1.00 score from hupso.pl for:
elka.plHTML Content


Titleelka.pl

Length: 7, Words: 2
Description leszno, portal regionu, regionalne, lokalne, radio, elka, kościan, gostyń, góra, rawicz, wschowa, żużel, speedway, leszczyński, radio, gazeta, dodatek

Length: 180, Words: 22
Keywords leszno, portal regionu, regionalne, lokalne, radio, elka, kościan, gostyń, góra, rawicz, wschowa, żużel, speedway, leszczyński, radio, gazeta, dodatek
Robots index, follow
Charset UTF-8
Og Meta - Title exist
Og Meta - Description exist
Og Meta - Site name exist
Tytuł powinien zawierać pomiędzy 10 a 70 znaków (ze spacjami), a mniej niż 12 słów w długości.
Meta opis powinien zawierać pomiędzy 50 a 160 znaków (łącznie ze spacjami), a mniej niż 24 słów w długości.
Kodowanie znaków powinny być określone , UTF-8 jest chyba najlepszy zestaw znaków, aby przejść z powodu UTF-8 jest bardziej międzynarodowy kodowaniem.
Otwarte obiekty wykresu powinny być obecne w stronie internetowej (więcej informacji na temat protokołu OpenGraph: http://ogp.me/)

SEO Content

Words/Characters 4221
Text/HTML 8.76 %
Headings H1 0
H2 0
H3 0
H4 0
H5 0
H6 0
H1
H2
H3
H4
H5
H6
strong
w trzebani zainaugurowano tegoroczn? edycj? leszczy?skiej ligi rowerowej. w zawodach wzi?a udzia? rekordowa liczba 371 zawodnik?w. na dystansie mega (49 kilometr?w) bezkonkurencyjny by? adam adamkiewicz z klubu real 64-sto.   wi?cej >>
w nocy z soboty na niedziel? spali? si? sklep wielobran?owy w miejscowo?ci oczkowice w gm. miejska g?rka. wi?kszo?? towaru sp?on?a. dochodzenie wyka?e, jaka by?a przyczyna po?aru.   wi?cej >>
w do?? osobliwy spos?b, bo biegiem na bie?ni, starali si? pom?c walcz?cemu z chorob? nowotworow? szymonowi skorupi?skiemu, kibice leszczy?skich byk?w, przyjaciele, znajomi i osoby, kt?re odpowiedzia?y na ten apel.   wi?cej >>
m?odzicy uks 9 leszno zako?czyli sw?j debiutancki sezon na si?dmym miejscu ligi wielkopolski. ostatni turniej decyduj?cy o miejscach 7-9 odby? si? w lesznie. m?odzi siatkarze podejmowali dru?yny z krotoszyna i poznania.   wi?cej >>
jubileusz 10-lecia ?wi?tuje w tym roku towarzystwo przyjaci? muzeum okr?gowego w lesznie. z tej okazji w pi?tek podzi?kowano wszystkim ?yczliwym ludziom, kt?rzy wspieraj? dzia?alno?? stowarzyszenia. uroczysto?ci u?wietni?y wyst?py zespo?u pie?ni i ta?ca „marynia” ze ?wi?ciechowy.   wi?cej >>
ekipa fogo power wygra?a pierwsz? tegoroczn? ods?on? speedway best pairs cup. piotr pawlicki oraz bartosz zmarzlik w finale pokonali boll team, czyli jasona doyla i maxa fricke. wiecz?r w toruniu by? ch?odny, ale temperatura emocji ca?kiem wysoka. cho? to dopiero pocz?tek sezonu, to wi?kszo?? ?u?lowc?w rywalizuj?cych na motoarenie prezentuje ju? ?wietn? dyspozycj?.   wi?cej >>
wygran? 34:32 pierwszoligowych pi?karzy r?cznych realu astromalu leszno zako?czy?o si? dzisiejsze wyjazdowe spotkanie w p?ocku z tamtejszym zespo?em orlenem wis?? ii.   wi?cej >>
w pierwszym meczu fina?owym siatkarze uks 9 leszno ulegli gospodarzom 3:0. jedynie w drugim secie leszczynianie postawili si? miejscowym. za tydzie? dru?yna z s?upcy przyjedzie na rewan? do leszna z solidn? zaliczk? na koncie.   wi?cej >>
nie dojdzie do zaplanowanego na dzi? meczu ii ligi futsalu pomi?dzy ks futsal leszno a perfect? z?ot?w. go?cie w ten sobotni wiecz?r w leszczy?skim trapezie nie pojawili si?.   wi?cej >>
wodoci?gi ko?cia?skie po raz kolejny zaprosi?y mieszka?c?w w swoje progi. w stacji uzdatniania wody przy ul. jesionowej zorganizowano festyn z okazji ?wiatowego dnia wody. mo?na by?o obejrze? sprz?t, zobaczy? pokaz szalonego laboranta, a tak?e zje?? groch?wk?.   wi?cej >>
trener jerzy radojewski i jego pi?karze maj? patent na poloni?. po raz trzeci z rz?du pokonali leszczy?ski zesp? w stosunku 2:1. w sobotnie popo?udnie w lesznie bardzo szybko zdobyli bramk? i nie dali sobie odebra? zwyci?stwa.   wi?cej >>
niestety walcz?ce o utrzymanie w i lidze koszykarki xdemon t?czy leszno przegra?y w wodzis?awiu ?l?skim z tamtejsz? olimpi? 72:74 i o tym, kt?ry z zespo??w ostatecznie spadnie, zadecyduje ostatnie, trzecie spotkanie, kt?re za tydzie? ob?dzie si? na parkiecie leszczy?skiego trapezu.   wi?cej >>
po pierwszej kwarcie leszczy?scy koszykarze byli bardzo daleko od wygranej. w dw?ch kolejnych uda?o im si? toczy? wyr?wnany b?j, a w ostatniej odwr?cili losy meczu. to by? thriller z happy endem. na 5 sekund przed ko?cem tomasz st?pie? trafi? za 3 i jamalex polonia pokona?a biofarm basket 68:67.   wi?cej >>
na torze w angielskim poole rozegrano turniej, z kt?rego doch?d przeznaczony zostanie na konto darcy warda australijczyka, kt?ry po wypadku na torze w zielonej g?rze porusza si? na w?zku. w imprezie wzi?li udzia? ?u?lowcy z naszego regionu. niestety zawody zako?czono po dw?ch seriach start?w.   wi?cej >>
ponad pi??dziesi?t os?b z flagami unii europejskiej oraz polski pojawi?o si? w sobotnie po?udnie na leszczy?skim rynku. uczestnicy wsp?lnie od?piewali „od? do rado?ci”. z jednej strony uczczono w ten spos?b 60. rocznic? podpisania tzw. traktat?w rzymskich, kt?re stanowi?y podwali?y unii europejskiej. z drugiej, by?a to okazja do wyra?enia swojego niezadowolenia z polityki prowadzonej przez prawo i sprawiedliwo??.   wi?cej >>
od czwartku wszyscy mi?o?nicy przyrody mog? ogl?da? w internecie gniazdowanie ?urawi. specjaln? kamerk? zainstalowa?o nadle?nictwo w?oszakowice. - ?uraw jest ptakiem, kt?rego biologi? s?abo znamy - zaznacza nadle?niczy ryszard ?opusiewicz.   wi?cej >>
ma?gorzata banaszak z krzywinia zdoby?a nagrod? anio?a farmacji. krzywinianka znalaz?a si? w gronie dziesi?ciu laureat?w wybranych spo?r?d farmaceut?w z ca?ego kraju. nagroda o tyle wa?na, ?e to pacjenci nominowali swoich ulubionych aptekarzy.   wi?cej >>
w miejskim ratuszu prezydent leszna ?ukasz borowiak spotka? si? z m?odymi kartingowcami reprezentuj?cymi automobilklub leszczy?ski. mo?na o nich powiedzie?, ?e nie maj? w?asnego toru, ale maj? wyniki.   wi?cej >>
cztery z?ote, dwa srebrne i dwa br?zowe medale wywalczyli zawodnicy uks roszady lipno w ix dru?ynowych mistrzostwach polski junior?w w warcabach. teraz m?odzi oraz starsi gracze rywalizuj? w mistrzostwach indywidualnych.   wi?cej >>
zarz?d dr?g powiatowych podpisa? z firm? strabag umow? na przebudow? ulic dworcowej i ?wi?ciechowskiej w wilkowicach. inwestycja ma by? uko?czona do pa?dziernika.   wi?cej >>
burmistrz g?ry irena krzyszkiewicz znalaz?a si? w pierwszej dziesi?tce rankingu pulsu biznesu na samorz?dowego menad?era regionu. w?r?d 169 os?b w?odarz g?ry znalaz?a si? na dziewi?tym miejscu. badano mi?dzy innymi zarz?dzanie finansami, czy pobudzanie aktywno?ci spo?ecznej.   wi?cej >>
wieczorem 31 marca (pi?tek) z ko?ciana wyruszy ii nocna piesza droga krzy?owa. pielgrzymi pow?druj? dwiema trasami do g?rki duchownej. d?u?sza liczy 42 km, a kr?tsza 32 km. cho? w?dr?wka wydaje si? karko?omna, to w ubieg?ym roku tak? drog? krzy?ow? wybra?o oko?o dziewi??dziesi?ciu os?b.   wi?cej >>
reaktywacja m?odzie?owego projektu "spotkania z przesz?o?ci?". po rocznej przerwie powsta? pierwszy odcinek z nowego cyklu opowie?ci o dziejach gostynia. tym razem mowa b?dzie o temperamencie gosty?skich kobiet. emisja na urodziny miasta - 1 kwietnia.   wi?cej >>
od niedzielnej mszy ?wi?tej rozpocznie si? sezon ?u?lowy w lesznie. to ju? taka tradycja modlitw o pomy?lno?? na torze i bezpieczn? jazd?.   wi?cej >>
pa?stwowy powiatowy inspektor sanitarny zamkn?? leszczy?skie sklepy z dopalaczami. lokale zosta?y zaplombowane i nie ma do nich wst?pu. to efekt kolejnej kontroli przeprowadzonej przez sanepid i policj?. w lokalach zabezpieczono kilkadziesi?t opakowa? substancji psychoaktywnych.   wi?cej >>
znamy ju? wysoko?? wolnych ?rodk?w pozosta?ych po wykonaniu ubieg?orocznego bud?etu - poinformowa? prezydent ?ukasz borowiak. dok?adnej kwoty jeszcze nie poda?, ale przyzna?, ?e to kilkana?cie milion?w z?otych. podzia?em pieni?dzy zajm? si? radni, najprawdopodobniej w kwietniu lub maju.   wi?cej >>
ciekawie zapowiada si? pierwszy w tym roku ligowy pojedynek pi?karzy polonii leszno przed w?asn? publiczno?ci?. ekipa waldemara j?drusiaka podejmie w sobotnie popo?udnie rawi? rawicz. na strzeleck? znowu zawita trener jerzy radojewski i kilku zawodnik?w broni?cych w przesz?o?ci barw polonii.   wi?cej >>
leszczy?skie stowarzyszenie dzieciom niepe?nosprawnym zorganizowa?o koncert integracyjny dedykowany wszystkim, kt?rzy wspieraj? dzia?ania stowarzyszenia. organizacja od 23 lat pomaga dzieciom i m?odzie?y z niepe?nosprawno?ci? intelektualn?, nies?ysz?cym i s?abosz?ysz?cym oraz z dysfunkcjami ruchu. na scenie wyst?pili uczniowie psm w lesznie, sp13, zesp? pie?ni i ta?ca marynia, moktoniki, sekcja wokalna ckir we wschowie oraz podopiecnni ?rodowiskowego domu samopomocy w lesznie i specjalnego o?rodka szkolno-wychowawczego we wschowie.   wi?cej >>
w sobot? na leszczy?skim wiadukcie pojawi? si? ekipy remontowe. b?d? prowadzi? prace w obr?bie skrzy?owania wiaduktu z ulic? jana paw?a ii, na pasie prowadz?cym do miasta. kierowcy musz? si? liczy? z utrudnieniami w godzinach 7.00-16.00.   wi?cej >>
powitanie wiosny w restauracji la calma przy grodzkiej 12 ju? za nami. kucharze waldemar kaniewski i patryk wr?blewski now? por? roku przywitali wiosennymi sa?atkami. lekkie dania jednak na razie odk?adamy na bok - w tym tygodniu zmagania chefa z szefem to bowiem tytaniczny pojedynek dw?ch bardzo m?skich, mi?snych potraw: gulaszu i strogonowa.   wi?cej >>
dzi? ostatecznie rozstrzygni?to przetarg na przebudow? krajowej drogi nr 12 w granicach miasta leszna. wygra?a go firma strabag z ofert? 45 milion?w z?otych. -za kilka dni podpiszemy kontrakt, zaproponowali?my rozpocz?cie prac od strony ul. k?kolewskiej - m?wi prezydent ?ukasz borowiak.   wi?cej >>
gosty?ska policja szuka motocyklisty, kt?ry w krobi uszkodzi? samoch?d osobowy. do kolizji dosz?o podczas wyprzedzania auta. sprawca przerysowa? bok auta i odjecha? w kierunku rawicza.   wi?cej >>
thomas anders, czyli po?owa s?ynnego duetu modern talking b?dzie g??wn? gwiazd? tegorocznych dni leszna. wyst?pi 19 maja na stadionie smoczyka, obok natalii nykiel i zespo?u ira. miasto spodziewa si? rekordowej frekwencji - oko?o 20 tysi?cy widz?w.   wi?cej >>
po godzinie 9.00 na ulicy aria?skiej w ?miglu dosz?o do uszkodzenia rury z gazem. wykonywane by?y tam roboty ziemne. na miejsce wys?ano jednostki psp z ko?ciana oraz ochotnik?w ze ?migla.   wi?cej >>
ponad pi??dziesi?t os?b odda?o krew we wschowie, w ramach akcji spokrewneni s?u?b?. celem og?lnopolskiej inicjatywy jest upami?tnienie ?o?nierzy wykl?tych poprzez podzielenie si? bezcennym lekiem na rzecz chorych i ofiar wypadku.   wi?cej >>
m?odzi koszykarze jamalex polonii 1912 leszno wygrali 66:58 w stargardzie szczeci?skim z tamtejsz? sp?jni? i tym samym awansowali do ?wier?fina?u mistrzostw polski.   wi?cej >>
w sobot? tym razem na parkiecie w wodzis?awiu ?l?skim odb?dzie si? drugi pojedynek pomi?dzy miejscow? olimpi?, a xdemon t?cz? leszno. jego stawk? jest pozostanie w i lidze. czy na tym zako?czy si? ten b?j?   wi?cej >>
oliwier z dubina, pogryziony przez psa dzisiaj ma opu?ci? szpital w ostrowie wielkopolskim. tym samym zako?czy si? pierwszy etap jego leczenia. przed nim jeszcze d?uga rehabilitacja i operacja odtworzenia ucha.   wi?cej >>
2
3
4
5
6
7
8
9
10
b
w trzebani zainaugurowano tegoroczn? edycj? leszczy?skiej ligi rowerowej. w zawodach wzi?a udzia? rekordowa liczba 371 zawodnik?w. na dystansie mega (49 kilometr?w) bezkonkurencyjny by? adam adamkiewicz z klubu real 64-sto.   wi?cej >>
w nocy z soboty na niedziel? spali? si? sklep wielobran?owy w miejscowo?ci oczkowice w gm. miejska g?rka. wi?kszo?? towaru sp?on?a. dochodzenie wyka?e, jaka by?a przyczyna po?aru.   wi?cej >>
w do?? osobliwy spos?b, bo biegiem na bie?ni, starali si? pom?c walcz?cemu z chorob? nowotworow? szymonowi skorupi?skiemu, kibice leszczy?skich byk?w, przyjaciele, znajomi i osoby, kt?re odpowiedzia?y na ten apel.   wi?cej >>
m?odzicy uks 9 leszno zako?czyli sw?j debiutancki sezon na si?dmym miejscu ligi wielkopolski. ostatni turniej decyduj?cy o miejscach 7-9 odby? si? w lesznie. m?odzi siatkarze podejmowali dru?yny z krotoszyna i poznania.   wi?cej >>
jubileusz 10-lecia ?wi?tuje w tym roku towarzystwo przyjaci? muzeum okr?gowego w lesznie. z tej okazji w pi?tek podzi?kowano wszystkim ?yczliwym ludziom, kt?rzy wspieraj? dzia?alno?? stowarzyszenia. uroczysto?ci u?wietni?y wyst?py zespo?u pie?ni i ta?ca „marynia” ze ?wi?ciechowy.   wi?cej >>
ekipa fogo power wygra?a pierwsz? tegoroczn? ods?on? speedway best pairs cup. piotr pawlicki oraz bartosz zmarzlik w finale pokonali boll team, czyli jasona doyla i maxa fricke. wiecz?r w toruniu by? ch?odny, ale temperatura emocji ca?kiem wysoka. cho? to dopiero pocz?tek sezonu, to wi?kszo?? ?u?lowc?w rywalizuj?cych na motoarenie prezentuje ju? ?wietn? dyspozycj?.   wi?cej >>
wygran? 34:32 pierwszoligowych pi?karzy r?cznych realu astromalu leszno zako?czy?o si? dzisiejsze wyjazdowe spotkanie w p?ocku z tamtejszym zespo?em orlenem wis?? ii.   wi?cej >>
w pierwszym meczu fina?owym siatkarze uks 9 leszno ulegli gospodarzom 3:0. jedynie w drugim secie leszczynianie postawili si? miejscowym. za tydzie? dru?yna z s?upcy przyjedzie na rewan? do leszna z solidn? zaliczk? na koncie.   wi?cej >>
nie dojdzie do zaplanowanego na dzi? meczu ii ligi futsalu pomi?dzy ks futsal leszno a perfect? z?ot?w. go?cie w ten sobotni wiecz?r w leszczy?skim trapezie nie pojawili si?.   wi?cej >>
wodoci?gi ko?cia?skie po raz kolejny zaprosi?y mieszka?c?w w swoje progi. w stacji uzdatniania wody przy ul. jesionowej zorganizowano festyn z okazji ?wiatowego dnia wody. mo?na by?o obejrze? sprz?t, zobaczy? pokaz szalonego laboranta, a tak?e zje?? groch?wk?.   wi?cej >>
trener jerzy radojewski i jego pi?karze maj? patent na poloni?. po raz trzeci z rz?du pokonali leszczy?ski zesp? w stosunku 2:1. w sobotnie popo?udnie w lesznie bardzo szybko zdobyli bramk? i nie dali sobie odebra? zwyci?stwa.   wi?cej >>
niestety walcz?ce o utrzymanie w i lidze koszykarki xdemon t?czy leszno przegra?y w wodzis?awiu ?l?skim z tamtejsz? olimpi? 72:74 i o tym, kt?ry z zespo??w ostatecznie spadnie, zadecyduje ostatnie, trzecie spotkanie, kt?re za tydzie? ob?dzie si? na parkiecie leszczy?skiego trapezu.   wi?cej >>
po pierwszej kwarcie leszczy?scy koszykarze byli bardzo daleko od wygranej. w dw?ch kolejnych uda?o im si? toczy? wyr?wnany b?j, a w ostatniej odwr?cili losy meczu. to by? thriller z happy endem. na 5 sekund przed ko?cem tomasz st?pie? trafi? za 3 i jamalex polonia pokona?a biofarm basket 68:67.   wi?cej >>
na torze w angielskim poole rozegrano turniej, z kt?rego doch?d przeznaczony zostanie na konto darcy warda australijczyka, kt?ry po wypadku na torze w zielonej g?rze porusza si? na w?zku. w imprezie wzi?li udzia? ?u?lowcy z naszego regionu. niestety zawody zako?czono po dw?ch seriach start?w.   wi?cej >>
ponad pi??dziesi?t os?b z flagami unii europejskiej oraz polski pojawi?o si? w sobotnie po?udnie na leszczy?skim rynku. uczestnicy wsp?lnie od?piewali „od? do rado?ci”. z jednej strony uczczono w ten spos?b 60. rocznic? podpisania tzw. traktat?w rzymskich, kt?re stanowi?y podwali?y unii europejskiej. z drugiej, by?a to okazja do wyra?enia swojego niezadowolenia z polityki prowadzonej przez prawo i sprawiedliwo??.   wi?cej >>
od czwartku wszyscy mi?o?nicy przyrody mog? ogl?da? w internecie gniazdowanie ?urawi. specjaln? kamerk? zainstalowa?o nadle?nictwo w?oszakowice. - ?uraw jest ptakiem, kt?rego biologi? s?abo znamy - zaznacza nadle?niczy ryszard ?opusiewicz.   wi?cej >>
ma?gorzata banaszak z krzywinia zdoby?a nagrod? anio?a farmacji. krzywinianka znalaz?a si? w gronie dziesi?ciu laureat?w wybranych spo?r?d farmaceut?w z ca?ego kraju. nagroda o tyle wa?na, ?e to pacjenci nominowali swoich ulubionych aptekarzy.   wi?cej >>
w miejskim ratuszu prezydent leszna ?ukasz borowiak spotka? si? z m?odymi kartingowcami reprezentuj?cymi automobilklub leszczy?ski. mo?na o nich powiedzie?, ?e nie maj? w?asnego toru, ale maj? wyniki.   wi?cej >>
