-natjecaj-za-dodjelu-potpore-u-okviru-mjere-ii-1-inovacije

najava: natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere i.1. inovacije

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-natjecaj-za-dodjelu-potpore-u-okviru-mjere-i-1-inovacije

najava: povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta za stjecanje praktičnih vještina u ciljanim sektorima srednjeg strukovnog obrazovanja s ciljem postizanja veće zapošljivosti učenika srednjeg strukovnog obrazovanja (10.a3.1); ograničeni postupak dodjele

http://eu-projekti.info/natjecaji/22340

najava: provedba shema za razvoj poduzetništva (9b1.2.3); otvoreni postupak dodjele

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-provedba-shema-za-razvoj-poduzetnistva

najava: provedba pojedinačnih projekata iz intervencijskih planova (9b1.2.2); ograničeni postupak dodjele

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-provedba-pojedinacnih-projekata-iz-intervencijskih-planova

najava: provedba pilot aktivnosti koje imaju za cilj promociju socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva ratnih veterana i civilnih žrtava domovinskog rata (9a4); ograničeni postupak dodjele

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-provedba-pilot-aktivnosti-koje-imaju-za-cilj-promociju-socijalne-ukljucenosti-i-smanjenje-siromastva-ratnih-veterana-i-civilnih-zrtava-domovinskog-rata

najava: poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih master-planova funkcionalnih regija krapinsko – zagorske županije, zagrebačke županije i grada zagreba, sisačko – moslavačke županije i bjelovarsko – bilogorske županije; ograničeni postupak dodjele

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-poziv-za-sufinanciranje-izrade-regionalnih-prometnih-master-planova-funkcionalnih-regija-krapinsko-zagorske-zupanije-zagrebacke-zupanije-i-grada-zagreba-sisacko-moslavack

najava: shema provedbe planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama s akcijskim planovima (6iii2.6); ograničeni (ili otvoreni) postupak dodjele

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-shema-provedbe-planova-upravljanja-strogo-zasticenim-vrstama-s-akcijskim-planovima

najava: shema unapređenja postojećih i uspostave novih oporavilišta za divlje životinje (6iii2.4); ograničeni postupak dodjele

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-shema-unapredenja-postojecih-i-uspostave-novih-oporavilista-za-divlje-zivotinje

najava: shema kontrole i eradikacije prioritetnih invazivnih stranih vrsta (6iii2.2); ograničeni postupak dodjele

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-shema-kontrole-i-eradikacije-prioritetnih-invazivnih-stranih-vrsta

najava: izgradnja kompostišta za obradu odvojeno prikupljenog biorazgradivog otpada; otvoreni postupak dodjele

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-izgradnja-kompostista-za-obradu-odvojeno-prikupljenog-biorazgradivog-otpada

najava: izgradnja sortirnica za odvojeno prikupljeni otpad; otvoreni postupak dodjele

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-izgradnja-sortirnica-za-odvojeno-prikupljeni-otpad

najava: implementacija programa edukativnih aktivnosti; otvoreni postupak dodjele

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-implementacija-programa-edukativnih-aktivnosti

najava: javni poziv za dodjelu državnih potpora za zapošljavanje osoba s inavliditetom za 2017.

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-javni-poziv-za-dodjelu-drzavnih-potpora-za-zaposljavanje-osoba-s-inavliditetom-za-2017

najava: sanacije odlagališta komunalnog otpada; otvoreni postupak dodjele

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-sanacije-odlagalista-komunalnog-otpada

najava: shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama (5a1.2); otvoreni postupak dodjele

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-shema-za-jacanje-primijenjenih-istrazivanja-za-mjere-prilagodbe-klimatskim-promjenama

najava: pilot projekt “energetska obnova javnih zgrada” (4c1.4); otvoreni postupak dodjele

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-pilot-projekt-energetska-obnova-javnih-zgrada

najava: energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja – 2. privremeni poziv (4c1.3); otvoreni postupak dodjele

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-energetska-obnova-zgrada-i-koristenje-obnovljivih-izvora-energije-u-javnim-ustanovama-koje-obavljaju-djelatnost-odgoja-i-obrazovanja-2-privremeni-poziv

najava: inovacije novoosnovanih msp- faza ii (3d2.1.3); otvoreni postupak dodjele

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-inovacije-novoosnovanih-msp-faza-ii

najava: povećanje konkurentnosti i učinkovitosti msp putem ikt-a- faza ii (3d1.4); otvoreni postupak dodjele

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-povecanje-konkurentnosti-i-ucinkovitosti-msp-putem-ikt-a-faza-ii

najava: podrška poduzećima u stjecanju znakova kvalitete u svrhu poboljšanog pristupa tržištima i povećanja konkurentnosti (3d1.2.3); otvoreni postupak dodjele

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-podrska-poduzecima-u-stjecanju-znakova-kvalitete-u-svrhu-poboljsanog-pristupa-trzistima-i-povecanja-konkurentnosti

najava: certifikatom do tržišta (3d1.2.1); otvoreni postupak dodjele

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-certifikatom-do-trzista

najava: podrška razvoju malih i srednjih poduzetnika u turizmu -faza ii (3d1.1.3); otvoreni postupak dodjele

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-podrska-razvoju-malih-i-srednjih-poduzetnika-u-turizmu-faza-ii

najava: kompetentnost i razvoj msp – faza ii (3d1.1.2); otvoreni postupak dodjele

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-kompetentnost-i-razvoj-msp-faza-ii

najava: promocija poduzetništva 2017 (3a2.4); ograničeni postupak dodjele

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-promocija-poduzetnistva-2017

najava: pružanje visokokvalitetnih usluga za msp putem poduzetničkih potpornih institucija (ppi); otvoreni postupak dodjele

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-pruzanje-visokokvalitetnih-usluga-za-msp-putem-poduzetnickih-potpornih-institucija-ppi

najava: razvoj pristupnih mreža (s pristupom sljedeće generacije – nga) u bijelim područjima (2a1.2); pristupih mreža sljedeće generacije (nga) u bijelim područjima pristupnih mreža sljedeće generacije ograničeni ili otvoreni postupak dodjele

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-razvoj-pristupnih-mreza-s-pristupom-sljedece-generacije-nga-u-bijelim-podrucjima
- http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2016/01/menad--ment-esi-fondova-2014.docx
- https://www.pbz.hr/hr/mali-srednji-poduzetnici

izdvojeno

http://www.eu-projekti.info/category/izdvojeno
godišnji plan natječaja za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva u 2017.g. http://eu-projekti.info/info-dani-o-natjecajima-za-financiranje-projekata-i-programa-organizacija-civilnog-drustva-u-2017-g
plan objave natječaja za 2017.g. u okviru mjera operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020.g. http://eu-projekti.info/plan-objave-natjecaja-za-2017-g-u-okviru-mjera-operativnog-programa-za-pomorstvo-i-ribarstvo-2014-2020-g
indikativni godišnji plan poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz operativnog programa "učinkoviti ljudski potencijali" 2014.-2020. za 2017.g. http://eu-projekti.info/indikativni-godisnji-plan-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga-sufinanciranih-iz-operativnog-programa-ucinkoviti-ljudski-potencijali-2014-2020-za-2017-g
plan objave natječaja za 2017. godinu za mjere ruralnog razvoja http://eu-projekti.info/plan-objave-natjecaja-za-2017-godinu-za-mjere-ruralnog-razvoja
indikativni godišnji plan poziva na dostavu projektnih prijedloga (pdp) sufinanciranih iz operativnog programa „konkurentnost i kohezija‟ 2014.-2020. za 2017. godinu http://eu-projekti.info/indikativni-godisnji-plan-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga-pdp-sufinanciranih-iz-operativnog-programa-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-za-2017-godinu
- http://www.uep.hr/voditelj-pripreme-i-provedbe-eu-projekata-1/
2014. - 2020. http://eu-projekti.info/tag/2014-2020
ariana vela http://eu-projekti.info/tag/ariana-vela
bespovratna sredstva http://eu-projekti.info/tag/bespovratna-sredstva-2
demokratizacija i dobro upravljanje http://eu-projekti.info/tag/demokratizacija-i-dobro-upravljanje
društvo i društvene znanosti http://eu-projekti.info/tag/drustvo-i-drustvene-znanosti
edukacija http://eu-projekti.info/tag/edukacija
esf http://eu-projekti.info/tag/esf
eu http://eu-projekti.info/tag/eu
eu fondovi http://eu-projekti.info/tag/eu-fondovi
eu projekti http://eu-projekti.info/tag/eu-projekti
europa http://eu-projekti.info/tag/europa
europska komisija http://eu-projekti.info/tag/europska-komisija
europski socijalni fond http://eu-projekti.info/tag/europski-socijalni-fond
hrvatska http://eu-projekti.info/tag/hrvatska
informacijske i komunikacijske tehnologije http://eu-projekti.info/tag/informacijske-i-komunikacijske-tehnologije
inovacije http://eu-projekti.info/tag/inovacije
ipa http://eu-projekti.info/tag/ipa
kohezijski fond http://eu-projekti.info/tag/kohezijski-fond
konferencija http://eu-projekti.info/tag/konferencija
konkurentnost http://eu-projekti.info/tag/konkurentnost
kultura http://eu-projekti.info/tag/kultura
mala i srednja poduzeća http://eu-projekti.info/tag/mala-i-srednja-poduzeca
ministarstvo regionalnog razvoja i fondova eu http://eu-projekti.info/tag/ministarstvo-regionalnog-razvoja-i-fondova-eu
minpo http://eu-projekti.info/tag/minpo
mladi http://eu-projekti.info/tag/mladi
mrrfeu http://eu-projekti.info/tag/mrrfeu
natječaj http://eu-projekti.info/tag/natjecaj
obrazovanje http://eu-projekti.info/tag/obrazovanje
okoliš http://eu-projekti.info/tag/okolis
operativni program http://eu-projekti.info/tag/operativni-program
operativni program učinkoviti ljudski potencijali http://eu-projekti.info/tag/operativni-program-ucinkoviti-ljudski-potencijali
op učinkoviti ljudski potencijali http://eu-projekti.info/tag/op-ucinkoviti-ljudski-potencijali
poduzetništvo http://eu-projekti.info/tag/poduzetnistvo
poljoprivreda http://eu-projekti.info/tag/poljoprivreda
prekogranična suradnja http://eu-projekti.info/tag/prekogranicna-suradnja
programi unije http://eu-projekti.info/tag/programi-unije
program ruralnog razvoja http://eu-projekti.info/tag/program-ruralnog-razvoja
projekt http://eu-projekti.info/tag/projekt
radionica http://eu-projekti.info/tag/radionica
strukturni fondovi http://eu-projekti.info/tag/strukturni-fondovi
turizam http://eu-projekti.info/tag/turizam
udruge http://eu-projekti.info/tag/udruge
učilište eu projekti http://eu-projekti.info/tag/uciliste-eu-projekti
zapošljavanje http://eu-projekti.info/tag/zaposljavanje
znanost i tehnologija http://eu-projekti.info/tag/znanost-i-tehnologija
- https://www.pbz.hr/hr/mali-srednji-poduzetnici
- http://www.uep.hr/
eu projekti http://www.eu-projekti.com/
uvjete oglašavanja na portalu "eu projekti info" http://www.eu-projekti.info/uvjeti-oglasavanja-na-portalu-eu-projekti-info
opcije za partnerstvo portala http://www.eu-projekti.info/mogucnosti-partnerstva-portala-eu-projekti-info
pravila korištenja http://www.eu-projekti.info/pravila-koristenja
- http://eu-projekti.info

Zdjęcia

Zdjęcia 12
Zdjęcia bez atrybutu ALT 5
Zdjęcia bez atrybutu TITLE 12
Korzystanie Obraz ALT i TITLE atrybutu dla każdego obrazu.

