2.61 score from hupso.pl for:
eu-projekti.infoHTML Content


Titleeu projekti info – portal o eu fondovima

Length: 47, Words: 7
Description eu projekti info - portal o eu fondovima - natječaji iz regije i iz središta eu te sve relevantne informacije o eu fondovima dostupne na jednom mjestu.

Length: 161, Words: 29
Keywords eu projekti info,eu fondovi,eu natjecaji,bespovratna sredstva,javna nabava,dobra,usluge,radovi,ipa,programi unije,strukturni fondovi,pisanje eu projekata,natjecajna dokumentacija,provedba eu projekata,
Robots
Charset UTF-8
Og Meta - Title pusty
Og Meta - Description pusty
Og Meta - Site name pusty
Tytuł powinien zawierać pomiędzy 10 a 70 znaków (ze spacjami), a mniej niż 12 słów w długości.
Meta opis powinien zawierać pomiędzy 50 a 160 znaków (łącznie ze spacjami), a mniej niż 24 słów w długości.
Kodowanie znaków powinny być określone , UTF-8 jest chyba najlepszy zestaw znaków, aby przejść z powodu UTF-8 jest bardziej międzynarodowy kodowaniem.
Otwarte obiekty wykresu powinny być obecne w stronie internetowej (więcej informacji na temat protokołu OpenGraph: http://ogp.me/)

SEO Content

Words/Characters 3701
Text/HTML 26.12 %
Headings H1 0
H2 172
H3 3
H4 0
H5 0
H6 0
H1
H2
najava edukacija za travanj 2017. godine
upišite se na specijalistički program izobrazbe u području javne nabave...
alumni program: edukacija “novi zakon o javnoj nabavi”...
komentar ariane vela: povjerenje u procedure važan je aspekt eu fondova...
stigla potvrda neovisne kontrole kvalitete (iqr) – pelješkom mostu pozitivno mišljenje i 85% sredstava iz eu
postani voditelj pripreme i provedbe eu projekata. upisi u tijeku!
pitaj konzultanta – ivana rukavina halilagić
o nama
svi otvoreni natječaji
modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju
javni poziv za dostavu projektnih prijedloga „ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini“ hr. miz 9.a1
potpora za distribuciju nenacionalnih europskih filmova – program automatske potpore za kinematografe (eacea/09/2016)
poboljšanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za ranjive skupine (kk.08.1.2.01.)
promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode (kk.06.1.2.01)
trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ (kk.01.2.1.01)
unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1
unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1
razvoj e-usluga
poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti
poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama
unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1
poziv na podnošenje prijedloga za program erasmus+ za 2017. godinu
treći poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru instrumenta za povezivanje europe – cef
poziv na prijavu za dodjelu erasmus+ povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju 2017. – 2020.
razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom (up.02.2.2.02.)
natječaj na temu integracije mladih migranata i izbjeglica
promicanje održivog razvoja prirodne baštine (kk.06.1.2.02)
komercijalizacija inovacija u poduzetništvu (kk.03.2.2.02)
poziv na dostavu projektnih prijedloga ,,umjetnost i kultura za mlade” (up.02.1.1.02)
unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja
poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini
podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja (up.04.2.1.02)
program interreg europe – objava trećeg poziva na dostavu projektnih prijedloga
poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru prioritetne osi 1 „visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ operativnog programa ”učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.
poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru prioritetne osi 2 „socijalno uključivanje“ operativnog programa ”učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.
poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru prioritetne osi 3 „obrazovanje i cjeloživotno učenje“ operativnog programa ”učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.
poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru prioritetne osi 4 „dobro upravljanje“ operativnog programa ”učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.
vrhunska istraživanja znanstvenih centara izvrsnosti
razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (ppi) putem hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (hamag-bicro) – pilot projekt
drugi poziv za podnošenje prijedloga za mjere informiranja i promocije povezane s poljoprivrednim proizvodima
potpora za filmske festivale eacea/16/2016
potpora za televizijsko emitiranje audiovizualnih europskih djela eacea 23/2016
urbact iii – primjeri dobre prakse
provedba podmjere 9.1. »uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru«, provedba tipa operacije 9.1.1. “uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“
mjera 19 – leader – clld, podmjera 19.4. tekući troškovi i animacija, tip operacije 19.4.1. tekući troškovi i animacija
natječaj za provedbu podmjere 6.3. “potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”
javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2017. godinu
podrška europskim platformama
interreg mediteran 2014. -2020. – drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga
drugi zajednički poziv za međunarodne suradničke projekte iz dunavske regije u 2017.g. iz programa eureka.
poziv na podnošenje projektnih prijedloga i prilika za financiranje infrastrukture digitalnih usluga
tip operacije 7.4.1. ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu
javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova europske unije za 2017.g.
poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva (otvoreni postupak/privremeni poziv)
podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti up.03.2.3.02 (otvoreni postupak/privremeni poziv)
javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa konkurentnost turističkog gospodarstva
natječaj za dodjelu stipendija za preddiplomski studij u republici turskoj za akademsku godinu 2017./2018.
natječaj za dodjelu stipendija vlade francuske republike za akademsku godinu 2017./2018.
javni poziv za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta
natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama iz domovinskog rata
natječaj za dodjelu sedam stipendija vlade narodne republike kine za akademsku godinu 2017./2018.
lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza iii up.01.3.1.01. otvoreni postupak/privremeni poziv
stipendije mzo-a, ampeu-a i vlade sad-a: program fulbright za akademsku godinu 2018./2019.
javni poziv za dodjelu sredstava fonda za sufinanciranje provedbe eu projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu
podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih up.02.2.2.05 (ograničeni poziv)
podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom up.02.2.2.04 (ograničeni poziv)
poziv na prijavu za sudjelovanje na kontaktnom seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (tca aktivnosti)
javni natječaj za prikupljanje i odabir projekata primijenjenih istraživanja u pčelarstvu
sve najave natječaja
najava: program life
najava: program prekogranične suradnje italija-hrvatska 2014. – 2020.
najava: 9.1.1. uspostava proizvođačkih grupa i organizacija
najava: mjera i.20. energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena
najava: mjera i.8. zaštita zdravlja i sigurnost
najava: mjera “produktivna ulaganja u akvakulturu”
najava: mjera iv.4. prerada proizvoda ribarstva i akvakulture
najava: mjera iv.3. stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture
najava: 8.6.3. marketing drvenih i nedrvenih šumskih proizvoda
najava: 8.5.2. uspostava i uređenje poučnih staza vidikovaca i ostale manje infrastrukture
najava: 8.5.1. konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura
najava: razvoj poslovne infrastrukture – zone – faza 1 (3a2.2.2); ograničeni postupak dodjele
najava: mjera 4. ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.2. potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda, tip operacije 4.2.1. povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
najava: mjera 4. ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.1. potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, tip operacije 4.1.3. korištenje obnovljivih izvora energije
najava: natječaj za provedbu podmjere 6.3., tip operacije 6.3.1. “potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”
najava: jačanje kapaciteta ocd-a za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu (otvoreni postupak/privremeni poziv)
najava: suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti za participativno upravljanje proračunskim procesima te praćenje postupaka javne nabave (otvoreni postupak/privremeni poziv)
najava: prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo ocd-a i lokalne zajednice – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv)
najava: podrška partnerskim inovativnim projektima civilnog, javnog i poslovnog sektora za ponovno korištenje otvorenih javnih podataka i razvoj ict/mobilnih aplikacija za kvalitetnije sudjelovanje građana u lokalnom odlučivanju – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv)
najava: osnaživanje doprinosa ocd-a za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv)
najava: kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv)
najava: promocija kvalitete strukovnog obrazovanja kroz podršku strukovnim školama u razvoju i uvođenju inovativnih rješenja te modernih i novih tehnologija – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv)
najava: razvoj i unapređenje modela učenja kroz rad te provedba unaprjeđenog modela stručne prakse u visokom obrazovanju (otvoreni postupak/privremeni poziv)
najava: sufinanciranje troškova uključivanja djece u socio-ekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske ustanove (otvoreni postupak/privremeni poziv)
najava: programska, stručna i financijska potpora obrazovanju učenika pripadnika romske nacionalne manjine (otvoreni postupak/privremeni poziv)
najava: osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza iii (otvoreni postupak/privremeni poziv)
najava: internacionalizacija visokog obrazovanja – razvoj studijskih programa na stranim jezicima u prioritetnim područjima i združenih studija – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv)
najava: provedba hko-a na razini visokog obrazovanja (otvoreni postupak/privremeni poziv)
najava: uključivanje marginaliziranih skupina u zajednicu kroz kulturne aktivnosti i projekte faza i. (otvoreni postupak/privremeni poziv)
najava: borba protiv diskriminacije – preduvjet za socijalno uključivanje najranjivijih skupina – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv)
najava: razvoj i provedba modela suradnje s organizacijama civilnog društva u pružanju izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike domovinskog rata kao model pružanja usluga u zajednici (otvoreni postupak/trajni poziv)
najava: razvoj medija zajednice (otvoreni postupak/privremeni poziv)
najava: širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv )
najava: specijalističko usavršavanje doktora medicine (ograničeni postupak/trajni poziv)
najava: promocija zdravlja i prevencija bolesti – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv)
najava: poziv unutar programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima (otvoreni postupak/privremeni poziv)
najava: jačanje poslovanja za društveno poduzetništvo – faza 1 (otvoreni postupak / privremeni poziv)
najava: umjetnost i kultura 54+ – faza i. (otvoreni postupak/privremeni poziv)
najava: podrška programima usmjerenim mladima – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv)
najava: podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina (otvoreni postupak/privremeni poziv)
najava: podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom – faza 1 (ograničeni postupak/trajni poziv)
najava: podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih – faza 1 (ograničeni postupak/trajni poziv)
najava: izgradnja kapaciteta dionika za pružanje kvalitetnih informacija i provedba informiranja o mogućnostima, pravima i obvezama poslodavaca i mladih/podrška mladima u izboru karijere sukladno potrebama tržišta rada
najava: jačanje socijalnog dijaloga – faza iii (otvoreni postupak/privremeni poziv)
najava: razvoj standarda zanimanja i provedba hko-a
najava: mjera 01 – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjera 1.1. potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanje vještina, tip operacije 1.1.2. strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike
najava: mjera 01 – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjera 1.1. potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanje vještina, tip operacije 1.1.1. strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgoj
najava: mjera 02 – savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima, podmjera 2.1. potpora za pružanje savjetodavnih usluga, tip operacije 2.1.1. savjetovanje o višestrukoj sukladnosti, mjeri poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene i ekološkoj poljoprivredi
najava: mjera 02 – savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima, podmjera 2.1. potpora za pružanje savjetodavnih usluga, tip operacije 2.1.2. savjetovanje o modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
najava: mjera 02 – savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima, podmjera 2.1. potpora za pružanje savjetodavnih usluga, tip operacije 2.1.3. savjetovanje šumoposjednika
najava: mjera 02 – savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima, podmjera 2.3. potpora za osposobljavanje savjetnika, tip operacije 2.3.1. osposobljavanje savjetnika
najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.2. potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda, tip operacije 4.2.2. korištenje obnovljivih izvora energijefond: europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
najava: mjera 03 – sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu, podmjera 3.1. potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete, tip operacije 3.1.1. potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje
najava: mjera 08 – ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjera 8.6. potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda, tip operacije 8.6.1. modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima
najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.3. potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva, tip operacije 4.3.1. investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja
najava: mjera 01 – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjera 1.1. potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina, tip operacije 1.1.4. radionice za subjekte koji su uključeni u kratke lance opskrbe i proizvođačke grupe i organizacije
najava: mjera 08 – ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjera 8.6. potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda, tip operacije 8.6.2. modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva
najava: mjera 03 – sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, podmjera 3.2. potpora za aktivnosti informiranja i promicanja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu, tip operacije 3.2.1. potpora za troškove informiranja i promoviranja
najava: mjera 06 – razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.2. potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području, tip operacije 6.2.1. potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti
najava: mjera 06 – razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.4. ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima, tip operacije 6.4.1. razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
najava: mjera 07 – temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, podmjera 7.2. ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, tip operacije 7.2.2. ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta
najava: mjera 16 – suradnja, podmjera 16.1. potpora za osnivanje i rad operativnih skupina europskog inovacijskog partnerstva (eip) za poljoprivrednu produktivnost i održivost, tip operacije 16.1.1. potpora za osnivanje operativnih skupina
najava: mjera 16 – suradnja, podmjera 16.1. potpora za osnivanje i rad operativnih skupina europskog inovacijskog partnerstva (eip) za poljoprivrednu produktivnost i održivost, tip operacije 16.1.2. operativne skupine
najava: mjera 01 – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjera 1.1. potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina, tip operacije 1.1.3. strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednike

najava: mjera 01 – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjera 1.2. potpore za demonstracijske aktivnosti i informativne aktivnosti, tip operacije 1.2.1. demonstracijske aktivnosti
najava: mjera 06 – razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.1. potpora mladim poljoprivrednicima, tip operacije 6.1.1. potpora mladim poljoprivrednicima
najava: mjera 16 – suradnja, podmjera 16.4. potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u lancu opskrbe za uspostavljanje i razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta, tip operacije 16.4.1. kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta
najava: mjera 16 – suradnja, podmjera 16.2. potpora za pilot-projekte i za razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija, tip operacije 16.2.1. pilot projekti i razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija
najava: mjera 19 – leader – clld, podmjera 19.3. priprema i provedba aktivnosti suradnje lag-a, tip operacije 19.3.1. priprema i provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupine
najava: mjera 19 – leader – clld, podmjera 19.3. priprema i provedba aktivnosti suradnje lag-a, tip operacije 19.3.2. provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupine
najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.1. potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, tip operacije 4.1.1. restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstva
najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.1. potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, tip operacije 4.1.2. zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.3. potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva 4.3.2. komasacija poljoprivrednog zemljišta
najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.4. potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva, tip operacije 4.4.1. neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša
najava: lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza iii
najava: natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere ii.1. inovacije
najava: natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere i.1. inovacije
najava: priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima (9b1.2.1); ograničeni postupak dodjele
najava: povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta za stjecanje praktičnih vještina u ciljanim sektorima srednjeg strukovnog obrazovanja s ciljem postizanja veće zapošljivosti učenika srednjeg strukovnog obrazovanja (10.a3.1); ograničeni postupak dodjele
najava: provedba shema za razvoj poduzetništva (9b1.2.3); otvoreni postupak dodjele
najava: provedba pojedinačnih projekata iz intervencijskih planova (9b1.2.2); ograničeni postupak dodjele
najava: priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima
najava: provedba pilot aktivnosti koje imaju za cilj promociju socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva ratnih veterana i civilnih žrtava domovinskog rata (9a4); ograničeni postupak dodjele
najava: poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih master-planova funkcionalnih regija krapinsko – zagorske županije, zagrebačke županije i grada zagreba, sisačko – moslavačke županije i bjelovarsko – bilogorske županije; ograničeni postupak dodjele
najava: shema provedbe planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama s akcijskim planovima (6iii2.6); ograničeni (ili otvoreni) postupak dodjele
najava: shema unapređenja postojećih i uspostave novih oporavilišta za divlje životinje (6iii2.4); ograničeni postupak dodjele
najava: shema kontrole i eradikacije prioritetnih invazivnih stranih vrsta (6iii2.2); ograničeni postupak dodjele
najava: izgradnja kompostišta za obradu odvojeno prikupljenog biorazgradivog otpada; otvoreni postupak dodjele
najava: izgradnja sortirnica za odvojeno prikupljeni otpad; otvoreni postupak dodjele
najava: implementacija programa edukativnih aktivnosti; otvoreni postupak dodjele
najava: javni poziv za dodjelu državnih potpora za zapošljavanje osoba s inavliditetom za 2017.
najava: sanacije odlagališta komunalnog otpada; otvoreni postupak dodjele
najava: gradnja i opremanje reciklažnih dvorišta; otvoreni trajni poziv
najava: shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama (5a1.2); otvoreni postupak dodjele
najava: pilot projekt “energetska obnova javnih zgrada” (4c1.4); otvoreni postupak dodjele
najava: energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja – 2. privremeni poziv (4c1.3); otvoreni postupak dodjele
najava: inovacije novoosnovanih msp- faza ii (3d2.1.3); otvoreni postupak dodjele
najava: povećanje konkurentnosti i učinkovitosti msp putem ikt-a- faza ii (3d1.4); otvoreni postupak dodjele
najava: podrška poduzećima u stjecanju znakova kvalitete u svrhu poboljšanog pristupa tržištima i povećanja konkurentnosti (3d1.2.3); otvoreni postupak dodjele
izdvojeno

tagovi
H3
pretraži natječaje
anketa
newsletter
H4
H5
H6
strong
203
zadnja objava:
“eu projekti info”
smatrate li da je web stranica portala eu projekti info dovoljno jasna i koncizna?
b
i
em
Bolds strong 4
b 0
i 0
em 0
Zawartość strony internetowej powinno zawierać więcej niż 250 słów, z stopa tekst / kod jest wyższy niż 20%.
Pozycji używać znaczników (h1, h2, h3, ...), aby określić temat sekcji lub ustępów na stronie, ale zwykle, użyj mniej niż 6 dla każdego tagu pozycje zachować swoją stronę zwięzły.
Styl używać silnych i kursywy znaczniki podkreślić swoje słowa kluczowe swojej stronie, ale nie nadużywać (mniej niż 16 silnych tagi i 16 znaczników kursywy)

Statystyki strony

twitter:title pusty
twitter:description pusty
google+ itemprop=name pusty
Pliki zewnętrzne 44
Pliki CSS 14
Pliki javascript 30
Plik należy zmniejszyć całkowite odwołanie plików (CSS + JavaScript) do 7-8 maksymalnie.