cztery z?ote, dwa srebrne i dwa br?zowe medale wywalczyli zawodnicy uks roszady lipno w ix dru?ynowych mistrzostwach polski junior?w w warcabach. teraz m?odzi oraz starsi gracze rywalizuj? w mistrzostwach indywidualnych.   wi?cej >>
zarz?d dr?g powiatowych podpisa? z firm? strabag umow? na przebudow? ulic dworcowej i ?wi?ciechowskiej w wilkowicach. inwestycja ma by? uko?czona do pa?dziernika.   wi?cej >>
burmistrz g?ry irena krzyszkiewicz znalaz?a si? w pierwszej dziesi?tce rankingu pulsu biznesu na samorz?dowego menad?era regionu. w?r?d 169 os?b w?odarz g?ry znalaz?a si? na dziewi?tym miejscu. badano mi?dzy innymi zarz?dzanie finansami, czy pobudzanie aktywno?ci spo?ecznej.   wi?cej >>
wieczorem 31 marca (pi?tek) z ko?ciana wyruszy ii nocna piesza droga krzy?owa. pielgrzymi pow?druj? dwiema trasami do g?rki duchownej. d?u?sza liczy 42 km, a kr?tsza 32 km. cho? w?dr?wka wydaje si? karko?omna, to w ubieg?ym roku tak? drog? krzy?ow? wybra?o oko?o dziewi??dziesi?ciu os?b.   wi?cej >>
reaktywacja m?odzie?owego projektu "spotkania z przesz?o?ci?". po rocznej przerwie powsta? pierwszy odcinek z nowego cyklu opowie?ci o dziejach gostynia. tym razem mowa b?dzie o temperamencie gosty?skich kobiet. emisja na urodziny miasta - 1 kwietnia.   wi?cej >>
od niedzielnej mszy ?wi?tej rozpocznie si? sezon ?u?lowy w lesznie. to ju? taka tradycja modlitw o pomy?lno?? na torze i bezpieczn? jazd?.   wi?cej >>
pa?stwowy powiatowy inspektor sanitarny zamkn?? leszczy?skie sklepy z dopalaczami. lokale zosta?y zaplombowane i nie ma do nich wst?pu. to efekt kolejnej kontroli przeprowadzonej przez sanepid i policj?. w lokalach zabezpieczono kilkadziesi?t opakowa? substancji psychoaktywnych.   wi?cej >>
znamy ju? wysoko?? wolnych ?rodk?w pozosta?ych po wykonaniu ubieg?orocznego bud?etu - poinformowa? prezydent ?ukasz borowiak. dok?adnej kwoty jeszcze nie poda?, ale przyzna?, ?e to kilkana?cie milion?w z?otych. podzia?em pieni?dzy zajm? si? radni, najprawdopodobniej w kwietniu lub maju.   wi?cej >>
ciekawie zapowiada si? pierwszy w tym roku ligowy pojedynek pi?karzy polonii leszno przed w?asn? publiczno?ci?. ekipa waldemara j?drusiaka podejmie w sobotnie popo?udnie rawi? rawicz. na strzeleck? znowu zawita trener jerzy radojewski i kilku zawodnik?w broni?cych w przesz?o?ci barw polonii.   wi?cej >>
leszczy?skie stowarzyszenie dzieciom niepe?nosprawnym zorganizowa?o koncert integracyjny dedykowany wszystkim, kt?rzy wspieraj? dzia?ania stowarzyszenia. organizacja od 23 lat pomaga dzieciom i m?odzie?y z niepe?nosprawno?ci? intelektualn?, nies?ysz?cym i s?abosz?ysz?cym oraz z dysfunkcjami ruchu. na scenie wyst?pili uczniowie psm w lesznie, sp13, zesp? pie?ni i ta?ca marynia, moktoniki, sekcja wokalna ckir we wschowie oraz podopiecnni ?rodowiskowego domu samopomocy w lesznie i specjalnego o?rodka szkolno-wychowawczego we wschowie.   wi?cej >>
w sobot? na leszczy?skim wiadukcie pojawi? si? ekipy remontowe. b?d? prowadzi? prace w obr?bie skrzy?owania wiaduktu z ulic? jana paw?a ii, na pasie prowadz?cym do miasta. kierowcy musz? si? liczy? z utrudnieniami w godzinach 7.00-16.00.   wi?cej >>
powitanie wiosny w restauracji la calma przy grodzkiej 12 ju? za nami. kucharze waldemar kaniewski i patryk wr?blewski now? por? roku przywitali wiosennymi sa?atkami. lekkie dania jednak na razie odk?adamy na bok - w tym tygodniu zmagania chefa z szefem to bowiem tytaniczny pojedynek dw?ch bardzo m?skich, mi?snych potraw: gulaszu i strogonowa.   wi?cej >>
dzi? ostatecznie rozstrzygni?to przetarg na przebudow? krajowej drogi nr 12 w granicach miasta leszna. wygra?a go firma strabag z ofert? 45 milion?w z?otych. -za kilka dni podpiszemy kontrakt, zaproponowali?my rozpocz?cie prac od strony ul. k?kolewskiej - m?wi prezydent ?ukasz borowiak.   wi?cej >>
gosty?ska policja szuka motocyklisty, kt?ry w krobi uszkodzi? samoch?d osobowy. do kolizji dosz?o podczas wyprzedzania auta. sprawca przerysowa? bok auta i odjecha? w kierunku rawicza.   wi?cej >>
thomas anders, czyli po?owa s?ynnego duetu modern talking b?dzie g??wn? gwiazd? tegorocznych dni leszna. wyst?pi 19 maja na stadionie smoczyka, obok natalii nykiel i zespo?u ira. miasto spodziewa si? rekordowej frekwencji - oko?o 20 tysi?cy widz?w.   wi?cej >>
po godzinie 9.00 na ulicy aria?skiej w ?miglu dosz?o do uszkodzenia rury z gazem. wykonywane by?y tam roboty ziemne. na miejsce wys?ano jednostki psp z ko?ciana oraz ochotnik?w ze ?migla.   wi?cej >>
ponad pi??dziesi?t os?b odda?o krew we wschowie, w ramach akcji spokrewneni s?u?b?. celem og?lnopolskiej inicjatywy jest upami?tnienie ?o?nierzy wykl?tych poprzez podzielenie si? bezcennym lekiem na rzecz chorych i ofiar wypadku.   wi?cej >>
m?odzi koszykarze jamalex polonii 1912 leszno wygrali 66:58 w stargardzie szczeci?skim z tamtejsz? sp?jni? i tym samym awansowali do ?wier?fina?u mistrzostw polski.   wi?cej >>
w sobot? tym razem na parkiecie w wodzis?awiu ?l?skim odb?dzie si? drugi pojedynek pomi?dzy miejscow? olimpi?, a xdemon t?cz? leszno. jego stawk? jest pozostanie w i lidze. czy na tym zako?czy si? ten b?j?   wi?cej >>
oliwier z dubina, pogryziony przez psa dzisiaj ma opu?ci? szpital w ostrowie wielkopolskim. tym samym zako?czy si? pierwszy etap jego leczenia. przed nim jeszcze d?uga rehabilitacja i operacja odtworzenia ucha.   wi?cej >>
2
3
4
5
6
7
8
9
10
i
em w trzebani zainaugurowano tegoroczn? edycj? leszczy?skiej ligi rowerowej. w zawodach wzi?a udzia? rekordowa liczba 371 zawodnik?w. na dystansie mega (49 kilometr?w) bezkonkurencyjny by? adam adamkiewicz z klubu real 64-sto.   wi?cej >>
w nocy z soboty na niedziel? spali? si? sklep wielobran?owy w miejscowo?ci oczkowice w gm. miejska g?rka. wi?kszo?? towaru sp?on?a. dochodzenie wyka?e, jaka by?a przyczyna po?aru.   wi?cej >>
w do?? osobliwy spos?b, bo biegiem na bie?ni, starali si? pom?c walcz?cemu z chorob? nowotworow? szymonowi skorupi?skiemu, kibice leszczy?skich byk?w, przyjaciele, znajomi i osoby, kt?re odpowiedzia?y na ten apel.   wi?cej >>
m?odzicy uks 9 leszno zako?czyli sw?j debiutancki sezon na si?dmym miejscu ligi wielkopolski. ostatni turniej decyduj?cy o miejscach 7-9 odby? si? w lesznie. m?odzi siatkarze podejmowali dru?yny z krotoszyna i poznania.   wi?cej >>
jubileusz 10-lecia ?wi?tuje w tym roku towarzystwo przyjaci? muzeum okr?gowego w lesznie. z tej okazji w pi?tek podzi?kowano wszystkim ?yczliwym ludziom, kt?rzy wspieraj? dzia?alno?? stowarzyszenia. uroczysto?ci u?wietni?y wyst?py zespo?u pie?ni i ta?ca „marynia” ze ?wi?ciechowy.   wi?cej >>
ekipa fogo power wygra?a pierwsz? tegoroczn? ods?on? speedway best pairs cup. piotr pawlicki oraz bartosz zmarzlik w finale pokonali boll team, czyli jasona doyla i maxa fricke. wiecz?r w toruniu by? ch?odny, ale temperatura emocji ca?kiem wysoka. cho? to dopiero pocz?tek sezonu, to wi?kszo?? ?u?lowc?w rywalizuj?cych na motoarenie prezentuje ju? ?wietn? dyspozycj?.   wi?cej >>
wygran? 34:32 pierwszoligowych pi?karzy r?cznych realu astromalu leszno zako?czy?o si? dzisiejsze wyjazdowe spotkanie w p?ocku z tamtejszym zespo?em orlenem wis?? ii.   wi?cej >>
w pierwszym meczu fina?owym siatkarze uks 9 leszno ulegli gospodarzom 3:0. jedynie w drugim secie leszczynianie postawili si? miejscowym. za tydzie? dru?yna z s?upcy przyjedzie na rewan? do leszna z solidn? zaliczk? na koncie.   wi?cej >>
nie dojdzie do zaplanowanego na dzi? meczu ii ligi futsalu pomi?dzy ks futsal leszno a perfect? z?ot?w. go?cie w ten sobotni wiecz?r w leszczy?skim trapezie nie pojawili si?.   wi?cej >>
wodoci?gi ko?cia?skie po raz kolejny zaprosi?y mieszka?c?w w swoje progi. w stacji uzdatniania wody przy ul. jesionowej zorganizowano festyn z okazji ?wiatowego dnia wody. mo?na by?o obejrze? sprz?t, zobaczy? pokaz szalonego laboranta, a tak?e zje?? groch?wk?.   wi?cej >>
trener jerzy radojewski i jego pi?karze maj? patent na poloni?. po raz trzeci z rz?du pokonali leszczy?ski zesp? w stosunku 2:1. w sobotnie popo?udnie w lesznie bardzo szybko zdobyli bramk? i nie dali sobie odebra? zwyci?stwa.   wi?cej >>
niestety walcz?ce o utrzymanie w i lidze koszykarki xdemon t?czy leszno przegra?y w wodzis?awiu ?l?skim z tamtejsz? olimpi? 72:74 i o tym, kt?ry z zespo??w ostatecznie spadnie, zadecyduje ostatnie, trzecie spotkanie, kt?re za tydzie? ob?dzie si? na parkiecie leszczy?skiego trapezu.   wi?cej >>
po pierwszej kwarcie leszczy?scy koszykarze byli bardzo daleko od wygranej. w dw?ch kolejnych uda?o im si? toczy? wyr?wnany b?j, a w ostatniej odwr?cili losy meczu. to by? thriller z happy endem. na 5 sekund przed ko?cem tomasz st?pie? trafi? za 3 i jamalex polonia pokona?a biofarm basket 68:67.   wi?cej >>
na torze w angielskim poole rozegrano turniej, z kt?rego doch?d przeznaczony zostanie na konto darcy warda australijczyka, kt?ry po wypadku na torze w zielonej g?rze porusza si? na w?zku. w imprezie wzi?li udzia? ?u?lowcy z naszego regionu. niestety zawody zako?czono po dw?ch seriach start?w.   wi?cej >>
ponad pi??dziesi?t os?b z flagami unii europejskiej oraz polski pojawi?o si? w sobotnie po?udnie na leszczy?skim rynku. uczestnicy wsp?lnie od?piewali „od? do rado?ci”. z jednej strony uczczono w ten spos?b 60. rocznic? podpisania tzw. traktat?w rzymskich, kt?re stanowi?y podwali?y unii europejskiej. z drugiej, by?a to okazja do wyra?enia swojego niezadowolenia z polityki prowadzonej przez prawo i sprawiedliwo??.   wi?cej >>
od czwartku wszyscy mi?o?nicy przyrody mog? ogl?da? w internecie gniazdowanie ?urawi. specjaln? kamerk? zainstalowa?o nadle?nictwo w?oszakowice. - ?uraw jest ptakiem, kt?rego biologi? s?abo znamy - zaznacza nadle?niczy ryszard ?opusiewicz.   wi?cej >>
ma?gorzata banaszak z krzywinia zdoby?a nagrod? anio?a farmacji. krzywinianka znalaz?a si? w gronie dziesi?ciu laureat?w wybranych spo?r?d farmaceut?w z ca?ego kraju. nagroda o tyle wa?na, ?e to pacjenci nominowali swoich ulubionych aptekarzy.   wi?cej >>
w miejskim ratuszu prezydent leszna ?ukasz borowiak spotka? si? z m?odymi kartingowcami reprezentuj?cymi automobilklub leszczy?ski. mo?na o nich powiedzie?, ?e nie maj? w?asnego toru, ale maj? wyniki.   wi?cej >>
cztery z?ote, dwa srebrne i dwa br?zowe medale wywalczyli zawodnicy uks roszady lipno w ix dru?ynowych mistrzostwach polski junior?w w warcabach. teraz m?odzi oraz starsi gracze rywalizuj? w mistrzostwach indywidualnych.   wi?cej >>
zarz?d dr?g powiatowych podpisa? z firm? strabag umow? na przebudow? ulic dworcowej i ?wi?ciechowskiej w wilkowicach. inwestycja ma by? uko?czona do pa?dziernika.   wi?cej >>
burmistrz g?ry irena krzyszkiewicz znalaz?a si? w pierwszej dziesi?tce rankingu pulsu biznesu na samorz?dowego menad?era regionu. w?r?d 169 os?b w?odarz g?ry znalaz?a si? na dziewi?tym miejscu. badano mi?dzy innymi zarz?dzanie finansami, czy pobudzanie aktywno?ci spo?ecznej.   wi?cej >>
wieczorem 31 marca (pi?tek) z ko?ciana wyruszy ii nocna piesza droga krzy?owa. pielgrzymi pow?druj? dwiema trasami do g?rki duchownej. d?u?sza liczy 42 km, a kr?tsza 32 km. cho? w?dr?wka wydaje si? karko?omna, to w ubieg?ym roku tak? drog? krzy?ow? wybra?o oko?o dziewi??dziesi?ciu os?b.   wi?cej >>
reaktywacja m?odzie?owego projektu "spotkania z przesz?o?ci?". po rocznej przerwie powsta? pierwszy odcinek z nowego cyklu opowie?ci o dziejach gostynia. tym razem mowa b?dzie o temperamencie gosty?skich kobiet. emisja na urodziny miasta - 1 kwietnia.   wi?cej >>
od niedzielnej mszy ?wi?tej rozpocznie si? sezon ?u?lowy w lesznie. to ju? taka tradycja modlitw o pomy?lno?? na torze i bezpieczn? jazd?.   wi?cej >>
pa?stwowy powiatowy inspektor sanitarny zamkn?? leszczy?skie sklepy z dopalaczami. lokale zosta?y zaplombowane i nie ma do nich wst?pu. to efekt kolejnej kontroli przeprowadzonej przez sanepid i policj?. w lokalach zabezpieczono kilkadziesi?t opakowa? substancji psychoaktywnych.   wi?cej >>
znamy ju? wysoko?? wolnych ?rodk?w pozosta?ych po wykonaniu ubieg?orocznego bud?etu - poinformowa? prezydent ?ukasz borowiak. dok?adnej kwoty jeszcze nie poda?, ale przyzna?, ?e to kilkana?cie milion?w z?otych. podzia?em pieni?dzy zajm? si? radni, najprawdopodobniej w kwietniu lub maju.   wi?cej >>
ciekawie zapowiada si? pierwszy w tym roku ligowy pojedynek pi?karzy polonii leszno przed w?asn? publiczno?ci?. ekipa waldemara j?drusiaka podejmie w sobotnie popo?udnie rawi? rawicz. na strzeleck? znowu zawita trener jerzy radojewski i kilku zawodnik?w broni?cych w przesz?o?ci barw polonii.   wi?cej >>
leszczy?skie stowarzyszenie dzieciom niepe?nosprawnym zorganizowa?o koncert integracyjny dedykowany wszystkim, kt?rzy wspieraj? dzia?ania stowarzyszenia. organizacja od 23 lat pomaga dzieciom i m?odzie?y z niepe?nosprawno?ci? intelektualn?, nies?ysz?cym i s?abosz?ysz?cym oraz z dysfunkcjami ruchu. na scenie wyst?pili uczniowie psm w lesznie, sp13, zesp? pie?ni i ta?ca marynia, moktoniki, sekcja wokalna ckir we wschowie oraz podopiecnni ?rodowiskowego domu samopomocy w lesznie i specjalnego o?rodka szkolno-wychowawczego we wschowie.   wi?cej >>
w sobot? na leszczy?skim wiadukcie pojawi? si? ekipy remontowe. b?d? prowadzi? prace w obr?bie skrzy?owania wiaduktu z ulic? jana paw?a ii, na pasie prowadz?cym do miasta. kierowcy musz? si? liczy? z utrudnieniami w godzinach 7.00-16.00.   wi?cej >>
powitanie wiosny w restauracji la calma przy grodzkiej 12 ju? za nami. kucharze waldemar kaniewski i patryk wr?blewski now? por? roku przywitali wiosennymi sa?atkami. lekkie dania jednak na razie odk?adamy na bok - w tym tygodniu zmagania chefa z szefem to bowiem tytaniczny pojedynek dw?ch bardzo m?skich, mi?snych potraw: gulaszu i strogonowa.   wi?cej >>
dzi? ostatecznie rozstrzygni?to przetarg na przebudow? krajowej drogi nr 12 w granicach miasta leszna. wygra?a go firma strabag z ofert? 45 milion?w z?otych. -za kilka dni podpiszemy kontrakt, zaproponowali?my rozpocz?cie prac od strony ul. k?kolewskiej - m?wi prezydent ?ukasz borowiak.   wi?cej >>
gosty?ska policja szuka motocyklisty, kt?ry w krobi uszkodzi? samoch?d osobowy. do kolizji dosz?o podczas wyprzedzania auta. sprawca przerysowa? bok auta i odjecha? w kierunku rawicza.   wi?cej >>
thomas anders, czyli po?owa s?ynnego duetu modern talking b?dzie g??wn? gwiazd? tegorocznych dni leszna. wyst?pi 19 maja na stadionie smoczyka, obok natalii nykiel i zespo?u ira. miasto spodziewa si? rekordowej frekwencji - oko?o 20 tysi?cy widz?w.   wi?cej >>
po godzinie 9.00 na ulicy aria?skiej w ?miglu dosz?o do uszkodzenia rury z gazem. wykonywane by?y tam roboty ziemne. na miejsce wys?ano jednostki psp z ko?ciana oraz ochotnik?w ze ?migla.   wi?cej >>
ponad pi??dziesi?t os?b odda?o krew we wschowie, w ramach akcji spokrewneni s?u?b?. celem og?lnopolskiej inicjatywy jest upami?tnienie ?o?nierzy wykl?tych poprzez podzielenie si? bezcennym lekiem na rzecz chorych i ofiar wypadku.   wi?cej >>
m?odzi koszykarze jamalex polonii 1912 leszno wygrali 66:58 w stargardzie szczeci?skim z tamtejsz? sp?jni? i tym samym awansowali do ?wier?fina?u mistrzostw polski.   wi?cej >>
w sobot? tym razem na parkiecie w wodzis?awiu ?l?skim odb?dzie si? drugi pojedynek pomi?dzy miejscow? olimpi?, a xdemon t?cz? leszno. jego stawk? jest pozostanie w i lidze. czy na tym zako?czy si? ten b?j?   wi?cej >>
oliwier z dubina, pogryziony przez psa dzisiaj ma opu?ci? szpital w ostrowie wielkopolskim. tym samym zako?czy si? pierwszy etap jego leczenia. przed nim jeszcze d?uga rehabilitacja i operacja odtworzenia ucha.   wi?cej >>
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bolds strong 47
b 47
i 0
em 47
Zawartość strony internetowej powinno zawierać więcej niż 250 słów, z stopa tekst / kod jest wyższy niż 20%.
Pozycji używać znaczników (h1, h2, h3, ...), aby określić temat sekcji lub ustępów na stronie, ale zwykle, użyj mniej niż 6 dla każdego tagu pozycje zachować swoją stronę zwięzły.
Styl używać silnych i kursywy znaczniki podkreślić swoje słowa kluczowe swojej stronie, ale nie nadużywać (mniej niż 16 silnych tagi i 16 znaczników kursywy)

