2.50 score from hupso.pl for:
eu-projekti.infoHTML Content


Titleeu projekti info – portal o eu fondovima

Length: 47, Words: 7
Description eu projekti info - portal o eu fondovima - natječaji iz regije i iz središta eu te sve relevantne informacije o eu fondovima dostupne na jednom mjestu.

Length: 161, Words: 29
Keywords eu projekti info,eu fondovi,eu natjecaji,bespovratna sredstva,javna nabava,dobra,usluge,radovi,ipa,programi unije,strukturni fondovi,pisanje eu projekata,natjecajna dokumentacija,provedba eu projekata,
Robots
Charset UTF-8
Og Meta - Title pusty
Og Meta - Description pusty
Og Meta - Site name pusty
Tytuł powinien zawierać pomiędzy 10 a 70 znaków (ze spacjami), a mniej niż 12 słów w długości.
Meta opis powinien zawierać pomiędzy 50 a 160 znaków (łącznie ze spacjami), a mniej niż 24 słów w długości.
Kodowanie znaków powinny być określone , UTF-8 jest chyba najlepszy zestaw znaków, aby przejść z powodu UTF-8 jest bardziej międzynarodowy kodowaniem.
Otwarte obiekty wykresu powinny być obecne w stronie internetowej (więcej informacji na temat protokołu OpenGraph: http://ogp.me/)

SEO Content

Words/Characters 3472
Text/HTML 25.05 %
Headings H1 0
H2 171
H3 3
H4 0
H5 0
H6 0
H1
H2
plan objave natječaja za 2017.g. u okviru mjera operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020.g.
pitaj konzultanta – ivana rukavina halilagić...
otvorene prijave za nagrade regiostars za 2017.g....
edukacija: državne potpore i europski strukturni i investicijski fondovi (esif)...
intervju ariana vela: “upornošću i svakodnevnim radom do profesionalnog rasta i uspjeha”
poziv na predavanja o iaks mjerama ruralnog razvoja: m10, m11 i m13
izdvojili smo najaktualnije otvorene natječaje!
o nama
svi otvoreni natječaji
modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju
javni poziv za dostavu projektnih prijedloga „ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini“ hr. miz 9.a1
kreativna europa: potprogram media
potpora za distribuciju nenacionalnih europskih filmova – program automatske potpore za kinematografe (eacea/09/2016)
poboljšanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za ranjive skupine (kk.08.1.2.01.)
promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode (kk.06.1.2.01)
trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ (kk.01.2.1.01)
unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1
unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1
razvoj e-usluga
poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti
poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama
unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1
poziv na podnošenje prijedloga za program erasmus+ za 2017. godinu
treći poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru instrumenta za povezivanje europe – cef
poziv na prijavu za dodjelu erasmus+ povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju 2017. – 2020.
energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja
razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom (up.02.2.2.02.)
natječaj na temu integracije mladih migranata i izbjeglica
poziv na dostavu pretprijava za program eurostars 2
promicanje održivog razvoja prirodne baštine (kk.06.1.2.02)
komercijalizacija inovacija u poduzetništvu (kk.03.2.2.02)
poziv na dostavu projektnih prijedloga ,,umjetnost i kultura za mlade” (up.02.1.1.02)
natječaj za provedbu podmjere 6.1. »potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, provedba tipa operacije 6.1.1. »potpora mladim poljoprivrednicima« (nn 120/16)
podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja (uo.04.2.1.02)
unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja
poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini
podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja (up.04.2.1.02)
podrška nacionalnim i transnacionalnim projektima protiv diskriminacije i integracije roma
poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru prioritetne osi 1 „visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ operativnog programa ”učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.
poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru prioritetne osi 2 „socijalno uključivanje“ operativnog programa ”učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.
poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru prioritetne osi 3 „obrazovanje i cjeloživotno učenje“ operativnog programa ”učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.
poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru prioritetne osi 4 „dobro upravljanje“ operativnog programa ”učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.
vrhunska istraživanja znanstvenih centara izvrsnosti
razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (ppi) putem hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (hamag-bicro) – pilot projekt
drugi poziv za podnošenje prijedloga za mjere informiranja i promocije povezane s poljoprivrednim proizvodima
filmsko obrazovanje eacea/25/2016
potpora za filmske festivale eacea/16/2016
potpora za televizijsko emitiranje audiovizualnih europskih djela eacea 23/2016
urbact iii – primjeri dobre prakse
mreže gradova eacea/36/2014
provedba podmjere 9.1. »uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru«, provedba tipa operacije 9.1.1. “uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“
poziv na dostavu prijedloga eacea/41/2016 u okviru programa erasmus+: ključna aktivnost 3: podrška reformi politike – inicijative za inovacije u području politike – europski projekti buduće suradnje u području obrazovanja i osposobljavanja
natječaj za provedbu podmjere 6.3. “potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”
javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2017. godinu
podrška europskim platformama
interreg mediteran 2014. -2020. – drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga
poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2017.g. prema programu podrške regionalnom razvoju
stipendije slobodne države bavarske za ljetne tečajeve njemačkoga jezika u bavarskoj 2017.g.
poziv za iskazivanje interesa za vanjske stručnjake u području mladih
drugi zajednički poziv za međunarodne suradničke projekte iz dunavske regije u 2017.g. iz programa eureka.
javni poziv za suradnju između švicarske i hrvatske na istraživačko-razvojnim projektima kroz program eurostars
mjera 01 prenošenje znanja i aktivnosti informiranja; strukovno osposobljavanje za tip operacije 1.1.1. i 1.1.2
poziv za dostavu prijava za sudjelovanje na etwinning mobilnostima
javni natječaj za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti
otvoreni javni poziv za iskaz interesa za odabir tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova
poziv na prijavu za sudjelovanje na tematskom seminaru “erasmus+ developing e-skills for jobs”
poziv na prijavu za sudjelovanje na tca seminaru „how to use the work-based learning toolkit“
sve najave natječaja
najava: 8.6.3. marketing drvenih i nedrvenih šumskih proizvoda
najava: 8.5.2. uspostava i uređenje poučnih staza vidikovaca i ostale manje infrastrukture
najava: 8.5.1. konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura
najava: razvoj poslovne infrastrukture – zone – faza 1 (3a2.2.2)
najava: mjera 4. ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.2. potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda, tip operacije 4.2.1. povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
najava: mjera 4. ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.1. potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, tip operacije 4.1.3. korištenje obnovljivih izvora energije
najava: natječaj za provedbu podmjere 6.3., tip operacije 6.3.1. “potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”
najava: jačanje kapaciteta ocd-a za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu
najava: suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti za participativno upravljanje proračunskim procesima te praćenje postupaka javne nabave
najava: prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo ocd-a i lokalne zajednice – faza i
najava: podrška partnerskim inovativnim projektima civilnog, javnog i poslovnog sektora za ponovno korištenje otvorenih javnih podataka i razvoj ict/mobilnih aplikacija za kvalitetnije sudjelovanje građana u lokalnom odlučivanju – faza i
najava: osnaživanje doprinosa ocd-a za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja – faza i
najava: kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi faza i
najava: promocija kvalitete strukovnog obrazovanja kroz podršku strukovnim školama u razvoju i uvođenju inovativnih rješenja te modernih i novih tehnologija – faza i
najava: razvoj i unapređenje modela učenja kroz rad te provedba unaprjeđenog modela stručne prakse u visokom obrazovanju
najava: sufinanciranje troškova uključivanja djece u socio-ekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske ustanove
najava: programska, stručna i financijska potpora obrazovanju učenika pripadnika romske nacionalne manjine
najava: osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza iii
najava: internacionalizacija visokog obrazovanja – razvoj studijskih programa na stranim jezicima u prioritetnim područjima i združenih studija – faza i
najava: provedba hko-a na razini visokog obrazovanja
najava: podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti
najava: uključivanje marginaliziranih skupina u zajednicu kroz kulturne aktivnosti i projekte faza i.
najava: borba protiv diskriminacije – preduvjet za socijalno uključivanje najranjivijih skupina – faza i
najava: razvoj i provedba modela suradnje s organizacijama civilnog društva u pružanju izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike domovinskog rata kao model pružanja usluga u zajednici
najava: razvoj medija zajednice
najava: širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza i
najava: specijalističko usavršavanje doktora medicine
najava: promocija zdravlja i prevencija bolesti – faza i
najava: poziv unutar programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima
najava: jačanje poslovanja za društveno poduzetništvo – faza 1
najava: umjetnost i kultura 54+ – faza i.
najava: podrška programima usmjerenim mladima – faza i
najava: podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina
najava: poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva
najava: podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom – faza 1
najava: podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih – faza 1
najava: izgradnja kapaciteta dionika za pružanje kvalitetnih informacija i provedba informiranja o mogućnostima, pravima i obvezama poslodavaca i mladih/podrška mladima u izboru karijere sukladno potrebama tržišta rada
najava: jačanje socijalnog dijaloga – faza iii
najava: razvoj standarda zanimanja i provedba hko-a
najava: mjera 01 – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjera 1.1. potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanje vještina, tip operacije 1.1.2. strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike
najava: mjera 01 – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjera 1.1. potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanje vještina, tip operacije 1.1.1. strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgoj
najava: mjera 02 – savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima, podmjera 2.1. potpora za pružanje savjetodavnih usluga, tip operacije 2.1.1. savjetovanje o višestrukoj sukladnosti, mjeri poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene i ekološkoj poljoprivredi
najava: mjera 02 – savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima, podmjera 2.1. potpora za pružanje savjetodavnih usluga, tip operacije 2.1.2. savjetovanje o modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
najava: mjera 02 – savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima, podmjera 2.1. potpora za pružanje savjetodavnih usluga, tip operacije 2.1.3. savjetovanje šumoposjednika
najava: mjera 02 – savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima, podmjera 2.3. potpora za osposobljavanje savjetnika, tip operacije 2.3.1. osposobljavanje savjetnika
najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.2. potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda, tip operacije 4.2.2. korištenje obnovljivih izvora energijefond: europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
najava: mjera 03 – sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu, podmjera 3.1. potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete, tip operacije 3.1.1. potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje
najava: mjera 08 – ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjera 8.6. potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda, tip operacije 8.6.1. modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima
najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.3. potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva, tip operacije 4.3.1. investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja
najava: mjera 01 – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjera 1.1. potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina, tip operacije 1.1.4. radionice za subjekte koji su uključeni u kratke lance opskrbe i proizvođačke grupe i organizacije
najava: mjera 08 – ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjera 8.6. potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda, tip operacije 8.6.2. modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva
najava: mjera 03 – sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, podmjera 3.2. potpora za aktivnosti informiranja i promicanja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu, tip operacije 3.2.1. potpora za troškove informiranja i promoviranja
najava: mjera 06 – razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.2. potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području, tip operacije 6.2.1. potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti
najava: mjera 06 – razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.4. ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima, tip operacije 6.4.1. razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
najava: mjera 07 – temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, podmjera 7.2. ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, tip operacije 7.2.2. ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta
najava: mjera 16 – suradnja, podmjera 16.1. potpora za osnivanje i rad operativnih skupina europskog inovacijskog partnerstva (eip) za poljoprivrednu produktivnost i održivost, tip operacije 16.1.1. potpora za osnivanje operativnih skupina
najava: mjera 16 – suradnja, podmjera 16.1. potpora za osnivanje i rad operativnih skupina europskog inovacijskog partnerstva (eip) za poljoprivrednu produktivnost i održivost, tip operacije 16.1.2. operativne skupine
najava: mjera 01 – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjera 1.1. potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina, tip operacije 1.1.3. strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednike

najava: mjera 01 – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjera 1.2. potpore za demonstracijske aktivnosti i informativne aktivnosti, tip operacije 1.2.1. demonstracijske aktivnosti
najava: mjera 06 – razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.1. potpora mladim poljoprivrednicima, tip operacije 6.1.1. potpora mladim poljoprivrednicima
najava: mjera 16 – suradnja, podmjera 16.4. potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u lancu opskrbe za uspostavljanje i razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta, tip operacije 16.4.1. kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta
najava: mjera 16 – suradnja, podmjera 16.2. potpora za pilot-projekte i za razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija, tip operacije 16.2.1. pilot projekti i razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija
najava: mjera 19 – leader – clld, podmjera 19.3. priprema i provedba aktivnosti suradnje lag-a, tip operacije 19.3.1. priprema i provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupine
najava: mjera 19 – leader – clld, podmjera 19.3. priprema i provedba aktivnosti suradnje lag-a, tip operacije 19.3.2. provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupine
najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.1. potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, tip operacije 4.1.1. restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstva
najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.1. potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, tip operacije 4.1.2. zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.3. potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva 4.3.2. komasacija poljoprivrednog zemljišta
najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.4. potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva, tip operacije 4.4.1. neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša
najava: mjera 19 – leader – clld, podmjera 19.4. tekući troškovi i animacija, tip operacije 19.4.1. tekući troškovi i animacija
najava: lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza iii
najava: natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere ii.1. inovacije
najava: natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere i.1. inovacije
najava: priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima (beli manastir s općinom darda, benkovac, knin, petrinja i vukovar)
najava: povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta za stjecanje praktičnih vještina u ciljanim sektorima srednjeg strukovnog obrazovanja s ciljem postizanja veće zapošljivosti učenika srednjeg strukovnog obrazovanja
najava: provedba shema za razvoj poduzetništva
najava: provedba pojedinačnih projekata iz intervencijskih planova
najava: priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima
najava: provedba pilot aktivnosti koje imaju za cilj promociju socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva ratnih veterana i civilnih žrtava domovinskog rata
najava: poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih master-planova funkcionalnih regija krapinsko – zagorske županije, zagrebačke županije i grada zagreba, sisačko – moslavačke županije i bjelovarsko – bilogorske županije
najava: program interreg europe
najava: shema provedbe planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)
najava: shema unapređenja postojećih i uspostave novih oporavilišta za divlje životinje
najava: shema kontrole i eradikacije prioritetnih invazivnih stranih vrsta
najava: izgradnja kompostišta za obradu odvojeno prikupljenog biorazgradivog otpada
najava: izgradnja sortirnica za odvojeno prikupljeni otpad
najava: implementacija programa edukativnih aktivnosti
najava: javni poziv za dodjelu državnih potpora za zapošljavanje osoba s inavliditetom za 2017.
najava: sanacije odlagališta komunalnog otpada
najava: gradnja i opremanje reciklažnih dvorišta
najava: shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama
najava: pilot projekt “energetska obnova javnih zgrada”
najava: energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja – 2. privremeni poziv
najava: inovacije novoosnovanih msp- faza ii
najava: povećanje konkurentnosti i učinkovitosti msp putem ikt-a- faza ii
najava: podrška poduzećima u stjecanju znakova kvalitete u svrhu poboljšanog pristupa tržištima i povećanja konkurentnosti
najava: certifikatom do tržišta
najava: podrška razvoju malih i srednjih poduzetnika u turizmu -faza ii
najava: kompetentnost i razvoj msp – faza ii
najava: promocija poduzetništva 2017
izdvojeno

tagovi
H3
pretraži natječaje
anketa
newsletter
H4
H5
H6
strong
198
zadnja objava:
“eu projekti info”
na koji način se informirate o aktualnim natječajima?
b
i
em
Bolds strong 4
b 0
i 0
em 0
Zawartość strony internetowej powinno zawierać więcej niż 250 słów, z stopa tekst / kod jest wyższy niż 20%.
Pozycji używać znaczników (h1, h2, h3, ...), aby określić temat sekcji lub ustępów na stronie, ale zwykle, użyj mniej niż 6 dla każdego tagu pozycje zachować swoją stronę zwięzły.
Styl używać silnych i kursywy znaczniki podkreślić swoje słowa kluczowe swojej stronie, ale nie nadużywać (mniej niż 16 silnych tagi i 16 znaczników kursywy)

Statystyki strony

twitter:title pusty
twitter:description pusty
google+ itemprop=name pusty
Pliki zewnętrzne 44
Pliki CSS 14
Pliki javascript 30
Plik należy zmniejszyć całkowite odwołanie plików (CSS + JavaScript) do 7-8 maksymalnie.