Linki wewnętrzne i zewnętrzne

Linki 281
Linki wewnętrzne 17
Linki zewnętrzne 264
Linki bez atrybutu Title 224
Linki z atrybutem NOFOLLOW 0
Linki - Użyj atrybutu tytuł dla każdego łącza. Nofollow link jest link, który nie pozwala wyszukiwarkom boty zrealizują są odnośniki no follow. Należy zwracać uwagę na ich użytkowania

Linki wewnętrzne

Linki zewnętrzne

- http://eu-projekti.info
pregled svih natječaja http://eu-projekti.info/category/natjecaji/
naslovna http://www.eu-projekti.info/
o nama http://eu-projekti.info/o-nama-4
ipa http://eu-projekti.info/category/eu-fondovi-ipa
programi unije 2007. – 2013. http://eu-projekti.info/category/programi-unije-2007-2013
programi unije 2014. – 2020. http://eu-projekti.info/category/programi-unije-2014-2020
strukturni i drugi fondovi http://eu-projekti.info/category/eu-fondovi-strukturni-fondovi
ipa http://eu-projekti.info/category/primjeri-projekata-ipa
programi unije http://eu-projekti.info/category/primjeri-projekata-programi-unije
strukturni i drugi fondovi http://eu-projekti.info/category/primjeri-projekata-strukturni-fondovi
natječajna dokumentacija http://eu-projekti.info/category/savjeti-natjecajna-dokumentacija
pisanje projekata http://eu-projekti.info/category/savjeti-pisanje-projekata
provedba projekata http://eu-projekti.info/category/savjeti-provedba-projekata
tijela eu http://eu-projekti.info/category/institucije-eu
agencije eu http://eu-projekti.info/category/agencije-eu
uvod http://eu-projekti.info/agencije-eu
decentralizirane agencije http://eu-projekti.info/category/agencije-eu/decentralizirane-agencije
agencije i tijela euroatom-a http://eu-projekti.info/category/agencije-eu/agencije-i-tijela-euroatom-a
izvršne agencije http://eu-projekti.info/category/agencije-eu/izvrsne-agencije
edukacije http://eu-projekti.info/category/edukacije
knjižnica http://eu-projekti.info/knjiznica-2
aktualno http://eu-projekti.info/category/aktualno
natječaji http://eu-projekti.info/category/arhiva-natjecaja
kontakt http://eu-projekti.info/kontakt-2
http://www.eu-projekti.com
http://facebook.com/euprojekti.info
http://twitter.com/eu_projekti
http://www.linkedin.com/company/2717273?trk=tyah
http://www.eu-projekti.info/natjecaji/feed/
- http://eu-projekti.info/najava-edukacija-za-travanj-2017-godine

najava edukacija za travanj 2017. godine

http://eu-projekti.info/najava-edukacija-za-travanj-2017-godine
- http://eu-projekti.info/specijalisticki-program-izobrazbe-u-podrucju-javne-nabave

upišite se na specijalistički program izobrazbe u području javne nabave...

http://eu-projekti.info/specijalisticki-program-izobrazbe-u-podrucju-javne-nabave
- http://eu-projekti.info/alumni-program-edukacija-novi-zakon-o-javnoj-nabavi

alumni program: edukacija “novi zakon o javnoj nabavi”...

http://eu-projekti.info/alumni-program-edukacija-novi-zakon-o-javnoj-nabavi
- http://eu-projekti.info/komentar-ariane-vela-povjerenje-u-procedure-vazan-je-aspekt-eu-fondova

komentar ariane vela: povjerenje u procedure važan je aspekt eu fondova...

http://eu-projekti.info/komentar-ariane-vela-povjerenje-u-procedure-vazan-je-aspekt-eu-fondova

stigla potvrda neovisne kontrole kvalitete (iqr) – pelješkom mostu pozitivno mišljenje i 85% sredstava iz eu

http://eu-projekti.info/stigla-potvrda-neovisne-kontrole-kvalitete-iqr-peljeskom-mostu-pozitivno-misljenje-i-85-sredstava-iz-eu

postani voditelj pripreme i provedbe eu projekata. upisi u tijeku!

http://eu-projekti.info/postani-voditelj-pripreme-i-provedbe-eu-projekata-upisi-u-tijeku

pitaj konzultanta – ivana rukavina halilagić

http://eu-projekti.info/pitaj-konzultanta-ivana-rukavina-halilagic-4
više... http://www.eu-projekti.info/o-nama
svi otvoreni natječaji http://www.eu-projekti.info/category/natjecaji-naslovna//

modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju

http://eu-projekti.info/natjecaji/modernizacija-unaprjedenje-i-prosirenje-infrastrukture-studentskog-smjestaja-za-studente-u-nepovoljnom-polozaju

javni poziv za dostavu projektnih prijedloga „ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini“ hr. miz 9.a1

http://eu-projekti.info/natjecaji/javni-poziv-za-dostavu-projektnih-prijedloga-ulaganje-u-zdravstvenu-zastitu-na-primarnoj-razini-hr-miz-9-a1

potpora za distribuciju nenacionalnih europskih filmova – program automatske potpore za kinematografe (eacea/09/2016)

http://eu-projekti.info/natjecaji/potpora-za-distribuciju-nenacionalnih-europskih-filmova-program-automatske-potpore-za-kinematografe-eacea092016

poboljšanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za ranjive skupine (kk.08.1.2.01.)

http://eu-projekti.info/natjecaji/poboljsanje-isplativosti-i-pristupa-bolnicke-skrbi-za-ranjive-skupine-kk-08-1-2-01

promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode (kk.06.1.2.01)

http://eu-projekti.info/natjecaji/promicanje-odrzivog-koristenja-prirodne-bastine-u-nacionalnim-parkovima-i-parkovima-prirode-kk-06-1-2-01

trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ (kk.01.2.1.01)

http://eu-projekti.info/natjecaji/trajni-otvoreni-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-za-povecanje-razvoja-novih-proizvoda-i-usluga-koji-proizlaze-iz-aktivnosti-istrazivanja-i-razvoja

unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1

http://eu-projekti.info/natjecaji/unapredivanje-infrastrukture-pruzatelja-socijalnih-usluga-djeci-i-mladima-kao-podrska-procesu-deinstitucionalizacije-faza-1

unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1

http://eu-projekti.info/natjecaji/unaprjedivanje-infrastrukture-za-pruzanje-socijalnih-usluga-u-zajednici-osobama-s-invaliditetom-kao-podrska-procesu-deinstitucionalizacije-faza-1

razvoj e-usluga

http://eu-projekti.info/natjecaji/razvoj-e-usluga

poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti

http://eu-projekti.info/natjecaji/poboljsanje-pristupa-hitnoj-zdravstvenoj-zastiti

poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama

http://eu-projekti.info/natjecaji/poboljsanje-isplativosti-i-pristupa-dnevnim-bolnicama-iili-dnevnim-kirurgijama

unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1

http://eu-projekti.info/natjecaji/unaprjedivanje-infrastrukture-centara-za-socijalnu-skrb-kao-podrska-procesu-deinstitucionalizacije-faza-1

poziv na podnošenje prijedloga za program erasmus+ za 2017. godinu

http://eu-projekti.info/natjecaji/poziv-na-podnosenje-prijedloga-za-program-erasmus-za-2017-godinu

treći poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru instrumenta za povezivanje europe – cef

http://eu-projekti.info/natjecaji/treci-poziv-za-dostavu-projektnih-prijedloga-u-okviru-instrumenta-za-povezivanje-europe-cef

poziv na prijavu za dodjelu erasmus+ povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju 2017. – 2020.

http://eu-projekti.info/natjecaji/poziv-na-prijavu-za-dodjelu-erasmus-povelje-za-mobilnost-u-strukovnom-obrazovanju-i-osposobljavanju-2017-2020

razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom (up.02.2.2.02.)

http://eu-projekti.info/natjecaji/razvoj-usluge-osobne-asistencije-za-osobe-s-invaliditetom-up-02-2-2-02

natječaj na temu integracije mladih migranata i izbjeglica

http://eu-projekti.info/natjecaji/natjecaj-na-temu-integracije-mladih-migranata-i-izbjeglica

promicanje održivog razvoja prirodne baštine (kk.06.1.2.02)

http://eu-projekti.info/natjecaji/promicanje-odrzivog-razvoja-prirodne-bastine-kk-06-1-2-02

komercijalizacija inovacija u poduzetništvu (kk.03.2.2.02)

http://eu-projekti.info/natjecaji/komercijalizacija-inovacija-u-poduzetnistvu-kk-03-2-2-02

poziv na dostavu projektnih prijedloga ,,umjetnost i kultura za mlade” (up.02.1.1.02)

http://eu-projekti.info/natjecaji/poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-umjetnost-i-kultura-za-mlade-up-02-1-1-02

unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-unaprjedenje-pismenosti-temelj-cjelozivotnog-ucenja-2

poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini

http://eu-projekti.info/natjecaji/poboljsanje-pristupa-primarnoj-zdravstvenoj-zastiti-s-naglaskom-na-udaljena-i-deprivirana-podrucja-kroz-ulaganja-u-potrebe-pruzatelja-usluga-zdravstvene-zastite-na-primarnoj-razini

podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja (up.04.2.1.02)

http://eu-projekti.info/natjecaji/podrska-razvoju-partnerstava-organizacija-civilnog-drustva-i-visokoobrazovnih-ustanova-za-provedbu-programa-drustveno-korisnog-ucenja-up-04-2-1-02-2

program interreg europe – objava trećeg poziva na dostavu projektnih prijedloga

http://eu-projekti.info/natjecaji/program-interreg-europe

poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru prioritetne osi 1 „visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ operativnog programa ”učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

http://eu-projekti.info/natjecaji/poziv-tijelima-za-dostavu-prijedloga-operacija-koje-ce-se-financirati-kao-izravna-dodjela-sredstava-u-okviru-prioritetne-osi-1-visoka-zaposljivost-i-mobilnost-radne-snage-operativnog-2

poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru prioritetne osi 2 „socijalno uključivanje“ operativnog programa ”učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

http://eu-projekti.info/natjecaji/poziv-tijelima-za-dostavu-prijedloga-operacija-koje-ce-se-financirati-kao-izravna-dodjela-sredstava-u-okviru-prioritetne-osi-2-socijalno-ukljucivanje-operativnog-programa-uc-2

poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru prioritetne osi 3 „obrazovanje i cjeloživotno učenje“ operativnog programa ”učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

http://eu-projekti.info/natjecaji/poziv-tijelima-za-dostavu-prijedloga-operacija-koje-ce-se-financirati-kao-izravna-dodjela-sredstava-u-okviru-prioritetne-osi-3-obrazovanje-i-cjelozivotno-ucenje-operativnog-programa-2

poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru prioritetne osi 4 „dobro upravljanje“ operativnog programa ”učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

http://eu-projekti.info/natjecaji/poziv-tijelima-za-dostavu-prijedloga-operacija-koje-ce-se-financirati-kao-izravna-dodjela-sredstava-u-okviru-prioritetne-osi-4-dobro-upravljanje-operativnog-programa-ucinkov-2

vrhunska istraživanja znanstvenih centara izvrsnosti

http://eu-projekti.info/natjecaji/vrhunska-istrazivanja-znanstvenih-centara-izvrsnosti

razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (ppi) putem hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (hamag-bicro) – pilot projekt

http://eu-projekti.info/natjecaji/razvoj-mreze-poduzetnickih-potpornih-institucija-ppi-putem-hrvatske-agencije-za-malo-gospodarstvo-inovacije-i-investicije-hamag-bicro-pilot-projekt

drugi poziv za podnošenje prijedloga za mjere informiranja i promocije povezane s poljoprivrednim proizvodima

http://eu-projekti.info/natjecaji/drugi-poziv-za-podnosenje-prijedloga-za-mjere-informiranja-i-promocije-povezane-s-poljoprivrednim-proizvodima

potpora za filmske festivale eacea/16/2016

http://eu-projekti.info/natjecaji/potpora-za-filmske-festivale-eacea162016

potpora za televizijsko emitiranje audiovizualnih europskih djela eacea 23/2016

http://eu-projekti.info/natjecaji/potpora-za-televizijsko-emitiranje-audiovizualnih-europskih-djela-eacea-232016

urbact iii – primjeri dobre prakse

http://eu-projekti.info/natjecaji/urbact-iii-primjeri-dobre-prakse

provedba podmjere 9.1. »uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru«, provedba tipa operacije 9.1.1. “uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“

http://eu-projekti.info/natjecaji/provedba-podmjere-9-1-uspostava-grupa-i-organizacija-proizvodaca-u-poljoprivrednom-i-sumarskom-sektoru-provedba-tipa-operacije-9-1-1-uspostava-proizvodackih-grupa-i-organizacij

mjera 19 – leader – clld, podmjera 19.4. tekući troškovi i animacija, tip operacije 19.4.1. tekući troškovi i animacija

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-19-leader-clld-podmjera-19-4-tekuci-troskovi-i-animacija-tip-operacije-19-4-1-tekuci-troskovi-i-animacija

natječaj za provedbu podmjere 6.3. “potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

http://eu-projekti.info/natjecaji/natjecaj-za-provedbu-podmjere-6-3-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava

javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2017. godinu

http://eu-projekti.info/natjecaji/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-dodjelu-jednokratnih-financijskih-potpora-udrugama-za-2017-godinu

podrška europskim platformama

http://eu-projekti.info/natjecaji/podrska-europskim-platformama

interreg mediteran 2014. -2020. – drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga

http://eu-projekti.info/natjecaji/interreg-mediteran-2014-2020-drugi-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga

drugi zajednički poziv za međunarodne suradničke projekte iz dunavske regije u 2017.g. iz programa eureka.

http://eu-projekti.info/natjecaji/drugi-zajednicki-poziv-za-medunarodne-suradnicke-projekte-iz-dunavske-regije-u-2017-g-iz-programa-eureka

poziv na podnošenje projektnih prijedloga i prilika za financiranje infrastrukture digitalnih usluga

http://eu-projekti.info/natjecaji/poziv-na-podnosenje-projektnih-prijedloga-i-prilika-za-financiranje-infrastrukture-digitalnih-usluga

tip operacije 7.4.1. ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-podmjera-7-4-tip-operacije-7-4-1-ulaganja-u-pokretanje-poboljsanje-ili-prosirenje-lokalnih-temeljnih-usluga-za-ruralno-stanovnistvo-ukljucujuci-slobodno-vrijeme-i-kulturne-aktivn

javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova europske unije za 2017.g.

http://eu-projekti.info/natjecaji/javni-poziv-za-sufinanciranje-provedbe-projekata-udruga-ugovorenih-iz-programa-i-fondova-europske-unije-za-2017-g

poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-poboljsanje-pristupa-ranjivih-skupina-trzistu-rada-u-sektoru-turizma-i-ugostiteljstva-2

podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti up.03.2.3.02 (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/podrska-obrazovanju-odraslih-polaznika-ukljucivanjem-u-prioritetne-programe-obrazovanja-usmjerene-unapredenju-vjestina-i-kompetencija-polaznika-u-svrhu-povecanja-zaposljivosti-3

javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa konkurentnost turističkog gospodarstva

http://eu-projekti.info/natjecaji/javni-poziv-za-kandidiranje-projekata-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-temeljem-programa-konkurentnost-turistickog-gospodarstva

natječaj za dodjelu stipendija za preddiplomski studij u republici turskoj za akademsku godinu 2017./2018.

http://eu-projekti.info/natjecaji/natjecaj-za-dodjelu-stipendija-za-preddiplomski-studij-u-republici-turskoj-za-akademsku-godinu-2017-2018

natječaj za dodjelu stipendija vlade francuske republike za akademsku godinu 2017./2018.

http://eu-projekti.info/natjecaji/natjecaj-za-dodjelu-stipendija-vlade-francuske-republike-za-akademsku-godinu-2017-2018

javni poziv za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta

http://eu-projekti.info/natjecaji/javni-poziv-za-neposredno-sufinanciranje-izrade-projektne-dokumentacije-za-ishodenje-gradevinske-dozvole-u-cilju-gradenja-reciklaznog-dvorista

natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama iz domovinskog rata

http://eu-projekti.info/natjecaji/natjecaj-za-dodjelu-institucionalnih-podrski-udrugama-iz-domovinskog-rata

natječaj za dodjelu sedam stipendija vlade narodne republike kine za akademsku godinu 2017./2018.

http://eu-projekti.info/natjecaji/natjecaj-za-dodjelu-sedam-stipendija-vlade-narodne-republike-kine-za-akademsku-godinu-2017-2018

lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza iii up.01.3.1.01. otvoreni postupak/privremeni poziv

http://eu-projekti.info/natjecaji/lokalne-inicijative-za-poticanje-zaposljavanja-faza-iii-up-01-3-1-01-otvoreni-postupakprivremeni-poziv

stipendije mzo-a, ampeu-a i vlade sad-a: program fulbright za akademsku godinu 2018./2019.

http://eu-projekti.info/natjecaji/stipendije-mzo-a-ampeu-a-i-vlade-sad-a-program-fulbright-za-akademsku-godinu-2018-2019

javni poziv za dodjelu sredstava fonda za sufinanciranje provedbe eu projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu

http://eu-projekti.info/natjecaji/javni-poziv-za-dodjelu-sredstava-fonda-za-sufinanciranje-provedbe-eu-projekata-na-regionalnoj-i-lokalnoj-razini-za-2017-godinu

podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih up.02.2.2.05 (ograničeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/podrska-procesu-deinstitucionalizacije-i-prevencije-institucionalizacije-djece-i-mladih-up-02-2-2-05-ograniceni-poziv

podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom up.02.2.2.04 (ograničeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/podrska-daljnjem-procesu-deinstitucionalizacije-i-transformacije-domova-socijalne-skrbi-za-osobe-s-invaliditetom-up-02-2-2-04-ograniceni-poziv

poziv na prijavu za sudjelovanje na kontaktnom seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (tca aktivnosti)

http://eu-projekti.info/natjecaji/poziv-na-prijavu-za-sudjelovanje-na-kontaktnom-seminaru-u-okviru-aktivnosti-transnacionalne-suradnje-tca-aktivnosti

javni natječaj za prikupljanje i odabir projekata primijenjenih istraživanja u pčelarstvu

http://eu-projekti.info/natjecaji/javni-natjecaj-za-prikupljanje-i-odabir-projekata-primijenjenih-istrazivanja-u-pcelarstvu
sve najave natječaja http://www.eu-projekti.info/category/natjecaji-u-najavi

najava: program life

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-program-life

najava: program prekogranične suradnje italija-hrvatska 2014. – 2020.