Statystyki strony

twitter:title pusty
twitter:description pusty
google+ itemprop=name pusty
Pliki zewnętrzne 60
Pliki CSS 14
Pliki javascript 46
Plik należy zmniejszyć całkowite odwołanie plików (CSS + JavaScript) do 7-8 maksymalnie.

Linki wewnętrzne i zewnętrzne

Linki 871
Linki wewnętrzne 454
Linki zewnętrzne 417
Linki bez atrybutu Title 780
Linki z atrybutem NOFOLLOW 0
Linki - Użyj atrybutu tytuł dla każdego łącza. Nofollow link jest link, który nie pozwala wyszukiwarkom boty zrealizują są odnośniki no follow. Należy zwracać uwagę na ich użytkowania

Linki wewnętrzne

- /
- javascript: graj();
po?ar w sklepie w oczkowicach /content/view/83658/81/
dzia?aj? od dziesi?ciu lat /content/view/83656/80/
festyn rodzinny w wodoci?gach /content/view/83657/79/
oda do rado?ci wybrzmia?a na rynku /content/view/83655/80/
?urawie na podgl?dzie /content/view/83653/80/
- #
- #
najnowsze #
wypadki #
po?ary #
sport #
?u?el #
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
wi?cej... /component/option,com_galerie/itemid,637/
leszno /content/category/3/8/80/
ko?cian /content/category/3/10/79/
gosty? /content/category/3/9/78/
g?ra /content/category/3/12/77/
rawicz /content/category/3/13/81/
wschowa /content/category/3/11/82/
przem?t /content/category/3/131/94/
rozmowy elki /content/category/3/221/150/
felieton adamka /content/category/3/114/663/
blogi /content/category/3/715/670/
towar poszed? z dymem /content/view/83658/81/
po?ar w sklepie w oczkowicach /content/view/83658/81/
- /content/view/83658/81/
rawicz /content/category/3/13/81/
w nocy z soboty na niedziel? spali? si? sklep wielobran?owy w miejscowo?ci oczkowice w gm. miejska g?rka. wi?kszo?? towaru sp?on?a. dochodzenie wyka?e, jaka by?a przyczyna po?aru. /content/view/83658/81/
wi?cej>> /content/view/83658/81/
- /content/view/83658/81/
- /content/view/83658/81/
- /content/view/83658/81/
- /content/view/83658/81/
- /content/view/83658/81/
- /content/view/83658/81/
- /content/view/83658/81/
- /content/view/83658/81/
- /content/view/83658/81/
- /content/view/83658/81/
- /content/view/83658/81/
- /content/view/83658/81/
- /content/view/83658/81/
- /content/view/83658/81/
jubileusz towarzystwa przyjaci? muzeum okr?gowego /content/view/83656/80/
dzia?aj? od dziesi?ciu lat /content/view/83656/80/
- /content/view/83656/80/
leszno /content/category/3/8/80/
jubileusz 10-lecia ?wi?tuje w tym roku towarzystwo przyjaci? muzeum okr?gowego w lesznie. z tej okazji w pi?tek podzi?kowano wszystkim ?yczliwym ludziom, kt?rzy wspieraj? dzia?alno?? stowarzyszenia. uroczysto?ci u?wietni?y wyst?py zespo?u pie?ni i ta?ca „marynia” ze ?wi?ciechowy. /content/view/83656/80/
wi?cej>> /content/view/83656/80/
- /content/view/83656/80/
- /content/view/83656/80/
- /content/view/83656/80/
- /content/view/83656/80/
- /content/view/83656/80/
- /content/view/83656/80/
- /content/view/83656/80/
- /content/view/83656/80/
- /content/view/83656/80/
- /content/view/83656/80/
- /content/view/83656/80/
- /content/view/83656/80/
- /content/view/83656/80/
- /content/view/83656/80/
- /content/view/83656/80/
- /content/view/83656/80/
- /content/view/83656/80/
- /content/view/83656/80/
- /content/view/83656/80/
- /content/view/83656/80/
- /content/view/83656/80/
?wiatowy dzie? wody w ko?cianie /content/view/83657/79/
festyn rodzinny w wodoci?gach /content/view/83657/79/
- /content/view/83657/79/
ko?cian /content/category/3/10/79/
wodoci?gi ko?cia?skie po raz kolejny zaprosi?y mieszka?c?w w swoje progi. w stacji uzdatniania wody przy ul. jesionowej zorganizowano festyn z okazji ?wiatowego dnia wody. mo?na by?o obejrze? sprz?t, zobaczy? pokaz szalonego laboranta, a tak?e zje?? groch?wk?. /content/view/83657/79/
wi?cej>> /content/view/83657/79/
- /content/view/83657/79/
- /content/view/83657/79/
- /content/view/83657/79/
- /content/view/83657/79/
- /content/view/83657/79/
- /content/view/83657/79/
- /content/view/83657/79/
- /content/view/83657/79/
- /content/view/83657/79/
- /content/view/83657/79/
- /content/view/83657/79/
- /content/view/83657/79/
- /content/view/83657/79/
- /content/view/83657/79/
- /content/view/83657/79/
- /content/view/83657/79/
- /content/view/83657/79/
- /content/view/83657/79/
- /content/view/83657/79/
- /content/view/83657/79/
- /content/view/83657/79/
miko?aj: mi?a impreza. /content/view/83657/79/
2 /content/view/83657/79/
komentarze /content/view/83657/79/
akcja leszczy?skiego kodu /content/view/83655/80/
oda do rado?ci wybrzmia?a na rynku /content/view/83655/80/
- /content/view/83655/80/
leszno /content/category/3/8/80/
ponad pi??dziesi?t os?b z flagami unii europejskiej oraz polski pojawi?o si? w sobotnie po?udnie na leszczy?skim rynku. uczestnicy wsp?lnie od?piewali „od? do rado?ci”. z jednej strony uczczono w ten spos?b 60. rocznic? podpisania tzw. traktat?w rzymskich, kt?re stanowi?y podwali?y unii europejskiej. z drugiej, by?a to okazja do wyra?enia swojego niezadowolenia z polityki prowadzonej przez prawo i sprawiedliwo??. /content/view/83655/80/
wi?cej>> /content/view/83655/80/
- /content/view/83655/80/
- /content/view/83655/80/
- /content/view/83655/80/
- /content/view/83655/80/
- /content/view/83655/80/
- /content/view/83655/80/
- /content/view/83655/80/
- /content/view/83655/80/
- /content/view/83655/80/
- /content/view/83655/80/
- /content/view/83655/80/
- /content/view/83655/80/
- /content/view/83655/80/
- /content/view/83655/80/
- /content/view/83655/80/
- /content/view/83655/80/
- /content/view/83655/80/
- /content/view/83655/80/
- /content/view/83655/80/
- /content/view/83655/80/
- /content/view/83655/80/
alfaomega: polska jest tylko jedna, bia?o-czerwona, nie kaczorkowa, nie tuskowa i nie niebieska. /content/view/83655/80/
57 /content/view/83655/80/
komentarze /content/view/83655/80/
gniazdo w kamerce nadle?nictwa w?oszakowice /content/view/83653/80/
?urawie na podgl?dzie /content/view/83653/80/
- /content/view/83653/80/
leszno /content/category/3/8/80/
od czwartku wszyscy mi?o?nicy przyrody mog? ogl?da? w internecie gniazdowanie ?urawi. specjaln? kamerk? zainstalowa?o nadle?nictwo w?oszakowice. - ?uraw jest ptakiem, kt?rego biologi? s?abo znamy - zaznacza nadle?niczy ryszard ?opusiewicz. /content/view/83653/80/
wi?cej>> /content/view/83653/80/
p4: 11:39 nie dzia?a :) /content/view/83653/80/
12 /content/view/83653/80/
komentarze /content/view/83653/80/
farmaceutka wyr?niona drug? statuetk? /content/view/83654/79/
anio? z krzywinia /content/view/83654/79/
- /content/view/83654/79/
ko?cian /content/category/3/10/79/
ma?gorzata banaszak z krzywinia zdoby?a nagrod? anio?a farmacji. krzywinianka znalaz?a si? w gronie dziesi?ciu laureat?w wybranych spo?r?d farmaceut?w z ca?ego kraju. nagroda o tyle wa?na, ?e to pacjenci nominowali swoich ulubionych aptekarzy. /content/view/83654/79/
wi?cej>> /content/view/83654/79/
renata: serdeczne gratulacje. /content/view/83654/79/
9 /content/view/83654/79/
komentarze /content/view/83654/79/
termin do pa?dziernika /content/view/83652/80/
umowa na wilkowice podpisana /content/view/83652/80/
- /content/view/83652/80/
leszno /content/category/3/8/80/
zarz?d dr?g powiatowych podpisa? z firm? strabag umow? na przebudow? ulic dworcowej i ?wi?ciechowskiej w wilkowicach. inwestycja ma by? uko?czona do pa?dziernika. /content/view/83652/80/
wi?cej>> /content/view/83652/80/
izba obrach?nkowa: i w dodatku lokowanie produktu w zak?adce gminnej strony!!!!! ile miesi?cznie gmina lipno inkasuje za t? reklam??! dworek w wyci??kowie znajduje si? na trasie szlaku rowerowego, cicha spokojna okolica obecnie znajd... /content/view/83652/80/
31 /content/view/83652/80/
komentarze /content/view/83652/80/
samorz?dowy menad?er regionu /content/view/83651/77/
burmistrz g?ry w czo??wce rankingu /content/view/83651/77/
- /content/view/83651/77/
g?ra /content/category/3/12/77/
burmistrz g?ry irena krzyszkiewicz znalaz?a si? w pierwszej dziesi?tce rankingu pulsu biznesu na samorz?dowego menad?era regionu. w?r?d 169 os?b w?odarz g?ry znalaz?a si? na dziewi?tym miejscu. badano mi?dzy innymi zarz?dzanie finansami, czy pobudzanie aktywno?ci spo?ecznej. /content/view/83651/77/
wi?cej>> /content/view/83651/77/
- /content/view/83651/77/
- /content/view/83651/77/
- /content/view/83651/77/
ja: jestem tylko ciekawy co za ludzie ten ranking "robia" i na jakich stanowiskach sasiadaja :-) /content/view/83651/77/
55 /content/view/83651/77/
komentarze /content/view/83651/77/
z ko?ciana do g?rki duchownej /content/view/83650/79/
nocna droga krzy?owa /content/view/83650/79/
- /content/view/83650/79/
ko?cian /content/category/3/10/79/
wieczorem 31 marca (pi?tek) z ko?ciana wyruszy ii nocna piesza droga krzy?owa. pielgrzymi pow?druj? dwiema trasami do g?rki duchownej. d?u?sza liczy 42 km, a kr?tsza 32 km. cho? w?dr?wka wydaje si? karko?omna, to w ubieg?ym roku tak? drog? krzy?ow? wybra?o oko?o dziewi??dziesi?ciu os?b. /content/view/83650/79/
wi?cej>> /content/view/83650/79/
!!!: pomodlcie sie o rozum dla rzadzacych i o szybka rewitalizacje polskiego kosciola,bo my-ludzie normalnie i logicznie myslacy-dosc juz mamy wtracania sie polskiej delegatury pseudopanstwa watykanskiego w sprawy naszego zycia. /content/view/83650/79/
5 /content/view/83650/79/
komentarze /content/view/83650/79/
"spotkania z przesz?o?ci?" na urodziny miasta /content/view/83649/78/
o temperamencie gostynianek /content/view/83649/78/
- /content/view/83649/78/
gosty? /content/category/3/9/78/
reaktywacja m?odzie?owego projektu "spotkania z przesz?o?ci?". po rocznej przerwie powsta? pierwszy odcinek z nowego cyklu opowie?ci o dziejach gostynia. tym razem mowa b?dzie o temperamencie gosty?skich kobiet. emisja na urodziny miasta - 1 kwietnia. /content/view/83649/78/
wi?cej>> /content/view/83649/78/
- /content/view/83649/78/
- /content/view/83649/78/
- /content/view/83649/78/
- /content/view/83649/78/
- /content/view/83649/78/
- /content/view/83649/78/
- /content/view/83649/78/
- /content/view/83649/78/
- /content/view/83649/78/
- /content/view/83649/78/
- /content/view/83649/78/
- /content/view/83649/78/
- /content/view/83649/78/
czy to koniec sklep?w z dopalaczami? /content/view/83648/80/
zamkni?te i zaplombowane /content/view/83648/80/
- /content/view/83648/80/
leszno /content/category/3/8/80/
pa?stwowy powiatowy inspektor sanitarny zamkn?? leszczy?skie sklepy z dopalaczami. lokale zosta?y zaplombowane i nie ma do nich wst?pu. to efekt kolejnej kontroli przeprowadzonej przez sanepid i policj?. w lokalach zabezpieczono kilkadziesi?t opakowa? substancji psychoaktywnych. /content/view/83648/80/
wi?cej>> /content/view/83648/80/
do 29 od 25: to mo?e ju? zacznij edukowa? dziecko, a nie czas marnujesz na pisanie w sieci. czyli monopolowe i sklepy z papierosami te? pozamyka? bo na wyci?gni?cie r?ki?!!! tabletkami te? si? mo?e za?pa? i to nie z apteki, ale wyobrazi? sob... /content/view/83648/80/
64 /content/view/83648/80/
komentarze /content/view/83648/80/
borowiak: znamy wielko?? wolnych ?rodk?w /content/view/83647/80/
kilkana?cie milion?w do podzia?u /content/view/83647/80/
- /content/view/83647/80/
leszno /content/category/3/8/80/
znamy ju? wysoko?? wolnych ?rodk?w pozosta?ych po wykonaniu ubieg?orocznego bud?etu - poinformowa? prezydent ?ukasz borowiak. dok?adnej kwoty jeszcze nie poda?, ale przyzna?, ?e to kilkana?cie milion?w z?otych. podzia?em pieni?dzy zajm? si? radni, najprawdopodobniej w kwietniu lub maju. /content/view/83647/80/
wi?cej>> /content/view/83647/80/
do kom.42: wida? ?e? robol bo brak ci obiektywizmu. piechu pyra ma racj?! /content/view/83647/80/
43 /content/view/83647/80/
komentarze /content/view/83647/80/
koncert dedykowany darczy?com /content/view/83646/80/
podaruj u?miech, rado?? i szcz?cie /content/view/83646/80/
- /content/view/83646/80/
leszno /content/category/3/8/80/
leszczy?skie stowarzyszenie dzieciom niepe?nosprawnym zorganizowa?o koncert integracyjny dedykowany wszystkim, kt?rzy wspieraj? dzia?ania stowarzyszenia. organizacja od 23 lat pomaga dzieciom i m?odzie?y z niepe?nosprawno?ci? intelektualn?, nies?ysz?cym i s?abosz?ysz?cym oraz z dysfunkcjami ruchu. na scenie wyst?pili uczniowie psm w lesznie, sp13, zesp? pie?ni i ta?ca marynia, moktoniki, sekcja wokalna ckir we wschowie oraz podopiecnni ?rodowiskowego domu samopomocy w lesznie i specjalnego o?rodka szkolno-wychowawczego we wschowie. /content/view/83646/80/
wi?cej>> /content/view/83646/80/
- /content/view/83646/80/
- /content/view/83646/80/
- /content/view/83646/80/
- /content/view/83646/80/
- /content/view/83646/80/
- /content/view/83646/80/
- /content/view/83646/80/
- /content/view/83646/80/
- /content/view/83646/80/
- /content/view/83646/80/
- /content/view/83646/80/
- /content/view/83646/80/
- /content/view/83646/80/
- /content/view/83646/80/
- /content/view/83646/80/
- /content/view/83646/80/
- /content/view/83646/80/
- /content/view/83646/80/
- /content/view/83646/80/
- /content/view/83646/80/
- /content/view/83646/80/
remont na jednym pasie /content/view/83645/80/
b?d? utrudnienia na wiadukcie /content/view/83645/80/
- /content/view/83645/80/
leszno /content/category/3/8/80/
w sobot? na leszczy?skim wiadukcie pojawi? si? ekipy remontowe. b?d? prowadzi? prace w obr?bie skrzy?owania wiaduktu z ulic? jana paw?a ii, na pasie prowadz?cym do miasta. kierowcy musz? si? liczy? z utrudnieniami w godzinach 7.00-16.00. /content/view/83645/80/
wi?cej>> /content/view/83645/80/
marian: jak w nocy zaczn? remont to b?dziesz pierwszy ?apa? za telefon i marudzi? ?e ha?as i spa? nie mo?esz wi?c zamilcz. guzik w ?yciu si? prac? usmarowa?e? a innym organizujesz co gdzie i kiedy maj? robi?. trzeba zrobi? to trzeba i ju?. /content/view/83645/80/
10 /content/view/83645/80/
komentarze /content/view/83645/80/
chef vs szef w la calmie 24-30 marca /content/view/83641/678/
gulasz kontra strogonow, czyli starcie imperi?w /content/view/83641/678/
- /content/view/83641/678/
chef vs. szef /content/category/91/721/678/
powitanie wiosny w restauracji la calma przy grodzkiej 12 ju? za nami. kucharze waldemar kaniewski i patryk wr?blewski now? por? roku przywitali wiosennymi sa?atkami. lekkie dania jednak na razie odk?adamy na bok - w tym tygodniu zmagania chefa z szefem to bowiem tytaniczny pojedynek dw?ch bardzo m?skich, mi?snych potraw: gulaszu i strogonowa. /content/view/83641/678/
wi?cej>> /content/view/83641/678/
- /content/view/83641/678/
- /content/view/83641/678/
- /content/view/83641/678/
- /content/view/83641/678/
dzi? oficjalne rozstrzygni?cie przetargu na dk 12 /content/view/83644/80/
strabag dosta? kontrakt /content/view/83644/80/
- /content/view/83644/80/
leszno /content/category/3/8/80/
dzi? ostatecznie rozstrzygni?to przetarg na przebudow? krajowej drogi nr 12 w granicach miasta leszna. wygra?a go firma strabag z ofert? 45 milion?w z?otych. -za kilka dni podpiszemy kontrakt, zaproponowali?my rozpocz?cie prac od strony ul. k?kolewskiej - m?wi prezydent ?ukasz borowiak. /content/view/83644/80/
wi?cej>> /content/view/83644/80/
mar: popieram kom 10 !rozpocz?? od zrujnowanej szybownik?w !!! /content/view/83644/80/
23 /content/view/83644/80/
komentarze /content/view/83644/80/
policja szuka motocyklisty /content/view/83643/78/
przerysowa? auto i odjecha? /content/view/83643/78/
- /content/view/83643/78/
gosty? /content/category/3/9/78/
gosty?ska policja szuka motocyklisty, kt?ry w krobi uszkodzi? samoch?d osobowy. do kolizji dosz?o podczas wyprzedzania auta. sprawca przerysowa? bok auta i odjecha? w kierunku rawicza. /content/view/83643/78/
wi?cej>> /content/view/83643/78/
aqq: tak bidaka rozpapral i sie nie polozyl?? szacun dla motocyklisty /content/view/83643/78/
2 /content/view/83643/78/
komentarze /content/view/83643/78/
znamy program dni leszna /content/view/83642/80/
nykiel, ira i thomas anders na stadionie smoczyka /content/view/83642/80/
- /content/view/83642/80/
leszno /content/category/3/8/80/
thomas anders, czyli po?owa s?ynnego duetu modern talking b?dzie g??wn? gwiazd? tegorocznych dni leszna. wyst?pi 19 maja na stadionie smoczyka, obok natalii nykiel i zespo?u ira. miasto spodziewa si? rekordowej frekwencji - oko?o 20 tysi?cy widz?w. /content/view/83642/80/
wi?cej>> /content/view/83642/80/
go?ka: do seby kom.38. podobno przed 12:00 wzros?y obroty w polo i tej fajnej kwiaciarni :) ciebie te? tam widziano a teraz piszesz, ?e dniem kolejnym po sobocie jest poniedzia?ek ( vide czas zamieszczenia mojego postu 25-03-2017 godz.23:22). /content/view/83642/80/
39 /content/view/83642/80/
komentarze /content/view/83642/80/
sytuacja jest opanowana /content/view/83640/79/
uszkodzona rura z gazem /content/view/83640/79/
- /content/view/83640/79/
ko?cian /content/category/3/10/79/
po godzinie 9.00 na ulicy aria?skiej w ?miglu dosz?o do uszkodzenia rury z gazem. wykonywane by?y tam roboty ziemne. na miejsce wys?ano jednostki psp z ko?ciana oraz ochotnik?w ze ?migla. /content/view/83640/79/
wi?cej>> /content/view/83640/79/
zdzichu: nie to zdj?cie /content/view/83640/79/
1 /content/view/83640/79/
komentarze /content/view/83640/79/
akcja "spokrewnieni s?u?b?" /content/view/83639/82/
oddali krew przed komend? policji /content/view/83639/82/
- /content/view/83639/82/
wschowa /content/category/3/11/82/
ponad pi??dziesi?t os?b odda?o krew we wschowie, w ramach akcji spokrewneni s?u?b?. celem og?lnopolskiej inicjatywy jest upami?tnienie ?o?nierzy wykl?tych poprzez podzielenie si? bezcennym lekiem na rzecz chorych i ofiar wypadku. /content/view/83639/82/
wi?cej>> /content/view/83639/82/
- /content/view/83639/82/
- /content/view/83639/82/
- /content/view/83639/82/
- /content/view/83639/82/
- /content/view/83639/82/
- /content/view/83639/82/
- /content/view/83639/82/
- /content/view/83639/82/
- /content/view/83639/82/
- /content/view/83639/82/
- /content/view/83639/82/
- /content/view/83639/82/
- /content/view/83639/82/
- /content/view/83639/82/
- /content/view/83639/82/
- /content/view/83639/82/
- /content/view/83639/82/
- /content/view/83639/82/
- /content/view/83639/82/
- /content/view/83639/82/
- /content/view/83639/82/
do max: zmie? dostawc? lub bierz po?ow? dawki .... /content/view/83639/82/
9 /content/view/83639/82/
komentarze /content/view/83639/82/
6-latek pogryziony przez psa wr?ci do domu /content/view/83638/81/
oliwier wychodzi ze szpitala /content/view/83638/81/
- /content/view/83638/81/
rawicz /content/category/3/13/81/
oliwier z dubina, pogryziony przez psa dzisiaj ma opu?ci? szpital w ostrowie wielkopolskim. tym samym zako?czy si? pierwszy etap jego leczenia. przed nim jeszcze d?uga rehabilitacja i operacja odtworzenia ucha. /content/view/83638/81/
wi?cej>> /content/view/83638/81/
do kom.4.: zgoda,pies nie kieruje si? rozumem,wszyscy to wiedz?.dziecka 6-letniego nie zostawia si? w pobli?u obcego psa./tak,dla psa dziecko by?o obce/tak jak nie zostawia si? dzieci z osob? obc?,bo chocia? cz?owiek kieruje si? rozumem, to i ... /content/view/83638/81/
7 /content/view/83638/81/
komentarze /content/view/83638/81/
/content/view/83637/150/
rozmowy elki /content/category/3/221/150/
platforma chce odzyska? poparcie /content/view/83555/150/
dopalacze - plaga leszna? /content/view/83578/150/
?ycie z zespo?em downa /content/view/83592/150/
- component/option,com_classifieds/itemid,659/
firma og?lnobudowlana z leszna index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165726
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165725
masa? index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165725
aparat kodak index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165724
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165723
suknie ?lubne index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165723
us?ugi monta? ogrodze? index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165722
sprzedawczyni? index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165719
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165718
operator automatu szklarskiego index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165718
kierowca c+e index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165717
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165716
operator w?zka wid?owego index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165716
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165715
?lusarz index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165715
sprzedawczyni? index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165714
kierowca index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165713
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165712
w?zek 3 w 1 index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165712
budownictwo index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165711
zatrudni? fryzjerk? index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165710
kierowca busa do 3, 5 t index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165709
pracownik ds. pomiar?w i produkcji index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165707
zatrudni? kierowce c+e, weekendy w domu index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165706
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165704
planujesz remont ? index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165704
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165703
sprzedam radio samochodowe vordon ht-869 index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165703
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165702
handlowiec do sprzeda?y samochod?w index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165702
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165700
vegas band - muzyka w 100% na ?ywo ! ! ! index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165700
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165699
thuje smaragd - sprzedam w dobrej cenie index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165699
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165697
rower index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165697
operator spycharki. index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165696
operator koparko ?adowarki index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165695
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165694
przyczepa kempingowa index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165694
przyczepa kempingowa index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165692
kierowca kat c+e index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165693
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165691
magazynier index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165691
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165690
zestaw wypoczynkowy zadbany index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165690
kierowca kat.c index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165689
sprzedawca do sklepu od zaraz index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165688
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165686
zatrudni? fryzjerk? z do?wiadczeniem index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165686
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165684
dj profesor - najlepszy na twoj? imprez? index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165684
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165683
dywan index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165683
wyjazd do niemiec - kierowca busa index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165681
potrzebujesz pilnie got?wki zadzwo? index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165682
praca szwecja-brukarz, stolarz index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165680
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165679
zapisz si? na testowanie rower?w merida index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165679
przedsi?biorstwo og?lnobudowlane index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165678
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165677
??ko dzieci?ce index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165677
praca w kontroli jako?ci - od zaraz index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165675
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165676
zatrudnimy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165676
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165674
zatrudnimy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165674
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165673
zatrudnimy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165673
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165672
zatrudnimy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165672
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165671
zatrudnimy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165671
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165670
pracownik/pracownica magazynu index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165670
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165669
operator maszyn index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165669
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165668
praca fizyczna od zaraz na terenie niemi index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165668
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165667
specjalista ds.sprzeda?y index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165667
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165666
specjalista ds.marketingu index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165666
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165665
specjalista ds. ksi?gowo?ci index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165665
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165664
magazynier index.php?option=com_classifieds&task=view&id=165664
- /content/view/83615/663/
koniec koalicji? /content/view/83615/663/
/content/view/83615/663/
felieton adamka /content/category/3/114/663/
po poniedzia?kowej konferencji prasowej pisu pewnie sporo os?b si? zastanawia, czy to ju? koniec koalicji w leszczy?skim samorz?dzie. chcia?oby si? napisa? „koalicji rz?dz?cej”, ale przecie? wszyscy wiedz?, ?e ju? nie rz?dzi ona miastem od paru miesi?cy, kiedy straci?a wi?kszo?? wraz z odej?ciem tak zwanych „radnych niezale?nych”. o czym zreszt? bole?nie si? przekona?a podczas prac nad przyj?ciem bud?etu. teraz mo?na j? nazywa? co najwy?ej „koalicj? popieraj?c? prezydenta”, cho? jak si? okazuje i z koalicj?, i z popieraniem mo?e by? r?nie... /content/view/83615/663/
wi?cej>> /content/view/83615/663/
wyj? pi?y, wyj? /content/view/83522/663/
ego na kopercie /content/view/83446/663/
w bia?ych r?kawiczkach /content/view/83363/663/
refleksje o leszczy?skich instytucjach kultury /content/view/83325/670/
edukacja leszczy?ska a reforma o?wiaty /content/view/83232/670/
smog a sprawa leszczy?ska /content/view/83225/670/
jarmarki s? pstrokate /content/view/83149/670/
dlaczego leszczynianie nie walczyli? /content/view/82836/670/
- radioteka/index.php
wi?cej... /component/option,com_classifieds/itemid,10/