Linki wewnętrzne i zewnętrzne

Linki 280
Linki wewnętrzne 17
Linki zewnętrzne 263
Linki bez atrybutu Title 223
Linki z atrybutem NOFOLLOW 0
Linki - Użyj atrybutu tytuł dla każdego łącza. Nofollow link jest link, który nie pozwala wyszukiwarkom boty zrealizują są odnośniki no follow. Należy zwracać uwagę na ich użytkowania

Linki wewnętrzne

Linki zewnętrzne

- http://eu-projekti.info
pregled svih natječaja http://eu-projekti.info/category/natjecaji/
naslovna http://www.eu-projekti.info/
o nama http://eu-projekti.info/o-nama-4
ipa http://eu-projekti.info/category/eu-fondovi-ipa
programi unije 2007. – 2013. http://eu-projekti.info/category/programi-unije-2007-2013
programi unije 2014. – 2020. http://eu-projekti.info/category/programi-unije-2014-2020
strukturni i drugi fondovi http://eu-projekti.info/category/eu-fondovi-strukturni-fondovi
ipa http://eu-projekti.info/category/primjeri-projekata-ipa
programi unije http://eu-projekti.info/category/primjeri-projekata-programi-unije
strukturni i drugi fondovi http://eu-projekti.info/category/primjeri-projekata-strukturni-fondovi
natječajna dokumentacija http://eu-projekti.info/category/savjeti-natjecajna-dokumentacija
pisanje projekata http://eu-projekti.info/category/savjeti-pisanje-projekata
provedba projekata http://eu-projekti.info/category/savjeti-provedba-projekata
tijela eu http://eu-projekti.info/category/institucije-eu
agencije eu http://eu-projekti.info/category/agencije-eu
uvod http://eu-projekti.info/agencije-eu
decentralizirane agencije http://eu-projekti.info/category/agencije-eu/decentralizirane-agencije
agencije i tijela euroatom-a http://eu-projekti.info/category/agencije-eu/agencije-i-tijela-euroatom-a
izvršne agencije http://eu-projekti.info/category/agencije-eu/izvrsne-agencije
edukacije http://eu-projekti.info/category/edukacije
knjižnica http://eu-projekti.info/knjiznica-2
aktualno http://eu-projekti.info/category/aktualno
natječaji http://eu-projekti.info/category/arhiva-natjecaja
kontakt http://eu-projekti.info/kontakt-2
http://www.eu-projekti.com
http://facebook.com/euprojekti.info
http://twitter.com/eu_projekti
http://www.linkedin.com/company/2717273?trk=tyah
http://www.eu-projekti.info/natjecaji/feed/
- http://eu-projekti.info/plan-objave-natjecaja-za-2017-g-u-okviru-mjera-operativnog-programa-za-pomorstvo-i-ribarstvo-2014-2020-g

plan objave natječaja za 2017.g. u okviru mjera operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020.g.

http://eu-projekti.info/plan-objave-natjecaja-za-2017-g-u-okviru-mjera-operativnog-programa-za-pomorstvo-i-ribarstvo-2014-2020-g
- http://eu-projekti.info/pitaj-konzultanta-ivana-rukavina-halilagic-2

pitaj konzultanta – ivana rukavina halilagić...

http://eu-projekti.info/pitaj-konzultanta-ivana-rukavina-halilagic-2
- http://eu-projekti.info/otvorene-prijave-za-nagrade-regiostars-za-2017-g

otvorene prijave za nagrade regiostars za 2017.g....

http://eu-projekti.info/otvorene-prijave-za-nagrade-regiostars-za-2017-g
- http://eu-projekti.info/edukacija-drzavne-potpore-i-europski-strukturni-i-investicijski-fondovi-esif

edukacija: državne potpore i europski strukturni i investicijski fondovi (esif)...

http://eu-projekti.info/edukacija-drzavne-potpore-i-europski-strukturni-i-investicijski-fondovi-esif

intervju ariana vela: “upornošću i svakodnevnim radom do profesionalnog rasta i uspjeha”

http://eu-projekti.info/intervju-ariana-vela-upornoscu-i-svakodnevnim-radom-do-profesionalnog-rasta-i-uspjeha

poziv na predavanja o iaks mjerama ruralnog razvoja: m10, m11 i m13

http://eu-projekti.info/poziv-na-predavanja-o-iaks-mjerama-ruralnog-razvoja-m10-m11-i-m13

izdvojili smo najaktualnije otvorene natječaje!

http://eu-projekti.info/izdvojili-smo-najaktualnije-otvorene-natjecaje-21
više... http://www.eu-projekti.info/o-nama
svi otvoreni natječaji http://www.eu-projekti.info/category/natjecaji-naslovna//

modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju

http://eu-projekti.info/natjecaji/modernizacija-unaprjedenje-i-prosirenje-infrastrukture-studentskog-smjestaja-za-studente-u-nepovoljnom-polozaju

javni poziv za dostavu projektnih prijedloga „ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini“ hr. miz 9.a1

http://eu-projekti.info/natjecaji/javni-poziv-za-dostavu-projektnih-prijedloga-ulaganje-u-zdravstvenu-zastitu-na-primarnoj-razini-hr-miz-9-a1

kreativna europa: potprogram media

http://eu-projekti.info/natjecaji/kreativna-europa-potprogram-media

potpora za distribuciju nenacionalnih europskih filmova – program automatske potpore za kinematografe (eacea/09/2016)

http://eu-projekti.info/natjecaji/potpora-za-distribuciju-nenacionalnih-europskih-filmova-program-automatske-potpore-za-kinematografe-eacea092016

poboljšanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za ranjive skupine (kk.08.1.2.01.)

http://eu-projekti.info/natjecaji/poboljsanje-isplativosti-i-pristupa-bolnicke-skrbi-za-ranjive-skupine-kk-08-1-2-01

promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode (kk.06.1.2.01)

http://eu-projekti.info/natjecaji/promicanje-odrzivog-koristenja-prirodne-bastine-u-nacionalnim-parkovima-i-parkovima-prirode-kk-06-1-2-01

trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ (kk.01.2.1.01)

http://eu-projekti.info/natjecaji/trajni-otvoreni-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-za-povecanje-razvoja-novih-proizvoda-i-usluga-koji-proizlaze-iz-aktivnosti-istrazivanja-i-razvoja

unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1

http://eu-projekti.info/natjecaji/unapredivanje-infrastrukture-pruzatelja-socijalnih-usluga-djeci-i-mladima-kao-podrska-procesu-deinstitucionalizacije-faza-1

unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1

http://eu-projekti.info/natjecaji/unaprjedivanje-infrastrukture-za-pruzanje-socijalnih-usluga-u-zajednici-osobama-s-invaliditetom-kao-podrska-procesu-deinstitucionalizacije-faza-1

razvoj e-usluga

http://eu-projekti.info/natjecaji/razvoj-e-usluga

poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti

http://eu-projekti.info/natjecaji/poboljsanje-pristupa-hitnoj-zdravstvenoj-zastiti

poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama

http://eu-projekti.info/natjecaji/poboljsanje-isplativosti-i-pristupa-dnevnim-bolnicama-iili-dnevnim-kirurgijama

unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1

http://eu-projekti.info/natjecaji/unaprjedivanje-infrastrukture-centara-za-socijalnu-skrb-kao-podrska-procesu-deinstitucionalizacije-faza-1

poziv na podnošenje prijedloga za program erasmus+ za 2017. godinu

http://eu-projekti.info/natjecaji/poziv-na-podnosenje-prijedloga-za-program-erasmus-za-2017-godinu

treći poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru instrumenta za povezivanje europe – cef

http://eu-projekti.info/natjecaji/treci-poziv-za-dostavu-projektnih-prijedloga-u-okviru-instrumenta-za-povezivanje-europe-cef

poziv na prijavu za dodjelu erasmus+ povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju 2017. – 2020.

http://eu-projekti.info/natjecaji/poziv-na-prijavu-za-dodjelu-erasmus-povelje-za-mobilnost-u-strukovnom-obrazovanju-i-osposobljavanju-2017-2020

energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

http://eu-projekti.info/natjecaji/energetska-obnova-zgrada-i-koristenje-obnovljivih-izvora-energije-u-javnim-ustanovama-koje-obavljaju-djelatnost-odgoja-i-obrazovanja

razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom (up.02.2.2.02.)

http://eu-projekti.info/natjecaji/razvoj-usluge-osobne-asistencije-za-osobe-s-invaliditetom-up-02-2-2-02

natječaj na temu integracije mladih migranata i izbjeglica

http://eu-projekti.info/natjecaji/natjecaj-na-temu-integracije-mladih-migranata-i-izbjeglica

poziv na dostavu pretprijava za program eurostars 2

http://eu-projekti.info/natjecaji/poziv-na-dostavu-pretprijava-za-program-eurostars-2

promicanje održivog razvoja prirodne baštine (kk.06.1.2.02)

http://eu-projekti.info/natjecaji/promicanje-odrzivog-razvoja-prirodne-bastine-kk-06-1-2-02

komercijalizacija inovacija u poduzetništvu (kk.03.2.2.02)

http://eu-projekti.info/natjecaji/komercijalizacija-inovacija-u-poduzetnistvu-kk-03-2-2-02

poziv na dostavu projektnih prijedloga ,,umjetnost i kultura za mlade” (up.02.1.1.02)

http://eu-projekti.info/natjecaji/poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-umjetnost-i-kultura-za-mlade-up-02-1-1-02

natječaj za provedbu podmjere 6.1. »potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, provedba tipa operacije 6.1.1. »potpora mladim poljoprivrednicima« (nn 120/16)

http://eu-projekti.info/natjecaji/natjecaj-za-provedbu-podmjere-6-1-potpora-za-pokretanje-poslovanja-mladim-poljoprivrednicima-provedba-tipa-operacije-6-1-1-potpora-mladim-poljoprivrednicima

podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja (uo.04.2.1.02)

http://eu-projekti.info/natjecaji/podrska-razvoju-partnerstava-organizacija-civilnog-drustva-i-visokoobrazovnih-ustanova-za-provedbu-programa-drustveno-korisnog-ucenja-uo-04-2-1-02

unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-unaprjedenje-pismenosti-temelj-cjelozivotnog-ucenja-2

poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini

http://eu-projekti.info/natjecaji/poboljsanje-pristupa-primarnoj-zdravstvenoj-zastiti-s-naglaskom-na-udaljena-i-deprivirana-podrucja-kroz-ulaganja-u-potrebe-pruzatelja-usluga-zdravstvene-zastite-na-primarnoj-razini

podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja (up.04.2.1.02)

http://eu-projekti.info/natjecaji/podrska-razvoju-partnerstava-organizacija-civilnog-drustva-i-visokoobrazovnih-ustanova-za-provedbu-programa-drustveno-korisnog-ucenja-up-04-2-1-02-2

podrška nacionalnim i transnacionalnim projektima protiv diskriminacije i integracije roma

http://eu-projekti.info/natjecaji/podrska-nacionalnim-i-transnacionalnim-projektima-protiv-diskriminacije-i-integracije-roma

poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru prioritetne osi 1 „visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ operativnog programa ”učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

http://eu-projekti.info/natjecaji/poziv-tijelima-za-dostavu-prijedloga-operacija-koje-ce-se-financirati-kao-izravna-dodjela-sredstava-u-okviru-prioritetne-osi-1-visoka-zaposljivost-i-mobilnost-radne-snage-operativnog-2

poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru prioritetne osi 2 „socijalno uključivanje“ operativnog programa ”učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

http://eu-projekti.info/natjecaji/poziv-tijelima-za-dostavu-prijedloga-operacija-koje-ce-se-financirati-kao-izravna-dodjela-sredstava-u-okviru-prioritetne-osi-2-socijalno-ukljucivanje-operativnog-programa-uc-2

poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru prioritetne osi 3 „obrazovanje i cjeloživotno učenje“ operativnog programa ”učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

http://eu-projekti.info/natjecaji/poziv-tijelima-za-dostavu-prijedloga-operacija-koje-ce-se-financirati-kao-izravna-dodjela-sredstava-u-okviru-prioritetne-osi-3-obrazovanje-i-cjelozivotno-ucenje-operativnog-programa-2

poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru prioritetne osi 4 „dobro upravljanje“ operativnog programa ”učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

http://eu-projekti.info/natjecaji/poziv-tijelima-za-dostavu-prijedloga-operacija-koje-ce-se-financirati-kao-izravna-dodjela-sredstava-u-okviru-prioritetne-osi-4-dobro-upravljanje-operativnog-programa-ucinkov-2

vrhunska istraživanja znanstvenih centara izvrsnosti

http://eu-projekti.info/natjecaji/vrhunska-istrazivanja-znanstvenih-centara-izvrsnosti

razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (ppi) putem hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (hamag-bicro) – pilot projekt

http://eu-projekti.info/natjecaji/razvoj-mreze-poduzetnickih-potpornih-institucija-ppi-putem-hrvatske-agencije-za-malo-gospodarstvo-inovacije-i-investicije-hamag-bicro-pilot-projekt

drugi poziv za podnošenje prijedloga za mjere informiranja i promocije povezane s poljoprivrednim proizvodima

http://eu-projekti.info/natjecaji/drugi-poziv-za-podnosenje-prijedloga-za-mjere-informiranja-i-promocije-povezane-s-poljoprivrednim-proizvodima

filmsko obrazovanje eacea/25/2016

http://eu-projekti.info/natjecaji/filmsko-obrazovanje-eacea252016

potpora za filmske festivale eacea/16/2016

http://eu-projekti.info/natjecaji/potpora-za-filmske-festivale-eacea162016

potpora za televizijsko emitiranje audiovizualnih europskih djela eacea 23/2016

http://eu-projekti.info/natjecaji/potpora-za-televizijsko-emitiranje-audiovizualnih-europskih-djela-eacea-232016

urbact iii – primjeri dobre prakse

http://eu-projekti.info/natjecaji/urbact-iii-primjeri-dobre-prakse

mreže gradova eacea/36/2014

http://eu-projekti.info/natjecaji/mreze-gradova-eacea362014

provedba podmjere 9.1. »uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru«, provedba tipa operacije 9.1.1. “uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“

http://eu-projekti.info/natjecaji/provedba-podmjere-9-1-uspostava-grupa-i-organizacija-proizvodaca-u-poljoprivrednom-i-sumarskom-sektoru-provedba-tipa-operacije-9-1-1-uspostava-proizvodackih-grupa-i-organizacij

poziv na dostavu prijedloga eacea/41/2016 u okviru programa erasmus+: ključna aktivnost 3: podrška reformi politike – inicijative za inovacije u području politike – europski projekti buduće suradnje u području obrazovanja i osposobljavanja

http://eu-projekti.info/natjecaji/poziv-na-dostavu-prijedloga-eacea412016-u-okviru-programa-erasmus-kljucna-aktivnost-3-podrska-reformi-politike-inicijative-za-inovacije-u-podrucju-politike-europski-projekti-buduce-su

natječaj za provedbu podmjere 6.3. “potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

http://eu-projekti.info/natjecaji/natjecaj-za-provedbu-podmjere-6-3-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava

javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2017. godinu

http://eu-projekti.info/natjecaji/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-dodjelu-jednokratnih-financijskih-potpora-udrugama-za-2017-godinu

podrška europskim platformama

http://eu-projekti.info/natjecaji/podrska-europskim-platformama

interreg mediteran 2014. -2020. – drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga

http://eu-projekti.info/natjecaji/interreg-mediteran-2014-2020-drugi-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga

poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2017.g. prema programu podrške regionalnom razvoju

http://eu-projekti.info/natjecaji/poziv-za-iskaz-interesa-za-sufinanciranje-projekata-u-2017-g-prema-programu-podrske-regionalnom-razvoju

stipendije slobodne države bavarske za ljetne tečajeve njemačkoga jezika u bavarskoj 2017.g.

http://eu-projekti.info/natjecaji/stipendije-slobodne-drzave-bavarske-za-ljetne-tecajeve-njemackoga-jezika-u-bavarskoj-2017-g

poziv za iskazivanje interesa za vanjske stručnjake u području mladih

http://eu-projekti.info/natjecaji/poziv-za-iskazivanje-interesa-za-vanjske-strucnjake-u-podrucju-mladih

drugi zajednički poziv za međunarodne suradničke projekte iz dunavske regije u 2017.g. iz programa eureka.

http://eu-projekti.info/natjecaji/drugi-zajednicki-poziv-za-medunarodne-suradnicke-projekte-iz-dunavske-regije-u-2017-g-iz-programa-eureka

javni poziv za suradnju između švicarske i hrvatske na istraživačko-razvojnim projektima kroz program eurostars

http://eu-projekti.info/natjecaji/javni-poziv-za-suradnju-izmedu-svicarske-i-hrvatske-na-istrazivacko-razvojnim-projektima-kroz-program-eurostars

mjera 01 prenošenje znanja i aktivnosti informiranja; strukovno osposobljavanje za tip operacije 1.1.1. i 1.1.2

http://eu-projekti.info/natjecaji/mjera-01-prenosenje-znanja-i-aktivnosti-informiranja-strukovno-osposobljavanje-za-tip-operacije-1-1-1-i-1-1-2

poziv za dostavu prijava za sudjelovanje na etwinning mobilnostima

http://eu-projekti.info/natjecaji/poziv-za-dostavu-prijava-za-sudjelovanje-na-etwinning-mobilnostima

javni natječaj za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti

http://eu-projekti.info/natjecaji/javni-natjecaj-za-dodjelu-potpora-za-ocuvanje-i-razvoj-tradicijskih-deficitarnih-i-proizvodnih-obrtnickih-djelatnosti-2

otvoreni javni poziv za iskaz interesa za odabir tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova

http://eu-projekti.info/natjecaji/otvoreni-javni-poziv-za-iskaz-interesa-za-odabir-tijela-za-alternativno-rjesavanje-potrosackih-sporova

poziv na prijavu za sudjelovanje na tematskom seminaru “erasmus+ developing e-skills for jobs”

http://eu-projekti.info/natjecaji/poziv-na-prijavu-za-sudjelovanje-na-tematskom-seminaru-erasmus-developing-e-skills-for-jobs

poziv na prijavu za sudjelovanje na tca seminaru „how to use the work-based learning toolkit“

http://eu-projekti.info/natjecaji/poziv-na-prijavu-za-sudjelovanje-na-tca-seminaru-how-to-use-the-work-based-learning-toolkit
sve najave natječaja http://www.eu-projekti.info/category/natjecaji-u-najavi

najava: 8.6.3. marketing drvenih i nedrvenih šumskih proizvoda

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-8-6-3-marketing-drvenih-i-nedrvenih-sumskih-proizvoda

najava: 8.5.2. uspostava i uređenje poučnih staza vidikovaca i ostale manje infrastrukture

http://eu-projekti.info/natjecaji/8-5-2-uspostava-i-uredenje-poucnih-staza-vidikovaca-i-ostale-manje-infrastrukture

najava: 8.5.1. konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-8-5-1-konverzija-degradiranih-sumskih-sastojina-i-sumskih-kultura

najava: razvoj poslovne infrastrukture – zone – faza 1 (3a2.2.2)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-razvoj-poslovne-infrastrukture-zone-faza-1-3a2-2-2

najava: mjera 4. ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.2. potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda, tip operacije 4.2.1. povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-4-ulaganja-u-fizicku-imovinu-podmjera-4-2-potpora-za-ulaganja-u-preradu-marketing-iili-razvoj-poljoprivrednih-proizvoda-tip-operacije-4-2-1-povecanje-dodane-vrijednosti-poljopriv

najava: mjera 4. ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.1. potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, tip operacije 4.1.3. korištenje obnovljivih izvora energije