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-program-prekogranicne-suradnje-italija-hrvatska-2014-2020

najava: 9.1.1. uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-9-1-1-uspostava-proizvodackih-grupa-i-organizacija

najava: mjera i.20. energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-i-20-energetska-ucinkovitost-i-ublazavanje-klimatskih-promjena

najava: mjera i.8. zaštita zdravlja i sigurnost

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-i-8-zastita-zdravlja-i-sigurnost

najava: mjera “produktivna ulaganja u akvakulturu”

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-produktivna-ulaganja-u-akvakulturu

najava: mjera iv.4. prerada proizvoda ribarstva i akvakulture

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-iv-4-prerada-proizvoda-ribarstva-i-akvakulture

najava: mjera iv.3. stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-iv-3-stavljanje-na-trziste-proizvoda-ribarstva-i-akvakulture

najava: 8.6.3. marketing drvenih i nedrvenih šumskih proizvoda

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-8-6-3-marketing-drvenih-i-nedrvenih-sumskih-proizvoda

najava: 8.5.2. uspostava i uređenje poučnih staza vidikovaca i ostale manje infrastrukture

http://eu-projekti.info/natjecaji/8-5-2-uspostava-i-uredenje-poucnih-staza-vidikovaca-i-ostale-manje-infrastrukture

najava: 8.5.1. konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-8-5-1-konverzija-degradiranih-sumskih-sastojina-i-sumskih-kultura

najava: razvoj poslovne infrastrukture – zone – faza 1 (3a2.2.2); ograničeni postupak dodjele

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-razvoj-poslovne-infrastrukture-zone-faza-1-3a2-2-2

najava: mjera 4. ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.2. potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda, tip operacije 4.2.1. povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-4-ulaganja-u-fizicku-imovinu-podmjera-4-2-potpora-za-ulaganja-u-preradu-marketing-iili-razvoj-poljoprivrednih-proizvoda-tip-operacije-4-2-1-povecanje-dodane-vrijednosti-poljopriv

najava: mjera 4. ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.1. potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, tip operacije 4.1.3. korištenje obnovljivih izvora energije

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-4-ulaganja-u-fizicku-imovinu-podmjera-4-1-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-tip-operacije-4-1-3-koristenje-obnovljivih-izvora-energije

najava: natječaj za provedbu podmjere 6.3., tip operacije 6.3.1. “potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

http://eu-projekti.info/natjecaji/natjecaj-za-provedbu-podmjere-6-3-tip-operacije-6-3-1-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava

najava: jačanje kapaciteta ocd-a za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-jacanje-kapaciteta-ocd-a-za-podrsku-ucinkovitoj-resocijalizaciji-i-reintegraciji-pocinitelja-kaznenih-djela-u-drustvenu-zajednicu

najava: suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti za participativno upravljanje proračunskim procesima te praćenje postupaka javne nabave (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-suradnja-organizacija-civilnoga-drustva-i-lokalnih-vlasti-za-participativno-upravljanje-proracunskim-procesima-te-pracenje-postupaka-javne-nabave

najava: prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo ocd-a i lokalne zajednice – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-prostori-sudjelovanja-razvoj-programa-revitalizacije-prostora-u-javnom-vlasnistvu-kroz-partnerstvo-ocd-a-i-lokalne-zajednice-faza-i-2

najava: podrška partnerskim inovativnim projektima civilnog, javnog i poslovnog sektora za ponovno korištenje otvorenih javnih podataka i razvoj ict/mobilnih aplikacija za kvalitetnije sudjelovanje građana u lokalnom odlučivanju – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-podrska-partnerskim-inovativnim-projektima-civilnog-javnog-i-poslovnog-sektora-za-ponovno-koristenje-otvorenih-javnih-podataka-i-razvoj-ictmobilnih-aplikacija-za-kvalitetnije-sudjelovanje-gr-2

najava: osnaživanje doprinosa ocd-a za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-osnazivanje-doprinosa-ocd-a-za-provedbu-programa-gradanskog-odgoja-i-obrazovanja-faza-i-2

najava: kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-kultura-u-centru-potpora-razvoju-javno-civilnog-partnerstva-u-kulturi-faza-i

najava: promocija kvalitete strukovnog obrazovanja kroz podršku strukovnim školama u razvoju i uvođenju inovativnih rješenja te modernih i novih tehnologija – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-promocija-kvalitete-strukovnog-obrazovanja-kroz-podrsku-strukovnim-skolama-u-razvoju-i-uvodenju-inovativnih-rjesenja-te-modernih-i-novih-tehnologija-faza-i

najava: razvoj i unapređenje modela učenja kroz rad te provedba unaprjeđenog modela stručne prakse u visokom obrazovanju (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-razvoj-i-unapredenje-modela-ucenja-kroz-rad-te-provedba-unaprjedenog-modela-strucne-prakse-u-visokom-obrazovanju

najava: sufinanciranje troškova uključivanja djece u socio-ekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske ustanove (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-sufinanciranje-troskova-ukljucivanja-djece-u-socio-ekonomski-nepovoljnoj-situaciji-u-predskolske-ustanove

najava: programska, stručna i financijska potpora obrazovanju učenika pripadnika romske nacionalne manjine (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-programska-strucna-i-financijska-potpora-obrazovanju-ucenika-pripadnika-romske-nacionalne-manjine

najava: osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza iii (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-osiguravanje-pomocnika-u-nastavi-i-strucnih-komunikacijskih-posrednika-ucenicima-s-teskocama-u-razvoju-u-osnovnoskolskim-i-srednjoskolskim-odgojno-obrazovnim-ustanovama-faza-iii

najava: internacionalizacija visokog obrazovanja – razvoj studijskih programa na stranim jezicima u prioritetnim područjima i združenih studija – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-internacionalizacija-visokog-obrazovanja-razvoj-studijskih-programa-na-stranim-jezicima-u-prioritetnim-podrucjima-i-zdruzenih-studija-faza-i

najava: provedba hko-a na razini visokog obrazovanja (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-provedba-hko-a-na-razini-visokog-obrazovanja

najava: uključivanje marginaliziranih skupina u zajednicu kroz kulturne aktivnosti i projekte faza i. (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-ukljucivanje-marginaliziranih-skupina-u-zajednicu-kroz-kulturne-aktivnosti-i-projekte-faza-i

najava: borba protiv diskriminacije – preduvjet za socijalno uključivanje najranjivijih skupina – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-borba-protiv-diskriminacije-preduvjet-za-socijalno-ukljucivanje-najranjivijih-skupina-faza-i

najava: razvoj i provedba modela suradnje s organizacijama civilnog društva u pružanju izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike domovinskog rata kao model pružanja usluga u zajednici (otvoreni postupak/trajni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-razvoj-i-provedba-modela-suradnje-s-organizacijama-civilnog-drustva-u-pruzanju-izvaninstitucionalnih-usluga-za-hrvatske-branitelje-i-stradalnike-domovinskog-rata-kao-model-pruzanja-usluga-u-za

najava: razvoj medija zajednice (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-razvoj-medija-zajednice

najava: širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv )

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-sirenje-mreze-socijalnih-usluga-u-zajednici-faza-i

najava: specijalističko usavršavanje doktora medicine (ograničeni postupak/trajni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-specijalisticko-usavrsavanje-doktora-medicine-2

najava: promocija zdravlja i prevencija bolesti – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-promocija-zdravlja-i-prevencija-bolesti-faza-i-2

najava: poziv unutar programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-poziv-unutar-programa-integrirane-fizicke-gospodarske-i-socijalne-regeneracije-malih-gradova-na-ratom-pogodenim-podrucjima

najava: jačanje poslovanja za društveno poduzetništvo – faza 1 (otvoreni postupak / privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-jacanje-poslovanja-za-drustveno-poduzetnistvo-faza-1

najava: umjetnost i kultura 54+ – faza i. (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-umjetnost-i-kultura-54-faza-i

najava: podrška programima usmjerenim mladima – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-podrska-programima-usmjerenim-mladima-faza-i

najava: podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-podrska-socijalnom-ukljucivanju-i-zaposljavanju-marginaliziranih-skupina

najava: podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom – faza 1 (ograničeni postupak/trajni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-podrska-daljnjem-procesu-deinstitucionalizacije-i-transformacije-domova-socijalne-skrbi-za-osobe-s-invaliditetom-faza-1

najava: podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih – faza 1 (ograničeni postupak/trajni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-podrska-procesu-deinstitucionalizacije-i-prevencije-institucionalizacije-djece-i-mladih-faza-1

najava: izgradnja kapaciteta dionika za pružanje kvalitetnih informacija i provedba informiranja o mogućnostima, pravima i obvezama poslodavaca i mladih/podrška mladima u izboru karijere sukladno potrebama tržišta rada

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-izgradnja-kapaciteta-dionika-za-pruzanje-kvalitetnih-informacija-i-provedba-informiranja-o-mogucnostima-pravima-i-obvezama-poslodavaca-i-mladihpodrska-mladima-u-izboru-karijere-sukladno-potr-2

najava: jačanje socijalnog dijaloga – faza iii (otvoreni postupak/privremeni poziv)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-jacanje-socijalnog-dijaloga-faza-iii-2

najava: razvoj standarda zanimanja i provedba hko-a

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-razvoj-standarda-zanimanja-i-provedba-hko-a

najava: mjera 01 – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjera 1.1. potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanje vještina, tip operacije 1.1.2. strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-01-prenosenje-znanja-i-aktivnosti-informiranja-podmjera-1-1-potpora-za-strukovno-osposobljavanje-i-aktivnosti-za-stjecanje-vjestina-tip-operacije-1-1-2-strukovno-osposoblja

najava: mjera 01 – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjera 1.1. potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanje vještina, tip operacije 1.1.1. strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgoj

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-01-prenosenje-znanja-i-aktivnosti-informiranja-podmjera-1-1-potpora-za-strukovno-osposobljavanje-i-aktivnosti-za-stjecanje-vjestina-tip-operacije-1-1-1-strukovno-osposoblja

najava: mjera 02 – savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima, podmjera 2.1. potpora za pružanje savjetodavnih usluga, tip operacije 2.1.1. savjetovanje o višestrukoj sukladnosti, mjeri poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene i ekološkoj poljoprivredi

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-02-savjetodavne-sluzbe-sluzbe-za-upravljanje-poljoprivrednim-gospodarstvom-i-pomoc-poljoprivrednim-gospodarstvima-podmjera-2-1-potpora-za-pruzanje-savjetodavnih-usluga-tip-2

najava: mjera 02 – savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima, podmjera 2.1. potpora za pružanje savjetodavnih usluga, tip operacije 2.1.2. savjetovanje o modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-02-savjetodavne-sluzbe-sluzbe-za-upravljanje-poljoprivrednim-gospodarstvom-i-pomoc-poljoprivrednim-gospodarstvima-podmjera-2-1-potpora-za-pruzanje-savjetodavnih-usluga-tip

najava: mjera 02 – savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima, podmjera 2.1. potpora za pružanje savjetodavnih usluga, tip operacije 2.1.3. savjetovanje šumoposjednika

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-02-savjetodavne-sluzbe-sluzbe-za-upravljanje-poljoprivrednim-gospodarstvom-i-pomoc-poljoprivrednim-gospodarstvima-podmjera-2-1-potpora-za-pruzanje-savjetodavnih-usluga-tip-operacij

najava: mjera 02 – savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima, podmjera 2.3. potpora za osposobljavanje savjetnika, tip operacije 2.3.1. osposobljavanje savjetnika

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-02-savjetodavne-sluzbe-sluzbe-za-upravljanje-poljoprivrednim-gospodarstvom-i-pomoc-poljoprivrednim-gospodarstvima-podmjera-2-3-potpora-za-osposobljavanje-savjetnika-tip-operacije-2

najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.2. potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda, tip operacije 4.2.2. korištenje obnovljivih izvora energijefond: europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-04-ulaganja-u-fizicku-imovinu-podmjera-4-2-potpora-za-ulaganja-u-preradu-marketing-iili-razvoj-poljoprivrednih-proizvoda-tip-operacije-4-2-2-koristenje-obnovljivih-izvora-energij

najava: mjera 03 – sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu, podmjera 3.1. potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete, tip operacije 3.1.1. potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-03-sustavi-kvalitete-za-poljoprivredne-proizvode-i-hranu-podmjera-3-1-potpora-za-novo-sudjelovanje-u-sustavima-kvalitete-tip-operacije-3-1-1-potpora-za-sudjelovanje-poljoprivrednik

najava: mjera 08 – ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjera 8.6. potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda, tip operacije 8.6.1. modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-08-ulaganja-u-razvoj-sumskih-podrucja-i-poboljsanje-odrzivosti-suma-podmjera-8-6-potpora-za-ulaganja-u-sumarske-tehnologije-te-u-preradu-mobilizaciju-i-marketing-sumskih-proizvoda-2

najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.3. potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva, tip operacije 4.3.1. investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-04-ulaganja-u-fizicku-imovinu-podmjera-4-3-potpora-za-ulaganja-u-infrastrukturu-vezano-uz-razvoj-modernizaciju-ili-prilagodbu-poljoprivrede-i-sumarstva-tip-operacije-4-3-1-investi

najava: mjera 01 – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjera 1.1. potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina, tip operacije 1.1.4. radionice za subjekte koji su uključeni u kratke lance opskrbe i proizvođačke grupe i organizacije

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-01-prenosenje-znanja-i-aktivnosti-informiranja-podmjera-1-1-potpora-za-strukovno-osposobljavanje-i-aktivnosti-stjecanja-vjestina-tip-operacije-1-1-4-radionice-za-subjekte-koji-su-u

najava: mjera 08 – ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjera 8.6. potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda, tip operacije 8.6.2. modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-08-ulaganja-u-razvoj-sumskih-podrucja-i-poboljsanje-odrzivosti-suma-podmjera-8-6-potpora-za-ulaganja-u-sumarske-tehnologije-te-u-preradu-mobilizaciju-i-marketing-sumskih-proizvoda

najava: mjera 03 – sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, podmjera 3.2. potpora za aktivnosti informiranja i promicanja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu, tip operacije 3.2.1. potpora za troškove informiranja i promoviranja

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-03-sustavi-kvalitete-za-poljoprivredne-i-prehrambene-proizvode-podmjera-3-2-potpora-za-aktivnosti-informiranja-i-promicanja-koje-provode-skupine-proizvodaca-na-unutarnjem-trzistu-ti

najava: mjera 06 – razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.2. potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području, tip operacije 6.2.1. potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-06-razvoj-poljoprivrednih-gospodarstava-i-poslovanja-podmjera-6-2-potpora-ulaganju-u-pokretanje-nepoljoprivrednih-djelatnosti-u-ruralnom-podrucju-tip-operacije-6-2-1-potpora-ulagan

najava: mjera 06 – razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.4. ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima, tip operacije 6.4.1. razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-06-razvoj-poljoprivrednih-gospodarstava-i-poslovanja-podmjera-6-4-ulaganja-u-razvoj-nepoljoprivrednih-djelatnosti-u-ruralnim-podrucjima-tip-operacije-6-4-1-razvoj-nepoljoprivrednih

najava: mjera 07 – temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, podmjera 7.2. ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, tip operacije 7.2.2. ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-07-temeljne-usluge-i-obnova-sela-u-ruralnim-podrucjima-podmjera-7-2-ulaganja-u-izradu-poboljsanje-ili-prosirenje-svih-vrsta-male-infrastrukture-ukljucujuci-ulaganja-u-obnovljive-iz

najava: mjera 16 – suradnja, podmjera 16.1. potpora za osnivanje i rad operativnih skupina europskog inovacijskog partnerstva (eip) za poljoprivrednu produktivnost i održivost, tip operacije 16.1.1. potpora za osnivanje operativnih skupina

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-16-suradnja-podmjera-16-1-potpora-za-osnivanje-i-rad-operativnih-skupina-europskog-inovacijskog-partnerstva-eip-za-poljoprivrednu-produktivnost-i-odrzivost-tip-operacije-16-1-1-p

najava: mjera 16 – suradnja, podmjera 16.1. potpora za osnivanje i rad operativnih skupina europskog inovacijskog partnerstva (eip) za poljoprivrednu produktivnost i održivost, tip operacije 16.1.2. operativne skupine

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-16-suradnja-podmjera-16-1-potpora-za-osnivanje-i-rad-operativnih-skupina-europskog-inovacijskog-partnerstva-eip-za-poljoprivrednu-produktivnost-i-odrzivost-tip-operacije-16-1-2-o

najava: mjera 01 – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjera 1.1. potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina, tip operacije 1.1.3. strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednike

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-01-prenosenje-znanja-i-aktivnosti-informiranja-podmjera-1-1-potpora-za-strukovno-osposobljavanje-i-aktivnosti-stjecanja-vjestina-tip-operacije-1-1-3-strukovno-osposobljavanje-za-ml

http://eu-projekti.info/natjecaji/22444

najava: mjera 01 – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjera 1.2. potpore za demonstracijske aktivnosti i informativne aktivnosti, tip operacije 1.2.1. demonstracijske aktivnosti

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-01-prenosenje-znanja-i-aktivnosti-informiranja-podmjera-1-2-potpore-za-demonstracijske-aktivnosti-i-informativne-aktivnosti-tip-operacije-1-2-1-demonstracijske-aktivnosti

najava: mjera 06 – razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.1. potpora mladim poljoprivrednicima, tip operacije 6.1.1. potpora mladim poljoprivrednicima