Linki zewnętrzne

"polityce prywatno?ci" http://elka.pl/content/view/63027/
adamkiewicz zdeklasowa? rywali http://sport.elka.pl/rowery/19182-adamkiewicz-zdeklasowal-rywali
biegli dla szymona http://sport.elka.pl/biegi/19181-biegli-dla-szymona
szcz?liwe zako?czenie sezonu http://sport.elka.pl/siatkowka/19180-szczesliwe-zakonczenie-sezonu
26.03. tutaj ka?dy mo?e... gie?da pomys??w http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,12030/itemid,656/
26.03. koncert wiosenny w g?rze http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,11990/itemid,656/
26.03. fogo unia leszno - gkm grudzi?dz http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19159-zuzlowa-niedziela-na-smoczyku
26.03. stare dobre ma??e?stwo w ko?cianie http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,12111/itemid,656/
27.03. klub przedsi?biorczych mam http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,12092/itemid,656/
27.03. spotkania z mieszka?cami na zaborowie http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,12117/itemid,656/
28.03. spotkanie z kultur? fi?sk? http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,12094/itemid,656/
29.03. spotkanie w?a?cicieli i najemc?w star?wki http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,12184/itemid,656/
29.03. spotkanie z mieszka?cami gronowa http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,12118/itemid,656/
31.03-2.04. weekend za p? ceny w ko?cianie http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,12177/itemid,656/
31.03. warsztaty parkour http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,11839/itemid,656/
31.03. spotkanie z krzesimirem d?bskim http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,12215/itemid,656/
wi?cej... http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/itemid,656/
zderzenie aut na ulicy pozna?skiej w gostyniu http://elka.pl/content/view/83625/78/
domino na pozna?skiej http://elka.pl/content/view/83623/80/
wypadek w godurowie http://elka.pl/content/view/83583/78/
po?ar na z?omowisku w przysiece polskiej http://elka.pl/content/view/83346/79/
po?ar mieszkania w g?rze http://elka.pl/content/view/83285/77/
8 gala ?lubna w lesznie http://elka.pl/content/view/83261/80/
- http://sport.elka.pl/biegi/19181-biegli-dla-szymona
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19180-szczesliwe-zakonczenie-sezonu
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19179-pawlicki-i-zmarzlik-zrobili-show
biegali na bie?niach dla szymona http://sport.elka.pl/biegi/19181-biegli-dla-szymona
turniej m?odzika uks 9 leszno http://sport.elka.pl/siatkowka/19180-szczesliwe-zakonczenie-sezonu
speedway best pairs cup w toruniu http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19179-pawlicki-i-zmarzlik-zrobili-show
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19179-pawlicki-i-zmarzlik-zrobili-show
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19159-zuzlowa-niedziela-na-smoczyku
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19137-piatkowy-trening-bez-pedersena
speedway best pairs cup w toruniu http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19179-pawlicki-i-zmarzlik-zrobili-show
wtorkowy trening fogo unii leszno http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19159-zuzlowa-niedziela-na-smoczyku
trening fogo unii leszno http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19137-piatkowy-trening-bez-pedersena
szukaj http://elka.pl/component/option,com_search/itemid,601/
kina http://elka.pl/component/option,com_kino/itemid,640/
co-gdzie-kiedy? http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/itemid,656/
galerie foto http://elka.pl/component/option,com_galerie/itemid,637/
og?oszenia http://elka.pl/component/option,com_classifieds/itemid,659/
konkursy http://elka.pl/content/category/97/647/499/
reklama http://elka.pl/content/category/3/155/633/
elka.tv http://elka.tv/
moto http://moto.elka.pl
dom http://dom.elka.pl
na ryby http://ryby.elka.pl
sport.elka.pl http://sport.elka.pl
1% http://elka.pl/component/option,com_jedenprocent/itemid,630/
frekwencyjny rekord w trzebani http://sport.elka.pl/rowery/19182-adamkiewicz-zdeklasowal-rywali
adamkiewicz zdeklasowa? rywali http://sport.elka.pl/rowery/19182-adamkiewicz-zdeklasowal-rywali
- http://sport.elka.pl/rowery/19182-adamkiewicz-zdeklasowal-rywali
sport http://sport.elka.pl/rowery/19182-adamkiewicz-zdeklasowal-rywali
w trzebani zainaugurowano tegoroczn? edycj? leszczy?skiej ligi rowerowej. w zawodach wzi?a udzia? rekordowa liczba 371 zawodnik?w. na dystansie mega (49 kilometr?w) bezkonkurencyjny by? adam adamkiewicz z klubu real 64-sto. http://sport.elka.pl/rowery/19182-adamkiewicz-zdeklasowal-rywali
wi?cej>> http://sport.elka.pl/rowery/19182-adamkiewicz-zdeklasowal-rywali
- http://sport.elka.pl/rowery/19182-adamkiewicz-zdeklasowal-rywali
- http://sport.elka.pl/rowery/19182-adamkiewicz-zdeklasowal-rywali
- http://sport.elka.pl/rowery/19182-adamkiewicz-zdeklasowal-rywali
- http://sport.elka.pl/rowery/19182-adamkiewicz-zdeklasowal-rywali
- http://sport.elka.pl/rowery/19182-adamkiewicz-zdeklasowal-rywali
- http://sport.elka.pl/rowery/19182-adamkiewicz-zdeklasowal-rywali
- http://sport.elka.pl/rowery/19182-adamkiewicz-zdeklasowal-rywali
- http://sport.elka.pl/rowery/19182-adamkiewicz-zdeklasowal-rywali
- http://sport.elka.pl/rowery/19182-adamkiewicz-zdeklasowal-rywali
- http://sport.elka.pl/rowery/19182-adamkiewicz-zdeklasowal-rywali
- http://sport.elka.pl/rowery/19182-adamkiewicz-zdeklasowal-rywali
- http://sport.elka.pl/rowery/19182-adamkiewicz-zdeklasowal-rywali
- http://sport.elka.pl/rowery/19182-adamkiewicz-zdeklasowal-rywali
- http://sport.elka.pl/rowery/19182-adamkiewicz-zdeklasowal-rywali
- http://sport.elka.pl/rowery/19182-adamkiewicz-zdeklasowal-rywali
- http://sport.elka.pl/rowery/19182-adamkiewicz-zdeklasowal-rywali
- http://sport.elka.pl/rowery/19182-adamkiewicz-zdeklasowal-rywali
- http://sport.elka.pl/rowery/19182-adamkiewicz-zdeklasowal-rywali
- http://sport.elka.pl/rowery/19182-adamkiewicz-zdeklasowal-rywali
- http://sport.elka.pl/rowery/19182-adamkiewicz-zdeklasowal-rywali
- http://sport.elka.pl/rowery/19182-adamkiewicz-zdeklasowal-rywali
pomoc choremu kibicowi http://sport.elka.pl/biegi/19181-biegli-dla-szymona
biegli dla szymona http://sport.elka.pl/biegi/19181-biegli-dla-szymona
- http://sport.elka.pl/biegi/19181-biegli-dla-szymona
sport http://sport.elka.pl/biegi/19181-biegli-dla-szymona
w do?? osobliwy spos?b, bo biegiem na bie?ni, starali si? pom?c walcz?cemu z chorob? nowotworow? szymonowi skorupi?skiemu, kibice leszczy?skich byk?w, przyjaciele, znajomi i osoby, kt?re odpowiedzia?y na ten apel. http://sport.elka.pl/biegi/19181-biegli-dla-szymona
wi?cej>> http://sport.elka.pl/biegi/19181-biegli-dla-szymona
- http://sport.elka.pl/biegi/19181-biegli-dla-szymona
- http://sport.elka.pl/biegi/19181-biegli-dla-szymona
- http://sport.elka.pl/biegi/19181-biegli-dla-szymona
- http://sport.elka.pl/biegi/19181-biegli-dla-szymona
- http://sport.elka.pl/biegi/19181-biegli-dla-szymona
- http://sport.elka.pl/biegi/19181-biegli-dla-szymona
- http://sport.elka.pl/biegi/19181-biegli-dla-szymona
- http://sport.elka.pl/biegi/19181-biegli-dla-szymona
- http://sport.elka.pl/biegi/19181-biegli-dla-szymona
- http://sport.elka.pl/biegi/19181-biegli-dla-szymona
- http://sport.elka.pl/biegi/19181-biegli-dla-szymona
- http://sport.elka.pl/biegi/19181-biegli-dla-szymona
- http://sport.elka.pl/biegi/19181-biegli-dla-szymona
- http://sport.elka.pl/biegi/19181-biegli-dla-szymona
biegacz: a gdzie pseudo g?iness!!!! wstyd mu na bie?ni? wr?ci?? http://sport.elka.pl/biegi/19181-biegli-dla-szymona
2 http://sport.elka.pl/biegi/19181-biegli-dla-szymona
komentarze http://sport.elka.pl/biegi/19181-biegli-dla-szymona
turniej dla tygrysów http://sport.elka.pl/siatkowka/19180-szczesliwe-zakonczenie-sezonu
szcz?liwe zako?czenie sezonu http://sport.elka.pl/siatkowka/19180-szczesliwe-zakonczenie-sezonu
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19180-szczesliwe-zakonczenie-sezonu
sport http://sport.elka.pl/siatkowka/19180-szczesliwe-zakonczenie-sezonu
m?odzicy uks 9 leszno zako?czyli sw?j debiutancki sezon na si?dmym miejscu ligi wielkopolski. ostatni turniej decyduj?cy o miejscach 7-9 odby? si? w lesznie. m?odzi siatkarze podejmowali dru?yny z krotoszyna i poznania. http://sport.elka.pl/siatkowka/19180-szczesliwe-zakonczenie-sezonu
wi?cej>> http://sport.elka.pl/siatkowka/19180-szczesliwe-zakonczenie-sezonu
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19180-szczesliwe-zakonczenie-sezonu
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19180-szczesliwe-zakonczenie-sezonu
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19180-szczesliwe-zakonczenie-sezonu
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19180-szczesliwe-zakonczenie-sezonu
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19180-szczesliwe-zakonczenie-sezonu
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19180-szczesliwe-zakonczenie-sezonu
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19180-szczesliwe-zakonczenie-sezonu
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19180-szczesliwe-zakonczenie-sezonu
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19180-szczesliwe-zakonczenie-sezonu
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19180-szczesliwe-zakonczenie-sezonu
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19180-szczesliwe-zakonczenie-sezonu
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19180-szczesliwe-zakonczenie-sezonu
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19180-szczesliwe-zakonczenie-sezonu
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19180-szczesliwe-zakonczenie-sezonu
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19180-szczesliwe-zakonczenie-sezonu
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19180-szczesliwe-zakonczenie-sezonu
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19180-szczesliwe-zakonczenie-sezonu
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19180-szczesliwe-zakonczenie-sezonu
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19180-szczesliwe-zakonczenie-sezonu
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19180-szczesliwe-zakonczenie-sezonu
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19180-szczesliwe-zakonczenie-sezonu
sezon w polsce rozpocz?ty http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19179-pawlicki-i-zmarzlik-zrobili-show
pawlicki i zmarzlik zrobili show http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19179-pawlicki-i-zmarzlik-zrobili-show
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19179-pawlicki-i-zmarzlik-zrobili-show
?u?el http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19179-pawlicki-i-zmarzlik-zrobili-show
ekipa fogo power wygra?a pierwsz? tegoroczn? ods?on? speedway best pairs cup. piotr pawlicki oraz bartosz zmarzlik w finale pokonali boll team, czyli jasona doyla i maxa fricke. wiecz?r w toruniu by? ch?odny, ale temperatura emocji ca?kiem wysoka. cho? to dopiero pocz?tek sezonu, to wi?kszo?? ?u?lowc?w rywalizuj?cych na motoarenie prezentuje ju? ?wietn? dyspozycj?. http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19179-pawlicki-i-zmarzlik-zrobili-show
wi?cej>> http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19179-pawlicki-i-zmarzlik-zrobili-show
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19179-pawlicki-i-zmarzlik-zrobili-show
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19179-pawlicki-i-zmarzlik-zrobili-show
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19179-pawlicki-i-zmarzlik-zrobili-show
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19179-pawlicki-i-zmarzlik-zrobili-show
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19179-pawlicki-i-zmarzlik-zrobili-show
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19179-pawlicki-i-zmarzlik-zrobili-show
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19179-pawlicki-i-zmarzlik-zrobili-show
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19179-pawlicki-i-zmarzlik-zrobili-show
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19179-pawlicki-i-zmarzlik-zrobili-show
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19179-pawlicki-i-zmarzlik-zrobili-show
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19179-pawlicki-i-zmarzlik-zrobili-show
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19179-pawlicki-i-zmarzlik-zrobili-show
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19179-pawlicki-i-zmarzlik-zrobili-show
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19179-pawlicki-i-zmarzlik-zrobili-show
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19179-pawlicki-i-zmarzlik-zrobili-show
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19179-pawlicki-i-zmarzlik-zrobili-show
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19179-pawlicki-i-zmarzlik-zrobili-show
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19179-pawlicki-i-zmarzlik-zrobili-show
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19179-pawlicki-i-zmarzlik-zrobili-show
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19179-pawlicki-i-zmarzlik-zrobili-show
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19179-pawlicki-i-zmarzlik-zrobili-show
romek: fogo ma duzo power?w http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19179-pawlicki-i-zmarzlik-zrobili-show
3 http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19179-pawlicki-i-zmarzlik-zrobili-show
komentarze http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19179-pawlicki-i-zmarzlik-zrobili-show
dobre wie?ci z p?ocka http://sport.elka.pl/pilka-reczna/19177-real-astromal-pokonuje-orlen-wisle-ii
real astromal pokonuje orlen wis?? ii http://sport.elka.pl/pilka-reczna/19177-real-astromal-pokonuje-orlen-wisle-ii
- http://sport.elka.pl/pilka-reczna/19177-real-astromal-pokonuje-orlen-wisle-ii
sport http://sport.elka.pl/pilka-reczna/19177-real-astromal-pokonuje-orlen-wisle-ii
wygran? 34:32 pierwszoligowych pi?karzy r?cznych realu astromalu leszno zako?czy?o si? dzisiejsze wyjazdowe spotkanie w p?ocku z tamtejszym zespo?em orlenem wis?? ii. http://sport.elka.pl/pilka-reczna/19177-real-astromal-pokonuje-orlen-wisle-ii
wi?cej>> http://sport.elka.pl/pilka-reczna/19177-real-astromal-pokonuje-orlen-wisle-ii
kochaj?ca ko?cianianka: serce i umys? si? cieszy jak czyta si? takie doniesienia.mimo, ?e p?na godzina, ogromne gratulacje.syn dzwoni? do mnie, lecz ja zapracowana nie odebra?am tak wa?nej wiadomo?ci. gratuluj?, jestem dumna z was. w sobot? d... http://sport.elka.pl/pilka-reczna/19177-real-astromal-pokonuje-orlen-wisle-ii
1 http://sport.elka.pl/pilka-reczna/19177-real-astromal-pokonuje-orlen-wisle-ii
komentarze http://sport.elka.pl/pilka-reczna/19177-real-astromal-pokonuje-orlen-wisle-ii
sps s?upca - uks 9 leszno 3:0 http://sport.elka.pl/siatkowka/19178-rywal-okazal-sie-skuteczniejszy
rywal okaza? si? skuteczniejszy http://sport.elka.pl/siatkowka/19178-rywal-okazal-sie-skuteczniejszy
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19178-rywal-okazal-sie-skuteczniejszy
sport http://sport.elka.pl/siatkowka/19178-rywal-okazal-sie-skuteczniejszy
w pierwszym meczu fina?owym siatkarze uks 9 leszno ulegli gospodarzom 3:0. jedynie w drugim secie leszczynianie postawili si? miejscowym. za tydzie? dru?yna z s?upcy przyjedzie na rewan? do leszna z solidn? zaliczk? na koncie. http://sport.elka.pl/siatkowka/19178-rywal-okazal-sie-skuteczniejszy
wi?cej>> http://sport.elka.pl/siatkowka/19178-rywal-okazal-sie-skuteczniejszy
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19178-rywal-okazal-sie-skuteczniejszy
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19178-rywal-okazal-sie-skuteczniejszy
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19178-rywal-okazal-sie-skuteczniejszy
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19178-rywal-okazal-sie-skuteczniejszy
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19178-rywal-okazal-sie-skuteczniejszy
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19178-rywal-okazal-sie-skuteczniejszy
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19178-rywal-okazal-sie-skuteczniejszy
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19178-rywal-okazal-sie-skuteczniejszy
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19178-rywal-okazal-sie-skuteczniejszy
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19178-rywal-okazal-sie-skuteczniejszy
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19178-rywal-okazal-sie-skuteczniejszy
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19178-rywal-okazal-sie-skuteczniejszy
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19178-rywal-okazal-sie-skuteczniejszy
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19178-rywal-okazal-sie-skuteczniejszy
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19178-rywal-okazal-sie-skuteczniejszy
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19178-rywal-okazal-sie-skuteczniejszy
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19178-rywal-okazal-sie-skuteczniejszy
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19178-rywal-okazal-sie-skuteczniejszy
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19178-rywal-okazal-sie-skuteczniejszy
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19178-rywal-okazal-sie-skuteczniejszy
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19178-rywal-okazal-sie-skuteczniejszy
meczu z perfect? nie b?dzie http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19176-walkower-dla-ks-futsal-leszno
walkower dla ks futsal leszno http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19176-walkower-dla-ks-futsal-leszno
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19176-walkower-dla-ks-futsal-leszno
sport http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19176-walkower-dla-ks-futsal-leszno
nie dojdzie do zaplanowanego na dzi? meczu ii ligi futsalu pomi?dzy ks futsal leszno a perfect? z?ot?w. go?cie w ten sobotni wiecz?r w leszczy?skim trapezie nie pojawili si?. http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19176-walkower-dla-ks-futsal-leszno
wi?cej>> http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19176-walkower-dla-ks-futsal-leszno
fela: nie karac zlotowa ! http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19176-walkower-dla-ks-futsal-leszno
1 http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19176-walkower-dla-ks-futsal-leszno
komentarze http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19176-walkower-dla-ks-futsal-leszno
polonia 1912 leszno – rawia rawicz 1:2 http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19175-rawia-znowu-lepsza
rawia znowu lepsza http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19175-rawia-znowu-lepsza
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19175-rawia-znowu-lepsza
sport http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19175-rawia-znowu-lepsza
trener jerzy radojewski i jego pi?karze maj? patent na poloni?. po raz trzeci z rz?du pokonali leszczy?ski zesp? w stosunku 2:1. w sobotnie popo?udnie w lesznie bardzo szybko zdobyli bramk? i nie dali sobie odebra? zwyci?stwa. http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19175-rawia-znowu-lepsza
wi?cej>> http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19175-rawia-znowu-lepsza
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19175-rawia-znowu-lepsza
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19175-rawia-znowu-lepsza
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19175-rawia-znowu-lepsza
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19175-rawia-znowu-lepsza
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19175-rawia-znowu-lepsza
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19175-rawia-znowu-lepsza
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19175-rawia-znowu-lepsza
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19175-rawia-znowu-lepsza
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19175-rawia-znowu-lepsza
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19175-rawia-znowu-lepsza
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19175-rawia-znowu-lepsza
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19175-rawia-znowu-lepsza
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19175-rawia-znowu-lepsza
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19175-rawia-znowu-lepsza
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19175-rawia-znowu-lepsza
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19175-rawia-znowu-lepsza
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19175-rawia-znowu-lepsza
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19175-rawia-znowu-lepsza
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19175-rawia-znowu-lepsza
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19175-rawia-znowu-lepsza
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19175-rawia-znowu-lepsza
xdemon t?cza minimalnie przegrywa w wodzis?awiu http://sport.elka.pl/koszykowka/19174-potrzebny-bedzie-trzeci-mecz
potrzebny b?dzie trzeci mecz http://sport.elka.pl/koszykowka/19174-potrzebny-bedzie-trzeci-mecz
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19174-potrzebny-bedzie-trzeci-mecz
sport http://sport.elka.pl/koszykowka/19174-potrzebny-bedzie-trzeci-mecz
niestety walcz?ce o utrzymanie w i lidze koszykarki xdemon t?czy leszno przegra?y w wodzis?awiu ?l?skim z tamtejsz? olimpi? 72:74 i o tym, kt?ry z zespo??w ostatecznie spadnie, zadecyduje ostatnie, trzecie spotkanie, kt?re za tydzie? ob?dzie si? na parkiecie leszczy?skiego trapezu. http://sport.elka.pl/koszykowka/19174-potrzebny-bedzie-trzeci-mecz
wi?cej>> http://sport.elka.pl/koszykowka/19174-potrzebny-bedzie-trzeci-mecz
adam: szkoda, ?e dzi? si? nie uda?o. ale za tydzie? b?dzie lepiej. teraz wida?, ?e za za pora?ki nie by?e winne zawodniczki lecz trener bara?ski. szkoda, ?e tak d?ugo tu zago?ci?. i co na to pan tj? http://sport.elka.pl/koszykowka/19174-potrzebny-bedzie-trzeci-mecz
3 http://sport.elka.pl/koszykowka/19174-potrzebny-bedzie-trzeci-mecz
komentarze http://sport.elka.pl/koszykowka/19174-potrzebny-bedzie-trzeci-mecz
biofarm basket pozna? – jamalex polonia leszna 67:68 http://sport.elka.pl/koszykowka/19173-pasjonujacy-poscig-i-rzut-zwyciestwa
pasjonuj?cy po?cig i rzut zwyci?stwa http://sport.elka.pl/koszykowka/19173-pasjonujacy-poscig-i-rzut-zwyciestwa
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19173-pasjonujacy-poscig-i-rzut-zwyciestwa
sport http://sport.elka.pl/koszykowka/19173-pasjonujacy-poscig-i-rzut-zwyciestwa
po pierwszej kwarcie leszczy?scy koszykarze byli bardzo daleko od wygranej. w dw?ch kolejnych uda?o im si? toczy? wyr?wnany b?j, a w ostatniej odwr?cili losy meczu. to by? thriller z happy endem. na 5 sekund przed ko?cem tomasz st?pie? trafi? za 3 i jamalex polonia pokona?a biofarm basket 68:67. http://sport.elka.pl/koszykowka/19173-pasjonujacy-poscig-i-rzut-zwyciestwa
wi?cej>> http://sport.elka.pl/koszykowka/19173-pasjonujacy-poscig-i-rzut-zwyciestwa
jan z wolnej wsi wilkowice: i w pompce mam brak "lesznian" w sk?adzie.... http://sport.elka.pl/koszykowka/19173-pasjonujacy-poscig-i-rzut-zwyciestwa
7 http://sport.elka.pl/koszykowka/19173-pasjonujacy-poscig-i-rzut-zwyciestwa
komentarze http://sport.elka.pl/koszykowka/19173-pasjonujacy-poscig-i-rzut-zwyciestwa
w anglii trudna, ?u?lowa wiosna http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19172-jezdzili-dla-kolegi-z-toru
je?dzili dla kolegi z toru http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19172-jezdzili-dla-kolegi-z-toru
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19172-jezdzili-dla-kolegi-z-toru
?u?el http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19172-jezdzili-dla-kolegi-z-toru
na torze w angielskim poole rozegrano turniej, z kt?rego doch?d przeznaczony zostanie na konto darcy warda australijczyka, kt?ry po wypadku na torze w zielonej g?rze porusza si? na w?zku. w imprezie wzi?li udzia? ?u?lowcy z naszego regionu. niestety zawody zako?czono po dw?ch seriach start?w. http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19172-jezdzili-dla-kolegi-z-toru
wi?cej>> http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19172-jezdzili-dla-kolegi-z-toru
nie maj? toru, ale maj? wyniki http://sport.elka.pl/motoryzacja/kartingi/19171-kartingowcy-z-al-u-prezydenta
kartingowcy z al u prezydenta http://sport.elka.pl/motoryzacja/kartingi/19171-kartingowcy-z-al-u-prezydenta
- http://sport.elka.pl/motoryzacja/kartingi/19171-kartingowcy-z-al-u-prezydenta
sport http://sport.elka.pl/motoryzacja/kartingi/19171-kartingowcy-z-al-u-prezydenta
w miejskim ratuszu prezydent leszna ?ukasz borowiak spotka? si? z m?odymi kartingowcami reprezentuj?cymi automobilklub leszczy?ski. mo?na o nich powiedzie?, ?e nie maj? w?asnego toru, ale maj? wyniki. http://sport.elka.pl/motoryzacja/kartingi/19171-kartingowcy-z-al-u-prezydenta
wi?cej>> http://sport.elka.pl/motoryzacja/kartingi/19171-kartingowcy-z-al-u-prezydenta
- http://sport.elka.pl/motoryzacja/kartingi/19171-kartingowcy-z-al-u-prezydenta
- http://sport.elka.pl/motoryzacja/kartingi/19171-kartingowcy-z-al-u-prezydenta
- http://sport.elka.pl/motoryzacja/kartingi/19171-kartingowcy-z-al-u-prezydenta
- http://sport.elka.pl/motoryzacja/kartingi/19171-kartingowcy-z-al-u-prezydenta
- http://sport.elka.pl/motoryzacja/kartingi/19171-kartingowcy-z-al-u-prezydenta
- http://sport.elka.pl/motoryzacja/kartingi/19171-kartingowcy-z-al-u-prezydenta
- http://sport.elka.pl/motoryzacja/kartingi/19171-kartingowcy-z-al-u-prezydenta
- http://sport.elka.pl/motoryzacja/kartingi/19171-kartingowcy-z-al-u-prezydenta
- http://sport.elka.pl/motoryzacja/kartingi/19171-kartingowcy-z-al-u-prezydenta
- http://sport.elka.pl/motoryzacja/kartingi/19171-kartingowcy-z-al-u-prezydenta
- http://sport.elka.pl/motoryzacja/kartingi/19171-kartingowcy-z-al-u-prezydenta
- http://sport.elka.pl/motoryzacja/kartingi/19171-kartingowcy-z-al-u-prezydenta
- http://sport.elka.pl/motoryzacja/kartingi/19171-kartingowcy-z-al-u-prezydenta
- http://sport.elka.pl/motoryzacja/kartingi/19171-kartingowcy-z-al-u-prezydenta
- http://sport.elka.pl/motoryzacja/kartingi/19171-kartingowcy-z-al-u-prezydenta
- http://sport.elka.pl/motoryzacja/kartingi/19171-kartingowcy-z-al-u-prezydenta
- http://sport.elka.pl/motoryzacja/kartingi/19171-kartingowcy-z-al-u-prezydenta
- http://sport.elka.pl/motoryzacja/kartingi/19171-kartingowcy-z-al-u-prezydenta
- http://sport.elka.pl/motoryzacja/kartingi/19171-kartingowcy-z-al-u-prezydenta
- http://sport.elka.pl/motoryzacja/kartingi/19171-kartingowcy-z-al-u-prezydenta
- http://sport.elka.pl/motoryzacja/kartingi/19171-kartingowcy-z-al-u-prezydenta
aurora: pan przezs pawel powinien sie starac o nowy tor w lesznie .byl juz kiedys prezesem klubu w piwnicy ,wiec ma zdolnosci organizatorskie.powinien sie wiecej starac. http://sport.elka.pl/motoryzacja/kartingi/19171-kartingowcy-z-al-u-prezydenta
5 http://sport.elka.pl/motoryzacja/kartingi/19171-kartingowcy-z-al-u-prezydenta
komentarze http://sport.elka.pl/motoryzacja/kartingi/19171-kartingowcy-z-al-u-prezydenta
lipno stolic? warcabów http://sport.elka.pl/szachy-warcaby/warcaby/19169-druzynowe-sukcesy-uks-roszady
dru?ynowe sukcesy uks roszady http://sport.elka.pl/szachy-warcaby/warcaby/19169-druzynowe-sukcesy-uks-roszady
- http://sport.elka.pl/szachy-warcaby/warcaby/19169-druzynowe-sukcesy-uks-roszady
sport http://sport.elka.pl/szachy-warcaby/warcaby/19169-druzynowe-sukcesy-uks-roszady
cztery z?ote, dwa srebrne i dwa br?zowe medale wywalczyli zawodnicy uks roszady lipno w ix dru?ynowych mistrzostwach polski junior?w w warcabach. teraz m?odzi oraz starsi gracze rywalizuj? w mistrzostwach indywidualnych. http://sport.elka.pl/szachy-warcaby/warcaby/19169-druzynowe-sukcesy-uks-roszady
wi?cej>> http://sport.elka.pl/szachy-warcaby/warcaby/19169-druzynowe-sukcesy-uks-roszady
- http://sport.elka.pl/szachy-warcaby/warcaby/19169-druzynowe-sukcesy-uks-roszady
- http://sport.elka.pl/szachy-warcaby/warcaby/19169-druzynowe-sukcesy-uks-roszady
- http://sport.elka.pl/szachy-warcaby/warcaby/19169-druzynowe-sukcesy-uks-roszady
- http://sport.elka.pl/szachy-warcaby/warcaby/19169-druzynowe-sukcesy-uks-roszady
- http://sport.elka.pl/szachy-warcaby/warcaby/19169-druzynowe-sukcesy-uks-roszady
- http://sport.elka.pl/szachy-warcaby/warcaby/19169-druzynowe-sukcesy-uks-roszady
- http://sport.elka.pl/szachy-warcaby/warcaby/19169-druzynowe-sukcesy-uks-roszady
- http://sport.elka.pl/szachy-warcaby/warcaby/19169-druzynowe-sukcesy-uks-roszady
- http://sport.elka.pl/szachy-warcaby/warcaby/19169-druzynowe-sukcesy-uks-roszady
- http://sport.elka.pl/szachy-warcaby/warcaby/19169-druzynowe-sukcesy-uks-roszady
- http://sport.elka.pl/szachy-warcaby/warcaby/19169-druzynowe-sukcesy-uks-roszady
- http://sport.elka.pl/szachy-warcaby/warcaby/19169-druzynowe-sukcesy-uks-roszady
- http://sport.elka.pl/szachy-warcaby/warcaby/19169-druzynowe-sukcesy-uks-roszady
- http://sport.elka.pl/szachy-warcaby/warcaby/19169-druzynowe-sukcesy-uks-roszady
- http://sport.elka.pl/szachy-warcaby/warcaby/19169-druzynowe-sukcesy-uks-roszady
- http://sport.elka.pl/szachy-warcaby/warcaby/19169-druzynowe-sukcesy-uks-roszady
- http://sport.elka.pl/szachy-warcaby/warcaby/19169-druzynowe-sukcesy-uks-roszady
- http://sport.elka.pl/szachy-warcaby/warcaby/19169-druzynowe-sukcesy-uks-roszady
- http://sport.elka.pl/szachy-warcaby/warcaby/19169-druzynowe-sukcesy-uks-roszady
- http://sport.elka.pl/szachy-warcaby/warcaby/19169-druzynowe-sukcesy-uks-roszady
- http://sport.elka.pl/szachy-warcaby/warcaby/19169-druzynowe-sukcesy-uks-roszady
modlitwy o pomy?lno?? na torze http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19168-msza-swieta-na-poczatek-sezonu
msza ?wi?ta na pocz?tek sezonu http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19168-msza-swieta-na-poczatek-sezonu
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19168-msza-swieta-na-poczatek-sezonu
?u?el http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19168-msza-swieta-na-poczatek-sezonu
od niedzielnej mszy ?wi?tej rozpocznie si? sezon ?u?lowy w lesznie. to ju? taka tradycja modlitw o pomy?lno?? na torze i bezpieczn? jazd?. http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19168-msza-swieta-na-poczatek-sezonu
wi?cej>> http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19168-msza-swieta-na-poczatek-sezonu
saturn day: to bezboznicy w sobot? pojechali?
iranie ze ?mierci? w imi? najwy?szego.
http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19168-msza-swieta-na-poczatek-sezonu
6 http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19168-msza-swieta-na-poczatek-sezonu
komentarze http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19168-msza-swieta-na-poczatek-sezonu
polonia podejmie rawi? http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19170-mecz-dobrych-znajomych
mecz dobrych znajomych http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19170-mecz-dobrych-znajomych
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19170-mecz-dobrych-znajomych
sport http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19170-mecz-dobrych-znajomych
ciekawie zapowiada si? pierwszy w tym roku ligowy pojedynek pi?karzy polonii leszno przed w?asn? publiczno?ci?. ekipa waldemara j?drusiaka podejmie w sobotnie popo?udnie rawi? rawicz. na strzeleck? znowu zawita trener jerzy radojewski i kilku zawodnik?w broni?cych w przesz?o?ci barw polonii. http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19170-mecz-dobrych-znajomych
wi?cej>> http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19170-mecz-dobrych-znajomych
wygrali ze spójni? http://sport.elka.pl/koszykowka/19167-zagraja-w-cwiercfinale
zagraj? w ?wier?finale http://sport.elka.pl/koszykowka/19167-zagraja-w-cwiercfinale
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19167-zagraja-w-cwiercfinale
sport http://sport.elka.pl/koszykowka/19167-zagraja-w-cwiercfinale
m?odzi koszykarze jamalex polonii 1912 leszno wygrali 66:58 w stargardzie szczeci?skim z tamtejsz? sp?jni? i tym samym awansowali do ?wier?fina?u mistrzostw polski. http://sport.elka.pl/koszykowka/19167-zagraja-w-cwiercfinale
wi?cej>> http://sport.elka.pl/koszykowka/19167-zagraja-w-cwiercfinale
max: w roku 2019 zobaczymy jak? to wspania?? robot? wykona? p.kaszuba w grupach m?odzie?owych. wynik jest jeden w?asnych wychowank?w nie b?dzie. proces szkolenia to 7-8 lat je?li si? trafi ch?opc?w takich jak a.bogucki t.?ele?niak a. nawrocki ... http://sport.elka.pl/koszykowka/19167-zagraja-w-cwiercfinale
10 http://sport.elka.pl/koszykowka/19167-zagraja-w-cwiercfinale
komentarze http://sport.elka.pl/koszykowka/19167-zagraja-w-cwiercfinale
to ostatni bój? http://sport.elka.pl/koszykowka/19166-2017-03-24-07-20-41
koszykarki xdemon t?czy walcz? o i lig? http://sport.elka.pl/koszykowka/19166-2017-03-24-07-20-41
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19166-2017-03-24-07-20-41
sport http://sport.elka.pl/koszykowka/19166-2017-03-24-07-20-41
w sobot? tym razem na parkiecie w wodzis?awiu ?l?skim odb?dzie si? drugi pojedynek pomi?dzy miejscow? olimpi?, a xdemon t?cz? leszno. jego stawk? jest pozostanie w i lidze. czy na tym zako?czy si? ten b?j? http://sport.elka.pl/koszykowka/19166-2017-03-24-07-20-41
wi?cej>> http://sport.elka.pl/koszykowka/19166-2017-03-24-07-20-41
2 http://elka.pl/index.php?&limit=38&limitstart=38
3 http://elka.pl/index.php?&limit=38&limitstart=76
4 http://elka.pl/index.php?&limit=38&limitstart=114
5 http://elka.pl/index.php?&limit=38&limitstart=152
6 http://elka.pl/index.php?&limit=38&limitstart=190
7 http://elka.pl/index.php?&limit=38&limitstart=228
8 http://elka.pl/index.php?&limit=38&limitstart=266
9 http://elka.pl/index.php?&limit=38&limitstart=304
10 http://elka.pl/index.php?&limit=38&limitstart=342
nast.  » http://elka.pl/index.php?&limit=38&limitstart=38
koniec »» http://elka.pl/index.php?&limit=38&limitstart=52630
?urawie na podgl?dzie http://elka.pl/content/view/83653/80/
oda do rado?ci wybrzmia?a na rynku http://elka.pl/content/view/83655/80/
zamkni?te i zaplombowane http://elka.pl/content/view/83648/80/
anio? z krzywinia http://elka.pl/content/view/83654/79/
wybieramy metamorfoz? roku http://elka.pl/content/view/83585/80/
wybieramy metamorfoz? roku http://elka.pl/content/view/83585/80/
domino na pozna?skiej http://elka.pl/content/view/83623/80/
zw?oki na dzia?ce http://elka.pl/content/view/83580/80/
komendant baran odchodzi na emerytur?. na pro?b? prze?o?onych http://elka.pl/content/view/83624/80/
jan przybylski z?o?y? rezygnacj? http://elka.pl/content/view/83588/77/
po?ar na z?omowisku w przysiece polskiej http://elka.pl/content/view/83346/79/
znaleziono cia?o m?czyzny. to zaginiony le?nik ze s?awy http://elka.pl/content/view/83320/82/
straty s? ogromne http://elka.pl/content/view/83540/79/
dwie osoby w szpitalu http://elka.pl/content/view/83414/80/
dwunastka ju? przejezdna http://elka.pl/content/view/83398/80/
- http://elka.tv
- http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=5519
piotr go?ciniak znp przed strajkiem nauczycieli w lesznie http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=5519
ulica/polityka i samorz?dno?? http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewcategory&itemid=63&cat_id=131
- http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=5518
chef vs szef 9 - gulasz kontra strogonow http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=5518
audycje/radio http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewcategory&itemid=63&cat_id=55
- http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=5517
kwadrans samorz?dowy: czy leszno jest przygotowane na strajk nauczycieli? http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=5517
szko?a/codzienno??:) http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewcategory&itemid=63&cat_id=78
piotr go?ciniak http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=5519
strajk w szko?ach http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=5519
- http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=5519
za tydzie?, 31 marca odby? si? ma strajk szkolny, organizowany przez zwi?zek nauczycielstwa polskiego. piotr go?ciniak, przewodnicz?cy znp w lesznie m?wi? w rozmowach elki o tym, jak strajk b?dzie wygl?da? w 19 plac?wkach edukacyjnych miasta, przedstawia? te? powody protestu. http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=5519
- http://dom.elka.pl/
- http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=99234
dzia?ka rekreacyjna z murowan? ... http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=99234
- http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=99232
wyj?tkowa nieruchomo?? w samym ... http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=99232
- http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=99231
sprzedam mieszkanie 3 pok.parte... http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=99231
- http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=99226
dom pod lasem - k?kolewo - w ce... http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=99226
- http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=99225
dom pod lesznem super oferta !!... http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=99225
dodaj og?oszenie http://dom.elka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1&itemid=7
wi?cej... http://dom.elka.pl
- http://moto.elka.pl/
- http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=39951
renault megane 1.5 dci kombi http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=39951
- http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=39949
fiat doblo 1, 2 http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=39949
- http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=39948
opel meriva 1.6 editione http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=39948
- http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=39946
ford fiesta mk7 2008 http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=39946
- http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=39942
opel corsa 1.2 16v http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=39942
dodaj og?oszenie http://moto.elka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1&itemid=7
wi?cej... http://moto.elka.pl/
dodaj og?oszenie http://elka.pl//content/view/44526/624/
wi?cej... http://elka.pl//component/option,com_classifieds/itemid,10/
redakcja - kontakt http://elka.pl/content/view/24446/468/
regulamin og?osze? http://elka.pl/content/view/34461/379/
polityka prywatno?ci http://elka.pl/content/view/63027/
- http://elka.pl
- http://elka.pl
- http://sport.elka.pl
- http://elka.tv
- http://moto.elka.pl
- http://dom.elka.pl
- http://ryby.elka.pl
dodaj og?oszenie http://elka.pl//component/option,com_classifieds/itemid,10/