Zdjęcia bez atrybutu TITLE

http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2012/09/euprojektiinfo-logo.jpg
http://eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2016/12/ariana-vela-komentar.jpg
http://eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2017/04/projekt-51-100x100.jpg
http://eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2017/03/interregitalija-100x100.jpg
http://eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2017/04/msp-100x100.jpg
http://eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2015/11/banner.png
http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2016/03/pbz_sinergija_banner_300x100px1.jpg
http://eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2016/04/banner-uep-voditelj.jpg
http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2015/09/unnamed1.gif
http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2016/03/pbz_sinergija_banner_300x100px1.jpg
http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2015/05/banner-uep.png
http://eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2015/06/logo_footer.png

Zdjęcia bez atrybutu ALT

http://eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2015/11/banner.png
http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2016/03/pbz_sinergija_banner_300x100px1.jpg
http://eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2016/04/banner-uep-voditelj.jpg
http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2015/09/unnamed1.gif
http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2016/03/pbz_sinergija_banner_300x100px1.jpg

Ranking:


Alexa Traffic
Daily Global Rank Trend
Daily Reach (Percent)

Majestic SEOText on page:

natječaji iz regije i iz središta eu te sve relevantne informacije o eu fondovima dostupne na jednom mjestu! --> --> broj objavljenih natječaja:192 zadnja objava: 25.04.2017. pregled svih natječaja naslovna o nama eu fondovi ipa programi unije 2007. – 2013. programi unije 2014. – 2020. strukturni i drugi fondovi primjeri projekata ipa programi unije strukturni i drugi fondovi savjeti natječajna dokumentacija pisanje projekata provedba projekata tijela eu agencije eu uvod decentralizirane agencije agencije i tijela euroatom-a izvršne agencije edukacije knjižnica arhiva aktualno natječaji kontakt pratite nas : --> --> aktualno 25/02/2013 - invento --> komentar ariane vela: trebaju li poduzetnici strahovati za svoje projekte uoči manifestacije pod nazivom „tjedan eu fondova“ povećana je pažnja poduzetnika za pozivima koji su najavljeni za 2017.g., a poduzetnički je cilj dobro se informirati i na vrijeme započeti s pripremom projektnih prijedloga i popratne dokumentacije kako bi isti bili pravovremeno... podijeli: proČitajte viŠe--> otvoreno je pet natječaja za podmjeru 4.1. programa ruralnog razvoja... otvoren poziv u sklopu interreg programa italija – hrvatska... izdvojili smo najaktualnije otvorene natječaje!... upišite se na specijalistički program izobrazbe u području javne nabave objavljen je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnim službenicima, s konačnim prijedlogom zakona prijavite se na informativne radionice za javni poziv: „internacionalizacija poslovanja msp-ova“ natječaji --> pretraži natječaje rok za prijavusve04.201705.201706.201707.201708.201709.201710.201711.201712.201712.201807.201912.201906.202012.202006.2022 iznosi sredstavasvedo 100.000 eura100.000 - 200.000 eura200.000 - 500.000 eura500.000 - 1.000.000 euraviše od 1.000.000 eura državesve eu 27 pridružene države hrvatska srbija bih crna gora makedonija turska albanija natječaji u najavisve natječaj u najavi vrsta natječajasve bespovratna sredstva javna nabava - dobra javna nabava - usluge javna nabava - radovi tema/sektorsve okoliš mladi informacijske i komunikacijske tehnologije demokratizacija i dobro upravljanje energija hrana poduzetništvo promet obrazovanje mediji zdravlje kultura prekogranična suradnja društvo i društvene znanosti svemir poljoprivreda sigurnost turizam ostalo sve zapošljavanje znanost i tehnologija infrastruktura prijaviteljisve tijela državne uprave izuzev vlade i ministarstava jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mala i srednja poduzeća velika poduzeća udruge udruge poslodavaca sindikati zadruge instituti fakulteti neformalna udruženja i inicijative obiteljska poljoprivredna gospodarstva fizičke osobe ministarstva razvojne agencije poduzetnički inkubatori klasteri osnovne škole srednje škole ustanove ostalo partnerisve tijela državne uprave izuzev vlade i ministarstava jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mala i srednja poduzeća velika poduzeća udruge udruge poslodavaca sindikati zadruge instituti fakulteti neformalna udruženja i inicijative obiteljska poljoprivredna gospodarstva fizičke osobe ministarstva razvojne agencije poduzetnički inkubatori klasteri osnovne škole srednje škole ustanove ostalo o nama portal “eu projekti info” rezultat je sinergije dviju organizacija; obrta za poslovno savjetovanje “eu projekti” i novoosnovane udruge “institut za razvoj poduzetništva i eu projekte”. zajedno smo ostvarili pionirski pothvat – objavili smo natječaje iz regije i one iz središta eu kako bi vam bili dostupni na jednom mjestu i saželi sve relevantne informacije o eu fondovima. više... tagovi2014. - 2020. ariana vela bespovratna sredstva demokratizacija i dobro upravljanje društvo i društvene znanosti edukacija esf eu eu fondovi eu projekti europa europska komisija europski socijalni fond hrvatska informacijske i komunikacijske tehnologije inovacije ipa kohezijski fond konferencija konkurentnost kultura mala i srednja poduzeća ministarstvo regionalnog razvoja i fondova eu minpo mladi mrrfeu natječaj obrazovanje okoliš operativni program operativni program učinkoviti ljudski potencijali op učinkoviti ljudski potencijali poduzetništvo poljoprivreda prekogranična suradnja programi unije program ruralnog razvoja projekt radionica strukturni fondovi turizam udruge učilište eu projekti zapošljavanje znanost i tehnologija --> --> otvoreni natječajisvi natjeČaji --> svi otvoreni natječaji modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju javni poziv za dostavu projektnih prijedloga „ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini“ hr. miz 9.a1 potpora za distribuciju nenacionalnih europskih filmova – program automatske potpore za kinematografe (eacea/09/2016) poboljšanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za ranjive skupine (kk.08.1.2.01.) promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode (kk.06.1.2.01) trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ (kk.01.2.1.01) unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 razvoj e-usluga poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 poziv na podnošenje prijedloga za program erasmus+ za 2017. godinu treći poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru instrumenta za povezivanje europe – cef poziv na prijavu za dodjelu erasmus+ povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju 2017. – 2020. razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom (up.02.2.2.02.) natječaj na temu integracije mladih migranata i izbjeglica promicanje održivog razvoja prirodne baštine (kk.06.1.2.02) komercijalizacija inovacija u poduzetništvu (kk.03.2.2.02) poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini program interreg europe – objava trećeg poziva na dostavu projektnih prijedloga potpora za filmske festivale eacea/16/2016 potpora za televizijsko emitiranje audiovizualnih europskih djela eacea 23/2016 javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2017. godinu poziv na podnošenje projektnih prijedloga i prilika za financiranje infrastrukture digitalnih usluga tip operacije 7.4.1. ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova europske unije za 2017.g. poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva (otvoreni postupak/privremeni poziv) podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti up.03.2.3.02 (otvoreni postupak/privremeni poziv) javni poziv za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta program prekogranične suradnje italija-hrvatska 2014. – 2020. lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza iii up.01.3.1.01. otvoreni postupak/privremeni poziv stipendije mzo-a, ampeu-a i vlade sad-a: program fulbright za akademsku godinu 2018./2019. javni poziv za dodjelu sredstava fonda za sufinanciranje provedbe eu projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih up.02.2.2.05 (ograničeni poziv) podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom up.02.2.2.04 (ograničeni poziv) podmjera 7.1. sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti stipendije programa hubert h. humphrey za akademsku godinu 2018./2019. podrška razvoju centara kompetencija kk.01.2.2.03. ograničeni poziv građenje reciklažnih dvorišta kk.06.3.1.03 otvoreni poziv internacionalizacija poslovanja msp-ova kk.03.2.1.07 trajno otvoreni poziv poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava korisničkim institucijama iz prioritetne osi 5 – tehnička pomoć razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta kk.06.5.2.02. ograničeni poziv priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima kk.08.2.1.03. ograničeni poziv provedba intervencijskog plana grada vukovara; ograničeni poziv uspostava nacionalnog referentnog laboratorija za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve kk.06.2.1.01 ograničeni poziv javni natječaj za dodjelu potpora inovatorima koji razvijaju i promoviraju inovacije za poduzetničko korištenje – 2017.g. javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za poticanje razvoja turizma u gradu zagrebu – 2017.g. komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa eu za 2017.g. razvoj infrastrukture poduzetničkih zona kk.03.1.2.03. otvoreni poziv otvoreni javni poziv za program „cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ tip operacije 4.1.1. restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstva; sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 eur standardnog ekonomskog rezultata tip operacije 4.1.1. restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava; sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 eur standardnog ekonomskog rezultata tip operacije 4.1.1. restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava; sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6.000 do 250.000 eur standardnog ekonomskog rezultata tip operacije 4.1.1. restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava; sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 eur standardnog ekonomskog rezultata tip operacije 4.1.2. zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš sve najave natječaja najava: program life najava: 9.1.1. uspostava proizvođačkih grupa i organizacija najava: mjera i.20. energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena najava: mjera i.8. zaštita zdravlja i sigurnost najava: mjera “produktivna ulaganja u akvakulturu” najava: mjera iv.4. prerada proizvoda ribarstva i akvakulture najava: mjera iv.3. stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture najava: 8.6.3. marketing drvenih i nedrvenih šumskih proizvoda najava: 8.5.2. uspostava i uređenje poučnih staza vidikovaca i ostale manje infrastrukture najava: 8.5.1. konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura najava: razvoj poslovne infrastrukture – zone – faza 1 (3a2.2.2); ograničeni postupak dodjele najava: mjera 4. ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.2. potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda, tip operacije 4.2.1. povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima najava: mjera 4. ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.1. potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, tip operacije 4.1.3. korištenje obnovljivih izvora energije najava: natječaj za provedbu podmjere 6.3., tip operacije 6.3.1. “potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” najava: jačanje kapaciteta ocd-a za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu (otvoreni postupak/privremeni poziv) najava: suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti za participativno upravljanje proračunskim procesima te praćenje postupaka javne nabave (otvoreni postupak/privremeni poziv) najava: prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo ocd-a i lokalne zajednice – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv) najava: podrška partnerskim inovativnim projektima civilnog, javnog i poslovnog sektora za ponovno korištenje otvorenih javnih podataka i razvoj ict/mobilnih aplikacija za kvalitetnije sudjelovanje građana u lokalnom odlučivanju – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv) najava: osnaživanje doprinosa ocd-a za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv) najava: kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv) najava: promocija kvalitete strukovnog obrazovanja kroz podršku strukovnim školama u razvoju i uvođenju inovativnih rješenja te modernih i novih tehnologija – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv) najava: razvoj i unapređenje modela učenja kroz rad te provedba unaprjeđenog modela stručne prakse u visokom obrazovanju (otvoreni postupak/privremeni poziv) najava: sufinanciranje troškova uključivanja djece u socio-ekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske ustanove (otvoreni postupak/privremeni poziv) najava: programska, stručna i financijska potpora obrazovanju učenika pripadnika romske nacionalne manjine (otvoreni postupak/privremeni poziv) najava: osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza iii (otvoreni postupak/privremeni poziv) najava: internacionalizacija visokog obrazovanja – razvoj studijskih programa na stranim jezicima u prioritetnim područjima i združenih studija – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv) najava: provedba hko-a na razini visokog obrazovanja (otvoreni postupak/privremeni poziv) najava: uključivanje marginaliziranih skupina u zajednicu kroz kulturne aktivnosti i projekte faza i. (otvoreni postupak/privremeni poziv) najava: borba protiv diskriminacije – preduvjet za socijalno uključivanje najranjivijih skupina – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv) najava: razvoj i provedba modela suradnje s organizacijama civilnog društva u pružanju izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike domovinskog rata kao model pružanja usluga u zajednici (otvoreni postupak/trajni poziv) najava: razvoj medija zajednice (otvoreni postupak/privremeni poziv) najava: širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv ) najava: specijalističko usavršavanje doktora medicine (ograničeni postupak/trajni poziv) najava: promocija zdravlja i prevencija bolesti – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv) najava: poziv unutar programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima (otvoreni postupak/privremeni poziv) najava: jačanje poslovanja za društveno poduzetništvo – faza 1 (otvoreni postupak / privremeni poziv) najava: umjetnost i kultura 54+ – faza i. (otvoreni postupak/privremeni poziv) najava: podrška programima usmjerenim mladima – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv) najava: podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina (otvoreni postupak/privremeni poziv) najava: podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom – faza 1 (ograničeni postupak/trajni poziv) najava: podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih – faza 1 (ograničeni postupak/trajni poziv) najava: izgradnja kapaciteta dionika za pružanje kvalitetnih informacija i provedba informiranja o mogućnostima, pravima i obvezama poslodavaca i mladih/podrška mladima u izboru karijere sukladno potrebama tržišta rada najava: jačanje socijalnog dijaloga – faza iii (otvoreni postupak/privremeni poziv) najava: razvoj standarda zanimanja i provedba hko-a najava: mjera 01 – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjera 1.1. potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanje vještina, tip operacije 1.1.2. strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike najava: mjera 01 – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjera 1.1. potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanje vještina, tip operacije 1.1.1. strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgoj najava: mjera 02 – savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima, podmjera 2.1. potpora za pružanje savjetodavnih usluga, tip operacije 2.1.1. savjetovanje o višestrukoj sukladnosti, mjeri poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene i ekološkoj poljoprivredi najava: mjera 02 – savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima, podmjera 2.1. potpora za pružanje savjetodavnih usluga, tip operacije 2.1.2. savjetovanje o modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava najava: mjera 02 – savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima, podmjera 2.1. potpora za pružanje savjetodavnih usluga, tip operacije 2.1.3. savjetovanje šumoposjednika najava: mjera 02 – savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima, podmjera 2.3. potpora za osposobljavanje savjetnika, tip operacije 2.3.1. osposobljavanje savjetnika najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.2. potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda, tip operacije 4.2.2. korištenje obnovljivih izvora energijefond: europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj najava: mjera 03 – sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu, podmjera 3.1. potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete, tip operacije 3.1.1. potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje najava: mjera 08 – ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjera 8.6. potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda, tip operacije 8.6.1. modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.3. potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva, tip operacije 4.3.1. investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja najava: mjera 01 – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjera 1.1. potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina, tip operacije 1.1.4. radionice za subjekte koji su uključeni u kratke lance opskrbe i proizvođačke grupe i organizacije najava: mjera 08 – ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjera 8.6. potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda, tip operacije 8.6.2. modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva najava: mjera 03 – sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, podmjera 3.2. potpora za aktivnosti informiranja i promicanja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu, tip operacije 3.2.1. potpora za troškove informiranja i promoviranja najava: mjera 06 – razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.2. potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području, tip operacije 6.2.1. potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti najava: mjera 06 – razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.4. ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima, tip operacije 6.4.1. razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima najava: mjera 07 – temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, podmjera 7.2. ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, tip operacije 7.2.2. ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta najava: mjera 16 – suradnja, podmjera 16.1. potpora za osnivanje i rad operativnih skupina europskog inovacijskog partnerstva (eip) za poljoprivrednu produktivnost i održivost, tip operacije 16.1.1. potpora za osnivanje operativnih skupina najava: mjera 16 – suradnja, podmjera 16.1. potpora za osnivanje i rad operativnih skupina europskog inovacijskog partnerstva (eip) za poljoprivrednu produktivnost i održivost, tip operacije 16.1.2. operativne skupine najava: mjera 01 – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjera 1.1. potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina, tip operacije 1.1.3. strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednike najava: mjera 01 – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjera 1.2. potpore za demonstracijske aktivnosti i informativne aktivnosti, tip operacije 1.2.1. demonstracijske aktivnosti najava: mjera 06 – razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.1. potpora mladim poljoprivrednicima, tip operacije 6.1.1. potpora mladim poljoprivrednicima najava: mjera 16 – suradnja, podmjera 16.4. potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u lancu opskrbe za uspostavljanje i razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta, tip operacije 16.4.1. kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta najava: mjera 16 – suradnja, podmjera 16.2. potpora za pilot-projekte i za razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija, tip operacije 16.2.1. pilot projekti i razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija najava: mjera 19 – leader – clld, podmjera 19.3. priprema i provedba aktivnosti suradnje lag-a, tip operacije 19.3.1. priprema i provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupine najava: mjera 19 – leader – clld, podmjera 19.3. priprema i provedba aktivnosti suradnje lag-a, tip operacije 19.3.2. provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupine najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.3. potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva 4.3.2. komasacija poljoprivrednog zemljišta najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.4. potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva, tip operacije 4.4.1. neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša najava: lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza iii najava: natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere ii.1. inovacije najava: natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere i.1. inovacije najava: povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta za stjecanje praktičnih vještina u ciljanim sektorima srednjeg strukovnog obrazovanja s ciljem postizanja veće zapošljivosti učenika srednjeg strukovnog obrazovanja (10.a3.1); ograničeni postupak dodjele najava: provedba shema za razvoj poduzetništva (9b1.2.3); otvoreni postupak dodjele najava: provedba pojedinačnih projekata iz intervencijskih planova (9b1.2.2); ograničeni postupak dodjele najava: provedba pilot aktivnosti koje imaju za cilj promociju socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva ratnih veterana i civilnih žrtava domovinskog rata (9a4); ograničeni postupak dodjele najava: poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih master-planova funkcionalnih regija krapinsko – zagorske županije, zagrebačke županije i grada zagreba, sisačko – moslavačke županije i bjelovarsko – bilogorske županije; ograničeni postupak dodjele najava: shema provedbe planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama s akcijskim planovima (6iii2.6); ograničeni (ili otvoreni) postupak dodjele najava: shema unapređenja postojećih i uspostave novih oporavilišta za divlje životinje (6iii2.4); ograničeni postupak dodjele najava: shema kontrole i eradikacije prioritetnih invazivnih stranih vrsta (6iii2.2); ograničeni postupak dodjele najava: izgradnja kompostišta za obradu odvojeno prikupljenog biorazgradivog otpada; otvoreni postupak dodjele najava: izgradnja sortirnica za odvojeno prikupljeni otpad; otvoreni postupak dodjele najava: implementacija programa edukativnih aktivnosti; otvoreni postupak dodjele najava: javni poziv za dodjelu državnih potpora za zapošljavanje osoba s inavliditetom za 2017. najava: sanacije odlagališta komunalnog otpada; otvoreni postupak dodjele najava: shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama (5a1.2); otvoreni postupak dodjele najava: pilot projekt “energetska obnova javnih zgrada” (4c1.4); otvoreni postupak dodjele najava: energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja – 2. privremeni poziv (4c1.3); otvoreni postupak dodjele najava: inovacije novoosnovanih msp- faza ii (3d2.1.3); otvoreni postupak dodjele najava: povećanje konkurentnosti i učinkovitosti msp putem ikt-a- faza ii (3d1.4); otvoreni postupak dodjele najava: podrška poduzećima u stjecanju znakova kvalitete u svrhu poboljšanog pristupa tržištima i povećanja konkurentnosti (3d1.2.3); otvoreni postupak dodjele najava: certifikatom do tržišta (3d1.2.1); otvoreni postupak dodjele najava: podrška razvoju malih i srednjih poduzetnika u turizmu -faza ii (3d1.1.3); otvoreni postupak dodjele najava: kompetentnost i razvoj msp – faza ii (3d1.1.2); otvoreni postupak dodjele najava: promocija poduzetništva 2017 (3a2.4); ograničeni postupak dodjele najava: pružanje visokokvalitetnih usluga za msp putem poduzetničkih potpornih institucija (ppi); otvoreni postupak dodjele najava: razvoj pristupnih mreža (s pristupom sljedeće generacije – nga) u bijelim područjima (2a1.2); pristupih mreža sljedeće generacije (nga) u bijelim područjima pristupnih mreža sljedeće generacije ograničeni ili otvoreni postupak dodjele --> izdvojeno --> godišnji plan natječaja za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva u 2017.g.plan objave natječaja za 2017.g. u okviru mjera operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020.g.indikativni godišnji plan poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz operativnog programa "učinkoviti ljudski potencijali" 2014.-2020. za 2017.g.plan objave natječaja za 2017. godinu za mjere ruralnog razvojaindikativni godišnji plan poziva na dostavu projektnih prijedloga (pdp) sufinanciranih iz operativnog programa „konkurentnost i kohezija‟ 2014.-2020. za 2017. godinu --> novostikomentar: zašto kasne pripreme za strukturne fondove?hrvatskoj kronično nedostaju kvalitetni konzultanti za eu fondovekomentar: dajemo mladima priliku da postanu konzultanti za eu fondove!komentar: tko je kriv što ste izabrali lošeg konzultanta – on ili vi?komentar: ministre, pokažite nam listu od 200 projekata za strukturne fondove! --> anketa smatrate li da je web stranica portala eu projekti info dovoljno jasna i koncizna? smatram ne smatram potrebno poboljšati pogledaj rezultate --> newsletter prijavite se na naš newsletter e-mail adresa: tagovi2014. - 2020. ariana vela bespovratna sredstva demokratizacija i dobro upravljanje društvo i društvene znanosti edukacija esf eu eu fondovi eu projekti europa europska komisija europski socijalni fond hrvatska informacijske i komunikacijske tehnologije inovacije ipa kohezijski fond konferencija konkurentnost kultura mala i srednja poduzeća ministarstvo regionalnog razvoja i fondova eu minpo mladi mrrfeu natječaj obrazovanje okoliš operativni program operativni program učinkoviti ljudski potencijali op učinkoviti ljudski potencijali poduzetništvo poljoprivreda prekogranična suradnja programi unije program ruralnog razvoja projekt radionica strukturni fondovi turizam udruge učilište eu projekti zapošljavanje znanost i tehnologija --> --> portal „eu projekti info“ i pripadajući sadržaj u vlasništvu su obrta za poslovno savjetovanje eu projekti i udruge institut za razvoj poduzetništva i eu projekte - irpeu. ovdje možete pronaći uvjete oglašavanja na portalu "eu projekti info", opcije za partnerstvo portala i pravila korištenja. za više informacija, kontaktirajte marketing@eu-projekti.com rado ćemo objaviti zanimljiv sadržaj! ako nam želite poslati objavu, tekst, komentar, primjer vašeg projekta ili prijedlog, kontaktirajte nas na urednistvo@eu-projekti.com. eu projekti info © 2012. - 2017.


Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 3632

One word

Two words phrases

Three words phrases

pod - 3.41% (124)
najava: - 2.73% (99)
- 2.04% (74)
mjera - 1.82% (66)
poziv - 1.76% (64)
postupak - 1.62% (59)
otvoren - 1.54% (56)
otvoreni - 1.46% (53)
rad - 1.43% (52)
razvoj - 1.4% (51)
potpora - 1.07% (39)
program - 1.02% (37)
tip - 1.02% (37)
operacije - 0.96% (35)
projekt - 0.91% (33)
poziv) - 0.85% (31)
podmjera - 0.83% (30)
poljoprivredni - 0.83% (30)
privremeni - 0.77% (28)
natječaj - 0.74% (27)
faza - 0.74% (27)
2017 - 0.74% (27)
(otvoreni - 0.74% (27)
postupak/privremeni - 0.72% (26)
dodjele - 0.69% (25)
eur - 0.66% (24)
fond - 0.66% (24)
aktivnosti - 0.63% (23)
info - 0.63% (23)
ulaganja - 0.63% (23)
ili - 0.63% (23)
ograničeni - 0.55% (20)
1.1. - 0.52% (19)
2017. - 0.47% (17)
--> - 0.47% (17)
2.1. - 0.44% (16)
1.2. - 0.44% (16)
podrška - 0.44% (16)
usluga - 0.41% (15)
poljoprivrednih - 0.41% (15)
projekti - 0.41% (15)
javni - 0.39% (14)
programa - 0.39% (14)
provedba - 0.39% (14)
plan - 0.36% (13)
mladi - 0.36% (13)
sve - 0.36% (13)
strukovno - 0.33% (12)
4.1. - 0.33% (12)
prijedlog - 0.33% (12)
dodjelu - 0.28% (10)
poboljšanje - 0.28% (10)
razvoja - 0.28% (10)
konkurentnost - 0.28% (10)
rada - 0.28% (10)
proizvoda - 0.28% (10)
obrazovanja - 0.25% (9)
6.1. - 0.25% (9)
infrastrukture - 0.25% (9)
područjima - 0.25% (9)
poljoprivrednim - 0.25% (9)
3.1. - 0.25% (9)
službe - 0.25% (9)
skrb - 0.25% (9)
institucionalizacije - 0.25% (9)
osposobljavanje - 0.25% (9)
fondovi - 0.25% (9)
prijedloga - 0.25% (9)
projekata - 0.25% (9)
2017.g. - 0.22% (8)
upravljanje - 0.22% (8)
informiranja - 0.22% (8)
okoliš - 0.22% (8)
udruge - 0.22% (8)
natječaja - 0.22% (8)
povećanje - 0.22% (8)
projektnih - 0.22% (8)
suradnja - 0.22% (8)
gospodarstva - 0.22% (8)
2020. - 0.22% (8)
financiranje - 0.22% (8)
gospodarstava - 0.22% (8)
tehnologija - 0.22% (8)
sektor - 0.22% (8)
procesu - 0.19% (7)
operativni - 0.19% (7)
konkurentnosti - 0.19% (7)
deinstitucionalizacije - 0.19% (7)
poljoprivredna - 0.19% (7)
cilj - 0.19% (7)
mjere - 0.19% (7)
šumskih - 0.19% (7)
lokalne - 0.19% (7)
iii - 0.19% (7)
2014. - 0.19% (7)
3.2. - 0.19% (7)
programi - 0.19% (7)
ako - 0.19% (7)
nam - 0.19% (7)
godinu - 0.19% (7)
ipa - 0.19% (7)
skupina - 0.19% (7)
djela - 0.19% (7)
modernizacija - 0.19% (7)
dostavu - 0.17% (6)
organizacija - 0.17% (6)
vrsta - 0.17% (6)
unije - 0.17% (6)
pristupa - 0.17% (6)
agencije - 0.17% (6)
planova - 0.17% (6)
6.2. - 0.17% (6)
kvalitete - 0.17% (6)
rezultat - 0.17% (6)
poslovanja - 0.17% (6)
mladim - 0.17% (6)
razvoju - 0.17% (6)
sufinanciranje - 0.17% (6)
ruralno - 0.17% (6)
msp - 0.17% (6)
kroz - 0.17% (6)
marketing - 0.17% (6)
preko - 0.17% (6)
imovinu, - 0.17% (6)
znanost - 0.17% (6)
pružanje - 0.17% (6)
kultura - 0.17% (6)
proizvoda, - 0.17% (6)
vještina - 0.17% (6)
pomoć - 0.17% (6)
poduzeća - 0.17% (6)
komentar - 0.17% (6)
korištenje - 0.17% (6)
civilnog - 0.17% (6)
natječaji - 0.17% (6)
200 - 0.17% (6)
inovacije - 0.17% (6)
fizičku - 0.17% (6)
rado - 0.14% (5)
socijalni - 0.14% (5)
(ograničeni - 0.14% (5)
novih - 0.14% (5)
projekte - 0.14% (5)
koji - 0.14% (5)
okviru - 0.14% (5)
opskrbe - 0.14% (5)
više - 0.14% (5)
informiranja, - 0.14% (5)
energije - 0.14% (5)
potencijali - 0.14% (5)
ljudski - 0.14% (5)
skupine - 0.14% (5)
trajni - 0.14% (5)
poduzetnički - 0.14% (5)
učinkoviti - 0.14% (5)
europski - 0.14% (5)
tržišta - 0.14% (5)
osobe - 0.14% (5)
poljoprivreda - 0.14% (5)
shema - 0.14% (5)
djelatnost - 0.14% (5)
portal - 0.14% (5)
8.6. - 0.14% (5)
tehnologije - 0.14% (5)
prenošenje - 0.14% (5)
hrvatska - 0.14% (5)
znanja - 0.14% (5)
ste - 0.14% (5)
eura - 0.14% (5)
savjetovanje - 0.14% (5)
ruralni - 0.14% (5)
nama - 0.14% (5)
16.1. - 0.11% (4)
službe, - 0.11% (4)
suradnja, - 0.11% (4)
suradnje - 0.11% (4)
veličine - 0.11% (4)
izgradnja - 0.11% (4)
kao - 0.11% (4)
mladima - 0.11% (4)
pilot - 0.11% (4)
širenje - 0.11% (4)
preradu, - 0.11% (4)
gospodarstvom - 0.11% (4)
invaliditetom - 0.11% (4)
250.000 - 0.11% (4)
rezultata - 0.11% (4)
obrazovanje - 0.11% (4)
poduzetništvo - 0.11% (4)
6.4. - 0.11% (4)
razini - 0.11% (4)
sustavi - 0.11% (4)
savjetodavne - 0.11% (4)
grada - 0.11% (4)
model - 0.11% (4)
djelatnosti - 0.11% (4)
lokalnih - 0.11% (4)
poljoprivredne - 0.11% (4)
nepoljoprivrednih - 0.11% (4)
priprema - 0.11% (4)
nas - 0.11% (4)
4.2. - 0.11% (4)
malih - 0.11% (4)
postupak/trajni - 0.11% (4)
područja - 0.11% (4)
mladih - 0.11% (4)
obrazovanju - 0.11% (4)
podnošenje - 0.11% (4)
infrastrukturu - 0.11% (4)
strukovnog - 0.11% (4)
kvalitetni - 0.11% (4)
fondova - 0.11% (4)
ekonomskog - 0.11% (4)
druga - 0.11% (4)
srednje - 0.11% (4)
ekonomske - 0.11% (4)
4.1.1. - 0.11% (4)
škole - 0.11% (4)
vještina, - 0.11% (4)
strukturni - 0.11% (4)
poduzetništva - 0.11% (4)
ruralnim - 0.11% (4)
19.3. - 0.11% (4)
pet - 0.11% (4)
bili - 0.11% (4)
ruralnog - 0.11% (4)
restrukturiranje, - 0.11% (4)
socijalne - 0.11% (4)
svi - 0.11% (4)
ratnih - 0.11% (4)
tijela - 0.11% (4)
društva - 0.11% (4)
mala - 0.11% (4)
standardnog - 0.11% (4)
sredstava - 0.11% (4)
uprave - 0.11% (4)
4.3. - 0.11% (4)
zapošljavanje - 0.11% (4)
generacije - 0.11% (4)
jačanje - 0.11% (4)
srednja - 0.11% (4)
potpore - 0.11% (4)
inicijative - 0.11% (4)
županije - 0.11% (4)
dobro - 0.11% (4)
institut - 0.11% (4)
gospodarstvima, - 0.11% (4)
novo - 0.11% (4)
koje - 0.08% (3)
2.3. - 0.08% (3)
poticanje - 0.08% (3)
savjetodavnih - 0.08% (3)
usluga, - 0.08% (3)
djece - 0.08% (3)
energetska - 0.08% (3)
upravljanja - 0.08% (3)
tehnologija, - 0.08% (3)
internacionalizacija - 0.08% (3)
osi - 0.08% (3)
stavljanje - 0.08% (3)
proizvode - 0.08% (3)
provedbu - 0.08% (3)
kapaciteta - 0.08% (3)
gospodarstava; - 0.08% (3)
uspostava - 0.08% (3)
promicanje - 0.08% (3)
ostalo - 0.08% (3)
sljedeće - 0.08% (3)
vlade - 0.08% (3)
turizam - 0.08% (3)
znanosti - 0.08% (3)
društvo - 0.08% (3)
društvene - 0.08% (3)
mreža - 0.08% (3)
socijalno - 0.08% (3)
fizičke - 0.08% (3)
modela - 0.08% (3)
sukladno - 0.08% (3)
msp- - 0.08% (3)
uključivanje - 0.08% (3)
poslodavaca - 0.08% (3)
prekogranična - 0.08% (3)
demokratizacija - 0.08% (3)
2014.-2020. - 0.08% (3)
operativnog - 0.08% (3)
smo - 0.08% (3)
natječaje - 0.08% (3)
unutar - 0.08% (3)
zakona - 0.08% (3)
prijavite - 0.08% (3)
bespovratna - 0.08% (3)
sredstva - 0.08% (3)
informacijske - 0.08% (3)
komunikacijske - 0.08% (3)
godišnji - 0.08% (3)
usluge - 0.08% (3)
javna - 0.08% (3)
nabava - 0.08% (3)
ustanove - 0.08% (3)
poslovno - 0.08% (3)
osnivanje - 0.08% (3)
i/ili - 0.08% (3)
obnova - 0.08% (3)
operativnih - 0.08% (3)
zajednici - 0.08% (3)
obnovljivih - 0.08% (3)
socijalnih - 0.08% (3)
kontakt - 0.08% (3)
poziva - 0.08% (3)
udruga - 0.08% (3)
poslovanja, - 0.08% (3)
provedbe - 0.08% (3)
pokretanje - 0.08% (3)
eacea - 0.08% (3)
6.2.1. - 0.08% (3)
izvora - 0.08% (3)
prirodne - 0.08% (3)
sudjelovanje - 0.08% (3)
kratki - 0.08% (3)
isti - 0.08% (3)
vela - 0.08% (3)
partnerstva - 0.08% (3)
promocija - 0.08% (3)
vam - 0.08% (3)
stjecanje - 0.08% (3)
sudjelovanja - 0.08% (3)
skrbi - 0.08% (3)
ocd-a - 0.08% (3)
primarnoj - 0.08% (3)
proširenje - 0.08% (3)
postupaka - 0.08% (3)
dokumentacije - 0.08% (3)
manje - 0.08% (3)
uzgoj - 0.06% (2)
informacija - 0.06% (2)
kvalitetnih - 0.06% (2)
2012. - 0.06% (2)
primjer - 0.06% (2)
poljoprivrednike - 0.06% (2)
kontaktirajte - 0.06% (2)
klimatske - 0.06% (2)
poljoprivreda, - 0.06% (2)
mjeri - 0.06% (2)