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-06-razvoj-poljoprivrednih-gospodarstava-i-poslovanja-podmjera-6-1-potpora-mladim-poljoprivrednicima-tip-operacije-6-1-1-potpora-mladim-poljoprivrednicima

najava: mjera 16 – suradnja, podmjera 16.4. potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u lancu opskrbe za uspostavljanje i razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta, tip operacije 16.4.1. kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-16-suradnja-podmjera-16-4-potpora-za-horizontalnu-i-vertikalnu-suradnju-sudionika-u-lancu-opskrbe-za-uspostavljanje-i-razvoj-kratkih-lanaca-opskrbe-i-lokalnih-trzista-te-za-promicanj-2

najava: mjera 16 – suradnja, podmjera 16.2. potpora za pilot-projekte i za razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija, tip operacije 16.2.1. pilot projekti i razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-16-suradnja-podmjera-16-4-potpora-za-horizontalnu-i-vertikalnu-suradnju-sudionika-u-lancu-opskrbe-za-uspostavljanje-i-razvoj-kratkih-lanaca-opskrbe-i-lokalnih-trzista-te-za-promicanj

najava: mjera 19 – leader – clld, podmjera 19.3. priprema i provedba aktivnosti suradnje lag-a, tip operacije 19.3.1. priprema i provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupine

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-19-leader-clld-podmjera-19-3-priprema-i-provedba-aktivnosti-suradnje-lag-a-tip-operacije-19-3-1-priprema-i-provedba-aktivnosti-sudjelovanja-lokalne-akcijske-skupine

najava: mjera 19 – leader – clld, podmjera 19.3. priprema i provedba aktivnosti suradnje lag-a, tip operacije 19.3.2. provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupine

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-19-leader-clld-podmjera-19-3-priprema-i-provedba-aktivnosti-suradnje-lag-a-tip-operacije-19-3-2-provedba-aktivnosti-sudjelovanja-lokalne-akcijske-skupine

najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.1. potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, tip operacije 4.1.1. restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstva

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-04-ulaganja-u-fizicku-imovinu-podmjera-4-1-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-tip-operacije-4-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnosti-poljopri

najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.1. potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, tip operacije 4.1.2. zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-04-ulaganja-u-fizicku-imovinu-podmjera-4-1-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-tip-operacije-4-1-2-zbrinjavanje-rukovanje-i-koristenje-stajskog-gnojiva-u-cilju-smanj

najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.3. potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva 4.3.2. komasacija poljoprivrednog zemljišta

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-04-ulaganja-u-fizicku-imovinu-podmjera-4-3-potpora-za-ulaganja-u-infrastrukturu-vezano-uz-razvoj-modernizaciju-ili-prilagodbu-poljoprivrede-i-sumarstva-4-3-2-komasacija-poljoprivre

najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.4. potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva, tip operacije 4.4.1. neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-04-ulaganja-u-fizicku-imovinu-podmjera-4-4-potpora-neproizvodnim-ulaganjima-vezanim-uz-postizanje-agro-okolisnih-i-klimatskih-ciljeva-tip-operacije-4-4-1-neproizvodna-ulaganja-veza

najava: lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza iii

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-poziv-za-dostavu-projektnih-prijedloga-lokalne-inicijative-za-poticanje-zaposljavanja-faza-iii

najava: natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere ii.1. inovacije

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-natjecaj-za-dodjelu-potpore-u-okviru-mjere-ii-1-inovacije

najava: natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere i.1. inovacije

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-natjecaj-za-dodjelu-potpore-u-okviru-mjere-i-1-inovacije

najava: priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima (9b1.2.1); ograničeni postupak dodjele

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-priprema-dokumentacije-i-izgradnja-kapaciteta-za-provedbu-intervencijskih-planova-malih-gradova-na-ratom-pogodenim-podrucjima-beli-manastir-s-opcinom-darda-benkovac-knin-petrinja-i-vukovar

najava: povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta za stjecanje praktičnih vještina u ciljanim sektorima srednjeg strukovnog obrazovanja s ciljem postizanja veće zapošljivosti učenika srednjeg strukovnog obrazovanja (10.a3.1); ograničeni postupak dodjele

http://eu-projekti.info/natjecaji/22340

najava: provedba shema za razvoj poduzetništva (9b1.2.3); otvoreni postupak dodjele

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-provedba-shema-za-razvoj-poduzetnistva

najava: provedba pojedinačnih projekata iz intervencijskih planova (9b1.2.2); ograničeni postupak dodjele

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-provedba-pojedinacnih-projekata-iz-intervencijskih-planova

najava: priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-priprema-dokumentacije-i-izgradnja-kapaciteta-za-provedbu-intervencijskih-planova-malih-gradova-na-ratom-pogodenim-podrucjima

najava: provedba pilot aktivnosti koje imaju za cilj promociju socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva ratnih veterana i civilnih žrtava domovinskog rata (9a4); ograničeni postupak dodjele

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-provedba-pilot-aktivnosti-koje-imaju-za-cilj-promociju-socijalne-ukljucenosti-i-smanjenje-siromastva-ratnih-veterana-i-civilnih-zrtava-domovinskog-rata

najava: poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih master-planova funkcionalnih regija krapinsko – zagorske županije, zagrebačke županije i grada zagreba, sisačko – moslavačke županije i bjelovarsko – bilogorske županije; ograničeni postupak dodjele

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-poziv-za-sufinanciranje-izrade-regionalnih-prometnih-master-planova-funkcionalnih-regija-krapinsko-zagorske-zupanije-zagrebacke-zupanije-i-grada-zagreba-sisacko-moslavack

najava: shema provedbe planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama s akcijskim planovima (6iii2.6); ograničeni (ili otvoreni) postupak dodjele

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-shema-provedbe-planova-upravljanja-strogo-zasticenim-vrstama-s-akcijskim-planovima

najava: shema unapređenja postojećih i uspostave novih oporavilišta za divlje životinje (6iii2.4); ograničeni postupak dodjele

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-shema-unapredenja-postojecih-i-uspostave-novih-oporavilista-za-divlje-zivotinje

najava: shema kontrole i eradikacije prioritetnih invazivnih stranih vrsta (6iii2.2); ograničeni postupak dodjele

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-shema-kontrole-i-eradikacije-prioritetnih-invazivnih-stranih-vrsta

najava: izgradnja kompostišta za obradu odvojeno prikupljenog biorazgradivog otpada; otvoreni postupak dodjele

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-izgradnja-kompostista-za-obradu-odvojeno-prikupljenog-biorazgradivog-otpada

najava: izgradnja sortirnica za odvojeno prikupljeni otpad; otvoreni postupak dodjele

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-izgradnja-sortirnica-za-odvojeno-prikupljeni-otpad

najava: implementacija programa edukativnih aktivnosti; otvoreni postupak dodjele

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-implementacija-programa-edukativnih-aktivnosti

najava: javni poziv za dodjelu državnih potpora za zapošljavanje osoba s inavliditetom za 2017.

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-javni-poziv-za-dodjelu-drzavnih-potpora-za-zaposljavanje-osoba-s-inavliditetom-za-2017

najava: sanacije odlagališta komunalnog otpada; otvoreni postupak dodjele

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-sanacije-odlagalista-komunalnog-otpada

najava: gradnja i opremanje reciklažnih dvorišta; otvoreni trajni poziv

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-gradnja-i-opremanje-reciklaznih-dvorista

najava: shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama (5a1.2); otvoreni postupak dodjele

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-shema-za-jacanje-primijenjenih-istrazivanja-za-mjere-prilagodbe-klimatskim-promjenama

najava: pilot projekt “energetska obnova javnih zgrada” (4c1.4); otvoreni postupak dodjele

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-pilot-projekt-energetska-obnova-javnih-zgrada

najava: energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja – 2. privremeni poziv (4c1.3); otvoreni postupak dodjele

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-energetska-obnova-zgrada-i-koristenje-obnovljivih-izvora-energije-u-javnim-ustanovama-koje-obavljaju-djelatnost-odgoja-i-obrazovanja-2-privremeni-poziv

najava: inovacije novoosnovanih msp- faza ii (3d2.1.3); otvoreni postupak dodjele

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-inovacije-novoosnovanih-msp-faza-ii

najava: povećanje konkurentnosti i učinkovitosti msp putem ikt-a- faza ii (3d1.4); otvoreni postupak dodjele

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-povecanje-konkurentnosti-i-ucinkovitosti-msp-putem-ikt-a-faza-ii

najava: podrška poduzećima u stjecanju znakova kvalitete u svrhu poboljšanog pristupa tržištima i povećanja konkurentnosti (3d1.2.3); otvoreni postupak dodjele

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-podrska-poduzecima-u-stjecanju-znakova-kvalitete-u-svrhu-poboljsanog-pristupa-trzistima-i-povecanja-konkurentnosti
- http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2016/01/menad--ment-esi-fondova-2014.docx
- https://www.pbz.hr/hr/mali-srednji-poduzetnici

izdvojeno

http://www.eu-projekti.info/category/izdvojeno
godišnji plan natječaja za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva u 2017.g. http://eu-projekti.info/info-dani-o-natjecajima-za-financiranje-projekata-i-programa-organizacija-civilnog-drustva-u-2017-g
plan objave natječaja za 2017.g. u okviru mjera operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020.g. http://eu-projekti.info/plan-objave-natjecaja-za-2017-g-u-okviru-mjera-operativnog-programa-za-pomorstvo-i-ribarstvo-2014-2020-g
indikativni godišnji plan poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz operativnog programa "učinkoviti ljudski potencijali" 2014.-2020. za 2017.g. http://eu-projekti.info/indikativni-godisnji-plan-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga-sufinanciranih-iz-operativnog-programa-ucinkoviti-ljudski-potencijali-2014-2020-za-2017-g
plan objave natječaja za 2017. godinu za mjere ruralnog razvoja http://eu-projekti.info/plan-objave-natjecaja-za-2017-godinu-za-mjere-ruralnog-razvoja
indikativni godišnji plan poziva na dostavu projektnih prijedloga (pdp) sufinanciranih iz operativnog programa „konkurentnost i kohezija‟ 2014.-2020. za 2017. godinu http://eu-projekti.info/indikativni-godisnji-plan-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga-pdp-sufinanciranih-iz-operativnog-programa-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-za-2017-godinu
- http://www.uep.hr/voditelj-pripreme-i-provedbe-eu-projekata-1/
2014. - 2020. http://eu-projekti.info/tag/2014-2020
ariana vela http://eu-projekti.info/tag/ariana-vela
bespovratna sredstva http://eu-projekti.info/tag/bespovratna-sredstva-2
demokratizacija i dobro upravljanje http://eu-projekti.info/tag/demokratizacija-i-dobro-upravljanje
društvo i društvene znanosti http://eu-projekti.info/tag/drustvo-i-drustvene-znanosti
edukacija http://eu-projekti.info/tag/edukacija
esf http://eu-projekti.info/tag/esf
eu http://eu-projekti.info/tag/eu
eu fondovi http://eu-projekti.info/tag/eu-fondovi
eu projekti http://eu-projekti.info/tag/eu-projekti
europa http://eu-projekti.info/tag/europa
europska komisija http://eu-projekti.info/tag/europska-komisija
europski socijalni fond http://eu-projekti.info/tag/europski-socijalni-fond
hrvatska http://eu-projekti.info/tag/hrvatska
informacijske i komunikacijske tehnologije http://eu-projekti.info/tag/informacijske-i-komunikacijske-tehnologije
inovacije http://eu-projekti.info/tag/inovacije
ipa http://eu-projekti.info/tag/ipa
kohezijski fond http://eu-projekti.info/tag/kohezijski-fond
konferencija http://eu-projekti.info/tag/konferencija
konkurentnost http://eu-projekti.info/tag/konkurentnost
kultura http://eu-projekti.info/tag/kultura
mala i srednja poduzeća http://eu-projekti.info/tag/mala-i-srednja-poduzeca
ministarstvo regionalnog razvoja i fondova eu http://eu-projekti.info/tag/ministarstvo-regionalnog-razvoja-i-fondova-eu
minpo http://eu-projekti.info/tag/minpo
mladi http://eu-projekti.info/tag/mladi
mrrfeu http://eu-projekti.info/tag/mrrfeu
natječaj http://eu-projekti.info/tag/natjecaj
obrazovanje http://eu-projekti.info/tag/obrazovanje
okoliš http://eu-projekti.info/tag/okolis
operativni program http://eu-projekti.info/tag/operativni-program
operativni program učinkoviti ljudski potencijali http://eu-projekti.info/tag/operativni-program-ucinkoviti-ljudski-potencijali
op učinkoviti ljudski potencijali http://eu-projekti.info/tag/op-ucinkoviti-ljudski-potencijali
poduzetništvo http://eu-projekti.info/tag/poduzetnistvo
poljoprivreda http://eu-projekti.info/tag/poljoprivreda
prekogranična suradnja http://eu-projekti.info/tag/prekogranicna-suradnja
programi unije http://eu-projekti.info/tag/programi-unije
program ruralnog razvoja http://eu-projekti.info/tag/program-ruralnog-razvoja
projekt http://eu-projekti.info/tag/projekt
radionica http://eu-projekti.info/tag/radionica
strukturni fondovi http://eu-projekti.info/tag/strukturni-fondovi
turizam http://eu-projekti.info/tag/turizam
udruge http://eu-projekti.info/tag/udruge
učilište eu projekti http://eu-projekti.info/tag/uciliste-eu-projekti
zapošljavanje http://eu-projekti.info/tag/zaposljavanje
znanost i tehnologija http://eu-projekti.info/tag/znanost-i-tehnologija
- https://www.pbz.hr/hr/mali-srednji-poduzetnici
- http://www.uep.hr/
eu projekti http://www.eu-projekti.com/
uvjete oglašavanja na portalu "eu projekti info" http://www.eu-projekti.info/uvjeti-oglasavanja-na-portalu-eu-projekti-info
opcije za partnerstvo portala http://www.eu-projekti.info/mogucnosti-partnerstva-portala-eu-projekti-info
pravila korištenja http://www.eu-projekti.info/pravila-koristenja
- http://eu-projekti.info

Zdjęcia

Zdjęcia 12
Zdjęcia bez atrybutu ALT 5
Zdjęcia bez atrybutu TITLE 12
Korzystanie Obraz ALT i TITLE atrybutu dla każdego obrazu.

Zdjęcia bez atrybutu TITLE

http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2012/09/euprojektiinfo-logo.jpg
http://eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2017/03/400x200edu.jpg
http://eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2017/03/400x200dasda-100x100.jpg
http://eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2017/03/alumni-javna-100x100.jpg
http://eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2016/12/ariana-vela-komentar-100x100.jpg
http://eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2015/11/banner.png
http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2016/03/pbz_sinergija_banner_300x100px1.jpg
http://eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2016/04/banner-uep-voditelj.jpg
http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2015/09/unnamed1.gif
http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2016/03/pbz_sinergija_banner_300x100px1.jpg
http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2015/05/banner-uep.png
http://eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2015/06/logo_footer.png

Zdjęcia bez atrybutu ALT

http://eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2015/11/banner.png
http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2016/03/pbz_sinergija_banner_300x100px1.jpg
http://eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2016/04/banner-uep-voditelj.jpg
http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2015/09/unnamed1.gif
http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2016/03/pbz_sinergija_banner_300x100px1.jpg

Ranking:


Alexa Traffic
Daily Global Rank Trend
Daily Reach (Percent)

Majestic SEOText on page:

natječaji iz regije i iz središta eu te sve relevantne informacije o eu fondovima dostupne na jednom mjestu! --> --> broj objavljenih natječaja:203 zadnja objava: 24.03.2017. pregled svih natječaja naslovna o nama eu fondovi ipa programi unije 2007. – 2013. programi unije 2014. – 2020. strukturni i drugi fondovi primjeri projekata ipa programi unije strukturni i drugi fondovi savjeti natječajna dokumentacija pisanje projekata provedba projekata tijela eu agencije eu uvod decentralizirane agencije agencije i tijela euroatom-a izvršne agencije edukacije knjižnica arhiva aktualno natječaji kontakt pratite nas : --> --> aktualno 25/02/2013 - invento --> najava edukacija za travanj 2017. godine specijalistički program izobrazbe u području javne nabave cilj izobrazbe u području javne nabave je stjecanje znanja, vještina i sposobnosti raznih dionika uključenih u sustav javne nabave, kako bi razumjeli i u praksi primijenili postupke javne nabave temeljem zakona o... podijeli: proČitajte viŠe--> upišite se na specijalistički program izobrazbe u području javne nabave... alumni program: edukacija “novi zakon o javnoj nabavi”... komentar ariane vela: povjerenje u procedure važan je aspekt eu fondova... stigla potvrda neovisne kontrole kvalitete (iqr) – pelješkom mostu pozitivno mišljenje i 85% sredstava iz eu postani voditelj pripreme i provedbe eu projekata. upisi u tijeku! pitaj konzultanta – ivana rukavina halilagić natječaji --> pretraži natječaje rok za prijavusve03.201704.201705.201706.201708.201709.201710.201712.201707.201912.201906.202012.2020 iznosi sredstavasvedo 100.000 eura100.000 - 200.000 eura200.000 - 500.000 eura500.000 - 1.000.000 euraviše od 1.000.000 eura državesve eu 27 pridružene države hrvatska srbija bih crna gora makedonija turska albanija natječaji u najavisve natječaj u najavi vrsta natječajasve bespovratna sredstva javna nabava - dobra javna nabava - usluge javna nabava - radovi tema/sektorsve okoliš mladi informacijske i komunikacijske tehnologije demokratizacija i dobro upravljanje energija hrana poduzetništvo promet obrazovanje mediji zdravlje kultura prekogranična suradnja društvo i društvene znanosti svemir poljoprivreda sigurnost turizam ostalo sve zapošljavanje znanost i tehnologija infrastruktura prijaviteljisve tijela državne uprave izuzev vlade i ministarstava jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mala i srednja poduzeća velika poduzeća udruge udruge poslodavaca sindikati zadruge instituti fakulteti neformalna udruženja i inicijative obiteljska poljoprivredna gospodarstva fizičke osobe ministarstva razvojne agencije poduzetnički inkubatori klasteri osnovne škole srednje škole ustanove ostalo partnerisve tijela državne uprave izuzev vlade i ministarstava jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mala i srednja poduzeća velika poduzeća udruge udruge poslodavaca sindikati zadruge instituti fakulteti neformalna udruženja i inicijative obiteljska poljoprivredna gospodarstva fizičke osobe ministarstva razvojne agencije poduzetnički inkubatori klasteri osnovne škole srednje škole ustanove ostalo o nama portal “eu projekti info” rezultat je sinergije dviju organizacija; obrta za poslovno savjetovanje “eu projekti” i novoosnovane udruge “institut za razvoj poduzetništva i eu projekte”. zajedno smo ostvarili pionirski pothvat – objavili smo natječaje iz regije i one iz središta eu kako bi vam bili dostupni na jednom mjestu i saželi sve relevantne informacije o eu fondovima. više... tagovi2014. - 2020. ariana vela bespovratna sredstva demokratizacija i dobro upravljanje društvo i društvene znanosti edukacija esf eu eu fondovi eu projekti europa europska komisija europski socijalni fond hrvatska informacijske i komunikacijske tehnologije inovacije ipa kohezijski fond konferencija konkurentnost kultura mala i srednja poduzeća ministarstvo regionalnog razvoja i fondova eu minpo mladi mrrfeu natječaj obrazovanje okoliš operativni program operativni program učinkoviti ljudski potencijali op učinkoviti ljudski potencijali poduzetništvo poljoprivreda prekogranična suradnja programi unije program ruralnog razvoja projekt radionica strukturni fondovi turizam udruge učilište eu projekti zapošljavanje znanost i tehnologija --> --> otvoreni natječajisvi natjeČaji --> svi otvoreni natječaji modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju javni poziv za dostavu projektnih prijedloga „ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini“ hr. miz 9.a1 potpora za distribuciju nenacionalnih europskih filmova – program automatske potpore za kinematografe (eacea/09/2016) poboljšanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za ranjive skupine (kk.08.1.2.01.) promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode (kk.06.1.2.01) trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ (kk.01.2.1.01) unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 razvoj e-usluga poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 poziv na podnošenje prijedloga za program erasmus+ za 2017. godinu treći poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru instrumenta za povezivanje europe – cef poziv na prijavu za dodjelu erasmus+ povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju 2017. – 2020. razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom (up.02.2.2.02.) natječaj na temu integracije mladih migranata i izbjeglica promicanje održivog razvoja prirodne baštine (kk.06.1.2.02) komercijalizacija inovacija u poduzetništvu (kk.03.2.2.02) poziv na dostavu projektnih prijedloga ,,umjetnost i kultura za mlade” (up.02.1.1.02) unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja (up.04.2.1.02) program interreg europe – objava trećeg poziva na dostavu projektnih prijedloga poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru prioritetne osi 1 „visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ operativnog programa ”učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020. poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru prioritetne osi 2 „socijalno uključivanje“ operativnog programa ”učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020. poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru prioritetne osi 3 „obrazovanje i cjeloživotno učenje“ operativnog programa ”učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020. poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru prioritetne osi 4 „dobro upravljanje“ operativnog programa ”učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020. vrhunska istraživanja znanstvenih centara izvrsnosti razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (ppi) putem hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (hamag-bicro) – pilot projekt drugi poziv za podnošenje prijedloga za mjere informiranja i promocije povezane s poljoprivrednim proizvodima potpora za filmske festivale eacea/16/2016 potpora za televizijsko emitiranje audiovizualnih europskih djela eacea 23/2016 urbact iii – primjeri dobre prakse provedba podmjere 9.1. »uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru«, provedba tipa operacije 9.1.1. “uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ mjera 19 – leader – clld, podmjera 19.4. tekući troškovi i animacija, tip operacije 19.4.1. tekući troškovi i animacija natječaj za provedbu podmjere 6.3. “potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2017. godinu podrška europskim platformama interreg mediteran 2014. -2020. – drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga drugi zajednički poziv za međunarodne suradničke projekte iz dunavske regije u 2017.g. iz programa eureka. poziv na podnošenje projektnih prijedloga i prilika za financiranje infrastrukture digitalnih usluga tip operacije 7.4.1. ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova europske unije za 2017.g. poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva (otvoreni postupak/privremeni poziv) podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti up.03.2.3.02 (otvoreni postupak/privremeni poziv) javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa konkurentnost turističkog gospodarstva natječaj za dodjelu stipendija za preddiplomski studij u republici turskoj za akademsku godinu 2017./2018. natječaj za dodjelu stipendija vlade francuske republike za akademsku godinu 2017./2018. javni poziv za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama iz domovinskog rata natječaj za dodjelu sedam stipendija vlade narodne republike kine za akademsku godinu 2017./2018. lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza iii up.01.3.1.01. otvoreni postupak/privremeni poziv stipendije mzo-a, ampeu-a i vlade sad-a: program fulbright za akademsku godinu 2018./2019. javni poziv za dodjelu sredstava fonda za sufinanciranje provedbe eu projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih up.02.2.2.05 (ograničeni poziv) podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom up.02.2.2.04 (ograničeni poziv) poziv na prijavu za sudjelovanje na kontaktnom seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (tca aktivnosti) javni natječaj za prikupljanje i odabir projekata primijenjenih istraživanja u pčelarstvu sve najave natječaja najava: program life najava: program prekogranične suradnje italija-hrvatska 2014. – 2020. najava: 9.1.1. uspostava proizvođačkih grupa i organizacija najava: mjera i.20. energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena najava: mjera i.8. zaštita zdravlja i sigurnost najava: mjera “produktivna ulaganja u akvakulturu” najava: mjera iv.4. prerada proizvoda ribarstva i akvakulture najava: mjera iv.3. stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture najava: 8.6.3. marketing drvenih i nedrvenih šumskih proizvoda najava: 8.5.2. uspostava i uređenje poučnih staza vidikovaca i ostale manje infrastrukture najava: 8.5.1. konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura najava: razvoj poslovne infrastrukture – zone – faza 1 (3a2.2.2); ograničeni postupak dodjele najava: mjera 4. ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.2. potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda, tip operacije 4.2.1. povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima najava: mjera 4. ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.1. potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, tip operacije 4.1.3. korištenje obnovljivih izvora energije najava: natječaj za provedbu podmjere 6.3., tip operacije 6.3.1. “potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” najava: jačanje kapaciteta ocd-a za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu (otvoreni postupak/privremeni poziv) najava: suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti za participativno upravljanje proračunskim procesima te praćenje postupaka javne nabave (otvoreni postupak/privremeni poziv) najava: prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo ocd-a i lokalne zajednice – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv) najava: podrška partnerskim inovativnim projektima civilnog, javnog i poslovnog sektora za ponovno korištenje otvorenih javnih podataka i razvoj ict/mobilnih aplikacija za kvalitetnije sudjelovanje građana u lokalnom odlučivanju – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv) najava: osnaživanje doprinosa ocd-a za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv) najava: kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv) najava: promocija kvalitete strukovnog obrazovanja kroz podršku strukovnim školama u razvoju i uvođenju inovativnih rješenja te modernih i novih tehnologija – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv) najava: razvoj i unapređenje modela učenja kroz rad te provedba unaprjeđenog modela stručne prakse u visokom obrazovanju (otvoreni postupak/privremeni poziv) najava: sufinanciranje troškova uključivanja djece u socio-ekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske ustanove (otvoreni postupak/privremeni poziv) najava: programska, stručna i financijska potpora obrazovanju učenika pripadnika romske nacionalne manjine (otvoreni postupak/privremeni poziv) najava: osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza iii (otvoreni postupak/privremeni poziv) najava: internacionalizacija visokog obrazovanja – razvoj studijskih programa na stranim jezicima u prioritetnim područjima i združenih studija – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv) najava: provedba hko-a na razini visokog obrazovanja (otvoreni postupak/privremeni poziv) najava: uključivanje marginaliziranih skupina u zajednicu kroz kulturne aktivnosti i projekte faza i. (otvoreni postupak/privremeni poziv) najava: borba protiv diskriminacije – preduvjet za socijalno uključivanje najranjivijih skupina – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv) najava: razvoj i provedba modela suradnje s organizacijama civilnog društva u pružanju izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike domovinskog rata kao model pružanja usluga u zajednici (otvoreni postupak/trajni poziv) najava: razvoj medija zajednice (otvoreni postupak/privremeni poziv) najava: širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv ) najava: specijalističko usavršavanje doktora medicine (ograničeni postupak/trajni poziv) najava: promocija zdravlja i prevencija bolesti – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv) najava: poziv unutar programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima (otvoreni postupak/privremeni poziv) najava: jačanje poslovanja za društveno poduzetništvo – faza 1 (otvoreni postupak / privremeni poziv) najava: umjetnost i kultura 54+ – faza i. (otvoreni postupak/privremeni poziv) najava: podrška programima usmjerenim mladima – faza i (otvoreni postupak/privremeni poziv) najava: podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina (otvoreni postupak/privremeni poziv) najava: podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom – faza 1 (ograničeni postupak/trajni poziv) najava: podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih – faza 1 (ograničeni postupak/trajni poziv) najava: izgradnja kapaciteta dionika za pružanje kvalitetnih informacija i provedba informiranja o mogućnostima, pravima i obvezama poslodavaca i mladih/podrška mladima u izboru karijere sukladno potrebama tržišta rada najava: jačanje socijalnog dijaloga – faza iii (otvoreni postupak/privremeni poziv) najava: razvoj standarda zanimanja i provedba hko-a najava: mjera 01 – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjera 1.1. potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanje vještina, tip operacije 1.1.2. strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike najava: mjera 01 – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjera 1.1. potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanje vještina, tip operacije 1.1.1. strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgoj najava: mjera 02 – savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima, podmjera 2.1. potpora za pružanje savjetodavnih usluga, tip operacije 2.1.1. savjetovanje o višestrukoj sukladnosti, mjeri poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene i ekološkoj poljoprivredi najava: mjera 02 – savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima, podmjera 2.1. potpora za pružanje savjetodavnih usluga, tip operacije 2.1.2. savjetovanje o modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava najava: mjera 02 – savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima, podmjera 2.1. potpora za pružanje savjetodavnih usluga, tip operacije 2.1.3. savjetovanje šumoposjednika najava: mjera 02 – savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima, podmjera 2.3. potpora za osposobljavanje savjetnika, tip operacije 2.3.1. osposobljavanje savjetnika najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.2. potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda, tip operacije 4.2.2. korištenje obnovljivih izvora energijefond: europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj najava: mjera 03 – sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu, podmjera 3.1. potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete, tip operacije 3.1.1. potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje najava: mjera 08 – ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjera 8.6. potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda, tip operacije 8.6.1. modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.3. potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva, tip operacije 4.3.1. investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja najava: mjera 01 – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjera 1.1. potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina, tip operacije 1.1.4. radionice za subjekte koji su uključeni u kratke lance opskrbe i proizvođačke grupe i organizacije najava: mjera 08 – ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjera 8.6. potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda, tip operacije 8.6.2. modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva najava: mjera 03 – sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, podmjera 3.2. potpora za aktivnosti informiranja i promicanja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu, tip operacije 3.2.1. potpora za troškove informiranja i promoviranja najava: mjera 06 – razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.2. potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području, tip operacije 6.2.1. potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti najava: mjera 06 – razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.4. ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima, tip operacije 6.4.1. razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima najava: mjera 07 – temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, podmjera 7.2. ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, tip operacije 7.2.2. ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta najava: mjera 16 – suradnja, podmjera 16.1. potpora za osnivanje i rad operativnih skupina europskog inovacijskog partnerstva (eip) za poljoprivrednu produktivnost i održivost, tip operacije 16.1.1. potpora za osnivanje operativnih skupina najava: mjera 16 – suradnja, podmjera 16.1. potpora za osnivanje i rad operativnih skupina europskog inovacijskog partnerstva (eip) za poljoprivrednu produktivnost i održivost, tip operacije 16.1.2. operativne skupine najava: mjera 01 – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjera 1.1. potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina, tip operacije 1.1.3. strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednike najava: mjera 01 – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjera 1.2. potpore za demonstracijske aktivnosti i informativne aktivnosti, tip operacije 1.2.1. demonstracijske aktivnosti najava: mjera 06 – razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.1. potpora mladim poljoprivrednicima, tip operacije 6.1.1. potpora mladim poljoprivrednicima najava: mjera 16 – suradnja, podmjera 16.4. potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u lancu opskrbe za uspostavljanje i razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta, tip operacije 16.4.1. kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta najava: mjera 16 – suradnja, podmjera 16.2. potpora za pilot-projekte i za razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija, tip operacije 16.2.1. pilot projekti i razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija najava: mjera 19 – leader – clld, podmjera 19.3. priprema i provedba aktivnosti suradnje lag-a, tip operacije 19.3.1. priprema i provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupine najava: mjera 19 – leader – clld, podmjera 19.3. priprema i provedba aktivnosti suradnje lag-a, tip operacije 19.3.2. provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupine najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.1. potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, tip operacije 4.1.1. restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstva najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.1. potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, tip operacije 4.1.2. zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.3. potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva 4.3.2. komasacija poljoprivrednog zemljišta najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.4. potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva, tip operacije 4.4.1. neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša najava: lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza iii najava: natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere ii.1. inovacije najava: natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere i.1. inovacije najava: priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima (9b1.2.1); ograničeni postupak dodjele najava: povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta za stjecanje praktičnih vještina u ciljanim sektorima srednjeg strukovnog obrazovanja s ciljem postizanja veće zapošljivosti učenika srednjeg strukovnog obrazovanja (10.a3.1); ograničeni postupak dodjele najava: provedba shema za razvoj poduzetništva (9b1.2.3); otvoreni postupak dodjele najava: provedba pojedinačnih projekata iz intervencijskih planova (9b1.2.2); ograničeni postupak dodjele najava: priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima najava: provedba pilot aktivnosti koje imaju za cilj promociju socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva ratnih veterana i civilnih žrtava domovinskog rata (9a4); ograničeni postupak dodjele najava: poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih master-planova funkcionalnih regija krapinsko – zagorske županije, zagrebačke županije i grada zagreba, sisačko – moslavačke županije i bjelovarsko – bilogorske županije; ograničeni postupak dodjele najava: shema provedbe planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama s akcijskim planovima (6iii2.6); ograničeni (ili otvoreni) postupak dodjele najava: shema unapređenja postojećih i uspostave novih oporavilišta za divlje životinje (6iii2.4); ograničeni postupak dodjele najava: shema kontrole i eradikacije prioritetnih invazivnih stranih vrsta (6iii2.2); ograničeni postupak dodjele najava: izgradnja kompostišta za obradu odvojeno prikupljenog biorazgradivog otpada; otvoreni postupak dodjele najava: izgradnja sortirnica za odvojeno prikupljeni otpad; otvoreni postupak dodjele najava: implementacija programa edukativnih aktivnosti; otvoreni postupak dodjele najava: javni poziv za dodjelu državnih potpora za zapošljavanje osoba s inavliditetom za 2017. najava: sanacije odlagališta komunalnog otpada; otvoreni postupak dodjele najava: gradnja i opremanje reciklažnih dvorišta; otvoreni trajni poziv najava: shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama (5a1.2); otvoreni postupak dodjele najava: pilot projekt “energetska obnova javnih zgrada” (4c1.4); otvoreni postupak dodjele najava: energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja – 2. privremeni poziv (4c1.3); otvoreni postupak dodjele najava: inovacije novoosnovanih msp- faza ii (3d2.1.3); otvoreni postupak dodjele najava: povećanje konkurentnosti i učinkovitosti msp putem ikt-a- faza ii (3d1.4); otvoreni postupak dodjele najava: podrška poduzećima u stjecanju znakova kvalitete u svrhu poboljšanog pristupa tržištima i povećanja konkurentnosti (3d1.2.3); otvoreni postupak dodjele --> izdvojeno --> godišnji plan natječaja za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva u 2017.g.plan objave natječaja za 2017.g. u okviru mjera operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020.g.indikativni godišnji plan poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz operativnog programa "učinkoviti ljudski potencijali" 2014.-2020. za 2017.g.plan objave natječaja za 2017. godinu za mjere ruralnog razvojaindikativni godišnji plan poziva na dostavu projektnih prijedloga (pdp) sufinanciranih iz operativnog programa „konkurentnost i kohezija‟ 2014.-2020. za 2017. godinu --> novostikomentar: zašto kasne pripreme za strukturne fondove?hrvatskoj kronično nedostaju kvalitetni konzultanti za eu fondovekomentar: dajemo mladima priliku da postanu konzultanti za eu fondove!komentar: tko je kriv što ste izabrali lošeg konzultanta – on ili vi?komentar: ministre, pokažite nam listu od 200 projekata za strukturne fondove! --> anketa smatrate li da je web stranica portala eu projekti info dovoljno jasna i koncizna? smatram ne smatram potrebno poboljšati pogledaj rezultate --> newsletter prijavite se na naš newsletter e-mail adresa: tagovi2014. - 2020. ariana vela bespovratna sredstva demokratizacija i dobro upravljanje društvo i društvene znanosti edukacija esf eu eu fondovi eu projekti europa europska komisija europski socijalni fond hrvatska informacijske i komunikacijske tehnologije inovacije ipa kohezijski fond konferencija konkurentnost kultura mala i srednja poduzeća ministarstvo regionalnog razvoja i fondova eu minpo mladi mrrfeu natječaj obrazovanje okoliš operativni program operativni program učinkoviti ljudski potencijali op učinkoviti ljudski potencijali poduzetništvo poljoprivreda prekogranična suradnja programi unije program ruralnog razvoja projekt radionica strukturni fondovi turizam udruge učilište eu projekti zapošljavanje znanost i tehnologija --> --> portal „eu projekti info“ i pripadajući sadržaj u vlasništvu su obrta za poslovno savjetovanje eu projekti i udruge institut za razvoj poduzetništva i eu projekte - irpeu. ovdje možete pronaći uvjete oglašavanja na portalu "eu projekti info", opcije za partnerstvo portala i pravila korištenja. za više informacija, kontaktirajte marketing@eu-projekti.com rado ćemo objaviti zanimljiv sadržaj! ako nam želite poslati objavu, tekst, komentar, primjer vašeg projekta ili prijedlog, kontaktirajte nas na urednistvo@eu-projekti.com. eu projekti info © 2012. - 2017.


Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 3672

One word

Two words phrases

Three words phrases

najava - 2.72% (100)
najava: - 2.7% (99)
- 2.12% (78)
mjera - 1.93% (71)
poziv - 1.66% (61)
postupak - 1.47% (54)
rad - 1.44% (53)
razvoj - 1.25% (46)
otvoreni - 1.23% (45)
potpora - 1.09% (40)
program - 1.09% (40)
tip - 1.03% (38)
projekt - 0.95% (35)
operacije - 0.93% (34)
podmjera - 0.87% (32)
poziv) - 0.84% (31)
poljoprivredni - 0.79% (29)
natječaj - 0.79% (29)
privremeni - 0.76% (28)
(otvoreni - 0.74% (27)
ulaganja - 0.74% (27)
postupak/privremeni - 0.71% (26)
aktivnosti - 0.68% (25)
faza - 0.68% (25)
fond - 0.65% (24)
info - 0.6% (22)
ili - 0.57% (21)
dodjele - 0.54% (20)
2017. - 0.49% (18)
--> - 0.46% (17)
programa - 0.46% (17)
1.1. - 0.44% (16)
podrška - 0.41% (15)
prijedloga - 0.41% (15)
projekti - 0.41% (15)
2.1. - 0.41% (15)
provedba - 0.41% (15)
ograničeni - 0.38% (14)
1.2. - 0.38% (14)
mladi - 0.35% (13)
sve - 0.35% (13)
poljoprivrednih - 0.35% (13)
2020. - 0.35% (13)
usluga - 0.35% (13)
strukovno - 0.33% (12)
2014. - 0.33% (12)
dodjelu - 0.33% (12)
dostavu - 0.33% (12)
projekata - 0.3% (11)
4.1. - 0.3% (11)
plan - 0.3% (11)
javni - 0.3% (11)
djela - 0.3% (11)
poboljšanje - 0.27% (10)
mjere - 0.27% (10)
proizvoda - 0.27% (10)
poljoprivrednim - 0.27% (10)
okviru - 0.25% (9)
osposobljavanje - 0.25% (9)
godinu - 0.25% (9)
skrb - 0.25% (9)
će - 0.25% (9)
upravljanje - 0.25% (9)
informiranja - 0.25% (9)
fondovi - 0.25% (9)
učinkoviti - 0.25% (9)
projektnih - 0.25% (9)
6.1. - 0.25% (9)
institucionalizacije - 0.25% (9)
obrazovanja - 0.25% (9)
sredstava - 0.25% (9)
potencijali - 0.25% (9)
ljudski - 0.25% (9)
organizacija - 0.22% (8)
ipa - 0.22% (8)
konkurentnost - 0.22% (8)
razvoja - 0.22% (8)
tehnologija - 0.22% (8)
udruge - 0.22% (8)
kao - 0.22% (8)
infrastrukture - 0.22% (8)
službe - 0.22% (8)
suradnja - 0.22% (8)
imovinu, - 0.22% (8)
-2020. - 0.22% (8)
fizičku - 0.22% (8)
iii - 0.22% (8)
okoliš - 0.22% (8)
vještina - 0.19% (7)
lokalne - 0.19% (7)
rada - 0.19% (7)
skupina - 0.19% (7)
kvalitete - 0.19% (7)
financiranje - 0.19% (7)
šumskih - 0.19% (7)
cilj - 0.19% (7)
gospodarstva - 0.19% (7)
3.1. - 0.19% (7)
operativni - 0.19% (7)
natječaja - 0.19% (7)
2014.-2020. - 0.19% (7)
procesu - 0.19% (7)
deinstitucionalizacije - 0.19% (7)
operativnog - 0.19% (7)
koje - 0.19% (7)
agencije - 0.19% (7)
kultura - 0.19% (7)
područjima - 0.19% (7)
mladim - 0.16% (6)
inovacije - 0.16% (6)
europski - 0.16% (6)
ako - 0.16% (6)
proizvoda, - 0.16% (6)
marketing - 0.16% (6)
rado - 0.16% (6)
znanja - 0.16% (6)
razvoju - 0.16% (6)
pristupa - 0.16% (6)
trajni - 0.16% (6)
3.2. - 0.16% (6)
gospodarstava - 0.16% (6)
osi - 0.16% (6)
provedbu - 0.16% (6)
kroz - 0.16% (6)
civilnog - 0.16% (6)
gradnja - 0.16% (6)
natječaji - 0.16% (6)
poduzeća - 0.16% (6)
nabave - 0.16% (6)
unije - 0.16% (6)
javne - 0.16% (6)
znanost - 0.16% (6)
komentar - 0.16% (6)
programi - 0.16% (6)
sustav - 0.16% (6)
poljoprivredna - 0.14% (5)
projekte - 0.14% (5)
drugi - 0.14% (5)
2017.g. - 0.14% (5)
povećanje - 0.14% (5)
pomoć - 0.14% (5)
eura - 0.14% (5)
pružanje - 0.14% (5)
ruralno - 0.14% (5)
informiranja, - 0.14% (5)
sufinanciranje - 0.14% (5)
vrsta - 0.14% (5)
prenošenje - 0.14% (5)
izgradnja - 0.14% (5)
vlade - 0.14% (5)
(ograničeni - 0.14% (5)
suradnje - 0.14% (5)
skupine - 0.14% (5)
novih - 0.14% (5)
energije - 0.14% (5)
korištenje - 0.14% (5)
osobe - 0.14% (5)
malih - 0.14% (5)
pilot - 0.14% (5)
priprema - 0.14% (5)
više - 0.14% (5)
portal - 0.14% (5)
poljoprivreda - 0.14% (5)
nam - 0.14% (5)
ste - 0.14% (5)
djelatnost - 0.14% (5)
savjetovanje - 0.14% (5)
temelj - 0.14% (5)
shema - 0.14% (5)
planova - 0.14% (5)
4.2. - 0.14% (5)
8.6. - 0.14% (5)
tehnologije - 0.14% (5)
prioritetne - 0.14% (5)
6.2. - 0.14% (5)
socijalni - 0.14% (5)
opskrbe - 0.14% (5)
izravna - 0.11% (4)
uspostava - 0.11% (4)
potencijali” - 0.11% (4)
”učinkoviti - 0.11% (4)
tijelima - 0.11% (4)
hrvatska - 0.11% (4)
manje - 0.11% (4)
operacija - 0.11% (4)
provedbe - 0.11% (4)
financirati - 0.11% (4)
sudjelovanje - 0.11% (4)
srednje - 0.11% (4)
lokalnih - 0.11% (4)
6.3. - 0.11% (4)
dodjela - 0.11% (4)
poduzetništvo - 0.11% (4)
dobro - 0.11% (4)
infrastrukturu - 0.11% (4)
akademsku - 0.11% (4)
škole - 0.11% (4)
preradu, - 0.11% (4)
nepoljoprivrednih - 0.11% (4)
ruralni - 0.11% (4)
sustavi - 0.11% (4)
poljoprivredne - 0.11% (4)
strukturni - 0.11% (4)
novo - 0.11% (4)
modernizacija - 0.11% (4)
4.3. - 0.11% (4)
djelatnosti - 0.11% (4)
tijela - 0.11% (4)
6.4. - 0.11% (4)
suradnja, - 0.11% (4)
16.1. - 0.11% (4)
19.3. - 0.11% (4)
ratnih - 0.11% (4)
županije - 0.11% (4)
200 - 0.11% (4)
institut - 0.11% (4)
konkurentnosti - 0.11% (4)
gospodarstvima, - 0.11% (4)
stjecanje - 0.11% (4)
postupak/trajni - 0.11% (4)
jačanje - 0.11% (4)
kapaciteta - 0.11% (4)
strukovnog - 0.11% (4)
području - 0.11% (4)
uključivanje - 0.11% (4)
socijalno - 0.11% (4)
društva - 0.11% (4)
model - 0.11% (4)
širenje - 0.11% (4)
gospodarstvom - 0.11% (4)
poslovanja - 0.11% (4)
tržišta - 0.11% (4)
edukacija - 0.11% (4)
nas - 0.11% (4)
kontakt - 0.11% (4)
vještina, - 0.11% (4)
savjetodavne - 0.11% (4)
službe, - 0.11% (4)
obrazovanje - 0.11% (4)
socijalne - 0.11% (4)
uprave - 0.11% (4)
mladih - 0.11% (4)
potpore - 0.11% (4)
inicijative - 0.11% (4)
zapošljavanje - 0.11% (4)
mala - 0.11% (4)
mladima - 0.11% (4)
istraživanja - 0.11% (4)
obrazovanju - 0.11% (4)
podnošenje - 0.11% (4)
fondova - 0.11% (4)
svi - 0.11% (4)
razini - 0.11% (4)
invaliditetom - 0.11% (4)
srednja - 0.11% (4)
djece - 0.08% (3)
energetska - 0.08% (3)
operativnih - 0.08% (3)
osnivanje - 0.08% (3)
socijalnih - 0.08% (3)
obnova - 0.08% (3)
ruralnim - 0.08% (3)
vela - 0.08% (3)
rata - 0.08% (3)
nama - 0.08% (3)
dionika - 0.08% (3)
domovinskog - 0.08% (3)
dokumentacije - 0.08% (3)
kratki - 0.08% (3)
2017./2018. - 0.08% (3)
studij - 0.08% (3)
stipendija - 0.08% (3)
bili - 0.08% (3)
vam - 0.08% (3)
intervencijskih - 0.08% (3)
udruga - 0.08% (3)
pokretanje - 0.08% (3)
društvene - 0.08% (3)
poslovanja, - 0.08% (3)
poslodavaca - 0.08% (3)
fizičke - 0.08% (3)
savjetodavnih - 0.08% (3)
usluga, - 0.08% (3)
mjeri - 0.08% (3)
2.3. - 0.08% (3)
proširenje - 0.08% (3)
sukladno - 0.08% (3)
proizvode - 0.08% (3)
izobrazbe - 0.08% (3)
pogođenim - 0.08% (3)
ratom - 0.08% (3)
gradova - 0.08% (3)
primarnoj - 0.08% (3)
gospodarstva, - 0.08% (3)
društvo - 0.08% (3)
modela - 0.08% (3)
tehnologija, - 0.08% (3)
partnerstva - 0.08% (3)
skrbi - 0.08% (3)
poduzetnički - 0.08% (3)
sudjelovanja - 0.08% (3)
postupaka - 0.08% (3)
poduzetništva - 0.08% (3)
promicanje - 0.08% (3)
izvora - 0.08% (3)
obnovljivih - 0.08% (3)
ocd-a - 0.08% (3)
ruralnog - 0.08% (3)
komunikacijske - 0.08% (3)
prijavu - 0.08% (3)
i/ili - 0.08% (3)
godišnji - 0.08% (3)
kvalitetni - 0.08% (3)
učenja - 0.08% (3)
ustanove - 0.08% (3)
leader - 0.08% (3)
ostalo - 0.08% (3)
područja - 0.08% (3)
grupa - 0.08% (3)
clld, - 0.08% (3)
demokratizacija - 0.08% (3)
regije - 0.08% (3)
zapošljivost - 0.08% (3)
turizam - 0.08% (3)
9.1. - 0.08% (3)
poziva - 0.08% (3)
usluge - 0.08% (3)
primjer - 0.08% (3)
nabava - 0.08% (3)
zajednici - 0.08% (3)
prekogranična - 0.08% (3)
ustanova - 0.08% (3)
znanosti - 0.08% (3)
eacea - 0.08% (3)
sredstva - 0.08% (3)
poslovno - 0.08% (3)
javna - 0.08% (3)
informacijske - 0.08% (3)
grada - 0.08% (3)
podmjere - 0.08% (3)
bespovratna - 0.08% (3)
newsletter - 0.05% (2)
smatram - 0.05% (2)
informacije - 0.05% (2)
klasteri - 0.05% (2)
portala - 0.05% (2)
strojeva, - 0.05% (2)
alata - 0.05% (2)
opreme - 0.05% (2)
drva - 0.05% (2)
vezano - 0.05% (2)
razvoj, - 0.05% (2)
osnovne - 0.05% (2)
modernizaciju - 0.05% (2)
fondove! - 0.05% (2)
održivosti - 0.05% (2)
razvojne - 0.05% (2)
regionalnog - 0.05% (2)
obiteljska - 0.05% (2)
2.1.1. - 0.05% (2)
promjene - 0.05% (2)
mrrfeu - 0.05% (2)
primjeri - 0.05% (2)
središta - 0.05% (2)
relevantne - 0.05% (2)
kontaktirajte - 0.05% (2)
savjetnika - 0.05% (2)
minpo - 0.05% (2)
ministarstvo - 0.05% (2)
mobilizaciju - 0.05% (2)
ministarstva - 0.05% (2)
“eu - 0.05% (2)
sadržaj - 0.05% (2)
konferencija - 0.05% (2)
sustavima - 0.05% (2)
prehrambene - 0.05% (2)
šuma, - 0.05% (2)
kohezijski - 0.05% (2)
prijavite - 0.05% (2)
šumarske - 0.05% (2)
prilagodbu - 0.05% (2)
obrta - 0.05% (2)
rezultat - 0.05% (2)
zgrada - 0.05% (2)
6.1.1. - 0.05% (2)
poljoprivrednicima - 0.05% (2)
16.4. - 0.05% (2)
2017.g.plan - 0.05% (2)
fondovima - 0.05% (2)
kratkih - 0.05% (2)
lanaca - 0.05% (2)
vezi - 0.05% (2)
16.2. - 0.05% (2)
msp - 0.05% (2)
postupaka, - 0.05% (2)
procesa - 0.05% (2)
sufinanciranih - 0.05% (2)
jednom - 0.05% (2)
osoba - 0.05% (2)
lag-a, - 0.05% (2)
akcijske - 0.05% (2)
šumarstva - 0.05% (2)
4.4. - 0.05% (2)
i.1. - 0.05% (2)
otpada; - 0.05% (2)
one - 0.05% (2)
srednjeg - 0.05% (2)
odvojeno - 0.05% (2)
smo - 0.05% (2)
objave - 0.05% (2)
1.2.1. - 0.05% (2)
poljoprivrede - 0.05% (2)
6.4.1. - 0.05% (2)
stjecanja - 0.05% (2)
uključeni - 0.05% (2)
inkubatori - 0.05% (2)
komisija - 0.05% (2)
europska - 0.05% (2)
ulaganju - 0.05% (2)
europa - 0.05% (2)
esf - 0.05% (2)
6.2.1. - 0.05% (2)
što - 0.05% (2)
područjima, - 0.05% (2)
7.2. - 0.05% (2)
strukturne - 0.05% (2)
ariana - 0.05% (2)
tagovi2014. - 0.05% (2)
konzultanti - 0.05% (2)
europskog - 0.05% (2)
inovacijskog - 0.05% (2)
(eip) - 0.05% (2)
poljoprivrednu - 0.05% (2)
produktivnost - 0.05% (2)
održivost, - 0.05% (2)
mlade - 0.05% (2)
mjestu - 0.05% (2)
demonstracijske - 0.05% (2)
svih - 0.05% (2)
ustanovama - 0.05% (2)
aktualno - 0.05% (2)
povećanja - 0.05% (2)
unaprjeđivanje - 0.05% (2)
uključujući - 0.05% (2)
kulturne - 0.05% (2)
državne - 0.05% (2)
1.000.000 - 0.05% (2)
tržištu - 0.05% (2)
500.000 - 0.05% (2)
sektoru - 0.05% (2)
200.000 - 0.05% (2)
100.000 - 0.05% (2)
natječaje - 0.05% (2)
polaznika - 0.05% (2)
svrhu - 0.05% (2)
zapošljivosti - 0.05% (2)
zdravstvenoj - 0.05% (2)
izuzev - 0.05% (2)
republike - 0.05% (2)
izrade - 0.05% (2)
cilju - 0.05% (2)
dvorišta - 0.05% (2)
institucionalnih - 0.05% (2)
narodne - 0.05% (2)
kine - 0.05% (2)
poticanje - 0.05% (2)
zapošljavanja - 0.05% (2)
prevencije - 0.05% (2)
konzultanta - 0.05% (2)
daljnjem - 0.05% (2)
države - 0.05% (2)
zaštiti - 0.05% (2)
domova - 0.05% (2)
radovi - 0.05% (2)
promet - 0.05% (2)
društveno - 0.05% (2)
interreg - 0.05% (2)
objava - 0.05% (2)
mobilnost - 0.05% (2)
europe - 0.05% (2)
sigurnost - 0.05% (2)
erasmus+ - 0.05% (2)
cjeloživotno - 0.05% (2)
mreže - 0.05% (2)
putem - 0.05% (2)
hrvatske - 0.05% (2)
investicije - 0.05% (2)
proizvodima - 0.05% (2)
dnevnim - 0.05% (2)
prakse - 0.05% (2)
proizvođača - 0.05% (2)
9.1.1. - 0.05% (2)
proizvođačkih - 0.05% (2)
19.4. - 0.05% (2)
tekući - 0.05% (2)
troškovi - 0.05% (2)
animacija - 0.05% (2)
centara - 0.05% (2)
“potpora - 0.05% (2)
najavi - 0.05% (2)
gospodarstava” - 0.05% (2)
udrugama - 0.05% (2)
transformacije - 0.05% (2)
pružatelja - 0.05% (2)
udruženja - 0.05% (2)
sindikati - 0.05% (2)
javnih - 0.05% (2)
lokalnom - 0.05% (2)
odgoja - 0.05% (2)
promocija - 0.05% (2)
isplativosti - 0.05% (2)
učenika - 0.05% (2)
nacionalne - 0.05% (2)
visokog - 0.05% (2)
hko-a - 0.05% (2)
marginaliziranih - 0.05% (2)
europskih - 0.05% (2)
velika - 0.05% (2)
unutar - 0.05% (2)
umjetnost - 0.05% (2)
zajednice - 0.05% (2)
zadruge - 0.05% (2)
informacija - 0.05% (2)
instituti - 0.05% (2)
fakulteti - 0.05% (2)
specijalistički - 0.05% (2)
unaprjeđenje - 0.05% (2)
neformalna - 0.05% (2)
učilište - 0.05% (2)
poljoprivrednike - 0.05% (2)
poljoprivreda, - 0.05% (2)
klimatske - 0.05% (2)
uzgoj - 0.05% (2)
radionica - 0.05% (2)
javnog - 0.05% (2)
partnerstvo - 0.05% (2)
primijenjenih - 0.05% (2)
područne - 0.05% (2)
ministarstava - 0.05% (2)
koji - 0.05% (2)
učinkovitost - 0.05% (2)
klimatskih - 0.05% (2)
promjena - 0.05% (2)
zdravlja - 0.05% (2)
ribarstva - 0.05% (2)
akvakulture - 0.05% (2)
stavljanje - 0.05% (2)
pripreme - 0.05% (2)
drvenih - 0.05% (2)
kontrole - 0.05% (2)
jedinice - 0.05% (2)
zakon - 0.05% (2)
vlasništvu - 0.05% (2)
temeljem - 0.05% (2)
kako - 0.05% (2)
bespovratnih - 0.05% (2)
(regionalne) - 0.05% (2)
samouprave - 0.05% (2)
4.2.1. - 0.05% (2)
parkovima - 0.05% (2)