Zdjęcia

Zdjęcia 439
Zdjęcia bez atrybutu ALT 379
Zdjęcia bez atrybutu TITLE 410
Korzystanie Obraz ALT i TITLE atrybutu dla każdego obrazu.

Zdjęcia bez atrybutu TITLE

http://radio.elka.pl/multimedia/gora-elka-left.png
/images/nieprzegap_lewo.png
/images/nieprzegap_prawo.png
http://radio.elka.pl/multimedia/galeriefotoladowanie.gif
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20170322175543552.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/2017032214424920.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20170320114304719.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20170227202735112.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/2017022301133116.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20170221143540979.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20170326130611827.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20170326103021115.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20170325213626808.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20170325213626808.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20170321212945451.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20170317225612104.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326160559498.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326160601699.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326160602888.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326160604360.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326160606626.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326160608365.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326160609581.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326160611307.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326160612650.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326160614887.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326160615896.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017032616061715.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326160619896.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326160620719.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326160622603.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326160624137.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326160626863.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326160627589.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326160629878.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/201703261606314.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170326132031212.jpg
/zdjecia/65/20170326132043658.jpg
/zdjecia/65/20170326132054728.jpg
/zdjecia/65/20170326132101472.jpg
/zdjecia/65/20170326132113198.jpg
/zdjecia/65/20170326132123304.jpg
/zdjecia/65/20170326132136892.jpg
/zdjecia/65/20170326132143586.jpg
/zdjecia/65/20170326132156434.jpg
/zdjecia/65/20170326132213467.jpg
/zdjecia/65/20170326132230727.jpg
/zdjecia/65/20170326132239756.jpg
/zdjecia/65/20170326132249745.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326130105501.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326130118469.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326130129368.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326130145674.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326130158792.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326130205677.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326130216722.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326130229526.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326130237230.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326130248186.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326130257914.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326130309619.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326130321924.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326102947528.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017032610295040.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017032610295385.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326102956229.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326103000710.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326103003654.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326103006867.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326103009717.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326103012716.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326103017554.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017032610302290.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326103027503.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326103030968.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326103033280.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326103036746.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326103040239.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326103043527.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326103046625.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017032610304977.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326103052218.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170325142058131.jpg
/zdjecia/65/20170325142100965.jpg
/zdjecia/65/20170325142059296.jpg
/zdjecia/65/20170325142103195.jpg
/zdjecia/65/20170325142102974.jpg
/zdjecia/65/20170325142102596.jpg
/zdjecia/65/2017032514210179.jpg
/zdjecia/65/20170325142103895.jpg
/zdjecia/65/2017032514210412.jpg
/zdjecia/65/20170325142105720.jpg
/zdjecia/65/20170325142105609.jpg
/zdjecia/65/20170325142106243.jpg
/zdjecia/65/20170325142106441.jpg
/zdjecia/65/20170325142107122.jpg
/zdjecia/65/20170325142108393.jpg
/zdjecia/65/20170325142108203.jpg
/zdjecia/65/20170325142109832.jpg
/zdjecia/65/20170325142109477.jpg
/zdjecia/65/20170325142110524.jpg
/zdjecia/65/2017032514211032.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170325213529913.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326120640224.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326120641682.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326120642305.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326120643698.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326120644599.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326120645494.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326120646136.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326120646342.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326120647887.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326120648193.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326120649282.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017032612065032.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326120651455.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326120652846.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326120652817.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326120653166.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326120654693.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326120655858.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326120656442.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170325205704881.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326104726482.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326104733627.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326104736489.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326104741118.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326104745993.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326104748910.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326104753645.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326104758476.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326104801683.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326104808671.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326104816409.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326104829167.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326104720235.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326104837573.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326104846174.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326104859863.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326104909918.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326104914749.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326104919330.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170325194733596.jpg
/zdjecia/65/20170325194740765.jpg
/zdjecia/65/20170325194747485.jpg
/zdjecia/65/20170325194751118.jpg
/zdjecia/65/20170325194758242.jpg
/zdjecia/65/20170325194802361.jpg
/zdjecia/65/20170325194805190.jpg
/zdjecia/65/20170325194810626.jpg
/zdjecia/65/20170325194818593.jpg
/zdjecia/65/20170325194825652.jpg
/zdjecia/65/20170325194827448.jpg
/zdjecia/65/20170325194831783.jpg
/zdjecia/65/20170325194836570.jpg
/zdjecia/65/20170325194840400.jpg
/zdjecia/65/20170325194843695.jpg
/zdjecia/65/20170325194851711.jpg
/zdjecia/65/20170325194854371.jpg
/zdjecia/65/20170325194858966.jpg
/zdjecia/65/20170325194904344.jpg
/zdjecia/65/20170325194910837.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170325201130672.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017032520113450.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017032520113871.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170325201141718.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170325201144458.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170325201146392.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170325201150212.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170325201152379.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170325201155889.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170325201158770.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170325201201713.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170325201205444.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170325201209312.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170325201214921.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170325201218300.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170325201222101.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170325201228845.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170325201231671.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170325201233353.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170325201237216.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170325135521264.jpg
/zdjecia/65/20170325135521487.jpg
/zdjecia/65/20170325135522953.jpg
/zdjecia/65/20170325135523563.jpg
/zdjecia/65/20170325135523357.jpg
/zdjecia/65/20170325135524133.jpg
/zdjecia/65/20170325135525833.jpg
/zdjecia/65/20170325135525306.jpg
/zdjecia/65/20170325135526515.jpg
/zdjecia/65/20170325135527151.jpg
/zdjecia/65/20170325135528765.jpg
/zdjecia/65/20170325135528256.jpg
/zdjecia/65/20170325135529288.jpg
/zdjecia/65/2017032513553033.jpg
/zdjecia/65/20170325135531128.jpg
/zdjecia/65/20170325135532304.jpg
/zdjecia/65/2017032513553225.jpg
/zdjecia/65/20170325135533966.jpg
/zdjecia/65/20170325135534458.jpg
/zdjecia/65/20170325135534201.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324222402718.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324222426194.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324222415734.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324222435392.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324222443196.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324222453560.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017032422245966.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324222510295.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017032422251921.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324222533864.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324222542574.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324222550492.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324222600926.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324222608737.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324222619807.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324222628154.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324222637702.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324222648267.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324222657653.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324222707999.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324195441968.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324195441614.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324195442483.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324195443976.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324195444566.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324195445105.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324195446134.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324195447878.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324195448993.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324195450883.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017032419545118.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324195452804.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017032419545378.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324195454707.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324195455557.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324195456548.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324195457278.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324195459725.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017032419550040.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324195501574.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170324145326785.jpg
/zdjecia/65/20170324145327217.jpg
/zdjecia/65/20170324145328487.jpg
/zdjecia/65/20170324145329256.jpg
/zdjecia/65/20170324145330919.jpg
/zdjecia/65/20170324145331638.jpg
/zdjecia/65/20170324145332336.jpg
/zdjecia/65/20170324145333128.jpg
/zdjecia/65/20170324145334423.jpg
/zdjecia/65/20170324145335306.jpg
/zdjecia/65/20170324145336259.jpg
/zdjecia/65/20170324145337670.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170324122608806.jpg
/zdjecia/65/201703241226110.jpg
/zdjecia/65/20170324122613205.jpg
/zdjecia/65/20170324122615523.jpg
/zdjecia/65/2017032412261857.jpg
/zdjecia/65/20170324122620138.jpg
/zdjecia/65/20170324122623897.jpg
/zdjecia/65/20170324122625369.jpg
/zdjecia/65/20170324122627138.jpg
/zdjecia/65/2017032412263067.jpg
/zdjecia/65/20170324122631365.jpg
/zdjecia/65/20170324122634461.jpg
/zdjecia/65/20170324122637980.jpg
/zdjecia/65/20170324122640944.jpg
/zdjecia/65/20170324122643881.jpg
/zdjecia/65/20170324122649613.jpg
/zdjecia/65/20170324122654582.jpg
/zdjecia/65/20170324122657895.jpg
/zdjecia/65/2017032412270090.jpg
/zdjecia/65/20170324122703244.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170324090802376.jpg
/zdjecia/65/20170324090803859.jpg
/zdjecia/65/20170324090805280.jpg
/zdjecia/65/20170324090806882.jpg
/zdjecia/65/20170324090807220.jpg
/zdjecia/65/20170324090809676.jpg
/zdjecia/65/20170324090810615.jpg
/zdjecia/65/20170324090811860.jpg
/zdjecia/65/20170324090812373.jpg
/zdjecia/65/20170324090813196.jpg
/zdjecia/65/20170324090814886.jpg
/zdjecia/65/20170324090815392.jpg
/zdjecia/65/2017032409081743.jpg
/zdjecia/65/2017032409081836.jpg
/zdjecia/65/20170324090819163.jpg
/zdjecia/65/20170324090820838.jpg
/zdjecia/65/20170324090821743.jpg
/zdjecia/65/20170324090822270.jpg
/zdjecia/65/20170324090823707.jpg
/zdjecia/65/20170324090824467.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://elka.pl/files10/wazne/elkatvmalebiale.png
http://img.youtube.com/vi/-xmghqt1gos/mqdefault.jpg
http://img.youtube.com/vi/luasduba5l8/mqdefault.jpg
http://img.youtube.com/vi/hfpfisyj-la/mqdefault.jpg
http://img.youtube.com/vi/-xmghqt1gos/maxresdefault.jpg
http://dom.elka.pl/images/dom-nowy-na-fm.png
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_2017032613413273.jpg
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20160815174933560.jpg
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170325212314272.jpg
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170324231507188.jpg
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170324205017539.jpg
http://moto.elka.pl/images/motoelka-na-fm3.png
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170326105543641.jpg
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170325162724373.jpg
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170325114002800.jpg
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170325081428982.jpg
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170324130329331.jpg
/modules/mod_artbannersxtd/empty.gif
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170326152424501.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170326151847669.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170326110524258.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170326110219434.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170326105924525.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170325215549662.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170325122319869.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170325123454919.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170325113955244.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170325094955245.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170325094335899.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170325084936267.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170325070023732.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170324232736270.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170324230708935.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170324205331467.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/2017032417395692.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170324173400582.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170324160511932.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170324153540681.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170324152742276.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170324152620846.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170324152421919.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170324152317592.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170324152147154.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170324150908469.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170324150712407.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170324140936695.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170324143559836.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170324143435978.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170324143327160.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170324143200187.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/adamek100px.jpg
rybylogo-40.png
files10/wazne/logo-radioteka.png