6.4.1. - 0.06% (2)
clld, - 0.06% (2)
leader - 0.06% (2)
procesa - 0.06% (2)
lag-a, - 0.06% (2)
akcijske - 0.06% (2)
4.4. - 0.06% (2)
šumarstva - 0.06% (2)
postupaka, - 0.06% (2)
16.2. - 0.06% (2)
16.4. - 0.06% (2)
poljoprivrednicima - 0.06% (2)
6.1.1. - 0.06% (2)
portala - 0.06% (2)
kratkih - 0.06% (2)
vezi - 0.06% (2)
lanaca - 0.06% (2)
i.1. - 0.06% (2)
srednjeg - 0.06% (2)
2017.g.plan - 0.06% (2)
bijelim - 0.06% (2)
nga) - 0.06% (2)
objave - 0.06% (2)
sufinanciranih - 0.06% (2)
što - 0.06% (2)
strukturne - 0.06% (2)
pristupnih - 0.06% (2)
institucija - 0.06% (2)
otpada; - 0.06% (2)
odvojeno - 0.06% (2)
osoba - 0.06% (2)
zgrada - 0.06% (2)
fondove! - 0.06% (2)
putem - 0.06% (2)
1.2.1. - 0.06% (2)
demonstracijske - 0.06% (2)
drva - 0.06% (2)
opreme - 0.06% (2)
alata - 0.06% (2)
vezano - 0.06% (2)
razvoj, - 0.06% (2)
prilagodbu - 0.06% (2)
modernizaciju - 0.06% (2)
strojeva, - 0.06% (2)
mobilizaciju - 0.06% (2)
sustavima - 0.06% (2)
savjetnika - 0.06% (2)
prehrambene - 0.06% (2)
održivosti - 0.06% (2)
šumarske - 0.06% (2)
šuma, - 0.06% (2)
poljoprivrede - 0.06% (2)
stjecanja - 0.06% (2)
smatram - 0.06% (2)
(eip) - 0.06% (2)
inovacijskog - 0.06% (2)
dionika - 0.06% (2)
poljoprivrednu - 0.06% (2)
održivost, - 0.06% (2)
produktivnost - 0.06% (2)
europskog - 0.06% (2)
7.2. - 0.06% (2)
3.2.1. - 0.06% (2)
sadržaj - 0.06% (2)
ulaganju - 0.06% (2)
newsletter - 0.06% (2)
konzultanti - 0.06% (2)
područjima, - 0.06% (2)
promjene - 0.06% (2)
stipendije - 0.06% (2)
one - 0.06% (2)
obrta - 0.06% (2)
“eu - 0.06% (2)
mjestu - 0.06% (2)
tagovi2014. - 0.06% (2)
esf - 0.06% (2)
edukacija - 0.06% (2)
ariana - 0.06% (2)
osnovne - 0.06% (2)
klasteri - 0.06% (2)
neformalna - 0.06% (2)
fakulteti - 0.06% (2)
instituti - 0.06% (2)
udruženja - 0.06% (2)
obiteljska - 0.06% (2)
inkubatori - 0.06% (2)
razvojne - 0.06% (2)
ministarstva - 0.06% (2)
europa - 0.06% (2)
europska - 0.06% (2)
održivog - 0.06% (2)
isplativosti - 0.06% (2)
europskih - 0.06% (2)
korištenja - 0.06% (2)
baštine - 0.06% (2)
istraživanja - 0.06% (2)
bespovratnih - 0.06% (2)
parkovima - 0.06% (2)
učilište - 0.06% (2)
radionica - 0.06% (2)
konferencija - 0.06% (2)
kohezijski - 0.06% (2)
komisija - 0.06% (2)
ministarstvo - 0.06% (2)
regionalnog - 0.06% (2)
mrrfeu - 0.06% (2)
minpo - 0.06% (2)
zadruge - 0.06% (2)
sindikati - 0.06% (2)
interreg - 0.06% (2)
kako - 0.06% (2)
vrijeme - 0.06% (2)
italija - 0.06% (2)
području - 0.06% (2)
objavljen - 0.06% (2)
nabave - 0.06% (2)
javne - 0.06% (2)
poduzetnika - 0.06% (2)
aktualno - 0.06% (2)
relevantne - 0.06% (2)
središta - 0.06% (2)
regije - 0.06% (2)
informacije - 0.06% (2)
fondovima - 0.06% (2)
drugi - 0.06% (2)
svih - 0.06% (2)
jednom - 0.06% (2)
informativne - 0.06% (2)
radionice - 0.06% (2)
ministarstava - 0.06% (2)
izuzev - 0.06% (2)
državne - 0.06% (2)
jedinice - 0.06% (2)
područne - 0.06% (2)
velika - 0.06% (2)
samouprave - 0.06% (2)
(regionalne) - 0.06% (2)
sigurnost - 0.06% (2)
promet - 0.06% (2)
500.000 - 0.06% (2)
200.000 - 0.06% (2)
100.000 - 0.06% (2)
1.000.000 - 0.06% (2)
države - 0.06% (2)
radovi - 0.06% (2)
najavi - 0.06% (2)
pružatelja - 0.06% (2)
unaprjeđivanje - 0.06% (2)
voća - 0.06% (2)
peradarstva, - 0.06% (2)
stočarstva - 0.06% (2)
povrća, - 0.06% (2)
učinkovitost - 0.06% (2)
zdravlja - 0.06% (2)
promjena - 0.06% (2)
klimatskih - 0.06% (2)
poduzetničkih - 0.06% (2)
civilnoga - 0.06% (2)
intervencijskih - 0.06% (2)
stranih - 0.06% (2)
invazivnih - 0.06% (2)
gradova - 0.06% (2)
ratom - 0.06% (2)
programima - 0.06% (2)
društveno - 0.06% (2)
pogođenim - 0.06% (2)
ribarstva - 0.06% (2)
akvakulture - 0.06% (2)
učenika - 0.06% (2)
odgoja - 0.06% (2)
lokalnom - 0.06% (2)
ustanovama - 0.06% (2)
visokog - 0.06% (2)
domovinskog - 0.06% (2)
marginaliziranih - 0.06% (2)
hko-a - 0.06% (2)
javnih - 0.06% (2)
javnog - 0.06% (2)
podršku - 0.06% (2)
6.3.1. - 0.06% (2)
drvenih - 0.06% (2)
zajednicu - 0.06% (2)
vlasništvu - 0.06% (2)
zajednice - 0.06% (2)
partnerstvo - 0.06% (2)
kontrole - 0.06% (2)
msp-ova - 0.06% (2)
temeljnih - 0.06% (2)
financijskih - 0.06% (2)
prijava - 0.06% (2)
uključujući - 0.06% (2)
kulturne - 0.06% (2)
turizma - 0.06% (2)
tržištu - 0.06% (2)
ugovorenih - 0.06% (2)
objava - 0.06% (2)
zaštite - 0.06% (2)
dnevnim - 0.06% (2)
zaštiti - 0.06% (2)
zdravstvenoj - 0.06% (2)
centara - 0.06% (2)
erasmus+ - 0.06% (2)
prijavu - 0.06% (2)
europe - 0.06% (2)
polaznika - 0.06% (2)
prioritetne - 0.06% (2)
daljnjem - 0.06% (2)
prevencije - 0.06% (2)
2018./2019. - 0.06% (2)
transformacije - 0.06% (2)
domova - 0.06% (2)
građenje - 0.06% (2)
vrijednosti - 0.06% (2)
sela - 0.06% (2)
akademsku - 0.06% (2)
zapošljavanja - 0.06% (2)
povećanja - 0.06% (2)
svrhu - 0.06% (2)
kompetencija - 0.06% (2)
zapošljivosti - 0.06% (2)
izrade - 0.06% (2)
dvorišta - 0.06% (2)
cilju - 0.06% (2)
rata - 0.06% (2)
otvoreni postupak - 1.21% (44)
tip operacije - 0.96% (35)
najava: mjera - 0.94% (34)
potpora za - 0.8% (29)
privremeni poziv - 0.77% (28)
(otvoreni postupak - 0.74% (27)
poziv) najava: - 0.74% (27)
postupak/privremeni poziv - 0.72% (26)
postupak dodjele - 0.69% (25)
(otvoreni postupak/privremeni - 0.69% (25)
dodjele najava: - 0.66% (24)
postupak/privremeni poziv) - 0.66% (24)
– faza - 0.61% (22)
ulaganja u - 0.61% (22)
faza i - 0.55% (20)
i (otvoreni - 0.36% (13)
za 2017. - 0.3% (11)
ograničeni postupak - 0.3% (11)
eu projekti - 0.3% (11)
poziv za - 0.3% (11)
za dodjelu - 0.28% (10)
aktivnosti i - 0.25% (9)
javni poziv - 0.25% (9)
i aktivnosti - 0.25% (9)
i razvoj - 0.22% (8)
mjera 4. - 0.22% (8)
faza ii - 0.22% (8)
mjera 16 - 0.22% (8)
poljoprivrednih gospodarstava - 0.22% (8)
projektnih prijedloga - 0.22% (8)
projekti i - 0.19% (7)
najava: podrška - 0.19% (7)
za ulaganja - 0.19% (7)
ograničeni poziv - 0.19% (7)
strukovno osposobljavanje - 0.19% (7)
1.1. potpora - 0.19% (7)
procesu deinstitucionalizacije - 0.19% (7)
poljoprivredna gospodarstva - 0.19% (7)
faza 1 - 0.19% (7)
imovinu, podmjera - 0.17% (6)
u fizičku - 0.17% (6)
i provedba - 0.17% (6)
fizičku imovinu, - 0.17% (6)
dostavu projektnih - 0.17% (6)
– ulaganja - 0.17% (6)
najava: razvoj - 0.17% (6)
ljudski potencijali - 0.14% (5)
– prenošenje - 0.14% (5)
aktivnosti informiranja, - 0.14% (5)
informiranja, podmjera - 0.14% (5)
znanja i - 0.14% (5)
prenošenje znanja - 0.14% (5)
u okviru - 0.14% (5)
za pružanje - 0.14% (5)
2017. godinu - 0.14% (5)
01 – - 0.14% (5)
2.1. potpora - 0.14% (5)
podrška procesu - 0.14% (5)
u razvoj - 0.14% (5)
za 2017.g. - 0.14% (5)
projekti info - 0.14% (5)
natječaj za - 0.14% (5)
programi unije - 0.14% (5)
eu fondovi - 0.14% (5)
učinkoviti ljudski - 0.14% (5)
povećanje konkurentnosti - 0.14% (5)
i tehnologija - 0.14% (5)
konkurentnosti poljoprivrednih - 0.14% (5)
razvoj poljoprivrednih - 0.14% (5)
mjera 01 - 0.14% (5)
– razvoj - 0.14% (5)
za razvoj - 0.14% (5)
osposobljavanje i - 0.11% (4)
modernizacija i - 0.11% (4)
postupak/trajni poziv) - 0.11% (4)
za strukovno - 0.11% (4)
poziv na - 0.11% (4)
za poljoprivredna - 0.11% (4)
gospodarstva ekonomske - 0.11% (4)
razvoj i - 0.11% (4)
standardnog ekonomskog - 0.11% (4)
najava: provedba - 0.11% (4)
rezultata tip - 0.11% (4)
4.1.1. restrukturiranje, - 0.11% (4)
operacije 4.1.1. - 0.11% (4)
faza iii - 0.11% (4)
otvoreni poziv - 0.11% (4)
ekonomskog rezultata - 0.11% (4)
u ruralnim - 0.11% (4)
deinstitucionalizacije i - 0.11% (4)
eur standardnog - 0.11% (4)
ekonomske veličine - 0.11% (4)
s invaliditetom - 0.11% (4)