baštine - 0.05% (2)
prirodne - 0.05% (2)
korištenja - 0.05% (2)
održivog - 0.05% (2)
podršku - 0.05% (2)
zajednicu - 0.05% (2)
2012. - 0.05% (2)
otvoreni postupak - 1.06% (39)
najava: mjera - 0.98% (36)
tip operacije - 0.9% (33)
potpora za - 0.82% (30)
privremeni poziv - 0.76% (28)
) najava: - 0.76% (28)
poziv) najava: - 0.74% (27)
ulaganja u - 0.71% (26)
postupak/privremeni poziv - 0.71% (26)
privremeni poziv) - 0.68% (25)
(otvoreni postupak/privremeni - 0.68% (25)
postupak/privremeni poziv) - 0.65% (24)
– faza - 0.57% (21)
postupak dodjele - 0.54% (20)
dodjele najava: - 0.52% (19)
faza i - 0.49% (18)
i (otvoreni - 0.35% (13)
za dodjelu - 0.33% (12)
ograničeni postupak - 0.3% (11)
poziv za - 0.3% (11)
eu projekti - 0.3% (11)
mjera 4. - 0.27% (10)
za 2017. - 0.25% (9)
u okviru - 0.25% (9)
natječaj za - 0.25% (9)
aktivnosti i - 0.25% (9)
projektnih prijedloga - 0.25% (9)
učinkoviti ljudski - 0.25% (9)
i aktivnosti - 0.25% (9)
za ulaganja - 0.25% (9)
fizičku imovinu, - 0.22% (8)
– ulaganja - 0.22% (8)
poziv na - 0.22% (8)
imovinu, podmjera - 0.22% (8)
u fizičku - 0.22% (8)
mjera 16 - 0.22% (8)
i razvoj - 0.22% (8)
dostavu projektnih - 0.22% (8)
operativnog programa - 0.19% (7)
faza 1 - 0.19% (7)
javni poziv - 0.19% (7)
procesu deinstitucionalizacije - 0.19% (7)
1.1. potpora - 0.19% (7)
projekti i - 0.19% (7)
strukovno osposobljavanje - 0.19% (7)
poljoprivrednih gospodarstava - 0.16% (6)
na dostavu - 0.16% (6)
za provedbu - 0.16% (6)
aktivnosti informiranja - 0.16% (6)
04 – - 0.16% (6)
javne nabave - 0.16% (6)
za dostavu - 0.16% (6)
faza ii - 0.16% (6)
mjera 04 - 0.16% (6)
najava: podrška - 0.16% (6)
i provedba - 0.16% (6)
01 – - 0.14% (5)
poljoprivredna gospodarstva - 0.14% (5)
programi unije - 0.14% (5)
informiranja, podmjera - 0.14% (5)
prenošenje znanja - 0.14% (5)
eu fondovi - 0.14% (5)
mjera 01 - 0.14% (5)
i tehnologija - 0.14% (5)
podrška procesu - 0.14% (5)
– prenošenje - 0.14% (5)
trajni poziv - 0.14% (5)
za pružanje - 0.14% (5)
znanja i - 0.14% (5)
projekti info - 0.14% (5)
aktivnosti informiranja, - 0.14% (5)
2017. godinu - 0.14% (5)
u prioritetne - 0.14% (5)
najava: razvoj - 0.14% (5)
u razvoj - 0.14% (5)
– razvoj - 0.14% (5)
razvoj poljoprivrednih - 0.14% (5)
2.1. potpora - 0.14% (5)
faza iii - 0.11% (4)
mjera 02 - 0.11% (4)
osposobljavanje i - 0.11% (4)
potencijali” 2014.-2020. - 0.11% (4)
”učinkoviti ljudski - 0.11% (4)
u preradu, - 0.11% (4)
proizvoda, tip - 0.11% (4)
okviru prioritetne - 0.11% (4)
izravna dodjela - 0.11% (4)
sredstava u - 0.11% (4)
poziv tijelima - 0.11% (4)
financirati kao - 0.11% (4)
gospodarstvima, podmjera - 0.11% (4)
će se - 0.11% (4)
operacija koje - 0.11% (4)
02 – - 0.11% (4)
podmjera 1.1. - 0.11% (4)
dostavu prijedloga - 0.11% (4)
tijelima za - 0.11% (4)
– suradnja, - 0.11% (4)
– savjetodavne - 0.11% (4)
koje će - 0.11% (4)
prijedloga operacija - 0.11% (4)
pomoć poljoprivrednim - 0.11% (4)
za akademsku - 0.11% (4)
poljoprivrednim gospodarstvom - 0.11% (4)
vještina, tip - 0.11% (4)
i pomoć - 0.11% (4)
poljoprivrednim gospodarstvima, - 0.11% (4)
za upravljanje - 0.11% (4)
nepoljoprivrednih djelatnosti - 0.11% (4)
16 – - 0.11% (4)
suradnja, podmjera - 0.11% (4)
za strukovno - 0.11% (4)
deinstitucionalizacije i - 0.11% (4)
akademsku godinu - 0.11% (4)
ljudski potencijali” - 0.11% (4)
službe za - 0.11% (4)
postupak/trajni poziv) - 0.11% (4)
službe, službe - 0.11% (4)
dodjela sredstava - 0.11% (4)
kao izravna - 0.11% (4)
se financirati - 0.11% (4)
gospodarstvom i - 0.11% (4)
u infrastrukturu - 0.11% (4)
upravljanje poljoprivrednim - 0.11% (4)
prioritetne osi - 0.11% (4)
programa ”učinkoviti - 0.11% (4)
s invaliditetom - 0.11% (4)
opskrbe i - 0.11% (4)
--> --> - 0.11% (4)
mala i - 0.11% (4)
srednja poduzeća - 0.11% (4)
najava: shema - 0.11% (4)
najava: provedba - 0.11% (4)
za razvoj - 0.11% (4)
strukovnog obrazovanja - 0.11% (4)
provedba aktivnosti - 0.11% (4)
operativni program - 0.11% (4)
savjetodavne službe, - 0.11% (4)
kao podrška - 0.08% (3)
06 – - 0.08% (3)
izgradnja kapaciteta - 0.08% (3)
civilnog društva - 0.08% (3)
i mladih - 0.08% (3)
kvalitete za - 0.08% (3)
za osobe - 0.08% (3)
za sufinanciranje - 0.08% (3)
pilot projekt - 0.08% (3)
priprema i - 0.08% (3)
gospodarstava i - 0.08% (3)
korištenje obnovljivih - 0.08% (3)
poslovanja, podmjera - 0.08% (3)
fondova eu - 0.08% (3)
godinu 2017./2018. - 0.08% (3)
godišnji plan - 0.08% (3)
znanost i - 0.08% (3)
i društvene - 0.08% (3)
djelatnosti u - 0.08% (3)
mjera 06 - 0.08% (3)
najava: program - 0.08% (3)
osobe s - 0.08% (3)
i poslovanja, - 0.08% (3)
podmjera 4.1. - 0.08% (3)
na ratom - 0.08% (3)
i poboljšanje - 0.08% (3)
malih gradova - 0.08% (3)
razvoj poduzetništva - 0.08% (3)
intervencijskih planova - 0.08% (3)
obnovljivih izvora - 0.08% (3)
usluga u - 0.08% (3)
poljoprivredna gospodarstva, - 0.08% (3)
poziva na - 0.08% (3)
šumskih proizvoda - 0.08% (3)
(ograničeni postupak/trajni - 0.08% (3)
najava: natječaj - 0.08% (3)
gradova na - 0.08% (3)
poboljšanje pristupa - 0.08% (3)
ratom pogođenim - 0.08% (3)
najava: jačanje - 0.08% (3)
– 2020. - 0.08% (3)
4. ulaganja - 0.08% (3)
za poljoprivredne - 0.08% (3)
i dobro - 0.08% (3)
za stjecanje - 0.08% (3)
prijedloga za - 0.08% (3)
i lokalnih - 0.08% (3)
19 – - 0.08% (3)
grupa i - 0.08% (3)
i organizacija - 0.08% (3)
i komunikacijske - 0.08% (3)
informiranja i - 0.08% (3)
za mjere - 0.08% (3)
inovacije i - 0.08% (3)
2014.-2020. poziv - 0.08% (3)
podmjera 2.1. - 0.08% (3)
clld, podmjera - 0.08% (3)
pružanje savjetodavnih - 0.08% (3)
usluga, tip - 0.08% (3)
i proširenje - 0.08% (3)
skrbi za - 0.08% (3)
skupine najava: - 0.08% (3)
socijalnih usluga - 0.08% (3)
deinstitucionalizacije – - 0.08% (3)
u zajednici - 0.08% (3)
leader – - 0.08% (3)
pogođenim područjima - 0.08% (3)
operativnih skupina - 0.08% (3)
izobrazbe u - 0.08% (3)
javna nabava - 0.08% (3)
savjetodavnih usluga, - 0.08% (3)
bespovratna sredstva - 0.08% (3)
u ruralnim - 0.08% (3)
natječaja za - 0.08% (3)
ruralnog razvoja - 0.08% (3)
u području - 0.08% (3)
osposobljavanje za - 0.08% (3)
organizacija civilnog - 0.08% (3)
području javne - 0.08% (3)
za osnivanje - 0.08% (3)
skupina europskog - 0.05% (2)
sustavima kvalitete - 0.05% (2)
podmjera 16.1. - 0.05% (2)
i prehrambene - 0.05% (2)
mjera 08 - 0.05% (2)
najava: povećanje - 0.05% (2)
šumskih područja - 0.05% (2)
osnivanje i - 0.05% (2)
poduzetništva i - 0.05% (2)
konzultanti za - 0.05% (2)
održivosti šuma, - 0.05% (2)
srednjeg strukovnog - 0.05% (2)
2014.-2020. za - 0.05% (2)
iz operativnog - 0.05% (2)
sufinanciranih iz - 0.05% (2)
i korištenje - 0.05% (2)
proizvode i - 0.05% (2)
objave natječaja - 0.05% (2)
društva u - 0.05% (2)
sustavi kvalitete - 0.05% (2)
primijenjenih istraživanja - 0.05% (2)
2017.g.plan objave - 0.05% (2)
sufinanciranje izrade - 0.05% (2)
plan poziva - 0.05% (2)
županije i - 0.05% (2)
03 – - 0.05% (2)
i šumarstva - 0.05% (2)
podmjera 8.6. - 0.05% (2)
proizvoda, postupaka, - 0.05% (2)
ulaganju u - 0.05% (2)
pokretanje nepoljoprivrednih - 0.05% (2)
aktivnosti suradnje - 0.05% (2)
19.3. priprema - 0.05% (2)
razvoj nepoljoprivrednih - 0.05% (2)
ruralnim područjima, - 0.05% (2)
postupaka, procesa - 0.05% (2)
područjima najava: - 0.05% (2)
poboljšanje ili - 0.05% (2)
novih proizvoda, - 0.05% (2)
procesa i - 0.05% (2)
16.1. potpora - 0.05% (2)
europskog inovacijskog - 0.05% (2)
lag-a, tip - 0.05% (2)
partnerstva (eip) - 0.05% (2)
za poljoprivrednu - 0.05% (2)
produktivnost i - 0.05% (2)
održivost, tip - 0.05% (2)
razvoj novih - 0.05% (2)
lanaca opskrbe - 0.05% (2)
lokalnih tržišta - 0.05% (2)
(eip) za - 0.05% (2)
kratkih lanaca - 0.05% (2)
potpora mladim - 0.05% (2)
stjecanja vještina, - 0.05% (2)
i održivost, - 0.05% (2)
poljoprivrednu produktivnost - 0.05% (2)
6.2. potpora - 0.05% (2)
inovacijskog partnerstva - 0.05% (2)
šumarske tehnologije - 0.05% (2)
prilagodbu poljoprivrede - 0.05% (2)
preradu, mobilizaciju - 0.05% (2)
dokumentacije i - 0.05% (2)
najava: priprema - 0.05% (2)
i marketing - 0.05% (2)
šumskih proizvoda, - 0.05% (2)
tehnologija, strojeva, - 0.05% (2)
alata i - 0.05% (2)
i.1. inovacije - 0.05% (2)
opreme u - 0.05% (2)
okviru mjere - 0.05% (2)
potpore u - 0.05% (2)
4.3. potpora - 0.05% (2)
modernizaciju ili - 0.05% (2)
sudjelovanja lokalne - 0.05% (2)
uz razvoj, - 0.05% (2)
infrastrukturu vezano - 0.05% (2)
rad operativnih - 0.05% (2)
vezano uz - 0.05% (2)
razvoj, modernizaciju - 0.05% (2)
povećanje konkurentnosti - 0.05% (2)
ili prilagodbu - 0.05% (2)
poljoprivrede i - 0.05% (2)
aktivnosti stjecanja - 0.05% (2)
mjera 03 - 0.05% (2)
akcijske skupine - 0.05% (2)
– sustavi - 0.05% (2)
poljoprivredne i - 0.05% (2)
podmjera 4.3. - 0.05% (2)
regije i - 0.05% (2)
klimatske promjene - 0.05% (2)
europa europska - 0.05% (2)
fond konferencija - 0.05% (2)
ipa kohezijski - 0.05% (2)
tehnologije inovacije - 0.05% (2)
hrvatska informacijske - 0.05% (2)
socijalni fond - 0.05% (2)
komisija europski - 0.05% (2)
esf eu - 0.05% (2)
ministarstvo regionalnog - 0.05% (2)
znanosti edukacija - 0.05% (2)
upravljanje društvo - 0.05% (2)
sredstva demokratizacija - 0.05% (2)
vela bespovratna - 0.05% (2)
2020. ariana - 0.05% (2)
tagovi2014. - - 0.05% (2)
konkurentnost kultura - 0.05% (2)
razvoja i - 0.05% (2)
na jednom - 0.05% (2)
strukturni fondovi - 0.05% (2)
na primarnoj - 0.05% (2)
otvoreni natječaji - 0.05% (2)
tehnologija --> - 0.05% (2)
projekti zapošljavanje - 0.05% (2)
učilište eu - 0.05% (2)
turizam udruge - 0.05% (2)
projekt radionica - 0.05% (2)
minpo mladi - 0.05% (2)
unije program - 0.05% (2)
suradnja programi - 0.05% (2)
poljoprivreda prekogranična - 0.05% (2)
potencijali poduzetništvo - 0.05% (2)
potencijali op - 0.05% (2)
obrazovanje okoliš - 0.05% (2)
mrrfeu natječaj - 0.05% (2)
relevantne informacije - 0.05% (2)
iz regije - 0.05% (2)
prirodne baštine - 0.05% (2)
strukturni i - 0.05% (2)
državne uprave - 0.05% (2)
u najavi - 0.05% (2)
provedbe eu - 0.05% (2)
specijalistički program - 0.05% (2)
program izobrazbe - 0.05% (2)
drugi fondovi - 0.05% (2)
i drugi - 0.05% (2)
i ministarstava - 0.05% (2)
2014. – - 0.05% (2)
ipa programi - 0.05% (2)
o nama - 0.05% (2)
eu fondovima - 0.05% (2)
informacije o - 0.05% (2)
sve relevantne - 0.05% (2)
izuzev vlade - 0.05% (2)
jedinice lokalne - 0.05% (2)
za poslovno - 0.05% (2)
fizičke osobe - 0.05% (2)
ustanove ostalo - 0.05% (2)
srednje škole - 0.05% (2)
osnovne škole - 0.05% (2)
inkubatori klasteri - 0.05% (2)
agencije poduzetnički - 0.05% (2)
ministarstva razvojne - 0.05% (2)
inicijative obiteljska - 0.05% (2)
i područne - 0.05% (2)
udruženja i - 0.05% (2)
fakulteti neformalna - 0.05% (2)
zadruge instituti - 0.05% (2)
poslodavaca sindikati - 0.05% (2)
udruge udruge - 0.05% (2)
velika poduzeća - 0.05% (2)
(regionalne) samouprave - 0.05% (2)
isplativosti i - 0.05% (2)
bespovratnih sredstava - 0.05% (2)
okoliš i - 0.05% (2)
iz središta - 0.05% (2)
i obrazovanja - 0.05% (2)
u lokalnom - 0.05% (2)
društva i - 0.05% (2)
ocd-a za - 0.05% (2)
malih poljoprivrednih - 0.05% (2)
“potpora razvoju - 0.05% (2)
marketing i/ili - 0.05% (2)
obrazovanja kroz - 0.05% (2)
4.2. potpora - 0.05% (2)
i akvakulture - 0.05% (2)
proizvoda ribarstva - 0.05% (2)
proizvođačkih grupa - 0.05% (2)
za sudjelovanje - 0.05% (2)
socijalne skrbi - 0.05% (2)
najava: promocija - 0.05% (2)
u razvoju - 0.05% (2)
daljnjem procesu - 0.05% (2)
prevencije institucionalizacije - 0.05% (2)
savjetovanje o - 0.05% (2)
i klimatske - 0.05% (2)
poljoprivreda, okoliš - 0.05% (2)
stjecanje vještina, - 0.05% (2)
aktivnosti za - 0.05% (2)
djece i - 0.05% (2)
domova socijalne - 0.05% (2)
iii (otvoreni - 0.05% (2)
i transformacije - 0.05% (2)
podrška daljnjem - 0.05% (2)
marginaliziranih skupina - 0.05% (2)
socijalno uključivanje - 0.05% (2)
faza i. - 0.05% (2)
provedba hko-a - 0.05% (2)
visokog obrazovanja - 0.05% (2)
transformacije domova - 0.05% (2)
institucionalizacije djece - 0.05% (2)
unaprjeđivanje infrastrukture - 0.05% (2)
troškovi i - 0.05% (2)
za podnošenje - 0.05% (2)
poljoprivrednih gospodarstava” - 0.05% (2)
razvoju malih - 0.05% (2)
provedbu podmjere - 0.05% (2)
i animacija - 0.05% (2)