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-4-ulaganja-u-fizicku-imovinu-podmjera-4-1-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-tip-operacije-4-1-3-koristenje-obnovljivih-izvora-energije

najava: natječaj za provedbu podmjere 6.3., tip operacije 6.3.1. “potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

http://eu-projekti.info/natjecaji/natjecaj-za-provedbu-podmjere-6-3-tip-operacije-6-3-1-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava

najava: jačanje kapaciteta ocd-a za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-jacanje-kapaciteta-ocd-a-za-podrsku-ucinkovitoj-resocijalizaciji-i-reintegraciji-pocinitelja-kaznenih-djela-u-drustvenu-zajednicu

najava: suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti za participativno upravljanje proračunskim procesima te praćenje postupaka javne nabave

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-suradnja-organizacija-civilnoga-drustva-i-lokalnih-vlasti-za-participativno-upravljanje-proracunskim-procesima-te-pracenje-postupaka-javne-nabave

najava: prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo ocd-a i lokalne zajednice – faza i

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-prostori-sudjelovanja-razvoj-programa-revitalizacije-prostora-u-javnom-vlasnistvu-kroz-partnerstvo-ocd-a-i-lokalne-zajednice-faza-i-2

najava: podrška partnerskim inovativnim projektima civilnog, javnog i poslovnog sektora za ponovno korištenje otvorenih javnih podataka i razvoj ict/mobilnih aplikacija za kvalitetnije sudjelovanje građana u lokalnom odlučivanju – faza i

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-podrska-partnerskim-inovativnim-projektima-civilnog-javnog-i-poslovnog-sektora-za-ponovno-koristenje-otvorenih-javnih-podataka-i-razvoj-ictmobilnih-aplikacija-za-kvalitetnije-sudjelovanje-gr-2

najava: osnaživanje doprinosa ocd-a za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja – faza i

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-osnazivanje-doprinosa-ocd-a-za-provedbu-programa-gradanskog-odgoja-i-obrazovanja-faza-i-2

najava: kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi faza i

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-kultura-u-centru-potpora-razvoju-javno-civilnog-partnerstva-u-kulturi-faza-i

najava: promocija kvalitete strukovnog obrazovanja kroz podršku strukovnim školama u razvoju i uvođenju inovativnih rješenja te modernih i novih tehnologija – faza i

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-promocija-kvalitete-strukovnog-obrazovanja-kroz-podrsku-strukovnim-skolama-u-razvoju-i-uvodenju-inovativnih-rjesenja-te-modernih-i-novih-tehnologija-faza-i

najava: razvoj i unapređenje modela učenja kroz rad te provedba unaprjeđenog modela stručne prakse u visokom obrazovanju

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-razvoj-i-unapredenje-modela-ucenja-kroz-rad-te-provedba-unaprjedenog-modela-strucne-prakse-u-visokom-obrazovanju

najava: sufinanciranje troškova uključivanja djece u socio-ekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske ustanove

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-sufinanciranje-troskova-ukljucivanja-djece-u-socio-ekonomski-nepovoljnoj-situaciji-u-predskolske-ustanove

najava: programska, stručna i financijska potpora obrazovanju učenika pripadnika romske nacionalne manjine

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-programska-strucna-i-financijska-potpora-obrazovanju-ucenika-pripadnika-romske-nacionalne-manjine

najava: osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza iii

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-osiguravanje-pomocnika-u-nastavi-i-strucnih-komunikacijskih-posrednika-ucenicima-s-teskocama-u-razvoju-u-osnovnoskolskim-i-srednjoskolskim-odgojno-obrazovnim-ustanovama-faza-iii

najava: internacionalizacija visokog obrazovanja – razvoj studijskih programa na stranim jezicima u prioritetnim područjima i združenih studija – faza i

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-internacionalizacija-visokog-obrazovanja-razvoj-studijskih-programa-na-stranim-jezicima-u-prioritetnim-podrucjima-i-zdruzenih-studija-faza-i

najava: provedba hko-a na razini visokog obrazovanja

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-provedba-hko-a-na-razini-visokog-obrazovanja

najava: podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-podrska-obrazovanju-odraslih-polaznika-ukljucivanjem-u-prioritetne-programe-obrazovanja-usmjerene-unapredenju-vjestina-i-kompetencija-polaznika-u-svrhu-povecanja-zaposljivosti-3

najava: uključivanje marginaliziranih skupina u zajednicu kroz kulturne aktivnosti i projekte faza i.

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-ukljucivanje-marginaliziranih-skupina-u-zajednicu-kroz-kulturne-aktivnosti-i-projekte-faza-i

najava: borba protiv diskriminacije – preduvjet za socijalno uključivanje najranjivijih skupina – faza i

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-borba-protiv-diskriminacije-preduvjet-za-socijalno-ukljucivanje-najranjivijih-skupina-faza-i

najava: razvoj i provedba modela suradnje s organizacijama civilnog društva u pružanju izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike domovinskog rata kao model pružanja usluga u zajednici

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-razvoj-i-provedba-modela-suradnje-s-organizacijama-civilnog-drustva-u-pruzanju-izvaninstitucionalnih-usluga-za-hrvatske-branitelje-i-stradalnike-domovinskog-rata-kao-model-pruzanja-usluga-u-za

najava: razvoj medija zajednice

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-razvoj-medija-zajednice

najava: širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza i

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-sirenje-mreze-socijalnih-usluga-u-zajednici-faza-i

najava: specijalističko usavršavanje doktora medicine

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-specijalisticko-usavrsavanje-doktora-medicine-2

najava: promocija zdravlja i prevencija bolesti – faza i

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-promocija-zdravlja-i-prevencija-bolesti-faza-i-2

najava: poziv unutar programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-poziv-unutar-programa-integrirane-fizicke-gospodarske-i-socijalne-regeneracije-malih-gradova-na-ratom-pogodenim-podrucjima

najava: jačanje poslovanja za društveno poduzetništvo – faza 1

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-jacanje-poslovanja-za-drustveno-poduzetnistvo-faza-1

najava: umjetnost i kultura 54+ – faza i.

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-umjetnost-i-kultura-54-faza-i

najava: podrška programima usmjerenim mladima – faza i

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-podrska-programima-usmjerenim-mladima-faza-i

najava: podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-podrska-socijalnom-ukljucivanju-i-zaposljavanju-marginaliziranih-skupina

najava: poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-poboljsanje-pristupa-ranjivih-skupina-trzistu-rada-u-sektoru-turizma-i-ugostiteljstva-2

najava: podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom – faza 1

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-podrska-daljnjem-procesu-deinstitucionalizacije-i-transformacije-domova-socijalne-skrbi-za-osobe-s-invaliditetom-faza-1

najava: podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih – faza 1

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-podrska-procesu-deinstitucionalizacije-i-prevencije-institucionalizacije-djece-i-mladih-faza-1

najava: izgradnja kapaciteta dionika za pružanje kvalitetnih informacija i provedba informiranja o mogućnostima, pravima i obvezama poslodavaca i mladih/podrška mladima u izboru karijere sukladno potrebama tržišta rada

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-izgradnja-kapaciteta-dionika-za-pruzanje-kvalitetnih-informacija-i-provedba-informiranja-o-mogucnostima-pravima-i-obvezama-poslodavaca-i-mladihpodrska-mladima-u-izboru-karijere-sukladno-potr-2

najava: jačanje socijalnog dijaloga – faza iii

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-jacanje-socijalnog-dijaloga-faza-iii-2

najava: razvoj standarda zanimanja i provedba hko-a

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-razvoj-standarda-zanimanja-i-provedba-hko-a

najava: mjera 01 – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjera 1.1. potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanje vještina, tip operacije 1.1.2. strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-01-prenosenje-znanja-i-aktivnosti-informiranja-podmjera-1-1-potpora-za-strukovno-osposobljavanje-i-aktivnosti-za-stjecanje-vjestina-tip-operacije-1-1-2-strukovno-osposoblja

najava: mjera 01 – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjera 1.1. potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanje vještina, tip operacije 1.1.1. strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgoj

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-01-prenosenje-znanja-i-aktivnosti-informiranja-podmjera-1-1-potpora-za-strukovno-osposobljavanje-i-aktivnosti-za-stjecanje-vjestina-tip-operacije-1-1-1-strukovno-osposoblja

najava: mjera 02 – savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima, podmjera 2.1. potpora za pružanje savjetodavnih usluga, tip operacije 2.1.1. savjetovanje o višestrukoj sukladnosti, mjeri poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene i ekološkoj poljoprivredi

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-02-savjetodavne-sluzbe-sluzbe-za-upravljanje-poljoprivrednim-gospodarstvom-i-pomoc-poljoprivrednim-gospodarstvima-podmjera-2-1-potpora-za-pruzanje-savjetodavnih-usluga-tip-2

najava: mjera 02 – savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima, podmjera 2.1. potpora za pružanje savjetodavnih usluga, tip operacije 2.1.2. savjetovanje o modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-02-savjetodavne-sluzbe-sluzbe-za-upravljanje-poljoprivrednim-gospodarstvom-i-pomoc-poljoprivrednim-gospodarstvima-podmjera-2-1-potpora-za-pruzanje-savjetodavnih-usluga-tip

najava: mjera 02 – savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima, podmjera 2.1. potpora za pružanje savjetodavnih usluga, tip operacije 2.1.3. savjetovanje šumoposjednika

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-02-savjetodavne-sluzbe-sluzbe-za-upravljanje-poljoprivrednim-gospodarstvom-i-pomoc-poljoprivrednim-gospodarstvima-podmjera-2-1-potpora-za-pruzanje-savjetodavnih-usluga-tip-operacij

najava: mjera 02 – savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima, podmjera 2.3. potpora za osposobljavanje savjetnika, tip operacije 2.3.1. osposobljavanje savjetnika

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-02-savjetodavne-sluzbe-sluzbe-za-upravljanje-poljoprivrednim-gospodarstvom-i-pomoc-poljoprivrednim-gospodarstvima-podmjera-2-3-potpora-za-osposobljavanje-savjetnika-tip-operacije-2

najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.2. potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda, tip operacije 4.2.2. korištenje obnovljivih izvora energijefond: europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-04-ulaganja-u-fizicku-imovinu-podmjera-4-2-potpora-za-ulaganja-u-preradu-marketing-iili-razvoj-poljoprivrednih-proizvoda-tip-operacije-4-2-2-koristenje-obnovljivih-izvora-energij

najava: mjera 03 – sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu, podmjera 3.1. potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete, tip operacije 3.1.1. potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-03-sustavi-kvalitete-za-poljoprivredne-proizvode-i-hranu-podmjera-3-1-potpora-za-novo-sudjelovanje-u-sustavima-kvalitete-tip-operacije-3-1-1-potpora-za-sudjelovanje-poljoprivrednik

najava: mjera 08 – ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjera 8.6. potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda, tip operacije 8.6.1. modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-08-ulaganja-u-razvoj-sumskih-podrucja-i-poboljsanje-odrzivosti-suma-podmjera-8-6-potpora-za-ulaganja-u-sumarske-tehnologije-te-u-preradu-mobilizaciju-i-marketing-sumskih-proizvoda-2

najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.3. potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva, tip operacije 4.3.1. investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-04-ulaganja-u-fizicku-imovinu-podmjera-4-3-potpora-za-ulaganja-u-infrastrukturu-vezano-uz-razvoj-modernizaciju-ili-prilagodbu-poljoprivrede-i-sumarstva-tip-operacije-4-3-1-investi

najava: mjera 01 – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjera 1.1. potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina, tip operacije 1.1.4. radionice za subjekte koji su uključeni u kratke lance opskrbe i proizvođačke grupe i organizacije

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-01-prenosenje-znanja-i-aktivnosti-informiranja-podmjera-1-1-potpora-za-strukovno-osposobljavanje-i-aktivnosti-stjecanja-vjestina-tip-operacije-1-1-4-radionice-za-subjekte-koji-su-u

najava: mjera 08 – ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjera 8.6. potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda, tip operacije 8.6.2. modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-08-ulaganja-u-razvoj-sumskih-podrucja-i-poboljsanje-odrzivosti-suma-podmjera-8-6-potpora-za-ulaganja-u-sumarske-tehnologije-te-u-preradu-mobilizaciju-i-marketing-sumskih-proizvoda

najava: mjera 03 – sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, podmjera 3.2. potpora za aktivnosti informiranja i promicanja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu, tip operacije 3.2.1. potpora za troškove informiranja i promoviranja

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-03-sustavi-kvalitete-za-poljoprivredne-i-prehrambene-proizvode-podmjera-3-2-potpora-za-aktivnosti-informiranja-i-promicanja-koje-provode-skupine-proizvodaca-na-unutarnjem-trzistu-ti

najava: mjera 06 – razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.2. potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području, tip operacije 6.2.1. potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-06-razvoj-poljoprivrednih-gospodarstava-i-poslovanja-podmjera-6-2-potpora-ulaganju-u-pokretanje-nepoljoprivrednih-djelatnosti-u-ruralnom-podrucju-tip-operacije-6-2-1-potpora-ulagan

najava: mjera 06 – razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.4. ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima, tip operacije 6.4.1. razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-06-razvoj-poljoprivrednih-gospodarstava-i-poslovanja-podmjera-6-4-ulaganja-u-razvoj-nepoljoprivrednih-djelatnosti-u-ruralnim-podrucjima-tip-operacije-6-4-1-razvoj-nepoljoprivrednih

najava: mjera 07 – temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, podmjera 7.2. ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, tip operacije 7.2.2. ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-07-temeljne-usluge-i-obnova-sela-u-ruralnim-podrucjima-podmjera-7-2-ulaganja-u-izradu-poboljsanje-ili-prosirenje-svih-vrsta-male-infrastrukture-ukljucujuci-ulaganja-u-obnovljive-iz

najava: mjera 16 – suradnja, podmjera 16.1. potpora za osnivanje i rad operativnih skupina europskog inovacijskog partnerstva (eip) za poljoprivrednu produktivnost i održivost, tip operacije 16.1.1. potpora za osnivanje operativnih skupina

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-16-suradnja-podmjera-16-1-potpora-za-osnivanje-i-rad-operativnih-skupina-europskog-inovacijskog-partnerstva-eip-za-poljoprivrednu-produktivnost-i-odrzivost-tip-operacije-16-1-1-p

najava: mjera 16 – suradnja, podmjera 16.1. potpora za osnivanje i rad operativnih skupina europskog inovacijskog partnerstva (eip) za poljoprivrednu produktivnost i održivost, tip operacije 16.1.2. operativne skupine

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-16-suradnja-podmjera-16-1-potpora-za-osnivanje-i-rad-operativnih-skupina-europskog-inovacijskog-partnerstva-eip-za-poljoprivrednu-produktivnost-i-odrzivost-tip-operacije-16-1-2-o

najava: mjera 01 – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjera 1.1. potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina, tip operacije 1.1.3. strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednike

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-01-prenosenje-znanja-i-aktivnosti-informiranja-podmjera-1-1-potpora-za-strukovno-osposobljavanje-i-aktivnosti-stjecanja-vjestina-tip-operacije-1-1-3-strukovno-osposobljavanje-za-ml

http://eu-projekti.info/natjecaji/22444

najava: mjera 01 – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjera 1.2. potpore za demonstracijske aktivnosti i informativne aktivnosti, tip operacije 1.2.1. demonstracijske aktivnosti

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-01-prenosenje-znanja-i-aktivnosti-informiranja-podmjera-1-2-potpore-za-demonstracijske-aktivnosti-i-informativne-aktivnosti-tip-operacije-1-2-1-demonstracijske-aktivnosti

najava: mjera 06 – razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.1. potpora mladim poljoprivrednicima, tip operacije 6.1.1. potpora mladim poljoprivrednicima

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-06-razvoj-poljoprivrednih-gospodarstava-i-poslovanja-podmjera-6-1-potpora-mladim-poljoprivrednicima-tip-operacije-6-1-1-potpora-mladim-poljoprivrednicima

najava: mjera 16 – suradnja, podmjera 16.4. potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u lancu opskrbe za uspostavljanje i razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta, tip operacije 16.4.1. kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-16-suradnja-podmjera-16-4-potpora-za-horizontalnu-i-vertikalnu-suradnju-sudionika-u-lancu-opskrbe-za-uspostavljanje-i-razvoj-kratkih-lanaca-opskrbe-i-lokalnih-trzista-te-za-promicanj-2

najava: mjera 16 – suradnja, podmjera 16.2. potpora za pilot-projekte i za razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija, tip operacije 16.2.1. pilot projekti i razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-16-suradnja-podmjera-16-4-potpora-za-horizontalnu-i-vertikalnu-suradnju-sudionika-u-lancu-opskrbe-za-uspostavljanje-i-razvoj-kratkih-lanaca-opskrbe-i-lokalnih-trzista-te-za-promicanj

najava: mjera 19 – leader – clld, podmjera 19.3. priprema i provedba aktivnosti suradnje lag-a, tip operacije 19.3.1. priprema i provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupine

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-19-leader-clld-podmjera-19-3-priprema-i-provedba-aktivnosti-suradnje-lag-a-tip-operacije-19-3-1-priprema-i-provedba-aktivnosti-sudjelovanja-lokalne-akcijske-skupine

najava: mjera 19 – leader – clld, podmjera 19.3. priprema i provedba aktivnosti suradnje lag-a, tip operacije 19.3.2. provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupine

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-19-leader-clld-podmjera-19-3-priprema-i-provedba-aktivnosti-suradnje-lag-a-tip-operacije-19-3-2-provedba-aktivnosti-sudjelovanja-lokalne-akcijske-skupine

najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.1. potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, tip operacije 4.1.1. restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstva

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-04-ulaganja-u-fizicku-imovinu-podmjera-4-1-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-tip-operacije-4-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnosti-poljopri

najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.1. potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, tip operacije 4.1.2. zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-04-ulaganja-u-fizicku-imovinu-podmjera-4-1-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-tip-operacije-4-1-2-zbrinjavanje-rukovanje-i-koristenje-stajskog-gnojiva-u-cilju-smanj

najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.3. potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva 4.3.2. komasacija poljoprivrednog zemljišta

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-04-ulaganja-u-fizicku-imovinu-podmjera-4-3-potpora-za-ulaganja-u-infrastrukturu-vezano-uz-razvoj-modernizaciju-ili-prilagodbu-poljoprivrede-i-sumarstva-4-3-2-komasacija-poljoprivre

najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.4. potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva, tip operacije 4.4.1. neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-04-ulaganja-u-fizicku-imovinu-podmjera-4-4-potpora-neproizvodnim-ulaganjima-vezanim-uz-postizanje-agro-okolisnih-i-klimatskih-ciljeva-tip-operacije-4-4-1-neproizvodna-ulaganja-veza

najava: mjera 19 – leader – clld, podmjera 19.4. tekući troškovi i animacija, tip operacije 19.4.1. tekući troškovi i animacija

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-mjera-19-leader-clld-podmjera-19-4-tekuci-troskovi-i-animacija-tip-operacije-19-4-1-tekuci-troskovi-i-animacija

najava: lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza iii

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-poziv-za-dostavu-projektnih-prijedloga-lokalne-inicijative-za-poticanje-zaposljavanja-faza-iii

najava: natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere ii.1. inovacije

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-natjecaj-za-dodjelu-potpore-u-okviru-mjere-ii-1-inovacije

najava: natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere i.1. inovacije

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-natjecaj-za-dodjelu-potpore-u-okviru-mjere-i-1-inovacije

najava: priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima (beli manastir s općinom darda, benkovac, knin, petrinja i vukovar)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-priprema-dokumentacije-i-izgradnja-kapaciteta-za-provedbu-intervencijskih-planova-malih-gradova-na-ratom-pogodenim-podrucjima-beli-manastir-s-opcinom-darda-benkovac-knin-petrinja-i-vukovar

najava: povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta za stjecanje praktičnih vještina u ciljanim sektorima srednjeg strukovnog obrazovanja s ciljem postizanja veće zapošljivosti učenika srednjeg strukovnog obrazovanja

http://eu-projekti.info/natjecaji/22340

najava: provedba shema za razvoj poduzetništva

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-provedba-shema-za-razvoj-poduzetnistva

najava: provedba pojedinačnih projekata iz intervencijskih planova

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-provedba-pojedinacnih-projekata-iz-intervencijskih-planova

najava: priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-priprema-dokumentacije-i-izgradnja-kapaciteta-za-provedbu-intervencijskih-planova-malih-gradova-na-ratom-pogodenim-podrucjima

najava: provedba pilot aktivnosti koje imaju za cilj promociju socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva ratnih veterana i civilnih žrtava domovinskog rata

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-provedba-pilot-aktivnosti-koje-imaju-za-cilj-promociju-socijalne-ukljucenosti-i-smanjenje-siromastva-ratnih-veterana-i-civilnih-zrtava-domovinskog-rata

najava: poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih master-planova funkcionalnih regija krapinsko – zagorske županije, zagrebačke županije i grada zagreba, sisačko – moslavačke županije i bjelovarsko – bilogorske županije

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-poziv-za-sufinanciranje-izrade-regionalnih-prometnih-master-planova-funkcionalnih-regija-krapinsko-zagorske-zupanije-zagrebacke-zupanije-i-grada-zagreba-sisacko-moslavack

najava: program interreg europe

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-program-interreg-europe

najava: shema provedbe planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-shema-provedbe-planova-upravljanja-strogo-zasticenim-vrstama-s-akcijskim-planovima

najava: shema unapređenja postojećih i uspostave novih oporavilišta za divlje životinje

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-shema-unapredenja-postojecih-i-uspostave-novih-oporavilista-za-divlje-zivotinje

najava: shema kontrole i eradikacije prioritetnih invazivnih stranih vrsta

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-shema-kontrole-i-eradikacije-prioritetnih-invazivnih-stranih-vrsta

najava: izgradnja kompostišta za obradu odvojeno prikupljenog biorazgradivog otpada

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-izgradnja-kompostista-za-obradu-odvojeno-prikupljenog-biorazgradivog-otpada

najava: izgradnja sortirnica za odvojeno prikupljeni otpad

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-izgradnja-sortirnica-za-odvojeno-prikupljeni-otpad

najava: implementacija programa edukativnih aktivnosti

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-implementacija-programa-edukativnih-aktivnosti

najava: javni poziv za dodjelu državnih potpora za zapošljavanje osoba s inavliditetom za 2017.

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-javni-poziv-za-dodjelu-drzavnih-potpora-za-zaposljavanje-osoba-s-inavliditetom-za-2017

najava: sanacije odlagališta komunalnog otpada

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-sanacije-odlagalista-komunalnog-otpada

najava: gradnja i opremanje reciklažnih dvorišta

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-gradnja-i-opremanje-reciklaznih-dvorista

najava: shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-shema-za-jacanje-primijenjenih-istrazivanja-za-mjere-prilagodbe-klimatskim-promjenama

najava: pilot projekt “energetska obnova javnih zgrada”

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-pilot-projekt-energetska-obnova-javnih-zgrada

najava: energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja – 2. privremeni poziv

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-energetska-obnova-zgrada-i-koristenje-obnovljivih-izvora-energije-u-javnim-ustanovama-koje-obavljaju-djelatnost-odgoja-i-obrazovanja-2-privremeni-poziv

najava: inovacije novoosnovanih msp- faza ii

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-inovacije-novoosnovanih-msp-faza-ii

najava: povećanje konkurentnosti i učinkovitosti msp putem ikt-a- faza ii

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-povecanje-konkurentnosti-i-ucinkovitosti-msp-putem-ikt-a-faza-ii

najava: podrška poduzećima u stjecanju znakova kvalitete u svrhu poboljšanog pristupa tržištima i povećanja konkurentnosti

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-podrska-poduzecima-u-stjecanju-znakova-kvalitete-u-svrhu-poboljsanog-pristupa-trzistima-i-povecanja-konkurentnosti

najava: certifikatom do tržišta

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-certifikatom-do-trzista

najava: podrška razvoju malih i srednjih poduzetnika u turizmu -faza ii

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-podrska-razvoju-malih-i-srednjih-poduzetnika-u-turizmu-faza-ii

najava: kompetentnost i razvoj msp – faza ii

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-kompetentnost-i-razvoj-msp-faza-ii

najava: promocija poduzetništva 2017

http://eu-projekti.info/natjecaji/najava-promocija-poduzetnistva-2017
- http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2016/01/menad--ment-esi-fondova-2014.docx
- https://www.pbz.hr/hr/mali-srednji-poduzetnici

izdvojeno

http://www.eu-projekti.info/category/izdvojeno
intervju ariana vela: "upornošću i svakodnevnim radom do profesionalnog rasta i uspjeha" http://eu-projekti.info/intervju-ariana-vela-upornoscu-i-svakodnevnim-radom-do-profesionalnog-rasta-i-uspjeha
indikativni godišnji plan poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz operativnog programa "učinkoviti ljudski potencijali" 2014.-2020. za 2017.g. http://eu-projekti.info/indikativni-godisnji-plan-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga-sufinanciranih-iz-operativnog-programa-ucinkoviti-ljudski-potencijali-2014-2020-za-2017-g
plan objave natječaja za 2017. godinu za mjere ruralnog razvoja http://eu-projekti.info/plan-objave-natjecaja-za-2017-godinu-za-mjere-ruralnog-razvoja
indikativni godišnji plan poziva na dostavu projektnih prijedloga (pdp) sufinanciranih iz operativnog programa „konkurentnost i kohezija‟ 2014.-2020. za 2017. godinu http://eu-projekti.info/indikativni-godisnji-plan-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga-pdp-sufinanciranih-iz-operativnog-programa-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-za-2017-godinu
želite sredstva iz eu fondova, a ne znate otkud krenuti? ispunite upitnik! http://eu-projekti.info/ispunite-projektni-obrazac-provjerite-da-li-mozete-dobiti-sredstava-iz-eu-fondova
- http://www.uep.hr/voditelj-pripreme-i-provedbe-eu-projekata-1/
2014. - 2020. http://eu-projekti.info/tag/2014-2020
ariana vela http://eu-projekti.info/tag/ariana-vela
bespovratna sredstva http://eu-projekti.info/tag/bespovratna-sredstva-2
demokratizacija i dobro upravljanje http://eu-projekti.info/tag/demokratizacija-i-dobro-upravljanje
društvo i društvene znanosti http://eu-projekti.info/tag/drustvo-i-drustvene-znanosti
edukacija http://eu-projekti.info/tag/edukacija
esf http://eu-projekti.info/tag/esf
eu http://eu-projekti.info/tag/eu
eu fondovi http://eu-projekti.info/tag/eu-fondovi
eu projekti http://eu-projekti.info/tag/eu-projekti
europa http://eu-projekti.info/tag/europa
europska komisija http://eu-projekti.info/tag/europska-komisija
europski socijalni fond http://eu-projekti.info/tag/europski-socijalni-fond
hrvatska http://eu-projekti.info/tag/hrvatska
informacijske i komunikacijske tehnologije http://eu-projekti.info/tag/informacijske-i-komunikacijske-tehnologije
inovacije http://eu-projekti.info/tag/inovacije
ipa http://eu-projekti.info/tag/ipa
kohezijski fond http://eu-projekti.info/tag/kohezijski-fond
konferencija http://eu-projekti.info/tag/konferencija
konkurentnost http://eu-projekti.info/tag/konkurentnost
kultura http://eu-projekti.info/tag/kultura
mala i srednja poduzeća http://eu-projekti.info/tag/mala-i-srednja-poduzeca
ministarstvo regionalnog razvoja i fondova eu http://eu-projekti.info/tag/ministarstvo-regionalnog-razvoja-i-fondova-eu
minpo http://eu-projekti.info/tag/minpo
mladi http://eu-projekti.info/tag/mladi
mrrfeu http://eu-projekti.info/tag/mrrfeu
natječaj http://eu-projekti.info/tag/natjecaj
obrazovanje http://eu-projekti.info/tag/obrazovanje
okoliš http://eu-projekti.info/tag/okolis
operativni program http://eu-projekti.info/tag/operativni-program
operativni program učinkoviti ljudski potencijali http://eu-projekti.info/tag/operativni-program-ucinkoviti-ljudski-potencijali
op učinkoviti ljudski potencijali http://eu-projekti.info/tag/op-ucinkoviti-ljudski-potencijali
poduzetništvo http://eu-projekti.info/tag/poduzetnistvo
poljoprivreda http://eu-projekti.info/tag/poljoprivreda
prekogranična suradnja http://eu-projekti.info/tag/prekogranicna-suradnja
programi unije http://eu-projekti.info/tag/programi-unije
program ruralnog razvoja http://eu-projekti.info/tag/program-ruralnog-razvoja
projekt http://eu-projekti.info/tag/projekt
radionica http://eu-projekti.info/tag/radionica
strukturni fondovi http://eu-projekti.info/tag/strukturni-fondovi
turizam http://eu-projekti.info/tag/turizam
udruge http://eu-projekti.info/tag/udruge
učilište eu projekti http://eu-projekti.info/tag/uciliste-eu-projekti
zapošljavanje http://eu-projekti.info/tag/zaposljavanje
znanost i tehnologija http://eu-projekti.info/tag/znanost-i-tehnologija
- https://www.pbz.hr/hr/mali-srednji-poduzetnici
- http://www.uep.hr/
eu projekti http://www.eu-projekti.com/
uvjete oglašavanja na portalu "eu projekti info" http://www.eu-projekti.info/uvjeti-oglasavanja-na-portalu-eu-projekti-info
opcije za partnerstvo portala http://www.eu-projekti.info/mogucnosti-partnerstva-portala-eu-projekti-info
pravila korištenja http://www.eu-projekti.info/pravila-koristenja
- http://eu-projekti.info

Zdjęcia

Zdjęcia 12
Zdjęcia bez atrybutu ALT 5
Zdjęcia bez atrybutu TITLE 12
Korzystanie Obraz ALT i TITLE atrybutu dla każdego obrazu.

Zdjęcia bez atrybutu TITLE

http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2012/09/euprojektiinfo-logo.jpg
http://eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2016/04/koca-251012-07-e1461590061450.jpg
http://eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2016/12/pitaj-konzultanta-100x100.png
http://eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2017/02/resize400200-100x100.jpg
http://eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2017/01/sasa5667x-100x100.jpg
http://eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2015/11/banner.png
http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2016/03/pbz_sinergija_banner_300x100px1.jpg
http://eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2016/04/banner-uep-voditelj.jpg
http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2015/09/unnamed1.gif
http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2016/03/pbz_sinergija_banner_300x100px1.jpg
http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2015/05/banner-uep.png
http://eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2015/06/logo_footer.png

Zdjęcia bez atrybutu ALT

http://eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2015/11/banner.png
http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2016/03/pbz_sinergija_banner_300x100px1.jpg
http://eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2016/04/banner-uep-voditelj.jpg
http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2015/09/unnamed1.gif
http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2016/03/pbz_sinergija_banner_300x100px1.jpg

Ranking:


Alexa Traffic
Daily Global Rank Trend
Daily Reach (Percent)

Majestic SEOText on page:

natječaji iz regije i iz središta eu te sve relevantne informacije o eu fondovima dostupne na jednom mjestu! --> --> broj objavljenih natječaja:198 zadnja objava: 17.02.2017. pregled svih natječaja naslovna o nama eu fondovi ipa programi unije 2007. – 2013. programi unije 2014. – 2020. strukturni i drugi fondovi primjeri projekata ipa programi unije strukturni i drugi fondovi savjeti natječajna dokumentacija pisanje projekata provedba projekata tijela eu agencije eu uvod decentralizirane agencije agencije i tijela euroatom-a izvršne agencije edukacije knjižnica arhiva aktualno natječaji kontakt pratite nas : --> --> aktualno 25/02/2013 - invento --> plan objave natječaja za 2017.g. u okviru mjera operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020.g. republika hrvatska kao punopravna članica europske unije ostvaruje pravo na korištenje potpore iz europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (efpr), financijskog instrumenta europske unije za pomoć u ostvarivanju ciljeva iz zajedničke ribarstvene politike (zrp) za programsko razdoblje... podijeli: proČitajte viŠe--> pitaj konzultanta – ivana rukavina halilagić... otvorene prijave za nagrade regiostars za 2017.g.... edukacija: državne potpore i europski strukturni i investicijski fondovi (esif)... intervju ariana vela: “upornošću i svakodnevnim radom do profesionalnog rasta i uspjeha” poziv na predavanja o iaks mjerama ruralnog razvoja: m10, m11 i m13 izdvojili smo najaktualnije otvorene natječaje! natječaji --> pretraži natječaje rok za prijavusve02.201703.201704.201705.201706.201708.201710.201712.201707.201912.201906.202012.2020 iznosi sredstavasvedo 100.000 eura100.000 - 200.000 eura200.000 - 500.000 eura500.000 - 1.000.000 euraviše od 1.000.000 eura državesve eu 27 pridružene države hrvatska srbija bih crna gora makedonija turska albanija natječaji u najavisve natječaj u najavi vrsta natječajasve bespovratna sredstva javna nabava - dobra javna nabava - usluge javna nabava - radovi tema/sektorsve okoliš mladi informacijske i komunikacijske tehnologije demokratizacija i dobro upravljanje energija hrana poduzetništvo promet obrazovanje mediji zdravlje kultura prekogranična suradnja društvo i društvene znanosti svemir poljoprivreda sigurnost turizam ostalo sve zapošljavanje znanost i tehnologija infrastruktura prijaviteljisve tijela državne uprave izuzev vlade i ministarstava jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mala i srednja poduzeća velika poduzeća udruge udruge poslodavaca sindikati zadruge instituti fakulteti neformalna udruženja i inicijative obiteljska poljoprivredna gospodarstva fizičke osobe ministarstva razvojne agencije poduzetnički inkubatori klasteri osnovne škole srednje škole ustanove ostalo partnerisve tijela državne uprave izuzev vlade i ministarstava jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mala i srednja poduzeća velika poduzeća udruge udruge poslodavaca sindikati zadruge instituti fakulteti neformalna udruženja i inicijative obiteljska poljoprivredna gospodarstva fizičke osobe ministarstva razvojne agencije poduzetnički inkubatori klasteri osnovne škole srednje škole ustanove ostalo o nama portal “eu projekti info” rezultat je sinergije dviju organizacija; obrta za poslovno savjetovanje “eu projekti” i novoosnovane udruge “institut za razvoj poduzetništva i eu projekte”. zajedno smo ostvarili pionirski pothvat – objavili smo natječaje iz regije i one iz središta eu kako bi vam bili dostupni na jednom mjestu i saželi sve relevantne informacije o eu fondovima. više... tagovi2014. - 2020. ariana vela bespovratna sredstva demokratizacija i dobro upravljanje društvo i društvene znanosti edukacija esf eu eu fondovi eu projekti europa europska komisija europski socijalni fond hrvatska informacijske i komunikacijske tehnologije inovacije ipa kohezijski fond konferencija konkurentnost kultura mala i srednja poduzeća ministarstvo regionalnog razvoja i fondova eu minpo mladi mrrfeu natječaj obrazovanje okoliš operativni program operativni program učinkoviti ljudski potencijali op učinkoviti ljudski potencijali poduzetništvo poljoprivreda prekogranična suradnja programi unije program ruralnog razvoja projekt radionica strukturni fondovi turizam udruge učilište eu projekti zapošljavanje znanost i tehnologija --> --> otvoreni natječajisvi natjeČaji --> svi otvoreni natječaji modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju javni poziv za dostavu projektnih prijedloga „ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini“ hr. miz 9.a1 kreativna europa: potprogram media potpora za distribuciju nenacionalnih europskih filmova – program automatske potpore za kinematografe (eacea/09/2016) poboljšanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za ranjive skupine (kk.08.1.2.01.) promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode (kk.06.1.2.01) trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ (kk.01.2.1.01) unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 razvoj e-usluga poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 poziv na podnošenje prijedloga za program erasmus+ za 2017. godinu treći poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru instrumenta za povezivanje europe – cef poziv na prijavu za dodjelu erasmus+ povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju 2017. – 2020. energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom (up.02.2.2.02.) natječaj na temu integracije mladih migranata i izbjeglica poziv na dostavu pretprijava za program eurostars 2 promicanje održivog razvoja prirodne baštine (kk.06.1.2.02) komercijalizacija inovacija u poduzetništvu (kk.03.2.2.02) poziv na dostavu projektnih prijedloga ,,umjetnost i kultura za mlade” (up.02.1.1.02) natječaj za provedbu podmjere 6.1. »potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, provedba tipa operacije 6.1.1. »potpora mladim poljoprivrednicima« (nn 120/16) podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja (uo.04.2.1.02) unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja (up.04.2.1.02) podrška nacionalnim i transnacionalnim projektima protiv diskriminacije i integracije roma poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru prioritetne osi 1 „visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ operativnog programa ”učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020. poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru prioritetne osi 2 „socijalno uključivanje“ operativnog programa ”učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020. poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru prioritetne osi 3 „obrazovanje i cjeloživotno učenje“ operativnog programa ”učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020. poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru prioritetne osi 4 „dobro upravljanje“ operativnog programa ”učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020. vrhunska istraživanja znanstvenih centara izvrsnosti razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (ppi) putem hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (hamag-bicro) – pilot projekt drugi poziv za podnošenje prijedloga za mjere informiranja i promocije povezane s poljoprivrednim proizvodima filmsko obrazovanje eacea/25/2016 potpora za filmske festivale eacea/16/2016 potpora za televizijsko emitiranje audiovizualnih europskih djela eacea 23/2016 urbact iii – primjeri dobre prakse mreže gradova eacea/36/2014 provedba podmjere 9.1. »uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru«, provedba tipa operacije 9.1.1. “uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ poziv na dostavu prijedloga eacea/41/2016 u okviru programa erasmus+: ključna aktivnost 3: podrška reformi politike – inicijative za inovacije u području politike – europski projekti buduće suradnje u području obrazovanja i osposobljavanja natječaj za provedbu podmjere 6.3. “potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2017. godinu podrška europskim platformama interreg mediteran 2014. -2020. – drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2017.g. prema programu podrške regionalnom razvoju stipendije slobodne države bavarske za ljetne tečajeve njemačkoga jezika u bavarskoj 2017.g. poziv za iskazivanje interesa za vanjske stručnjake u području mladih drugi zajednički poziv za međunarodne suradničke projekte iz dunavske regije u 2017.g. iz programa eureka. javni poziv za suradnju između švicarske i hrvatske na istraživačko-razvojnim projektima kroz program eurostars mjera 01 prenošenje znanja i aktivnosti informiranja; strukovno osposobljavanje za tip operacije 1.1.1. i 1.1.2 poziv za dostavu prijava za sudjelovanje na etwinning mobilnostima javni natječaj za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti otvoreni javni poziv za iskaz interesa za odabir tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova poziv na prijavu za sudjelovanje na tematskom seminaru “erasmus+ developing e-skills for jobs” poziv na prijavu za sudjelovanje na tca seminaru „how to use the work-based learning toolkit“ sve najave natječaja najava: 8.6.3. marketing drvenih i nedrvenih šumskih proizvoda najava: 8.5.2. uspostava i uređenje poučnih staza vidikovaca i ostale manje infrastrukture najava: 8.5.1. konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura najava: razvoj poslovne infrastrukture – zone – faza 1 (3a2.2.2) najava: mjera 4. ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.2. potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda, tip operacije 4.2.1. povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima najava: mjera 4. ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.1. potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, tip operacije 4.1.3. korištenje obnovljivih izvora energije najava: natječaj za provedbu podmjere 6.3., tip operacije 6.3.1. “potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” najava: jačanje kapaciteta ocd-a za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu najava: suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti za participativno upravljanje proračunskim procesima te praćenje postupaka javne nabave najava: prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo ocd-a i lokalne zajednice – faza i najava: podrška partnerskim inovativnim projektima civilnog, javnog i poslovnog sektora za ponovno korištenje otvorenih javnih podataka i razvoj ict/mobilnih aplikacija za kvalitetnije sudjelovanje građana u lokalnom odlučivanju – faza i najava: osnaživanje doprinosa ocd-a za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja – faza i najava: kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi faza i najava: promocija kvalitete strukovnog obrazovanja kroz podršku strukovnim školama u razvoju i uvođenju inovativnih rješenja te modernih i novih tehnologija – faza i najava: razvoj i unapređenje modela učenja kroz rad te provedba unaprjeđenog modela stručne prakse u visokom obrazovanju najava: sufinanciranje troškova uključivanja djece u socio-ekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske ustanove najava: programska, stručna i financijska potpora obrazovanju učenika pripadnika romske nacionalne manjine najava: osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza iii najava: internacionalizacija visokog obrazovanja – razvoj studijskih programa na stranim jezicima u prioritetnim područjima i združenih studija – faza i najava: provedba hko-a na razini visokog obrazovanja najava: podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti najava: uključivanje marginaliziranih skupina u zajednicu kroz kulturne aktivnosti i projekte faza i. najava: borba protiv diskriminacije – preduvjet za socijalno uključivanje najranjivijih skupina – faza i najava: razvoj i provedba modela suradnje s organizacijama civilnog društva u pružanju izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike domovinskog rata kao model pružanja usluga u zajednici najava: razvoj medija zajednice najava: širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza i najava: specijalističko usavršavanje doktora medicine najava: promocija zdravlja i prevencija bolesti – faza i najava: poziv unutar programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima najava: jačanje poslovanja za društveno poduzetništvo – faza 1 najava: umjetnost i kultura 54+ – faza i. najava: podrška programima usmjerenim mladima – faza i najava: podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina najava: poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva najava: podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom – faza 1 najava: podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih – faza 1 najava: izgradnja kapaciteta dionika za pružanje kvalitetnih informacija i provedba informiranja o mogućnostima, pravima i obvezama poslodavaca i mladih/podrška mladima u izboru karijere sukladno potrebama tržišta rada najava: jačanje socijalnog dijaloga – faza iii najava: razvoj standarda zanimanja i provedba hko-a najava: mjera 01 – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjera 1.1. potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanje vještina, tip operacije 1.1.2. strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike najava: mjera 01 – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjera 1.1. potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanje vještina, tip operacije 1.1.1. strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgoj najava: mjera 02 – savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima, podmjera 2.1. potpora za pružanje savjetodavnih usluga, tip operacije 2.1.1. savjetovanje o višestrukoj sukladnosti, mjeri poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene i ekološkoj poljoprivredi najava: mjera 02 – savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima, podmjera 2.1. potpora za pružanje savjetodavnih usluga, tip operacije 2.1.2. savjetovanje o modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava najava: mjera 02 – savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima, podmjera 2.1. potpora za pružanje savjetodavnih usluga, tip operacije 2.1.3. savjetovanje šumoposjednika najava: mjera 02 – savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima, podmjera 2.3. potpora za osposobljavanje savjetnika, tip operacije 2.3.1. osposobljavanje savjetnika najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.2. potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda, tip operacije 4.2.2. korištenje obnovljivih izvora energijefond: europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj najava: mjera 03 – sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu, podmjera 3.1. potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete, tip operacije 3.1.1. potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje najava: mjera 08 – ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjera 8.6. potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda, tip operacije 8.6.1. modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.3. potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva, tip operacije 4.3.1. investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja najava: mjera 01 – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjera 1.1. potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina, tip operacije 1.1.4. radionice za subjekte koji su uključeni u kratke lance opskrbe i proizvođačke grupe i organizacije najava: mjera 08 – ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjera 8.6. potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda, tip operacije 8.6.2. modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva najava: mjera 03 – sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, podmjera 3.2. potpora za aktivnosti informiranja i promicanja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu, tip operacije 3.2.1. potpora za troškove informiranja i promoviranja najava: mjera 06 – razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.2. potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području, tip operacije 6.2.1. potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti najava: mjera 06 – razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.4. ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima, tip operacije 6.4.1. razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima najava: mjera 07 – temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, podmjera 7.2. ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, tip operacije 7.2.2. ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta najava: mjera 16 – suradnja, podmjera 16.1. potpora za osnivanje i rad operativnih skupina europskog inovacijskog partnerstva (eip) za poljoprivrednu produktivnost i održivost, tip operacije 16.1.1. potpora za osnivanje operativnih skupina najava: mjera 16 – suradnja, podmjera 16.1. potpora za osnivanje i rad operativnih skupina europskog inovacijskog partnerstva (eip) za poljoprivrednu produktivnost i održivost, tip operacije 16.1.2. operativne skupine najava: mjera 01 – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjera 1.1. potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina, tip operacije 1.1.3. strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednike najava: mjera 01 – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, podmjera 1.2. potpore za demonstracijske aktivnosti i informativne aktivnosti, tip operacije 1.2.1. demonstracijske aktivnosti najava: mjera 06 – razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.1. potpora mladim poljoprivrednicima, tip operacije 6.1.1. potpora mladim poljoprivrednicima najava: mjera 16 – suradnja, podmjera 16.4. potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u lancu opskrbe za uspostavljanje i razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta, tip operacije 16.4.1. kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta najava: mjera 16 – suradnja, podmjera 16.2. potpora za pilot-projekte i za razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija, tip operacije 16.2.1. pilot projekti i razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija najava: mjera 19 – leader – clld, podmjera 19.3. priprema i provedba aktivnosti suradnje lag-a, tip operacije 19.3.1. priprema i provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupine najava: mjera 19 – leader – clld, podmjera 19.3. priprema i provedba aktivnosti suradnje lag-a, tip operacije 19.3.2. provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupine najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.1. potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, tip operacije 4.1.1. restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstva najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.1. potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, tip operacije 4.1.2. zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.3. potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva 4.3.2. komasacija poljoprivrednog zemljišta najava: mjera 04 – ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.4. potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva, tip operacije 4.4.1. neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša najava: mjera 19 – leader – clld, podmjera 19.4. tekući troškovi i animacija, tip operacije 19.4.1. tekući troškovi i animacija najava: lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza iii najava: natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere ii.1. inovacije najava: natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere i.1. inovacije najava: priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima (beli manastir s općinom darda, benkovac, knin, petrinja i vukovar) najava: povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta za stjecanje praktičnih vještina u ciljanim sektorima srednjeg strukovnog obrazovanja s ciljem postizanja veće zapošljivosti učenika srednjeg strukovnog obrazovanja najava: provedba shema za razvoj poduzetništva najava: provedba pojedinačnih projekata iz intervencijskih planova najava: priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima najava: provedba pilot aktivnosti koje imaju za cilj promociju socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva ratnih veterana i civilnih žrtava domovinskog rata najava: poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih master-planova funkcionalnih regija krapinsko – zagorske županije, zagrebačke županije i grada zagreba, sisačko – moslavačke županije i bjelovarsko – bilogorske županije najava: program interreg europe najava: shema provedbe planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima) najava: shema unapređenja postojećih i uspostave novih oporavilišta za divlje životinje najava: shema kontrole i eradikacije prioritetnih invazivnih stranih vrsta najava: izgradnja kompostišta za obradu odvojeno prikupljenog biorazgradivog otpada najava: izgradnja sortirnica za odvojeno prikupljeni otpad najava: implementacija programa edukativnih aktivnosti najava: javni poziv za dodjelu državnih potpora za zapošljavanje osoba s inavliditetom za 2017. najava: sanacije odlagališta komunalnog otpada najava: gradnja i opremanje reciklažnih dvorišta najava: shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama najava: pilot projekt “energetska obnova javnih zgrada” najava: energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja – 2. privremeni poziv najava: inovacije novoosnovanih msp- faza ii najava: povećanje konkurentnosti i učinkovitosti msp putem ikt-a- faza ii najava: podrška poduzećima u stjecanju znakova kvalitete u svrhu poboljšanog pristupa tržištima i povećanja konkurentnosti najava: certifikatom do tržišta najava: podrška razvoju malih i srednjih poduzetnika u turizmu -faza ii najava: kompetentnost i razvoj msp – faza ii najava: promocija poduzetništva 2017 --> izdvojeno --> intervju ariana vela: "upornošću i svakodnevnim radom do profesionalnog rasta i uspjeha"indikativni godišnji plan poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz operativnog programa "učinkoviti ljudski potencijali" 2014.-2020. za 2017.g.plan objave natječaja za 2017. godinu za mjere ruralnog razvojaindikativni godišnji plan poziva na dostavu projektnih prijedloga (pdp) sufinanciranih iz operativnog programa „konkurentnost i kohezija‟ 2014.-2020. za 2017. godinuželite sredstva iz eu fondova, a ne znate otkud krenuti? ispunite upitnik! --> novostikomentar: zašto kasne pripreme za strukturne fondove?hrvatskoj kronično nedostaju kvalitetni konzultanti za eu fondovekomentar: dajemo mladima priliku da postanu konzultanti za eu fondove!komentar: tko je kriv što ste izabrali lošeg konzultanta – on ili vi?komentar: ministre, pokažite nam listu od 200 projekata za strukturne fondove! --> anketa na koji način se informirate o aktualnim natječajima? portal eu-projekti.info portal strukturnifondovi.hr newsletter novine, radio, televizija i ostali mediji pogledaj rezultate --> newsletter prijavite se na naš newsletter e-mail adresa: tagovi2014. - 2020. ariana vela bespovratna sredstva demokratizacija i dobro upravljanje društvo i društvene znanosti edukacija esf eu eu fondovi eu projekti europa europska komisija europski socijalni fond hrvatska informacijske i komunikacijske tehnologije inovacije ipa kohezijski fond konferencija konkurentnost kultura mala i srednja poduzeća ministarstvo regionalnog razvoja i fondova eu minpo mladi mrrfeu natječaj obrazovanje okoliš operativni program operativni program učinkoviti ljudski potencijali op učinkoviti ljudski potencijali poduzetništvo poljoprivreda prekogranična suradnja programi unije program ruralnog razvoja projekt radionica strukturni fondovi turizam udruge učilište eu projekti zapošljavanje znanost i tehnologija --> --> portal „eu projekti info“ i pripadajući sadržaj u vlasništvu su obrta za poslovno savjetovanje eu projekti i udruge institut za razvoj poduzetništva i eu projekte - irpeu. ovdje možete pronaći uvjete oglašavanja na portalu "eu projekti info", opcije za partnerstvo portala i pravila korištenja. za više informacija, kontaktirajte marketing@eu-projekti.com rado ćemo objaviti zanimljiv sadržaj! ako nam želite poslati objavu, tekst, komentar, primjer vašeg projekta ili prijedlog, kontaktirajte nas na urednistvo@eu-projekti.com. eu projekti info © 2012. - 2017.


Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 3486

One word

Two words phrases

Three words phrases

najava: - 2.84% (99)
- 2.21% (77)
mjera - 1.95% (68)
rad - 1.66% (58)
razvoj - 1.52% (53)
potpora - 1.23% (43)
program - 1.09% (38)
tip - 1.03% (36)
projekt - 1% (35)
operacije - 1% (35)
podmjera - 0.92% (32)
poljoprivredni - 0.89% (31)
poziv - 0.86% (30)
natječaj - 0.77% (27)
faza - 0.75% (26)
for - 0.72% (25)
fond - 0.72% (25)
ulaganja - 0.72% (25)
aktivnost - 0.69% (24)
info - 0.69% (24)
aktivnosti - 0.66% (23)
2017 - 0.66% (23)
projekti - 0.52% (18)
1.1. - 0.52% (18)
ili - 0.52% (18)
podrška - 0.49% (17)
--> - 0.49% (17)
provedba - 0.46% (16)
programa - 0.46% (16)
2.1. - 0.43% (15)
mladi - 0.43% (15)
2017. - 0.4% (14)
prijedloga - 0.4% (14)
dostavu - 0.4% (14)
poljoprivrednih - 0.37% (13)
djela - 0.37% (13)
strukovno - 0.37% (13)
sve - 0.37% (13)
2020. - 0.34% (12)
2014. - 0.32% (11)
6.1. - 0.32% (11)
obrazovanja - 0.32% (11)
mjere - 0.32% (11)
usluga - 0.32% (11)
fondovi - 0.32% (11)
osposobljavanje - 0.29% (10)
plan - 0.29% (10)
1.2. - 0.29% (10)
informiranja - 0.29% (10)
4.1. - 0.29% (10)
poljoprivrednim - 0.29% (10)
javni - 0.29% (10)
razvoju - 0.26% (9)
će - 0.26% (9)
poboljšanje - 0.26% (9)
rado - 0.26% (9)
okviru - 0.26% (9)
potencijali - 0.26% (9)
razvoja - 0.26% (9)
ljudski - 0.26% (9)
upravljanje - 0.26% (9)
kao - 0.26% (9)
ipa - 0.26% (9)
učinkoviti - 0.26% (9)
skrb - 0.23% (8)
okoliš - 0.23% (8)
provedbu - 0.23% (8)
suradnja - 0.23% (8)
koje - 0.23% (8)
službe - 0.23% (8)
mladim - 0.23% (8)
-2020. - 0.23% (8)
proizvoda - 0.23% (8)
europski - 0.23% (8)
tehnologija - 0.23% (8)
imovinu, - 0.23% (8)
udruge - 0.23% (8)
fizičku - 0.23% (8)
agencije - 0.2% (7)
projektnih - 0.2% (7)
unije - 0.2% (7)
djelatnost - 0.2% (7)
rada - 0.2% (7)
prema - 0.2% (7)
infrastrukture - 0.2% (7)
kultura - 0.2% (7)
korištenje - 0.2% (7)
operativnog - 0.2% (7)
operativni - 0.2% (7)
šumskih - 0.2% (7)
područjima - 0.2% (7)
kroz - 0.2% (7)
2014.-2020. - 0.2% (7)
dodjelu - 0.2% (7)
konkurentnost - 0.2% (7)
skupina - 0.2% (7)
inovacije - 0.2% (7)
organizacija - 0.2% (7)
natječaji - 0.2% (7)
kvalitete - 0.17% (6)
gospodarstva - 0.17% (6)
prenošenje - 0.17% (6)
institucionalizacije - 0.17% (6)
znanja - 0.17% (6)
portal - 0.17% (6)
sudjelovanje - 0.17% (6)
vještina - 0.17% (6)
sredstava - 0.17% (6)
marketing - 0.17% (6)
proizvoda, - 0.17% (6)
4.2. - 0.17% (6)
poduzeća - 0.17% (6)
pristupa - 0.17% (6)
eacea - 0.17% (6)
malih - 0.17% (6)
2017.g. - 0.17% (6)
potpore - 0.17% (6)
pomoć - 0.17% (6)
3.1. - 0.17% (6)
cilj - 0.17% (6)
projekata - 0.17% (6)
znanost - 0.17% (6)
gradnja - 0.17% (6)
osi - 0.17% (6)
strukturni - 0.17% (6)
energije - 0.17% (6)
gospodarstava - 0.17% (6)
programi - 0.17% (6)
natječaja - 0.17% (6)
lokalne - 0.17% (6)
civilnog - 0.17% (6)
ustanova - 0.14% (5)
novih - 0.14% (5)
planova - 0.14% (5)
shema - 0.14% (5)
socijalni - 0.14% (5)
pilot - 0.14% (5)
priprema - 0.14% (5)
poljoprivreda - 0.14% (5)
prioritetne - 0.14% (5)
nas - 0.14% (5)
eura - 0.14% (5)
nam - 0.14% (5)
otvoreni - 0.14% (5)
tijela - 0.14% (5)
povećanje - 0.14% (5)
drugi - 0.14% (5)
skupine - 0.14% (5)
više - 0.14% (5)
ako - 0.14% (5)
ste - 0.14% (5)
poslovanja - 0.14% (5)
djelatnosti - 0.14% (5)
procesu - 0.14% (5)
poljoprivredna - 0.14% (5)
informiranja, - 0.14% (5)
projekte - 0.14% (5)
tržišta - 0.14% (5)
izgradnja - 0.14% (5)
8.6. - 0.14% (5)
obrazovanje - 0.14% (5)
tehnologije - 0.14% (5)
deinstitucionalizacije - 0.14% (5)
pružanje - 0.14% (5)
opskrbe - 0.14% (5)
vrsta - 0.14% (5)
3.2. - 0.14% (5)
savjetovanje - 0.14% (5)
6.2. - 0.14% (5)
podmjere - 0.11% (4)
iii - 0.11% (4)
obnovljivih - 0.11% (4)
prijavu - 0.11% (4)
godinu - 0.11% (4)
operacija - 0.11% (4)
izvora - 0.11% (4)
tijelima - 0.11% (4)
erasmus+ - 0.11% (4)
dnevnim - 0.11% (4)
dodjela - 0.11% (4)
6.3. - 0.11% (4)
društva - 0.11% (4)
manje - 0.11% (4)
suradnje - 0.11% (4)
području - 0.11% (4)
mladima - 0.11% (4)
obnova - 0.11% (4)
”učinkoviti - 0.11% (4)
mladih - 0.11% (4)
gradova - 0.11% (4)
učenja - 0.11% (4)
potencijali” - 0.11% (4)
obrazovanju - 0.11% (4)
model - 0.11% (4)
preradu, - 0.11% (4)
4.3. - 0.11% (4)
gospodarstvom - 0.11% (4)
gospodarstvima, - 0.11% (4)
srednja - 0.11% (4)
mala - 0.11% (4)
ruralni - 0.11% (4)
uprave - 0.11% (4)
zapošljavanje - 0.11% (4)
sustavi - 0.11% (4)
poljoprivredne - 0.11% (4)
novo - 0.11% (4)
modernizacija - 0.11% (4)
poduzetništvo - 0.11% (4)
dobro - 0.11% (4)
sredstva - 0.11% (4)
savjetodavne - 0.11% (4)
nepoljoprivrednih - 0.11% (4)
6.4. - 0.11% (4)
suradnja, - 0.11% (4)
16.1. - 0.11% (4)
poljoprivrednicima - 0.11% (4)
ruralnog - 0.11% (4)
19.3. - 0.11% (4)
ariana - 0.11% (4)
županije - 0.11% (4)
grada - 0.11% (4)
hrvatska - 0.11% (4)
200 - 0.11% (4)
institut - 0.11% (4)
službe, - 0.11% (4)
konkurentnosti - 0.11% (4)
vještina, - 0.11% (4)
škole - 0.11% (4)
svi - 0.11% (4)
jačanje - 0.11% (4)
kapaciteta - 0.11% (4)
strukovnog - 0.11% (4)
vela - 0.11% (4)
uključivanje - 0.11% (4)
vam - 0.11% (4)
poduzetništva - 0.11% (4)
socijalno - 0.11% (4)
izravna - 0.11% (4)
srednje - 0.11% (4)
financirati - 0.11% (4)
osobe - 0.11% (4)
inicijative - 0.11% (4)
4.2.1. - 0.09% (3)
clld, - 0.09% (3)
lokalnih - 0.09% (3)
ocd-a - 0.09% (3)
hrvatske - 0.09% (3)
mreže - 0.09% (3)
intervencijskih - 0.09% (3)
ratnih - 0.09% (3)
stjecanje - 0.09% (3)
kratki - 0.09% (3)
otpad - 0.09% (3)
uspostava - 0.09% (3)
zapošljivost - 0.09% (3)
msp - 0.09% (3)
kvalitetni - 0.09% (3)
gospodarstva, - 0.09% (3)
newsletter - 0.09% (3)
sufinanciranje - 0.09% (3)
primjer - 0.09% (3)
leader - 0.09% (3)
sudjelovanja - 0.09% (3)
postupaka - 0.09% (3)
pogođenim - 0.09% (3)
ratom - 0.09% (3)
socijalne - 0.09% (3)
širenje - 0.09% (3)
proizvode - 0.09% (3)
usluga, - 0.09% (3)
savjetodavnih - 0.09% (3)
tehnologija, - 0.09% (3)
prijava - 0.09% (3)
sukladno - 0.09% (3)
mjeri - 0.09% (3)
infrastrukturu - 0.09% (3)
poslovanja, - 0.09% (3)
interesa - 0.09% (3)
iskaz - 0.09% (3)
ruralnim - 0.09% (3)
promocija - 0.09% (3)
partnerstva - 0.09% (3)
osnivanje - 0.09% (3)
operativnih - 0.09% (3)
modela - 0.09% (3)
područja - 0.09% (3)
ostalo - 0.09% (3)
državne - 0.09% (3)
edukacija - 0.09% (3)
europa - 0.09% (3)
natječaje - 0.09% (3)
smo - 0.09% (3)
primarnoj - 0.09% (3)
promicanje - 0.09% (3)
nacionalnim - 0.09% (3)
poslovno - 0.09% (3)
koji - 0.09% (3)
istraživanja - 0.09% (3)
politike - 0.09% (3)
socijalnih - 0.09% (3)
zajednici - 0.09% (3)
invaliditetom - 0.09% (3)
bili - 0.09% (3)
države - 0.09% (3)
i/ili - 0.09% (3)
demokratizacija - 0.09% (3)
turizam - 0.09% (3)
znanosti - 0.09% (3)
društvene - 0.09% (3)
društvo - 0.09% (3)
poslodavaca - 0.09% (3)
prekogranična - 0.09% (3)
komunikacijske - 0.09% (3)
bespovratna - 0.09% (3)
fizičke - 0.09% (3)
informacijske - 0.09% (3)
poduzetnički - 0.09% (3)
usluge - 0.09% (3)
nabava - 0.09% (3)
ustanove - 0.09% (3)
javna - 0.09% (3)
europskog - 0.09% (3)
fondova - 0.09% (3)
podnošenje - 0.09% (3)
nama - 0.09% (3)
ustanovama - 0.09% (3)
pokretanje - 0.09% (3)
odgoja - 0.09% (3)
6.1.1. - 0.09% (3)
zgrada - 0.09% (3)
kontakt - 0.09% (3)
društveno - 0.09% (3)
energetska - 0.09% (3)
regije - 0.09% (3)
razini - 0.09% (3)
mobilnost - 0.09% (3)
projektima - 0.09% (3)
svih - 0.06% (2)
radovi - 0.06% (2)
sadržaj - 0.06% (2)
prijavite - 0.06% (2)
stjecanja - 0.06% (2)
ulaganju - 0.06% (2)
fondove! - 0.06% (2)
6.2.1. - 0.06% (2)
najavi - 0.06% (2)
prilagodbu - 0.06% (2)
područjima, - 0.06% (2)
6.4.1. - 0.06% (2)
primjeri - 0.06% (2)
7.2. - 0.06% (2)
1.000.000 - 0.06% (2)
500.000 - 0.06% (2)
200.000 - 0.06% (2)
poljoprivrede - 0.06% (2)
vezano - 0.06% (2)
jednom - 0.06% (2)
mediji - 0.06% (2)
središta - 0.06% (2)
sustavima - 0.06% (2)
prehrambene - 0.06% (2)
održivosti - 0.06% (2)
šuma, - 0.06% (2)
relevantne - 0.06% (2)
želite - 0.06% (2)
šumarske - 0.06% (2)
mobilizaciju - 0.06% (2)
promet - 0.06% (2)
kontaktirajte - 0.06% (2)
strojeva, - 0.06% (2)
alata - 0.06% (2)
opreme - 0.06% (2)
drva - 0.06% (2)
informacije - 0.06% (2)
fondovima - 0.06% (2)
inovacijskog - 0.06% (2)
razvoj, - 0.06% (2)
modernizaciju - 0.06% (2)
100.000 - 0.06% (2)
održivost, - 0.06% (2)
(eip) - 0.06% (2)
sufinanciranih - 0.06% (2)
19.4. - 0.06% (2)
tekući - 0.06% (2)
troškovi - 0.06% (2)
animacija - 0.06% (2)
i.1. - 0.06% (2)
dokumentacije - 0.06% (2)
intervju - 0.06% (2)
strukturne - 0.06% (2)
srednjeg - 0.06% (2)
otvorene - 0.06% (2)
4.4. - 0.06% (2)
poziva - 0.06% (2)
konzultanta - 0.06% (2)
ciljeva - 0.06% (2)
instrumenta - 0.06% (2)
godišnji - 0.06% (2)
odvojeno - 0.06% (2)
pomorstvo - 0.06% (2)
otpada - 0.06% (2)
osoba - 0.06% (2)
ribarstvo - 0.06% (2)
objave - 0.06% (2)
šumarstva - 0.06% (2)
poljoprivrednu - 0.06% (2)
lanaca - 0.06% (2)
produktivnost - 0.06% (2)
europske - 0.06% (2)
aktualno - 0.06% (2)
mlade - 0.06% (2)
što - 0.06% (2)
demonstracijske - 0.06% (2)
1.2.1. - 0.06% (2)
konzultanti - 0.06% (2)
16.4. - 0.06% (2)
kratkih - 0.06% (2)
vezi - 0.06% (2)
akcijske - 0.06% (2)
rasta - 0.06% (2)
16.2. - 0.06% (2)
postupaka, - 0.06% (2)
procesa - 0.06% (2)
profesionalnog - 0.06% (2)
radom - 0.06% (2)
izuzev - 0.06% (2)
svakodnevnim - 0.06% (2)
vela: - 0.06% (2)
lag-a, - 0.06% (2)
roma - 0.06% (2)
fakulteti - 0.06% (2)
vlade - 0.06% (2)
skrbi - 0.06% (2)
1.1.1. - 0.06% (2)
1.1.2 - 0.06% (2)
pružatelja - 0.06% (2)
očuvanje - 0.06% (2)
seminaru - 0.06% (2)
parkovima - 0.06% (2)
drvenih - 0.06% (2)
baštine - 0.06% (2)
prirodne - 0.06% (2)
korištenja - 0.06% (2)
održivog - 0.06% (2)
isplativosti - 0.06% (2)
zdravstvenoj - 0.06% (2)
europskih - 0.06% (2)
proširenje - 0.06% (2)
unaprjeđenje - 0.06% (2)
učilište - 0.06% (2)
radionica - 0.06% (2)
mrrfeu - 0.06% (2)
minpo - 0.06% (2)
podršku - 0.06% (2)
zajednicu - 0.06% (2)
regionalnog - 0.06% (2)
ministarstvo - 0.06% (2)
konferencija - 0.06% (2)
unaprjeđivanje - 0.06% (2)
suradnju - 0.06% (2)
partnerstvo - 0.06% (2)
»potpora - 0.06% (2)
protiv - 0.06% (2)
temelj - 0.06% (2)
cjeloživotno - 0.06% (2)
korisnog - 0.06% (2)
putem - 0.06% (2)
investicije - 0.06% (2)
visokoobrazovnih - 0.06% (2)
partnerstava - 0.06% (2)
poljoprivrednicima« - 0.06% (2)
proizvodima - 0.06% (2)
tipa - 0.06% (2)
prakse - 0.06% (2)
zaštiti - 0.06% (2)
eurostars - 0.06% (2)
9.1. - 0.06% (2)
grupa - 0.06% (2)
proizvođača - 0.06% (2)
integracije - 0.06% (2)
obavljaju - 0.06% (2)
“potpora - 0.06% (2)
javnim - 0.06% (2)
gospodarstava” - 0.06% (2)
interreg - 0.06% (2)
europe - 0.06% (2)
centara - 0.06% (2)
vlasništvu - 0.06% (2)
zajednice - 0.06% (2)
savjetnika - 0.06% (2)
uzgoj - 0.06% (2)
inkubatori - 0.06% (2)
dionika - 0.06% (2)
informacija - 0.06% (2)
razvojne - 0.06% (2)
ministarstva - 0.06% (2)
obiteljska - 0.06% (2)
udruženja - 0.06% (2)
neformalna - 0.06% (2)
poljoprivrednike - 0.06% (2)
poljoprivreda, - 0.06% (2)
klimatske - 0.06% (2)
diskriminacije - 0.06% (2)
klasteri - 0.06% (2)
instituti - 0.06% (2)
zadruge - 0.06% (2)
sindikati - 0.06% (2)
velika - 0.06% (2)
samouprave - 0.06% (2)
(regionalne) - 0.06% (2)
2.1.1. - 0.06% (2)
područne - 0.06% (2)
promjene - 0.06% (2)
jedinice - 0.06% (2)
ministarstava - 0.06% (2)
2.3. - 0.06% (2)
sektoru - 0.06% (2)
tržištu - 0.06% (2)
javnog - 0.06% (2)
polaznika - 0.06% (2)
javnih - 0.06% (2)
lokalnom - 0.06% (2)
kohezijski - 0.06% (2)
komisija - 0.06% (2)
europska - 0.06% (2)
esf - 0.06% (2)
djece - 0.06% (2)
učenika - 0.06% (2)
visokog - 0.06% (2)
tagovi2014. - 0.06% (2)
hko-a - 0.06% (2)
mjestu - 0.06% (2)
umjetnost - 0.06% (2)
svrhu - 0.06% (2)
povećanja - 0.06% (2)
zapošljivosti - 0.06% (2)
marginaliziranih - 0.06% (2)
one - 0.06% (2)
domovinskog - 0.06% (2)
rata - 0.06% (2)
obrta - 0.06% (2)
rezultat - 0.06% (2)
unutar - 0.06% (2)
“eu - 0.06% (2)
osnovne - 0.06% (2)
2012. - 0.06% (2)
tip operacije - 0.95% (33)
potpora za - 0.92% (32)
najava: mjera - 0.92% (32)
ulaganja u - 0.69% (24)
i najava: - 0.69% (24)
– faza - 0.6% (21)
faza i - 0.55% (19)
poziv za - 0.34% (12)