restrukturiranje, modernizacija - 0.11% (4)
i povećanje - 0.11% (4)
strukovnog obrazovanja - 0.11% (4)
za sufinanciranje - 0.11% (4)
podmjera 1.1. - 0.11% (4)
lokalne i - 0.11% (4)
u preradu, - 0.11% (4)
na dostavu - 0.11% (4)
mjera 19 - 0.11% (4)
16 – - 0.11% (4)
srednja poduzeća - 0.11% (4)
mala i - 0.11% (4)
04 – - 0.11% (4)
proizvoda, tip - 0.11% (4)
opskrbe i - 0.11% (4)
najava: shema - 0.11% (4)
u infrastrukturu - 0.11% (4)
250.000 eur - 0.11% (4)
nepoljoprivrednih djelatnosti - 0.11% (4)
provedba aktivnosti - 0.11% (4)
– suradnja, - 0.11% (4)
natječaja za - 0.11% (4)
ruralnim područjima - 0.11% (4)
mjera 04 - 0.11% (4)
i srednja - 0.11% (4)
službe za - 0.11% (4)
upravljanje poljoprivrednim - 0.11% (4)
gospodarstvom i - 0.11% (4)
savjetodavne službe, - 0.11% (4)
02 – - 0.11% (4)
suradnja, podmjera - 0.11% (4)
ruralnog razvoja - 0.11% (4)
vještina, tip - 0.11% (4)
--> --> - 0.11% (4)
pomoć poljoprivrednim - 0.11% (4)
za upravljanje - 0.11% (4)
poljoprivrednim gospodarstvom - 0.11% (4)
i pomoć - 0.11% (4)
poljoprivrednim gospodarstvima, - 0.11% (4)
gospodarstvima, podmjera - 0.11% (4)
službe, službe - 0.11% (4)
operativni program - 0.11% (4)
– savjetodavne - 0.11% (4)
mjera 02 - 0.11% (4)
skupine najava: - 0.08% (3)
priprema i - 0.08% (3)
poljoprivrednih gospodarstava; - 0.08% (3)
i dobro - 0.08% (3)
i društvene - 0.08% (3)
i komunikacijske - 0.08% (3)
fondova eu - 0.08% (3)
znanost i - 0.08% (3)
6.1. potpora - 0.08% (3)
operativnog programa - 0.08% (3)
sljedeće generacije - 0.08% (3)
godišnji plan - 0.08% (3)
gospodarstava; sektor - 0.08% (3)
organizacija civilnog - 0.08% (3)
razvoj poduzetništva - 0.08% (3)
najava: jačanje - 0.08% (3)
obnovljivih izvora - 0.08% (3)
najava: promocija - 0.08% (3)
kvalitete za - 0.08% (3)
u zajednici - 0.08% (3)
mjera 06 - 0.08% (3)
za poljoprivredne - 0.08% (3)
usluga, tip - 0.08% (3)
pružanje savjetodavnih - 0.08% (3)
za stjecanje - 0.08% (3)
osposobljavanje za - 0.08% (3)
savjetodavnih usluga, - 0.08% (3)
podmjera 2.1. - 0.08% (3)
najava: izgradnja - 0.08% (3)
obrazovanja – - 0.08% (3)
i poslovanja, - 0.08% (3)
djelatnosti u - 0.08% (3)
izvora energije - 0.08% (3)
korištenje obnovljivih - 0.08% (3)
za osnivanje - 0.08% (3)
operativnih skupina - 0.08% (3)
najava: natječaj - 0.08% (3)
za provedbu - 0.08% (3)
06 – - 0.08% (3)
u pokretanje - 0.08% (3)
gospodarstava i - 0.08% (3)
i lokalnih - 0.08% (3)
poslovanja, podmjera - 0.08% (3)
4. ulaganja - 0.08% (3)
društva u - 0.08% (3)
poziva na - 0.08% (3)
informacijske i - 0.08% (3)
komunikacijske tehnologije - 0.08% (3)
osobe s - 0.08% (3)
nabava - - 0.08% (3)
usluga za - 0.08% (3)
i mladih - 0.08% (3)
za poticanje - 0.08% (3)
– 2020. - 0.08% (3)
programa i - 0.08% (3)
deinstitucionalizacije – - 0.08% (3)
demokratizacija i - 0.08% (3)
društvene znanosti - 0.08% (3)
zapošljavanje znanost - 0.08% (3)
i fondova - 0.08% (3)
bespovratna sredstva - 0.08% (3)
društvo i - 0.08% (3)
prekogranična suradnja - 0.08% (3)
kao podrška - 0.08% (3)
novih proizvoda - 0.08% (3)
dobro upravljanje - 0.08% (3)
za osobe - 0.08% (3)
usluga u - 0.08% (3)
područne (regionalne) - 0.06% (2)
procesa i - 0.06% (2)
proizvoda, postupaka, - 0.06% (2)
– leader - 0.06% (2)
– clld, - 0.06% (2)
ministarstava jedinice - 0.06% (2)
podmjera 19.3. - 0.06% (2)
razvoj novih - 0.06% (2)
samouprave mala - 0.06% (2)
mladim poljoprivrednicima - 0.06% (2)
6.1.1. potpora - 0.06% (2)
poduzeća velika - 0.06% (2)
lanaca opskrbe - 0.06% (2)
kratkih lanaca - 0.06% (2)
postupaka, procesa - 0.06% (2)
novih proizvoda, - 0.06% (2)
vlade i - 0.06% (2)
za poslovno - 0.06% (2)
ili prilagodbu - 0.06% (2)
razvoj, modernizaciju - 0.06% (2)
vezano uz - 0.06% (2)
poljoprivrede i - 0.06% (2)
inicijative za - 0.06% (2)
dodjelu potpore - 0.06% (2)
poticanje zapošljavanja - 0.06% (2)
iz središta - 0.06% (2)
4.3. potpora - 0.06% (2)
aktivnosti sudjelovanja - 0.06% (2)
suradnje lag-a, - 0.06% (2)
lokalne akcijske - 0.06% (2)
uprave izuzev - 0.06% (2)
tehnologija --> - 0.06% (2)
tijela državne - 0.06% (2)
demonstracijske aktivnosti - 0.06% (2)
aktivnosti stjecanja - 0.06% (2)
ruralnim područjima, - 0.06% (2)
sela u - 0.06% (2)
obiteljska poljoprivredna - 0.06% (2)
i inicijative - 0.06% (2)
neformalna udruženja - 0.06% (2)
osnivanje i - 0.06% (2)
podmjera 16.1. - 0.06% (2)
gospodarstva fizičke - 0.06% (2)
razvoj nepoljoprivrednih - 0.06% (2)
škole srednje - 0.06% (2)
škole ustanove - 0.06% (2)
klasteri osnovne - 0.06% (2)
poduzetnički inkubatori - 0.06% (2)
osobe ministarstva - 0.06% (2)
razvojne agencije - 0.06% (2)
rad operativnih - 0.06% (2)
skupina europskog - 0.06% (2)
europskog inovacijskog - 0.06% (2)
16.1. potpora - 0.06% (2)
poduzeća udruge - 0.06% (2)
partnerstva (eip) - 0.06% (2)
za poljoprivrednu - 0.06% (2)
održivost, tip - 0.06% (2)
produktivnost i - 0.06% (2)
eu projekte - 0.06% (2)
udruge poslodavaca - 0.06% (2)
(eip) za - 0.06% (2)
inovacijskog partnerstva - 0.06% (2)
poljoprivrednu produktivnost - 0.06% (2)
i održivost, - 0.06% (2)
sindikati zadruge - 0.06% (2)
instituti fakulteti - 0.06% (2)
inovacije najava: - 0.06% (2)
srednjeg strukovnog - 0.06% (2)
vela bespovratna - 0.06% (2)
2020. ariana - 0.06% (2)
tagovi2014. - - 0.06% (2)
sredstva demokratizacija - 0.06% (2)
drugi fondovi - 0.06% (2)
upravljanje društvo - 0.06% (2)
mrrfeu natječaj - 0.06% (2)
prijedloga i - 0.06% (2)
obrazovanje okoliš - 0.06% (2)
eu fondovima - 0.06% (2)
sufinanciranih iz - 0.06% (2)
objave natječaja - 0.06% (2)
iz operativnog - 0.06% (2)
konzultanti za - 0.06% (2)
2014.-2020. za - 0.06% (2)
strukturni i - 0.06% (2)
minpo mladi - 0.06% (2)
fond konferencija - 0.06% (2)
ipa kohezijski - 0.06% (2)
tehnologije inovacije - 0.06% (2)
konkurentnost kultura - 0.06% (2)
2014. – - 0.06% (2)
ipa programi - 0.06% (2)
razvoja i - 0.06% (2)
i drugi - 0.06% (2)
hrvatska informacijske - 0.06% (2)
esf eu - 0.06% (2)
znanosti edukacija - 0.06% (2)
europa europska - 0.06% (2)
komisija europski - 0.06% (2)
o nama - 0.06% (2)
socijalni fond - 0.06% (2)
kako bi - 0.06% (2)
plan poziva - 0.06% (2)
“eu projekti - 0.06% (2)
projekt radionica - 0.06% (2)
strukturni fondovi - 0.06% (2)
sve relevantne - 0.06% (2)
unije program - 0.06% (2)
i korištenje - 0.06% (2)
pilot projekt - 0.06% (2)
za mjere - 0.06% (2)
otpada; otvoreni - 0.06% (2)
shema za - 0.06% (2)
projekti zapošljavanje - 0.06% (2)
učilište eu - 0.06% (2)
županije i - 0.06% (2)
stranih vrsta - 0.06% (2)
turizam udruge - 0.06% (2)
i obrazovanja - 0.06% (2)
suradnja programi - 0.06% (2)
prijavite se - 0.06% (2)
radionice za - 0.06% (2)
bijelim područjima - 0.06% (2)
financiranje projekata - 0.06% (2)
zakona o - 0.06% (2)
javne nabave - 0.06% (2)
2017.g.plan objave - 0.06% (2)
u bijelim - 0.06% (2)
1.000.000 eura - 0.06% (2)
potencijali poduzetništvo - 0.06% (2)
poljoprivreda prekogranična - 0.06% (2)
najava: povećanje - 0.06% (2)
potencijali op - 0.06% (2)
pristupnih mreža - 0.06% (2)
informacije o - 0.06% (2)
ministarstvo regionalnog - 0.06% (2)
jednom mjestu - 0.06% (2)
kulturne aktivnosti - 0.06% (2)
u razvoju - 0.06% (2)
sufinanciranje provedbe - 0.06% (2)
hko-a na - 0.06% (2)
marginaliziranih skupina - 0.06% (2)
i. (otvoreni - 0.06% (2)
ili proširenje - 0.06% (2)
u zajednicu - 0.06% (2)
potpora razvoju - 0.06% (2)
odgoja i - 0.06% (2)
u cilju - 0.06% (2)
razvoju malih - 0.06% (2)
lokalne inicijative - 0.06% (2)
civilnoga društva - 0.06% (2)
sufinanciranje izrade - 0.06% (2)