tekući troškovi - 0.05% (2)
podnošenje prijedloga - 0.05% (2)
u 2017.g. - 0.05% (2)
provedbu programa - 0.05% (2)
primarnoj razini - 0.05% (2)
zdravstvenoj zaštiti - 0.05% (2)
i kultura - 0.05% (2)
na prijavu - 0.05% (2)
europe – - 0.05% (2)
na podnošenje - 0.05% (2)
drugi poziv - 0.05% (2)
iz programa - 0.05% (2)
i prevencije - 0.05% (2)
projekata za - 0.05% (2)
godinu podrška - 0.05% (2)
zapošljavanja – - 0.05% (2)
za poticanje - 0.05% (2)
lokalne inicijative - 0.05% (2)
dodjelu stipendija - 0.05% (2)
dodjelu bespovratnih - 0.05% (2)
u svrhu - 0.05% (2)
za financiranje - 0.05% (2)
vještina i - 0.05% (2)
poziv) podrška - 0.05% (2)
programa i - 0.05% (2)
sufinanciranje provedbe - 0.05% (2)
kulturne aktivnosti - 0.05% (2)
usluga za - 0.05% (2)
ili proširenje - 0.05% (2)
eu projekte - 0.05% (2)
(otvoreni postupak/privremeni poziv) - 0.65% (24)
privremeni poziv) najava: - 0.63% (23)
postupak/privremeni poziv) najava: - 0.6% (22)
postupak dodjele najava: - 0.52% (19)
– faza i - 0.38% (14)
otvoreni postupak dodjele - 0.3% (11)
faza i (otvoreni - 0.27% (10)
potpora za ulaganja - 0.25% (9)
učinkoviti ljudski potencijali - 0.25% (9)
za ulaganja u - 0.25% (9)
– ulaganja u - 0.22% (8)
dostavu projektnih prijedloga - 0.22% (8)
ograničeni postupak dodjele - 0.22% (8)
ulaganja u fizičku - 0.22% (8)
u fizičku imovinu, - 0.22% (8)
fizičku imovinu, podmjera - 0.22% (8)
– faza 1 - 0.19% (7)
najava: mjera 04 - 0.16% (6)
1.1. potpora za - 0.16% (6)
natječaj za dodjelu - 0.16% (6)
na dostavu projektnih - 0.16% (6)
mjera 04 – - 0.16% (6)
04 – ulaganja - 0.16% (6)
eu projekti i - 0.16% (6)
znanja i aktivnosti - 0.14% (5)
podrška procesu deinstitucionalizacije - 0.14% (5)
mjera 01 – - 0.14% (5)
prenošenje znanja i - 0.14% (5)
01 – prenošenje - 0.14% (5)
za 2017. godinu - 0.14% (5)
aktivnosti informiranja, podmjera - 0.14% (5)
poziv) najava: podrška - 0.14% (5)
okviru prioritetne osi - 0.11% (4)
gospodarstvom i pomoć - 0.11% (4)
02 – savjetodavne - 0.11% (4)
– suradnja, podmjera - 0.11% (4)
mjera 02 – - 0.11% (4)
2.1. potpora za - 0.11% (4)
poljoprivrednim gospodarstvima, podmjera - 0.11% (4)
savjetodavne službe, službe - 0.11% (4)
dostavu prijedloga operacija - 0.11% (4)
poziv tijelima za - 0.11% (4)
upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom - 0.11% (4)
koje će se - 0.11% (4)
financirati kao izravna - 0.11% (4)
dodjela sredstava u - 0.11% (4)
za upravljanje poljoprivrednim - 0.11% (4)
”učinkoviti ljudski potencijali” - 0.11% (4)
ljudski potencijali” 2014.-2020. - 0.11% (4)
za dostavu prijedloga - 0.11% (4)
operacija koje će - 0.11% (4)
se financirati kao - 0.11% (4)
izravna dodjela sredstava - 0.11% (4)
službe, službe za - 0.11% (4)
za akademsku godinu - 0.11% (4)
i pomoć poljoprivrednim - 0.11% (4)
mjera 16 – - 0.11% (4)
postupak/trajni poziv) najava: - 0.11% (4)
proizvoda, tip operacije - 0.11% (4)
strukovno osposobljavanje i - 0.11% (4)
operativnog programa ”učinkoviti - 0.11% (4)
mala i srednja - 0.11% (4)
16 – suradnja, - 0.11% (4)
u okviru prioritetne - 0.11% (4)
najava: mjera 16 - 0.11% (4)
procesu deinstitucionalizacije i - 0.11% (4)
informiranja, podmjera 1.1. - 0.11% (4)
potpora za strukovno - 0.11% (4)
osposobljavanje i aktivnosti - 0.11% (4)
– faza iii - 0.11% (4)
u poljoprivredna gospodarstva, - 0.08% (3)
demokratizacija i dobro - 0.08% (3)
i društvene znanosti - 0.08% (3)
zapošljavanje znanost i - 0.08% (3)
malih gradova na - 0.08% (3)
korištenje obnovljivih izvora - 0.08% (3)
ratom pogođenim područjima - 0.08% (3)
imovinu, podmjera 4.1. - 0.08% (3)
– leader – - 0.08% (3)
i komunikacijske tehnologije - 0.08% (3)
strukovno osposobljavanje za - 0.08% (3)
19 – leader - 0.08% (3)
priprema i provedba - 0.08% (3)
za osobe s - 0.08% (3)
– clld, podmjera - 0.08% (3)
usluga u zajednici - 0.08% (3)
2014.-2020. poziv tijelima - 0.08% (3)
savjetodavnih usluga, tip - 0.08% (3)
– razvoj poljoprivrednih - 0.08% (3)
ulaganja u razvoj - 0.08% (3)
gospodarstava i poslovanja, - 0.08% (3)
obnovljivih izvora energije - 0.08% (3)
06 – razvoj - 0.08% (3)
za razvoj poduzetništva - 0.08% (3)
u području javne - 0.08% (3)
poljoprivrednih gospodarstava i - 0.08% (3)
javna nabava - - 0.08% (3)
na ratom pogođenim - 0.08% (3)
potpora za pružanje - 0.08% (3)
gospodarstvima, podmjera 2.1. - 0.08% (3)
4.1. potpora za - 0.08% (3)
ulaganja u poljoprivredna - 0.08% (3)
gospodarstva, tip operacije - 0.08% (3)
osobe s invaliditetom - 0.08% (3)
procesu deinstitucionalizacije – - 0.08% (3)
najava: mjera 06 - 0.08% (3)
pružanje savjetodavnih usluga, - 0.08% (3)
poziv na dostavu - 0.08% (3)
mjera 03 – - 0.05% (2)
stjecanja vještina, tip - 0.05% (2)
sustavi kvalitete za - 0.05% (2)
poljoprivredne i prehrambene - 0.05% (2)
prilagodbu poljoprivrede i - 0.05% (2)
za poslovno savjetovanje - 0.05% (2)
razvoj, modernizaciju ili - 0.05% (2)
i tehnologija --> - 0.05% (2)
djelatnosti u ruralnim - 0.05% (2)
potpora ulaganju u - 0.05% (2)
pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti - 0.05% (2)
podmjera 16.1. potpora - 0.05% (2)
i održivost, tip - 0.05% (2)
za poljoprivrednu produktivnost - 0.05% (2)
za osnivanje i - 0.05% (2)
inovacijskog partnerstva (eip) - 0.05% (2)
poboljšanje ili proširenje - 0.05% (2)
operativnih skupina europskog - 0.05% (2)
projekti zapošljavanje znanost - 0.05% (2)
osnivanje i rad - 0.05% (2)
16.1. potpora za - 0.05% (2)
kultura mala i - 0.05% (2)
i lokalnih tržišta - 0.05% (2)
rad operativnih skupina - 0.05% (2)
civilnog društva u - 0.05% (2)
u okviru mjere - 0.05% (2)
potpore u okviru - 0.05% (2)
najava: priprema dokumentacije - 0.05% (2)
i izgradnja kapaciteta - 0.05% (2)
za provedbu intervencijskih - 0.05% (2)
planova malih gradova - 0.05% (2)
fondova eu minpo - 0.05% (2)
regionalnog razvoja i - 0.05% (2)
dodjele najava: provedba - 0.05% (2)
srednja poduzeća ministarstvo - 0.05% (2)
otpada; otvoreni postupak - 0.05% (2)
odgoja i obrazovanja - 0.05% (2)
2017.g.plan objave natječaja - 0.05% (2)
zapošljavanja – faza - 0.05% (2)
godišnji plan poziva - 0.05% (2)
natječaja za 2017. - 0.05% (2)
plan poziva na - 0.05% (2)
tagovi2014. - 2020. - 0.05% (2)
ariana vela bespovratna - 0.05% (2)
sredstva demokratizacija i - 0.05% (2)
dobro upravljanje društvo - 0.05% (2)
edukacija esf eu - 0.05% (2)
eu fondovi eu - 0.05% (2)
projekti europa europska - 0.05% (2)
komisija europski socijalni - 0.05% (2)
fond hrvatska informacijske - 0.05% (2)
inovacije ipa kohezijski - 0.05% (2)
za dodjelu potpore - 0.05% (2)
inicijative za poticanje - 0.05% (2)
europskog inovacijskog partnerstva - 0.05% (2)
novih proizvoda, postupaka, - 0.05% (2)
(eip) za poljoprivrednu - 0.05% (2)
produktivnost i održivost, - 0.05% (2)
udruge učilište eu - 0.05% (2)
strukturni fondovi turizam - 0.05% (2)
razvoja projekt radionica - 0.05% (2)
unije program ruralnog - 0.05% (2)
aktivnosti stjecanja vještina, - 0.05% (2)
prekogranična suradnja programi - 0.05% (2)
potpora mladim poljoprivrednicima - 0.05% (2)
kratkih lanaca opskrbe - 0.05% (2)
fond konferencija konkurentnost - 0.05% (2)
lanaca opskrbe i - 0.05% (2)
razvoj novih proizvoda, - 0.05% (2)
mladi mrrfeu natječaj - 0.05% (2)
postupaka, procesa i - 0.05% (2)
19.3. priprema i - 0.05% (2)
provedba aktivnosti suradnje - 0.05% (2)
lag-a, tip operacije - 0.05% (2)
infrastrukturu vezano uz - 0.05% (2)
potencijali poduzetništvo poljoprivreda - 0.05% (2)
lokalne akcijske skupine - 0.05% (2)
najava: mjera 19 - 0.05% (2)
clld, podmjera 19.3. - 0.05% (2)
aktivnosti suradnje lag-a, - 0.05% (2)
op učinkoviti ljudski - 0.05% (2)
program operativni program - 0.05% (2)
obrazovanje okoliš operativni - 0.05% (2)
provedba aktivnosti sudjelovanja - 0.05% (2)
relevantne informacije o - 0.05% (2)
podmjera 4.3. potpora - 0.05% (2)
operativni program učinkoviti - 0.05% (2)
europski socijalni fond - 0.05% (2)
hrvatska informacijske i - 0.05% (2)
komunikacijske tehnologije inovacije - 0.05% (2)
ipa kohezijski fond - 0.05% (2)
konferencija konkurentnost kultura - 0.05% (2)
poduzeća ministarstvo regionalnog - 0.05% (2)
razvoja i fondova - 0.05% (2)
eu minpo mladi - 0.05% (2)
mrrfeu natječaj obrazovanje - 0.05% (2)
okoliš operativni program - 0.05% (2)
ljudski potencijali op - 0.05% (2)
fondovi eu projekti - 0.05% (2)
poduzetništvo poljoprivreda prekogranična - 0.05% (2)
suradnja programi unije - 0.05% (2)
program ruralnog razvoja - 0.05% (2)
projekt radionica strukturni - 0.05% (2)
fondovi turizam udruge - 0.05% (2)
učilište eu projekti - 0.05% (2)
tehnologija --> --> - 0.05% (2)
za dostavu projektnih - 0.05% (2)
poboljšanje isplativosti i - 0.05% (2)
dodjelu bespovratnih sredstava - 0.05% (2)
na prijavu za - 0.05% (2)
europa europska komisija - 0.05% (2)
esf eu eu - 0.05% (2)
organizacija civilnog društva - 0.05% (2)
instituti fakulteti neformalna - 0.05% (2)
strukturni i drugi - 0.05% (2)
ipa programi unije - 0.05% (2)
specijalistički program izobrazbe - 0.05% (2)
tijela državne uprave - 0.05% (2)
izuzev vlade i - 0.05% (2)
ministarstava jedinice lokalne - 0.05% (2)
i područne (regionalne) - 0.05% (2)
samouprave mala i - 0.05% (2)
srednja poduzeća velika - 0.05% (2)
poduzeća udruge udruge - 0.05% (2)
poslodavaca sindikati zadruge - 0.05% (2)
udruženja i inicijative - 0.05% (2)
društvene znanosti edukacija - 0.05% (2)
obiteljska poljoprivredna gospodarstva - 0.05% (2)
fizičke osobe ministarstva - 0.05% (2)
razvojne agencije poduzetnički - 0.05% (2)
inkubatori klasteri osnovne - 0.05% (2)
škole srednje škole - 0.05% (2)
razvoj poduzetništva i - 0.05% (2)
iz središta eu - 0.05% (2)
informacije o eu - 0.05% (2)
- 2020. ariana - 0.05% (2)
vela bespovratna sredstva - 0.05% (2)
upravljanje društvo i - 0.05% (2)
na primarnoj razini - 0.05% (2)
za provedbu programa - 0.05% (2)
strojeva, alata i - 0.05% (2)
marketing i/ili razvoj - 0.05% (2)
umjetnost i kultura - 0.05% (2)
podrška daljnjem procesu - 0.05% (2)
deinstitucionalizacije i transformacije - 0.05% (2)
domova socijalne skrbi - 0.05% (2)
1 (ograničeni postupak/trajni - 0.05% (2)
faza 1 (ograničeni - 0.05% (2)
2014. – 2020. - 0.05% (2)
poljoprivrednike najava: mjera - 0.05% (2)
okoliš i klimatske - 0.05% (2)
4.2. potpora za - 0.05% (2)
ulaganja u preradu, - 0.05% (2)
poljoprivrednih proizvoda, tip - 0.05% (2)
i. (otvoreni postupak/privremeni - 0.05% (2)
najava: mjera 03 - 0.05% (2)
– sustavi kvalitete - 0.05% (2)
u sustavima kvalitete - 0.05% (2)
za poljoprivredne i - 0.05% (2)
mjera 08 – - 0.05% (2)
šumskih područja i - 0.05% (2)
poboljšanje održivosti šuma, - 0.05% (2)
podmjera 8.6. potpora - 0.05% (2)
šumarske tehnologije te - 0.05% (2)
u preradu, mobilizaciju - 0.05% (2)
i marketing šumskih - 0.05% (2)
najava: razvoj i - 0.05% (2)
provedba hko-a na - 0.05% (2)
podnošenje prijedloga za - 0.05% (2)
i transformacije domova - 0.05% (2)
troškovi i animacija - 0.05% (2)
natječaj za provedbu - 0.05% (2)
razvoju malih poljoprivrednih - 0.05% (2)
poziv za sufinanciranje - 0.05% (2)
za dodjelu bespovratnih - 0.05% (2)
za dodjelu stipendija - 0.05% (2)
za poticanje zapošljavanja - 0.05% (2)
provedbe eu projekata - 0.05% (2)
2017. godinu podrška - 0.05% (2)
prevencije institucionalizacije djece - 0.05% (2)
daljnjem procesu deinstitucionalizacije - 0.05% (2)
socijalne skrbi za - 0.05% (2)
strukovnog obrazovanja kroz - 0.05% (2)
poziv na prijavu - 0.05% (2)
uspostava proizvođačkih grupa - 0.05% (2)
i akvakulture najava: - 0.05% (2)
ribarstva i akvakulture - 0.05% (2)
najava: mjera 4. - 0.05% (2)
imovinu, podmjera 4.2. - 0.05% (2)
u preradu, marketing - 0.05% (2)
i/ili razvoj poljoprivrednih - 0.05% (2)
za provedbu podmjere - 0.05% (2)
malih poljoprivrednih gospodarstava” - 0.05% (2)
i obrazovanja – - 0.05% (2)
za stjecanje vještina, - 0.05% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

Copyright © 2015-2016 hupso.pl. All rights reserved. FB | +G | Twitter

Hupso.pl jest serwisem internetowym, w którym jednym kliknieciem możesz szybko i łatwo sprawdź stronę www pod kątem SEO. Oferujemy darmowe pozycjonowanie stron internetowych oraz wycena domen i stron internetowych. Prowadzimy ranking polskich stron internetowych oraz ranking stron alexa.