poziv na - 0.32% (11)
aktivnosti i - 0.29% (10)
i aktivnosti - 0.29% (10)
mjera 4. - 0.29% (10)
i razvoj - 0.29% (10)
eu projekti - 0.29% (10)
u okviru - 0.26% (9)
ljudski potencijali - 0.26% (9)
za ulaganja - 0.26% (9)
učinkoviti ljudski - 0.26% (9)
– ulaganja - 0.23% (8)
fizičku imovinu, - 0.23% (8)
strukovno osposobljavanje - 0.23% (8)
za provedbu - 0.23% (8)
najava: podrška - 0.23% (8)
mjera 16 - 0.23% (8)
imovinu, podmjera - 0.23% (8)
u fizičku - 0.23% (8)
za 2017. - 0.23% (8)
projektnih prijedloga - 0.2% (7)
za dostavu - 0.2% (7)
na dostavu - 0.2% (7)
dostavu projektnih - 0.2% (7)
faza 1 - 0.2% (7)
1.1. potpora - 0.2% (7)
ii najava: - 0.2% (7)
operativnog programa - 0.2% (7)
prenošenje znanja - 0.17% (6)
poljoprivrednih gospodarstava - 0.17% (6)
i provedba - 0.17% (6)
04 – - 0.17% (6)
projekti i - 0.17% (6)
mjera 19 - 0.17% (6)
mjera 01 - 0.17% (6)
znanja i - 0.17% (6)
mjera 04 - 0.17% (6)
natječaj za - 0.17% (6)
razvoj poljoprivrednih - 0.14% (5)
01 – - 0.14% (5)
2.1. potpora - 0.14% (5)
za pružanje - 0.14% (5)
eu fondovi - 0.14% (5)
najava: razvoj - 0.14% (5)
aktivnosti informiranja, - 0.14% (5)
– prenošenje - 0.14% (5)
programi unije - 0.14% (5)
procesu deinstitucionalizacije - 0.14% (5)
informiranja, podmjera - 0.14% (5)
dostavu prijedloga - 0.14% (5)
u razvoj - 0.14% (5)
javni poziv - 0.14% (5)
i tehnologija - 0.14% (5)
– razvoj - 0.14% (5)
u prioritetne - 0.14% (5)
u preradu, - 0.11% (4)
kao izravna - 0.11% (4)
se financirati - 0.11% (4)
podmjera 1.1. - 0.11% (4)
vještina, tip - 0.11% (4)
02 – - 0.11% (4)
koje će - 0.11% (4)
potencijali” 2014.-2020. - 0.11% (4)
prijedloga operacija - 0.11% (4)
službe za - 0.11% (4)
poziv tijelima - 0.11% (4)
za sudjelovanje - 0.11% (4)
savjetodavne službe, - 0.11% (4)
dodjela sredstava - 0.11% (4)
”učinkoviti ljudski - 0.11% (4)
osposobljavanje za - 0.11% (4)
proizvoda, tip - 0.11% (4)
ljudski potencijali” - 0.11% (4)
programa ”učinkoviti - 0.11% (4)
tijelima za - 0.11% (4)
operacija koje - 0.11% (4)
će se - 0.11% (4)
2017. godinu - 0.11% (4)
prioritetne osi - 0.11% (4)
obnovljivih izvora - 0.11% (4)
izravna dodjela - 0.11% (4)
sredstava u - 0.11% (4)
okviru prioritetne - 0.11% (4)
podrška procesu - 0.11% (4)
za strukovno - 0.11% (4)
osposobljavanje i - 0.11% (4)
financirati kao - 0.11% (4)
projekti info - 0.11% (4)
upravljanje poljoprivrednim - 0.11% (4)
strukovnog obrazovanja - 0.11% (4)
– suradnja, - 0.11% (4)
16 – - 0.11% (4)
suradnja, podmjera - 0.11% (4)
pomoć poljoprivrednim - 0.11% (4)
mladim poljoprivrednicima - 0.11% (4)
provedba aktivnosti - 0.11% (4)
i srednja - 0.11% (4)
dobro upravljanje - 0.11% (4)
najava: provedba - 0.11% (4)
nepoljoprivrednih djelatnosti - 0.11% (4)
najava: shema - 0.11% (4)
korištenje obnovljivih - 0.11% (4)
izvora energije - 0.11% (4)
mala i - 0.11% (4)
srednja poduzeća - 0.11% (4)
operativni program - 0.11% (4)
--> --> - 0.11% (4)
ruralnog razvoja - 0.11% (4)
za razvoj - 0.11% (4)
gospodarstvom i - 0.11% (4)
ariana vela - 0.11% (4)
– savjetodavne - 0.11% (4)
poljoprivrednim gospodarstvima, - 0.11% (4)
opskrbe i - 0.11% (4)
i pomoć - 0.11% (4)
poljoprivrednim gospodarstvom - 0.11% (4)
službe, službe - 0.11% (4)
za upravljanje - 0.11% (4)
mjera 02 - 0.11% (4)
gospodarstvima, podmjera - 0.11% (4)
na prijavu - 0.09% (3)
savjetodavnih usluga, - 0.09% (3)
gospodarstva, tip - 0.09% (3)
u infrastrukturu - 0.09% (3)
19 – - 0.09% (3)
leader – - 0.09% (3)
clld, podmjera - 0.09% (3)
podmjera 2.1. - 0.09% (3)
gradova na - 0.09% (3)
ratom pogođenim - 0.09% (3)
znanost i - 0.09% (3)
područjima najava: - 0.09% (3)
razvoj poduzetništva - 0.09% (3)
sudjelovanje na - 0.09% (3)
najava: izgradnja - 0.09% (3)
energetska obnova - 0.09% (3)
4.1. potpora - 0.09% (3)
za stjecanje - 0.09% (3)
odgoja i - 0.09% (3)
za mjere - 0.09% (3)
i dobro - 0.09% (3)
i društvene - 0.09% (3)
4. ulaganja - 0.09% (3)
i komunikacijske - 0.09% (3)
u poljoprivredna - 0.09% (3)
skupine najava: - 0.09% (3)
06 – - 0.09% (3)
za osnivanje - 0.09% (3)
gospodarstava i - 0.09% (3)
poslovanja, podmjera - 0.09% (3)
i poslovanja, - 0.09% (3)
u ruralnim - 0.09% (3)
izgradnja kapaciteta - 0.09% (3)
djelatnosti u - 0.09% (3)
poboljšanje pristupa - 0.09% (3)
najava: jačanje - 0.09% (3)
pogođenim područjima - 0.09% (3)
na ratom - 0.09% (3)
malih gradova - 0.09% (3)
u zajednici - 0.09% (3)
ruralnim područjima - 0.09% (3)
mjera 06 - 0.09% (3)
operativnih skupina - 0.09% (3)
pružanje savjetodavnih - 0.09% (3)
– leader - 0.09% (3)
usluga, tip - 0.09% (3)
priprema i - 0.09% (3)
podmjera 4.1. - 0.09% (3)
poljoprivredna gospodarstva, - 0.09% (3)
– clld, - 0.09% (3)
i lokalnih - 0.09% (3)
kvalitete za - 0.09% (3)
informiranja i - 0.09% (3)
6.1. potpora - 0.09% (3)
za poljoprivredne - 0.09% (3)
najava: promocija - 0.09% (3)
razvoj i - 0.09% (3)
iii najava: - 0.09% (3)
obrazovanja – - 0.09% (3)
potpora razvoju - 0.09% (3)
1 najava: - 0.09% (3)
lokalne i - 0.09% (3)
društvene znanosti - 0.09% (3)
civilnog društva - 0.09% (3)
i obrazovanja - 0.09% (3)
usluga u - 0.09% (3)
prekogranična suradnja - 0.09% (3)
s invaliditetom - 0.09% (3)
društvo i - 0.09% (3)
deinstitucionalizacije – - 0.09% (3)
društva i - 0.09% (3)
kao podrška - 0.09% (3)
organizacija civilnog - 0.09% (3)
za program - 0.09% (3)
prijavu za - 0.09% (3)
i korištenje - 0.09% (3)
strukturni i - 0.09% (3)
zapošljavanje znanost - 0.09% (3)
nabava - - 0.09% (3)
bespovratna sredstva - 0.09% (3)
podrška razvoju - 0.09% (3)
provedbu programa - 0.09% (3)
novih proizvoda - 0.09% (3)
informacijske i - 0.09% (3)
prijava za - 0.09% (3)
komunikacijske tehnologije - 0.09% (3)
demokratizacija i - 0.09% (3)
razvoju malih - 0.09% (3)
provedbu podmjere - 0.09% (3)
2014.-2020. poziv - 0.09% (3)
prijedloga za - 0.09% (3)
pilot projekt - 0.09% (3)
dodjelu potpore - 0.06% (2)
tekući troškovi - 0.06% (2)
ministarstava jedinice - 0.06% (2)
vlade i - 0.06% (2)
uprave izuzev - 0.06% (2)
tijela državne - 0.06% (2)
4.3. potpora - 0.06% (2)
vezano uz - 0.06% (2)
ili prilagodbu - 0.06% (2)
razvoj, modernizaciju - 0.06% (2)
inovacije najava: - 0.06% (2)
poljoprivrede i - 0.06% (2)
i animacija - 0.06% (2)
troškovi i - 0.06% (2)
planova malih - 0.06% (2)
provedbu intervencijskih - 0.06% (2)
kapaciteta za - 0.06% (2)
i izgradnja - 0.06% (2)
priprema dokumentacije - 0.06% (2)
iskaz interesa - 0.06% (2)
podmjera 19.3. - 0.06% (2)
područne (regionalne) - 0.06% (2)
europskog inovacijskog - 0.06% (2)
demonstracijske aktivnosti - 0.06% (2)
za mlade - 0.06% (2)
aktivnosti stjecanja - 0.06% (2)
održivost, tip - 0.06% (2)
produktivnost i - 0.06% (2)
za poljoprivrednu - 0.06% (2)
partnerstva (eip) - 0.06% (2)
16.1. potpora - 0.06% (2)
6.1.1. potpora - 0.06% (2)
gospodarstva fizičke - 0.06% (2)
osobe ministarstva - 0.06% (2)
razvojne agencije - 0.06% (2)
poduzetnički inkubatori - 0.06% (2)
i održivost, - 0.06% (2)
poljoprivrednu produktivnost - 0.06% (2)
(eip) za - 0.06% (2)
obiteljska poljoprivredna - 0.06% (2)
i inicijative - 0.06% (2)
lokalne akcijske - 0.06% (2)
instituti fakulteti - 0.06% (2)
aktivnosti sudjelovanja - 0.06% (2)
samouprave mala - 0.06% (2)
suradnje lag-a, - 0.06% (2)
poduzeća velika - 0.06% (2)
poduzeća udruge - 0.06% (2)
udruge poslodavaca - 0.06% (2)
sindikati zadruge - 0.06% (2)
procesa i - 0.06% (2)
lanaca opskrbe - 0.06% (2)
proizvoda, postupaka, - 0.06% (2)
razvoj novih - 0.06% (2)
neformalna udruženja - 0.06% (2)
postupaka, procesa - 0.06% (2)
novih proizvoda, - 0.06% (2)
tržišta najava: - 0.06% (2)
kratkih lanaca - 0.06% (2)
srednjeg strukovnog - 0.06% (2)
zgrada i - 0.06% (2)
shema za - 0.06% (2)
o nama - 0.06% (2)
socijalni fond - 0.06% (2)
hrvatska informacijske - 0.06% (2)
tehnologije inovacije - 0.06% (2)
ipa kohezijski - 0.06% (2)
fond konferencija - 0.06% (2)
konkurentnost kultura - 0.06% (2)
i drugi - 0.06% (2)
ipa programi - 0.06% (2)
ministarstvo regionalnog - 0.06% (2)
razvoja i - 0.06% (2)
fondova eu - 0.06% (2)
minpo mladi - 0.06% (2)
mrrfeu natječaj - 0.06% (2)
obrazovanje okoliš - 0.06% (2)
eu fondovima - 0.06% (2)
europa europska - 0.06% (2)
turizam udruge - 0.06% (2)
eu projekte - 0.06% (2)
za poslovno - 0.06% (2)
tehnologija --> - 0.06% (2)
sve relevantne - 0.06% (2)
projekti zapošljavanje - 0.06% (2)
učilište eu - 0.06% (2)
strukturni fondovi - 0.06% (2)
potencijali op - 0.06% (2)
projekt radionica - 0.06% (2)
informacije o - 0.06% (2)
unije program - 0.06% (2)
suradnja programi - 0.06% (2)
poljoprivreda prekogranična - 0.06% (2)
potencijali poduzetništvo - 0.06% (2)
komisija europski - 0.06% (2)
esf eu - 0.06% (2)
1.000.000 eura - 0.06% (2)
i ribarstvo - 0.06% (2)
profesionalnog rasta - 0.06% (2)
županije i - 0.06% (2)
najava: program - 0.06% (2)
radom do - 0.06% (2)
i svakodnevnim - 0.06% (2)
intervju ariana - 0.06% (2)
otpada najava: - 0.06% (2)
potpore i - 0.06% (2)
skupina europskog - 0.06% (2)
konzultanta – - 0.06% (2)
europske unije - 0.06% (2)
u javnim - 0.06% (2)
ustanovama koje - 0.06% (2)
obavljaju djelatnost - 0.06% (2)
za pomorstvo - 0.06% (2)
znanosti edukacija - 0.06% (2)
tagovi2014. - - 0.06% (2)
drugi fondovi - 0.06% (2)
upravljanje društvo - 0.06% (2)
plan objave - 0.06% (2)
sredstva demokratizacija - 0.06% (2)
vela bespovratna - 0.06% (2)
2020. ariana - 0.06% (2)
konzultanti za - 0.06% (2)
povećanje konkurentnosti - 0.06% (2)
sufinanciranih iz - 0.06% (2)
natječaja za - 0.06% (2)
2014.-2020. za - 0.06% (2)
iz operativnog - 0.06% (2)
poziva na - 0.06% (2)
godišnji plan - 0.06% (2)
inovacijskog partnerstva - 0.06% (2)
poduzetništva i - 0.06% (2)
rad operativnih - 0.06% (2)
i mladih - 0.06% (2)
i. najava: - 0.06% (2)
socijalno uključivanje - 0.06% (2)
domovinskog rata - 0.06% (2)
za osobe - 0.06% (2)
najava: poziv - 0.06% (2)
djelatnost odgoja - 0.06% (2)
koje obavljaju - 0.06% (2)
javnim ustanovama - 0.06% (2)
iz središta - 0.06% (2)
umjetnost i - 0.06% (2)
skupina najava: - 0.06% (2)
energije u - 0.06% (2)
skrbi za - 0.06% (2)
osobe s - 0.06% (2)
obnova zgrada - 0.06% (2)
u zajednicu - 0.06% (2)
okoliš i - 0.06% (2)
program ruralnog - 0.06% (2)
razvoja projekt - 0.06% (2)
radionica strukturni - 0.06% (2)
fondovi turizam - 0.06% (2)
udruge učilište - 0.06% (2)
potpore za - 0.06% (2)
poboljšanje isplativosti - 0.06% (2)
podnošenje prijedloga - 0.06% (2)
i pristupa - 0.06% (2)
promicanje održivog - 0.06% (2)
poljoprivrednike najava: - 0.06% (2)
stjecanje vještina, - 0.06% (2)
aktivnosti za - 0.06% (2)
zdravstvenoj zaštiti - 0.06% (2)
program eurostars - 0.06% (2)
marginaliziranih skupina - 0.06% (2)
op učinkoviti - 0.06% (2)
poljoprivrednim proizvodima - 0.06% (2)
ustanova za - 0.06% (2)
društveno korisnog - 0.06% (2)
marketing i/ili - 0.06% (2)
4.2. potpora - 0.06% (2)
drugi poziv - 0.06% (2)
za podnošenje - 0.06% (2)
grupa i - 0.06% (2)
partnerstava organizacija - 0.06% (2)
tipa operacije - 0.06% (2)
politike – - 0.06% (2)
inicijative za - 0.06% (2)
operacije 1.1.1. - 0.06% (2)
poljoprivrednih gospodarstava” - 0.06% (2)
u 2017.g. - 0.06% (2)
i visokoobrazovnih - 0.06% (2)
“potpora razvoju - 0.06% (2)
u svrhu - 0.06% (2)
u razvoju - 0.06% (2)
prirodne baštine - 0.06% (2)
i kultura - 0.06% (2)
visokog obrazovanja - 0.06% (2)
provedba hko-a - 0.06% (2)
provedba tipa - 0.06% (2)
operacije 6.1.1. - 0.06% (2)
razvoju partnerstava - 0.06% (2)
malih poljoprivrednih - 0.06% (2)
obrazovanja kroz - 0.06% (2)
visokoobrazovnih ustanova - 0.06% (2)
programa društveno - 0.06% (2)
korisnog učenja - 0.06% (2)
primarnoj razini - 0.06% (2)
ocd-a za - 0.06% (2)
poduzetništvo poljoprivreda - 0.06% (2)
program učinkoviti - 0.06% (2)
osnivanje i - 0.06% (2)
fondovi eu - 0.06% (2)
strojeva, alata - 0.06% (2)
i opreme - 0.06% (2)
podmjera 4.3. - 0.06% (2)
infrastrukturu vezano - 0.06% (2)
uz razvoj, - 0.06% (2)
modernizaciju ili - 0.06% (2)
prilagodbu poljoprivrede - 0.06% (2)
stjecanja vještina, - 0.06% (2)
europski socijalni - 0.06% (2)
03 – - 0.06% (2)
sustavi kvalitete - 0.06% (2)