Zdjęcia bez atrybutu ALT

http://radio.elka.pl/multimedia/gora-elka-left.png
http://radio.elka.pl/multimedia/gora-elka-right.png
/images/nieprzegap_lewo.png
/images/nieprzegap_prawo.png
http://radio.elka.pl/multimedia/galeriefotoladowanie.gif
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20170322175543552.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/2017032214424920.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20170320114304719.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20170227202735112.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/2017022301133116.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20170221143540979.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20170326130611827.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20170326103021115.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20170325213626808.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20170325213626808.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20170321212945451.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20170317225612104.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326160559498.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326160601699.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326160602888.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326160604360.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326160606626.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326160608365.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326160609581.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326160611307.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326160612650.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326160614887.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326160615896.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017032616061715.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326160619896.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326160620719.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326160622603.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326160624137.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326160626863.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326160627589.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326160629878.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/201703261606314.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170326132031212.jpg
/zdjecia/65/20170326132043658.jpg
/zdjecia/65/20170326132054728.jpg
/zdjecia/65/20170326132101472.jpg
/zdjecia/65/20170326132113198.jpg
/zdjecia/65/20170326132123304.jpg
/zdjecia/65/20170326132136892.jpg
/zdjecia/65/20170326132143586.jpg
/zdjecia/65/20170326132156434.jpg
/zdjecia/65/20170326132213467.jpg
/zdjecia/65/20170326132230727.jpg
/zdjecia/65/20170326132239756.jpg
/zdjecia/65/20170326132249745.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326130105501.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326130118469.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326130129368.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326130145674.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326130158792.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326130205677.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326130216722.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326130229526.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326130237230.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326130248186.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326130257914.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326130309619.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326130321924.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326102947528.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017032610295040.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017032610295385.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326102956229.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326103000710.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326103003654.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326103006867.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326103009717.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326103012716.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326103017554.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017032610302290.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326103027503.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326103030968.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326103033280.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326103036746.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326103040239.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326103043527.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326103046625.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017032610304977.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326103052218.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170325142058131.jpg
/zdjecia/65/20170325142100965.jpg
/zdjecia/65/20170325142059296.jpg
/zdjecia/65/20170325142103195.jpg
/zdjecia/65/20170325142102974.jpg
/zdjecia/65/20170325142102596.jpg
/zdjecia/65/2017032514210179.jpg
/zdjecia/65/20170325142103895.jpg
/zdjecia/65/2017032514210412.jpg
/zdjecia/65/20170325142105720.jpg
/zdjecia/65/20170325142105609.jpg
/zdjecia/65/20170325142106243.jpg
/zdjecia/65/20170325142106441.jpg
/zdjecia/65/20170325142107122.jpg
/zdjecia/65/20170325142108393.jpg
/zdjecia/65/20170325142108203.jpg
/zdjecia/65/20170325142109832.jpg
/zdjecia/65/20170325142109477.jpg
/zdjecia/65/20170325142110524.jpg
/zdjecia/65/2017032514211032.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170325213529913.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326120640224.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326120641682.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326120642305.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326120643698.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326120644599.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326120645494.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326120646136.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326120646342.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326120647887.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326120648193.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326120649282.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017032612065032.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326120651455.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326120652846.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326120652817.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326120653166.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326120654693.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326120655858.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326120656442.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170325205704881.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326104726482.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326104733627.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326104736489.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326104741118.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326104745993.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326104748910.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326104753645.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326104758476.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326104801683.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326104808671.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326104816409.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326104829167.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326104720235.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326104837573.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326104846174.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326104859863.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326104909918.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326104914749.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170326104919330.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170325194733596.jpg
/zdjecia/65/20170325194740765.jpg
/zdjecia/65/20170325194747485.jpg
/zdjecia/65/20170325194751118.jpg
/zdjecia/65/20170325194758242.jpg
/zdjecia/65/20170325194802361.jpg
/zdjecia/65/20170325194805190.jpg
/zdjecia/65/20170325194810626.jpg
/zdjecia/65/20170325194818593.jpg
/zdjecia/65/20170325194825652.jpg
/zdjecia/65/20170325194827448.jpg
/zdjecia/65/20170325194831783.jpg
/zdjecia/65/20170325194836570.jpg
/zdjecia/65/20170325194840400.jpg
/zdjecia/65/20170325194843695.jpg
/zdjecia/65/20170325194851711.jpg
/zdjecia/65/20170325194854371.jpg
/zdjecia/65/20170325194858966.jpg
/zdjecia/65/20170325194904344.jpg
/zdjecia/65/20170325194910837.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170325201130672.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017032520113450.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017032520113871.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170325201141718.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170325201144458.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170325201146392.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170325201150212.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170325201152379.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170325201155889.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170325201158770.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170325201201713.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170325201205444.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170325201209312.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170325201214921.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170325201218300.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170325201222101.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170325201228845.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170325201231671.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170325201233353.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170325201237216.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170325135521264.jpg
/zdjecia/65/20170325135521487.jpg
/zdjecia/65/20170325135522953.jpg
/zdjecia/65/20170325135523563.jpg
/zdjecia/65/20170325135523357.jpg
/zdjecia/65/20170325135524133.jpg
/zdjecia/65/20170325135525833.jpg
/zdjecia/65/20170325135525306.jpg
/zdjecia/65/20170325135526515.jpg
/zdjecia/65/20170325135527151.jpg
/zdjecia/65/20170325135528765.jpg
/zdjecia/65/20170325135528256.jpg
/zdjecia/65/20170325135529288.jpg
/zdjecia/65/2017032513553033.jpg
/zdjecia/65/20170325135531128.jpg
/zdjecia/65/20170325135532304.jpg
/zdjecia/65/2017032513553225.jpg
/zdjecia/65/20170325135533966.jpg
/zdjecia/65/20170325135534458.jpg
/zdjecia/65/20170325135534201.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324222402718.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324222426194.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324222415734.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324222435392.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324222443196.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324222453560.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017032422245966.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324222510295.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017032422251921.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324222533864.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324222542574.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324222550492.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324222600926.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324222608737.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324222619807.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324222628154.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324222637702.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324222648267.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324222657653.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324222707999.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324195441968.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324195441614.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324195442483.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324195443976.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324195444566.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324195445105.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324195446134.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324195447878.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324195448993.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324195450883.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017032419545118.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324195452804.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017032419545378.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324195454707.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324195455557.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324195456548.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324195457278.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324195459725.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017032419550040.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170324195501574.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170324145326785.jpg
/zdjecia/65/20170324145327217.jpg
/zdjecia/65/20170324145328487.jpg
/zdjecia/65/20170324145329256.jpg
/zdjecia/65/20170324145330919.jpg
/zdjecia/65/20170324145331638.jpg
/zdjecia/65/20170324145332336.jpg
/zdjecia/65/20170324145333128.jpg
/zdjecia/65/20170324145334423.jpg
/zdjecia/65/20170324145335306.jpg
/zdjecia/65/20170324145336259.jpg
/zdjecia/65/20170324145337670.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170324122608806.jpg
/zdjecia/65/201703241226110.jpg
/zdjecia/65/20170324122613205.jpg
/zdjecia/65/20170324122615523.jpg
/zdjecia/65/2017032412261857.jpg
/zdjecia/65/20170324122620138.jpg
/zdjecia/65/20170324122623897.jpg
/zdjecia/65/20170324122625369.jpg
/zdjecia/65/20170324122627138.jpg
/zdjecia/65/2017032412263067.jpg
/zdjecia/65/20170324122631365.jpg
/zdjecia/65/20170324122634461.jpg
/zdjecia/65/20170324122637980.jpg
/zdjecia/65/20170324122640944.jpg
/zdjecia/65/20170324122643881.jpg
/zdjecia/65/20170324122649613.jpg
/zdjecia/65/20170324122654582.jpg
/zdjecia/65/20170324122657895.jpg
/zdjecia/65/2017032412270090.jpg
/zdjecia/65/20170324122703244.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170324090802376.jpg
/zdjecia/65/20170324090803859.jpg
/zdjecia/65/20170324090805280.jpg
/zdjecia/65/20170324090806882.jpg
/zdjecia/65/20170324090807220.jpg
/zdjecia/65/20170324090809676.jpg
/zdjecia/65/20170324090810615.jpg
/zdjecia/65/20170324090811860.jpg
/zdjecia/65/20170324090812373.jpg
/zdjecia/65/20170324090813196.jpg
/zdjecia/65/20170324090814886.jpg
/zdjecia/65/20170324090815392.jpg
/zdjecia/65/2017032409081743.jpg
/zdjecia/65/2017032409081836.jpg
/zdjecia/65/20170324090819163.jpg
/zdjecia/65/20170324090820838.jpg
/zdjecia/65/20170324090821743.jpg
/zdjecia/65/20170324090822270.jpg
/zdjecia/65/20170324090823707.jpg
/zdjecia/65/20170324090824467.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://elka.pl/files10/wazne/elkatvmalebiale.png
http://img.youtube.com/vi/-xmghqt1gos/mqdefault.jpg
http://img.youtube.com/vi/luasduba5l8/mqdefault.jpg
http://img.youtube.com/vi/hfpfisyj-la/mqdefault.jpg
http://img.youtube.com/vi/-xmghqt1gos/maxresdefault.jpg
http://dom.elka.pl/images/dom-nowy-na-fm.png
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_2017032613413273.jpg
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20160815174933560.jpg
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170325212314272.jpg
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170324231507188.jpg
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170324205017539.jpg
http://moto.elka.pl/images/motoelka-na-fm3.png
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170326105543641.jpg
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170325162724373.jpg
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170325114002800.jpg
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170325081428982.jpg
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170324130329331.jpg
/modules/mod_artbannersxtd/empty.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/adamek100px.jpg
rybylogo-40.png
files10/wazne/logo-radioteka.png

Ranking:


Alexa Traffic
Daily Global Rank Trend
Daily Reach (Percent)

Majestic SEOText on page:

polityka prywatno?ci elka.plx w ramach naszych serwis?w internetowych stosujemy pliki cookies. u?ywamy cookies, ?eby zrozumie?, w jaki spos?b u?ytkownicy korzystaj? z witryny i dostosowa? j? tak, aby korzystanie z niej by?o dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. stosujemy cookies tak?e w celach reklamowych i statystycznych. cookies mog? by? r?wnie? stosowane przez wsp?pracuj?cych z nami reklamodawc?w oraz przez firmy badawcze. w ka?dej chwili mog? pa?stwo zmieni? swoje ustawienia dotycz?ce cookies. korzystanie z naszych serwis?w internetowych bez zmiany ustawie? dotycz?cych cookies oznacza, ?e b?d? one zamieszczone w pa?stwa urz?dzeniu ko?cowym. szczeg?owe informacje dotycz?ce stosowania cookies, w tym mo?liwo?ci dokonania zmiany ustawie? w zakresie cookies znajd? pa?stwo w naszej "polityce prywatno?ci" zamknij wiadomości po?ar w sklepie w oczkowicach dzia?aj? od dziesi?ciu lat festyn rodzinny w wodoci?gach oda do rado?ci wybrzmia?a na rynku ?urawie na podgl?dzie sport adamkiewicz zdeklasowa? rywali biegli dla szymona szcz?liwe zako?czenie sezonu nie przegap 26.03. tutaj ka?dy mo?e... gie?da pomys??w 26.03. koncert wiosenny w g?rze 26.03. fogo unia leszno - gkm grudzi?dz 26.03. stare dobre ma??e?stwo w ko?cianie 27.03. klub przedsi?biorczych mam 27.03. spotkania z mieszka?cami na zaborowie 28.03. spotkanie z kultur? fi?sk? 29.03. spotkanie w?a?cicieli i najemc?w star?wki 29.03. spotkanie z mieszka?cami gronowa 31.03-2.04. weekend za p? ceny w ko?cianie 31.03. warsztaty parkour 31.03. spotkanie z krzesimirem d?bskim wi?cej... nowe galerie foto najnowsze wypadki po?ary sport ?u?el ?adowanie galerii zdj??... zderzenie aut na ulicy pozna?skiej w gostyniudomino na pozna?skiejwypadek w godurowie po?ar na z?omowisku w przysiece polskiejpo?ar mieszkania w g?rze8 gala ?lubna w lesznie biegali na bie?niach dla szymonaturniej m?odzika uks 9 lesznospeedway best pairs cup w toruniu speedway best pairs cup w toruniuwtorkowy trening fogo unii lesznotrening fogo unii leszno wi?cej... 26 marca 2017 niedziela imieniny obchodz?: emanuel, manuela, feliks, larysa, nikifor, teodor do ko?ca roku 280 dni. leszno ko?cian gosty? g?ra rawicz wschowa przem?t rozmowy elki felieton adamka blogi szukaj kina co-gdzie-kiedy? galerie foto og?oszenia konkursy reklama elka.tv moto dom na ryby sport.elka.pl 1% frekwencyjny rekord w trzebani adamkiewicz zdeklasowa? rywali (fot. bart?omiej klup?) sport w trzebani zainaugurowano tegoroczn? edycj? leszczy?skiej ligi rowerowej. w zawodach wzi?a udzia? rekordowa liczba 371 zawodnik?w. na dystansie mega (49 kilometr?w) bezkonkurencyjny by? adam adamkiewicz z klubu real 64-sto. wi?cej>> towar poszed? z dymem po?ar w sklepie w oczkowicach (fot. t.n.) rawicz w nocy z soboty na niedziel? spali? si? sklep wielobran?owy w miejscowo?ci oczkowice w gm. miejska g?rka. wi?kszo?? towaru sp?on?a. dochodzenie wyka?e, jaka by?a przyczyna po?aru. wi?cej>> pomoc choremu kibicowi biegli dla szymona (fot. micha? konieczny) sport w do?? osobliwy spos?b, bo biegiem na bie?ni, starali si? pom?c walcz?cemu z chorob? nowotworow? szymonowi skorupi?skiemu, kibice leszczy?skich byk?w, przyjaciele, znajomi i osoby, kt?re odpowiedzia?y na ten apel. wi?cej>> biegacz: a gdzie pseudo g?iness!!!! wstyd mu na bie?ni? wr?ci?? 2 komentarze turniej dla tygrysów szcz?liwe zako?czenie sezonu (fot. ?ukasz witkowski) sport m?odzicy uks 9 leszno zako?czyli sw?j debiutancki sezon na si?dmym miejscu ligi wielkopolski. ostatni turniej decyduj?cy o miejscach 7-9 odby? si? w lesznie. m?odzi siatkarze podejmowali dru?yny z krotoszyna i poznania. wi?cej>> jubileusz towarzystwa przyjaci? muzeum okr?gowego dzia?aj? od dziesi?ciu lat (fot. bart?omiej klup?) leszno jubileusz 10-lecia ?wi?tuje w tym roku towarzystwo przyjaci? muzeum okr?gowego w lesznie. z tej okazji w pi?tek podzi?kowano wszystkim ?yczliwym ludziom, kt?rzy wspieraj? dzia?alno?? stowarzyszenia. uroczysto?ci u?wietni?y wyst?py zespo?u pie?ni i ta?ca „marynia” ze ?wi?ciechowy. wi?cej>> sezon w polsce rozpocz?ty pawlicki i zmarzlik zrobili show (fot. jarek pabijan) ?u?el ekipa fogo power wygra?a pierwsz? tegoroczn? ods?on? speedway best pairs cup. piotr pawlicki oraz bartosz zmarzlik w finale pokonali boll team, czyli jasona doyla i maxa fricke. wiecz?r w toruniu by? ch?odny, ale temperatura emocji ca?kiem wysoka. cho? to dopiero pocz?tek sezonu, to wi?kszo?? ?u?lowc?w rywalizuj?cych na motoarenie prezentuje ju? ?wietn? dyspozycj?. wi?cej>> romek: fogo ma duzo power?w 3 komentarze dobre wie?ci z p?ocka real astromal pokonuje orlen wis?? ii sport wygran? 34:32 pierwszoligowych pi?karzy r?cznych realu astromalu leszno zako?czy?o si? dzisiejsze wyjazdowe spotkanie w p?ocku z tamtejszym zespo?em orlenem wis?? ii. wi?cej>> kochaj?ca ko?cianianka: serce i umys? si? cieszy jak czyta si? takie doniesienia.mimo, ?e p?na godzina, ogromne gratulacje.syn dzwoni? do mnie, lecz ja zapracowana nie odebra?am tak wa?nej wiadomo?ci. gratuluj?, jestem dumna z was. w sobot? d... 1 komentarze sps s?upca - uks 9 leszno 3:0 rywal okaza? si? skuteczniejszy (fot. uks 9 leszno) sport w pierwszym meczu fina?owym siatkarze uks 9 leszno ulegli gospodarzom 3:0. jedynie w drugim secie leszczynianie postawili si? miejscowym. za tydzie? dru?yna z s?upcy przyjedzie na rewan? do leszna z solidn? zaliczk? na koncie. wi?cej>> meczu z perfect? nie b?dzie walkower dla ks futsal leszno sport nie dojdzie do zaplanowanego na dzi? meczu ii ligi futsalu pomi?dzy ks futsal leszno a perfect? z?ot?w. go?cie w ten sobotni wiecz?r w leszczy?skim trapezie nie pojawili si?. wi?cej>> fela: nie karac zlotowa ! 1 komentarze ?wiatowy dzie? wody w ko?cianie festyn rodzinny w wodoci?gach (fot. monika kaczmarska-banaszak) ko?cian wodoci?gi ko?cia?skie po raz kolejny zaprosi?y mieszka?c?w w swoje progi. w stacji uzdatniania wody przy ul. jesionowej zorganizowano festyn z okazji ?wiatowego dnia wody. mo?na by?o obejrze? sprz?t, zobaczy? pokaz szalonego laboranta, a tak?e zje?? groch?wk?. wi?cej>> miko?aj: mi?a impreza. 2 komentarze polonia 1912 leszno – rawia rawicz 1:2 rawia znowu lepsza (fot. andrzej cie?lik) sport trener jerzy radojewski i jego pi?karze maj? patent na poloni?. po raz trzeci z rz?du pokonali leszczy?ski zesp? w stosunku 2:1. w sobotnie popo?udnie w lesznie bardzo szybko zdobyli bramk? i nie dali sobie odebra? zwyci?stwa. wi?cej>> xdemon t?cza minimalnie przegrywa w wodzis?awiu potrzebny b?dzie trzeci mecz sport niestety walcz?ce o utrzymanie w i lidze koszykarki xdemon t?czy leszno przegra?y w wodzis?awiu ?l?skim z tamtejsz? olimpi? 72:74 i o tym, kt?ry z zespo??w ostatecznie spadnie, zadecyduje ostatnie, trzecie spotkanie, kt?re za tydzie? ob?dzie si? na parkiecie leszczy?skiego trapezu. wi?cej>> adam: szkoda, ?e dzi? si? nie uda?o. ale za tydzie? b?dzie lepiej. teraz wida?, ?e za za pora?ki nie by?e winne zawodniczki lecz trener bara?ski. szkoda, ?e tak d?ugo tu zago?ci?. i co na to pan tj? 3 komentarze biofarm basket pozna? – jamalex polonia leszna 67:68 pasjonuj?cy po?cig i rzut zwyci?stwa sport po pierwszej kwarcie leszczy?scy koszykarze byli bardzo daleko od wygranej. w dw?ch kolejnych uda?o im si? toczy? wyr?wnany b?j, a w ostatniej odwr?cili losy meczu. to by? thriller z happy endem. na 5 sekund przed ko?cem tomasz st?pie? trafi? za 3 i jamalex polonia pokona?a biofarm basket 68:67. wi?cej>> jan z wolnej wsi wilkowice: i w pompce mam brak "lesznian" w sk?adzie.... 7 komentarze w anglii trudna, ?u?lowa wiosna je?dzili dla kolegi z toru (fot. pawlicki racing) ?u?el na torze w angielskim poole rozegrano turniej, z kt?rego doch?d przeznaczony zostanie na konto darcy warda australijczyka, kt?ry po wypadku na torze w zielonej g?rze porusza si? na w?zku. w imprezie wzi?li udzia? ?u?lowcy z naszego regionu. niestety zawody zako?czono po dw?ch seriach start?w. wi?cej>> akcja leszczy?skiego kodu oda do rado?ci wybrzmia?a na rynku (fot. bart?omiej klup?) leszno ponad pi??dziesi?t os?b z flagami unii europejskiej oraz polski pojawi?o si? w sobotnie po?udnie na leszczy?skim rynku. uczestnicy wsp?lnie od?piewali „od? do rado?ci”. z jednej strony uczczono w ten spos?b 60. rocznic? podpisania tzw. traktat?w rzymskich, kt?re stanowi?y podwali?y unii europejskiej. z drugiej, by?a to okazja do wyra?enia swojego niezadowolenia z polityki prowadzonej przez prawo i sprawiedliwo??. wi?cej>> alfaomega: polska jest tylko jedna, bia?o-czerwona, nie kaczorkowa, nie tuskowa i nie niebieska. 57 komentarze gniazdo w kamerce nadle?nictwa w?oszakowice ?urawie na podgl?dzie (fot. www.zurawwlesie.pl) leszno od czwartku wszyscy mi?o?nicy przyrody mog? ogl?da? w internecie gniazdowanie ?urawi. specjaln? kamerk? zainstalowa?o nadle?nictwo w?oszakowice. - ?uraw jest ptakiem, kt?rego biologi? s?abo znamy - zaznacza nadle?niczy ryszard ?opusiewicz. wi?cej>> p4: 11:39 nie dzia?a :) 12 komentarze farmaceutka wyr?niona drug? statuetk? anio? z krzywinia ko?cian ma?gorzata banaszak z krzywinia zdoby?a nagrod? anio?a farmacji. krzywinianka znalaz?a si? w gronie dziesi?ciu laureat?w wybranych spo?r?d farmaceut?w z ca?ego kraju. nagroda o tyle wa?na, ?e to pacjenci nominowali swoich ulubionych aptekarzy. wi?cej>> renata: serdeczne gratulacje. 9 komentarze nie maj? toru, ale maj? wyniki kartingowcy z al u prezydenta (fot. micha? konieczny) sport w miejskim ratuszu prezydent leszna ?ukasz borowiak spotka? si? z m?odymi kartingowcami reprezentuj?cymi automobilklub leszczy?ski. mo?na o nich powiedzie?, ?e nie maj? w?asnego toru, ale maj? wyniki. wi?cej>> aurora: pan przezs pawel powinien sie starac o nowy tor w lesznie .byl juz kiedys prezesem klubu w piwnicy ,wiec ma zdolnosci organizatorskie.powinien sie wiecej starac. 5 komentarze lipno stolic? warcabów dru?ynowe sukcesy uks roszady (fot. bart?omiej klup?) sport cztery z?ote, dwa srebrne i dwa br?zowe medale wywalczyli zawodnicy uks roszady lipno w ix dru?ynowych mistrzostwach polski junior?w w warcabach. teraz m?odzi oraz starsi gracze rywalizuj? w mistrzostwach indywidualnych. wi?cej>> termin do pa?dziernika umowa na wilkowice podpisana (fot. starostwo powiatowe w lesznie) leszno zarz?d dr?g powiatowych podpisa? z firm? strabag umow? na przebudow? ulic dworcowej i ?wi?ciechowskiej w wilkowicach. inwestycja ma by? uko?czona do pa?dziernika. wi?cej>> izba obrach?nkowa: i w dodatku lokowanie produktu w zak?adce gminnej strony!!!!! ile miesi?cznie gmina lipno inkasuje za t? reklam??! dworek w wyci??kowie znajduje si? na trasie szlaku rowerowego, cicha spokojna okolica obecnie znajd... 31 komentarze samorz?dowy menad?er regionu burmistrz g?ry w czo??wce rankingu g?ra burmistrz g?ry irena krzyszkiewicz znalaz?a si? w pierwszej dziesi?tce rankingu pulsu biznesu na samorz?dowego menad?era regionu. w?r?d 169 os?b w?odarz g?ry znalaz?a si? na dziewi?tym miejscu. badano mi?dzy innymi zarz?dzanie finansami, czy pobudzanie aktywno?ci spo?ecznej. wi?cej>> ja: jestem tylko ciekawy co za ludzie ten ranking "robia" i na jakich stanowiskach sasiadaja :-) 55 komentarze z ko?ciana do g?rki duchownej nocna droga krzy?owa ko?cian wieczorem 31 marca (pi?tek) z ko?ciana wyruszy ii nocna piesza droga krzy?owa. pielgrzymi pow?druj? dwiema trasami do g?rki duchownej. d?u?sza liczy 42 km, a kr?tsza 32 km. cho? w?dr?wka wydaje si? karko?omna, to w ubieg?ym roku tak? drog? krzy?ow? wybra?o oko?o dziewi??dziesi?ciu os?b. wi?cej>> !!!: pomodlcie sie o rozum dla rzadzacych i o szybka rewitalizacje polskiego kosciola,bo my-ludzie normalnie i logicznie myslacy-dosc juz mamy wtracania sie polskiej delegatury pseudopanstwa watykanskiego w sprawy naszego zycia. 5 komentarze "spotkania z przesz?o?ci?" na urodziny miasta o temperamencie gostynianek (fot. aldona brycka-jaskierska) gosty? reaktywacja m?odzie?owego projektu "spotkania z przesz?o?ci?". po rocznej przerwie powsta? pierwszy odcinek z nowego cyklu opowie?ci o dziejach gostynia. tym razem mowa b?dzie o temperamencie gosty?skich kobiet. emisja na urodziny miasta - 1 kwietnia. wi?cej>> modlitwy o pomy?lno?? na torze msza ?wi?ta na pocz?tek sezonu ?u?el od niedzielnej mszy ?wi?tej rozpocznie si? sezon ?u?lowy w lesznie. to ju? taka tradycja modlitw o pomy?lno?? na torze i bezpieczn? jazd?. wi?cej>> saturn day: to bezboznicy w sobot? pojechali? iranie ze ?mierci? w imi? najwy?szego. 6 komentarze czy to koniec sklep?w z dopalaczami? zamkni?te i zaplombowane leszno pa?stwowy powiatowy inspektor sanitarny zamkn?? leszczy?skie sklepy z dopalaczami. lokale zosta?y zaplombowane i nie ma do nich wst?pu. to efekt kolejnej kontroli przeprowadzonej przez sanepid i policj?. w lokalach zabezpieczono kilkadziesi?t opakowa? substancji psychoaktywnych. wi?cej>> do 29 od 25: to mo?e ju? zacznij edukowa? dziecko, a nie czas marnujesz na pisanie w sieci. czyli monopolowe i sklepy z papierosami te? pozamyka? bo na wyci?gni?cie r?ki?!!! tabletkami te? si? mo?e za?pa? i to nie z apteki, ale wyobrazi? sob... 64 komentarze borowiak: znamy wielko?? wolnych ?rodk?w kilkana?cie milion?w do podzia?u leszno znamy ju? wysoko?? wolnych ?rodk?w pozosta?ych po wykonaniu ubieg?orocznego bud?etu - poinformowa? prezydent ?ukasz borowiak. dok?adnej kwoty jeszcze nie poda?, ale przyzna?, ?e to kilkana?cie milion?w z?otych. podzia?em pieni?dzy zajm? si? radni, najprawdopodobniej w kwietniu lub maju. wi?cej>> do kom.42: wida? ?e? robol bo brak ci obiektywizmu. piechu pyra ma racj?! 43 komentarze polonia podejmie rawi? mecz dobrych znajomych sport ciekawie zapowiada si? pierwszy w tym roku ligowy pojedynek pi?karzy polonii leszno przed w?asn? publiczno?ci?. ekipa waldemara j?drusiaka podejmie w sobotnie popo?udnie rawi? rawicz. na strzeleck? znowu zawita trener jerzy radojewski i kilku zawodnik?w broni?cych w przesz?o?ci barw polonii. wi?cej>> koncert dedykowany darczy?com podaruj u?miech, rado?? i szcz?cie (fot. ?ukasz witkowski) leszno leszczy?skie stowarzyszenie dzieciom niepe?nosprawnym zorganizowa?o koncert integracyjny dedykowany wszystkim, kt?rzy wspieraj? dzia?ania stowarzyszenia. organizacja od 23 lat pomaga dzieciom i m?odzie?y z niepe?nosprawno?ci? intelektualn?, nies?ysz?cym i s?abosz?ysz?cym oraz z dysfunkcjami ruchu. na scenie wyst?pili uczniowie psm w lesznie, sp13, zesp? pie?ni i ta?ca marynia, moktoniki, sekcja wokalna ckir we wschowie oraz podopiecnni ?rodowiskowego domu samopomocy w lesznie i specjalnego o?rodka szkolno-wychowawczego we wschowie. wi?cej>> remont na jednym pasie b?d? utrudnienia na wiadukcie leszno w sobot? na leszczy?skim wiadukcie pojawi? si? ekipy remontowe. b?d? prowadzi? prace w obr?bie skrzy?owania wiaduktu z ulic? jana paw?a ii, na pasie prowadz?cym do miasta. kierowcy musz? si? liczy? z utrudnieniami w godzinach 7.00-16.00. wi?cej>> marian: jak w nocy zaczn? remont to b?dziesz pierwszy ?apa? za telefon i marudzi? ?e ha?as i spa? nie mo?esz wi?c zamilcz. guzik w ?yciu si? prac? usmarowa?e? a innym organizujesz co gdzie i kiedy maj? robi?. trzeba zrobi? to trzeba i ju?. 10 komentarze chef vs szef w la calmie 24-30 marca gulasz kontra strogonow, czyli starcie imperi?w chef vs. szef powitanie wiosny w restauracji la calma przy grodzkiej 12 ju? za nami. kucharze waldemar kaniewski i patryk wr?blewski now? por? roku przywitali wiosennymi sa?atkami. lekkie dania jednak na razie odk?adamy na bok - w tym tygodniu zmagania chefa z szefem to bowiem tytaniczny pojedynek dw?ch bardzo m?skich, mi?snych potraw: gulaszu i strogonowa. wi?cej>> dzi? oficjalne rozstrzygni?cie przetargu na dk 12 strabag dosta? kontrakt leszno dzi? ostatecznie rozstrzygni?to przetarg na przebudow? krajowej drogi nr 12 w granicach miasta leszna. wygra?a go firma strabag z ofert? 45 milion?w z?otych. -za kilka dni podpiszemy kontrakt, zaproponowali?my rozpocz?cie prac od strony ul. k?kolewskiej - m?wi prezydent ?ukasz borowiak. wi?cej>> mar: popieram kom 10 !rozpocz?? od zrujnowanej szybownik?w !!! 23 komentarze policja szuka motocyklisty przerysowa? auto i odjecha? gosty? gosty?ska policja szuka motocyklisty, kt?ry w krobi uszkodzi? samoch?d osobowy. do kolizji dosz?o podczas wyprzedzania auta. sprawca przerysowa? bok auta i odjecha? w kierunku rawicza. wi?cej>> aqq: tak bidaka rozpapral i sie nie polozyl?? szacun dla motocyklisty 2 komentarze znamy program dni leszna nykiel, ira i thomas anders na stadionie smoczyka leszno thomas anders, czyli po?owa s?ynnego duetu modern talking b?dzie g??wn? gwiazd? tegorocznych dni leszna. wyst?pi 19 maja na stadionie smoczyka, obok natalii nykiel i zespo?u ira. miasto spodziewa si? rekordowej frekwencji - oko?o 20 tysi?cy widz?w. wi?cej>> sonda: podoba si? wam taki zestaw gwiazd na dni leszna? 73.31% 26.69% go?ka: do seby kom.38. podobno przed 12:00 wzros?y obroty w polo i tej fajnej kwiaciarni :) ciebie te? tam widziano a teraz piszesz, ?e dniem kolejnym po sobocie jest poniedzia?ek ( vide czas zamieszczenia mojego postu 25-03-2017 godz.23:22). 39 komentarze sytuacja jest opanowana uszkodzona rura z gazem (fot. archiwum) ko?cian po godzinie 9.00 na ulicy aria?skiej w ?miglu dosz?o do uszkodzenia rury z gazem. wykonywane by?y tam roboty ziemne. na miejsce wys?ano jednostki psp z ko?ciana oraz ochotnik?w ze ?migla. wi?cej>> zdzichu: nie to zdj?cie 1 komentarze akcja "spokrewnieni s?u?b?" oddali krew przed komend? policji (fot. kpp wschowa) wschowa ponad pi??dziesi?t os?b odda?o krew we wschowie, w ramach akcji spokrewneni s?u?b?. celem og?lnopolskiej inicjatywy jest upami?tnienie ?o?nierzy wykl?tych poprzez podzielenie si? bezcennym lekiem na rzecz chorych i ofiar wypadku. wi?cej>> do max: zmie? dostawc? lub bierz po?ow? dawki .... 9 komentarze wygrali ze spójni? zagraj? w ?wier?finale sport m?odzi koszykarze jamalex polonii 1912 leszno wygrali 66:58 w stargardzie szczeci?skim z tamtejsz? sp?jni? i tym samym awansowali do ?wier?fina?u mistrzostw polski. wi?cej>> max: w roku 2019 zobaczymy jak? to wspania?? robot? wykona? p.kaszuba w grupach m?odzie?owych. wynik jest jeden w?asnych wychowank?w nie b?dzie. proces szkolenia to 7-8 lat je?li si? trafi ch?opc?w takich jak a.bogucki t.?ele?niak a. nawrocki ... 10 komentarze to ostatni bój? koszykarki xdemon t?czy walcz? o i lig? sport w sobot? tym razem na parkiecie w wodzis?awiu ?l?skim odb?dzie si? drugi pojedynek pomi?dzy miejscow? olimpi?, a xdemon t?cz? leszno. jego stawk? jest pozostanie w i lidze. czy na tym zako?czy si? ten b?j? wi?cej>> 6-latek pogryziony przez psa wr?ci do domu oliwier wychodzi ze szpitala rawicz oliwier z dubina, pogryziony przez psa dzisiaj ma opu?ci? szpital w ostrowie wielkopolskim. tym samym zako?czy si? pierwszy etap jego leczenia. przed nim jeszcze d?uga rehabilitacja i operacja odtworzenia ucha. wi?cej>> do kom.4.: zgoda,pies nie kieruje si? rozumem,wszyscy to wiedz?.dziecka 6-letniego nie zostawia si? w pobli?u obcego psa./tak,dla psa dziecko by?o obce/tak jak nie zostawia si? dzieci z osob? obc?,bo chocia? cz?owiek kieruje si? rozumem, to i ... 7 komentarze «« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »» 24 godziny tydzie? miesi?c << previous next >> najcz?ciej czytane:?urawie na podgl?dzieoda do rado?ci wybrzmia?a na rynkuzamkni?te i zaplombowaneanio? z krzywiniawybieramy metamorfoz? roku << previous next >> najcz?ciej czytane:wybieramy metamorfoz? rokudomino na pozna?skiejzw?oki na dzia?cekomendant baran odchodzi na emerytur?. na pro?b? prze?o?onychjan przybylski z?o?y? rezygnacj? << previous next >> najcz?ciej czytane: po?ar na z?omowisku w przysiece polskiejznaleziono cia?o m?czyzny. to zaginiony le?nik ze s?awystraty s? ogromnedwie osoby w szpitaludwunastka ju? przejezdna << previousnext >> 1 2 3 do zobaczenia na elka.tv piotr go?ciniak znp przed strajkiem nauczycieli w lesznie ulica/polityka i samorz?dno?? chef vs szef 9 - gulasz kontra strogonow audycje/radio kwadrans samorz?dowy: czy leszno jest przygotowane na strajk nauczycieli? szko?a/codzienno??:) piotr go?ciniak strajk w szko?ach rozmowy elkiza tydzie?, 31 marca odby? si? ma strajk szkolny, organizowany przez zwi?zek nauczycielstwa polskiego. piotr go?ciniak, przewodnicz?cy znp w lesznie m?wi? w rozmowach elki o tym, jak strajk b?dzie wygl?da? w 19 plac?wkach edukacyjnych miasta, przedstawia? te? powody protestu. platforma chce odzyska? poparcie dopalacze - plaga leszna? ?ycie z zespo?em downa dzia?ka rekreacyjna z murowan? ... 13 000 z? sprzeda?, leszno wyj?tkowa nieruchomo?? w samym ... 965 000 z? sprzeda?, leszno sprzedam mieszkanie 3 pok.parte... 278 000 z? sprzeda?, leszno dom pod lasem - k?kolewo - w ce... 305 000 z? sprzeda?, k?kolewo dom pod lesznem super oferta !!... 359 000 z? sprzeda?, robczysko dodaj og?oszenie wi?cej... renault megane 1.5 dci kombi 12 900 z? renault megane, leszno fiat doblo 1, 2 6 400 z? fiat doblo, w?oszakowice opel meriva 1.6 editione 17 500 z? opel meriva, leszno ford fiesta mk7 2008 16 800 z? ford fiesta, leszno opel corsa 1.2 16v 5 400 z? opel corsa, buk?wiec g?rny dodaj og?oszenie wi?cej... firma og?lnobudowlana z leszna telefon : 663879278 masa? telefon : 661520535 aparat kodak telefon : 695-532-490 suknie ?lubne telefon : 721-380-195 us?ugi monta? ogrodze? telefon : 725-920-914 sprzedawczyni? telefon : 534877272 operator automatu szklarskiego telefon : 605182209 kierowca c+e telefon : 668108654 operator w?zka wid?owego telefon : 605182209 ?lusarz telefon : 605182209 sprzedawczyni? telefon : 534877272 kierowca telefon : 782 668 966 w?zek 3 w 1 telefon : 609901984 budownictwo telefon : 605959554 zatrudni? fryzjerk? telefon : 667341737 kierowca busa do 3, 5 t telefon : . pracownik ds. pomiar?w i produkcji zatrudni? kierowce c+e, weekendy w domu telefon : 697449979 planujesz remont ? sprzedam radio samochodowe vordon ht-869 telefon : 785807625 handlowiec do sprzeda?y samochod?w telefon : 508200969 vegas band - muzyka w 100% na ?ywo ! ! ! telefon : 605 270 135 thuje smaragd - sprzedam w dobrej cenie telefon : 605151267 rower telefon : 796 100 286 operator spycharki. telefon : 693095570 operator koparko ?adowarki telefon : 727409329 przyczepa kempingowa telefon : 739 070 190 przyczepa kempingowa telefon : 739 070 190 kierowca kat c+e telefon : 725059675 magazynier zestaw wypoczynkowy zadbany telefon : 609069439 kierowca kat.c telefon : 693830687 sprzedawca do sklepu od zaraz telefon : 663773157 zatrudni? fryzjerk? z do?wiadczeniem dj profesor - najlepszy na twoj? imprez? telefon : 603 649 688 dywan telefon : 783643245 wyjazd do niemiec - kierowca busa telefon : 723 928 752 potrzebujesz pilnie got?wki zadzwo? telefon : 603 692 004 praca szwecja-brukarz, stolarz telefon : 604878004 zapisz si? na testowanie rower?w merida telefon : 784500254 przedsi?biorstwo og?lnobudowlane telefon : 607697029 ??ko dzieci?ce telefon : 723501453 praca w kontroli jako?ci - od zaraz zatrudnimy telefon : 655256772 zatrudnimy telefon : 655256772 zatrudnimy telefon : 655256772 zatrudnimy telefon : 655256772 zatrudnimy telefon : 655256772 pracownik/pracownica magazynu operator maszyn praca fizyczna od zaraz na terenie niemi telefon : xxxxxxxxx specjalista ds.sprzeda?y specjalista ds.marketingu specjalista ds. ksi?gowo?ci magazynier dodaj og?oszenie wi?cej... koniec koalicji? felieton adamka po poniedzia?kowej konferencji prasowej pisu pewnie sporo os?b si? zastanawia, czy to ju? koniec koalicji w leszczy?skim samorz?dzie. chcia?oby si? napisa? „koalicji rz?dz?cej”, ale przecie? wszyscy wiedz?, ?e ju? nie rz?dzi ona miastem od paru miesi?cy, kiedy straci?a wi?kszo?? wraz z odej?ciem tak zwanych „radnych niezale?nych”. o czym zreszt? bole?nie si? przekona?a podczas prac nad przyj?ciem bud?etu. teraz mo?na j? nazywa? co najwy?ej „koalicj? popieraj?c? prezydenta”, cho? jak si? okazuje i z koalicj?, i z popieraniem mo?e by? r?nie... wi?cej>> wyj? pi?y, wyj? ego na kopercie w bia?ych r?kawiczkach najnowsze blogi na elka.pl refleksje o leszczy?skich instytucjach kultury edukacja leszczy?ska a reforma o?wiaty smog a sprawa leszczy?ska jarmarki s? pstrokate dlaczego leszczynianie nie walczyli? reklama reklama redakcja - kontakt | regulamin og?osze? | polityka prywatno?ci dodaj og?oszenie wi?cej...


Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 3422

One word

Two words phrases

Three words phrases

nie - 4.53% (155)
si? - 1.78% (61)
czy - 1.78% (61)
wi?c - 1.4% (48)
telefon - 1.32% (45)
ego - 1.17% (40)
wi?cej>> - 1.14% (39)
leszno - 0.99% (34)
kom - 0.94% (32)
dni - 0.82% (28)
pod - 0.79% (27)
komentarze - 0.73% (25)
przed - 0.67% (23)
raz - 0.61% (21)
... - 0.61% (21)
ale - 0.58% (20)
(fot. - 0.56% (19)
oda - 0.56% (19)
ona - 0.56% (19)
tor - 0.56% (19)
przy - 0.53% (18)
sie - 0.5% (17)
sport - 0.5% (17)
by? - 0.47% (16)
tak - 0.47% (16)
leszczy?ski - 0.38% (13)
tym - 0.35% (12)
prac - 0.35% (12)
ko?cian - 0.35% (12)
dla - 0.32% (11)
jak - 0.32% (11)
polski - 0.32% (11)
polo - 0.32% (11)
lesznie - 0.32% (11)
przez - 0.29% (10)
jest - 0.29% (10)
dzie? - 0.29% (10)
b?dzie - 0.29% (10)
dom - 0.29% (10)
ju? - 0.26% (9)
dzi? - 0.26% (9)
leszna - 0.26% (9)
niej - 0.26% (9)
lub - 0.26% (9)
adam - 0.23% (8)
cookies - 0.23% (8)
m?odzi - 0.23% (8)
roku - 0.23% (8)
nad - 0.23% (8)
os?b - 0.23% (8)
oraz - 0.2% (7)
nim - 0.2% (7)
towar - 0.2% (7)
tam - 0.2% (7)
sklep - 0.2% (7)
czyli - 0.2% (7)
po?ar - 0.2% (7)
one - 0.2% (7)
uks - 0.2% (7)
sezon - 0.2% (7)
koniec - 0.18% (6)
spotkanie - 0.18% (6)
ten - 0.18% (6)
aut - 0.18% (6)
maj? - 0.18% (6)
tej - 0.18% (6)
wi?cej... - 0.18% (6)
605 - 0.18% (6)
dwa - 0.18% (6)
lat - 0.18% (6)
mecz - 0.18% (6)
toru - 0.18% (6)
rawicz - 0.18% (6)
kierowca - 0.18% (6)
bez - 0.18% (6)
pan - 0.15% (5)
!!! - 0.15% (5)
moto - 0.15% (5)
kt?re - 0.15% (5)
?uraw - 0.15% (5)
?ukasz - 0.15% (5)
zatrudnimy - 0.15% (5)
sprzeda?, - 0.15% (5)
operator - 0.15% (5)
gosty? - 0.15% (5)
strajk - 0.15% (5)
dzia?a - 0.15% (5)
pierwszy - 0.15% (5)
tydzie? - 0.15% (5)
rywal - 0.15% (5)
ulic - 0.15% (5)
leszczy?skie - 0.15% (5)
wody - 0.15% (5)
000 - 0.15% (5)
mo?e - 0.15% (5)
mowa - 0.15% (5)
fogo - 0.15% (5)
miasta - 0.15% (5)
jego - 0.15% (5)
655256772 - 0.15% (5)
prezydent - 0.15% (5)
ostatni - 0.12% (4)
psa - 0.12% (4)
krew - 0.12% (4)
meczu - 0.12% (4)
opel - 0.12% (4)
pozna? - 0.12% (4)
zako?czy - 0.12% (4)
teraz - 0.12% (4)
te? - 0.12% (4)
piotr - 0.12% (4)
sobot? - 0.12% (4)
next - 0.12% (4)
polonia - 0.12% (4)
og?oszenie - 0.12% (4)
sobotni - 0.12% (4)
leszczy?skim - 0.12% (4)
taki - 0.12% (4)
czyta - 0.12% (4)
xdemon - 0.12% (4)
previous - 0.12% (4)
dzieci - 0.12% (4)
dodaj - 0.12% (4)
polskiej - 0.12% (4)
turniej - 0.12% (4)
czas - 0.12% (4)
kontra - 0.12% (4)
krzywinia - 0.12% (4)
dziesi?ciu - 0.12% (4)
nowe - 0.12% (4)
marca - 0.12% (4)
unii - 0.12% (4)
kiedy - 0.12% (4)
znamy - 0.12% (4)
trzeba - 0.12% (4)
kilka - 0.12% (4)
chef - 0.12% (4)
?u?el - 0.12% (4)
klub - 0.12% (4)
ds. - 0.12% (4)
borowiak - 0.12% (4)
szef - 0.12% (4)
rower - 0.12% (4)
sezonu - 0.12% (4)
26.03. - 0.12% (4)
klup?) - 0.12% (4)
torze - 0.12% (4)
rywali - 0.12% (4)
rozum - 0.12% (4)
remont - 0.12% (4)
jan - 0.12% (4)
rynku - 0.12% (4)
bart?omiej - 0.12% (4)
rado?ci - 0.12% (4)
mega - 0.12% (4)
gulasz - 0.09% (3)
wschowie - 0.09% (3)
futsal - 0.09% (3)
mo?na - 0.09% (3)
domu - 0.09% (3)
mi?dzy - 0.09% (3)
ranking - 0.09% (3)
strabag - 0.09% (3)
kolejny - 0.09% (3)
milion?w - 0.09% (3)
ile - 0.09% (3)
przesz?o?ci - 0.09% (3)
lipno - 0.09% (3)
zaplombowane - 0.09% (3)
g?ry - 0.09% (3)
motocyklisty - 0.09% (3)
trzeci - 0.09% (3)
wynik - 0.09% (3)
po?udnie - 0.09% (3)
dw?ch - 0.09% (3)
auto - 0.09% (3)
jamalex - 0.09% (3)
szuka - 0.09% (3)
ira - 0.09% (3)
kt?ry - 0.09% (3)
prywatno?ci - 0.09% (3)
tak? - 0.09% (3)
akcja - 0.09% (3)
krzy?owa - 0.09% (3)
pojedynek - 0.09% (3)
polonii - 0.09% (3)
wodzis?awiu - 0.09% (3)
mistrzostw - 0.09% (3)
strony - 0.09% (3)
ko?ciana - 0.09% (3)
w?oszakowice - 0.09% (3)
wszyscy - 0.09% (3)
anio? - 0.09% (3)
bardzo - 0.09% (3)
bok - 0.09% (3)
sobotnie - 0.09% (3)
?e? - 0.09% (3)
znalaz?a - 0.09% (3)
trener - 0.09% (3)
samym - 0.09% (3)
regionu - 0.09% (3)
polityka - 0.09% (3)
walcz? - 0.09% (3)
kat - 0.09% (3)
reklama - 0.09% (3)
rekord - 0.09% (3)
szymona - 0.09% (3)
ligi - 0.09% (3)
real - 0.09% (3)
wi?kszo?? - 0.09% (3)
by?a - 0.09% (3)
605182209 - 0.09% (3)
adamkiewicz - 0.09% (3)
podgl?dzie - 0.09% (3)
?urawie - 0.09% (3)
wybrzmia?a - 0.09% (3)
zaraz - 0.09% (3)
gdzie - 0.09% (3)
koncert - 0.09% (3)
elki - 0.09% (3)
praca - 0.09% (3)
pairs - 0.09% (3)
spotkania - 0.09% (3)
mam - 0.09% (3)
pozna?skiej - 0.09% (3)
ko?cianie - 0.09% (3)
best - 0.09% (3)
dobre - 0.09% (3)
cup - 0.09% (3)
wschowa - 0.09% (3)
toruniu - 0.09% (3)
g?rze - 0.09% (3)
speedway - 0.09% (3)
drugi - 0.09% (3)
zatrudni? - 0.09% (3)
c+e - 0.09% (3)
b?d? - 0.09% (3)
festyn - 0.09% (3)
mog? - 0.09% (3)
go?ciniak - 0.09% (3)
cho? - 0.09% (3)
by?o - 0.09% (3)
najcz?ciej - 0.09% (3)
strogonow - 0.09% (3)
nich - 0.09% (3)
sprzedam - 0.09% (3)
specjalista - 0.09% (3)
koalicji - 0.09% (3)
pa?stwo - 0.09% (3)
miesi?c - 0.09% (3)
lesznie. - 0.09% (3)
czytane: - 0.09% (3)
wyj? - 0.09% (3)
szpital - 0.09% (3)
spos?b - 0.09% (3)
pawlicki - 0.09% (3)
wr?ci - 0.09% (3)
lecz - 0.09% (3)
swoje - 0.09% (3)
elka.pl - 0.09% (3)
innym - 0.06% (2)
bud?etu - 0.06% (2)
rawi? - 0.06% (2)
kempingowa - 0.06% (2)
rz?dzi - 0.06% (2)
kilkana?cie - 0.06% (2)
czym - 0.06% (2)
?rodk?w - 0.06% (2)
wolnych - 0.06% (2)
przyczepa - 0.06% (2)
borowiak. - 0.06% (2)
wiadukcie - 0.06% (2)
739 - 0.06% (2)
dzieciom - 0.06% (2)
ligowy - 0.06% (2)
004 - 0.06% (2)
zawodnik?w - 0.06% (2)
podejmie - 0.06% (2)
723 - 0.06% (2)
wyjazd - 0.06% (2)
603 - 0.06% (2)
cenie - 0.06% (2)
dedykowany - 0.06% (2)
magazynier - 0.06% (2)
070 - 0.06% (2)
wida? - 0.06% (2)
z?otych. - 0.06% (2)
190 - 0.06% (2)
pasie - 0.06% (2)
utrudnienia - 0.06% (2)
niemi - 0.06% (2)
??ko - 0.06% (2)
pojawi? - 0.06% (2)
jeszcze - 0.06% (2)
100 - 0.06% (2)
firma - 0.06% (2)
sprzeda?y - 0.06% (2)
max: - 0.06% (2)
nykiel - 0.06% (2)
wam - 0.06% (2)
megane - 0.06% (2)
zestaw - 0.06% (2)
gwiazd - 0.06% (2)
leszna? - 0.06% (2)
renault - 0.06% (2)
k?kolewo - 0.06% (2)
278 - 0.06% (2)
gazem - 0.06% (2)
nauczycieli - 0.06% (2)
znp - 0.06% (2)
play - 0.06% (2)
smoczyka - 0.06% (2)
osoby - 0.06% (2)
.... - 0.06% (2)
wygrali - 0.06% (2)
cia?o - 0.06% (2)
metamorfoz? - 0.06% (2)
polski. - 0.06% (2)
trafi - 0.06% (2)
start - 0.06% (2)
dziecko - 0.06% (2)
zostawia - 0.06% (2)
kieruje - 0.06% (2)
oliwier - 0.06% (2)
pogryziony - 0.06% (2)
wyst?pi - 0.06% (2)
dci - 0.06% (2)
waldemar - 0.06% (2)
800 - 0.06% (2)
radio - 0.06% (2)
pracownik - 0.06% (2)
busa - 0.06% (2)
fryzjerk? - 0.06% (2)
kontrakt - 0.06% (2)
przetarg - 0.06% (2)
leszna. - 0.06% (2)
668 - 0.06% (2)
534877272 - 0.06% (2)
m?wi - 0.06% (2)
sprzedawczyni? - 0.06% (2)
corsa - 0.06% (2)
policja - 0.06% (2)
fiesta - 0.06% (2)
stadionie - 0.06% (2)
ford - 0.06% (2)
500 - 0.06% (2)
przerysowa? - 0.06% (2)
odjecha? - 0.06% (2)
dosz?o - 0.06% (2)
meriva - 0.06% (2)
400 - 0.06% (2)
podczas - 0.06% (2)
auta - 0.06% (2)
doblo - 0.06% (2)
fiat - 0.06% (2)
thomas - 0.06% (2)
anders - 0.06% (2)
rozumem, - 0.06% (2)
wypadku - 0.06% (2)
kontroli - 0.06% (2)
pseudo - 0.06% (2)
okr?gowego - 0.06% (2)
muzeum - 0.06% (2)
przyjaci? - 0.06% (2)
jubileusz - 0.06% (2)
siatkarze - 0.06% (2)
odby? - 0.06% (2)
miejscu - 0.06% (2)
witkowski) - 0.06% (2)
leszczy?skich - 0.06% (2)
pi?tek - 0.06% (2)
do?? - 0.06% (2)
konieczny) - 0.06% (2)
micha? - 0.06% (2)
pomoc - 0.06% (2)
nocy - 0.06% (2)
klubu - 0.06% (2)
udzia? - 0.06% (2)
tegoroczn? - 0.06% (2)
okazji - 0.06% (2)
wszystkim - 0.06% (2)
elka.tv - 0.06% (2)
pokonali - 0.06% (2)
zespo?em - 0.06% (2)
pi?karzy - 0.06% (2)
wis?? - 0.06% (2)
orlen - 0.06% (2)
astromal - 0.06% (2)
wie?ci - 0.06% (2)
pocz?tek - 0.06% (2)
wiecz?r - 0.06% (2)
finale - 0.06% (2)
kt?rzy - 0.06% (2)
wygra?a - 0.06% (2)
power - 0.06% (2)
ekipa - 0.06% (2)
zmarzlik - 0.06% (2)
ta?ca - 0.06% (2)
pie?ni - 0.06% (2)
zespo?u - 0.06% (2)
stowarzyszenia. - 0.06% (2)
wspieraj? - 0.06% (2)
trzebani - 0.06% (2)
blogi - 0.06% (2)
takie - 0.06% (2)
korzystanie - 0.06% (2)
dzia?aj? - 0.06% (2)
oczkowicach - 0.06% (2)
sklepie - 0.06% (2)
ustawie? - 0.06% (2)
zmiany - 0.06% (2)
dotycz?ce - 0.06% (2)
nami - 0.06% (2)
tak?e - 0.06% (2)
tak, - 0.06% (2)
wodoci?gach - 0.06% (2)
jaki - 0.06% (2)
cookies, - 0.06% (2)
cookies. - 0.06% (2)
stosujemy - 0.06% (2)
internetowych - 0.06% (2)
serwis?w - 0.06% (2)
naszych - 0.06% (2)
ramach - 0.06% (2)
rodzinny - 0.06% (2)
zdeklasowa? - 0.06% (2)
adamka - 0.06% (2)
najnowsze - 0.06% (2)
felieton - 0.06% (2)
rozmowy - 0.06% (2)
g?ra - 0.06% (2)
2017 - 0.06% (2)
trening - 0.06% (2)
przysiece - 0.06% (2)
z?omowisku - 0.06% (2)
ulicy - 0.06% (2)
foto - 0.06% (2)
biegli - 0.06% (2)
galerie - 0.06% (2)
31.03. - 0.06% (2)
weekend - 0.06% (2)
29.03. - 0.06% (2)
mieszka?cami - 0.06% (2)
27.03. - 0.06% (2)
wiosenny - 0.06% (2)
zako?czenie - 0.06% (2)
szcz?liwe - 0.06% (2)
ii. - 0.06% (2)
ogromne - 0.06% (2)
zosta?y - 0.06% (2)
starac - 0.06% (2)
zarz?d - 0.06% (2)
wilkowice - 0.06% (2)
pa?dziernika - 0.06% (2)
rywalizuj? - 0.06% (2)
mistrzostwach - 0.06% (2)
roszady - 0.06% (2)
juz - 0.06% (2)
nowy - 0.06% (2)
powinien - 0.06% (2)
samorz?dowy - 0.06% (2)
prezydenta - 0.06% (2)
wyniki - 0.06% (2)
toru, - 0.06% (2)
gratulacje. - 0.06% (2)
banaszak - 0.06% (2)
s?abo - 0.06% (2)
gniazdo - 0.06% (2)
tylko - 0.06% (2)
przebudow? - 0.06% (2)
menad?er - 0.06% (2)
europejskiej - 0.06% (2)
przesz?o?ci?" - 0.06% (2)
sklepy - 0.06% (2)
powiatowy - 0.06% (2)
zamkni?te - 0.06% (2)
modlitw - 0.06% (2)
pomy?lno?? - 0.06% (2)
razem - 0.06% (2)
temperamencie - 0.06% (2)
urodziny - 0.06% (2)
"spotkania - 0.06% (2)
burmistrz - 0.06% (2)
polskiego - 0.06% (2)
oko?o - 0.06% (2)
liczy - 0.06% (2)
droga - 0.06% (2)
nocna - 0.06% (2)
duchownej - 0.06% (2)
g?rki - 0.06% (2)
ludzie - 0.06% (2)
rankingu - 0.06% (2)
prowadzonej - 0.06% (2)
pi??dziesi?t - 0.06% (2)
jestem - 0.06% (2)
znowu - 0.06% (2)
walcz?ce - 0.06% (2)
niestety - 0.06% (2)
odebra? - 0.06% (2)
dali - 0.06% (2)
popo?udnie - 0.06% (2)
zesp? - 0.06% (2)
radojewski - 0.06% (2)
jerzy - 0.06% (2)
rawia - 0.06% (2)
koszykarki - 0.06% (2)
- 0.06% (2)
1912 - 0.06% (2)
ul. - 0.06% (2)
pomi?dzy - 0.06% (2)
perfect? - 0.06% (2)
leszczynianie - 0.06% (2)
3:0 - 0.06% (2)
d... - 0.06% (2)
lidze - 0.06% (2)
t?czy - 0.06% (2)
ponad - 0.06% (2)
pierwszej - 0.06% (2)
regionu. - 0.06% (2)
naszego - 0.06% (2)
zostanie - 0.06% (2)
kt?rego - 0.06% (2)
brak - 0.06% (2)
uda?o - 0.06% (2)
byli - 0.06% (2)
koszykarze - 0.06% (2)
zwyci?stwa - 0.06% (2)
?l?skim - 0.06% (2)
basket - 0.06% (2)
biofarm - 0.06% (2)
szkoda, - 0.06% (2)
leszczy?skiego - 0.06% (2)
parkiecie - 0.06% (2)
ostatecznie - 0.06% (2)
tym, - 0.06% (2)
olimpi? - 0.06% (2)
tamtejsz? - 0.06% (2)
leszczy?ska - 0.06% (2)
telefon : - 1.29% (44)
w lesznie - 0.32% (11)
sport w - 0.18% (6)
si? na - 0.18% (6)
000 z? - 0.15% (5)
z? sprzeda?, - 0.15% (5)
9 leszno - 0.15% (5)
2 komentarze - 0.12% (4)
do rado?ci - 0.12% (4)
bart?omiej klup?) - 0.12% (4)
og?oszenie wi?cej... - 0.12% (4)
next >> - 0.12% (4)
<< previous - 0.12% (4)
wi?cej>> do - 0.12% (4)
dodaj og?oszenie - 0.12% (4)
655256772 zatrudnimy - 0.12% (4)
(fot. bart?omiej - 0.12% (4)
na torze - 0.12% (4)
3 komentarze - 0.12% (4)
w sobot? - 0.12% (4)
za tydzie? - 0.12% (4)
leszno w - 0.12% (4)
>> najcz?ciej - 0.09% (3)
7 komentarze - 0.09% (3)
best pairs - 0.09% (3)
dni leszna - 0.09% (3)
we wschowie - 0.09% (3)
wybrzmia?a na - 0.09% (3)
w wodzis?awiu - 0.09% (3)
previous next - 0.09% (3)
w toruniu - 0.09% (3)
speedway best - 0.09% (3)
dla szymona - 0.09% (3)
od zaraz - 0.09% (3)
z ko?ciana - 0.09% (3)
5 komentarze - 0.09% (3)
w lesznie. - 0.09% (3)
: 605182209 - 0.09% (3)
oda do - 0.09% (3)
na rynku - 0.09% (3)
?urawie na - 0.09% (3)
rado?ci wybrzmia?a - 0.09% (3)
spotkania z - 0.09% (3)
spotkanie z - 0.09% (3)
chef vs - 0.09% (3)
z krzywinia - 0.09% (3)
pairs cup - 0.09% (3)
sprzeda?, leszno - 0.09% (3)
znalaz?a si? - 0.09% (3)
w ko?cianie - 0.09% (3)
prezydent ?ukasz - 0.06% (2)
zamkni?te i - 0.06% (2)
o pomy?lno?? - 0.06% (2)
pomy?lno?? na - 0.06% (2)
to ju? - 0.06% (2)
si? pierwszy - 0.06% (2)
komentarze polonia - 0.06% (2)
kilkana?cie milion?w - 0.06% (2)
czy to - 0.06% (2)
sklepy z - 0.06% (2)
10 komentarze - 0.06% (2)
przez psa - 0.06% (2)
gulasz kontra - 0.06% (2)
kieruje si? - 0.06% (2)
739 070 - 0.06% (2)
przyczepa kempingowa - 0.06% (2)
070 190 - 0.06% (2)
kempingowa telefon - 0.06% (2)
zatrudni? fryzjerk? - 0.06% (2)
: 534877272 - 0.06% (2)
sprzedawczyni? telefon - 0.06% (2)
400 z? - 0.06% (2)
renault megane - 0.06% (2)
dom pod - 0.06% (2)
kontra strogonow - 0.06% (2)
zostawia si? - 0.06% (2)
ju? za - 0.06% (2)
z przesz?o?ci?" - 0.06% (2)
wodzis?awiu ?l?skim - 0.06% (2)
1912 leszno - 0.06% (2)
w ramach - 0.06% (2)
pi??dziesi?t os?b - 0.06% (2)
na stadionie - 0.06% (2)
stadionie smoczyka - 0.06% (2)
policja szuka - 0.06% (2)
i odjecha? - 0.06% (2)
szuka motocyklisty - 0.06% (2)
milion?w z?otych. - 0.06% (2)
na urodziny - 0.06% (2)
polityka prywatno?ci - 0.06% (2)
31 marca - 0.06% (2)
galerie foto - 0.06% (2)
konieczny) sport - 0.06% (2)
(fot. micha? - 0.06% (2)
nocy z - 0.06% (2)
rawicz w - 0.06% (2)
w trzebani - 0.06% (2)
felieton adamka - 0.06% (2)
rozmowy elki - 0.06% (2)
fogo unii - 0.06% (2)
trening fogo - 0.06% (2)
w przysiece - 0.06% (2)
na z?omowisku - 0.06% (2)
na ulicy - 0.06% (2)
z mieszka?cami - 0.06% (2)
(fot. ?ukasz - 0.06% (2)
29.03. spotkanie - 0.06% (2)
w g?rze - 0.06% (2)
szcz?liwe zako?czenie - 0.06% (2)
adamkiewicz zdeklasowa? - 0.06% (2)
w wodoci?gach - 0.06% (2)
festyn rodzinny - 0.06% (2)
dziesi?ciu lat - 0.06% (2)
dzia?aj? od - 0.06% (2)
w oczkowicach - 0.06% (2)
w sklepie - 0.06% (2)
zmiany ustawie? - 0.06% (2)
naszych serwis?w - 0.06% (2)
korzystanie z - 0.06% (2)
zako?czenie sezonu - 0.06% (2)
przyjaci? muzeum - 0.06% (2)
droga krzy?owa - 0.06% (2)
szkoda, ?e - 0.06% (2)
do g?rki - 0.06% (2)
burmistrz g?ry - 0.06% (2)
powinien sie - 0.06% (2)
nie maj? - 0.06% (2)
o nich - 0.06% (2)
ale maj? - 0.06% (2)
prowadzonej przez - 0.06% (2)
na leszczy?skim - 0.06% (2)
ponad pi??dziesi?t - 0.06% (2)
serwis?w internetowych - 0.06% (2)
jamalex polonia - 0.06% (2)
biofarm basket - 0.06% (2)
na parkiecie - 0.06% (2)
od dziesi?ciu - 0.06% (2)
o tym, - 0.06% (2)
xdemon t?czy - 0.06% (2)
sobotnie popo?udnie - 0.06% (2)
radojewski i - 0.06% (2)
trener jerzy - 0.06% (2)
po raz - 0.06% (2)
wiecz?r w - 0.06% (2)
ks futsal - 0.06% (2)
sport nie - 0.06% (2)
futsal leszno - 0.06% (2)
wis?? ii - 0.06% (2)
pie?ni i - 0.06% (2)
kt?rzy wspieraj? - 0.06% (2)
klup?) leszno - 0.06% (2)
uks 9 leszno - 0.15% (5)
zatrudnimy telefon : - 0.15% (5)
telefon : 655256772 - 0.15% (5)
000 z? sprzeda?, - 0.15% (5)
dodaj og?oszenie wi?cej... - 0.12% (4)
: 655256772 zatrudnimy - 0.12% (4)
655256772 zatrudnimy telefon - 0.12% (4)
next >> najcz?ciej - 0.09% (3)
previous next >> - 0.09% (3)
<< previous next - 0.09% (3)
>> najcz?ciej czytane: - 0.09% (3)
?urawie na podgl?dzie - 0.09% (3)
z? sprzeda?, leszno - 0.09% (3)
og?oszenie wi?cej... - 0.09% (3)
do rado?ci wybrzmia?a - 0.09% (3)
speedway best pairs - 0.09% (3)
c+e telefon : - 0.06% (2)
w wodzis?awiu ?l?skim - 0.06% (2)
telefon : 534877272 - 0.06% (2)
chef vs szef - 0.06% (2)
telefon : 739 - 0.06% (2)
kempingowa telefon : - 0.06% (2)
739 070 190 - 0.06% (2)
... 7 komentarze - 0.06% (2)
pogryziony przez psa - 0.06% (2)
sklepie w oczkowicach - 0.06% (2)
policja szuka motocyklisty - 0.06% (2)
przyjaci? muzeum okr?gowego - 0.06% (2)
adamkiewicz zdeklasowa? rywali - 0.06% (2)
biegli dla szymona - 0.06% (2)
szcz?liwe zako?czenie sezonu - 0.06% (2)
po?ar na z?omowisku - 0.06% (2)
cup w toruniu - 0.06% (2)
trening fogo unii - 0.06% (2)
bart?omiej klup?) sport - 0.06% (2)
(fot. micha? konieczny) - 0.06% (2)
ks futsal leszno - 0.06% (2)
(fot. ?ukasz witkowski) - 0.06% (2)
festyn rodzinny w - 0.06% (2)
bart?omiej klup?) leszno - 0.06% (2)
ponad pi??dziesi?t os?b - 0.06% (2)
znalaz?a si? w - 0.06% (2)
konieczny) sport w - 0.06% (2)
na urodziny miasta - 0.06% (2)
pomy?lno?? na torze - 0.06% (2)
o pomy?lno?? na - 0.06% (2)
dzia?aj? od dziesi?ciu - 0.06% (2)
prezydent ?ukasz borowiak. - 0.06% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

Copyright © 2015-2016 hupso.pl. All rights reserved. FB | +G | Twitter

Hupso.pl jest serwisem internetowym, w którym jednym kliknieciem możesz szybko i łatwo sprawdź stronę www pod kątem SEO. Oferujemy darmowe pozycjonowanie stron internetowych oraz wycena domen i stron internetowych. Prowadzimy ranking polskich stron internetowych oraz ranking stron alexa.