poziv) podrška - 0.06% (2)
u svrhu - 0.06% (2)
regije i - 0.06% (2)
domovinskog rata - 0.06% (2)
provedba hko-a - 0.06% (2)
za dostavu - 0.06% (2)
primarnoj razini - 0.06% (2)
za program - 0.06% (2)
zdravstvenoj zaštiti - 0.06% (2)
aktivnosti za - 0.06% (2)
dodjelu bespovratnih - 0.06% (2)
1 (ograničeni - 0.06% (2)
europe – - 0.06% (2)
podnošenje prijava - 0.06% (2)
na podnošenje - 0.06% (2)
za financiranje - 0.06% (2)
najava: poziv - 0.06% (2)
malih gradova - 0.06% (2)
pogođenim područjima - 0.06% (2)
na ratom - 0.06% (2)
zapošljavanja – - 0.06% (2)
za akademsku - 0.06% (2)
preko 250.000 - 0.06% (2)
invazivnih stranih - 0.06% (2)
gradova na - 0.06% (2)
bespovratnih sredstava - 0.06% (2)
poslovanja msp-ova - 0.06% (2)
sektor voća - 0.06% (2)
podrška razvoju - 0.06% (2)
peradarstva, za - 0.06% (2)
stočarstva i - 0.06% (2)
organizacija civilnoga - 0.06% (2)
sektor stočarstva - 0.06% (2)
i peradarstva, - 0.06% (2)
prijava za - 0.06% (2)
za podnošenje - 0.06% (2)
ratom pogođenim - 0.06% (2)
– 2017.g. - 0.06% (2)
i povrća, - 0.06% (2)
voća i - 0.06% (2)
i/ili razvoj - 0.06% (2)
preradu, marketing - 0.06% (2)
podmjera 4.2. - 0.06% (2)
poljoprivrednih proizvoda, - 0.06% (2)
institucionalizacije djece - 0.06% (2)
godinu 2018./2019. - 0.06% (2)
i prevencije - 0.06% (2)
daljnjem procesu - 0.06% (2)
transformacije domova - 0.06% (2)
zdravlja i - 0.06% (2)
područjima i - 0.06% (2)
povrća, za - 0.06% (2)
ribarstva i - 0.06% (2)
akvakulture najava: - 0.06% (2)
socijalne skrbi - 0.06% (2)
planova za - 0.06% (2)
stjecanje vještina, - 0.06% (2)
prijedloga za - 0.06% (2)
mobilizaciju i - 0.06% (2)
tehnologije te - 0.06% (2)
u šumarske - 0.06% (2)
marketing šumskih - 0.06% (2)
ariana vela - 0.06% (2)
strojeva, alata - 0.06% (2)
modernizacija tehnologija, - 0.06% (2)
8.6. potpora - 0.06% (2)
šuma, podmjera - 0.06% (2)
prehrambene proizvode - 0.06% (2)
poljoprivredne i - 0.06% (2)
u sustavima - 0.06% (2)
08 – - 0.06% (2)
razvoj šumskih - 0.06% (2)
poboljšanje održivosti - 0.06% (2)
područja i - 0.06% (2)
i opreme - 0.06% (2)
podmjera 4.3. - 0.06% (2)
informiranja i - 0.06% (2)
i prehrambene - 0.06% (2)
veličine od - 0.06% (2)
središta eu - 0.06% (2)
poduzetništva i - 0.06% (2)
obrta za - 0.06% (2)
poslovno savjetovanje - 0.06% (2)
sustavi kvalitete - 0.06% (2)
03 – - 0.06% (2)
modernizaciju ili - 0.06% (2)
uz razvoj, - 0.06% (2)
infrastrukturu vezano - 0.06% (2)
prilagodbu poljoprivrede - 0.06% (2)
stjecanja vještina, - 0.06% (2)
- 2020. - 0.06% (2)
koji su - 0.06% (2)
edukacija esf - 0.06% (2)
– sustavi - 0.06% (2)
poduzetništvo poljoprivreda - 0.06% (2)
program ruralnog - 0.06% (2)
okoliš i - 0.06% (2)
op učinkoviti - 0.06% (2)
program učinkoviti - 0.06% (2)
okoliš operativni - 0.06% (2)
program operativni - 0.06% (2)
razvoja projekt - 0.06% (2)
radionica strukturni - 0.06% (2)
i pristupa - 0.06% (2)
promicanje održivog - 0.06% (2)
poljoprivrednike najava: - 0.06% (2)
poboljšanje isplativosti - 0.06% (2)
potpore za - 0.06% (2)
fondovi turizam - 0.06% (2)
udruge učilište - 0.06% (2)
natječaj obrazovanje - 0.06% (2)
mladi mrrfeu - 0.06% (2)
europska komisija - 0.06% (2)
europski socijalni - 0.06% (2)
fond hrvatska - 0.06% (2)
osposobljavanje savjetnika - 0.06% (2)
projekti europa - 0.06% (2)
mjera 03 - 0.06% (2)
fondovi eu - 0.06% (2)
inovacije ipa - 0.06% (2)
kohezijski fond - 0.06% (2)
i klimatske - 0.06% (2)
poljoprivreda, okoliš - 0.06% (2)
eu minpo - 0.06% (2)
regionalnog razvoja - 0.06% (2)
poduzeća ministarstvo - 0.06% (2)
konferencija konkurentnost - 0.06% (2)
kultura mala - 0.06% (2)
potpora ulaganju - 0.06% (2)
postupak dodjele najava: - 0.66% (24)
(otvoreni postupak/privremeni poziv) - 0.66% (24)
postupak/privremeni poziv) najava: - 0.61% (22)
otvoreni postupak dodjele - 0.44% (16)
i (otvoreni postupak/privremeni - 0.33% (12)
faza i (otvoreni - 0.28% (10)
ograničeni postupak dodjele - 0.22% (8)
javni poziv za - 0.22% (8)
za ulaganja u - 0.19% (7)
– faza 1 - 0.19% (7)
potpora za ulaganja - 0.19% (7)
– ulaganja u - 0.17% (6)
dostavu projektnih prijedloga - 0.17% (6)
u fizičku imovinu, - 0.17% (6)
ulaganja u fizičku - 0.17% (6)
fizičku imovinu, podmjera - 0.17% (6)
eu projekti info - 0.14% (5)
za 2017. godinu - 0.14% (5)
najava: mjera 01 - 0.14% (5)
znanja i aktivnosti - 0.14% (5)
poziv) najava: podrška - 0.14% (5)
i aktivnosti informiranja, - 0.14% (5)
01 – prenošenje - 0.14% (5)
– prenošenje znanja - 0.14% (5)
podrška procesu deinstitucionalizacije - 0.14% (5)
učinkoviti ljudski potencijali - 0.14% (5)
i pomoć poljoprivrednim - 0.11% (4)
02 – savjetodavne - 0.11% (4)
podmjera 1.1. potpora - 0.11% (4)
za strukovno osposobljavanje - 0.11% (4)
službe, službe za - 0.11% (4)
upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom - 0.11% (4)
– faza iii - 0.11% (4)
povećanje konkurentnosti poljoprivrednih - 0.11% (4)
restrukturiranje, modernizacija i - 0.11% (4)
tip operacije 4.1.1. - 0.11% (4)
4.1.1. restrukturiranje, modernizacija - 0.11% (4)
poljoprivredna gospodarstva ekonomske - 0.11% (4)
standardnog ekonomskog rezultata - 0.11% (4)
rezultata tip operacije - 0.11% (4)
i povećanje konkurentnosti - 0.11% (4)
natječaj za dodjelu - 0.11% (4)
najava: mjera 02 - 0.11% (4)
na dostavu projektnih - 0.11% (4)
poziv) najava: razvoj - 0.11% (4)
procesu deinstitucionalizacije i - 0.11% (4)
ekonomskog rezultata tip - 0.11% (4)
za poljoprivredna gospodarstva - 0.11% (4)
250.000 eur standardnog - 0.11% (4)
postupak/trajni poziv) najava: - 0.11% (4)
poljoprivrednim gospodarstvom i - 0.11% (4)
16 – suradnja, - 0.11% (4)
osposobljavanje i aktivnosti - 0.11% (4)
i srednja poduzeća - 0.11% (4)
vještina, tip operacije - 0.11% (4)
– suradnja, podmjera - 0.11% (4)
potpora za strukovno - 0.11% (4)
– savjetodavne službe, - 0.11% (4)
najava: mjera 16 - 0.11% (4)
informiranja, podmjera 1.1. - 0.11% (4)
mjera 16 – - 0.11% (4)
u ruralnim područjima - 0.11% (4)
najava: mjera 04 - 0.11% (4)
dodjele najava: shema - 0.11% (4)
službe za upravljanje - 0.11% (4)
proizvoda, tip operacije - 0.11% (4)
eur standardnog ekonomskog - 0.11% (4)
mala i srednja - 0.11% (4)
konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava - 0.11% (4)
pomoć poljoprivrednim gospodarstvima, - 0.11% (4)
mjera 04 – - 0.11% (4)
zapošljavanje znanost i - 0.08% (3)
skupine najava: mjera - 0.08% (3)
poziva na dostavu - 0.08% (3)
i provedba aktivnosti - 0.08% (3)
priprema i provedba - 0.08% (3)
poljoprivrednih gospodarstava; sektor - 0.08% (3)
korištenje obnovljivih izvora - 0.08% (3)
demokratizacija i dobro - 0.08% (3)
i poslovanja, podmjera - 0.08% (3)
usluga, tip operacije - 0.08% (3)
(ograničeni postupak/trajni poziv) - 0.08% (3)
kvalitete za poljoprivredne - 0.08% (3)
za pružanje savjetodavnih - 0.08% (3)
podmjera 2.1. potpora - 0.08% (3)
potpora za pružanje - 0.08% (3)
gospodarstvima, podmjera 2.1. - 0.08% (3)
najava: mjera 06 - 0.08% (3)
– razvoj poljoprivrednih - 0.08% (3)
potpora za osnivanje - 0.08% (3)
najava: natječaj za - 0.08% (3)
razvoj poljoprivrednih gospodarstava - 0.08% (3)
mjera 06 – - 0.08% (3)
gospodarstava i poslovanja, - 0.08% (3)
nepoljoprivrednih djelatnosti u - 0.08% (3)
obnovljivih izvora energije - 0.08% (3)
savjetodavnih usluga, tip - 0.08% (3)
društvo i društvene - 0.08% (3)
informacijske i komunikacijske - 0.08% (3)
javna nabava - - 0.08% (3)
i društvene znanosti - 0.08% (3)
osobe s invaliditetom - 0.08% (3)
za razvoj poduzetništva - 0.08% (3)