europska komisija - 0.06% (2)
i prehrambene - 0.06% (2)
projekti europa - 0.06% (2)
edukacija esf - 0.06% (2)
marketing šumskih - 0.06% (2)
razvoj nepoljoprivrednih - 0.06% (2)
podmjera 16.1. - 0.06% (2)
klasteri osnovne - 0.06% (2)
škole srednje - 0.06% (2)
ruralnim područjima, - 0.06% (2)
škole ustanove - 0.06% (2)
“eu projekti - 0.06% (2)
obrta za - 0.06% (2)
potpora ulaganju - 0.06% (2)
poslovno savjetovanje - 0.06% (2)
za sufinanciranje - 0.06% (2)
središta eu - 0.06% (2)
jednom mjestu - 0.06% (2)
- 2020. - 0.06% (2)
u pokretanje - 0.06% (2)
modernizacija tehnologija, - 0.06% (2)
mobilizaciju i - 0.06% (2)
program operativni - 0.06% (2)
i fondova - 0.06% (2)
osposobljavanje savjetnika - 0.06% (2)
kohezijski fond - 0.06% (2)
konferencija konkurentnost - 0.06% (2)
kultura mala - 0.06% (2)
poduzeća ministarstvo - 0.06% (2)
regionalnog razvoja - 0.06% (2)
eu minpo - 0.06% (2)
podmjera 4.2. - 0.06% (2)
mladi mrrfeu - 0.06% (2)
natječaj obrazovanje - 0.06% (2)
okoliš operativni - 0.06% (2)
konkurentnosti poljoprivrednih - 0.06% (2)
i klimatske - 0.06% (2)
poljoprivreda, okoliš - 0.06% (2)
inovacije ipa - 0.06% (2)
preradu, marketing - 0.06% (2)
tehnologije te - 0.06% (2)
08 – - 0.06% (2)
u šumarske - 0.06% (2)
8.6. potpora - 0.06% (2)
šuma, podmjera - 0.06% (2)
poboljšanje održivosti - 0.06% (2)
područja i - 0.06% (2)
razvoj šumskih - 0.06% (2)
prehrambene proizvode - 0.06% (2)
i/ili razvoj - 0.06% (2)
poljoprivredne i - 0.06% (2)
u sustavima - 0.06% (2)
fond hrvatska - 0.06% (2)
– sustavi - 0.06% (2)
mjera 03 - 0.06% (2)
poljoprivrednih proizvoda, - 0.06% (2)
regije i - 0.06% (2)
– faza i - 0.4% (14)
faza i najava: - 0.29% (10)
potpora za ulaganja - 0.26% (9)
za ulaganja u - 0.26% (9)
učinkoviti ljudski potencijali - 0.26% (9)
ulaganja u fizičku - 0.23% (8)
– ulaganja u - 0.23% (8)
u fizičku imovinu, - 0.23% (8)
fizičku imovinu, podmjera - 0.23% (8)
dostavu projektnih prijedloga - 0.2% (7)
– faza 1 - 0.2% (7)
mjera 04 – - 0.17% (6)
prenošenje znanja i - 0.17% (6)
najava: mjera 04 - 0.17% (6)
04 – ulaganja - 0.17% (6)
1.1. potpora za - 0.17% (6)
eu projekti i - 0.14% (5)
i aktivnosti informiranja, - 0.14% (5)
aktivnosti informiranja, podmjera - 0.14% (5)
na dostavu projektnih - 0.14% (5)
– prenošenje znanja - 0.14% (5)
poziv na dostavu - 0.14% (5)
mjera 01 – - 0.14% (5)
javni poziv za - 0.14% (5)
najava: mjera 01 - 0.14% (5)
podrška procesu deinstitucionalizacije - 0.11% (4)
strukovno osposobljavanje i - 0.11% (4)
za 2017. godinu - 0.11% (4)
obnovljivih izvora energije - 0.11% (4)
financirati kao izravna - 0.11% (4)
i najava: razvoj - 0.11% (4)
poziv tijelima za - 0.11% (4)
dostavu prijedloga operacija - 0.11% (4)
koje će se - 0.11% (4)
dodjela sredstava u - 0.11% (4)
okviru prioritetne osi - 0.11% (4)
”učinkoviti ljudski potencijali” - 0.11% (4)
za dostavu prijedloga - 0.11% (4)
operacija koje će - 0.11% (4)
se financirati kao - 0.11% (4)
izravna dodjela sredstava - 0.11% (4)
u okviru prioritetne - 0.11% (4)
operativnog programa ”učinkoviti - 0.11% (4)
ljudski potencijali” 2014.-2020. - 0.11% (4)
strukovno osposobljavanje za - 0.11% (4)
vještina, tip operacije - 0.11% (4)
za upravljanje poljoprivrednim - 0.11% (4)
– faza ii - 0.11% (4)
gospodarstvom i pomoć - 0.11% (4)
za strukovno osposobljavanje - 0.11% (4)
najava: mjera 16 - 0.11% (4)
– suradnja, podmjera - 0.11% (4)
korištenje obnovljivih izvora - 0.11% (4)
najava: mjera 02 - 0.11% (4)
mjera 16 – - 0.11% (4)
2.1. potpora za - 0.11% (4)
poljoprivrednim gospodarstvima, podmjera - 0.11% (4)
mala i srednja - 0.11% (4)
podmjera 1.1. potpora - 0.11% (4)
i srednja poduzeća - 0.11% (4)
savjetodavne službe, službe - 0.11% (4)
– savjetodavne službe, - 0.11% (4)
mjera 02 – - 0.11% (4)
službe za upravljanje - 0.11% (4)
poljoprivrednim gospodarstvom i - 0.11% (4)
16 – suradnja, - 0.11% (4)
pomoć poljoprivrednim gospodarstvima, - 0.11% (4)
potpora za osnivanje - 0.09% (3)
mjera 06 – - 0.09% (3)
razvoj poljoprivrednih gospodarstava - 0.09% (3)
– clld, podmjera - 0.09% (3)
i poslovanja, podmjera - 0.09% (3)
19 – leader - 0.09% (3)
06 – razvoj - 0.09% (3)
poljoprivrednih gospodarstava i - 0.09% (3)
ulaganja u razvoj - 0.09% (3)
nepoljoprivrednih djelatnosti u - 0.09% (3)
podmjera 4.1. potpora - 0.09% (3)
poljoprivredna gospodarstva, tip - 0.09% (3)
za provedbu programa - 0.09% (3)
najava: natječaj za - 0.09% (3)
kvalitete za poljoprivredne - 0.09% (3)
mjera 19 – - 0.09% (3)
pružanje savjetodavnih usluga, - 0.09% (3)
faza iii najava: - 0.09% (3)
skupine najava: mjera - 0.09% (3)
usluga u zajednici - 0.09% (3)
malih gradova na - 0.09% (3)
ratom pogođenim područjima - 0.09% (3)
i najava: podrška - 0.09% (3)
faza 1 najava: - 0.09% (3)
leader – clld, - 0.09% (3)
usluga, tip operacije - 0.09% (3)
za pružanje savjetodavnih - 0.09% (3)
podmjera 2.1. potpora - 0.09% (3)
i provedba aktivnosti - 0.09% (3)
4.1. potpora za - 0.09% (3)
natječaj za dodjelu - 0.09% (3)
za provedbu podmjere - 0.09% (3)
javna nabava - - 0.09% (3)
i dobro upravljanje - 0.09% (3)
znanost i tehnologija - 0.09% (3)
i komunikacijske tehnologije - 0.09% (3)
društvo i društvene - 0.09% (3)
informacijske i komunikacijske - 0.09% (3)
na ratom pogođenim - 0.09% (3)
procesu deinstitucionalizacije – - 0.09% (3)
na prijavu za - 0.09% (3)
odgoja i obrazovanja - 0.09% (3)
i društvene znanosti - 0.09% (3)
poziv za iskaz - 0.09% (3)
gospodarstva, tip operacije - 0.09% (3)
za sudjelovanje na - 0.09% (3)
2014.-2020. poziv tijelima - 0.09% (3)
ulaganja u poljoprivredna - 0.09% (3)
program operativni program - 0.06% (2)
obrazovanje okoliš operativni - 0.06% (2)
mladi mrrfeu natječaj - 0.06% (2)
fondova eu minpo - 0.06% (2)
i aktivnosti stjecanja - 0.06% (2)
kratkih lanaca opskrbe - 0.06% (2)
opskrbe i lokalnih - 0.06% (2)
potencijali poduzetništvo poljoprivreda - 0.06% (2)
regionalnog razvoja i - 0.06% (2)
srednja poduzeća ministarstvo - 0.06% (2)
kultura mala i - 0.06% (2)
razvoj novih proizvoda, - 0.06% (2)
fond konferencija konkurentnost - 0.06% (2)
op učinkoviti ljudski - 0.06% (2)
poljoprivrednu produktivnost i - 0.06% (2)
prekogranična suradnja programi - 0.06% (2)
strukturni fondovi turizam - 0.06% (2)
za poslovno savjetovanje - 0.06% (2)
i tehnologija --> - 0.06% (2)
projekti zapošljavanje znanost - 0.06% (2)
provedba aktivnosti suradnje - 0.06% (2)
19.3. priprema i - 0.06% (2)
udruge učilište eu - 0.06% (2)
razvoja projekt radionica - 0.06% (2)
održivost, tip operacije - 0.06% (2)
unije program ruralnog - 0.06% (2)
suradnja, podmjera 16.1. - 0.06% (2)
i rad operativnih - 0.06% (2)
skupina europskog inovacijskog - 0.06% (2)
partnerstva (eip) za - 0.06% (2)
proizvoda, postupaka, procesa - 0.06% (2)
postupaka, procesa i - 0.06% (2)
potpore u okviru - 0.06% (2)
inovacije ipa kohezijski - 0.06% (2)
poziva na dostavu - 0.06% (2)
u okviru mjere - 0.06% (2)
za dodjelu potpore - 0.06% (2)
i izgradnja kapaciteta - 0.06% (2)
za provedbu intervencijskih - 0.06% (2)
planova malih gradova - 0.06% (2)
sudjelovanja lokalne akcijske - 0.06% (2)
tekući troškovi i - 0.06% (2)
energetska obnova zgrada - 0.06% (2)
i korištenje obnovljivih - 0.06% (2)
izvora energije u - 0.06% (2)
javnim ustanovama koje - 0.06% (2)
suradnje lag-a, tip - 0.06% (2)
obavljaju djelatnost odgoja - 0.06% (2)
i obrazovanja – - 0.06% (2)
iz operativnog programa - 0.06% (2)
najava: priprema dokumentacije - 0.06% (2)
lag-a, tip operacije - 0.06% (2)
fond hrvatska informacijske - 0.06% (2)
(eip) za poljoprivrednu - 0.06% (2)
komisija europski socijalni - 0.06% (2)
projekti europa europska - 0.06% (2)
eu fondovi eu - 0.06% (2)
edukacija esf eu - 0.06% (2)
dobro upravljanje društvo - 0.06% (2)
objave natječaja za - 0.06% (2)
podmjera 19.3. priprema - 0.06% (2)
sredstva demokratizacija i - 0.06% (2)
ariana vela bespovratna - 0.06% (2)
tagovi2014. - 2020. - 0.06% (2)
2014.-2020. za 2017. - 0.06% (2)
godišnji plan poziva - 0.06% (2)
produktivnost i održivost, - 0.06% (2)
relevantne informacije o - 0.06% (2)
europskog inovacijskog partnerstva - 0.06% (2)
minpo mladi mrrfeu - 0.06% (2)
eu eu fondovi - 0.06% (2)
eu projekti europa - 0.06% (2)
europska komisija europski - 0.06% (2)
socijalni fond hrvatska - 0.06% (2)
tehnologije inovacije ipa - 0.06% (2)
kohezijski fond konferencija - 0.06% (2)
konkurentnost kultura mala - 0.06% (2)
ministarstvo regionalnog razvoja - 0.06% (2)
i fondova eu - 0.06% (2)
natječaj obrazovanje okoliš - 0.06% (2)
bespovratna sredstva demokratizacija - 0.06% (2)
operativni program operativni - 0.06% (2)
program učinkoviti ljudski - 0.06% (2)
potencijali op učinkoviti - 0.06% (2)
ljudski potencijali poduzetništvo - 0.06% (2)
poljoprivreda prekogranična suradnja - 0.06% (2)
programi unije program - 0.06% (2)
ruralnog razvoja projekt - 0.06% (2)
radionica strukturni fondovi - 0.06% (2)
turizam udruge učilište - 0.06% (2)
znanosti edukacija esf - 0.06% (2)
2020. ariana vela - 0.06% (2)
poboljšanje isplativosti i - 0.06% (2)
udruge udruge poslodavaca - 0.06% (2)
ipa programi unije - 0.06% (2)
pomorstvo i ribarstvo - 0.06% (2)
svakodnevnim radom do - 0.06% (2)
profesionalnog rasta i - 0.06% (2)
državne uprave izuzev - 0.06% (2)
vlade i ministarstava - 0.06% (2)
jedinice lokalne i - 0.06% (2)
područne (regionalne) samouprave - 0.06% (2)
poduzeća velika poduzeća - 0.06% (2)
sindikati zadruge instituti - 0.06% (2)
sve relevantne informacije - 0.06% (2)
fakulteti neformalna udruženja - 0.06% (2)
i inicijative obiteljska - 0.06% (2)
poljoprivredna gospodarstva fizičke - 0.06% (2)
osobe ministarstva razvojne - 0.06% (2)
agencije poduzetnički inkubatori - 0.06% (2)
klasteri osnovne škole - 0.06% (2)
srednje škole ustanove - 0.06% (2)
obrta za poslovno - 0.06% (2)
poduzetništva i eu - 0.06% (2)
eu projekti zapošljavanje - 0.06% (2)
zgrada i korištenje - 0.06% (2)
rad operativnih skupina - 0.06% (2)
imovinu, podmjera 4.3. - 0.06% (2)
razvoj šumskih područja - 0.06% (2)
i poboljšanje održivosti - 0.06% (2)
šuma, podmjera 8.6. - 0.06% (2)
u šumarske tehnologije - 0.06% (2)
te u preradu, - 0.06% (2)
mobilizaciju i marketing - 0.06% (2)
šumskih proizvoda, tip - 0.06% (2)
tehnologija, strojeva, alata - 0.06% (2)
i opreme u - 0.06% (2)
u infrastrukturu vezano - 0.06% (2)
i prehrambene proizvode - 0.06% (2)
uz razvoj, modernizaciju - 0.06% (2)
ili prilagodbu poljoprivrede - 0.06% (2)
aktivnosti stjecanja vještina, - 0.06% (2)
najava: mjera 03 - 0.06% (2)
– sustavi kvalitete - 0.06% (2)
za poljoprivredne i - 0.06% (2)
u pokretanje nepoljoprivrednih - 0.06% (2)
podmjera 16.1. potpora - 0.06% (2)
za osnivanje i - 0.06% (2)
najava: mjera 08 - 0.06% (2)
03 – sustavi - 0.06% (2)
u javnim ustanovama - 0.06% (2)
tip operacije 1.1.1. - 0.06% (2)
koje obavljaju djelatnost - 0.06% (2)
partnerstava organizacija civilnog - 0.06% (2)
društva i visokoobrazovnih - 0.06% (2)
ustanova za provedbu - 0.06% (2)
programa društveno korisnog - 0.06% (2)
podnošenje prijedloga za - 0.06% (2)
provedbu podmjere 6.3. - 0.06% (2)
“potpora razvoju malih - 0.06% (2)
poziv za podnošenje - 0.06% (2)
iskaz interesa za - 0.06% (2)
strukturni i drugi - 0.06% (2)
prijavu za sudjelovanje - 0.06% (2)
mjera 4. ulaganja - 0.06% (2)
podmjera 4.2. potpora - 0.06% (2)
preradu, marketing i/ili - 0.06% (2)
razvoj poljoprivrednih proizvoda, - 0.06% (2)
faza i. najava: - 0.06% (2)
procesu deinstitucionalizacije i - 0.06% (2)
aktivnosti za stjecanje - 0.06% (2)
okoliš i klimatske - 0.06% (2)
poljoprivreda, okoliš i - 0.06% (2)
razvoj poduzetništva i - 0.06% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

Copyright © 2015-2016 hupso.pl. All rights reserved. FB | +G | Twitter

Hupso.pl jest serwisem internetowym, w którym jednym kliknieciem możesz szybko i łatwo sprawdź stronę www pod kątem SEO. Oferujemy darmowe pozycjonowanie stron internetowych oraz wycena domen i stron internetowych. Prowadzimy ranking polskich stron internetowych oraz ranking stron alexa.