i komunikacijske tehnologije - 0.08% (3)
kao podrška procesu - 0.08% (3)
za osobe s - 0.08% (3)
deinstitucionalizacije – faza - 0.08% (3)
usluga u zajednici - 0.08% (3)
– leader – - 0.06% (2)
proizvoda, postupaka, procesa - 0.06% (2)
novih proizvoda, postupaka, - 0.06% (2)
procesa i tehnologija - 0.06% (2)
najava: mjera 19 - 0.06% (2)
clld, podmjera 19.3. - 0.06% (2)
aktivnosti sudjelovanja lokalne - 0.06% (2)
lokalne i područne - 0.06% (2)
suradnje lag-a, tip - 0.06% (2)
imovinu, podmjera 4.3. - 0.06% (2)
u infrastrukturu vezano - 0.06% (2)
podmjera 19.3. priprema - 0.06% (2)
leader – clld, - 0.06% (2)
aktivnosti suradnje lag-a, - 0.06% (2)
velika poduzeća udruge - 0.06% (2)
akcijske skupine najava: - 0.06% (2)
mjera 19 – - 0.06% (2)
(regionalne) samouprave mala - 0.06% (2)
poljoprivrednike najava: mjera - 0.06% (2)
osnovne škole srednje - 0.06% (2)
održivost, tip operacije - 0.06% (2)
poduzetnički inkubatori klasteri - 0.06% (2)
16.1. potpora za - 0.06% (2)
osnivanje i rad - 0.06% (2)
poljoprivrednu produktivnost i - 0.06% (2)
partnerstva (eip) za - 0.06% (2)
suradnja, podmjera 16.1. - 0.06% (2)
za poslovno savjetovanje - 0.06% (2)
škole ustanove ostalo - 0.06% (2)
i rad operativnih - 0.06% (2)
skupina europskog inovacijskog - 0.06% (2)
operativnih skupina europskog - 0.06% (2)
inovacijskog partnerstva (eip) - 0.06% (2)
udruge poslodavaca sindikati - 0.06% (2)
zadruge instituti fakulteti - 0.06% (2)
stjecanja vještina, tip - 0.06% (2)
uz razvoj, modernizaciju - 0.06% (2)
lanaca opskrbe i - 0.06% (2)
neformalna udruženja i - 0.06% (2)
inicijative obiteljska poljoprivredna - 0.06% (2)
za poljoprivrednu produktivnost - 0.06% (2)
i održivost, tip - 0.06% (2)
ministarstva razvojne agencije - 0.06% (2)
gospodarstva fizičke osobe - 0.06% (2)
opskrbe i lokalnih - 0.06% (2)
i ministarstava jedinice - 0.06% (2)
razvoja i fondova - 0.06% (2)
eu minpo mladi - 0.06% (2)
mrrfeu natječaj obrazovanje - 0.06% (2)
okoliš operativni program - 0.06% (2)
poduzeća ministarstvo regionalnog - 0.06% (2)
strukturni i drugi - 0.06% (2)
hrvatska informacijske i - 0.06% (2)
komunikacijske tehnologije inovacije - 0.06% (2)
ipa kohezijski fond - 0.06% (2)
konferencija konkurentnost kultura - 0.06% (2)
operativni program učinkoviti - 0.06% (2)
ljudski potencijali op - 0.06% (2)
2014. – 2020. - 0.06% (2)
tehnologija --> --> - 0.06% (2)
institut za razvoj - 0.06% (2)
poduzetništva i eu - 0.06% (2)
učilište eu projekti - 0.06% (2)
fondovi turizam udruge - 0.06% (2)
poduzetništvo poljoprivreda prekogranična - 0.06% (2)
suradnja programi unije - 0.06% (2)
program ruralnog razvoja - 0.06% (2)
projekt radionica strukturni - 0.06% (2)
europski socijalni fond - 0.06% (2)
europa europska komisija - 0.06% (2)
otpada; otvoreni postupak - 0.06% (2)
poziv za dodjelu - 0.06% (2)
mreža sljedeće generacije - 0.06% (2)
objave natječaja za - 0.06% (2)
dodjele najava: izgradnja - 0.06% (2)
uprave izuzev vlade - 0.06% (2)
lokalne inicijative za - 0.06% (2)
poticanje zapošljavanja – - 0.06% (2)
potpore u okviru - 0.06% (2)
dodjelu potpore u - 0.06% (2)
plan poziva na - 0.06% (2)
sufinanciranih iz operativnog - 0.06% (2)
upravljanje društvo i - 0.06% (2)
društvene znanosti edukacija - 0.06% (2)
esf eu eu - 0.06% (2)
fondovi eu projekti - 0.06% (2)
ipa programi unije - 0.06% (2)
vela bespovratna sredstva - 0.06% (2)
2017.g.plan objave natječaja - 0.06% (2)
prijavite se na - 0.06% (2)
projektnih prijedloga i - 0.06% (2)
- 2020. ariana - 0.06% (2)
ili prilagodbu poljoprivrede - 0.06% (2)
na jednom mjestu - 0.06% (2)
deinstitucionalizacije i prevencije - 0.06% (2)
isplativosti i pristupa - 0.06% (2)
institucionalizacije djece i - 0.06% (2)
1 (ograničeni postupak/trajni - 0.06% (2)
za dodjelu bespovratnih - 0.06% (2)
poziv na podnošenje - 0.06% (2)
gradova na ratom - 0.06% (2)
faza iii (otvoreni - 0.06% (2)
za dostavu projektnih - 0.06% (2)
socijalnih usluga u - 0.06% (2)
poziv) najava: promocija - 0.06% (2)
poziv za dostavu - 0.06% (2)
i aktivnosti za - 0.06% (2)
razvoja projekt radionica - 0.06% (2)
unije program ruralnog - 0.06% (2)
relevantne informacije o - 0.06% (2)
i klimatske promjene - 0.06% (2)
strukturni fondovi turizam - 0.06% (2)
udruge učilište eu - 0.06% (2)
stjecanje vještina, tip - 0.06% (2)
poljoprivreda, okoliš i - 0.06% (2)
i tehnologija --> - 0.06% (2)
projekti zapošljavanje znanost - 0.06% (2)
podnošenje prijava za - 0.06% (2)
poziv za sufinanciranje - 0.06% (2)
ekonomske veličine od - 0.06% (2)
ekonomske veličine preko - 0.06% (2)
invazivnih stranih vrsta - 0.06% (2)
akademsku godinu 2018./2019. - 0.06% (2)
malih gradova na - 0.06% (2)
voća i povrća, - 0.06% (2)
do 250.000 eur - 0.06% (2)
i peradarstva, za - 0.06% (2)
poziv za podnošenje - 0.06% (2)
ratom pogođenim područjima - 0.06% (2)
proizvoda ribarstva i - 0.06% (2)
i akvakulture najava: - 0.06% (2)
daljnjem procesu deinstitucionalizacije - 0.06% (2)
prevencije institucionalizacije djece - 0.06% (2)
za akademsku godinu - 0.06% (2)
za poticanje zapošljavanja - 0.06% (2)
razvoj poljoprivrednih proizvoda, - 0.06% (2)
preradu, marketing i/ili - 0.06% (2)
mjera 4. ulaganja - 0.06% (2)
socijalne skrbi za - 0.06% (2)
podmjera 4.2. potpora - 0.06% (2)
i transformacije domova - 0.06% (2)
prekogranična suradnja programi - 0.06% (2)
potencijali poduzetništvo poljoprivreda - 0.06% (2)
4.3. potpora za - 0.06% (2)
ulaganja u infrastrukturu - 0.06% (2)
vezano uz razvoj, - 0.06% (2)
modernizaciju ili prilagodbu - 0.06% (2)
projekti europa europska - 0.06% (2)
komisija europski socijalni - 0.06% (2)
marketing šumskih proizvoda, - 0.06% (2)
modernizacija tehnologija, strojeva, - 0.06% (2)
alata i opreme - 0.06% (2)
fond hrvatska informacijske - 0.06% (2)
i aktivnosti stjecanja - 0.06% (2)
eu fondovi eu - 0.06% (2)
tagovi2014. - 2020. - 0.06% (2)
veličine preko 250.000 - 0.06% (2)
iz regije i - 0.06% (2)
razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti - 0.06% (2)
ariana vela bespovratna - 0.06% (2)
ulaganju u pokretanje - 0.06% (2)
03 – sustavi - 0.06% (2)
edukacija esf eu - 0.06% (2)
dobro upravljanje društvo - 0.06% (2)
sredstva demokratizacija i - 0.06% (2)
preradu, mobilizaciju i - 0.06% (2)
tehnologije te u - 0.06% (2)
srednja poduzeća ministarstvo - 0.06% (2)
kultura mala i - 0.06% (2)
fond konferencija konkurentnost - 0.06% (2)
imovinu, podmjera 4.2. - 0.06% (2)
regionalnog razvoja i - 0.06% (2)
fondova eu minpo - 0.06% (2)
op učinkoviti ljudski - 0.06% (2)
program operativni program - 0.06% (2)
obrazovanje okoliš operativni - 0.06% (2)
mladi mrrfeu natječaj - 0.06% (2)
inovacije ipa kohezijski - 0.06% (2)
u preradu, marketing - 0.06% (2)
područja i poboljšanje - 0.06% (2)
održivosti šuma, podmjera - 0.06% (2)
8.6. potpora za - 0.06% (2)
ulaganja u šumarske - 0.06% (2)
u razvoj šumskih - 0.06% (2)
08 – ulaganja - 0.06% (2)
i/ili razvoj poljoprivrednih - 0.06% (2)
mjera 03 – - 0.06% (2)
sustavi kvalitete za - 0.06% (2)
poljoprivredne i prehrambene - 0.06% (2)
u ruralnim područjima, - 0.06% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

Copyright © 2015-2016 hupso.pl. All rights reserved. FB | +G | Twitter

Hupso.pl jest serwisem internetowym, w którym jednym kliknieciem możesz szybko i łatwo sprawdź stronę www pod kątem SEO. Oferujemy darmowe pozycjonowanie stron internetowych oraz wycena domen i stron internetowych. Prowadzimy ranking polskich stron internetowych oraz ranking stron alexa.